Chứng minh rằng, Luật vận chuyển hàng không quốc tế là một ngành luật độc lập

7 273 3
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:46

A.MỞ ĐẦU1B.NỘI DUNG1I.Khái quát về Luật vận chuyển hàng không quốc tế11.Khái niệm vận chuyển hàng không quốc tế12.Pháp luật vận chuyển hàng không quốc tế1II.Luật vận chuyển hàng không quốc tế là một ngành luật độc lập.21.Luật vận chuyển hàng không quốc tế là ngành luật có đối tượng điều chỉnh riêng.22.Luật vận chuyển hàng không quốc tế là một ngành luật có phương pháp điều chỉnh riêng3C.KẾT LUẬN6 MỤC LỤC A MỞ ĐẦU Mỗi ngành luật hệ thống pháp luật có vai trò, vị trí đối tượng điều chỉnh khác Mỗi ngành có đặc thù riêng biệt Một nhiều ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam Luật vận chuyển hàng không quốc tế, ngành luật độc lập thể đối tượng phương pháp điều chỉnh Để hiểu rõ vấn đề này, em xin chọn đề tài “ Chứng minh rằng, Luật vận chuyển hàng không quốc tế ngành luật độc lập” I B NỘI DUNG Khái quát Luật vận chuyển hàng không quốc tế Khái niệm vận chuyển hàng không quốc tế Vận chuyển hàng không di chuyển tàu bay không trung để vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu điện, thư từ, địa điểm đến địa điểm khác Hay có định nghĩa khác tập hợp yếu tố kinh tế - kỹ thuật, nhằm khai thác việc chuyên chở tàu cách hiệu Vận chuyển quốc tế: Theo Điều Công ước Vác-sa-va 1929 vận chuyển quốc tế “bất kỳ việc vận chuyển nào, theo hợp đồng ký kết bên, nơi xuất phát nơi đến, có gián đoạn vận chuyển chuyển tải, nằm lãnh thổ bên ký kết lãnh thổ bên ký kết,….”  Vận chuyển hàng không quốc tế hoạt động chuyên chở tàu bay vượt khỏi phạm vi quốc gia, theo điểm xuất phát điểm đến lãnh thổ hai hay nhiều quốc gia, quốc gia với điều kiện điểm dừng lãnh thổ quốc gia khác Pháp luật vận chuyển hàng không quốc tế Vận chuyển hàng không quốc tế số hoạt động hàng không dân dụng nói chung Nghiên cứu pháp luật vận chuyển hàng không quốc tế nghiên cứu quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế Khái niệm: Luật vận chuyển hàng không quốc tế tổng hợp quy phạm, nguyên tắc điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình vận chuyển quốc tế người, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu điện, thư (gọi tắt hành khách hàng hóa) tàu bay Các chủ thể tham gia bao gồm: - Người chuyên chở (hãng hàng không) Người gửi hàng Người nhận hàng Người thứ ba mặt đất không trung (trách nhiệm hợp đồng) Luật vận chuyển hàng không quốc tế ngành luật độc lập Luật vận chuyển hàng không quốc tế ngành luật có đối tượng điều II chỉnh riêng Mỗi ngành luật có đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh khác Ví dụ Luật dân điều chỉnh quan hệ tài sản nhân thân, luật Đất đai điều chỉnh quan hệ , vấn đề phát sinh lĩnh vực đất đai Đối tượng điều chỉnh luật hàng không dân dụng quan hệ xã hội hình thành hoạt động hàng không dân dụng Hoạt động hàng không dân dụng là: + Những hoạt động sử dụng tàu bay vào việc vận chuyển hành khách, hành lí, hàng hóa, bưu kiện, bưu phẩm, thư, + Sử dụng tàu bay vào phục hoạt động nghiên cứu khoa học, tìm kiếm cứu nạn, ý tế, văn hóa, thể thao + Khai thác cảng hàng không, sân bay trang thiết bị kỹ thuật hàng không + Sản xuất, chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay dân dụng, động tàu bay trang thiết bị hàng không + Các vấn đề thuê mua tàu bay dân dụng, động tàu bay… + Quản lý điều hành hoạt động bay + Đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không + Quản lý Nhà nước hàng không dân dụng Cũng giống ngành luật khác, luật vận chuyển hàng không quốc tế có đối tượng điều chỉnh riêng, quan hệ xã hội phát sinh trình vận chuyển quốc tế người, hành lí, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư (gọi tắt hàng hóa hành khách) tàu bay Bao gồm số quan hệ như: Quan hệ chủ tàu bay, người thuê tàu bay, người khai thác tàu bay với chủ hàng, người gửi hàng, người nhận hàng; Quan hệ tàu bay với cảng hàng không; Các quan hệ nội đối tượng trên; Các quan hệ phát sinh giải tranh chấp vận chuyển hàng không Tuy lĩnh vực quan hệ dân tàu bay phải chịu chi phối bắt buộc mặt hành hay nói cách khác quản lí hành tàu bay như: đăng ký, đăng kiểm, an toàn, an ninh hàng không, vấn đề liên quan… đặc thù quan trọng đối tượng điều chỉnh luật hàng không quốc tế  Vậy nên đối tượng điều chỉnh luật vận chuyển hàng không quốc tế riêng biệt độc lập với ngành luật khác hệ thống pháp luật Việt Nam Luật vận chuyển hàng không quốc tế ngành luật có phương pháp điều chỉnh riêng Một ngành luật độc lập đối tượng điều chỉnh riêng mà bao gồm có phương pháp điều chỉnh riêng Luật vận chuyển hàng không quốc tế có phương pháp điều chỉnh sau đây: • Phương pháp mệnh lệnh - phục tùng: Phương pháp mệnh lệnh - phục tùng phương pháp điều chỉnh Đặc trưng phương pháp xác nhận bất bình đẳng chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật bên có quyền nhân danh nhà nước đặt quy định, mệnh lệnh có giá trị bắt buộc phải thực bên kia, có quyền kiểm tra, giám sát việc thực quy định, mệnh lệnh bên kia, có quyền xem xét chấp thuận hay không chấp thuận đề nghị phía bên Phương pháp sử dụng để điều chỉnh chủ yếu quan hệ quản lý nhà nước hàng không dân dụng Ví dụ: Khoản Điều 23 Luật hàng không dân dụng 2006 quy định: “Tổ chức cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay đáp ứng điều kiện sau đây: a) Có tổ chức máy khai thác; phương thức điều hành giám sát khai thác tàu bay phù hợp; b) Có đội ngũ nhân viên đào tạo có giấy phép, chứng phù hợp; c) Có chương trình huấn luyện nghiệp vụ, chương trình bảo dưỡng tàu bay phù hợp với tính chất quy mô khai thác; d) Có tàu bay, trang bị, thiết bị bảo đảm khai thác an toàn; đ) Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn khai thác” Như vậy, tổ chức muốn cấp giấy chứng nhận người khai thác tàu bay phải đáp ứng điều kiện (trừ trường hợp ngoại lệ pháp luật quy định), thiếu điều kiện trên, quan nhà nước có thẩm quyền không chấp nhận cấp giấy chứng nhận Tổ chức muốn cấp giấy chứng nhận người khai thác tàu bay thỏa thuận để cấp giấy chứng nhận với quan nhà nước có thẩm quyền mà bắt buộc phải đáp ứng điều kiện theo quy định Nhà nước • Phương pháp bình đẳng – thỏa thuận: Phương pháp có đặc trưng xác nhận độc lập bình đẳng bên chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật, bên có quyền tự định đoạt việc tham gia hay không tham gia vào quan hệ, có quyền thỏa thuận cách bình đẳng với quyền nghĩa vụ bên cách thức thực biện pháp bảo đảm thực quyền nghĩa vụ Phương pháp dùng chủ yếu để điều chỉnh quan hệ hợp đồng vận chuyển hành khách hàng hóa đường hàng không Ví dụ: Điều 143 Luật hàng không dân dụng Việt Nam hành quy định Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý: “Điều 143 Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý đường hàng không thoả thuận người vận chuyển hành khách, theo người vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đến hành khách phải toán cước phí vận chuyển Vé hành khách, Điều lệ vận chuyển, bảng giá cước vận chuyển thoả thuận khác văn hai bên tài liệu hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý” Phương pháp bình đẳng thỏa thuận theo Điều 143 Luật hàng không dân dụng Việt Nam nêu ví dụ thể điều chỉnh phương pháp bình đẳng, thỏa thuận bình đẳng thỏa thuận người vận chuyển hành khách hành khách, hành khách có quyền thỏa thuận có tham gia giao kết hợp đồng vận chuyển hành khách, chấp nhận thỏa thuận điều khoản hợp đồng Ngoài hai phương pháp điều chỉnh chủ yếu nêu trên, luật vận chuyển hàng không quốc tế sử dụng phương pháp điều chỉnh khác như: phương pháp cấm đoán, phương pháp bắt buộc, phương pháp cho phép, C KẾT LUẬN Luật vận chuyền hàng không quốc tế ngành luật khác hệ thống pháp luật quốc gia, làm cho nguồn pháp luật phong phú Và giúp dễ dàng giải vấn đề phát sinh lĩnh vực hàng không
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng minh rằng, Luật vận chuyển hàng không quốc tế là một ngành luật độc lập, Chứng minh rằng, Luật vận chuyển hàng không quốc tế là một ngành luật độc lập, Chứng minh rằng, Luật vận chuyển hàng không quốc tế là một ngành luật độc lập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay