Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại xây dựng sóc sơn

77 147 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:26

LUẬN VĂN: Hạch toán kế toán vốn tiền công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn Lời mở đầu Vốn tiền sở, tiền đề cho doanh nghiệp hình thành tồn tại, điều kiện để doanh nghiệp hoàn thành thực trình sản xuất kinh doanh Trong điều kiện phạm vi hoạt động doang nghiệp không bị giới hạn nước mà mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước giới Do đó, quy mô kết cấu vốn tiền lớn phức tạp, việc sử dụng quản lý chúng ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác, kế toán công cụ để điều hành quản lý hoạt động tính toán kinh tế kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong công tác kế toán doanh nghiệp chia làm nhiều khâu, nhiều phần hành chúng mối quan hệ hữu gắn bó tạo thành hệ thống quản lý thực hiệu cao Thông tin kế toán thông tin tính hai mặt tượng, trình : Vốn nguồn, tăng giảm Mỗi thông tin thu kết trình tính hai năm: thông tin kiểm tra Do đó, việc tổ chức hạch toán vốn tiền nhằm đưa thông tin đầy đủ nhất, xác thực trạng cấu vốn tiền, nguồn thu chi tiêu chúng trình kinh doanh để nhà quảnlý nắm bắt thông tin kinh tế cần thiết, đưa định tối ưu đầu tư, chi tiêu tương lai Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra chứng từ, sổ sách tình hình lưu chuyển tiền tệ, qua biết đươc hiệu kinh tế đơn vị Thực tế nước ta thời gian qua cho thấy doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhà nước, hiệu sử dụng vốn đầu tư nói chung vốn tiền nói riêng thấp , chưa khai thác hết hiệu tiềm sử dụng chúng kinh tế thị trường để phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán bị buông lỏng kéo dài Xuất phát từ vần đề thông qua thời gian thực tập em xin chọn đề tài sau để sâu vào nghiên cứu viết báo cáo:“Hạch toán kế toán vốn tiền công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn” Báo cáo gồm ba phần: Chương I : Một số vần đề lý luận hạch toán kế toán vốn tiền Chương II : Thực trạng công tác kế toán vốn tiền tạI Công ty cổ phần thương mại-xây dựng Sóc Sơn Chương III : Một số phương pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn tiền Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn Chương I Một số vấn đề lý luận hạch toán kế toán vốn tiền I Tổng quát vốn tiền: Khái niệm phân loại vốn tiền: Vốn tiền toàn hình thức tiền tệ thực đơn vị sở hữu, tồn hình thái giá trị thực chức phương tiện toán trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vốn tiền loại tài sản mà doanh nghiệp sử dụng Theo hình thức tồn vốn tiền doanh nghiệp chia thành: - Tiền Việt Nam: loại tiền phù hiệu Đây loại giấy bạc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành sử dụng làm phương tiện giao dịch thức toàn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Ngoại tệ: Là loại tiền phù hiệu Đây loại giấy bạc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành phép lưu hành thức thị trưòng Việt nam đồng: đô Mỹ (USD), bảng Anh (GBP), phrăng Pháp ( FFr), yên Nhật ( JPY), đô Hồng Kông ( HKD), mác Đức ( DM) - Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: tiền thực chất, nhiên lưu trữ chủ yếu mục tiêu an toàn mục đích bất thường khác mục đích toán kinh doanh - Nếu phân loại theo trạng thái tồn ,vốn tiền doanh nghiệp bao gồm: - Tiền quỹ: gồm giấy bạc Việt Nam, ngoại tệ ,bạc vàng, kim khí quý, đá quý, ngân phiếu giữ két doanh nghiệp để phục vụ nhu cầu chi tiêu trực tiếp hàng ngày sản xuất kinh doanh - Tiền gửi ngân hàng: tiền Việt Nam, ngoại tệ , vàng, bạc, kim khí quý đá quý mà doanh nghiệp gửitại tài khoản doanh nghiệp Ngân hàng - Tiền chuyển: tiền trình vần động để hoàn thành chức phương tiện toán trình vận động từ trạng thái sang trạng thái khác Đặc điểm vốn tiền nhiệm vụ, nguyên tắc hạch toán: Đặc điểm vốn tiền Trong trình sản xuất kinh doanh vốn tiền vừa sử dụng để đáp ứng nhu cầu toán khoản nợ doanh nghiệp mua sắm vật tư, hàng hoá sản xuất kinh doanh, vừa kết việc mua bán thu hồi khoản nợ Chính vậy, quy mô vốn tiền loại vốn đói hỏi doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ vốn tiền tính luân chuyển cao nên đối tượng gian lận ăn cắp Vì trình hạch toán vốn tiền, thủ tục nhằm bảo vệ vốn tiền khỏi ăn cắp lạm dụng quan trọng, đòi hỏi việc sử dụng vốn tiền cần phải tuân thủ nguyên tắc chế độ quản lý tiền tệ thống Nhà nước Chẳng hạn tiền mặt quỹ doanh nghiệp dùng để chi tiêu hàng ngày không vượt mức tồn quỹ mà doanh nghiệp Ngân hàng thoả thuận theo hợp dồng thương mại, tiền thu bán hàng phải nộp cho Ngân hàng Nhiệm vụ Xuất phát từ đặc điểm nêu trên, hạch toán vốn tiền phải thực nhiệm vụ sau: - Theo dõi tình hình thu, chi, tăng, giảm, thừa, thiếu số loại vốn tiền - Giám đốc thường xuyên tình hình thực chế độ quản lý tiền mặt, kỷ luật toán, kỷ luật tín dụng - Hướng dẫn kiểm tra việc ghi chép thủ quỹ, thường xuyên kiểm tra đối chiếu số liệu thủ quỹ kế toán tiền mặt - Tham gia vào công tác kiểm quỹ tiền mặt, phản ánh kết kiểm kịp thời Nguyên tắc hạch toán vốn tiền mặt bao gồm : - Hạch toán kế toán phải sử dụng thống đơn vị giá trị “đồng Việt nam” để phản ánh tổng hợp loại vốn tiền - Nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngoại tệ phải quy đổi “đồng Việt Nam” để ghi sổ kế toán Đồng thời phải theo dõi nguyên tệ loại ngoại tệ - Đối với vàng bạc, kim khí quý đá quý phản ánh tài khoản vốn tiền áp dụng cho doanh nghiệp không kinh doanh vàng bạc, kim khí quý đá quý phải theo dõi số lượng trọng lượng, quy cách phẩm chất giá trị loại, thứ Giá nhập vào kỳ tính theo giá thực tế, giá xuất tính theo phương pháp sau: + Phương pháp giá thực tế bình quân gia quyền giá đầu kỳ giá lần nhập kỳ + Phương pháp giá thực tế nhập trước, xuất trước + Phương pháp giá thực tế nhập sau, xuất trước - Phải mở sổ chi tiết cho loại ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý theo đối tượng, chất lượng Cuối kỳ hạch toán phải điều chỉnh lại giá trị ngoại tệ vàng bạc, kim khí quý, đá quý theo giá vào thời điểm tính toán để giá trị thực tế xác Nếu thực nhiệm vụ nguyên tắc hạch toán vốn tiền giúp cho doanh nghệp quản lý tốt vốn tiền, chủ động việc thực kế hoạch thu chi sử dụng vốn hiệu cao II Tổ chức công tác kế toán vốn tiền: Luân chuyển chứng từ: Để thu thập thông tin đầy đủ xác trạng thái biến động tài sản cụ thể nhằm phục vụ kịp thời ban lãnh đạo, đạo điều hành kinh doanh doanh nghiệp làm ghi sổ kế toán, cần thiết phải sử dụng chứng từ kế toán Chứng từ kế toán phương tiện chứng minh văn cụ thể tính hợp pháp nghiệp vụ kinh tế phát sinh Mọi hoạt động kinh tế tài doanh nghiệp phải lập chứng từ hợp lệ chứng minh theo mẫu phương pháp tính toán, nội dung ghi chép quy định Một chứng từ hợp lệ cần chứa đựng tất tiêu đặc trưng cho nghiệp vụ kinh tế nội dung, quy mô, thời gian địa điểm xảy nghiệp vụ người chịu trách nhiệm nghiệp vụ, người lập chứng từ Cũng loại chứng từ phát sinh khác, chứng từ theo dõi biến động vốn tiền thường xuyên vận động, vận động hay luân chuyển xác định khâu sau: - Tạo lập chứng từ : Do hoạt động kinh tế diễn thường xuyên đa dạng nên chứng từ sử dụng để phản ánh mang nhiều nội dung, đặc điểm khác Bởi vậy, tuỳ theo nội dung kinh tế, theo yêu cầu quản lý phiếu thu, chi hay hợp đồng mà sử dụng chứng từ thích hợp Chứng từ phải lập theo mẫu nhà nước quy định đầy đủ chữ ký người liên quan - Kiểm tra chứng từ : Khi nhận chứng từ phải kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý chứng từ : Các yếu tố phát sinh chứng từ, chữ ký người liên quan, tính xác số liệu chứng từ Chỉ sau chứng từ kiểm tra sử dụng làm để ghi sổ kế toán - Sử dụng chứng từ cho kế toán nghiệp vụ ghi sổ kế toán: cung cấp nhanh thông tin cho người quản lý phần hành này: + Phân loại chứng từ theo loại tiền, tính chất, địa điểm phát sinh phù hợp với yêu cầu ghi sổ kế toán + Lập định khoản ghi sổ kế toán chứng từ - Bảo quản sử dụng lại chứng từ kỳ hạch toán: kỳ hạch toán, chứng từ sau ghi sổ kế toán phải bảo quản tái sử dụng để kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết - Lưu trữ chứng từ : Chứng từ vừa pháp lý để ghi sổ kế toán, vừa tài liệu lịch sử kinh tế doanh nghiệp Vì vậy, sau ghi sổ kết thúc kỳ hạch toán, chứng từ chuyển sang lưu trữ theo nguyên tắc + Chứng từ không bị + Khi cần tìm lại nhanh chóng + Khi hết thời hạn lưu trữ, chứng từ đưa huỷ Hạch toán tiền mặt quỹ: Mỗi doanh nghiệp lượng tiền mặt quỹ để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu trực tiếp hàng ngày sản xuất kinh doanh Thông thường tiền giữ doanh nghiệp bao gồm : giấy bạc ngân hàng VIệt Nam, loại ngoại tệ , ngân phiếu, vàng bạc, kim loại quý đá quý Để hạch toán xác tiền mặt, tiền mặt doanh nghiệp tập trung quỹ Mọi nghiệp vụ liên quan đến thu, chi tiền mặt, quản lý bảo quản tiền mặt so thủ quỹ chịu trách nhiệm thực Pháp lệnh kế toán, thống nghiêm cấm thủ quỹ không trực tiếp mua, bán hàng hoá, vật tư, kiêm nhiệm công việc tiếp liệu tiếp nhiệm công việc kế toán 2.1 Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt: Việc thu chi tiền mặt quỹ phải lệnh thu chi Lệnh thu, chi phải chữ ký giám đốc (hoặc người uỷ quyền) kế toán trưởng Trên sở lệnh thu chi kế toán tiến hành lập phiếu thu - chi Thủ quỹ sau nhận phiếu thu - chi tiến hành thu chi theo chứng từ Sau thực xong việc thu - chi thủ quỹ ký tên đóng dấu “Đã thu tiền” “ Đã chi tiền” phiếu đó, đồng thời sử dụng phiếu thu phiếu chi để ghi vào sổ quỹ tiền mặt kiêm báo caó quỹ Cuối ngày thủ quỹ kiểm tra lại tiền quỹ, đối chiếu với báo cáo quỹ nộp báo cáo quỹ chứng từ cho kế toán Ngoài phiếu chi, phiếu thu để hạch toán vào tài khoản 111 cần chứng từ gốc liên quan khác kèm vào phiếu thu phiếu chi : Giấy đề nghị tạm ứng, giấy toán tiền tiền tạm ứng, hoá đơn bán hàng, biên lai thu tiền Ta phiếu thu, phiếu chi sổ quỹ tiền mặt sau: Đơn vị: Số Mẫu 01-TT QĐ số 1141 TC/ CĐKT Phiếu thu Ngày 1/ 11/ 1995 Ngày BTC Nợ Họ tên người nộp : Địa : Lý nộp : Số tiền : (Viết Kèm theo chứng từ gốc Ngày Thủ trưởng Kế toán đơn vị trưởng biểu Người lập nộp tháng Người quỹ năm Thủ chữ) Đơn vị: Số: .KT/ KR Ngày: Phiếu chi TK Nợ Trả cho: Do ông (bà) CMT cấp ngày ký nhận Diễn giải: đ Kèm chứng từ gốc Ngày Ngày Trưởng phòng Người nhận ký tên: kế toán Kiểm Tháng Thủ soát Năm Người lập quỹ phiếu Công ty CPTM-XD Sóc Sơn sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Đơn vị: đồng TT Chứng từ SH NT 290 30/10 Số tiền 697.960.000 …………… 293 30/10 368.401.500 …………… 2.517.908.356 Kèm theo chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Công ty CPTM-XD Sóc Sơn trích sổ cái- ctgs Tên TK: Tiền gửi ngân hàg SHTK: 112 Đơn vị tính: VN Chứng từ TK Tt Diễn giải SH NT ĐƯ Số dư đầu kỳ Số tiền 5/10 Nợ 1.269.903.900 Rút tiền gửi ngân hàng 111 670.000.000 331 15.960.000 12.000.000 nhập quỹ 10/10 Trả tiền mua hàng hoá tháng trước 11/10 Chi tạm ứng 141 12/10 Công ty cổ phần-xd Thuỷ Lợi 131 48.798.000 511 48.283.750 333 4.828.375 II toán nợ kỳ trước 15/10 Bán xăng 21/10 Thu từ quỹ ký cược ngắn hạn 144 16.000.000 26/10 Rút tiền mặt đem gửi ngân 111 250.000.000 711 18.500.000 hàng 29/10 Lãi tiền gửi ngân hàng Cộng phát sinh kỳ 386.410.125 Số dư cuối kỳ 958.354.025 Công ty CP TM-XD Sóc Sơn sổ tiền gửi ngân hàng 697.960.000 Trang số Chứng từ Số Số tiền NT Diễn giải TK Gửi vào Rút Còn lại ĐƯ Số dư đầu kỳ 1.269.903.900 5/10 Nhập quỹ tiền mặt 111 10/10 Trả tiền mua hàng 331 670.000.000 599.903.900 15.960.000 583.943.900 12.000.000 571.943.900 hoá 11/10 Tạm ứng 12/10 Côg ty 141 CP-XD 131 48.798.000 620.741.900 53.112.500 673.854.400 16.000.000 689.854.400 250.000.000 939.854.400 18.500.000 958.354.025 Thuỷ Lợi II Thanh toán 15/1 Bán xăng 511 333 21/10 thu quỹ ký cược 144 ngắn hạn 26/10 Đem tiền mặt gửi 111 ngân hàng 29/10 Thu lãi TGNH 711 Cộng 958.354.025 2- Đối chiếu điều chỉnh sổ sách Toàn hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán công ty sau lập hoàn chỉch, lưu trữ máy vi tính, nhờ giảm bớt số lượng sổ sách cần lưu trữ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, đối chiếu, kiểm tra, điều chỉnh sổ sách Theo định kỳ hàng tháng, kế toán chi tiết vốn tiền tiến hành in sổ cho tài khoản để chuyển cho phó phòng kế toán, kế toán tổng hợp phận liên quan đối chiếu lập báo cáo kế toán cần thiết phục vụ cho nhu cầu quản lý 2.1 Đối chiếu, kiển tra điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh tiền mặt quỹ Việc quản lý tiền mặt két bạc tốt hạn chế mát thiếu hụt, chênh lệch với sổ sách Song, cho dù thủ quỹ cẩn thận việc thừa hay thiếu tiền mặt xảy Những nguyên nhân dẫn đến chênh lệch tiền mặt sách thực tế là: - Khi nhận chi tiền, thông thường số lượng tiền phát sinh nhiều, thủ quỹ không kiểm soát cách chặt chẽ số lượng tiền mà nhận chi : Không đếm hết không kiểm soát số nghiệp vụ phát sinh chênh lệch qua nghiệp vụ mà số phát sinh lại nhiều - Do nguyên nhân mặt kỹ thuật máy đếm tiền, bị trục trặc không phân biệt tờ tiền khác chủng loại - Do kế toán chi tiết vốn tiền không phản ánh hết tất nghiệp vụ phát sinh ngày, bị nhầm lẫn số liệu phản ánh nghiệp vụ phát sinh mà chưa phát kịp thời Chính viêc kiểm tra, đối chiếu số tiền thực tế tồn quỹ sổ sách hai bên nhân viên kế toán thủ quỹ cần thiết khả phát kịp thời chênh lệch sai sót xảy Khi xảy tình trạng chênh lệch nhân viên kế toán phải kiểm tra lại số phát sinh nghiệp vụ sổ sách kỳ, sau hai bên đối chiếu với để đến thống Khi tuỳ vào sai lệch khâu nào, người trách nhiệm điều chỉnh lại sổ sách Nếu sai sót thuộc thủ quỹ thủ quỹ phải điều chỉnh lại số liệu sổ quỹ cho với thực tế Nếu sai sót thuộc nhân viên kế toán nhân viên phải điều chỉnh lại số liệu sổ kế toán chi tiết ,chứng từ ghi sổ,sổ đăng ký chứng từ ghi sổ tương ứng để máy điều chỉnh lại số liệu sổ kế toán mà máy tự động trích Nếu chứng từ, sổ sách mà nhân viên kế toán chuyển nơi khác tiến hành lập biên bản, lập chứng từ ghi sổ mới,đăng ký chứng từ ghi sổ điều chỉnh lại sổ cũ Trường hợp hai bên sổ sách thống số liệu với chênh lệch với số tiền thực tế tồn quỹ kiểm kê, hai bên lập biên với số chênh lệch nhân viên kế toán trách nhiệm phản ánh số chênh lệch vào sổ kế toán Nếu chênh lệch thực tế tăng so với sổ sách kế toán ghi : Nợ TK : 111.1 TK : 338.1 Nếu chênh lệch thực tế giảm so với sổ sách, kế toán ghi: Nợ TK : 138.1 TK : 111.1 Sau trình lên cấp để tìm nguyên nhân biện pháp giải Trường hợp sổ sách kế toán thủ quỹ thống với số liệu với thực tế tồn két bạc, để đảm bảo kế toán thủ quỹ cần xem xét lại nghiệp vụ phát sinh kỳ để tìm thâý sai sót chênh lệch đáng tiếc Khi phát chênh lệch sổ sách phản ánh thực tế phát sinh mà sổ sách thực tế tồn quỹ đồng nhất, kế toán điều chỉnh lại nghiệp vụ ghi sổ đồng thời phản ánh số chênh lệch (tuỳ vào trường hợp cụ thể) 2.2.Đối chiếu, kiểm tra điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh TGNH VIệc kiểm tra , đối chiếu điều chỉnh tài khoản TGNH nhằm đảm bảo thống số tiền phát sinh dư tài khoản tiền gửi sổ sách NH sổ sách nhân viên kế toán công ty Thông thường nhận giấy báo NH nghiệp vụ phát sinh tài khoản TGNH công ty, nhân viên kế toán đối chiếu chứng từ, sổ sách với sổ sách NH số phát sinh, số dư tài khoản Do hai bên quản lý số liệu phát sinh tài khoản thông qua hệ thống sổ sách khác nên hai cố gắng không để tình trạng chênh lệch xảy thực tế công ty chưa xảy tình trạng Tuy nhiên dù cẩn thận công tác hạch toán việc ghi sổ hệ thống kiểm soát hiệu NH đơn vị mở tài khoản, song công việc nghiệp vụ phát sinh nhiều tình trạng nhầm lẫn xảy Khi chênh lệch, nguyên nhân gì, phát sinh khâu hai bên cần đối chiếu, kiểm tra sổ sách để tiến tới thống số phát sinh số dư thực tế đơn vị , từ điều chỉnh kịp thời sổ sách bên Nếu chưa kịp thời tìm nguyên nhân dẫn đến chênh lệch mà kỳ toán đến nhân viên kế toán phải tạm thời theo số liệu NH để phản ánh vào TK 112 Số chênh lệch phản ánh sau Nếu sổ sách nhân viên kế toán phản ánh thừa so với sổ sách NH, kế toán ghi: Nợ TK 138.1 TK 112 Nếu sổ sách kế toán thiếu so với sổ sách NH, kế toán ghi: Nợ TK112 TK 338.1 Sang kỳ sau kế toán phải tiếp tục tìm nguyên nhân chênh lệch kiến nghị biện pháp điều hoà chênh lệch hai hệ thống sổ sách với cấp Chương III Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn tiền công ty cổ phần thương mại-xây dựng sóc sơn I Nhận xét chung công tác kế toán công ty phần thương mại-xây dựng Sóc Sơn Đánh giá chung: Từ thành lập lại đến nay, Công ty CPTM-XD Sóc Sơn phải đối đầu với hàng loạt khó khăn, đặc biệt cạnh tranh gay gắt đơn vị, tổ chức kinh tế khác, Công ty CPTM-XD Sóc Sơn cố gắng đáng ghi nhận việc tổ chức máy quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường Là doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập với quy mô kinh doanh vừa công ty phải tìm cho máy quản lý, phương thức kinh doanh cho hiệu Song, bên cạnh yếu tố trên, tình thần đoàn kết đóng vai trò quan trọng bước đường tự khẳng định Ban lãnh đạo công ty quan tâm động viên cán công ty rèn luyện đạo đức, tinh thần kỹ nghiệp vụ, khuyến khích họ đoàn kết phấn đấu lên Công tác quản lý hạch toán kinh doanh nói chung công tác kế toán nói riêng không ngừng củng cố hoàn thiện, thực trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho trình quản lý sản xuất kinh doanh công ty Hiện nay,Công ty cổ phần thương mại Sóc Sơn sử dụng hệ thống tài khoản kế toán thống nhât, đồng thời áp dụng hình thức tổ chức sổ kế toán “Chứng từ ghi sổ” Bộ máy kế toán công ty tổ chức tương đối gọn nhẹ, kế toán viên phân công công việc rõ ràng Trình độ nhân viên không ngừng nâng cao thường xuyên đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, biết vận dụng khéo léo nhịp nhàng lý thuyết thực tế công ty, biết áp dụng phương pháp hạch toán phù hợp với thực tế phát sinh đồng thời giảm khối lượng công việc ghi chép thừa để đạt hiệu cao Mỗi nhân viên kế toán sử dụng máy vi tính nên công việc kế toán thực nhanh chóng, số liệu xác Do địa bàn kinh doanh rộng lớn nên công ty áp dụng kiểu vừa tập trung vừa phân tán để thực công tác kế toán Đây lựa chọn phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, tổng hợp việc cung cấp thông tin cho lãnh đạo công ty Với việc tổ chức máy kế toán hợp lý lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp góp phần nâng cao suất hiệu công tác kế toán công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Như phân tích rõ phần trước, công tác hạch toán kế toán Công ty hạch toán vốn tiền khâu vô quan trọng Nhờ nhận thức rõ điều này, công ty biện pháp tốt việc tổ chức hạch toán quản lý sử dụng vốn tiền Việc giữ gìn bảo quản tiền mặt két đảm bảo tính an toàn cao Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cập nhật hàng ngày nên thông tin kinh tế mang tính liên tục xác Công tác kế toán tổng hợp đơn giản hoá tới mức tối đa, cho phép ghi chép kịp thời cách tổng hợp tượng kinh tế liên quan đến tình trạng biến động vốn tiền Hệ thống tài khoản áp dụng để theo dõi biến động vốn tiền hoàn toàn tuân thủ theo quy định chi tiết tối đa cho loại tiền Sự chi tiết cho phép ban lãnh đạo nắm bắt số liệu cụ thể chi tiết vốn tiền , từ định cách xác hợp lý Sổ sách kế toán lập ghi chép rõ ràng, rành mạch Việc lưu trữ thông tin lập sổ sách thực máy vi tính in với lựa chọn sổ sách cần thiết phục vụ cho kinh doanh , quản lý Nên doanh nghiệp trực tiếp giảm phần chi phí, đồng thời giảm số lượng chứng từ sổ lưu trữ kho Trên số nhận xét ưu điểm Công ty cổ phần thương mại xây dựng Sóc Sơn nói chung phòng kế toán nói riêng việc tìm đường tính hiệu cho kinh doanh 2.Một số tồn tại: Do địa bàn hoạt động rộng nên việc tập hợp số liệu chứng từ sổ sách chậm chạp, dẫn đến việc lập báo cáo kế toán định kỳ thường không thời hạn gây chậm trễ việc định nhà quản lý Báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo tài phản ánh khoản thu chi tiền kỳ doanh nghiệp theo hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư hoạt động tài Thông qua chủ doanh nghiệp dự đoán lượng tiền mang lại từ hoạt động tương lai Nhà quản lý thấy trước khả toán ký hoạt động tới Vì quan trọng mà hầu hết doanh nghiệp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ Nhưng Công ty XDCT 54 chưa sử dụng vai trò báo cáo Hiện công ty sử dụng máy vi tính để lưu trữ số liệu sổ sách thực phần mềm thông thường như: Word, Excel chưa phần mềm riêng biệt để phục vụ công tác kế toán nên doanh nghiệp chưa thực phát huy hết vai trò máy tính công tác hạch toán kế toán, chưa tiết kiệm lao động nhân viên kế toán thời gian lập, ghi chép , tổng hợp số liệu chuyển sổ II Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn tiền Công ty cổ phần thương mại-xây dựng Sóc Sơn Hiện nay, Công ty không ngừng đẩy mạnh mối quan hệ không với tổ chức nước mà với tổ chức quốc tế Do yêu cầu toán ngoại tệ quan trọng Trong công ty tài khoản 112.2: “Tiền gửi Ngân hàng ngoại tệ” dùng để phản ánh tình hình tăng giảm ngoại tệ đơn vị Ngân hàng mà không đăng ký sử dụng TK 111.1 “Tiền măt quỹ ngoại tệ” Điều gây nên khó khăn Giả sử khách hàng đến toán ngoại tệ đơn vị lại nhập quỹ mà phải cử người đổi lấy đồng Việt Nam đem gửi vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ Ngân hàng Đây lãng phí thời gian nhân công cách vô lý Vì theo em doanh nghiệp nên đăng ký sử dụng thêm tài khoản 111.2 “Tiền mặt quỹ ngoại tệ” để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh thuận lợi - Công ty tài khoản TGNH NH : NH Công thương Đống Đa, Đông Anh,Gia Lâm, nên việc ghi chép chi tiết NH cần thiết, giúp cho trình kiểm tra sổ sách dễ dàng Công ty tiến hành ghi chi tiết theo em cần phải ghi chi tiết NH nghiệp vụ phát sinh - Công ty cần trang bị thêm máy vi tính cho phòng kế toán đồng thời phải tổ chức đào tạo để nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán chương trình kế toán máy nhằm quản lý xác số Bên cạnh Công ty cần phải xây dựng chương trình kế toán thống máy vi tính nhằm tự động hoá mức độ cao công tác hạch toán nói chung công tác hạch toán vốn tiền nói riêng - Công ty nên tiến hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhằm giúp cho nhà quản lý định cách nhanh chóng xác - Do đơn vị chưa định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể kế hoạch toán tiền công nợ thống nên dẫn đến tình trạng số tiền mặt quỹ đơn vị không ổn định, lúc lúc nhiều Điều dễ gây nên khó khăn cho Công ty việc chi tiêu tiền mặt phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh gây ứ đọng nhiều tiền làm vòng quay vốn bị chậm lại Để khắc phục nhược điểm này, theo em Công ty nên xây dựng định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể kỳ hạch toán vào kế hoạch thu chi tiền mặt kỳ Định mức xê dịch kỳ hạch toán, không phép tăng cao thấp gây tình trạng bất ổn quỹ tiền mặt doanh nghiệp Bên cạnh Công ty cần lập kế hoạch thu hồi toán công nợ cho số tiền phải trả nợ số tiền nợ thu hồi cân đối nhau, đảm bảo nhu cầu thu , chi tiền mặt Công ty Kết luận Qua thời gian thực tập, kết hợp với nghiên cứu lý luận thực tiễn, em nhận thấy công tác kế toán vốn tiền vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tế cao Để kế toán phát huy vai trò quản lý kinh tế thông qua việc phản ánh với giám đốc cách chăt chẽ, toàn vẹn tài sản tiền vốn công ty khâu trình tái sản xuất nhằm cung cấp thông tin xác hợp lý phục vụ cho việc lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Do việc hoàn thiện công tác kế toán công ty tất yếu, trình chuyển đổi kinh tế sang chế thị trường quản lý Nhà nước Vốn tiền trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp nhà quản lý việc hạch toán vốn tiền đòi hỏi phải kiện toàn mục lục Lời nói đầu Chương I: Một số lý luận hạch toán vốn tiền Trang I.Khái quát vốn tiền 1.Khái niệm phân loại vốn 2.Đặc điểm vốn tiền,nhiệm vụ nguyên tắc hạch toán II.Tổ chức công tác kế toán 1.Luân chuyển chứng từ 2.Hạch toán tiền mặt quỹ 2.1.Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt 2.2.Tài khoản sử dụng nguyên tắc hạch toán 11 2.2.1.Kế toán khoản thu,chi tiền mặt 12 2.2.2.Kế toán khoản thu,chi ngoại tệ 13 3.Kế toán tiền gửi ngân hàng 20 3.1.Chứng từ để hạch toán TGNH 20 3.2.Tài khoản sử dụngvà nguyên tắc hạch toán 20 3.3.Trình tự hạch toán TGNH 21 4.Hạch toán tiền chuyển 23 4.1.Chứng từ sử dụng 23 4.2.Tài khoản sử dụng 23 4.3.Trình tự hạch toán 24 5.Hình thức sổ kế toán 24 5.1.Nhật ký sổ 25 5.2.Chứng từ ghi sổ 26 5.3.Nhật ký chứng từ 26 5.4.Nhật ký chung 27 Chương II:Thực trạng công tác kế toán vốn tiền công ty cổ 28 phần thương mại xây dựng Sóc Sơn I.Đặc điểm tình hình chung 28 1.Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần thương mại – 28 xây dựng Sóc Sơn 1.1.Quá trình hình thành 28 1.2.Sự phát triển công ty 29 2.Cơ cấu máy quản lýkinh doanh Công ty 30 3.Môi trường kinh doanh 32 4.Tổ chức công tác kế toán 33 5.Tình hình luân chuyển chứng từ 37 6.Đặc điểm thu,chi vốn băng tiền công ty 38 II.Thực trạng công tác kế toán vốn tiền Công ty cổ phần 38 thương mại –xây dựng Sóc Sơn 1.Nội dung phản ánh vốn tiền 38 1.1.Kế toán tiền mặt 38 1.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng 51 2.Đối chiếu điều chỉnh sổ sách 60 2.1Đối chiếu kiểm tra điều chỉnh nghiệp vụ phát sinhtiền mặt quỹ 60 2.2.Đối chiếu , kiểm tra điều chỉnh nghiệp vụ phát sinhTGNH 62 Chương III:Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch 64 toán vốn tiền Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn I.Nhận xét chung công tác kế toán công ty 64 1.Đánh giá chung 64 2.Một số tồn 66 II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vốn 67 tiền Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn Kết luận Nhận xét GVHD Nhận xét công ty 69 [...]... khoản (111, 112, 113) - Sổ kế toán chi tiết: Tương tự như các hình thức trên Chương II Thực trạng Công tác kế toán vốn Bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại xây dựng sóc sơn I Đặc điểm tình hình chung 1 Quá trình hình thành và phát triển 1.1 Quá trình hình thành của công ty Công ty CP TM-TH Sóc Sơn là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại ,công ty bề dầylịch sử gắn liền... của Công ty cổ phần thương mại xây dựng Sóc Sơn Doanh nghiêp thương mại là DN chuyên làm nhiêm vụ lưu thông hàng hoá,vừa là người mua hàng,vùa là người bán hàng.Để thực hiện tốt và hiệu quả nhiêm vụ của một doanh nghiệp thương mại là phải tổ chức một bộ máy quản lý trên sở hiệu quả và tíêt kiệm nhất Công ty cổ phần thương mại xây dựng Sóc Sơn là một đơn vị hoạch toán độc lập.Do đó công ty đã... qua .Công ty được thành lập trên sở sát nhập bởi hai đơn vị là công ty bách hoá công nghệ phẩm và công ty thực phẩm Thực hiện đuờng lối dổi mới của Đảng và nhà nước,do yêu cầu quản lý ngày 13/3/1993 uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định 653/QĐ-UB sát nhập hai công ty bách hoá công nghệ phẩm và công ty thực phẩm thành công ty thương mại xây dựng Sóc Sơn đóng tại 124 khu B-thị trấn Sóc Sơn Công. .. huyện Sóc Sơn nhất là từ khi tiến hành cổ phần hoá thì mọi quyền lợi của mỗi cổ dông đều gắn liền với sự phát triển của công ty. Do vậy bộ máy lãnh đạo của công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh,việc phân phối lợi nhuận và điều lệ của công ty luôn quan tâm,khuyến khích và chế độ dãi ngộ kịp thời đối với CBCNV Là một công ty Công ty cổ phần thương mại xây dựng Sóc Sơn ,công ty là... cổ phân thương mại xây dựng Sóc Sơn .Công ty chuyển sang công ty cổ phần với só vốn điều lệ là 4tỷ đồng được chia thành 8000 cổ phiếu mỗi cổ phiếu trị giá 500 nghìn đòng trong đó cổ phần ban cho người lao động trong công ty là 58% tương ứng 2320triệu đồng,bán cho đối tượng ngoài công ty là 42% tương ứng 1680 triệu đồng Đây thực là bước chuyển lớn trong lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ. .. công ty cổ phần thương mại xây dựng Sóc Sơn. Việc cổ phần hoá đã thay đổi hình thức sở hữu của công ty, nếu như trước đây công ty thuộc sở hữu của nhà nước thì hiện nay 100% người lao đông trong công ty là chủ sở hữu của công ty, tất cả cùng chung mục đích là làm công ty lớn mạnh đời sống người lao độnh được cải thiện và nâng cao 1.2 Sự phát triển của công ty Với đặc thù là công ty thương mại phục vụ cho... các kế hoạch kinh doanh công tác tổ chức các phòng ban liên quan đảm bảo các chế độ l’;ng thưởng và quyền lợi khác cho nhân viên 3.Môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần TM-XD Sóc Sơn : Công ty cổ phần thương mại xây dựng Sóc Sơn là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại từ nhiều năm nay,cônh ty luôn đứng vững trên thị trường,là một DN quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. .. này công ty thương nghiêp tổng hợp Sóc Sơn được UBND huyện Sóc Sơn chon làm điểm đề nghị với UBND thành phố Hà Nội cho phép công ty TNTH Sóc Sơn tiến hành cổ phần hoá 100% theo nghị định 44/CP-TT đây là DNNN đầu tiên của huyện được cổ phần hoá.Sau 7 tháng chuẩn bị các bước tiến hành ngày 30/6/1999 UBND thành phố Hà Nội ra quyết định số 5673/QĐ-UB chính thức chuyển công ty TNTH Sóc Sơn thành Công ty cổ. .. triển tạo điều kiên cho DN tồn tại Ngay sau khi cổ phần hoá công ty đã thực hiên săp xếp lại hoạt động kinh doanh,bộ máy quản lý với phương châm một người làm được nhiều việc.Do vậy nhiều phòng ban được xác nhập với nhau Bộ máy quản lý của Công ty cổ phần thương mại xây dựng Sóc Sơn được bố trí theo sơ đồ sau : BKS HĐQT GĐĐH P.GĐ kinh doanh P.kinh doanh thị trường P .kế toán tài vụ P.GĐ tổ chức hành... chứng từ gốc đều được phân loại để lập chứng từ ghi sổ trước khi ghi vào sổ kế toán tổng hợp Trong hình thức này việc ghi sổ kế toán theo thứ tự thời gian tách rời với việc ghi sổ kế toán theo hệ thống trên 2 loại sổ kế toán tổng hợp khác nhau là sổ đăng ký CT- GS và sổ cái các tài khoản Hệ thống sổ kế toán : - Sổ kế toán tổng hợp : Gồm sổ đăng ký CT- GS và sổ cái các tài khoản - Sổ kế toán chi tiết : Tương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại xây dựng sóc sơn , Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại xây dựng sóc sơn , Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại xây dựng sóc sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay