Thanh toán tài trợ xuất nhập khẩu Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

22 134 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:48

Thanh toán tài trợ xuất nhập Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Mục lục Mục lục .1 LỜI MỞ ĐẦU I Khái niệm tín dụng tài trợ xuất nhập .3 II Một số hình thức tài trợ xuất nhập Đối với hoạt động xuất khẩu: Đối với hoạt động nhập khẩu: 10 III Hoạt động toán tài trợ xuất nhập ngân hàng thương mại 15 3.1 Tài trợ xuất 16 3.2 Tài trợ nhập 19 KẾT LUẬN .22 LỜI MỞ ĐẦU Nhận thức rõ tầm quan trọng kinh tế đối ngoại, Đảng Nhà nước ta thực sách kinh tế mở cửa, hội nhập quốc tế, tiến hành hàng loạt biện pháp cải cách, đổi kinh tế quốc dân để đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN Trong trình đổi đó, ngoại thương có vai trò vô quan trọng việc mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm sản xuất nước, thu ngoại tệ cho đất nước tạo điều kiện nhập mặt hàng quan trọng phục vụ cho nhu cầu đổi công nghệ, trang thiết bị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực nghiệp công nghiệp hoá, đại hóa đất nước Sự phát triển hoạt động ngoại thương làm cho kinh tế nước ta ngày trở nên sôi động, đơn vị có nhu cầu mua bán ngoại tệ, vay Ngân hàng vốn kinh doanh, thiết lập mối quan hệ toán thông qua Ngân hàng ngày lớn Điều đòi hỏi NHTM phải đáp ứng đầy đủ kịp thời nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại Lúc này, hoạt động kinh doanh đối ngoại không lĩnh vực hoạt động riêng hệ thống Ngân hàng Ngoại thương mà tất ngân hàng, không phân biệt quy mô, hình thức sở hữu, lĩnh vực hoạt động, Để hỗ trợ cho hoạt động toán hỗ trợ vốn cho doanh nghiêp xuât nhập Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV)chi nhánh Hà Nội thực hoạt động tài trợ xuất nhập kèm với hoạt động toán xuất nhập Trong tiểu luận này, hiểu khái niệm tài trợ xuất nhập hoạt động toán tài trợ xuất nhập ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Nội I Khái niệm tín dụng tài trợ xuất nhập Trong xu thị trường thương mại giới ngày mở rộng, nhu cầu thị trường hàng hoá xuất nhập khẩu, thị trường đầu tư trở thành nhu cầu cấp thiết doanh nghiệp Việt Nam Hoạt động tài trợ ngân hàng không tạo điều kiện thuận lợi tài cho nhà xuất mà cho nhà nhập Tài trợ ngân hàng thúc đẩy trình hoạt động kinh tế xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo nên cân cán cân toán xuất nhập nhà nước, vai trò ngân hàng lúc quan trọng để góp phần thực thắng lợi chiến lược kinh tế Thông qua tài trợ ngân hàng giúp doanh nghiệp xuất doanh nghiệp nhập thực thương vụ lớn: có thương vụ thương mại quốc tế đòi hỏi nguồn vốn lớn để toán tiền hàng Do đặc điểm vận chuyển hàng hải, mặt hàng thiết yếu phân bón, sắt thép, gạo, bột mỳ thường hai bên mua bán với số lượng nguyên tàu hàng (từ 10.000 đến hai 20.000 tấn) nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển, thuận lợi công tác giao nhận, nên kéo theo giá trị lô hàng lớn Trong trường hợp này, vốn lưu động doanh nghiệp không đủ để chuẩn bị hàng xuất toán tiền nhập, tài trợ ngân hàng giải pháp giúp doanh nghiệp thực hợp đồng dạng Để đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng, ngân hàng phải huy động vốn từ người gửi tiền, vay từ ngân hàng thương mại khác, phải cân đối lãi suất thời hạn đầu vào so với lãi suất thời hạn cho vay cho đủ bù đắp chi phí, rủi ro thấp có lãi Do đặc thù giao dịch xuất nhập khẩu, giao dịch toán thường vượt phạm vi quốc gia, nên khoản tín dụng xuất nhập ngân hàng thường kèm theo giao dịch toán Những khoản tín dụng xuất nhập ngân hàng thường liên quan đến ba “khu vực” trình sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu: - Khu vực thứ sản xuất, khai thác nguyên liệu cho xuất Những khoản tín dụng loại thường có ngắn hạn, trung dài hạn, nội tệ ngoại tệ để hỗ trợ vốn hoạt động sản xuất, nhập vật tư, thiết bị đầu vào - Khu vực thứ hai thu mua, chế biến hàng xuất Đối với hoạt động này, khách hàng thường cần khoản tín dụng ngắn hạn nội tệ Tuy nhiên, khu vực yêu cầu lượng tín dụng trung, dài hạn lớn, khách hàng đầu tư vào xây dựng bản, mua sắm thiết bị dây chuyền chế biến công nghệ cao - Khu vực thứ ba lưu thông xuất Những khoản tín dụng ngân hàng cho khu vực thường có thời hạn ngắn, chủ yếu nhằm đáp ứng vốn cho doanh nghiệp xuất tiếp tục chu trình sản xuất kinh doanh thời gian kể từ giao hàng đến nhận toán từ đối tác nhập nước Khách hàng vay khoản tín dụng từ ngân hàng cho ba khu vực thường khác nhau, ba khu vực lại có mối quan hệ khăng khít hỗ trợ phát triển Khép kín hoạt động đầu tư cho ba khu vực không giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất chế biến hàng xuất mà tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trình thu nợ, hạn chế rủi ro mở rộng hoạt động tín dụng dịch vụ khác có liên quan Như vậy: Tín dụng tài trợ xuất nhập hỗ trợ mặt tài để nhà xuất nước sở đẩy mạnh sản xuất, khuyến khích xuất khẩu, đồng thời giúp đỡ nhà nhập nước có đủ điều kiện tài để mua hàng hoá nước II Một số hình thức tài trợ xuất nhập Thông thường, nghiệp vụ tín dụng XNK NHTM gắn liền với nghiệp vụ toán quốc tế Sự phát triển hoạt động, nghiệp vụ tiền đề, tảng bổ sung cho phát triển hoạt động, nghiệp vụ Mối quan hệ hữu tách rời dẫn giải sau: Với hợp đồng ngoại thương giá trị vừa lớn, vốn lưu động khách hàng thường không đủ để thực hợp đồng Khi đó, họ phải nhờ đến nguồn vốn NH thông qua khoản tín dụng NH Ngân hàng vừa NH phục vụ người XK (người NK), vừa NH tài trợ cho thương vụ thực Ngược lại, trình tài trợ, muốn đảm bảo đồng vốn tài trợ sử dụng mục đích, quản lý nguồn thu, NH tham gia toán quốc tế với vai trò NH chiết khấu (Negotiating Bank), NH nhờ thu (Collection Bank) hay NH phát hành (Issuing Bank) Và vậy, hoạt động mua bán quốc tế gắn liền với thể thức toán, tài trợ XNK Hoạt động mua bán quốc tế mở rộng hình thức toán tài trợ XNK phải phát triển hoàn thiện đa dạng Căn vào đối tượng mục đích cấp tín dụng, ta chia tín dụng XNK thành hai loại chính: Tín dụng NH cấp cho người XK tín dụng NH cấp cho người NK Trong loại đó, ta lại chia tín dụng XNK thành hình thức nhỏ hơn, cụ thể là: Đối với hoạt động xuất khẩu: a- Tín dụng chiết khấu hối phiếu: Tín dụng chiết khấu hối phiếu nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn thực hình thức ngân hàng mua lại hối phiếu thương mại trước đến hạn toán khách hàng nhận số tiền mệnh giá hối phiếu trừ lãi chiết khấu hoa hồng phí chiết khấu Tín dụng chiết khấu hối phiếu tạo điều kiện thuận lợi cho nhà xuất việc tái đầu tư khoản tín dụng cung ứng mà cấp cho nhà nhập Nét đặc trưng nghiệp vụ ngân hàng khấu trừ tiền lãi chiết khấu chuyển cho khách hàng số tiền lại Các ngân hàng xác định giá trị chiết khấu vào mệnh giá hối phiếu áp dụng làm đối tượng chiết khấu trừ lợi tức chiết khấu lệ phí nhờ thu mà ngân hàng chiết khấu hưởng Công thức xác định sau: Trong đó: Tck : Giá trị chiết khấu M : Mệnh giá hối phiếu Lck : Lãi suất chiết khấu (theo năm) T : Thời gian chiết khấu (theo ngày) P : Lệ phí Khi kết thúc thời hạn chiết khấu, ngân hàng đòi tiền người có nhiệm vụ trả tiền hối phiếu b- Tín dụng ứng trước nhà xuất khẩu: Khi nhà xuất có toàn quyền sở hữu chứng từ hàng xuất mà chứng từ thể nội dung giá trị hàng hoá chuyển giao, nhận khoản tín dụng ứng trước cách bán lại chứng từ hàng hoá cho ngân hàng Bằng cách đó, nhà xuất bù đắp nguồn vốn để tiếp tục kinh doanh suốt thời gian từ gửi hàng nhận tiền từ nhà nhập Điều kiện để nhận khoản tín dụng khả truy hoàn nhà xuất Các chứng từ liên quan thiết phải chứng từ có giá trị để cấp tín dụng, không phép chuyển nhượng cho người thứ ba để sử dụng Các ngân hàng thường ký với nhà xuất hạn mức tín dụng để sử dụng cho loại hình cho vay Tuy nhiên khoản vay cấp vào giá trị chứng từ với tỷ lệ tối đa định tuỳ theo loại hàng hoá khả toán khách hàng (khoảng 70 →80% giá trị hàng hoá) c- Cho vay chiết khấu ứng trước chứng từ hàng xuất khẩu: Để đáp ứng nhu cầu vốn, nhà xuất sau giao hàng xong thương lượng với ngân hàng thực chiết khấu chứng từ, ứng trước tiền chứng từ toán Như nhà xuất khẩu, L/C không công cụ đảm bảo toán mà công cụ đảm bảo tín dụng Chiết khấu chứng từ hàng xuất hình thức ngân hàng tài trợ cho nhà xuất thông qua việc mua lại cho vay sở giá trị chứng từ xuất hoàn hảo người xuất trình Có hai hình thức chiết khấu: - Chiết khấu miễn truy đòi: Ngân hàng mua lại chứng từ xuất hoàn hảo nhà xuất Giá mua thấp giá trị chứng từ ngân hàng tính trừ phí chiết khấu thời gian cần thiết để đòi tiền người nhập nước Chiết khấu miễn truy đòi có nghĩa người xuất bán hẳn chứng từ cho ngân hàng, nhận tiền nhiệm hoàn trả, trách nhiệm thu tiền quyền sử dụng số tiền thu hoàn toàn thuộc ngân hàng - Chiết khấu có truy đòi: Ngân hàng thực việc cho vay sở người xuất xuất trình chứng từ hoàn hảo Thời gian cho vay tính thời gian cần thiết trung bình để đòi tiền người nhập nước Khi đó, trách nhiệm người xuất ngân hàng đòi tiền từ người nhập d- Tài trợ khuôn khổ nhờ thu kèm chứng từ: Nhờ thu, nghĩa nhà xuất lập chứng từ hàng hoá, vận chuyển, bảo hiểm chứng từ khác gửi cho ngân hàng Ngân hàng chuyển tiếp chứng từ đến ngân hàng nhà nhập với thị giao chứng từ toán (D/P = Documents against payment) chấp nhận hối phiếu đòi nợ kèm theo (D/A = Documents against acceptance) Nếu điều kiện D/P (thanh toán để đổi lấy chứng từ) sử dụng, chứng từ giao vào lúc chấp nhận hối phiếu người bán quyền kiểm soát hàng hoá , phụ thuộc vào độ tín nhiệm trọn vẹn khách hàng nước việc toán hạn Cả hai phương pháp có lợi chứng từ chủ quyền hàng hoá, nằm quyền kiểm soát ngân hàng hối phiếu chấp nhận hay việc toán thực Trong nghiệp vụ ngân hàng tham gia chủ yếu với tư cách trung gian thực thừa hành theo uỷ nhiệm để giảm bớt rủi ro tiêu thụ, toán cung ứng Tuy nhiên, từ lúc gửi chứng từ đến ngân hàng toán hay chấp nhận hối phiếu khoảng thời gian dài Trong đó, doanh nghiệp xuất nhập thường buôn bán từ đầu đến cuối cần đến tín dụng tạm thời Ví dụ: Hàng hoá mua với điều kiện “thanh toán xuất trình chứng từ” bán tiếp cho khách hàng có nhu cầu nước khác với điều kiện “thanh toán nhận hàng hoá 30 ngày” nảy sinh vấn đề tài trợ chừng nhà xuất thiếu vốn tự có Trong trường hợp này, ngân hàng nhà xuất nhà nhập tạm ứng trước Để đảm bảo chuyển nhượng từ uỷ nhiệm cho ngân hàng thu chứng từ Nhưng giá trị chuyển nhượng phụ thuộc hàng đầu vào khả toán người vay tín dụng đảm bảo chắn chứng từ người phải toán chấp nhận giá trị hàng hóa toán Hình thức thường sử dụng để tài trợ xuất ngắn hạn e - Bao toán tương đối (Factoring): Đây hình thức tài trợ trung dài hạn, đặc biệt dành cho nhà xuất khẩu, ngân hàng tổ chức tài mua lại chứng từ toán, khoản nợ chưa đến hạn toán để trở thành chủ nợ trực tiếp, đứng đòi nợ nhà nhập Factoring không sử dụng L/C hối phiếu ngoại thương Factoring sử dụng cho hoạt động xuất thường xuyên theo định kỳ, theo hợp đồng dài hạn cho nhiều nhà xuất khác nước cho nhiều nước thời điểm Do vậy, đối tượng mua bán Factoring tổ hợp kinh tế có doanh số hoạt động xuất nhập hàng năm lớn Nghiệp vụ Factoring có chức sau: - Chức dịch vụ toán: Tổ chức Export factor đảm nhiệm nhiệm vụ toán cho nhà xuất khoản toán chuyển nhượng, đảm nhiệm nghiệp vụ nhờ thu thông báo cho nhà xuất giải vướng mắc toán Như vậy, Export factor thực tất nghiệp vụ ngân hàng phục vụ nhà xuất Hơn nữa, thực chức kiểm tra giám sát khả toán nhà nhập - Chức tài chính: Export factor đảm nhiệm chức tài cung ứng cho nhà xuất Cơ sở để đảm nhiệm việc mối quan hệ giao dịch Export factor Import factor + Nghiệp vụ tài ứng trước: Dù hợp đồng Factoring ký kết từ trước, ngày có hiệu lực ngày toán theo định kỳ nhà nhập Do đó, muốn sử dụng vốn trước ngày này, nhà xuất vay tổ chức Factoring Khoản tín dụng ứng trước thực tín dụng luân chuyển nhà xuất trả lãi cho khoản tín dụng lãi suất luân chuyển thông thường hạn mức tín dụng từ 70→ 90% khoản toán + Nghiệp vụ chiết khấu: Nhà xuất bán chứng từ toán vận chuyển cho Export factor nhận tiền tỷ lệ chiết khấu cao (10 → 30%) phụ thuộc vào khả toán nhà nhập - Chức phòng chống rủi ro: Factoring hạn chế rủi ro kinh tế tới 100% QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ FACTORING (1) NHÀ XUẤT KHẨU (2) (6) (10) (11) EXPORT FACTOR (7) (13) NHÀ NHẬP KHẨU (4) (3) (9) IMPORT FACTOR (12) &(5) (1): Thoả thuận thương mại nhà xuất nhà nhập quy định rõ định kỳ cung ứng thường xuyên (2): Đơn đề nghị mua toán khoản xuất liên tục nhà xuất lập gửi tổ chức Export factor (3): Quan hệ giao dịch sở hợp đồng Export factor Import factor (4): Import factor kiểm tra gián tiếp hoạt động kinh doanh khả toán nhà nhập thông qua ngân hàng phục vụ nhà nhập (5): Import factor thông báo kết kiểm tra cho Export factor (6): Thông báo Export factor cho nhà xuất hạn mức mua khoản toán (7): Nhà xuất công nhận thoả thuận bán khoản toán cho Export factor chuyển quyền sở hữu khoản cho Export factor (8): Export factor thông báo cho nhà xuất việc chuyển quyền sở hữu,chuyển nợ (9): Import factor thông báo cho nhà xuất việc họ đảm nhiệm nhờ thu quan hệ giao dịch thay Export factor (10): Nhà nhập toán cho Import factor (11): Nhà nhập có quyền phản hồi toán có vấn đề xảy với hàng nhập không chấp nhận toán (12): Import factor hạch toán nghiệp vụ vào tài khoản giao dịch cho Export factor (13): Export factor tất toán nghiệp vụ toán chứng từ cho nhà xuất trừ bao toán f - Bao toán tuyệt đối ( Forfaiting): Tín dụng bao toán tuyệt đối loại tín dụng trung dài hạn tổ chức tài cỡ lớn cấp cho nhà XK theo tỷ lệ phần trăm (%) ứng trước mà hai bên thoả thuận tổng trị giá hoá đơn để giành lấy quyền đòi nợ từ người NK Loại tín dụng có đặc điểm khác so với tín dụng Factoring Đó là: - Thời hạn tín dụng bao toán tuyệt đối trung dài hạn (khoảng từ tháng đến 10 năm) - Đây loại ứng trước truy đòi: Sau nhận tiền giao chứng từ có liên quan đến chuyến hàng cho tổ chức tài chính, nhà XK hết trách nhiệm Rủi ro việc người mua hàng nước không trả tiền hàng hoàn toàn tổ chức tài gánh chịu Do vậy, hình thức tín dụng này, nhà NK phải trả cho tổ chức tài khoản phí tương đối cao, cao nhiều so với mức phí bao toán tương đối Tín dụng bao toán tuyệt đối thường sử dụng phương thức toán L/C có xác nhận Việc chiết khấu thường chiết khấu hối phiếu kèm L/C Như vậy, tín dụng bao toán giúp nhà XK có vốn để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh mình, dù bán hàng theo phương thức thu tiền hay bán chịu; đồng thời giúp nhà XK bận tâm vào việc quản lý toán phức tạp kéo dài Bù lại, nhà XK phải trả cho người bao toán khoản phí cao bao toán Đối với hoạt động nhập khẩu: a - Tín dụng chấp nhận hối phiếu: Tín dụng chấp nhận hối phiếu khoản tín dụng mà ngân hàng ký chấp nhận hối phiếu Người vay khoản tín dụng nhà nhập khoản vay hình thức thực chất ngân hàng chưa phải xuất tiền cho người vay 10 Tuy nhiên đến hạn, nhà nhập chưa có đủ khả toán ngân hàng (người đứng chấp nhận hối phiếu) phải trả nợ thay Nhà nhập phải vay mượn theo danh nghĩa để có chấp nhận ngân hàng hối phiếu theo đề nghị nhà xuất nhà nhập phải trả chi phí cho khoản vay mượn Giá trị hình thức tín dụng thể chỗ : Với chấp nhận ngân hàng hối phiếu, nhà xuất có đảm bảo chắn khả toán nhà nhập nhà xuất chiết khấu hối phiếu tổ chức tín dụng Với chấp nhận ngân hàng, khả thương mại hối phiếu vô lớn, tạo điều kiện cho nhà xuất hưởng tỷ lệ chiết khấu ưu đãi Đối với nhà nhập khẩu, loại tín dụng đóng vai trò quan trọng nghệ thuật thương mại Nhà nhập phát hành hối phiếu đòi nợ ngân hàng phục vụ đề nghị ngân hàng chấp nhận, cho dù ngân hàng nợ nần với nhà nhập Có thể coi thoả thuận ngầm, nghệ thuật vay vốn Sau hối phiếu ngân hàng chấp nhận, nhà nhập đem chiết khấu hối phiếu ngân hàng khác Với khoản thu từ chiết khấu này, nhà nhập có đủ khả toán trước hạn cho nhà xuất để hưởng hoa hồng, nhà nhập đạt giá mua rẻ b - Tín dụng ứng trước nhà nhập khẩu: Hình thức tín dụng đáp ứng nhu cầu nhà nhập phải toán chứng từ hàng hoá hàng chưa cập bến sau nhận hàng hoá phải bán để thu hồi vốn Đây trình dài cần ngân hàng cấp cho khoản tín dụng ứng trước để tiến hành toán trước nhận bán hàng Ngân hàng tài trợ trường hợp sử dụng chứng từ hàng hoá làm đảm bảo Tín dụng ứng trước nhà nhập việc tài trợ cho mục tiêu toán ngắn hạn ngân hàng dành cho doanh nghiệp c- Cho vay mở L/C : Khoản tín dụng mà ngân hàng cấp cho nhà nhập đảm bảo chứng từ hàng hoá gọi “thư tín dụng” Trong ngôn ngữ thương mại dùng để phương thức toán L/C (letter of credit) Người nhận tín dụng loại nhà nhập 11 QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHÀ NHẬP KHẨU (APPLICANT) (2) (1) (9) NGÂN HÀNG PHỤC VỤ NHÀ NHẬP KHẨU (ISSUING BANK) NHÀ XUẤT KHẨU (BENEFICIARY) (8) (3) (7) (4) (6) NGÂN HÀNG PHỤC VỤ NHÀ XUẤT KHẨU (ADVISING BANK) (1) : Ký hợp đồng (2) : Đưa đơn mở L/C (3): Ngân hàng phục vụ nhà nhập (Issung bank) mở L/C theo yêu cầu Applicant form thông qua hệ thống ngân hàng đại lý Advising bank (4) : Advising bank thông báo toàn L/C xác định tính chân thực cho người xuất (5) : Nhà xuất có L/C mong muốn giao hàng (6) : Nhà xuất tập trung chứng từ chuyển cho ngân hàng phục vụ mình, ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra chứng từ (7) : Gửi toàn chứng từ kèm theo lệnh đòi tiền sang ngân hàng phục vụ nhà nhập (8) : Issuing bank kiểm tra chứng từ xem có phù hợp với L/C hay không? Nếu phù hợp trả tiền (9) : Issuing bank đòi tiền nhà nhập Như ta biết, L/C ngân hàng mở theo yêu cầu nhà nhập Nhưng thực lúc nhà nhập có đủ số dư tài khoản để đảm bảo cho L/C, L/C lại thể đảm bảo toán ngân hàng Do đó, ngân hàng mở L/C phải gánh chịu rủi ro nhà nhập khả toán không muốn toán L/C đến hạn trả tiền 12 Trên thực tế khoảng cách mở L/C thời gian toán dài, khống chế số dư tài khoản nhà nhập ảnh hưởng đến khả kinh doanh họ Nhưng không khống chế tài khoản khách hàng, L/C trả tiền việc xác định trước L/C có toán hay không tương đối khó khăn người gánh chịu rủi ro trước hết ngân hàng Khi người nhập đề nghị mở L/C, họ mở vốn tự có vốn vay ngân hàng Nếu mở L/C vốn tự có, L/C đến hạn toán với phía nước ngoài, nhà nhập đủ tiền toán, phải nhận nợ với ngân hàng phải chịu lãi suất phạt lớn lãi suất cho vay thông thường (ở Việt Nam, lãi suất phạt 150%) Vì vậy, trước mở L/C theo đề nghị nhà nhập khẩu, ngân hàng phải kiểm tra mục đích, đối tượng nhập khẩu, khả cạnh tranh nhà nhập tương lai d- Cho vay sở hối phiếu tự nhân nợ (Promissory note): Đây hối phiếu nhận nợ người mua người bán Thông qua hối phiếu ngân hàng cấp khoản tín dụng đặc biệt gọi tín dụng chiết khấu hối phiếu tự nhận nợ Quy trình cho vay sở hối phiếu tự nhận nợ biểu diễn qua sơ đồ sau: QUY TRÌNH CHO VAY TRÊN CƠ SỞ HỐI PHIẾU TỰ NHẬN NỢ NHÀ NHẬP KHẨU (1) NHÀ XUẤT KHẨU (7) (2) (5) (6) NGÂN HÀNG NHÀ NHẬP KHẨU (4) (3) (10) CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NHẬP KHẨU Ở NƯỚC NGOÀI (8) (9) NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG NƯỚC NHẬP KHẨU 13 (10) (1): Nhà nhập ký hợp đồng với nhà xuất điều kiện toán đối chứng từ (VD: Sau 90 ngày phải toán) (2): Nhà nhập ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng phục vụ sở hối phiếu tự nhận nợ (3): Ngân hàng nhập thông báo cho ngân hàng thường chi nhánh họ nước khác (VD: Pháp ) theo đề nghị nhà nhập phát hành hối phiếu tự nhận nợ thời gian 90 ngày, phép toán Pháp chuyển hối phiếu cho nhà nhập (4): Ngân hàng chi nhánh phát hành hối phiếu tự nhận nợ chuyển cho người nhập (5) : Nhà nhập chuyển nhượng hối phiếu cho ngân hàng phục vụ đề nghị chiết khấu (6): Ngân hàng nhà nhập thực chiết khấu (7): Nhà nhập toán cho nhà xuất (8): Ngân hàng nhà nhập đem hối phiếu lên tái chiết khấu ngân hàng trung ương (9): Khi đến hạn, ngân hàng trung ương xuất trình hối phiếu cho chi nhánh ngân hàng nước đề nghị toán (10): Ngân hàng chi nhánh chấp nhận toán sở chuyển vốn cho người nhập ngân hàng phục vụ nhà nhập Đây biện pháp sử dụng để tránh thuế hối phiếu, nên hối phiếu chi nhánh ngân hàng chấp phiếu nước phát hành chuyển cho nhà nhập Hình thức tạo điều kiện cho nhà nhập hưởng toán nhanh ngoại thương mà thân ngân hàng phục vụ nhà nhập không đủ vốn e - Cho vay chuyển tiền: Nhà nhập xuất ký hợp đồng mua bán với điều kiện toán theo phương thức chuyển tiền Nhưng nhà nhập lại tiền để toán, họ yêu cầu ngân hàng phục vụ cho họ vay, khoản tín dụng chuyển sang tài khoản nhà xuất ngân hàng phục vụ nhà xuất f - Tín dụng thuê mua vượt biên giới (Cross - Border - Leasing): 14 Đây phương thức mà nhờ doanh nghiệp có tài sản định mà không cần bỏ vốn Thay mua đứt tài sản đó, doanh nghiệp thuê lại chúng từ công ty thuê mua ngân hàng QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CROSS - BORDER - LEASING NHÀ XUẤT KHẨU (NHÀ (2) SẢN XUẤT) (4) (3) CÔNG TY LEASING CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NHẬP KHẨU (1) (5) (1): Nhà nhập ký hợp đồng Leasing (2): Nhà nhập lựa chọn đối tác để thoả thuận xuất hàng hoá sở chuyển sang Leasing (3): Công ty Leasing ký hợp đồng mua tài sản với nhà xuất (4): Nếu nhà xuất chấp nhận giá mua công ty Leasing đồng ý với điều kiện thoả thuận nhà xuất bán 100% giá trị tài sản cho công ty Leasing (5): Trong suốt thời gian thuê mua, doanh nghiệp phải đặt cọc khoản tiền phải trả tiền thuê cho công ty Leasing Sau thời gian thuê, người thuê có quyền chọn mua tài sản cho thuê theo giá ấn định Đây hình thức tín dụng trung dài hạn, mua hàng theo phương thức đắt so với trả tiền ngay, lại tạo hội cho doanh nghiệp đổi máy móc, công nghệ mà trả tiền III Hoạt động toán tài trợ xuất nhập ngân hàng thương mại Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) ngân hàng hàng đầu cung cấp dịch vụ toán tài trợ thương mại Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa Tạp chí 15 Forbes bầu chọn danh sách Global 2000, gồm công ty đại chúng lớn quyền lực giới Các tiêu chí để đánh giá doanh thu, lợi nhuận, tài sản giá trị thị trường Theo đó, BIDV vươn lên vị trí ngân hàng số Việt Nam, xếp thứ 1.691 bảng xếp hạng Global 2000, với doanh thu 2,6 tỷ USD giá trị thị trường 2,6 tỷ USD Bên cạnh ngân hàng cung cấp sản phẩm tài trợ xuất nhập đa dạng hỗ trợ cho doanh nghiệp suốt chu trình sản xuất kinh doanh Cùng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn để đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp, hiên đối tác quan trọng nhiều doanh nghiệp tin tưởng hợp tác Hoạt động toán tài trợ xuất nhập ngân hàng TMCP đầutư phát triển chia theo hai mảng : tài trợ xuất tài trợ nhập 3.1 Tài trợ xuất Hiện để tài trợ xuất ngân hàng thường cho vay đồng Việt Nam ngoại tệ để thu mua hàng xuất Tài trợ xuất áp dụng cụ thể hình thức sau:  Chiết khấu miễn truy đòi Hối phiếu đòi nợ theo L/C trả chậm dựa Thỏa thuận Forfaiting với Ngân hàng nước BIDV thực chiết khấu miễn truy đòi hối phiếu đòi nợ kèm chứng từ xuất xuất trình qua BIDV theo L/C trả chậm cho khách hàng nhận xác nhận chấp nhận toán ngân hàng có nghĩa vụ toán L/C Đặc điểm - Khách hàng cung cấp hồ sơ cho BIDV kèm chấp nhận toán chứng từ đòi tiền ngân hàng có nghĩa vụ toán L/C - BIDV tiến hành kiểm tra điều kiện thực hiện, thông báo cho khách hàng mức lãi suất phí tương ứng Nếu khách hàng chấp nhận, giao dịch thực Lợi ích - Được bổ sung vốn lưu động kịp thời BIDV toán Hối phiếu đòi nợ/bộ chứng từ xuất theo L/C trả chậm trước đến hạn toán; - Khoản chiết khấu miễn truy đòi không bị tính vào hạn mức tín dụng ngắn hạn Khách hàng BIDV; - Được đảm bảo rủi ro toán trường hợp Ngân hàng có nghĩa vụ toán L/C khả toán Điều kiện sử dụng 16 - Hàng hóa giao có xác nhận chấp nhận toán ngân hàng có nghĩa vụ toán chứng từ giao hàng; - Khách hàng đáp ứng điều kiện chiết khấu miễn truy đòi theo L/C trả chậm BIDV Hồ sơ - Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng chiết khấu miễn truy đòi theo L/C trả chậm - L/C sửa đổi (nếu có) - Điện xác thực chấp nhận toán thông báo ngày đến hạn toán Ngân hàng có nghĩa vụ toán - Giấy tờ, tài liệu chứng minh Khách hàng sử dụng tiền chiết khấu hợp pháp  Bao toán xuất Bao toán xuất hình thức cấp tín dụng BIDV cho Khách hàng xuất thông qua việc mua lại khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo Hợp đồng xuất Khách hàng với Nhà nhập Đối tượng khách hàng Nhà xuất muốn tăng khả cạnh tranh việc chấp nhận phương thức toán trả chậm đồng thời muốn tài trợ và/ đảm bảo rủi ro toán nhà nhập Đặc điểm - Ứng trước tiền sở giá trị (các) khoản phải thu; - Quản lý (các) khoản phải thu;thu hộ - Bảo đảm rủi ro tín dụng cho Nhà nhập thông qua Đại lý Bao toán (nếu có) Lợi ích - Được ứng trước tới 98% giá trị khoản phải thu - Tăng nhanh vòng quay luân chuyển vốn - Được bảo đảm rủi ro tín dụng nhà nhập - Tiết kiệm thời gian chi phí việc quản lý thu hồi khoản phải thu - Tạo lợi cạnh tranh hoạt động xuất chấp nhận phương thức toán trả chậm - Nắm bắt khả tài chính, uy tín nhà nhập  Tài trợ xuất trọn gói Sản phẩm áp dụng chế ưu đãi lãi suất cho vay, phí dịch vụ, chế linh hoạt tài sản đảm bảo, hồ sơ thủ tục sở Khách hàng cam kết sử dụng 17 sản phẩm tài trợ xuất trọn gói BIDV Các sản phẩm, dịch vụ gói - vay vốn lưu động ngắn hạn để phục vụ phương án sản xuất kinh doanh hàng xuất theo Hợp đồng/đơn hàng ký với đối tác nước - dịch vụ toán quốc tế - mua bán ngoại tệ - phái sinh tài - dịch vụ hỗ trợ, tư vấn nghiệp vụ (hoàn thiện chứng từ xuất khẩu, tư vấn điều khoản toán, hợp đồng ngoại thương, điều khoản L/C ) Lợi ích - Được vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất với lãi suất cho vay ưu đãi - Áp dụng điều kiện tài sản đảm bảo linh hoạt (thế chấp quyền đòi nợ từ Hợp đồng/đơn hàng xuất khẩu) - Được cung cấp dịch vụ toán – ngoại tệ trọn gói với mức phí dịch vụ ưu đãi thủ tục, hồ sơ đơn giản, linh hoạt  Chiết khấu hối phiếu đòi nợ BIDV cấp tín dụng cho người xuất sở xuất trình hối phiếu đòi nợ kèm chứng từ xuất đòi tiền theo L/C không theo L/C (nhờ thu, chuyển tiền, Trade Card) BIDV Đặc điểm - Hình thức chiết khấu: Có truy đòi/ Miễn truy đòi - Khách hàng xuất trình hối phiếu đòi nợ chứng từ hàng xuất BIDV dẫn L/C/hợp đồng ngoại thương - BIDV kiểm tra chứng từ theo L/C theo hợp đồng ngoại thương lập thông báo gửi đến ngân hàng phát hành L/C, ngân hàng nhờ thu người nhập (tùy theo hình thức toán) - Trên sở tình trạng chứng từ thỏa mãn điều kiện theo quy định, BIDV thực chiết khấu có truy đòi cho khách hàng Ngay nhận tiền toán chứng từ, BIDV thu nợ gốc, phí, lãi chiết khấu báo có cho khách hàng phần chênh lệch lại Lợi ích khách hàng - Được hỗ trợ vốn tạm thời chứng từ xuất chưa đến hạn toán qua đảm bảo nguồn vốn kinh doanh, tăng tính 18 khoản chứng từ, chủ động quản lý dòng tiền hoạt động kinh doanh - Nâng cao khả cạnh tranh khách hàng cách cấp tín dụng cho người nhập thông qua việc chấp nhận toán trả chậm Hồ sơ, điều kiện sử dụng Điều kiện Khách hàng có L/C xuất hợp đồng xuất toán theo phương thức nhờ thu, TTR TradeCard Khách hàng đáp ứng điều kiện chiết khấu theo quy định hành BIDV Hồ sơ Đơn đề nghị chiết khấu khách hàng chứng từ xuất L/C hợp đồng ngoại thương nội dung dẫn khách hàng  Cho vay hỗ trợ xuất BIDV đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động doanh nghiệp trước sau ký hợp đồng xuất để thu mua, dự trữ, chế biến, sản xuất hàng hóa xuất Đặc điểm - Đáp ứng tất phương thức toán: L/C, nhờ thu, T/T, CAD - Đồng tiền cho vay đa dạng: VND, USD, EUR loại ngoại tệ mạnh khác - Tỷ lệ tài trợ cao lên đến 85% giá trị hợp đồng với phương thức tài trợ linh hoạt - Tài sản đảm bảo linh hoạt: chấp quyền đòi nợ phát sinh từ L/C hàng xuất; chấp hàng hóa hình thành từ vốn vay; chấp tài sản đảm bảo thông thường khác Lợi ích - Lãi suất cho vay ưu đãi, phí dịch vụ cạnh tranh tỷ giá mua bán ngoại tệ theo thị trường đặc biệt chương trình tài trợ xuất ưu đãi BIDV thời kỳ - Thủ tục đơn giản, nhanh chóng - Các dịch vụ tư vấn BIDV thị trường xuất khẩu, đối tác nước ngoài, phương thức toán 3.2 Tài trợ nhập Thông thường ngân hàng cho vay ngoại tệ để nhập nguyên vật liệu, vật tư, hàng hoá máy móc thiết bị, công nghệ… cho vay VND, trường hợp vay VND đổi sang ngoại tệ để toán hàng nhập 19 khẩu, khách hàng phải khoản tiền chênh lệch tỷ giá mua, bán ngân hàng Ngân hàng thực với hình thức sau:  Tài trợ nhập theo Thư tín dụng trả chậm có điều khoản cho phép toán trả (UPAS L/C) Tài trợ nhập theo L/C trả chậm có điều khoản cho phép toán trả sản phẩm tài trợ nhập khẩu, theo khách hàng BIDV toán L/C theo kỳ hạn trả chậm người thụ hưởng ngân hàng nước toán trả sở chấp thuận cung cấp dịch vụ ngân hàng đại lý trước mở L/C Đặc điểm - Loại tiền toán: USD, ngoại tệ khác - Số tiền toán: 100% giá trị lô hàng - Kỳ hạn trả chậm: theo kỳ hạn toán trả chậm quy định L/C, tối đa 180 ngày Lợi ích Đối với nhà nhập nước - Được toán trả chậm nghĩa vụ toán trả theo Hợp đồng ngoại thương với mức phí thấp chi phí vay thông thường - Được tài trợ vốn ngoại tệ với lãi suất thấp doanh nghiệp nguồn thu ngoại tệ - Nâng cao khả cạnh tranh Doanh nghiệp giao thương quốc tế Đối với nhà xuất nước - Được toán tiền mà trả thêm khoản phí  Tài trợ nhập vốn vay nước theo hợp đồng khung BIDV tài trợ vốn cho khách hàng nhập thông qua nguồn vốn BIDV vay ngân hàng nước theo Hợp đồng khung Đặc điểm - Đối tượng cho vay: Hàng hoá nhập có xuất xứ phù hợp với điều kiện Hợp đồng khung (thường có xuất xứ từ nước OECD) - Phương thức cho vay: mở L/C, cho vay ngắn, trung, dài hạn - Loại tiền vay: USD, EUR, ngoại tệ khác - Số tiền cho vay: Tối đa theo nhu cầu khách hàng - Thời hạn vay vốn: ngắn, trung, dài hạn Lợi ích 20 - Lãi suất vay theo thỏa thuận, cạnh tranh, có hội nhận khoản vay với lãi suất thấp lãi suất cho vay thông thường - Được tài trợ ngoại tệ với thời hạn dài - Tỷ giá bán ngoại tệ cạnh tranh  Tài trợ nhập đảm bảo lô hàng nhập BIDV tài trợ ngắn hạn cho Doanh nghiệp để toán chi phí nhập hàng hóa theo phương thức L/C trả ngay, D/P, T/T trả sau đảm bảo việc chấp lô hàng nhập Đặc điểm - Đối tượng cho vay: tiền hàng nhập khẩu, cước phí vận chuyển hàng hải, bảo hiểm lô hàng vận chuyển hàng hải, chi phí thuế (nếu có) - Phương thức cho vay: Theo món, hạn mức - Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ - Số tiền cho vay: tối đa 100% giá trị lô hàng - Thời hạn vay: tối đa 09 tháng - Tài sản đảm bảo: Lô hàng nhập tài sản khác theo quy định BIDV Lợi ích - Được hỗ trợ vốn kịp thời với phương án kinh doanh nhập - Tài sản đảm bảo linh hoạt, phù hợp thực tế kinh doanh - Nâng tầm vị Doanh nghiệp giao thương quốc tế khả đáp ứng đủ nguồn tính khoản cao  Bao toán nhập Bao toán nhập hình thức cấp tín dụng BIDV cho Khách hàng xuất thông qua việc bảo đảm rủi ro tín dụng cho Khách hàng nhập sở đề nghị Đại lý Bao toán (nếu có) thu hộ (các) khoản phải thu cho Nhà xuất Đối tượng khách hàng Nhà nhập muốn mua hàng hóa/ dịch vụ theo phương thức trả chậm Lợi ích - Được mua hàng theo phương thức trả chậm - Không phải trả khoản phí bao toán - Giảm chi phí mở L/C sử dụng hình thức toán tốn khác 21 KẾT LUẬN Cùng với xu hướng mở cửa đặc biệt để đáp ứng nhu cầu vốn ngày tăng cao doanh nghiệp xuất nhập khẩu, ngân hàng thương mại Việt Nam có bước tích cực việc mở rộngkinh doanh sang ngân hàng quốc tế nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đó.BIDV Hà Nội với vai trò ngân hàng chủ dạotrong lĩnh vực ngoại thương thực tốt bước chuyển biến Trong hợp tác quốc tế, BIDV phát huy sức mạnh, vai trò Chủ tịch Hiệp hội nhà đầu tư Lào, Campuchia, Myanmar, mở rộng quảng bá xúc tiến đầu tư thương mại quốc tế thị trường tiềm Liên bang Nga, Châu Âu,Séc, Nhật, Đài Loan chủ động hội nhập vào thị trường tài quốc tế với 06 diện thương mại Lào, Campuchia, Myanmar, Cộng hòa Séc, Nga, Đài Loan, tăng cường hợp tác với đối tác giới với việc thiết lập quan hệ 1.700 định chế tài lớn 122 quốc gia vùng lãnh thổ; đạt kết khích lệ quan hệ hợp tác quốc tế với đối tác nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga Khởi xướng, đồng tổ chức 13 chương trình hợp tác kinh tế quốc tế để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tham gia hiệp định FTA, mở cửa cộng đồng ASEAN, kết nối thị trường EU, đặt dấu ấn thị trường Đông Bắc Á Bên cạnh dịch vụ toán quốc tế, tài trợ xuất nhập ngân hàng cải thiện nâng cao chất lượng ngày tốt hơn.Đây tiền đề dể BIDV cung cấp cho doanh nghiệp xuất nhập có điều kiện thực tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mình, giảm bớt rủi ro giao dịch ngoại thương 22
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh toán tài trợ xuất nhập khẩu Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Thanh toán tài trợ xuất nhập khẩu Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Thanh toán tài trợ xuất nhập khẩu Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Đối với hoạt động xuất khẩu:, Đối với hoạt động nhập khẩu:, III. Hoạt động thanh toán tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại, 2 Tài trợ nhập khẩu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay