Phát triển bền vững du lịch biển Thành Phố Nha Trang

28 224 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:53

LỜI MỞ ĐẦU Xu toàn cầu hóa tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch phạm vi toàn cầu phát triển nhanh, đem lại nhiều lợi ích cho quốc gia đồng thời góp phần làm trầm trọng nạn ô nhiễm môi trường khiến hệ sinh thái bị hủy hoại Không vậy, du lịch tác nhân gây ổn định đời sống văn hóa xã hội Chính vậy, nhà du lịch giới đnag tỏ quan tâm nhiều đến việc nghiên cứu tác động xấu du lịch gây môi trường đề xuất chiến lược phát triển đảm bảo phát triển bền vững môi trường Từ cuối năm 80 kỷ XX, du lịch Việt Nam ý đầu tư phát triển, góp phần quan trọng làm tăng trưởng kinh tế- xã hội nước nhà Thành phố biển Nha Trang với tiềm khả phát triển du lịch nhanh chóng trở thành điểm du lịch hấp dẫn không du khách nước mà du khách nước Tuy nhiên, phát triển đồng thời kéo theo nhiều tác động tiêu cực với môi trường Do đó, để đạt tới hài hòa phát triển mạnh ngành du lịch mà không làm tổn hại đến môi trường sinh thái đặt mục tiêu phát triển du lịch bền vững Đây đề tài nòng hổi giai đoạn nhiều người quan tâm, ủng hộ Xuất phát từ sở lý luận học rút từ thực tiễn phát triển du lịch bền vững giới nói chung, Việt Nam nói riêng, tính cấp thiết vấn đề, chọn đề tài: “Phát triển bền vững du lịch biển Thành Phố Nha Trang”  Nội dung thảo luận bao gồm: Chương 1: Lý thuyết chung phát triển du lịch bền vững điểm đến du lịch Chương 2: Tiềm thực trạng phát triển bền vững du lịch biển - thành phố Nha Trang Chương 3: Một số giải pháp phát triển bền vững du lịch biển thành phố Nha Trang CHƯƠNG 1: LÍ THUYẾT CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Lý thuyết phát triển du lịch bền vững 1.1 Khái niệm du lịch bền vững - Theo World Conservation Union(1996): Việc di chuyển tham quan đến vùng tự nhiên cách có trách nhiệm với môi trường để tận hưởng đấnh giá cao tự nhiên (và tất đặc điểm văn hóa - - - - kèm theo, khứ tại) theo cách khyến cáo bảo tồn, có giá trị thấp từ du khách đem lại lợi ích cho tham gia chủ động kinh tế- xã hội cộng đồng địa phương Theo Luc Hens( 1998): Du lịch bền vững việc tham gia quản lý dạng tài nguyên để đáp ứng nhu cầu kinh tế, xã hội thẩm mỹ trì sắc văn hóa, trình sinh thái bản, đa dạng sinh học hệ bảo đảm sống Theo điều Luật Du Lịch( 2005): Du lịch bền vững phát triển du lịch đáp ứng nhu cầu mà không làm tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu du lịch tương lai Theo chương trình “ Xóa đói giảm nghèo du lịch” Hợp phần đào tạo bản, Giơ-ne-vơ, WTO 2009 Du lịch bền vững cam kết tăng cường thịnh vượng địa phương thong qua tối ưu hóa đóng góp du lịch vào thịnh vượng kinh tế điểm đến du lịch Du lịch bền vững cần tạo thu nhập việc làm bền vững cho người lao động mà không gây ảnh hưởng tới môi trường văn hóa điểm đến du lịch, đảm bảo tính khả thi tính cạnh tranh điểm du lịch, doanh ngiệp du lịch để họ phát triển tốt mang lại lợi ích lâu dài Theo hội đồng Du Lịch Lữ Hành Thế giới (WTTC) Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) Du lịch bền vững loại hình du lịch đáp ứng nhu cầu du khách điểm đến đảm bảo cải thiện nguồn lực cho tương lai Du lịch bền vững dẫn tới phương thức quản lý tất nguồn lực cho thỏa mãn nhu cầu kinh tế xã hội, thẩm mỹ mà giữ gìn trọn vẹn văn hóa môi trường sống 1.2 Quan điểm phát triển bền vững * Các quan niệm phát triển du lịch Việt Nam: Đối với Việt Nam, “phát triển bền vững” thể thị 36/CT Bộ trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 25/06/1998: Mục tiêu quan điểm cho phát triển bền vững chủ yếu dựa vào hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hợp lí tài nguyên cấu thành tách rời phát triển bền vững Theo quan điểm Tổng cục du lịch Việt Nam, phát triển du lịch phải định hướng quản lí theo phương châm: Kết hợp hài hoà nhu cầu tương lai hai góc độ sản xuất tiêu dùng du lịch, khai thác, sử dụng hợp lí phát triển tài nguyên du lịch tự nhiên, trọng bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị tài nguyên du lịch nhân văn, giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc, tránh đại hoá làm biến dạng môi trường, cảnh quan di tích, xây dựng giữ gìn môi trường xã hội lành mạnh, đảm bảo an ninh trị trật tự an toàn xã hội, đặc biệt đô thị du lịch điểm tham quan du lịch Điều 5, luật du lịch Việt Nam: “Phát triển du lịch bền vững, theo quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo hài hoà kinh tế - xã hội – môi trường, phát triển có trọng tâm, trọng điểm theo hướng du lịch văn hoá – lịch sử, du lịch sinh thái, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa Bảo đảm chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh Bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, lợi ích đáng an ninh, an toàn cho khách du lịch, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch • Bảo đảm tham gia thành phần kinh tế, tầng lớp dân cư phát triển du lịch • Góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại giao lưu quốc tế để quảng bá hình ảnh đất nước, người Việt Nam • Phát triển đồng thời du lịch nước du lịch quốc tế, tăng cường thu hút ngày nhiều khách du lịch nước vào Việt Nam” • Như vậy, nói Việt Nam giới, du lịch bền vững loại hình hay trào lưu du lịch mà cương lĩnh phát triển du lịch thời đại 1.3 Các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững: Muốn đảm bảo phát triển du lịch bền vững, thiết phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc phát triển bền vững, bao gồm 10 nguyên tắc sau: Nguyên tắc 1: Khai thác sử dụng nguồn lực (tài nguyên) cách bền vững, bao gồm tài nguyên thiên nhiên tài nguyên nhân văn Đó coi tảng để trì phát triển du lịch lâu dài Nguyên tắc 2: Giảm thiểu tiêu thụ mức tài nguyên giảm thiểu chất thải Thực nguyên tắc nhằm giảm chi phí khôi phục tài nguyên giảm chi phí cho việc xử lý ô nhiễm môi trường nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Nguyên tắc 3: Phát triển du lịch phải đặt quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế- xã hội Nguyên tắc 4: Duy trì tính đa dạng tự nhiên, đa dạng xã hội đa dạng văn hoá Việc trì tính đa dạng tạo cho sức bật cho ngành du lịch giúp du lịch phát triển cách bền vững Nguyên tắc 5: Phát triển du lịch phải hỗ trợ kinh tế địa phương phát triển Du lịch coi ngành tổng hợp phát triển du lịch có liên quan mật thiết với ngành kinh tế khác có kinh tế địa phương muốn phát triển bền vững du lịch du lịch phải có vai trò hỗ trợ, dẫn dắt kinh tế địa phương phát triển Nguyên tắc 6: Lôi kéo tham gia cộng đồng địa phương Sự tham gia cộng đồng địa phương không đem lợi nhuận cho cộng đồng mà làm tăng tính trách nhiệm cộng đồng việc phát triển du lịch bảo vệ môi trường Nguyên tắc 7: Lấy ý kiến quần chúng đối tượng liên quan Điều giúp thống trình phát triển du lịch giảm thiểu mâu thuẫn nguời, đến tính thống cao quan điểm phát triển giúp phát triển du lịch lâu dài Nguyên tắc 8: Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực Như biết nguồn nhân lực phục vụ du lịch có ý nghĩa vô quan trọng Nguồn nhân lực có chất lượng giúp cho du lịch phát triển đa dạng bền vững Nguyên tắc 9: tiếp thị du lịch cách có trách nhiệm (marketing du lịch) Đó việc cung cấp thông tin cách đầy đủ cho du khách, quảng bá du lịch cách có trách nhiệm qua giúp du khách thoả mãn tối đa nhu cầu Nguyên tắc 10: Coi trọng công tác nghiên cứu Triển khai nghiên cứu, nhằm mang lại lợi ích cho khu du lịch, đáp ứng tối đa nhu cầu du khách, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp du lịch Tóm lại, muốn du lịch phát triển bền vững thiết phải tôn trọng nguyên tắc để không tổn hại đến môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế, môi trường xã hội Du lịch bền vững tác động tích cực đến đời sống xã hội kinh tế Du lịch thực đóng vai trò quan trọng ngành mũi nhon phát triển cách bền vững Mặt khác cần triển khai nguyên tắc toàn hệ thống kinh tế xã hội đem lại hiệu cao, hiệu tốt 1.4 Các nhân tố tác động đến phát triển du lịch bền vững: • Nguồn tài nguyên du lịch • Cơ sở vật chất kỹ thuật thiết bị hạ tầng • Đào tạo lao động chuyên ngành du lịch (yếu tố người) • Đường lối sách phát triển du lịch • Tham gia cộng đồng • Yếu tố tác động đến cầu dịch vụ du lịch 1.5 Chính sách phát khác triển du lịch bền vững:  Chính sách marketing du lịch bền vững  Chính sách tiêu thụ xanh     Chính sách tiết kiệm nước lượng Chính sách quản lý chất thải Chính sách giáo dục đào tạo Các sách khác CHƯƠNG 2: TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI THÀNH PHỐ BIỂN NHA TRANG 2.1 Tài nguyên du lịch biển Nha Trang Thành phố Nha Trang nằm vị trí trung tâm tỉnh Khánh Hòa_ Bắc giáp huyện Ninh Hòa, Nam giáp thị xã Cam Ranh, Tây giáp Diên Khánh_ thung lũng núi vây phía Bắc - Tây - Nam tiếp giáp với bờ biển phía Đông Sông Cái Nha Trang sông Cửa Bé chia Nha Trang thành phần, gồm 27 xã, phường: Phía Bắc sông Cái gồm xã Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc khu vực Đồng Đế gồm phường Vĩnh Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Hoà, Vĩnh Thọ Phía Nam sông Cửa Bé xã Phước Đồng với địa danh "Chiến khu Đồng Bò" vùng lý tưởng cho du lịch tương lai rừng dừa sông Lô Trung tâm Nha Trang nằm hai sông, gồm khu vực nội thành với phường Xương Huân, Vạn Thanh, Vạn Thắng, Phương Sài, Phương Sơn, Ngọc Hiệp, Phước Tiến, Phước Tân, Phước Hòa, Tân Lập, Lộc Thọ, Phước Hải, Phước Long, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên xã ngoại thành phía tây gồm Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, VĩnhTrung Nha Trang có 19 đảo, với 2.500 hộ khoảng 15.000 người sống đảo Đảo lớn Hòn Tre rộng 36km2 nằm che chắn khơi khiến cho vịnh Nha Trang trở nên kín gió êm sóng Nha Trang cách Thủ đô Hà Nội 1.280km, cách thành phố Hồ Chí Minh 448km, Cố đô Huế 630km, Phan Rang 105km, Phan Thiết 260km, Cần Thơ 620km Nha Trang có nhiều danh lam thắng cảnh tiếng trung tâm du lịch lớn nước Nha Trang với lợi đường bờ biển dài, có nhiều di tích danh thắng đẹp thuận lợi cho phát triển du lịch Bên cạnh đó, Khánh Hòa – Nha Trang có văn hóa biển đảo lâu đời với nhiều giá trị đặc trưng như: văn hóa ẩm thực, nghành nghề truyền thống, phong tục tập quán,… Nha Trang tỉnh có nhiều mạnh du lịch biển đảo, mặt điều kiện tự nhiên, Nha Trang có nhiều vịnh đẹp, bãi biển đẹp.Trên vùng biển tồn văn hóa lâu đời với nhiều giá trị truyền thống.Hiện nay, dấu tích lại, nết truyền thống lưu giữ phát huy cộng đồng dân cư ven biển Ở Nha Trang có nhiều trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường cao đẳng, trường day nghề, trung tâm triển khai tiến độ kỹ thuật chuyên ngành biến nơi thành trung tâm khoa học - đào tạo vùng Nam Trung Đặc sản tiếng Nha Trang (và Khánh Hoà) yến sào.Tất đảo có chim Yến đến nằm địa phận Nha Trang Các danh lam thắng cảnh Nha Trang có Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, Hòn Đỏ, Đảo Yến, Hòn Nội, Hòn Ngoại, Hòn Miếu, Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Mun, Hòn Lao, Hòn Thị, Sông Lô, bãi Tiên, đảo Ngọc Thảo, đồi La-San, biệt thự Bảo Đại, chùa Long Sơn, tượng Kim Thân Phật Tổ, hồ cá Trí Nguyên, Thuỷ cung, chùa Đá Hang, đảo Khỉ Cù lao Danh lam thắng cảnh Với bờ biển trải dài khoảng 385km, khúc khuỷu với hàng trăm đảo lớn nhỏ, bãi cát trắng mênh mông, Khánh Hòa có ưu để phát triển kinh tế biển, đặc biệt du lịch biển đảo Từ Bắc vào Nam, Khánh Hòa có vịnh Vân Phong, vịnh Nha Trang vịnh Cam Ranh.Mỗi vịnh có đặc thù riêng, tổ chức thành tuyến, cụm điểm tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, tắm biển đa dạng hấp dẫn Các địa điểm tiêu biểu Ðại lãnh, Ðầm Môn (Vạn Ninh), Dốc Lết, Ninh Phước, Ðầm Nha Phu (Ninh Hoà), Vĩnh lương, Bãi Tiên, bãi biển Trần Phú, Bãi Trủ, Bãi Sạn (Nha trang), bãi Thuỷ Triều, Bãi Dài (Cam Ranh) Vịnh Vân Phong Vân Phong vịnh biển lớn tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích 503 km2, độ sâu trung bình 10m, nơi sâu 30m Vùng vịnh Vân Phong với bãi biển Ðại Lãnh, vùng núi Sơn Tập - Trại Thơm, bãi biển Dốc Lết nơi có tiềm du lịch tổng hợp biển - rừng - núi lớn tỉnh Khánh Hòa nước, nơi có kết hợp hài hòa trời, mây, sóng nước, đảo, rừng núi với bãi tắm cát trắng phau nơi có mức độ ô nhiễm môi trường thấp Đây kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp môi trường lý tưởng có với khí hậu ôn hòa, bãi biển đẹp, cát mịn, núi đồi hùng vĩ bao quanh với cánh rừng nhiệt đới nguyên vẹn, rạn san hô đa sắc, đẹp sững sờ, có dấu tích sinh tồn khu rừng ngập mặn, hàng trăm sinh cảnh, muông thú đặc chủng hàng chục ngàn loài thủy, hải sản quý Đây ưu giúp Vân Phong mạnh phát triển du lịch sinh thái rõ nét.Tổng cục Du lịch Việt Nam xếp Vân Phong vào “vùng du lịch trọng điểm phát triển”, kế hoạch dài hạn ngành đến năm 2010.Vân Phong Hiệp hội Biển giới xếp vào danh sách vị trí du lịch biển lý tưởng Vịnh Nha Trang vịnh biển lớn thứ hai sau vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa với diện tích khoảng 400 km2.Phía Ðông phía Nam vịnh giới hạn vòng cung đảo.Lớn đảo Hòn Tre (còn gọi Hòn Lớn) có diện tích khoảng 30 km2.Trên đảo có bãi tắm quen thuộc Bãi Trũ, Bãi Tre.Ðảo Hòn Miếu có điểm du lịch Trí Nguyên Ðảo Hòn Mun nơi thiết lập khu bảo tồn biển Việt Nam có rạn san hô với quần thể sinh vật biển nguyên sơ, gần độc vô nhị không Việt Nam mà Ðông Nam Á Các đảo Hòn Tằm, Hòn Chà Là, Hòn Hố, Hòn Ðụn, Hòn Xưởng đảo cảnh đẹp bờ, nước mà đem lại nguồn thu nhập lớn cho tỉnh Khánh Hòa, có chim yến cư trú làm tổ Tại Đại hội lần thứ hai Câu lạc vịnh đẹp giới tổ chức Tadoussac (Québec, Canada) tháng 5/2003, vịnh Nha Trang công nhận thành viên thức Câu lạc bộ, mở hội lớn để quảng bá hình ảnh Nha Trang-Khánh Hoà Vịnh Cam Ranh Vịnh Cam Ranh có diện tích khoảng 185 km2, độ sâu phổ biến từ đến 10 m, phía có độ sâu khoảng 20 m, khỏi cửa vịnh tiếp cận với “đường đẳng sâu" 40 m Vịnh Cam Ranh vịnh kín, dân cư sống chủ yếu nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, tiểu thủ công nghiệp… Vịnh Cam Ranh xếp vào loại ba hải cảng có điều kiện tự nhiên tốt giới, với diện tích vùng vịnh kín tới 60 km2 độ sâu trung bình 18 - 20m nước, xung quanh có núi bao bọc làm cho vùng biển kín gió Cam Ranh cách đường hàng hải quốc tế tàu biển (so với Hải Phòng cách 18 giờ).Trong vịnh có số cảng hoạt động cảng khai thác cát, cảng Ba Ngòi, cảng cá Ðá Bạc cảng quân Bao bọc bán đảo Hòn Hèo thuộc huyện Ninh Hoà đầm Nha Phu, có diện tích khoảng 100km2.Giữa đầm có số đảo, lớn Hòn Thị có đỉnh cao 220m Cụm đảo Hòn Thị, Hòn Lao, Khu Du lịch suối Hoa Lan (Hòn Hèo) tạo thành quần thể du lịch đảo phía bắc Nha Trang 2.2 Hiện trạng kinh tế - xã hội thành phố Nha Trang Nha Trang thành phố có kinh tế tương đối phát triển khu vực miền Trung Năm 2015, GDP bình quân đầu người thành phố đạt 3184 USD, tốc độ tăng trưởng GDP tăng bình quân hàng năm từ 13- 14%.Cơ cấu kinh tế chuyển đổi tích cực theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp Năm 2011, tỷ trọng công nghiệp-xây dựng chiếm 32%, du lịch-dịch vụ 63,77% nông nghiệp 4,23% Trong công nghiệp tăng 7,97%, dịch vụ tăng 7,01% so với năm 2014 Ngược lại ngành nông nghiệp tiếp tục suy giảm 12,46% trình đô thị hóa khiến quỹ đất nông nghiệp ngày bị thu hẹp Là trung tâm kinh tế tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang có nhiều đóng góp đáng kể, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa bàn Khánh Hòa Tuy diện tích chiếm 4,84%, Nha Trang chiếm đến 1/3 dân số 2/3 tổng sản phẩm nội địa Khánh Hòa Ngoài Nha Trang đóng góp 82,5% doanh thu du lịch-dịch vụ 42,9% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Là trung tâm khai thác, chế biến thủy-hải sản lớn, sản lượng thủyhải sản thành phố chiếm 41,7% tổng sản lượng toàn tỉnh • Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Thương mại -Dịch vụ- Du lịch ngành kinh tế đóng vai trò quan trọng tạo động lực phát triển đô thị mang lại vị quan trọng cho Nha Trang Đặc biệt hoạt động du lịch, văn hóa, vui chơi giải trí phát triển đa dạng, phong phú, nhờ Nha Trang thu hút ngày nhiều du khách nước quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2015 ước đạt 25475 tỷ đồng, tăng 15,12% so với năm 2014 Hoạt động thương mại tư nhân phát triển mạnh, tạo nên thị trường cạnh tranh Xu hướng kinh doanh đại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi phát triển nhanh Việc coi trọng khách hàng, phong cách phục vụ văn minh, lịch ngày trọng Các khu thương mại tuyến phố đầu tư xây dựng tạo nên mặt đô thị thu hút nhiều khách đến mua sắm Một số tuyến phố chuyên doanh bước đầu hình thành phố xe máy- điện lạnh (đường Quang Trung), phố trang trí nội thất (đường Thống Nhất), phố thời trang (đường Phan Chu Trinh, Lý Thánh Tôn), phố dịch vụ ăn uống- khách sạn (Trần Phú, Biệt Thự, Trần Quang Khải, Hùng Vường, Nguyễn Thiện Thuật ), Tài chính-Ngân hàng (Yersin, Lê Thành Phương) Nha Trang có 24 chợ, chợ loại I, chợ loại II, 18 chợ loại III số siêu thị, trung tâm thương mại lớn hệ thống cửa hàng tiện lợi AMart, Thế giới di động Mặc dù nhiều loại hình mua bán đại, tiện ích đời chợ truyền thống nơi thu hút đông đảo người dân du khách đến tham quan, mua sắm đặc biệt chợ Đầm Trong ngành du lịch, toàn thành phố có 455 khách sạn, với tổng số gần 10.000 phòng Năm 2015, Nha Trang đón gần triệu lượt khách du lịch (tăng 10,61% so với năm 2014), 939.483 lượt khách quốc tế (tăng 13,5%), số ngày lưu trú bình quân du khách 2,3 ngày/khách; tổng doanh thu du lịch dịch vụ ước đạt 4686,6 tỷ đồng (tăng 11,53%)…Ngành du lịch thu hút khoảng 9.000 lao động trực tiếp Tháng 12/2015, TP Nha Trang vinh dự 10 thành phố giới du khách bình chọn điểm đến phát triển hàng đầu châu Á với 100.000 lượt du khách trải nghiệm chia sẻ website TripAdvisor thành phố lại bao gồm: Huế; New Delhi, Bangalore (Ấn Độ); Khao Lak, Karon (Thái Lan); Colombo (Sri Lanka);Sanur (Bali); Yerevan (Armenia); Phnom Penh (Campuchia) Hiệp hội du lịch Nha Trang – Khánh Hòa báo cáo tình hình thực hoạt động tháng đầu năm 2016 sau: Trong tháng đầu năm, doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt 3.599 tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch năm tăng 22,7% so với kỳ Doanh thu đến từ hoạt động cho thuê buồng ngủ, dịch vụ lữ hành, dịch vụ vận chuyển khách, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, bán hàng hóa dịch vụ khác Cũng tháng, toàn tỉnh đón tổng số triệu lượt khách lưu trú (tăng 15,1% so với kỳ), lượt khách quốc tế đạt 526.395 lượt (tăng 28,2% so với kỳ) Tổng lượt khách đến Nha Trang – Khánh Hòa tham quan đạt 8,4 triệu lượt Trong tháng đầu năm Ban chấp hành Hiệp hội du lịch tập trung vào số nhiệm vụ trọng tâm: tập trung tăng cường liên kết thành viên Hiệp hội; chia sẻ, tháo gỡ khó khăn vấn đề môi trường, thị trường khách, kinh nghiệm hoạt động kinh doanh; nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp hội viên, góp phần vào phát triển ngành kinh tế du lịch địa phương; Hiệp hội Du lịch vận động doanh nghiệp du lịch sở dịch vụ du lịch tỉnh tích cực tham gia quảng bá, xúc tiến thương hiệu hội chợ nước; triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “ Người Việt nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến thêm yêu tổ quốc” tới sở kinh doanh du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ sở lưu trú; Thực kê khai giá, niêm yết giá dịch vụ lưu trú; đề nghị doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ sở lưu trú; tăng cường hoạt động thu hút khách du lịch; liên kết doanh nghiệp tỉnh để kết nối tour với hãng lữ hành nước; tạo điều kiện hỗ trợ để doanh nghiệp kinh doanh du lịch phát triển hoạt động kinh doanh • Công nghiệp Công nghiệp ngành kinh tế quan trọng thành phố Năm 2015, Nha Trang có 1.694 sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, doanh nghiệp nhà nước 12 sở, tập thể 06 sở, tư nhân hỗn hợp 400 sở, cá thể 1.269 sở sở có vốn đầu tư nước ngoài.Trong tháng 7/2016 giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp địa bàn thành phố Nha Trang ước thực 1.081 tỷ đồng, nâng tổng giá trị sản xuất tháng đầu năm 2016 lên 11.657 tỷ đồng, tăng 6,4% so với kỳ Trong khu vực kinh tế tập thể cá thể thành phố trực tiếp quản lý đạt giá trị 480 tỷ đồng, tăng 11,3% so với kỳ năm trước Tuy Nha Trang thành phố chủ yếu phát triển du lịch dịch vụ, giá trị sản xuất công nghiệp riêng thành phố cao giá trị công nghiệp toàn tỉnh nhiều tỉnh lớn khu vực đồng duyên hải miền Trung Thừa Thiên Huế, Bình Định, Bình Thuận Cơ cấu công nghiệp chủ yếu ngành chế biến thực phẩm, thuốc lá, dệt may, đóng tàu Một số sản phẩm phục vụ tiêu dùng xuất trì tốc độ tăng cao thủy sản đông lạnh, dệt may, nước mắm, hàng mỹ nghệ Chế biến thủy sản ngành công nghiệp mạnh Nha Trang, tạo nhiều việc làm đạt kim ngạch xuất cao Trên địa bàn thành phố có 35 xưởng chế biến thủy sản xuất khẩu, 18 xưởng chế biến đông lạnh, phân xưởng chế biến đồ hộp 13 sở chế biến thủy sản khô • Nông - Lâm – Ngưnghiệp Sản xuất nông, lâm nghiệp mạnh thành phố, chủ yếu tập trung xã phía Tây Ngành nông nghiệp chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi theo hướng tập trung trồng hoa, cảnh, rau thực phẩm cao cấp tạo hàng hóa phục vụ cho tiêu thụ dân cư du khách, đồng thời cải thiện môi trường trang trí cảnh quan đô thị Công tác bảo vệ rừng thực hiệu Thảm thực vật rừng Nha Trang phục hồi xanh trở lại, góp phần tạo phong cảnh Nha Trang xanh đẹp Đặc biệt dự án trồng phục hồi Dó trầm, loài đặc sản Khánh Hòa Ngược lại, khai thác thủy sản có xu hướng phát triển nhằm phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến du lịch, ngư dân tập trung chủ yếu phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Vĩnh Thọ xã Phước Đồng, Vĩnh Lương Khai thác đánh bắt xa bờ khuyến khích đầu tư phát triển Sản lượng thủy sản khai thác năm 2015 đạt 47961 tấn.Toàn thành phố có 2.893 tàu thuyền với tổng công suất 166.000 CV, tàu thuyền có công suất lớn (≥ 90CV) đủ điều kiện khai thác xa bờ 480 với 85.000 CV Tuy nhiên tàu nhỏ khai thác ven bờ (≤ 20CV) chiếm tỷ lệ cao với gần 1.500 Diện tích nuôi trồng thủy sản có chiều hướng giảm thực dự án di dời lồng bè khỏi Vịnh Nha Trang để tập trung phát triển du lịch Sản lượng thủy sản nuôi trồng năm 2015 đạt 432 tấn, diện tích nuôi trồng thủy sản 85 (giảm 40% so với năm 2014) Diện tích nuôi năm giảm mạnh so với năm trước nhiều ao đìa nuôi tôm khu vực xã Vĩnh Thái Phước Đồng bị giải tỏa để thực dự án, đặc biệt dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc, sông Quán Trường Nghề nuôi cá lồng biển bước đầu góp phần tăng thu nhập cho ngư dân Nghề đăng nghề truyền thống ngư dân Nha Trang có sản lượng hàng năm đạt 200-250 tấn, cá thu xuất chiếm khoảng 60% Sở) Tháp Bà mở cửa cho khách tham quan từ 6h sáng tới 17h30 chiều Sau tham quan Tháp Bà Ponagar bạn kết hợp tắm bùn khu du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà gần Giá vé khoảng 100.000VND/người hồ tập thể (từ 15 – 20 người) từ 250.000VND/người sử dụng hồ riêng Hòn Chồng Hòn Chồng cách trung tâm thành phố khoảng 3km hướng Đông Bắc Hòn Chồng quần thể khối đá lớn với đủ loại hình thù, xếp chồng lên chạy từ bờ cao xuống biển Một nhóm đá khác nhỏ hơn, nằm chân đồi phía Đông, gọi Hòn Vợ Không gian Hòn Chồng gần tách biệt với không gian nhộn nhịp phố phường Tới bạn Hòn Chồng chơi, tham quan phòng trưng bày nghệ thuật Thanh Phong hội quán, ngồi cà phê bên bờ biển điểm đẹp để ngắm thành phố biển Nha Trang Viện Hải Dương học Viện Hải dương học thành lập vào năm 1923, tọa lạc số 1, Cầu Đá cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 6km hướng Đông Nam Nơi có 20.000 mẫu vật 4.000 loại sinh vật biển nước sưu tầm gìn giữ nhiều năm Đặc biệt, đến Viện Hải dương học bạn chiêm ngưỡng xương cá voi khổng lồ dài gần 26m, cao 3m với 48 đốt sống phục chế đầy đủ Đây điểm bỏ qua với gia đình có nhỏ hay bạn trẻ yêu thích tìm hiểu động vật Nhà thờ Đá Nha Trang Nhà thờ Đá hay gọi Nhà thờ Núi, nhà thờ Ngã Sáu, nhà thờ Nha Trang, xây dựng ngày 3/09/1928 hoàn thành vào tháng 05/1933 Tên gọi thức Nhà thờ Chính tòa Ki tô Vua Đây công trình Công giáo nằm đồi Hoàng Lân cao12m cha xứ Louis Vallet khởi công xây dựng Nhìn tổng thể, nhà thờ có bố cục khỏe với khối đá lập thể nhỏ vươn dần từ thấp lên trời xanh Ðiểm cao nhà thờ nơi đặt Thánh Giá đỉnh tháp chuông, cao 38m tính từ mặt đường Nhà thờ có mái vòm rộng, ô cửa hình hoa hồng theo phong cách kiến trúc gothic đặc trưng bật điểm bật lòng thành phố Đây công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo Pháp, thu hút nhiều khách du lịch nhiếp ảnh gia đến hàng năm Nhà thờ Đá Nha Trang nằm trung tâm thành phố, số 19 đường Nguyễn Trãi, trước mặt nhà thờ Quảng trường Ave Maria nên bạn dễ dàng hỏi đường đến Nhà thờ mở cửa từ 5h30 đến 17h00 hàng ngày Thứ có lễ lúc 17h00 Chủ nhật có lễ lúc 5h00 sáng Dốc Lết Muốn đến bãi biển, du khách phải vượt qua đồi cát trắng, khiến việc di chuyển mệt mỏi hơn, thời gian Song bù lại, vượt qua đồi cát này,du khách đặt chân lên nơi tuyệt vời với bờ cát mịn màng, nước biển xanh Nước biển cạn nên trẻ em người lớn thoải mái bơi xa Sau trò nô đùa, vùng vẫy biển, hay trượt cát đến mệt nhoài, du khách thưởng thức hải sản tôm, ghẹ, cua biển, ốc nhảy, tôm tích (tôm tít), ốc gai, sò lông biển, sò dương… với giá rẻ so với khu vực trung tâm thành phố Nha Trang nhiều Khu du lịch Dốc Lết nằm địa phận bờ biển huyện Ninh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 50km phía Bắc Thời điểm thích hợp Dốc Lết từ tháng đến tháng 9, từ tháng 10 đến hết tháng 12 khu vực nước biển lạnh nên bạn khó mà tắm Vịnh Ninh Vân Vịnh Ninh Vân – địa điểm du lịch Nha Trang đặc biệt đường tới đây.Vịnh Ninh Vân thuộc huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) khu vực du lịch giữ nét thiên nhiên hoang sơ, lý tưởng cho kỳ nghỉ trăng mật Ở loại hình dịch vụ, đa phần dạng resort nghỉ dưỡng quyền khai thác du lịch Vịnh Ninh Vân cách Nha Trang 60km đường tới mà tới đường biển, nằm bán đảo Hòn Mèo, giống ốc đảo với xung quanh nước biển xanh trong, bãi cát trắng mịn hàng dừa đu đưa gió Đến bạn thỏa thích nô đùa, tắm biển, câu cá, ngắm nhìn hoàng hôn, lặn biển ngắm san hô… Đặc biệt bạn trẻ thích cảm giác mạnh tham gia trò chơi biển thú vị lướt sóng biển, khí cầu biển, fly board… Thác YangBay Nếu đến với Nha Trang bạn nghĩ kỳ nghỉ có biển đảo thật thiếu sót Nha Trang có phong cảnh rừng với thác nước hùng vĩ Và thác nước YangBay địa điểm du lịch Nha Trang mà bạn không nên bỏ qua Thác nước YangBay thuộc xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, cách Nha Trang gần 50km Thác độ cao 100m so với mực nước biển , nằm lọt khu vực rừng nguyên sinh, cảnh quan tuyệt vời với đá, với nước loại hoa nở bốn mùa Thác Tà Gụ Thác Tà Gụ (theo tiếng Raglai Tạc Gu) thắng cảnh đẹp tọa lạc xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa Do dáng thác nhìn từ xa giống ngà voi trắng xoá bật màu nâu đá, màu xanh núi rừng nên thác Tà Gụ lúc trước gọi thác Ngà, Sau, dòng chảy thác hòa vào dòng suối Tà Gụ nên gọi thác Tà Gụ Nằm không gian hùng vĩ dòng nước không ồn mà trầm lắng, đổ vào hồ nước rộng gần 200m2 chân thác Đến đây, việc khám phá, chinh phục thác, du khách thỏa thích bơi lội hồ 10 Khu du lịch Hòn Tằm Hòn Tằm cách thành phố Nha Trang 7km phía Đông Nam Nếu ca nô độ phút, tàu khách khoảng 25 phút Tuy đầu tư với nhà hàng, hồ bơi, khu vui chơi giải trí đại, Hòn Tằm giữ nét hoang sơ bãi cát uốn lượn, bãi biển veo, thảm rừng xanh tươi, sóng biển êm đềm, chòi nên thơ nằm cạnh bờ biển Đến với Hòn Tằm, việc thường thức hai cháo Nhum gỏi Nhum tiếng, du khách tham gia trò chơi cảm giác mạnh dù bay có động cơ, dù lượn, lặn biển, kéo phao chuối, thuyền kayak, cano, thả diều 11 Đại Lãnh – địa điểm du lịch xa thành phố Nha Trang Bãi biển Đại Lãnh thuộc địa phận huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nằm bên quốc lộ 1A, cách TP Du lịch Nha Trang khoảng 80km phía Bắc Đại Lãnh điểm mà bạn không bơi lội mà bạn thuê thuyền máy tham quan khu vực xung quanh Một số điểm xe máy ô tô – Làng Chài Khải Lương – Đầm Môn, mũi Đôi: điểm cực Bắc Việt Nam – Cảng Vũng Rô – Hải đăng Đại Lãnh – điểm cực Bắc đất liền Việt Nam  Ngoài có tuyến du lịch: Nha Trang-Phan Thiết-thành phố Hồ Chí Minh tỉnh đồng sông Cửu Long (QL.1A,đường sắt đường biển); Nha Trang-Phan Rang-Đà Lạt(QL.21 qua đèo Ngoạn Mục); Nha Trang tỉnh Tây Nguyên gắn với tuyến du lịch đường xanh Tây Nguyên(QL.20 26) tuyến du lịch mới; Nha Trang-Đà Nẵng-Huế-Hà Nội tỉnh đồng Bắc Bộ(đường hàng không,đường sắt,QL.1A,đường biển); Nha Trang-Diên Khánh-Khánh Vĩnh Lâm Đồng(qua đường Khánh Lê) Tuyến du lịch tàu biển:phục vụ khách tàu biển chủ yếu khu vực thành phố Nha Trang dọc theo trục không gian Nha Trang-Diên Khánh; Tuyến du lịch dọc theo quốc lộ 1A +Vân Phong-Nha Trang-Cam Ranh +Vân Phong-Nha Trang-Đại Lãnh Tuyến du lịch khám phá: thành phố Nha Trang Trường Sa  Tuyến du lịch địa phương Tuyến Nha Trang-Ninh Hòa-Vạn Ninh Tuyến Nha Trang-Cam Ranh-Khánh Sơn Tuyến Nha Trang-Diên Khánh-Khánh Vĩnh Tuyến Cam Ranh-Khánh Sơn Tuyến Dốc Lết-Hòn Gốm Tuyến Thác Tà Gụ-Hòn Bà-thác Yang Bay Tuyến du lịch đường biển thành phố Nha Trang đảo ven bờ Tuyến du lịch tham quan di tích văn hóa-lịch sử Nha Trang-Diên Khánh CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG 3.1 Định hướng phát triển du lịch Nha Trang theo hướng bền vững 3.1.1 Quan điểm phát triển du lịch theo hướng bền vững - Phát triển du lịch sinh thái, cảnh quan, môi trường bền vững, phát triển gắn với bảo vệ tôn tạo cảnh quan, môi trường sinh thái - Phát triển du lịch văn hóa: phát triển du lịch dựa nguyên tắc bảo vệ, phát huy truyền thống – sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để bổ sung làm phong phú thêm cho văn hóa địa phương, mở rộng đa dạng hóa chương trình phục vụ du khách - An ninh quốc phòng: phát triển du lịch phải gắn liền với việc bao vệ an ninh quốc gia trật tự xã hội An ninh quốc phòng hòa bình yếu tố quan trọng việc phát triển du lịch - Phát triển du lịch phải gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội – môi trường để đảm bảo tính bền vững hợp lý - Phát triển du lịch phải gắn với yếu tố văn hóa cộng đồng, có tham gia cộng đồng địa phương, phát triển kinh tế địa phương đa dạng hóa loại hình du lịch dựa lợi phong phú nguồn tài nguyên du lịch – tự nhiên nhân văn - Phát triển du lịch phải trọng đến yếu tố môi trường, xanh – – đẹp tiêu chí quan trọng để thu hút khách du lịch - Nghiên cứu du lịch, quy hoạch điểm, khu du lịch đào tạo nguồn nhân lực địa phương cho du lịch - Ưu tiên dự án du lịch dài hạn để củng cố tảng sở hạ tầng, nguồn nhân lực đào tạo, kỹ quản lý, nguồn khách,… để phát triển du lịch tương lai, đồng thời giảm thiểu tác hại môi trường 3.1.2 Các phương án phát triển bền vững Nha Trang trung tâm kinh tế, văn hóa, trị tỉnh Khánh Hòa, đó, phát triển kinh tế - xã hội nói chung, ngành du lịch nói riêng Nha Trang gắn liền với phát triển chung toàn tỉnh Khánh Hòa + Phương án 1: Phương án tính toán dựa tốc độ phát triển ngành du lịch Khánh Hoà Theo đến năm 2010 du lịch Khánh Hoà đón 1,35 triệu lượt khách du lịch (450 ngàn lượt khách quốc tế); thu nhập du lịch đạt 2.250 tỷ đồng, ngành du lịch chiếm 8,18% tổng GDP tỉnh; nhu cầu đầu tư cho ngành du lịch 3.550 tỷ đồng Năm 2020 đón triệu lượt khách du lịch (1,25 triệu lượt khách quốc tế); thu nhập du lịch đạt 9.454 tỷ đồng, ngành du lịch chiếm 10,24% tổng GDP tỉnh; nhu cầu đầu tư cho ngành du lịch 17.389 tỷ đồng + Phương án 2: Được tính toán với tốc độ tăng trưởng cao dựa định hướng "Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hoà đến 2020” dựa định hướng phát triển du lịch khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, Nha Trang xác định trung tâm khu du lịch tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Theo đến năm 2010 du lịch Khánh Hoà đón 1,5 triệu lượt khách du lịch (500 ngàn lượt khách quốc tế); thu nhập du lịch đạt 2.500 tỷ đồng (trong doanh thu du lịch đạt 1.500 tỷ), ngành du lịch chiếm 9,09% tổng GDP tỉnh; nhu cầu đầu tư cho ngành du lịch 4.089 tỷ đồng Năm 2020 đón 3,4 triệu lượt khách du lịch (1,4 triệu lượt khách quốc tế); thu nhập du lịch đạt 10.640 tỷ đồng (doanh thu du lịch đạt 7.000 tỷ), ngành du lịch chiếm 11,53% tổng GDP tỉnh; nhu cầu đầu tư cho ngành du lịch từ 2011 - 2020 khoảng 18.600 tỷ đồng + Phương án 3: Được tính toán với tốc độ phát triển cao phương án Phương án có nhiều khả đạt điều kiện thuận lợi mối quan hệ quốc tế, mối quan hệ liên vùng khả đảm bảo cho việc đầu tư đồng kết cấu hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành, đặc biệt đầu tư vào khu du lịch tổng hợp Cam Ranh, Vân Phong Theo phương án đến năm 2010 du lịch Khánh Hoà đón 1,7 triệu lượt khách du lịch (550 ngàn lượt khách du lịch quốc tê); thu nhập du lịch đạt 2.790 tỷ đồng, ngành du lịch chiếm 10,14% tổng GDP tỉnh; nhu cầu đầu tư cho ngành du lịch 4.901 tỷ đồng Năm 2020 đón 4,1 triệu lượt khách du lịch (1,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế); thu nhập du lịch đạt 1.288 tỷ đồng, ngành du lịch chiếm 13,96% tổng GDP tỉnh; nhu cầu đầu tư cho ngành du lịch 24.372 tỷ đồng Lựa chọn phương án phát triển: Khả đạt phương án thực tác động lớn lĩnh vực đầu tư Tuy nhiên, phương án chưa phù hợp với định hướng phát triển du lịch nước, với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020, phương án đưa để tham khảo Phương án phù hợp với xu phát triển chung đáp ứng hai yêu cầu lớn nên chọn làm phương án chủ đạo để tính toán Tuy nhiên, phương án cần phải có đầu tư tương đối đồng vào sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật du lịch, khu du lịch tổng hợp, khu vui chơi - giải trí - thể thao, sở đào tạo nghiệp vụ du lịch v.v Phương án đòi hỏi có đầu tư lớn đồng nên dùng làm dự phòng phương án phấn đấu tỉnh có điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch 3.1.3 Điều chỉnh tiêu cụ thể 3.1.3.1 Chỉ tiêu khách du lịch “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khánh Hoà” thực năm 1995 bối cảnh ngành du lịch nước ta phát triển với tốc độ tương đối nhanh, Việt Nam vừa đạt số triệu lượt khách du lịch quốc tế vào năm 1994 Việc nghiên cứu dự báo mặt có tính đến bối cảnh phát triển chung nước Việt Nam vừa trở thành thành viên ASEAN, Mỹ vừa bãi bỏ lệnh cấm vận thiết lập ngoại giao với Việt Nam, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam gia tăng nhanh Đối với tiêu khách du lịch nội địa: Khu vực Thành phố Nha Trang phụ cận thu hút lượng lớn khách từ khắp miền đất nước đây, khu tắm bùn đưa vào khai thác bước góp phần lớn thu hút khách du lịch cuối tuần đến với Khánh Hoà Với thuận lợi đó, tháng, toàn tỉnh đón tổng số triệu lượt khách lưu trú (tăng 15,1% so với kỳ), lượt khách quốc tế đạt 526.395 lượt (tăng 28,2% so với kỳ) Tổng lượt khách đến Nha Trang – Khánh Hòa tham quan đạt 8,4 triệu lượt 3.1.3.2 Chỉ tiêu ngày lưu trú bình quân khách Hiện nay, địa bàn Nha Trang có số dự án đầu tư xây dựng khu du lịch có chất lượng cao tạo nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, có chất lượng, hấp dẫn khách du lịch nước, kéo dài thời gian lưu trú họ Với yếu tố thuận lợi vậy, để phù hợp với bối cảnh chung nước, dự kiến thời gian tới ngày lưu trú trung bình khách du lịch đến Nha Trang đạt ngày vào năm 2010; đến năm 2015 2,3 ngày; đến năm 2020 2,6 ngày (đối với khách quốc tế nội địa) 3.1.3.3 Chỉ tiêu doanh thu thu nhập du lịch Hiện nước ta dùng đồng thời tiêu: Doanh thu du lịch thu nhập du lịch Doanh thu du lịch bao gồm khoản thu sở dịch vụ ngành du lịch thu từ khách du lịch, thu nhập du lịch tất khoản thu mà khách du lịch chi trả như: doanh thu từ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, mua sắm dịch vụ khác như: Bưu điện, Ngân hàng, Y tế, Bảo hiểm, dịch vụ vui chơi giải trí v.v Như thu nhập du lịch tất khoản thu mà xã hội thu từ khách du lịch Thông thường thu nhập du lịch lớn nhiều so với doanh thu du lịch công tác thống kê gặp nhiều hạn chế nên phần lớn địa phương tính doanh thu du lịch nên không phản ánh hết đóng góp ngành du lịch cho kinh tế địa phương 3.1.4 Điều chỉnh định hướng phát triển du lịch 3.1.4.1 Thị trường sản phẩm du lịch Thị trường khách du lịch: Dựa thay đổi xu hướng phát triển thị trường du lịch giới nước, thị trường khách du lịch tỉnh Khánh Hoà giai đoạn đến năm 2010 năm 2020 xác định gồm hai nhóm chính: thị trường trọng điểm thị trường tiềm • Thị trường trọng điểm: Thị trường trọng điểm du lịch Nha Trang đến năm 2020 xác định bao gồm số thị trường khách quốc tế thị trường khách nước - Thị trường khách quốc tế: Là phận du lịch Việt Nam nên thị trường khách quốc tế trọng điểm Nha Trang gồm thị trường có lượng khách lớn đến Việt Nam, có khả chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, du lịch Việt Nam thường xuyên, có nhiều mối quan hệ trao đổi hợp tác kinh tế, trị, văn hoá, xã hội chặt chẽ với Việt Nam thị trường khách có điều kiện tiếp cận Việt Nam dễ dàng loại phương tiện giao thông Trên sở phân tích trạng dòng khách du lịch quốc tế đến Nha Trang, hấp dẫn tài nguyên xu hướng phát triển thị trường du lịch giới, năm tới thị trường khách trọng điểm bao gồm : Thị trường nước Mỹ, Úc, Nhật Bản thị trường trọng điểm truyền thống du lịch Nha Trang; Thị trường nước ASEAN, đặc biệt thị trường Thái Lan theo tuyến đường Canavan; - Thị trường Nga (và nước SNG), Hàn Quốc thị trường trọng điểm phát triển theo xu nay; Thị trường Trung Quốc thị trường trọng điểm cần hướng tới khuôn khổ hợp tác tiểu vùng, khu vực Cơ hội khai thác thị trường khách quốc tế lớn sân bay Cam Ranh nâng cấp mở đường bay trực tiếp đến số nước thông qua tuyến bay trực tiếp với Thủ đô Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh trung tâm du lịch lớn quốc gia, cảng Nha Trang thành cảng biển du lịch, ga Nha Trang nâng cấp.v.v - Thị trường khách du lịch nội địa: Đối với du lịch Nha Trang thị trường truyền thống từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, đồng sông Cửu Long tỉnh Tây Nguyên qua hệ thông đường không, đường thuận tiện, đặc biệt trọng phát triển thị trường khách từ tỉnh Tây Nguyên Ngoài ra, du lịch Nha Trang xác định thị trường Hà Nội tỉnh khu vực phía Bắc thị trường trọng điểm 3.1.4.2 Phát triển loại hình sản phẩm du lịch Nha Trang Từ đến năm 2020, du lịch Nha Trang xác định tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển loại hình sản phẩm du lịch dựa tài nguyên du lịch biển hệ thống sản phẩm truyền thống mạnh địa phương, bên cạnh cần trọng • - phát triển du lịch sinh thái núi du lịch văn hoá để góp phần làm phong phú thêm loại hình sản phẩm du lịch  Phát triển loại hình sản phẩm du lịch theo lãnh thổ: Căn vào tiềm năng, đặc điểm phân bố tài nguyên du lịch điều kiện sở vật chất kỹ thuật địa bàn, loại hình du lịch chủ yếu Khánh Hoà từ đến năm 2020 chủ yếu du lịch biển đảo, bao gồm: Nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí, tham quan, thể thao mạo hiểm, khám phá đáy biển đảo ven bờ phát triển dải không gian ven biển; Ngoài phát triển loại hình du lịch bổ trợ, với vai trò làm phong phú thêm sản phẩm du lịch : - Du lịch sinh thái núi: Nghỉ mát, thể thao leo núi phát triển không gian phía tây tỉnh Khánh Hoà - Du lịch văn hoá: Tham quan lễ hội, di tích lịch sử văn hoá toàn tỉnh, tìm hiểu sắc văn hoá dân tộc người huyện miền núi (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh); - Du lịch MICE: Hội nghị hội thảo, hội chợ, khen thưởng chủ yếu Thành phố Nha Trang đảo vịnh Nha Trang; - Du lịch công vụ, thăm thân : Phát triển chủ yếu khu vực thành phố Nha Trang phụ cận ; - Du lịch tàu biển : Phát triển khu vực thành phố Nha Trang phụ cận (kết hợp với di tích lịch sử văn hoá, điểm danh lam thắng cảnh )  Phát triển loại hình sản phẩm du lịch theo thị trường Khách du lịch quốc tế : Đẩy mạnh phát triển loại hình sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp du lịch văn hoá địa Khách du lịch nội địa : Khách du lịch Việt Nam nói chung tham gia nhiều loại hình du lịch phong phú Hướng khai thác thị trường khách nội địa đẩy mạnh tour ngắn ngày, tour du lịch hành hương lễ hội, tour du lịch cuối tuần với hình thức nghỉ dưỡng, tắm biển vui chơi giải trí đại Hướng phát triển chủ yếu : - Nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí, tham quan, thể thao mạo hiểm, khám phá đáy biển đảo ven bờ, du lịch tàu biển ; Các loại hình sản phẩm bổ trợ : - Du lịch sinh thái núi - Du lịch văn hoá - Du lịch MICE - Du lịch công vụ, thăm thân (VFR) 3.1.6 Đầu tư phát triển du lịch Đầu tư phát triển Thành phố Nha Trang thành đô thị du lịch, xứng đáng trung tâm du lịch Nha Trang nói riêng nước nói chung Thành phố Nha Trang với vịnh Nha Trang nơi tập trung nhiều tài nguyên du lịch đặc trưng, đóng vai trò trung tâm du lịch không Khánh Hoà mà vùng duyên hải Nam Trung Bộ, trọng điểm du lịch nước, mặt du lịch tỉnh, Nha Trang định hướng phát triển thành đô thị du lịch cần quan tâm đầu tư xứng đáng với vai trò Ngoài ra, với đặc điểm tài nguyên tự nhiên khu vực vịnh Nha Trang, cần thiết đầu tư vịnh Nha Trang thành khu du lịch biển đảo mang ý nghĩa quốc gia Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư Để đạt mục tiêu trên, ngành du lịch Nha Trang cần trọng ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực sau : - Phát triển hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch: Phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch giao thông, cấp điện cấp thoát nước, cải tạo môi trường tiền đề quan trọng thu hút nhà đầu tư phát triển du lịch cần ưu tiên đầu tư Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm hạ tầng đến khu du lịch hạ tầng khu du lịch (hạ tầng khung) cần quan tâm đầu tư phát triển, đặc biệt khu du lịch quốc gia, khu điểm du lịch quan trọng có khả thu hút khách lớn Ngành du lịch tỉnh Khánh Hoà cần lập quy hoạch dự án đầu tư thuộc lĩnh vực để tranh thủ hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, bên cạnh cần khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực Các dự án phát triển hạ tầng khu du lịch cần gắn với việc phát triển hệ thống hạ tầng xã hội toàn tỉnh để tranh thủ hỗ trợ ngành khác có liên quan Dự kiến kinh phí phát triển hạ tầng du lịch Khánh Hoà đến năm 2020 5.775 tỷ đồng, chiếm khoảng 25% tổng nhu cầu đầu tư, giai đoạn đến năm 2020 1.350 tỷ (xấp xỉ 30% tổng nhu cầu) - Phát triển hệ thống sở vật chất kỹ thuật du lịch + Cơ sở lưu trú: Về hướng tổ chức không gian phát triển hệ thống khách sạn khu vực xác định tỉnh dự án liên doanh xem xét cấp giấy phép đầu tư, cần ưu tiên hướng dự án thuộc lĩnh vực vào khu vực phát triển đô thị, thành phố tương lai đặc biệt Nha Trang Trong đầu tư xây dựng khách sạn, cần ưu tiên dự án xây dựng khách sạn cao cấp dạng villa để đáp ứng yêu cầu ngày cao nhu cầu nghỉ dưỡng tham quan khách du lịch quốc tế đến khu vực + Các sở dịch vụ: Đối với khu hội chợ triển lãm hội nghị - hội thảo quốc tế: cần phải gắn với khu trung tâm thành phố, khu vực quanh vịnh Nha Trang để tạo nên khu trung tâm đại với đầy đủ chức Với nhu cầu phát triển lượng khách du lịch đến Khánh Hoà - Nha Trang năm tới hệ thống nhà hàng kinh doanh ăn uống cần có ưu tiên phù hợp để hướng liên doanh nước vào lĩnh vực dịch vụ nhà hàng + Phát triển công trình vui chơi giải trí: Đầu tư phát triển tạo loại hình vui chơi giải trí độc đáo, cao cấp đại cáp treo, sân golf.v.v…đối với điểm có - Đầu tư phát triển loại hình vui chơi giải trí mạo hiểm gắn với tài nguyên biển núi; Đầu tư xây dựng thêm số điểm vui chơi giải trí mới, đại khu vực ưu tiên phát triển du lịch xác định: khu vực vịnh Cam Ranh, khu vực Dốc Lết…hoặc khu vực dân cư tập trung Việc đầu tư phát triển sở lưu trú, loại hình vui chơi giải trí cần thiết gắn liền với đầu tư phát triển khu du lịch quốc gia địa phương địa bàn 3.1.7 Bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch Sự phát triển ngành kinh tế gắn liền với vấn đề môi trường Điều đặc biệt có ý nghĩa phát triển ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hoá cao du lịch Môi trường xem yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, tính hấp dẫn sản phẩm du lịch, qua ảnh hưởng đến khả thu hút khách, đến tồn hoạt động du lịch Hoạt động phát triển du lịch đồng nghĩa với việc gia tăng lượng khách du lịch tới địa điểm tham quan du lịch, tăng cường phát triển sở hạ tầng, dịch vụ gia tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên , từ dẫn đến gia tăng áp lực phát triển du lịch đến môi trường Tại nhiều khu vực, tốc độ phát triển nhanh hoạt động du lịch vượt khả nhận thức quản lý nên tạo sức ép lớn đến khả đáp ứng tài nguyên môi trường, gây ô nhiễm cục nguy suy thoái lâu dài Trong bối cảnh có nguy suy thoái chung môi trường cạn kiệt tài nguyên phạm vi nước, ô nhiễm, suy thoái cục góp phần làm giảm sức hấp dẫn sản phẩm du lịch Đây xem nguyên nhân làm lượng khách quốc tế quay lại du lịch Việt Nam nói chung Nha Trang nói riêng không nhiều Chính vậy, bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch yêu cầu cấp bách, đảm bảo cho phát triển bền vững ngành toàn xã hội 3.2 Chính sách giải pháp thực 3.2.1 Chính sách đầu tư phát triển du lịch cân đối vốn đầu tư 3.2.1.1 Tập trung đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hướng đồng bộ, có trọng tâm làm sở kích thích phát triển du lịch, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trọng điểm phát triển du lịch, khu du lịch tổng hợp khu du lịch chuyên đề, điểm du lịch tiềm vùng sâu vùng sa 3.2.1.2 Thực xã hội hóa phát triển du lịch, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt cộng đồng địa phương Nha Trang Thực xã hội hóa đầu tư bảo vệ, tôn tạo di tích, thắng cảnh, lễ hội, hoạt động văn hóa dân gian, làng nghề phục vụ du lịch Hoàn chỉnh chế quản lí đầu tư, tạo môi trường thông thoáng đầu tư phát triển du lịch, đơn giản hóa thủ tục hành phát triển dịch vụ hỗ trợ đầu tư để thu hút nhà đầu tư Tạo bình đẳng đầu tư nước nước ngoài, tư nhân nhà nước… mở rộng hình thức thu hút đầu tư nước BOT, BTO, BT… 3.2.1.3 Vận dụng sách giải pháp tạo sử dụng vốn phát triển du lịch, huy động nguồn vốn để giải nhu cầu đầu tư, đảm bảo tốc độ tăng trưởng trung bình GDP du lịch tỉnh theo tính toán dự báo bao gồm: - Vốn từ nguồn tích lũy GDP du lịch, vốn vay ngân hàng với lãi suất ưu đài, thu hút nhàn rỗi dân qua hệ thống ngân hàng ngân hàng đầu tư phát triển du lịch tỉnh, thu hút vốn đầu tư nước thông qua luật khuyến khích dầu tư, vốn thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất,… Tăng cường liên doanh nước sở luật đầu tư nước để xây dựng khách sạn, nhà hàng, mua sắm phương tiện vận chuyển khách du lịch,… Thu hút vốn FDI vốn ODA thông qua hình thức liên doanh vào dự án lớn khu vui chơi giải trí cao cấp, sân golf, … vực ưu tiên phát triển du lịch Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh 3.2.2 Về công tác tổ chức quản lí Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước du lịch với việc tiếp tục kiện toàn máy sở du lịch thương mại để tăng cường hiệu lực quản lí nhà nước hoạt động du lịch, bao gồm công tác tư vấn giúp ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt dự án đầu tư phát triển du lịch địa bàn tỉnh Du lịch ngành kinh tế tổng hợp mang tính liên ngành xã hội hóa cao cần có phối hợp chặt chẽ ngành liên quan điều hành UBND tỉnh thông qua ban đạo phát triển du lịch Để làm tốt công tác cần thiết phải tăng cường hiệu lực ban đạo thống chương trình hành động ban ngành việc sau: - Phối hợp quản lí khai thác bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch Lồng ghép quy hoạch, dự án chuyên ngành có liên quan phát triển giao thông, đô thị, bảo tồn phát triển văn hóa, trồng rừng , xóa đói giảm nghèo Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ quản lí phát triển du lịch 3.2.3 Về công tác quy hoạch - Lập quy hoạch thành phố Nha Trang theo hướng phát triển đô thị du lịch Lập quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia - Lập quyhoach cụ thể khu du lịch khác định hướng quy hoạch Công tác lập quy hoach cần tiến hành theo thứ tự ưu tiên để phù hợp với thực tế nhu cầu phát triển 3.2.4 Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Nha Trang Du lịch Nha Trang từ đến năm 2020 xác định tập trung phát triển loại hình sản phẩm du lịch biển đảo làm hướng chủ đạo Bên cạnh cần phát triển du lịch sinh thái núi phía Tây đảo ven bờ, du lịch văn hóa gắn lới lễ hội, dân tộc để đa dạng thêm sản phẩm du lịch: - - Đối với du lịch biển đảo: Cần thiết phát triển sản phẩm du lịch cao cấp khu du lịch quốc gia sản phẩm mang tính đặc thù khám phá đáy biển, tham quan đảo, du lịch biển đêm, Đối với du lịch sinh thái núi: Phát triển loại hình nghỉ dưỡng núi, thể thao leo núi tắm bùn, tắm nước khoáng gắn với khu du lịch Đối với du lịch văn hóa: Phát triển lễ hội, làng nghề thủ công truyền thống, khai thác đặc trưng văn hóa dân tộc người địa bàn Ngoài cần đẩy mạng phát triển du lịch MICE du lịch tàu biển Đối với du lịch MICE, cần thiết phải xây dựng trung tâm hội nghị hội thảo lớn kết hợp với công trình dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp,… Đối với du lịch tàu biển cần phát triển tour du lịch gắn với du lịch đồng quê thuộc khu vực Nha Trang 3.2.5 Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch, hợp tác liên kết vùng tìm kiếm mở rộng thị trường 3.2.5.1 Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch - - Nâng cao nhận thức du lịch cấp, ngành nhân dân, tạo lập hình ảnh du lịch Nha Trang để thu hút khách du lịch vốn đầu tư vào du lịch Xây dựng hệ thống trung tâm hướng dẫn cung cấp thông tin cho khách du lịch đầu mối giao thông quan trọng Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đại, phối hợp thông tin đại chúng, lực lượng thông tin đối ngoại, đặt văn phòng xúc tiến thị trường trọng điểm, tranh thủ hỗ trợ quốc tế để xúc tiến quảng bá du lịch Thực chương trình thông tin tuyên truyền, công bố kiện thể thao, văn hóa, lễ hội thành phố Nha Trang phạm vi toàn quốc 3.2.5.2 Hợp tác liên kết vùng Du lịch ngành kinh tế mang tính liên vùng phối kết hợp liên kết vùng hướng mở phát triển du lich cho Nha Trang 3.2.5.3 Tìm kiếm mở rộng thị trường 3.2.5.4 Đào tạo nguồn nhân lực - - Tiếp tục điều tra phân loại trình độ nghiệp vụ toàn cán nhân viên lao động công tác tham gia hoạt động kinh doanh du lịch Kết điều tra cho phép đưa kế hoạch đào tạo cụ thể cấp trình độ chuyên ngành đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch Nha Trang Tiếp tục chương trình đào tạo lại lao động ngành du lịch Nha Tràn cấp trình độ khác Khuyến khích đào tạo quy du lịch, trình độ đại học đại học nghiệp vụ du lịch Tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm thông qua chuyến công tác khảo sát tham gia hội nghị nước có ngành DL phát triển Xây dựng xúc tiến chương trình đặc biệt nhằm nâng cao hiểu biết du lịch cách ứng xử với khách DL cho nhân dân hệ thống đào tạo trường phổ thông trung học 3.2.6 Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ hợp tác quốc tế Tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ quản lí nhà nước, xây dựng chiến lược thị trường đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đảm bảo tiêu đề quy hoạch, tiến tới CNH- HĐH ngành du lịch tạo khả phát triển du lịch nước khu vực giới PHẦN KẾT LUẬN Trong năm qua, ngành du lịch Nha Trang không ngừng phát triển, vươn lên khẳng định vị trí lòng du khách nước quốc tế Tuy nhiên, để phát triển bền vững, quan chức Nha Trang cần có phối hợp chặt chẽ nữa, đặc biệt giữ sở Thương mại- du lịch sở Tài nguyên môi trường để phát huy hết vai trò công tác quản lý, tham mưu với cấp cính quyền chế, sách, quy định cụ thể phù hợp với hoàn cảnh điều kiện địa phương nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động du lịch để du lịch đóng góp xứng đáng vào nghiệp kinh tế- xã hội góp phần quan trọng việc chuyển đổi cấu kinh tế địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển bền vững du lịch biển Thành Phố Nha Trang, Phát triển bền vững du lịch biển Thành Phố Nha Trang, Phát triển bền vững du lịch biển Thành Phố Nha Trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay