Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình hoàng hà

66 145 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:27

1 Lời nói đầu Lao động yếu tố đầu vào quan trọng doanh nghiệp Nâng caonăng suất lao động đường để nâng cao hiệu kinh doanh, tạo uy tín khẳng định vị trí doanh nghiệp thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt Tiền lương phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế người lao động Lợi ích kinh tế động lực thúc đẩy người lao động nâng cao suất lao động Từ việc gắn tiền lương với kết hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định việc phát triển sở kinh tế vấn đề tách rời Từ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối người thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, làm sở để bước nâng cao đời sống lao động cao hoàn thiện xã hội loài người Xuất phát từ tầm quan trọng công tác tiền lương quản lý doanh nghiệp em chọn đề tài: “Hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà làm báo cáo thực tập tổng hợp lời mở đầu kết luận gồm chương: Chương I: Lý luận chung hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Chương II: Thực trạng hạch toán tiền lương Công ty xây dựng Kim Thành Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương Công ty Do thời gian hạn chế thực tiễn khoá luận tránh khỏi sai sót, em mong cảm thông đóng góp ý kiến thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn.! Chương I Lý luận chung hạch toán tiền lương khoản trích theo lương I Khái niệm nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương Khái niệm nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương: - Theo quan niệm Mác: Tiền lương biểu tiền giá trị sức lao động - Theo quan niệm nhà kinh tế học đại: Tiền lương giá lao động, xác định quan hệ cung cầu thị trường laođộng Việt nam thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, tiền lương hiểu phận thu nhập quốc dân dùng để bù đắp hao phí lao động tất yếu Nhà nước phân phối cho công nhân viên chức hình thức tiền tệ phù hợp với quy luật phân phối theo lao động Hiện theo Điều 55 - Bộ Luật Lao Động Việt Nam quy định tiền lương người lao động hai bên thoả thuận hợp đồng lao động trả theo suất lao động, chất lượng hiệu công việc Mức lương tối thiểu Nhà nước quy định 290.000d/ tháng - Tiền lương phận sản phẩm xã hội biểu tiền trả cho người lao động dựa số lượng chất lượng lao động họ dùng để bù đắp lại hao phí lao động người dùng để bù đắp lại hao phí lao động họ vấn đề thiết thực cán công nhân viên.Tiền lương quy định cách đắn, yếu tố kích thích sản xuất mạnh mẽ, kích thích người lao động làm việc, nâng cao trình độ tay nghề, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao suất lao động - Người lao động sau sử dụng sức lao động tạo sản phẩm trả số tiền công định Xét tượng ta thấy sức lao động đem trao đổi để lấy tiền công Vậy coi sức lao động hàng hoá, loại hàng hoá đặc biệt Và tiền lương giá hàng hoá đặc biệt đó, hàng hoá sức lao động Vì hàng hoá sức lao động cần đem trao đổi thị trường lao động sở thoả thuận người mua với người bán, chịu tác động quy luật giá trị, quy luật cung cầu Do giá sức lao động biến đổi theo giá yếu tố cấu thành quan hệ cung cầu lao động Như coi tiền công giá trị lao động giá hình thành sở thoả thuận người lao động người sử dụng lao động Giá sức lao động hay tiền công tăng giảm phụ thuộc vào cung cầu hàng hoá sức lao động Như giá tiền công thường xuyên biến động phải xoay quanh giá trị sức lao động cung loại hàng hoá thông thường khác, đòi hỏi cách khách quan yêu cầu tính đúng, tính đủ giá trị Mặt khác giá tiền công có biến động phải đảm bảo mức sống tối thiểu để người lao động tồn tiếp tục lao động - Mặt khác tiền lương yếu tố đầu vào trình sản xuất sản phẩm giá trị sức lao động (tiền lương) phụ thuộc vào giá sản phẩm tiêu thụ thị trường * Nguyên tắc tổ chức tiền lương gồm có nguyên tắc bản: + áp dụng trả lương ngang cho lao động đơn vị sản xuất kinh doanh bắt nguồn từ nguyên tắc phân phối theo lao động có ý nghĩa định chế độ tiền lương thiết không phân biệt tuổi tác, dân tộc, giới tính + Đảm bảo tốc độ tăng suất lao động lớn tốc độ tăng tiền lương Đây nguyên tắc tạo sở cho việc giảm giá thành, tăng tích luỹ suất lao động không phụ thuộc vào nhân tố chủ quan người lao động (trình độ tay nghề, biện pháp hợp lý sử dụng thời gian) mà phụ thuộc vào nhân tố khách quan (sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, áp dụng công nghệ mới) + Phải đảm bảo mối tương quan hợp lý tiền lương người làm nghề khác lĩnh vực kinh tế quốc dân.Tính chặt chẽ nghề nghiệp, độ phức tạp kỹ thuật ngành nghề đòi hỏi trình độ lành nghề bình quân người lao động khác Những người làm việc môi trường độc hại, nặng nhọc, tổn hao nhiều sức lực phải trả công cao so với người lao động bình thường Hình thức tiền lương có xét đến điều kiện lao động thông qua việc thiết kế hệ số lương quy định mức phụ cấp ngành nghề khác nhau.Từ điều kiện lao động ảnh hưởng nhiều đến tiền lương bình quân ngành nghề - Đảm bảo tiền lương thực tế tăng lên tăng tiền lương nghĩa tăng sức mua người lao động.Vì việc tăng tiền lương phải đảm bảo tăng cung cấp hàng hoá, tín dụng tiền tệ Phải đâỷ mạnh sản xuất, trọng công tác quản lý thị trường, tránh đâù tích trữ, nâng giá nhằm đảm bảo lời ích người lao động Mặt khác tiền lương phận cấu thành nên giá trị, giá thành sản phẩm hàng hoá, dịch vụ phận thu nhập kết tài cuối hoạt động sản xuất kinh doanh Do đảm bảo tăng tiền lương thực tế cho người lao động việc xử lý hài hoà hai mặt vấn đề cải thiện đời sống cho người lao động phải đôi với sử dụng tiền lương phương tiện quan trọng kích thích người lao động hăng hái sản xuất có hiệu Vai trò tiền lương Về mặt sản xuất đời sống tiền lương có vai trò sau *Vai trò tái sản suất sức lao động Sức lao động dạng công sức bắp tinh thần tồn thể người, yếu tố thuộc “đầu vào” sản xuất Trong trình lao động sức lao động bị hao mòn dần với trình tạo sản phẩm tiền lương trước hết phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động Đây yêu cầu tất yếu không phụ thuộc vào chế độ xã hội, sở tối thiểu đảm bảo tác động trở lại phân phối tới sản xuất Sức lao động yếu tố quan trọng lực lượng sản xuất để đảm bảo tái sản xuất sức lao động lực lượng sản suất xã hội, tiền lương cần thiết phải đủ nuôi sống người lao động gia đình họ Đặc biệt điều kiện lương thu nhập Để thực chức này, trước hết tiền lương phải coi giá sức lao động.Thực trả lương theo việc, không trả lương theo người, đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động Mức lương tối thiểu tảng sách tiền lương tiền công, có cấu hợp lí sinh học, xã hội học … Đồng thời người sử dụng lao động không trả công thấp mức lương tối thiểu Nhà nước qui định *Vai trò kích thích sản xuất: Trong trình lao động, lợi ích kinh tế động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động người động lực mạnh mẽ tiến kinh tế xã hội.Trong loại lợi ích: xã hội, tập thể, người lao động lợi ích cá nhân người lao động động lực trực tiếp quan trọng trọng phát triển kinh tế Lợi ích người lao động động lực sản xuất Chính sách tiền lương đắn động lực to lớn nhằm phát huy sức mạnh nhân tố người việc thực mục tiêu kinh tế –xã hội Vì tổ chức tiền lương tiền công thúc đẩy khuyến khích người lao động nâng cao nâng suất, chất lượng hiệu lao động bảo đảm công xã hội sở thực chế độ trả lương Tiền lương phải đảm bảo: • Khuyến khích người lao động có tài • Nâng cao trình độ văn hoá nghiệp vụ cho người lao động • Khắc phục chủ nghĩa bình quân phân phối, biến phân phối trở thành động lực thực sản xuất *Vai trò thước đo giá trị: Là sở điều chỉnh giá cho phù hợp Mỗi giá biến động, bao gồm giá sức lao động hay nói cách khác tiền lương giá sức lao động, phận sản phẩm xã hội sáng tạo nên.Tiền lương phải thay đổi phù hợp với dao động giá sức lao động *Vai trò tích luỹ: Bảo đảm tiền lương người lao động trì sống hàng ngày mà dự phòng cho sống lâu dài họ hết khả lao động xảy bất trắc Quỹ tiền lương, Quỹ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn *Quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương gọi tổng mức tiền lương, tổng số tiền mà doanh nghiệp quan tổ chức dùng để trả lương khoản phụ cấp có tính tiền lương cho toàn công nhân viên (thường xuyên tạm thời) thời kì định Quỹ tiền lương bao gồm khoản sau: • Tiền lương tính theo thời gian, tiền lương tính theo sản phẩm, tiền lương khoán • Tiền lương trả cho người lao động thời gian ngừng sản xuất nguyên nhân khách quan, thời gian điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép, thời gian học… Ngoài tiền lương kế hoạch tính khoản tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội cho cán công nhân viên thời kì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động… Về phương diện hạch toán, tiền lương trả cho công nhân viên doanh nghiệp sản xuất chia làm loại: + Tiền lương + Tiền lương phụ • Tiền lương tiền lương trả cho công nhân viên thời gian thực nhiệm vụ họ bao gồm tiền lương trả theo cấp bậc khoản phụ cấp kèm theo (phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực …) • Tiền lương phụ tiền lương trả cho công nhân viên thực nhiệm vụ khác nhiệm vụ họ thời gian công nhân viên nghỉ hưởng theo chế độ quy định Nhà nước (nghỉ phép, nghỉ ngừng sản xuất…) Việc phân chia tiền lương thành lương chính, lương phụ có ý nghĩa quan trọng công tác kế toán phân tích tiền lương giá thành sản phẩm Tiền lương công nhân sản xuất gắn liền với trình sản xuất sản phẩm hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất loại sản phẩm Tiền lương phụ công nhân sản xuất không gắn liền với loại sản phẩm nên hạch toán gián tiếp vào chi phí sản xuất sản phẩm Quản lý quỹ tiền lương doanh nghiệp phải quan hệ với việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm sử dụng hợp lý quỹ tiền lương, tiền thưởng thúc đẩy tăng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm sản xuất * Các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) + Quỹ bảo hiểm xã hội: hình thành từ nguồn sau (theo điều 149 Luật Lao động ) Tổng quỹ BHXH 20% người sử dụng lao động đóng 15%, người lao động đóng 5% dùng cho sách II Các hình thức trả lương Hiện nước ta tiền lương áp dụng rộng rãi, có hình thức là: + Trả lương theo thời gian + Trả lương theo sản phẩm Trả lương theo thời gian Đây hình thức trả lương vào thời gian lao động, lương cấp bậc để tính lương cho công nhân viên Hình thức áp dụng chủ yếu cho cán công nhân viên chức, quản lý, y tế giáo dục, sản xuất dây chuyền tự động, có loại: • Trả lương theo thời gian đơn giản • Trả lương theo thời gian có thưởng + Trả lương theo thời gian đơn giản: số tiền trả cho người lao động vào bậc lương thời gian thực tế làm việc không xét đến thái độ kết lao động - Lương tháng: áp dụng cán công nhân viên làm phận gián tiếp Mức lương = Lương + Phụ cấp (nếu có) - Lương ngày: đối tượng áp dụng chủ yếu lương tháng khuyến khích người lao động làm Mứclương = Lương tháng số ngày làm 26 ngày làm việc thực tế x việc thực tế + Trả lương theo thời gian có thưởng: thực chất chế độ kết hợp việc trả lương theo thời gian đơn giản tiền thưởng công nhân vượt mức tiêu số lượng chất lượng quy định Hình thức áp dụng cho công nhân phụ (công nhân sửa chữa, điều chỉnh thiết bị) công nhân làm việc nơi có trình độ khí hoá, tự động hoá, công việc tuyệt đối phải đảm bảo chất lượng Mức lương = Lương tính theo thời gian giản đơn + Tiền thưởng Hình thức có nhiều ưu điểm hình thức trả lương theo thời gian đơn giản, vừa phản ánh trình độ thành thạo vừa khuyến khích người lao động có trách nhiệm với công việc Nhưng việc xác định tiền lương hợp lý khó khăn Vì chưa đảm bảo phân phối theo lao động Trả lương theo sản phẩm: + Tiền lương trả theo sản phẩm hình thức lương áp dụng khu vực sản xuất vật chất nay, tiền lương mà công nhân nhận phụ thuộc vào đơn giá để hoàn thành đơn vị sản phẩm Hình thức trả lương có nhiều ưu điểm so với hình thức trả lương tính theo thời gian + Trả lương theo sản phảm có tác dụng sau: ƒ Quán triệt đầy đủ nguyên tắc trả lương theo số lượng, chất lượng lao động gắn với thu nhập tiền lương với kết sản xuất công nhân.do kích thích công nhân nâng cao suất lao động ƒ Khuyến khích công nhân sức học tập văn hoá kỹ thuật nghiệp vụ, sức phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật cải tiến phương pháp lao động, sử dụng tốt máy móc thiết bị để nâng cao suất lao động, góp phần thúc đẩy cải tiến quản lý doanh nghiệp công tác lao động thực tốt công tác kế hoạch cụ thể ƒ Khi doanh nghiệp bố trí lao động chưa hợp lý, việc cung ứng vật tư không kịp thời tác động trực tiếp đến kết lao động suất lao động thấp dẫn đến thu nhập người lao động giảm Do quyền lợi thiết thực bị ảnh hưởng mà người công nhân kiến nghị, đề nghị máy quản lý cải tiến lại bất hợp lý tự họ tìm biện pháp để giải Tuy nhiên để phát huy đầy đủ tác dụng công tác trả lương theo sản phẩm nhằm đem lại hiệu kinh tế cao phải có điều kiện sau đây: + Phải xây dựng định mức lao động có khoa học Điều tạo điều kiện để tính toán đơn giá tiền lương xác + Tổ chức sản xuất tổ chức lao động phải tương đối hợp lý ổn định Đồng thời tổ chức phục vụ tốt nơi làm việc để tạo điều kiện cho người lao động ca làm việc đạt hiệu kinh tế cao + Thực tốt công tác thống kê, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tránh làm bừa, làm ẩu, chạy theo số lượng + Bố trí công nhân vào công việc phù hợp với bậc thợ họ Có chế độ trả lương sau: ƒ Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân: cách trả lương áp dụng rộng rãi người công nhân viên trực tiếp sản xuất điều kiện quy trình lao động người công nhân mang tính độc lập tương đối, quy định mức kiểm tra nghiệm thu sản phẩm cách riêng biệt Đơn giá tiền lương cách trả lương cố định tiền lương công nhân tính theo công thức: ƒ L = ĐG x Q Trong đó: ĐG: đơn giá tiền lương Q: mức sản lượng thực tế + Ưu điểm: mối quan hệ tiền lương công nhân nhận kết lao động thể rõ ràng người lao động xác định tiền lương mình, quan tâm đến suất, chất lượng sản phẩm họ + Nhược điểm: người công nhân quan tâm đến chất lượng sản phẩm, tinh thần tập thể tương trợ lẫn trình sản xuất kém, hay có tình trạng dấu nghề, dấu kinh nghiệm ƒ Chế độ trả lương khoán: áp dụng cho công việc giao chi tiết phận lợi giao toàn khối lượng cho công nhân hoàn thành thời gian định 10 Chế độ lương áp dụng xây dựng áp dụng cho công nhân làm việc đột xuất sửa chữa, tháo lắp Sổ Tháng 12 năm 2002 TK 334 Đơn vị tính: đồng Tháng Tháng Tháng … Tháng 12 TK 111 156.820.000 TK141 21.910.343 TK338 1.845.200 Cộng số phát sinh nợ 180.545.543 Tổng số phát sinh có 180.575.543 Số dư cuối tháng nợ Số dư cuối tháng có Sổ Tháng 12 năm 2002 TK 338 Đơn vị tính: đồng T1 T2 T3 Tháng 12 TK 111 1.564.300 TK 112 9.270.232 Số dư cuối tháng Có 10.834.532 Ghi có TK đối ứng Nợ TK Ghi có TK đối ứng Ghi nợ TK 44 2.3 Hạch toán khoản chi từ quỹ phúc lợi: + Khi chi khoản từ quỹ phúc lợi, ghi Nợ TK 4311: 13.240.900 Có TK 111: 13.240.900 + Doanh nghiệp trả trợ cấp từ quỹ phúc lợi, kế toán ghi Nợ TK 4312: 3.611.510 Có TK 111: 3.611.510 *Khi tiến hành trích BHXH, BHYT lưu ý lương có phụ cấp, Công ty có thực số dạng trợ cấp như: trợ cấp chức vụ, phụ cấp độc hại, phụ cấp làm thêm phụ cấp đặc biệt trích BHXH, BHYT trích lương có phụ cấp chức vụ VD: Tính lương cho Giám đốc công ty Thời gian làm việc giám đốc: đủ 40 giờ/tuần, 22ngày/tháng Hệ số lương: 4, 47 Hệ số phụ cấp chức vụ: 0, Hệ số phụ cấp đặc biệt: 30% Tính sau: TL = {(4, 47+0, 7) x 210.000} +{30% x( 4, 47+0, 7) x 210.000} = 1.411.410 Các khoản trích theo lương: BHXH = {(4, 47+0, 7) x 210.000} x 5% = 54.282đ BHYT = {(4, 47+0, 7) x 210.000} x1% = 10.857đ Vậy tiền lương thực lĩnh giám đốc là: TL - BHXH - BHYT 1411.410đ - 54.282đ - 10.857đ = 1.346.286đ *Khi toán BHXH cho công nhân viên cần phải có xác nhận phiếu nghỉ hưởng BHXH: phiếu nghỉ hưởng BHXH Đơn vị: Công ty xây dựng Kim Thành Bộ phận: XN xây lắp II (tổ cốp pha) Họ tên: Nguyễn Văn Chiến Tuổi: 35 45 Tên quan y tế Ngày Thán g Lí Tổng Từ Đến Bác Sĩ Kí Tên Số ngày Thực nghỉ Xác Nhậ n BV Xanh Pôn 5/2 ốm 06 5/2 10/2 05 Phần toán Số ngày nghỉ Tính BHXH Lương bình Quân 1ngày %tính BHXH Số tiền hưởng BHXH 05 29.973 75% 112.399 Tiền lương cuối tháng anh Nguyễn Văn Chiến tính sau: Thời gian làm việc: 17 ngày Hệ số lương: 3, 14 Không có phụ cấp Tiền lương = (hệ số lương x 210.000) – tiền lương ngày nghỉ + số tièn hưởng BHXH – 6% BHXH, BHYT (trên tiền lương bản) Tiền lương = 3, 14 x 210.000 = 659.400 đ Tiền lương ngày nghỉ = 865 149 22 000 210 14 , = xx đ Cả ngày nghỉ BHXH trả thay lương với mức 75% = 149.865 x 75% = 112.399đ Đóng BHXH, BHYT 6% = 659.000 x 6% = 39.564đ Vậy tiền lương thực lĩnh = 659.000 – 149.865 = 112.399 – 39.564 = 582.370đ III Đánh giá công tác tiền lương Công ty: ưu điểm: ♦ Sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh, hình thành mô hình Công ty với đơn vị kinh doanh chiến lược Đó mô hình dẫn đến tập đoàn sản xuất có mối quan hệ hữu kinh tế, kỹ thuật lợi ích thành viên mà đặc trưng có phân công, có hợp tác 46 liên kết tạo tập trung đồng tiết kiệm chi phí sản xuất ♦ Xác định khai thác triệt để thi trường thị trường truyền thống ♦ Mở rộng quan hệ đối ngoại, tập trung đẩy mạnh khâu tiếp thị đấu thầu, coi nhân tố định chủ yếu đầu Công ty ♦ Đổi số thiết bị máy móc thi công mũi nhọn, thoả mãn nhu cầu chất lượng Ngoài cho thuê dịch vụ thiết bị góp phần đáng kể vào doanh thu toàn Công ty ♦ Đội ngũ cán nhân viên đông đảo, dày dặn kinh nghiệm, thành lập đơn vị chuyên môn hoá cao, công nhân kỹ thuật lành nghề đáp ứng yêu cầu công việc Đặc biệt qua công tác tiền lương, Công ty xây dựng Kim Thành năm qua tuyển dụng đội ngũ cán công nhân viên trẻ, có lực chuyên môn cường độ lao động cao, góp phần giúp công ty đứng vững thị trường Qua phân tích số đặc điểm tiền lương Công ty nói chung việc phân phối tiền lương sách, Công ty xây dựng Kim Thành nói riêng cho thấy số nhược điểm mà Công ty cần giải trước mắt để hoàn thiện công tác tiền lương mong đáp ứng yêu cầu phát triển chung kinh tế xã hội nước Nhược điểm: ♦ Lao động gián tiếp đơn vị trực thuộc lớn ♦ Số cán có trình độ khoa học kỹ thuật độ tuổi cao(ngoài 45 tuổi) nhiều ♦ Trong số cấp quản trị viên thực phòng ban nhiều người làm việc không chuyên môn ♦ Việc tuyển dụng cán trẻ kế cận đáng khích lệ song công ty chưa có kế hoạch đào tạo cụ thể ♦ Công tác tiền lương lỏng lẻo, chưa vận dụng linh hoạt 47 Chương III số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương công ty I Định hướng phát triển công ty: Định hướng chung: ♦ Hình thức phân phối tiền lương, tiền thưởng Công ty hạn chế, thiếu sót Công ty hoàn thành tốt công tác quản lý phân phối tiền lương, tiền thưởng đại phận cán công nhân viên Công ty đồng tình ủng hộ ♦ Trên thực tế công tác quản lý phân phối tiền lương, tiền thưởng động viên khuyến khích nhiệt tình trách nhiệm, tìm tòi sáng tạo cán công nhân viên Công ty để thực tốt nhiệm vụ công tác mình, nâng cao hiệu lao động, tăng doanh thu cho Công ty tăng thu nhập cho thân ♦ Điều thể rõ tổng doanh thu Công ty thu nhập bình quân cán công nhân viên Qua phân tích đánh giá công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng Công ty, …ta thấy rõ vai trò quan trọng công tác công xây dựng phát triển Công ty ♦ Công ty có hình thức tiền lương, tiền thưởng áp dụng phù hợp với điều kiện tính chất hoạt động Công ty đem lại hiệu kinh tế định ♦ Tiền lương Công ty ngày tăng lên đảm bảo đời sống cho người lao động để người lao động hưởng thành lao động không thông qua tổ đội… ♦ Tổ chức nghiệm thu kết cách khách quan cho người công nhân Định hướng công tác tiền lương: ƒ Công ty xây dựng Kim Thành có phương thức trả lương đảm bảo công hợp lí lĩnh vực phân phối tiền lương 48 phận việc phân phối quỹ lương Công ty đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động ƒ Qua kết đánh giá phân tích thực trạng công tác quản lý sử dụng tiền lương Công ty xây dựng Kim Thành cho thấy: thực tốt công việc sử dụng hợp lý sức lao động, triệt để thời gian làm việc, khuyến khích triệt để người lao động sản xuất không ngừng nâng cao suất lao động, tăng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.để hạn chế tháp bất hợp lý, phát huy vai trò to lớn tiền lương công ty phải có biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác tiền lương Công ty Để tăng quỹ lương doanh nghiệp cần phải: • Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh • Khai thác tiềm sẵn có doanh nghiệp • Phát huy lợi kinh doanh, máy móc thiết bị, lao động, lực tổ chức quản lý sở phát triển chuyên môn hoá kết hợp với kinh doanh tổng hợp, tăng nguồn thu cho công ty • Chăm lo đời sống người lao động, sử dụng có hiệu đòn bẩy tiền lương phân phối hợp lý công quỹ tiền lương nội công ty, làm tốt điều có tác dụng kích thích người lao động hăng hái lao động, phát huy khả yéu tố kỹ thuật, nâng cao suất lao động song việc thực quỹ lương cần thực tốt yêu cầu: V tăng quỹ lương phải nhỏ V tăng suất lao động V: tốc độ Công tác tiền lương công tác quản lý lao động phải luôn khănh khít với nhau.thông qua phương thức trả lương cho người lao động, Công ty quản lý sử dụng lao động hợp lý hơn, góp phần cho việc tổ chức lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất Việc xếp tổ chức quản lý lao động tốt làm công tác tiền lương đảm bảo thu nhập ngày cao, trả lương theo nguyên tắc phân phối theo lao động.để thực giải pháp công ty cần ý: V tăng quỹ lương < V tăng suất lao động 49 ƒ Sếp xếp lao động chức danh, phục vụ theo tay nghề chuyên môn đào tạo để phục vụ sản xuất kinh doanh đơn vị ƒ Hàng năm, hàng quý Công ty phải rà xét lại lực lượng đơn vị cho phù hợp so với quỹ lương đơn vị hưởng theo doanh thu thực *Kết luận: Tiền lương phạm trù kinh tế bản, phản ánh chất tiền lương góp phần đảm bảo chế độ hạch toán kinh doanh đầy đủ kinh tế phát triển cách ổn định Trong kinh tế thị trường nước ta nay, giải vấn đề tiền lương phức tạp, không liên quan đến lợi ích kinh tế thành phần kinh tế khác Trên sở nhận thức vai trò ý nghĩa to lớn công tác tiền lương, để cải tiến hoàn thiện không ngừng công tác với mục đích xếp tổ chức lao động hợp lý, sử dụng triệt để khả lao động với thời gian lao động, khuyến khích người lao động tăng thu nhập cho người lao động Có thể nói nhiệm vụ mục tiêu phấn đấu tất doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh Qua việc tìm hiểu công tác tiền lương Công ty xây dựng Kim Thành, ta thấy Công ty có đổi công tác tiền lương, đạt số kết định, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh điều kiện kinh tế thị trường Song bên cạnh số hạn chế sách tiền lương, số hạn chế chung nhiều doanh nghiệp quốc doanh nói chung, cần phải tiếp tục đổi hoàn thiện công tác tiền lương việc khắc phục hạn chế vấn đề II Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương công ty: Mỗi doanh nghiệp có hình thức quan niệm cách thức trả lương khac Tuy nhiên doanh nghiệp mong muốn có cách thức chi trả hạch toán tiền lương cách phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp ¾ Trên sở hạch toán thống kê, kiểm tra lại tiền lương, đánh giá lực sơ trường cán bộ, điểm mạnh, điểm yếu chỗ cần bổ sung cần cắt giảm chi phí để điều động xếp lại cho hợp lý ¾ Cần xếp lại cấu tổ chức, rút gọn phòng ban để có biện pháp chế độ tiền lương cho thoả đáng 50 ¾ Phải có sách tiền lương rõ ràng phù hợp với cá nhân tập thể ¾ Bố trí hợp lí số lao động có chuyên môn cập nhật với tình hình thực tế ¾ Chúng ta biết thời đại bùng nổ thông tin, giáo dục đào tạo quốc sách ưu tiên hàng đầu quốc gia công tác tiền lương phải phân phối người, thời điểm đòi hỏi phải có vận dụng lý luận khoa học đại kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn có khả nâng cao hiệu công tác tiền lương nói riêng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung Ngoài người lao động hưởng lương theo chất lượng kết công việc cần phải động viên khuyến khích người lao động ¾ Trong tình hình cạnh tranh nay, chất lượng sản phẩm động lực thu hút khách hàng hiệu Trước mắt công ty phải tận dụng nguồn lực có trang thiết bị người tức trang thiết bị phải hoạt động hết công suất, lao động phải làm việc đủ làm cho suất lao động tăng lên, lợi nhuận tăng, tiền lương tăng Sau dần đầu tư đổi nâng cấp trang thiết bị với việc trì lớp học nâng cao tay nghề cho công nhân viên nâng cao trình độ quản lý đạo sản xuất cán phận để người lao động làm quen với môi trường công nghệ đại, có khả thích ứng với máy móc mới, linh hoạt trình sản xuất sửa chữa, không để nguồn lực nhàn rỗi ¾ Tiền lương cần phải tính đúng, tính đủ dựa sở giá trị sức lao động, chẳng hạn với người có tài hay người làm việc có hiệu cần phải thực việc trả lương theo công việc mà phải theo số lượng hiệu người lao động tuân theo cấp Vì cấp thực yếu tố để bố trí công việc để tính mức lương ban đầu bắt buộc làm việc yếu tố định tiền lương người lao động ¾ Phân công lao động hợp lý chỗ phải xếp cho người, việc, khuyến khích người làm việc thực có suất, chất lượng hành động cụ thể khen thưởng, ưu đãi, 51 … có biện pháp cứng người làm việc hiệu quả, sai quy cách, nhẹ nhắc nhở, nặng phải bồi thường quy trách nhiệm cho người đảm bảo tốc độ tăng suất lao động, tăng trách nhiệm người lao động công việc Kết luận Để xây dựng phát triển sản xuất hàng hoá nhiều thành phần theo chế thị trường, tiền lương khoản trích theo lương thực phải làm chức đòn bẩy kinh tế, phải trở thành động lực thúc đẩy tăng suất lao động, hiệu công việc Mỗi hình thức trả lương có ưu điểm, nhược điểm riêng tuỳ ngành nghề, doanh nghiệp chọn cho hình thức phù hợp đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, tổng hoà lợi ích: Nhà nước, Doanh nghiệp Người lao động Công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương đóng góp lớn quản lý lao động tiền lương Nếu ta hạch toán đúng, đủ, xác động lực thúc đẩy người lao động nâng cao suất lao động, phát huy tính sáng tạo, góp phần hoàn thành kế hoạch giao – phương cách đắn để tăng thu nhập cho mình, tích luỹ cho doanh nghiệp cho xã hội Trong điều kiện việc nâng cao chất lượng công tác trả lương theo thời gian nhiệm vụ lâu dài doanh nghiệp nói chung Công ty xây dựng Kim Thành nói riêng để ngày hoàn thiện, phù hợp với công tác quản lý hạch toán lao động 52 Tuy nhiên tình hình kinh tế nay, chế độ ngân sách thay đổi để phù hợp với tình hình kinh tế Để thích nghi với thay đổi buộc đơn vị, doanh nghiệp phải có thay đổi theo để ngày hoàn thiện công tác quản lý xây dựng tiền lương Vì thời gian kiến thức nhiều hạn chế đặc biệt thời gian tiếp xúc làm việc thực tế nên không tránh khỏi sai sót biện pháp đưa chưa hoàn hảo Kính mong quan tâm, bảo thầy cô giáo toàn thể cán công nhân viên để viết hoàn thiện Cuối em xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Hữu Đoan toàn thể cán công nhân viên Công ty xây dựng Kim Thành giúp đỡ em trình thực tập Tài liệu tham khảo Giáo trình kế toán - Đại học kinh tế quốc dân (chủ biên PTS Đặng Thị Loan) Lý thuyết hạch toán kế toán – NXB Tài – Năm 1996 Chế độ tiền lương mới: + Nghị định số 10/2000/CP ngày 27 tháng năm 2000 phủ việc quy định lương tối thiểu doanh nghiệp + Thông tư hướng dẫn số 11 ngày tháng năm 2000 Bộ lao động thương binh xã hội Đỗ Văn Thận – Phân tích tài doanh nghiệp – NXB Thống kê Năm 1999 Tài liệu công ty TNHH Hoàng Hà phòng kế toán cung cấp 53 mục lục Lời nói đầu Chương I Lý luận chung hạch toán tiền lương khoản trích theo lương I Khái niệm nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương ……………………4 Khái niệmvề tiền lương……………………………………………… Vai trò tiền lương ………………………………………………….5 Quỹ tiền lương, Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn ………………………………………………………………………6 Các nhân tố ảnh hưởng …………………………………………………8 II Các hình thức trả lương ……………………………………………… 10 Trả lương theo thời gian……………………………………………… 11 Trả lương theo sản phẩm……………………………………………….12 III.Hạch toán tiền lương khoản trích theo lương………………… 14 Khái niệm…………………………………………………………… 14 Nội dung hạch toán phương pháp hạch toán……………………….15 ý nghĩa hạch toán tiền lương …………………………………… 23 Chương II Thực trạng hạch toán tiền lương Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà …………………………………… 24 II Tổng quan công ty…………………………………………… 24 Sự hình thành phát triển công ty………………………………24 Nguồn lực…………………………………………………………….26 2.1 Lao động 2.2 Vốn sở vật chất Tổ chức quản lí…………………………………………………………29 54 Đặc điểm kinh doanh ………………………………………………….37 II Thực trạng hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty …………………………………………………………………………38 1.Các nhân tố ảnh hưởng tới hạch toán tiền lương……………………… 38 2.Nội dung hạch toán…………………………………………………… 44 2.1 Hạch toán lao động 2.2 Hạch toán tiền lương khoản trích theo lương 2.3 Hạch toán khoản chi từ quỹ phúc lợi III Đánh giá công tác tiền lương công ty ………………………….44 1.Ưu điểm………………………………………………………………… Nhược điểm …………………………………………………………… Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương công ty ……………………………………………………………….51 I Định hướng phát triển công ty……………………………………… Định hướng chung ……………………………………………………… Định hướng công tác tiền lương ………………………………… 52 II Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương công ty………… 55 Kết luận [...]... toàn Công ty trên cơ sở phân cấp, phân nhiệm với bộ máy giúp việc là các Phó Giám đốc, các phòng, các xí nghiệp và các đội trực thuộc Hiện nay cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm các bộ phận sau: ƒ Ban giám đốc Công ty ƒ Các phòng ban, các tổ chuyên môn nghiệp vụ tại Công ty ƒ Các xí nghiệp thuộc Công ty ƒ Các đội, các trạm nhà hàng trực thuộc Công ty ƒ Ban Giám đốc Công ty: ƒ Ban giám đốc Công ty gồm... lương được hạch toán hợp lý công bằng chính xác 21 22 Chương II Thực trạng hạch toán tiền lương tại Công ty xây dựng Kim Thành I Tổng quan về công ty 1 Sự hình thành và phát triển của công ty: Công ty xây dựng Kim Thành là một doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực hiện hạch toán kinh tế độc lập Công ty có trụ sở chính đặt tại 65 phố Trần Phú - Phường Lam Sơn Thành phố... pháp hạch toán cũng khác nhau *Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh: Để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán sử dụng các tài khoản sau: TK334 “Phải trả công nhân viên”: Dùng để theo dõi các khoản phải trả công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lương, phụ cấp, BHXH, tiền thưởng và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động Kết cấu: ƒ Bên nợ: + Các khoản. .. Thanh toán l Khấu trừ các kh ả TK338 TK138 cho CNV 18 *Đối với các đơn vị Hành chính sự nghiệp: Tài khoản sử dụng để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương như sau: TK 334: Phải trả viên chức”: dùng để phản ánh tình hình thanh toán với công chức, viên chức trong đơn vị Hành chính sự nghiệp về tiền lương, phụ cấp và các khoản phải trả theo chế độ nhà nước quy định Kết cấu: ƒ Bên nợ: + Các khoản. .. 1991, Công ty đã được sở xây dựng cấp giấy phép thành lập Công ty xây dựng Kim Thành Với nhiều cán bộ chủ chốt của Công ty, cơ sở vật chất như trụ sở và các đội thi công Từ đó đến nay, Công ty thường xuyên kiện toàn giữ vững ổn định và phát triển và đáp ứng được những yêu cầu trong tình hình mới với một số nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng cơ bản, kinh doanh nhà, trang trí hoàn thiện và sản xuất vật liệu xây. .. trả công nhân viên + Các khoản khấu trừ vào lương + Các khoản ứng trước + Kết chuyển lương chưa lĩnh ƒ Bên có: Tất cả các khoản phải trả công nhân viên Dư có: Các khoản khác còn phải trả công nhân viên Dư nợ: Số trả thừa cho công nhân viên Trong hệ thống tài khoản không có tài khoản cấp 2 nhưng chế độ kế toán thường mở 2 tài khoản cấp 2 TK 3341: chuyên theo dõi tiền lương TK 3342: theo dõi các khoản. .. giám sát kĩ thuật thi công Phòng kinh doanh TM và dịch vụ 30 31 3.1 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty: Phòng kế toán của Công ty gồm 7 người trong đó có: ♦ Kế toán trưởng ♦ 1 Kế toán tiền lương ♦ 1 Kế toán tài sản cố định và vật tư ♦ 1 Kế toán tổng hợp và giá thành ♦ 1 Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán ♦ 1 Kế toán giao dịch với ngân hàng ♦ 1 Thủ quỹ Ngoài ra ở các đội đều có 1 kế toán riêng (thống kê)... kế toán của Công ty được biểu diễn bằng sơ đồ sau: Sơ đồ phòng kế toán Công ty ¾ Kế toán trưởng • Là người chịu trách nhiệm chung trong phòng với nhiệm vụ tổ chức, giám sát, kiểm tra công việc của bộ máy kế toán Kiểm tra tình hình biến động vật tư, tài sản, tiền vốn trong Công ty ¾ Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp và giá Kế toán vốn bằn g tiền Kế toán tiền lươn g Kế toán TSC Đ Và vật... phận gửi đến hàng ngày( hoặc định kì) để ghi kết quả lao động của từng người, từng bộ phận vào sổ và cộng sổ, lập báo cáo kết quả lao động rồi gửi cho bộ phận quản lý liên quan Phòng kế toán doanh nghiệp cũng phải mở sổ tổng hợp kết quả lao động để tổng hợp kết quả chung toàn doanh nghiệp *Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương: Để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương doanh... cho công chức viên chức và các đối tượng khác + Các khoản đã khấu trừ vào lương ƒ Bên có: + Tiền lương và các khoản phải trả cho công chức, viên chức và các đối tượng khác trong đơn vị Dư có: Các khoản còn phải trả cho công chức, viên chức cán bộ hợp đồng và các đối tượng khác trong đơn vị TK 334 có 2 TK cấp 2: TK 3341: Phải trả viên chức Nhà nước TK 3348: Phải trả các đối tượng khác TK 332 Các khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình hoàng hà , Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình hoàng hà , Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình hoàng hà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay