Luận Án Tiến Sĩ Liên kết du lịch - Hàng không giá rẻ trong hội nhập kinh tế Quốc tế ở Việt Nam

157 192 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH o0o PHÙNG THẾ TÁM LIÊN KẾT DU LỊCH - HÀNG KHÔNG GIÁ RẺ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 62310102 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH o0o PHÙNG THẾ TÁM LIÊN KẾT DU LỊCH - HÀNG KHÔNG GIÁ RẺ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 62310102 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHẠM THĂNG PGS.TS DƯƠNG CAO THÁI NGUYÊN Tp Hồ Chí Minh - Năm 2015 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, sơ đồ, hình, hộp MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LIÊN KẾT DU LỊCH HÀNG KHÔNG GIÁ RẺ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 18 1.1 Cơ sở khách quan liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế 18 1.1.1 Du lịch đặc trưng dịch vụ du lịch hội nhập kinh tế quốc tế 18 1.1.2 Hãng hàng không giá rẻ việc cung cấp dịch vụ hàng không giá rẻ 24 1.1.3 Hội nhập quốc tế tạo tiền đề môi trường khách quan cho liên kết hãng hàng không giá rẻ với du lịch 29 1.2 Liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ: Bản chất, điều kiện, nguyên tắc mô hình 33 1.2.1 Liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ: Bản chất đặc trưng 33 1.2.2 Các điều kiện liên kết kinh doanh Du lịch - Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế 35 1.2.3 Các nguyên tắc, mô hình ưu liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế 42 1.3 Kinh nghiệm liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế số hãng hàng không giá rẻ điển hình khu vực ASEAN học kinh nghiệm cho Việt Nam 49 1.3.1 Kinh nghiệm liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ số hãng hàng không giá rẻ điển hình khu vực 49 1.3.2 Những học rút cho hoạt động liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ cho Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế 58 Chương 2: THỰC TRẠNG LIÊN KẾT DU LỊCH – HÀNG KHÔNG GIÁ RẺ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 59 2.1 Tổng quan hoạt động liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 59 2.1.1 Tổng quan liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế 59 2.1.2 Tình hình phát triển liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ hãng hàng không giá rẻ nội địa hội nhập kinh tế quốc tế 63 2.2 Đánh giá thực trạng liên kết Du lịch – Hàng không giá rẻ hội nhập quốc tế Việt Nam 75 2.2.1 Tình hình chung liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ thị trường dịch vụ du lịch Việt Nam 75 2.2.2 Đánh giá thực trạng mô hình liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ nước ta 78 2.2.3 Thực trạng liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ chương trình kích cầu du lịch 85 2.3 Những hạn chế nguyên nhân liên kết Du lịch – Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế .91 2.3.1 Những hạn chế xuất phát từ lợi ích đối tác tham gia liên kết 91 2.3.2 Năng lực sở hạ tầng hàng không hãng hàng không giá rẻ không đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu doanh nghiệp du lịch 93 2.3.3 Liên kết hãng hàng không giá rẻ sở nghỉ dưỡng (resort) mang tính tự phát thiếu hẳn trung gian tổ chức doanh nghiệp lữ hành du lịch hình thành sản phẩm du lịch hoàn chỉnh 94 2.3.4 Sự tác động quan nhà nước chuyên ngành đến trình hình thành phát triển liên kết thấp, đặc biệt hình thành mô hình liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ 95 2.3.5 Chưa hình thành rõ nét liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ nước hội nhập kinh tế quốc tế 97 Chương 3: NHỮNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH LIÊN KẾT DU LỊCH - HÀNG KHÔNG GIÁ RẺ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 99 3.1 Những tiềm năng, xu hướng quan điểm thúc đẩy tiến trình liên kết Du lịch – Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế 99 3.1.1 Những tiềm xu hướng thúc đẩy tiến trình liên kết Du lịch Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế 99 3.1.2 Những quan điểm đạo liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế 107 3.2 Những sách giải pháp thúc đẩy liên kết Du lịch – Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 114 3.2.1 Nhóm sách, giải pháp vĩ mô thúc đẩy liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế 114 3.2.2 Nhóm sách, giải pháp vi mô tác động vào doanh nghiệp tham gia liên kết 124 3.2.3 Chính sách, giải pháp liên kết Du lịch - Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế 129 Kết luận 134 Kiến nghị .136 Danh mục công trình tác giả .137 Tài liệu tham khảo 138 Phụ lục 142 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT APEC ASEAN ASEANTA ATAG BRIC CAPA CEO CLMV EU FAA GTVT HTA IATA ICAO Asia - Pacific Economic Cooperation Association of Asia Southeast Asian Nation ASEAN Tourism Association Air Transport Action Group Brazil, Russia, India, China Centre for Aviation Chief Excutive Officer Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương Hiệp hội nước Đông Nam Á Campuchia, Lao, Myanmar and Vietnam European Union Tiểu vùng hàng không Campuchia – Lào - Miến Điện - Việt Nam Liên minh châu Âu Federal Aviation Administration Cục Hàng không liên bang Hoa kỳ Giao thông vận tải Hiệp hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế Ho Chi Minh Tourism Association Internation Aviation Transport Association Internation Civil Aviation Organization IPO Initial Public Offering JAA Joint Aviation Authorities JPA Jestar Pacific Airlines LCA LCAS MICE Low Cost Airlines Low Cost Airlines Service Meeting Incentive Conference Event Pacific Asia Travel Association PATA Hiệp hội Du lịch Đông Nam Á Nhóm hành động vận tải hàng không Nhóm quốc gia Trung tâm hàng không xanh Giám đốc điều hành Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế Phát hành cổ phiếu công chúng lần đầu Cơ quan quản lý hàng không dân sự của số quốc gia châu Âu Công ty hàng không cổ phần Jestar Pacific airlines Hãng hàng không giá rẻ (chi phí thấp) Dịch vụ hàng không giá rẻ Du lịch kết hợp hội nghị Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình State Capital Invesment Corporation Dương Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh TNC Transnational Corporation Công ty xuyên quốc gia Tourism UNWTO Tourism Du lịch United National World Tourist Tổ chức du lịch thế giới Organization UNCTAD United Nations Conference on Diễn đàn Thương mại Phát triển Trade and Development liên hiệp quốc UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn USD United State Dolar Đôla Mỹ VISTA Vietnam Society of Travel Agents Hiệp hội Lữ hành Việt Nam VNA Vietnam Airlines Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines SCIC TP HCM hóa của Liên Hiệp quốc Đồng Việt Nam VND WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới WTTC World Travel & Tourism Council Hội đồng du lịch lữ hành thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH, HỘP Bảng 1.1: So sánh đặc trưng kinh tế kỹ thuật hãng hàng không truyền thống với hãng LCA 25 Bảng 1.2: Trình độ văn hóa của chủ gia đình tỷ lệ du lịch 38 Bảng 2.1: Các tiêu tăng trưởng bản của ngành Du lịch 2010 – 2013 61 Bảng 2.2: Các thông tin bản về hãng LCA VietJet Air 68 Bảng 2.3: VNA tăng chuyến, khuyến mại (1/7 - 15/8/2011) 87 Sơ đồ 1.1: Các hình thức du lịch 22 Hình 1.1: So sánh chi phí trung bình ghế/dặm của số hãng hàng không truyền thống giá rẻ của Mỹ 27 Hình 1.2: Sơ đồ liên kết lý thuyết chủ thể hợp tác LCA, Lữ hành du lịch, Điểm đến 46 Hình 2.1: Tăng trưởng ghế cung ứng hệ số ghế sử dụng của JPA 66 Hình 2.2: Tăng trưởng ghế cung ứng hệ số ghế sử dụng của Vietjet Air 69 Hình 2.3: Tăng trưởng ghế cung ứng hệ số ghế sử dụng của Air Mekong .71 Hình 2.4: Tăng trưởng ghế cung ứng hệ số ghế sử dụng của Việt Nam Airlines 73 Hình 2.5: Số lượng hành khách máy bay lộ trình Việt Nam – Singapore ngược lại của Hãng LCA từ 2009 đến hết năm 2014 (Tổng tuyến Hà Nội - Singapore TP Hồ Chí Minh - Singapore ngược lại … … 98 Hộp 2.1: Các quảng cáo, tiếp thị của Air Mekong 81 Hộp 2.2: Quản lý liên kết LCA JPA - Sài Gòn - Phú Quốc resort 83 Hộp 2.3: Quảng bá liên kết LCA JPA - Du thuyền Mekong Le Cochinchine Cruise giảm giá tour 84 Hộp 2.4: Các đường bay giá rẻ của VietJet Air .90 133 trình kích cầu, giảm giá vé để người có thu nhập trung bình thấp người hưu trí, học sinh, sinh viên du lịch nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm vùng cảnh đẹp tự nhiên của Tổ quốc Thứ hai, phối hợp hai Bộ Giao thông Vận tải Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch xây dựng ban hành sách thông thoáng kêu gọi đầu tư nước doanh nghiệp hai ngành đầu tư vào xây dựng sở hạ tầng cho hàng không du lịch, hình thành trung tâm du lịch thành phố du lịch lớn của quốc gia Thứ ba, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho cả cán lãnh đạo, nhân viên phục vụ người lái, nhà quản lý điều hành của hai ngành, đặc biệt kiến thức về liên kết liên doanh hai phận LCA - lữ hành du lịch 134 KẾT LUẬN Liên kết du lịch hàng không, đặc biệt liên kết du lịch hàng không giá rẻ, thời đại bùng nổ của cách mạng khoa học công nghệ, toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ nền kinh tế có trình độ phát triển khác khách quan bắt nguồn từ sự vận động phát triển nội của bản thân hai ngành kinh tế mũi nhọn Vai trò tác động to lớn của liên kết kinh tế sự phát triển bền vững của nền kinh tế phát triển, có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc xây dựng ngành du lịch - ngành công nghiệp xanh không khói nước ta vô to lớn Tuy nhiên, sự xuất hiện của hãng LCA nước ta chưa lâu, hãng LCA tư nhân gặp nhiều khó khăn thất bại, nhiều hãng phải dừng bay tạm ngừng bay thiếu nguồn lực kinh nghiệm tổ chức sản xuất kinh doanh Đặc biệt, ở Việt Nam chưa tìm được mô hình chế liên kết du lịch – hàng không giá rẻ có hiệu quả để trì hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh mẻ phát triển bền vững, ổn định có hiệu quả Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn về liên kết phát triển Du lịch Hàng không giá rẻ được nhà nghiên cứu trước để lại, vấn đề lý luận thực tiễn nghiên cứu chưa có điều kiện phân tích đầy đủ, vấn đề chưa được nghiên cứu về mặt lý luận minh chứng thực tiễn Luận án phân tích, nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn ở Việt Nam khu vực liên kết du lịch hàng không giá rẻ, rõ vai trò của liên kết phát triển của bản thân ngành hàng không du lịch, đồng thời luận án nghiên cứu kinh nghiệm của quốc gia khu vực có nền kinh tế tương đồng việc hình thành phát triển hình thức liên kết Luận án khảo sát hoạt động của hãng LCA tư nhân liên doanh, hình thức liên kết chúng với du lịch thực tiễn tất cả mặt theo yêu cầu của luận án, từ thành tựu hạn chế cần phát huy khắc phục để hình thức liên kết phát triển bền vững, có hiệu quả Luận án xu hướng, quan điểm phát triển của liên kết du lịch với hàng không giá rẻ, từ đưa nhóm giải pháp khả thi để phát triển hình thức liên kết du lịch – hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, nhằm khai thác sử 135 dụng có hiệu quả nguồn lực của du lịch hàng không phát triển kinh tế - xã hội Tuy luận án được hoàn thành, song trình độ của nghiên cứu sinh nhiều hạn chế bất cập sự khan hiếm nguồn tài liệu nghiên cứu về chủ đề ở Việt Nam, rất mong được sự dẫn của nhà khoa học để luận án được sửa chữa điều chỉnh theo yêu cầu của luận án tiến sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế trị 136 KIẾN NGHỊ Để nâng cao hiệu quả kinh tế của việc liên kết du lịch hàng không giá rẻ: Đối với Chính phủ, Quốc hội: - Nhanh chóng sửa đổi Luật Du lịch Việt Nam (2005) bộc lộ nhiều bất cập theo xu hướng mở, phù hợp với Cương lĩnh 2011 của Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế - Nâng cấp Cục Hàng không Việt Nam hiện thành Bộ Hàng không Dân dụng Việt Nam thành quan ngang Bộ trực thuộc Chính phủ Ngoài việc thực hiện chức quản lý Nhà nước về hàng không dân dụng cách toàn diện phải quản lý về giáo dục đào tạo phát triển ngành công nghiệp hàng không, Đối với Bộ Giao thông vận tải Cục hàng không Dân dụng Việt Nam: - Nhanh chóng đầu tư , xếp lại trung tâm đào tạo phi công hiện có xã hội hoá nguồn lực để thiết lập trường đào tạo phi công dân dụng Việt Nam mang tầm Quốc gia Khu vực để đào tạo phi công dân dụng ở tình trạng khan hiếm hiện - Tạo điều kiện thuận lợi hãng hàng không tư nhân đời thiết lập thể chế giám sát hãng hàng không lớn (được Nhà nước bảo hộ) dùng tiềm lực kinh tế, trị của gây khó khăn cho hãng hàng không khác bắt đầu hoạt động Đối với Bộ văn hoá Thể thao Du lịch Uỷ ban nhân dân cấp: - Thường xuyên tổ chức hội thảo du lịch với ngành có liên quan đến hoạt động du lịch đặc biệt với ngành hàng không giá rẻ - Cương quyết dẹp bỏ tình trạng đeo bám khách du lịch quốc tế việc bán hàng rong của số phận người dân 137 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ: Phùng Thế Tám (2007) ‘’ Xây dựng Pacific airlines theo mô hình hàng không giá rẻ’’ Tạp chí Giáo dục lý luận Số – 2007 Hà Nội Phùng Thế Tám (2013) ‘’Liên kết du lịch với hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế’’ Việt Nam Tourism Rewiew Số 12/2013 Hà Nội Phùng Thế Tám (2013) ‘’Đấy mạnh nâng cao hiệu quả hợp tác hàng không với du lịch hội nhập quốc tế ở Việt Nam’’ Đề tài khoa học cấp trường Mã số: NCS-2011 – 02 Thành phố Hồ Chí Minh Phùng Thế Tám (2014) ‘’Một số giải pháp liên kết du lịch với hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam’’ Tạp chí Báo cáo viên Số 01/2014 Hà Nội Phùng Thế Tám (2014) ‘’Liên kết với du lịch thời giải pháp cho dịch vụ hàng không giá rẻ Việt Nam’’ Tạp chí hàng không Việt Nam Số kỳ tháng 3/2014 Hà Nội Phùng Thế Tám (2014) ‘’Liên kết với dịch vụ hàng không giá rẻ để phát triển du lịch ở Việt Nam thời kỳ hội nhập: Xu hướng giải pháp’’ Tạp chí khoa học đại học Văn hiến Số 04.08/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Dương Cao Thái Nguyên (PGS.TS) – Chủ biên, Phùng Thế Tám Cộng sự (2012) ‘’Thiết kế chế tạo thử nghiệm xe ô tô điện ứng dụng cảng hàng không, sân bay’’ Đề tài khoa học cấp Bộ Mã số dự án: NL 112004 Thành phố Hồ Chí Minh Chu Hoàng Hà (TS) – Chủ biên, Phùng Thế Tám Cộng sự (2012) Giáo trình ‘’ Qui hoạch cảng hàng không - sân bay’’ Thành phố Hồ Chí Minh Dương Cao Thái Nguyên (PGS.TS) - Chủ biên, Phùng Thế Tám Cộng sự (2014) Giáo trình ‘’ Khai thác cảng hàng không, sân bay’’ Thành phố Hồ Chí Minh 138 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Tuấn Anh, 2010 Năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Trần Xuân Ảnh, 2011 Thị trường du lịch Quảng Ninh hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án Tiến sĩ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Hội nghị lần thứ Khoá XI (trang 21) Bản tin Viện Khoa học hàng không, số 27/2007 Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch, 2011 Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 phương hướng nhiệm vụ năm 2012 ngành du lịch Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch, Bộ Giao thông Vận tải, 2012 Chương trình phối hợp công tác Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch Bộ Giao thông Vận tải ký ngày 13/11/2012 Hà Nội Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch, 2013 Hội nghị triển khai công tác năm 2013 Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch 04/01/2013 Chương trình giảng kinh tế Fulbright, 2004 Lợi cạnh tranh quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Đính Trần Thị Minh Hòa, 2004 Kinh tế du lịch, Nxb Lao động, Hà Nội 11 Nguyễn Thu Hạnh, 2011 Hiện trạng giải pháp phát triển khu du lịch biển quốc gia vùng du lịch Bắc Trung Bộ, Đề tài cấp Bộ 12 Hoàng Thị Lan Hương, 2011 Phát triển kinh doanh lưu trú du lịch vùng du lịch Bắc Bộ Việt Nam, Luận án Tiến sĩ 13 Nguyễn Trùng Khánh, 2012 Phát triển dịch vụ lữ hành du lịch điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: Kinh nghiệm số nước Đông Á gợi ý sách cho Việt Nam, Luận án Tiến sĩ 14 Lê Văn Minh, 2006 Nghiên cứu đề xuất giải pháp đầu tư phát triển khu du lịch, Đề tài cấp Bộ 15 C.Mác Ph.Ăngghen toàn tập, T23, NXB CTQG (st) H.1993 139 16 Đồng Minh Ngọc Vương Lôi Đình, 2000 Kinh tế du lịch du lịch học, Trung Quốc 17 Dương Cao Thái Nguyên, 2005 Xây dựng hãng hàng không chi phí thấp Việt Nam đến năm 2020, Luận án Tiến sĩ 18 Đào Mạnh Nhương, 1996 Những khả tích lũy lợi nhuận ngành hàng không dân dụng Việt Nam, Luận án Tiến sĩ 19 Quốc hội, 2005 Luật du lịch Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Đỗ Cẩm Thơ, 2007 Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam có tính cạnh tranh khu vực quốc tế, Đề tài cấp Bộ 21 Tổng cục Du lịch Việt Nam - Cục Hàng không Việt Nam (2013), Kế hoạch hợp tác Tổng cục Du lịch Cục Hàng không Việt Nam giai đoạn 2013 2015 ký ngày 10/4/2013 22 Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch), 2011 Báo cáo Tổng kết công tác năm 2011 phương hướng nhiệm vụ năm 2012 ngành du lịch 23 Nguyễn Văn Tuấn, 2012 Báo cáo tổng kết công tác năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 ngành du lịch, 20/12/2012 24 WHO, 1998.‘Báo cáo hàng năm 1998’ 25 Đảng Cộng sản Việt Nam, 2006 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Hà Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia 26 Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hà Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia 27 Võ Thanh Thu, 1999 Kinh tế đối ngoại Nhà xuất bản Thống kê 28 Võ Thanh Thu, 2005 Quan hệ kinh tế quốc tế Nhà xuất bản Thống kê 29 Tổng cục Thống kê, 2009 Niên giám thống kê 2008 Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê 30 Tổng cục Thống kê, 2011 Niên giám thống kê 2010 Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê 31 Tổng cục Thống kê, 2012 Niên giám thống kê 2011 Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê 140 32 Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2004 Kinh nghiệm hội nhập kinh tế quốc tế số nước khu vực học Việt Nam Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 33 Trần Tiến Dũng, 2007 Phát triển du lịch bền vững Phong Nha-Kẻ bàng, Luận án Tiến sĩ kinh tế 34 Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa (chủ biên), 2004 Giáo trình Kinh tế Du lịch, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, Hà Nội 35 Đỗ Thanh Hoa, 2006 Nghiên cứu đề xuất đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam số thị trường du lịch quốc tế trọng điểm, Đề tài cấp Bộ (Tổng cục Du lịch) 36 Trần Văn Mậu, 2001 Tổ chức phục vụ dịch vụ du lịch, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội 37 Michael E Porter, 1996 Chiến lược cạnh tranh, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 38 Nguyễn Cao Trí, 2011 Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp du lịch TP HCM đến năm 2020, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 39 Thủ tướng Chính phủ, 2002 Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg ngày 22/7/2002, phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001 - 2010 40 Thủ tướng phủ, 2011 Quyết định số 2473/2011/QĐ-TTg ngày 30/12/2011, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 41 Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO), 2010 Dự báo “Tầm nhìn du lịch 2020”, Thông tấn xã Việt Nam 42 Tổng cục Du lịch Việt Nam Hội nghị triển khai công tác năm 2013 04/01/2013 141 Tài liệu tiếng Anh 43 Anne Graham, đại học Westminster (Anh), Andreas Papatheodorou ở đại học The Aegean, Greece Peter Forsyth ở đại học Monash (Australia) “Aviation and Tourism - Implications for leisure travel”, 2008 44 “Low-cost Airline in the Asia Pacific Region” của An Exceptional Intra “Regional Traffic Growth Opportunity” của Peter Harbison 45 Micheal Straus, 2010 Value creation in Travel Destribution 46 “The economic benefits of Air Transport” của IATA, ATAG 47 “Tourism - A new perspective” của Burn Peter Holden Andrew 48 “Tourism principle and practice” của Cooper, C Gibert 49 “Tourism in Developing countries” của Martin Oppermann Kye-Sung 50 UNTAD, 1997 Globalization and Economic Convergence, Trade and Development report 1997 51 “What future for Low-cost Airline in Asia” của Richard Stirland 52 World Trade Organization, 9/1998 Tourism services, Council for Trade in Services 53 WTTC, 1995 Travel and Tourism’s Economic Perspective 1995 - 2005, WTTC: Brussels Source: Based on UNSTAT, Recommendations on Tourism Statistics, op cit Trang WEB: 54 Website:http://en.tiket.com/pesawat/tiket-lionair?lang=en&twh=19531511&om=1&gclid=CJHz18O-1cUCFQ0AvAodQ3gAUA 55 Website: http://www.baomoi.com/Chau-A Thai-Binh-Duong-Hang-khong gia-re-cat-canh/45/8717197.epi 56 Website: http://www.vietnamtourism.gov.vn/index.php?cat=1001&item id=12240 57 Website: http://www.tico.ca/news/advisories/287-industry-advisory-amend ment to-definition-of-qtravel-servicesq.html 142 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Khung phân tích Vấn đề nghiên cứu Liên kết Du lịch – Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Cơ sở lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, Quan điểm đường lối sách Đảng Cộng sản Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Chỉ rõ Bản chất Tính qui luật trình kinh tế Chính sách, Giải pháp, Kết luận Kiến nghị Quan điểm đạo Nhóm Vi mô Nhóm Vĩ mô Giải pháp liên kết 143 Phụ lục 2: Quy trình nghiên cứu: VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Liên kết Du lịch – Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam Cơ sở khoa học của nghiên cứu cccccccứu - Du lịch Hàng không giá rẻ Hội nhập kinh tế quốc tế Xây dựng mô hình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Vấn đề đặt về liên kết Du lịch – Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam - Các yếu tố ảnh hưởng tới Liên kết Du lịch – Hàng không giá rẻ hôị nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam - Kinh nghiệm liên kết Du lịch – Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế ở Việt Nam HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH GIẢI PHÁP Liên kết Du lịch – Hàng không giá rẻ hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam - Quan điểm đạo Phương pháp, mục tiêu Chính sách, giải pháp 144 Phụ lục 3: Các nhân tố định lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh vi mô Chất lượng môi trường kinh doanh quốc gia Độ tinh thông về hoạt động chiến lược công ty Trình độ phát triển cụm ngành Năng lực cạnh tranh vĩ mô Hạ tầng xã hội thể chế trị Các sách kinh tế vĩ mô Các yếu tố lợi tự nhiên + Năng lực cạnh tranh kinh tế vĩ mô tạo tiềm để đạt mức suất cao, riêng yếu tố vĩ mô chưa đủ + Năng suất phụ thuộc vào lực vi mô kinh tế mức độ tinh vi cạnh tranh nước Nguồn: VCR 2010 145 Phụ lục 4: Chính sách lấy liên kết Du lịch – Hàng không giá rẻ làm trung tâm Giáo dục đào tạo lao động Thu hút đầu tư Các tiêu chuẩn về môi trường Liên kết Du lịch–Hàng không Giá rẻ Thông tin Cơ sở hạ tầng chuyên biệt cho HKGR Xây dựng tiêu chuẩn cho liên kết Hạ tầng khoa học công nghệ Liên kết ngành Du lịch Hàng không giá rẻ khuôn khổ để tổ chức thực sách giải pháp Nguồn: Tổng hợp tác giả 146 Phụ lục 5: Mạng đường bay Tiger Airways Nguồn: Tiger airways 147 Phụ lục 6: Tính kỹ thuật kinh tế Airbus A320 Trọng lượng cất cánh tối đa 73,500 kg/ 161,700 lb Sải cánh 34.1m/ 111.8 ft Tổng chiều dài 37.6m/ 123.3 ft Chiều cao 11.8m / 38.6 ft Chiều rộng khoang hành khách 4.0 m/ 12.9 ft Diện tích cánh 122.4 sq m/ 1,318 sq ft Tốc độ bay tiết kiệm xăng trung bình 863 kph/ 466 nautical mph (kts) Độ cao tối đa bay 35,000 ft Sức chứa nhiên liệu tối đa 23,860 litres/ 6,300 US gallons Tầm bay đầy tải 4,800 km/ 2,600 nautical miles Công suất đẩy tối đa 108.89 kN/ 24,480 lb Động x V2500 International Aero Engines Nguồn: Cục hàng không dân dụng Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận Án Tiến Sĩ Liên kết du lịch - Hàng không giá rẻ trong hội nhập kinh tế Quốc tế ở Việt Nam, Luận Án Tiến Sĩ Liên kết du lịch - Hàng không giá rẻ trong hội nhập kinh tế Quốc tế ở Việt Nam, Luận Án Tiến Sĩ Liên kết du lịch - Hàng không giá rẻ trong hội nhập kinh tế Quốc tế ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay