Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và việc nâng cao hiệu quả sử dụng

75 189 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:26

Luận văn Hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương việc nâng cao hiệu sử dụng Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B LỜI MỞ ĐẦU Qua nghiên cứu, nhận thấy quản lý kinh tế, quản lý người vấn đề cốt lõi nhất, đồng thời vấn đề tinh tế, phức tạp Khai thác tiềm nguồn lực người chìa khoá để doanh nghiệp đạt thành công sản xuất kinh doanh Vì vậy, việc phân chia kết hợp lợi ích phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng Các lợi ích bao gồm: lợi ích cá nhân người lao động, lợi ích ông chủ (hay doanh nghiệp) lợi ích xã hội Lợi ích vật chất cá nhân người lao động thể thu nhập người Thu nhập tiền lương người lao động hai phạm trù kinh tế khác Tiền lương dùng để số tiền nhà nước trả cho người lao động khu vực nhà nước thông qua thang, bảng lương phụ cấp Thu nhập bao gồm khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền chia lợi nhuận khoản khác mà doanh nghiệp phân phối cho người lao động theo sản lượng hay chất lượng lao động Trong đó, tiền lương phần thu nhập chính, chiếm tỷ trọng lớn, có tác dụng lớn đến việc phát triển kinh tế, ổn định cải thiện đời sống người lao động Vì vậy, doanh nghiệp, vấn đề tiền lương năm tới có vị trí quan trọng đặc biệt Để tạo động lực to lớn, giải phóng sức sản xuất, trước hết cần có quỹ tiền lương đủ lớn để chi trả cho người lao động Tuy nhiên, việc quản lý, phân phối quỹ tiền lương theo cách thức cho công bằng, hợp lý, luật pháp, kích thích tinh thần hăng say làm việc khả sáng tạo người lao động, phát huy tác dụng đòn bẩy kinh tế tiền lương sản xuất, đồng thời đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi, lại vấn đề không đơn giản doanh nghiệp Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm phương thức quản lý, hạch toán tiền lương phù hợp, tuân thủ quy định Nhà nước sách đãi ngộ, phải có ứng dụng sáng tạo vào thực tế sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Công ty Viễn thông Hà nội đơn vị thuộc Tổng Công ty Bưu Viễn thông Việt Nam, đơn vị có nhiều đóng góp nỗ lực cho phát triển vượt bậc ngành Bưu điện Ngay từ ngày đầu thành lập, Công ty Viễn thông Hà Nội tự khẳng định Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B thương trường Công ty có bước vững chắc, phát triển cách toàn diện nhanh chóng hội nhập vào mạng lưới thông tin quốc gia, quốc tế Những thành tựu Ngành Bưu Viễn thông nói chung Công ty Viễn thông nói riêng góp phần to lớn vào công xã hội hoá thông tin đất nước Là sinh viên khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế Quốc dân, qua thời gian thực tập Công ty Viễn thông Hà Nội, có điều kiện củng cố, tích luỹ, làm sáng tỏ kiến thức tiếp thu nhà trường cách thức tổ chức, nội dung trình tự công tác kế toán doanh nghiệp Đồng thời, trình thực tập tốt nghiệp giúp có thêm kiến thức thực tế lĩnh lực mà mong muốn tìm hiểu kỹ Đó vấn đề hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu sử dụng người lao động doanh nghiệp Nội dung Báo cáo thực tập tốt nghiệp lời mở đầu kết luận bao gồm chương: Chương I Cơ sở lý luận hạch toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Chương II Thực trạng hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Viễn thông Hà Nội Chương III Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiền lương với việc nâng cao hiệu sử dụng người lao động Vì lĩnh vực nghiên cứu mẻ thân báo cáo không tránh khỏi thiếu sót Tôi xin chân thành cảm ơn mong nhận bảo, hướng Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B dẫn thầy cô Khoa Kế toán Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, Phòng Kế toán Tài Phòng Tổ chức Hành Công ty Viễn thông Hà Nội tạo điều kiện để hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc hướng dẫn, bảo nhiệt tình Cô giáo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Thị Gái giúp hoàn thành Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP I TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG: Nguồn gốc, chất tiền lương: Quá trình sản xuất trình kết hợp đồng thời trình tiêu hao yếu tố (lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động) Trong lao động với tư cách hoạt động chân tay trí óc người sử dụng tư liệu lao động nhằm tác động, biến đổi đối tượng lao động thành vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt Để bảo đảm tiến hành liên tục trình tái sản xuất trước hết cần phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động, nghĩa sức lao động mà người bỏ phải bồi hoàn dạng thù lao lao động Tiền lương (tiền công) phần thù lao lao động biểu tiền giá sức lao động Mặt khác tiền lương đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích tạo mối quan tâm người lao động đến kết công việc họ Về chất, tiền lương biểu tiền giá sức lao động Nói cách khác, tiền lương nhân tố thúc đầy tăng suất lao động Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B Qũy tiền lương thành phần qũy tiền lương: Qũy tiền lương doanh nghiệp toàn tiền lương mà doanh nghiệp trả cho tất lao động thuộc doanh nghiệp quản lý Thành phần qũy tiền lương bao gồm nhiều khoản lương thời gian(tháng, ngày, giờ), lương sản phẩm, phụ cấp (cấp bậc, khu vực, chức vụ, đắt đỏ…), tiền thưởng sản xuất Qũy tiền lương (hay tiền công) bao gồm nhiều loại, nhiên mặt hạch toán chia thành tiền lương lao động trực tiếp tiền lương lao động gián tiếp, chi tiết theo tiền lương tiền lương phụ Các hình thức trả lương doanh nghiệp (chế độ tiền lương) a Hình thức trả lương theo thời gian Đây hình thức tiền lương mà thu nhập người phụ thuộc vào hai yếu tố: số thời gian lao động thực tế tháng trình độ thành thạo nghề nghiệp người lao động Chế độ trả lương theo thời gian có ưu điểm đơn giản, dễ tính toán, nhược điểm xem xét đến mặt số lượng, chưa quan tâm đến chất lượng, nên vai trò kích thích sản xuất tiền lương hạn chế Tuy nhiên, thực tế áp dụng hình thức trả lương để trả cho đối tượng công nhân chưa xây dựng định mức lao động cho công việc họ, cho công việc xét thấy trả lương theo sản phẩm hiệu quả, ví dụ: sửa chữa, kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất sản phẩm yêu cầu độ xác cao Để khắc phục nhược điểm phương pháp trả lương theo thời gian, người ta áp dụng trả lương theo thời gian có thưởng Trong năm vừa qua, hình thức trả lương theo thời gian có xu hướng thu hẹp dần Nhưng xét lâu dài, trình độ khoa học phát triển cao, trình độ giới hoá, tự động hoá cao hình thức lương theo thời gian lại mở rộng đại phận khâu sản xuất, lúc công việc chủ yếu máy móc thực Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B b Hình thức trả lương theo sản phẩm Lương trả theo sản phẩm chế độ tiền lương mà thu nhập người tuỳ thuộc vào hai yếu tố: Số lượng sản phẩm làm tháng đơn giá tiền công cho sản phẩm Số lượng sản phẩm làm thống ghi chép Đơn giá tiền công phụ thuộc vào hai yếu tố: Cấp bậc công việc định mức thời gian hoàn thành công việc Có thể nói hiệu hình thức trả lương theo sản phẩm cao hay thấp phụ thuộc nhiều vào công tác định mức lao động có xác hay không Định mức vừa sở để trả lương sản phẩm, vừa công cụ để quản lý Trong giai đoạn hình thức tiền lương sản phẩm hình thức tiền lương chủ yếu đưọc áp dụng rộng rãi doanh nghiệp Để đảm bảo hình thức tiền lươnghiệu cần điều kiện sau: - Có hệ thống định mức xác - Phải thường xuyên củng cố, hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất để đảm bảo dây chuyền sản xuất luôn cân đối - Phải tổ chức tốt công tác phục vụ cho sản xuất như: việc cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm, tổ chức sửa chữa thiết bị kịp thời hư hỏng tổ chức nghiệm thu sản phẩm kịp thời - Hoàn thiện công tác thống kế toán, đặc biệt công tác thống theo dõi tình hình thực mức để làm sở cho việc điều chỉnh mức Trong thực tế thường áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm sau: * Trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân Hình thức áp dụng rộng rãi người trực tiếp sản xuất, điều kiện trình lao động họ mang tính chất độc lập tương đối, định mức kiểm tra nghiệm thu sản phẩm cách cụ thể riêng biệt Đơn giá xác định sau: ĐG = L/Q ĐG = L x T Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD Trong đó: Phạm Thị Hà - Lớp KT9B ĐG : Đơn giá sản phẩm L : Lương theo cấp bậc Q : Mức sản lượng T : Mức thời gian * Trả lương tính theo sản phẩm tập thể Là hình thức tiền lương áp dụng cho công việc nặng nhọc có định mức thời gian dài, cá nhân người làm làm không đảm bảo tiến độ, đòi hỏi phải áp dụng lương sản phẩm tập thể Khi áp dụng hình thức cần phải đặc biệt ý tới cách chia lương cho đảm bảo công hợp lý, phải ý tới tình hình thực tế công nhân sức khoẻ, cố gắng lao động * Trả lương theo sản phẩm gián tiếp Thường áp dụng để trả cho cán quản lý công nhân phục vụ áp dụng hình thức có hai tác dụng lớn: Thắt chặt mối quan hệ cán quản lý, công nhân phục vụ với công nhân trực tiếp sản xuất tạo điều kiện cho cán quản lý phải quan tâm tới việc thúc đẩy sản xuất phát triển Để áp dụng nó, cần tiến hành qua hai bước: Bước 1: Xác định đơn giá gián tiếp (ĐGGT) Sản lượng định mức bình quân công nhân trực tiếp tháng ĐGGT = Lương cấp bậc tháng gián tiếp Bước 2: Tính lương sản phẩm gián tiếp (L) L = Sản phẩm thực tế công nhân sản xuất x Đơn giá gián tiếp * Lương theo sản phẩm luỹ tiến Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B Là hình thức tiền lương sản phẩm dùng nhiều đơn giá khác để trả cho công nhân tăng sản lượng mức độ khác nhau, theo nguyên tắc: Những sản phẩm định mức trả theo đơn giá chung thống nhất, sản phẩm vượt định mức trả theo đơn giá luỹ tiến (Đơn giá lớn đơn giá chung) Chế độ lương có tác dụng kích thích sản xuất mạnh mẽ, vi phạm nguyên tắc: Sẽ làm cho tốc độ tăng tiền lương tăng nhanh tốc độ tăng suất lao động Nên phạm vi áp dụng với khâu trọng yếu dây chuyền, vào thời điểm nhu cầu thị trường cần số lượng lớn loại sản phẩm đó, vào thời điểm có nguy không hoàn thành hợp đồng kinh tế, bị phạt khoản tiền lớn Sau khắc phục tượng phải trở lại hình thức lương sản phẩm thông thường Song song với lương sản phẩm lũy tiến ta có lương sản phẩm lũy lùi Áp dụng với trường hợp nguy thị trường bị thu hẹp, khả tiêu thụ sản phẩm sản xuất Áp dụng lương sản phẩm lũy lùi để hạn chế sản xuất kìm hãm c Lương khoán Tiền lương khoán hình thức trả lương cho người lao động theo khối lượng chất lượnng công việc mà họ hoàn thành Để áp dụng lương khoán cần ý hai vấn đề sau: tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo tiến độ chất lượng, thực thật nghiêm chỉnh chế độ khuyến khích lợi ích vật chất Mức thưởng, phạt cao hay thấp tuỳ thuộc vào phần giá trị làm lợi phần giá trị bị thiệt hại hư hỏng Nội dung hạch toán tiền lương: a Nhiệm vụ hạch toán tiền lương doanh nghiệp: Để đáp ứng yêu cầu quản lý, kế toán tiền lương doanh nghiệp cần thực tốt nhiệm vụ sau: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B - Ghi chép, phản ánh xác, trung thực, kịp thời ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ BHXH người lao động để có tính trả lương, BHXH trả thay lương, tiền thưởng cho người quản lý lao động doanh nghiệp - Theo dõi, ghi chép việc hình thành quỹ tiền lương, tình hình chi trả quỹ lương doanh nghiệp; việc trích lập chi trả quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn -Cung cấp số liệu cần thiết cho việc hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, hạch toán thu nhập số nội dung khác có liên quan b Tài khoản sử dụng: Để hạch toán tiền lương kế toán sử dụng tài khoản 334”Phải trả công nhân viên”: Dùng để phản ánh khoản toán với công nhân viên doanh nghiệp tiền lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, tiền thưởng khoản khác thuộc thu nhập họ Kết cấu tài khoản sau: Bên Nợ: - Các khoản khấu trừ vào tiền công, tiền lương công nhân viên - Tiền lương, tiền công khoản trả cho công nhân viên.- Kết chuyển tiền lưong công nhân, viên chức chưa lĩnh Bên Có: - Tiền lương, tiền công khoản khác phải trả cho công nhân viên chức Dư Nợ(nếu có): Số trả thừa cho công nhân viên chức Dư Có:Tiền lương, tiền công khoản khác phải trả công nhân viên chức c Trình tự phương pháp hạch toán: * Trình tự: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B Để toán tiền lương, tiền công khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động, hàng tháng kế toán doanh nghiệp phải lập “Bảng toán tiền lương” cho tổ, đội, phân xưởng sản xuất phòng ban vào kết để tính lương cho người Trên bảng tính lương cần ghi rõ khoản tiền lương (lương sản phẩm, lương thời gian), khoản phụ cấp, trợ cấp, khoản khấu trừ số tiền người lao động lĩnh Khoản toán trợ cấp bảo hiểm xã hội lập tương tự Sau kế toán trưởng kiểm tra, xác nhận ký, giám đốc duyệt y, ”Bảng toán tiền lương bảo hiểm xã hội” làm để toán lương bảo hiểm xã hội cho người lao động Thông thường, doanh nghiệp, việc toán lương khoản khác cho người lao động chia làm kỳ: Kỳ tạm ứng kỳ nhận số lại sau trừ khoản khấu trừ thu nhập Các khoản toán lương, toán bảo hiểm xã hội, bảng danh sách người chưa lĩnh lương với chứng từ báo cáo thu chi tiền mặt phải chuyển kịp thời cho phòng kế toán để kiểm tra, ghi sổ * Phương pháp hạch toán: - Hàng tháng tính tổng số tiền lương khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương phải trả cho công nhân viên(bao gồm tiền lưong, tiền công, phụ cấp khu vực, chứcvụ, đắt đỏ, tiền ăn ca, tiền thưởng sản xuất…) phân bổ cho đối tượng sử dụng, kế toán ghi: Nợ TK 622 (chi tiết đối tượng): Phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực lao vụ, dịch vụ Nợ TK 627 (6271-Chi tiết phân xưởng): Phải trả nhân viên quản lý.phân xưởng Nợ TK 641 (6411): Phải trả cho nhân viên bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, lao vụ, dịch vụ Nợ TK 642 (6421): Phải trả cho phận nhân công quản lý doanh nghiệp Có TK 334: Tổng số thù lao lao động phải trả - Khi tính TL nghỉ phép thực tế phải trả CNV, kế toán ghi sổ theo định khoản: Nợ TK 622 (hoặc TK 335) Nợ TK 641, 642, 627 Có TK 334 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 10 Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B CTY VIỄN THÔNG HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự -Hạnh phúc PHIẾU CHI TIỀN MẶT Số: 127 Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Thị Hoà Địa chỉ: Trung tâm Kinh doanh Tiếp thị Số tiền: 28.091.288, Bằng chữ: Hai mươi tám triệu chín mốt ngàn hai trăm tám mươi tám đồng Lý chi: toán lương tháng 6.1999 Kèm theo chứng từ gốc Tài khoản ghi nợ Ngày tháng năm 1999 Tài khoản Số tiền Kế toán trưởng Giám đốc Người lập phiếu 3341103 15.488.056, (ký tên) (ký tên) (ký tên) 3341102 865.792, 3341101 11.737.440, Đã nhận đủ số tiền: hai mươi tám triệu chín mốt ngàn hai trăm tám mươi tám đồng Thủ quỹ Người nhận (ký tên) (ký tên) CTY VIỄN THÔNG HÀ NỘI VIỆT NAM Cộng: 28.091.288, CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Độc lập - Tự -Hạnh phúc PHIẾU CHI TIỀN MẶT Số: 128 Họ tên người nhận tiền: Trần Kim Thục Địa chỉ: Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Số tiền: 7.348.470, Bằng chữ: Bảy triệu ba trăm bốn mươi tám ngàn bốn trăm bảy mươi đồng Lý chi: Thanh toán lương tháng 6.1999 Kèm theo chứng từ gốc Ngày 15 tháng năm 1999 Kế toán trưởng (ký tên) Giám đốc (ký tên) Người lập phiếu (ký tên) Đã nhận đủ số tiền: Bảy triệu ba trăm bốn mươi tám ngàn bốn trăm bảy mươi đồng Tài khoản ghi nợ Tài khoản Số tiền 3341103 4.519.304, 3341102 142.126, 3341101 2.687.040, Cộng: Báo cáo thực tập tốt nghiệp 7.348.470, 61 Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B Thủ quỹ Người nhận (ký tên) (ký tên) Đơn vị: CTY VIỄN THÔNG HN PHÒNG KTTC BẢNG CHỨNG TỪ GHI SỔ 105 Chứng từ : Chi tiền mặt SỐ Từ ngày 30 đến ngày 31/6/1999 Đơn vị tính: đồng Chứng từ Số 20 Diễn giải Tổng số tiền Ngày 30/6 Ghi Nợ TK KTNV- lương cấpbậc 3341 2.687.040 2.687.040 142.126 142.126 4.519.304 4.519.304 T6 21 30/6 KTNV- phụ cấp T6/99 22 30/6 KTNV - lương khoán T6 Tổng cộng: Người lập biểu (Ký tên) Bước 5: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ngày tháng năm Kế toán trưởng (Ký tên) Ghi sổ Cũng nghiệp vụ chi tiền mặt tạm ứng lương, chứng từ toán lương trước hết thủ quỹ ghi Sổ quỹ Sau dùng để ghi sổ chi tiết tài khoản 3341101, 3341102, 3341103 bảng chứng từ ghi sổ Việc phân bổ tiền lương vào giá thành sản xuất Công ty Viễn thông Hà Nội tiến hành quý lần Lương Ban Lãnh đạo công ty phòng ban chức phân bổ vào tài khoản 627 (6271101, 6271102, 6271103), lương đơn vị sản xuất phân bổ vào tài khoản 154 (1542111, 1542112, 1542113) (Công ty không sử dụng tài khoản 622 "Chi phí nhân công trực tiếp" để theo dõi chi phí lương phận sản xuất mà đưa thẳng vào theo dõi tài khoản 154 ) Báo cáo thực tập tốt nghiệp 62 Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG BHXH QUÝ II - CTY VIỄN THÔNG (TRÍCH PHẦN PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG) Có Stt Đối tượng sd (ghi nợ TK) TK 3341101 (lương cấp bậc) TK 334 " Phải trả CNV" TK TK 3341103 3341102 (lương (phụ cấp) khoán) TK 627 - CPSXC - TK 6271111 (cấp bậc) 49.520.800, - TK 6271112 (phụ cấp) 49.520.800, 4.058.400, - TK 6271113 (khoán) Cộng Có TK 334 4.058.400, 159.998.920 159.998.920 TK 154 - CPSXKD DD - TK 1542111(cấp bậc) 367.200.000 - TK 1542112(phụ cấp) 367.200.000 41.799.200 - TK 1542113 (khoán) Cộng: 992.622.680 416.720.800 45.857.600 , Người lập bảng (Ký tên) Báo cáo thực tập tốt nghiệp 41.799.200 992.622.680 1.152.621.6 1.615.200.000 , 00, Ngày 31 tháng năm 1999 Kế toán trưởng (Ký tên) , 63 Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TIỀN LƯƠNG VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG I ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG; Tình hình trả lương cho người lao động Công ty Viễn thông Hà Nội đánh giá sở số liệu sau đây: Biểu 1: Quỹ lương kế hoạch ba năm 1997, 1998 1999 Năm Doanh thu kế hoạch (tỷ đồng) 1997 1998 1999 72 135 165 Biểu 2: Quỹ lương kế hoạch (tỷ đồng) 4,248 5,873 6,435 Đơn giá tiền Mức lương TB lương KH kế hoạch (/1000đ doanh (đồng) thu) 59,00 1.060.000 43,50 1.100.000 39,00 1.200.000 Quỹ lương thực ba năm 1997, 1998 1999 Năm Doanh thu thực (tỷ đồng) 1997 1998 1999 75,3 135,5 166,5 Quỹ lương thực (tỷ đồng) 4,452 5,909 6,508 Đơn giá tiền Mức lương TB lương thực thực (/1000đ doanh (đồng) thu) 59,12 1.075.000 43,61 1.115.000 39,09 1.220.000 Biểu 3: Tỷ lệ thực so với kế hoạch ba năm 1997, 1998 1999 Năm 1997 1998 1999 Doanh thu thực so với kế hoạch (%) 104,5 100,3 100,9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quỹ lương thực so với kế hoạch (%) 104,8 101 101 Đơn giá thực so với kế hoạch (%) 100,2 100,2 100,2 Mức lương TB thực so với kế hoạch (%) 101,4 101,3 101,6 64 Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B Ưu điểm - Mức lương mà người lao động thuộc Công ty Viễn thông Hà nội hưởng đủ để chi tiêu cho nhu cầu thiết sống có phần chút để tích luỹ Mức lương mức so với mặt kinh tế chung xã hội - Công việc tổ chức tính lương toán lương tiến hành theo quy định, kỳ hạn trả tới người lao động - Mức chi phí tiền lương so với doanh thu cho thấy chi phí tiền lương chiếm tỉ lệ nhỏ doanh thu Tỉ lệ chi phí nhân công có lợi cho sản xuất kinh doanh (Ví dụ số liệu năm 1999: lương 6,508 tỷ đồng so với 166,5 tỷ đồng doanh thu, đạt 4%) - Chi trả lương theo cách trình bày có ưu điểm dễ tính, dễ thực - Công ty sử dụng máy vi tính, áp dụng chương trình kế toán, góp phần tăng tính xác giảm bớt lao động kế toán - Việc trích lập quỹ tuân thủ quy định nhà nước phần đóng góp công nhân viên thông qua Đại hội Công nhân viên chức - Kế toán lương sử dụng phần mềm thống tính lương, đảm bảo số liệu xác nhanh chóng - Hệ thống chứng từ ban đầu phân loại bảo quản cẩn thận, sổ sách ghi đơn giản, rõ ràng, dể hiểu Nhược điểm: - Tiền lương trả cho cán công nhân viên mức bình quân hoá Khoảng cách hệ số người làm người phụ việc, khoảng cách công nhân kỹ sư, khoảng cách công việc phức tạp công việc giản đơn gần Do chưa tạo động lực để người phấn đấu Báo cáo thực tập tốt nghiệp 65 Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B - Qua số liệu Biểu số 1, Biểu số biểu số sau cho ta thấy doanh thu Công ty liên tục tăng năm qua mức lương người lao động tăng không đáng kể, doanh thu vượt mức với tỷ lệ cao mà mức lương trung bình thực so với kế hoạch tăng mức thấp, Do lạm phát, giá VNĐ, mức lương người lao động coi bị giảm - Không phân biệt đơn vị đóng góp cho công ty nhiều đơn vị đóng góp cho công ty Do làm cho phát triển công ty chậm lại không thúc đẩy nỗ lực cá nhân tập thể giải công việc - Biểu cho ta thấy đơn giá tiền lương (Tính 1000đ doanh thu) liên tục giảm từ năm 1997 đến 1999, doanh thu liên tục tăng Điều không tạo động lực để cán công nhân viên toàn Công ty tìm cách để nâng cao doanh thu, vượt mức kế hoạch mức cao - Việc lương phận sản xuất không đưa vào theo dõi tài khoản 622 - "Chi phí nhân công trực tiếp", tiền lương phận kinh doanh (trung tâm Kinh doanh Tiếp thị) không đưa vào theo dõi tài khoản 6411 - "Chi phí nhân viên bán hàng" - không theo thông lệ Đưa chi phí tiền lương toàn đơn vị sản xuất với chức đặc điểm kinh doanh khác vào tài khoản làm cho việc ghi chép đơn giản hoá, xét góc độ quản lý, làm cho việc cung cấp thông tin chi phí tiền lương không kịp thời, không phản ánh tỷ lệ thực tế phần doanh thu đóng góp tiền lương hưởng người lao động đơn vị - Tại Công ty Viễn thông Hà Nội, việc phân bổ chi phí tiền lương vào giá thành tiến hành quý lần Điều làm cho thông tin chi phí không cập nhật kịp thời cho nhà quản lý II MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG HÀ NỘI Để việc chi trả lương cho người lao động công tác hạch toán kế toán tiền lương Công ty Viễn thông Hà nội ngày hoàn thiện hơn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động có mức tiền lương phù hợp với sức lao động họ, đồng Báo cáo thực tập tốt nghiệp 66 Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B thời tính toán tỷ lệ tiền lương hợp lý so với doanh thu, đảm bảo kinh doanh có lãi, xin có số kiến nghị sau: Tạo nguồn tiền lương Cái khó doanh nghiệp vấn đề tạo nguồn tiền lương, tăng thu nhập cho người lao động mà doanh nghiệp không vi phạm chế độ sách, bảo toàn vốn phát triển doanh nghiệp Như phần phân tích, quỹ tiền lương Công ty Viễn thông Hà Nội xác định dựa sở tổng doanh thu đơn giá tiền lương QTL = Tổng doanh thu x đơn giá tiền lương Trong công thức trên, đơn giá tiền lương số xác định nên quỹ tiền lương phụ thuộc chủ yếu vào tổng doanh thu Đến lượt nó, tổng doanh thu lại phụ thuộc vào sản lượng sản phẩm tiêu thụ thị trường yếu tố giá, yếu tố giá cung cầu thị trường định Yếu tố chủ động Công ty Viễn thông Hà Nội việc tạo nguồn quỹ lương tăng số lượng thuê bao loại hình dịch vụ mà Công ty cung cấp như: Nhắn tin, Điện thoại di động, Telex, Truyền số liệu, Hay nói cách khác sở tăng cường chất lượng thông tin loại hình dịch vụ, mở chiến dịch tiếp thị đến nhà khách hàng, đổi phương thức cung cấp dịch vụ, thủ tục toán Để làm điều cần phải tăng tỷ trọng công nhân sản xuất chính, từ tăng chất lượng thông tin phát triển thuê bao, dịch vụ phải đem tiêu thụ thị trường thị trường chấp nhận với xu hướng có lợi cho Công ty Vì vậy, Công ty phải thường xuyên nghiên cứu thị trường, xác định quy mô, cấu thị trường loại dịch vụ thông tin mà công ty cung cấp, thường xuyên cải tiến cấu sản phẩm, cải tiến mẫu mã thực đa dạng hoá sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường Công ty cần đảm bảo chất lượng thông tin, luôn tìm biện pháp để hạ giá thành thiết bị đầu cuối Thông qua tăng khả cạnh tranh Công ty, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm sở biến thị trường tiềm thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp 67 Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B thị trường mục tiêu Công ty Từ tăng doanh thu, tăng quỹ tiền lương Công ty Đây nhiệm vụ sống doanh nghiệp môi trường cạnh tranh Để tăng khả tạo nguồn tiền lương, Công ty cần phải áp dụng biện pháp ứng dụng tiến kỹ thuật thực đầu tư theo chiều sâu, làm tăng suất lao động Nhiệm vụ doanh nghiệp phải nhanh chóng nắm bắt ứng dụng khoa học kỹ thuật đại vào sản xuất kinh doanh, sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao thắng cạnh tranh Công ty phải tạo mạnh thị trường sản phẩm có lực làm thoả mãn người tiêu dùng cao sản xuất với chi phí thấp sản phẩm loại đối thủ cạnh tranh Để đạt mục đích việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bao gồm : sử dụnghiệu sở vật chất kỹ thuật có, mua sắm trang thiết bị mới, đổi trình công nghệ sản xuất, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, liên kết ứng dụng khoa học kỹ thuật nước nước ngoài, tích cực đào tạo, sử dụng đội ngũ cán khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý, công nhân lành nghề sở đảm bảo bồi dưỡng vật , chất thảo đáng cho họ Nâng cao trình độ quản lý trọng vai trò quản lý kỹ thuật, tăng cường đầu tư vốn, thực hợp đồng nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật doanh nghiệp quan nghiên cứu Chỉ sở doanh nghiệp có đủ điều kiện để thắng đối thủ cạnh tranh thị trường Xây dựng thực hình thức trả lương hợp lý Một định sách mà doanh nghiệp phải xem xét xác định phương thức trả lương cho công nhân viên Nhìn chung, phương thức nhóm lại thành loại chính: Phương thức dựa vào đơn vị thời gian, phương thức dựa vào đơn vị sản lượng hay khối lượng hoàn thành phương thức dựa vào số hình thức chia thành (do tăng suất lao động) Dù phương thức phải quán với sách tiền lương chung Công ty phù hợp với loại công việc phải làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp 68 Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B Tại Công ty Viễn thông Hà Nội, sau khoán doanh thu cho đơn vị sản xuất nhằm mục đích khuyến khích đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch mức cao nhất, Công ty nên đề cách tính quỹ tiền thưởng khuyến khích theo kết thực kế hoạch Hệ số thưởng khuyến khích thực vượt kế hoạch theo phương pháp luỹ tiến có tác dụng tốt Chẳng hạn vượt mức kế hoạch từ 1-5% doanh thu tỉ lệ quỹ tiền thưởng so với quỹ lương kế hoạch tỉ lệ vượt mức kế hoạch doanh thu; vượt mức kế hoạch từ - 10% doanh thu tỉ lệ quỹ tiền thưởng so với quỹ lương kế hoạch 120 % tỉ lệ vượt mức kế hoạch doanh thu Ngược lại, không hoàn thành kế hoạch doanh thu quỹ lương thực phải nhỏ quỹ lương kế hoạch Ngoài ra, để phát huy nỗ lực phấn đấu đến cá nhân Công ty, hàng tháng Hội đồng lương khoán Công ty nên họp bàn để xét thưởng hệ số lương khoán cho người xuất sắc phận đề cử lên nhằm động viên kịp thời người lao động giỏi Ví dụ, kỹ hưởng hệ số lương khoán 1,45 Nếu đạt thành tích tốt sản xuất kinh doanh Hội đồng xét thưởng mức 0,1 người kỹ hưởng hệ số lương khoán 1,55 tháng Một vấn đề cần xem xét khoảng cách hệ số lương khoán người làm người làm phụ, kỹ công nhân, công việc đơn giản công việc phức tạp cần phải xa Có làm đảm bảo tính công việc chi trả lương Công ty Mặt khác đòn bẩy kích thích người lao động không ngừng phấn đấu, học hỏi để nâng cao trình độ nghề nghiệp Công ty cần tổ chức thi sát hạch, thi tay nghề để đánh giá trình độ chuyên môn cá nhân, từ có sở để xác định hệ số lương khoán kích thích người lao động hăng say học hỏi, nâng cao tay nghề để có chuyên môn vững vàng đạt mức hệ số lương cao Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết kịp thời Như trình bày phần trên, việc ghi sổ kế toán theo dõi hạch toán lương Công ty Viễn thông Hà Nội đơn giản Để theo dõi tình hình chi phí tiền lương phận sát thực hơn, Công ty nên mở riêng TK 622 để theo dõi tiền lương cho phận sản xuất trực tiếp, cụ Báo cáo thực tập tốt nghiệp 69 Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B thể cho Đài Vô tuyến, Trung tâm Telex, Trung tâm Nhắn tin Hà Nội, Trung tâm 108-116 không nên đưa thẳng vào tài khoản 154 Riêng Trung tâm Kinh doanh tiếp thị, đặc thù công việc kinh doanh tiếp thị, mở riêng tài khoản 641 để theo dõi lương theo quy định chung Hàng tháng kế toán lương nên tiến hành phân bổ chi phí tiền lương vào giá thành không nên để quý phân bổ Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lương Tại Công ty Viễn thông Hà Nội công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lương chưa trọng mức Theo định kỳ Công ty có tiến hành lập báo cáo thu nhập báo cáo đưa số tiêu số lao động, thu nhập bình quân người lao động Các tiêu phản ánh mặt vấn đề, tình hình sử dụng quỹ lươnghiệu không, tiền lương thực tốt chức động lực, mục tiêu phấn đấu người lao động hay chưa không quan tâm Công tác phân tích kinh doanh Công ty thiên tình hình sử dụng vốn lưu động vốn cố định mà chưa trọng đến tiêu lao động tiền lương Công ty nên lập báo cáo phân tích tình hình sử dụng quỹ lương, đưa tiêu, đánh giá hiệu phân tích nguyên nhân Báo cáo nên lập định kỳ theo quý III PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: Phân phối thu nhập phải trọng đãi ngộ chủ chốt kỹ thuật, coi trọng lao động chất xám Sau đạt hiệp định thưong mại với Hoa kỳ nước ta đứng trước giai đọan : giai đoạn mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều thuận lợi không nhứng thách thức Ngành Viễn thông ngành kinh tế đối thủ cạnh tranh nước ngoài(đặc biệt Mỹ) quan tâm.Vấn đề đặt cho ngành Viễn thông nói chung Công ty Viễn thông Hà nội nói riêng phải chuẩn bị thật tốt sở kể trang thiết bị, mạng lưới, sách, người để sẵn sàng vượt qua thách thức giai đoạn cạnh tranh tới Trong vấn đề cần giải Báo cáo thực tập tốt nghiệp 70 Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B cộm lên vấn đề người mà thực chất làm để giữ vững nhân tài quản lỹ kỹ thuật, kinh doanh làm việc cho ngành mà không sang làm việc cho công ty nước đối thủ cạnh tranh ngành Để giải vấn đề đó, qúy I năm 2002, Tổng công ty Bưu Viễn thôngViệt nam nói chung Công ty Viễn thông Hà nội nói riêng tính lại hệ số lương khoán Tinh thần chế độ lương khoán xếp hệ số lương khoán theo mức độ phức tạp công việc Theo khoảng cách lương khoán người làm người làm phụ, kỹ công nhân, công việc phức tạp công việc đơn giản có khoảng giãn cách lớn Theo dự tính, hệ số lương khoán kỹ giỏi 4,6 hệ số lương khoán công nhân giỏi mức 3,0, hệ số lương khoán lao công, tạp vụ mức 2,0 Theo Công ty thu hút nhiều kỹ giỏi, nhiều kinh nghiệm phục cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đồng thời cán công nhân viên khác phải phấn đầu không ngừng để có mức lương xứng đáng với lực Sắp xếp lao độg hợp lý, người, việc: Nhằm tạo điều kiện để người lao động có khả phát huy hết lực mình, đem cống hiến cho phát triển ngành đồng thời phải có đãi ngộ tương ứng với trình độ khả họ Tạo điều kiện để người lao động học tập nâng cao kiến thức lực chuyên môn Có Công ty có đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu cạnh tranh hội nhập Mặt khác, không đào tạo, bồi dướng thường xuyên người lao động không đáp ứng với đòi hỏi công việc, dễ trở thành lạc hậu, không ứng dụng thành tựu công nghệ tiên tiến ngành Bưu Viễn thông Nên có đài ngộ vật chất người cử học người tự túc học đồng thời phải sử dụng họ cách hợp lý sau họ đào tạo Tổ chức thi nâng bậc cho công nhân thời gian để họ không bị thiệt thòi Nên có khuyến khích vật chất thích đáng: Báo cáo thực tập tốt nghiệp 71 Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B Đối với người lao động có sáng kiến, đề tài khoa học, công trình nghiên cứu có giá trị ngành cần phải có chế độ khuyến khích vật chất thích đáng đồng thời tạo hội cho họ có điều kiện ngày tốt công tác nghiên cứu khoa học, sáng tạo KẾT LUẬN Ta khẳng định tiền lương, tiền công thu nhập có chức đòn bẩy kinh tế động lực để phát triển kinh tế Tuy vậy, chúng trở thành thực ta có chiến lược tiền lương, tiền công, thu nhập Trong điều kiện kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, tiền lương trước hết giá sức lao động nên xác định tiền lương tối thiểu phải tính đúng, tính đủ yếu tố tái sản xuất sức lao động phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế xã hội, yếu tố cấu thành lương tối thiểu phải bao gồm tất chi phí cho ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt, chi phí cho văn hoá, giao tiếp xã hội Tất yếu tố phải tiền tệ hoá vào lương, nguồn tiền lương cao hay thấp phụ thuộc vào hiệu sản xuất kinh doanh thoả thuận doanh nghiệp với người lao động Như có mức lương hợp lý cho người lao động, đòi hỏi việc phân phối tiền lương luôn phải nghiên cứu đưa hình thức toán hợp lý phù hợp với thời kỳ, giai đoạn phát triển doanh nghiệp xu hoàn cảnh kinh tế đất nước Tại Công ty Viễn thông Hà Nội, công tác chi trả lương hạch toán tiền lương nói thực tương đối tốt Tiền lương, xét mức độ định, phát huy tác dụng đòn bẩy kinh tế, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, tổ chức khoa học hơn, ghi chép chi tiết có thêm tác dụng tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Công ty Viễn thông Hà nội, Phòng Tài Kế toán, Phòng Tổ chức Hành cô giáo Phạm Thị Gái giúp đỡ hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp 72 Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Lý thuyết thực hành kế toán tài - Nhà xuất tài Giáo trình Phân tích Hoạt động kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Nhà xuất Giáo dục 1997 Tổ chức hạch toán kế toán - Bộ Tài - Nhà xuất thống 1998 Hệ thống văn ban hành Lao động - Việc làm - Tiền công Bảo hiểm xã hội - NXB Thống 1997 Các văn hướng dẫn định biên lao động, tiền lương ngành Bưu điện Báo cáo thực tập tốt nghiệp 73 Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B MỤC LỤC Luận văn Hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương việc nâng cao hiệu sử dụng LỜI MỞĐẦU CHƯƠNG I CƠSỞLÍ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP I TỔCHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG: Nguồn gốc, chất tiền lương: Qũy tiền lương thành phần qũy tiền lương: Các hình thức trả lương doanh nghiệp (chế độ tiền lương) a Hình thức trả lương theo thời gian .5 b Hình thức trả lương theo sản phẩm .6 c Lương khoán Nội dung hạch toán tiền lương: a Nhiệm vụ hạch toán tiền lương doanh nghiệp: b Tài khoản sử dụng: .9 c Trình tự phương pháp hạch toán: II TỔCHỨC HẠCH TOÁN BHXH, BHYT, KPCĐ 12 : Khái niệm, nhiệm vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 12 Sự hình thành sử dụng qũy BHXH, BHYT, KPCĐ: 13 Nội dung hạch toán: 14 III HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG: 16 IV CHỨNG TỪ, SỔSÁCH DÙNG ĐỂ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT, KPCĐ: 16 Chứng từ dùng để hạch toán: 16 a Bảng chấm công 17 b Bảng toán tiền lương 17 c Phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội .18 d Bảng toán bảo hiểm xã hội .18 e Bảng toán tiền thưởng .18 f Phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thành 18 g Phiếu báo làm thêm 19 h Hợp đồng giao khoán: 19 i Biên điều tra tai nạn lao động 19 2.Sổ sách dùng để hạch toán: .19 Sơ đồ trình tự ghi sổ hạch toán tiền lương theo hình thức nhật ký chứng từ .24 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CỄNG TY VIỄN THỄNG HÀ NỘ 25 I I ĐẶC ĐỂ I M KINH TẾ, KỸTHUẬT CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾTOÁN: 25 Quá trình hình thành phát triển Công ty: 25 Đặc điểm tổ chức máy quản lý 27 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: .30 II THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG, PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY: 32 Các loại lao động công ty .32 Các hình thức trả lương công ty: 33 Thực trạng phân phối tiền lương Công ty ba năm gần đây: 33 III HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CHÍNH SÁCH: 36 IV HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG KHOÁN: .39 NỘI QUY LƯƠNG KHOÁN 39 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 74 Trường Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B HẠCH TOÁN BHXH PHẢI TRẢCHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC KHOẢN TIỀN THƯỞNG, TRỢCẤP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG: 45 VI HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 46 Trích lập quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ .46 Các tài khoản sử dụng để hạch toán khoản trích theo lương 47 Hạch toán khoản trích theo lương : 47 VII.TRÌNH TỰHẠCH TOÁN LƯƠNG: (LƯƠNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG KHOÁN) 52 Tính tiền lương phải trả CNV 52 Tạm ứng lương 54 CHƯƠNG III .64 PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TIỀN LƯƠNG VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬDỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG 64 I ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀTÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG; 64 Ưu điểm 65 Nhược điểm: 65 II MỘT SỐKIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾTOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG HÀ NỘ 66 I Tạo nguồn tiền lương 67 Xây dựng thực hình thức trả lương hợp lý 68 Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết kịp thời .69 Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lương 70 III PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢSỬDỤNG LAO ĐỘNG: 70 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 75
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và việc nâng cao hiệu quả sử dụng , Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và việc nâng cao hiệu quả sử dụng , Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và việc nâng cao hiệu quả sử dụng , CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP, c. Trình tự và phương pháp hạch toán:, Sổ sách dùng để hạch toán:, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CỄNG TY VIỄN THỄNG HÀ NỘI, Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, Thực trạng phân phối tiền lương tại Công ty trong ba năm gần đây:, III. HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CHÍNH SÁCH:, IV. HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG KHOÁN:, NỘI QUY LƯƠNG KHOÁN, . HẠCH TOÁN BHXH PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TIỀN THƯỞNG, TRỢ CẤP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG:, Hạch toán các khoản trích theo lương :, Tính ra tiền lương phải trả CNV, PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TIỀN LƯƠNG VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG, III. PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay