NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

8 210 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:38

1 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THE FACTORS AFFECT TO THE APPLICATION OF E-COMMERCE IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN DANANG TÓM TẮT Kết nghiên cứu 287 DNNVV địa bàn thành phố Đà Nẵng cho thấy yếu tố thuộc tổ chức, đặc điểm sản phẩm, quy mô doanh nghiệp, hiểu biết lãnh đạo công nghệ thông tin thương mại điện tử, thái độ nhà quản lý đổi công nghệ thông tin, cường độ cạnh tranh, sức ép bên giúp đỡ doanh nghiệp lớn, hỗ trợ Chính phủ, hạ tầng công nghệ thông tin, nhận thức lợi ích liên quan phức tạp ứng dụng thương mại điện tử yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng TMĐT DNNVV địa bàn thành phố Đà Nẵng Việc xác định yếu tố ảnh hưởng sở để đề xuất giải pháp góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng TMĐT DNNVV địa bàn thành phố Đà Nẵng Từ khóa: Thương mại điện tử; Doanh nghiệp nhỏ vừa; công nghệ; đổi mới; Đà Nẵng ABSTRACT Inrecent global economy, e-commerce has a very important role in business strategy to support strongly to economic development and to be an effective tool for competitive capacity of enterprises, especially small and medium ones Study results in 287 small and medium enterprises in Danang show that organizational factors, product’s characteristics, firm size and leadership’s knowledge in IT and e-commerce, the attitude of managers for imformation technology innovation, competition’s intensity, external pressure, the help of larger enterprises and the support of the government, public informatio infrastructure, the awareness of the involved benefits and the complexity of ecommerce applications are factors affecting to ecommerce applications in SMEs in Da Nang city The finding of above factors is essential to have effective solutions promoting e-commerce applications in SMEs in Da Nang city Keywords: e-commerce; SME; technology; innovation; Danang Đặt vấn đề Trong năm qua, hoạt động ứng dụng thương mại điện tử DNNVV địa bàn thành phố trọng, ngày ứng dụng rộng rãi đạt số kết đáng khích lệ Chi phí đầu tư cho TMĐT tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp dành 5% tổng chi phí hoạt động để đầu tư cho TMĐT Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, việc ứng dụng TMĐT DNNVV địa bàn thành phố số tồn định Hầu hết DNNVV nặng đầu tư trang thiết bị phần cứng, chưa đầu tư mức cho phần mềm ứng dụng Chưa có định hướng rõ ràng ứng dụng theo hướng TMĐT, đội ngũ chuyên viên CNTT trình độ cao mỏng, chi phí cho hoạt động TMĐT DNNVV mức thấp 2 Việc ứng dụng TMĐT DNNVV Đà Nẵng dừng lại cấp độ thấp Hiệu việc áp dụng TMĐT kinh doanh doanh nghiệp chưa cao khách hàng chưa có thói quen giao dịch qua mạng, tính an toàn giao dịch chưa đảm bảo, thiếu nhân vận hành chưa thật ứng dụng sâu rộng doanh nghiệp, giao dịch qua mạng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp Điều làm cho hoạt động TMĐT địa bàn thành phố mang tính hình thức hiệu thực tế [1] Xuất phát từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng thương mại điện tử doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Đà Nẵng thật cần thiết, giúp cho DNNVV nhận thức sâu sắc lợi ích hiệu TMĐT mang lại; đồng thời giúp đề xuất giải pháp hỗ trợ cho DNNVV địa bàn thành phố ứng dụng thương mại điện tử cách hiệu Mô hình nghiên cứu Trên sở tiếp cận có chọn lọc ưu điểm từ mô hình lý thuyết hội nhập TMĐT doanh nghiệp Việt Nam Lê Văn Huy (2008), tiếp thu ý kiến đóng góp số chuyên gia công tác quản lý nhà nước nhà quản lý DNNVV ứng dụng TMĐT…, mô hình đề xuất hình thành mô hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng thương mại điện tử doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Đà Nẵng Mô hình tập trung phân tích sâu yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng TMĐT DNNVV với 04 nhóm yếu tố (1) yếu tố thuộc tổ chức, (2) yếu tố đặc điểm người lãnh đạo, (3) yếu tố bên (4) yếu tố đổi công nghệ [3], [8], [9] YẾU TỐ THUỘC VỀ TỔ CHỨC Đặc điểm sản phẩm Quy mô doanh nghiệp Định hướng chiến lược Hiểu biết TMĐT nhân viên Văn hóa doanh nghiệp Nguồn lực doanh nghiệp YẾU TỐ BÊN NGOÀI Cường độ cạnh tranh Sức ép người bán mua Sự giúp đỡ doanh nghiệp lớn Sự hỗ trợ Chính phủ Hạ tầng công nghệ thông tin Ứng dụng thương mại điện tử YẾU TỐ VỀ ĐỔI MỚI CÔNG YẾU TỐ VỀ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI NGHỆ Nhận thức lợi ích liên quan LÃNH ĐẠO Thái độ việc đổi Sự phức tạp ứng dụng TMĐT CNTT Thiết kế nghiên cứu Hiểu biết TMĐT nhân Sự phù hợp với tổ chức Thiết kế nghiên cứu viên xây dựng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính phương pháp nghiên cứu định lượng Trên sở nhận định ban đầu yếu tố ảnh hưởng, mức độ ứng dụng TMĐT DNNVV, kết hợp với việc lấy ý kiến đóng góp số chuyên gia quản lý Nhà nước quản lý doanh nghiệp lĩnh vực thương mại điện tử, bảng câu hỏi với 57 biến quan sát hoàn thiện sử dụng để thu thập liệu Để đạt kích thước mẫu đề ra, 300 bảng câu hỏi khảo sát 50 phiếu điều tra trực tuyến gửi vấn với tỷ lệ mẫu phù hợp với loại hình doanh nghiệp dựa danh sách doanh nghiệp có website đăng ký tham gia Cổng giao tiếp thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng http://www.danang.biz.vn, danh sách hội viên Hội DNNVV Đà Nẵng đơn vị kê khai nộp thuế địa bàn thành phố từ Cục thuế thành phố Đà Nẵng Kết khảo sát thu 287 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 82% sử dụng để nhập liệu Phần mềm phân tích thống kê SPSS 16.0 ứng dụng để phân tích mô tả, xác định tần suất, phân tích nhân tố khám phá EFA, kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Crobach’s Alpha phân tích hồi quy đa biến Kết nghiên cứu bàn luận Thông tin mẫu nghiên cứu Kết phân tích thống kê mô tả liệu cho thấy lĩnh vực sản xuất, kinh doanh DNNVV thương mại dịch vụ, chiếm tỷ lệ 58,9% 41,1% DNNVV lại thuộc lĩnh vực công nghiệp xây dựng, nông, lâm, thủy sản giáo dục, y tế… Hầu hết DNNVV trang bị máy vi tính có kết nối internet 81,2% DNNVV kết nối internet thông qua hình thức ADSL, wifi, wireless Chỉ có 14,6% DNNVV sử dụng hình thức kết nối internet đường dây điện thoại với model Số DNNVV xây dựng website phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị chiếm 79,8% Đồng thời, 90,8% ý kiến đồng ý website sử dụng để cung cấp thông tin chung doanh nghiệp; 92,1% ý kiến đồng ý website sử dụng để quảng bá sản phẩm, dịch vụ qua mạng Điều cho thấy, việc ứng dụng TMĐT DNNVV địa bàn thành phố dừng lại cấp độ 1, Bên cạnh đó, 11,1% DNNVV tham gia Cổng TMĐT thành phố Đà Nẵng 77,4% DNNVV chưa biết đến không tham gia sàn giao dịch TMĐT Tuy nhiên, 63,4% số DNNVV mong muốn có dự định tương lai tham gia sàn giao dịch TMĐT Như vậy, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết TMĐT cho DNNVV nâng cao DNNVV ý thức tầm quan trọng hiệu mang lại tham gia sàn giao dịch TMĐT [2] Phân tích nhân tố khám phá Alpha Cronbach Kết phân tích nhân tố khám phá thang đo yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng TMĐT cho thấy với 48 biến quan sát được đưa vào phân tích nhân tố khám phá (EFA) Sau lần phân tích EFA có 04 biến quan sát bị loại khỏi mô hình có hệ số tải nhân tố nhỏ 0,5 Kết EFA cuối có KMO= 0,876, Sig.=0,000, tổng phương sai trích đạt giá trị 66,516% kết hình thành 10 nhân tố : + Các yếu tố thuộc tổ chức : (1) Yếu tố thuộc tổ chức (YTTC) + Các yếu tố thuộc đặc điểm người lãnh đạo : (2) Yếu tố Hiểu biết CNTT TMĐT (HBLD) (3) Thái độ việc đổi CNTT (TDLD) + Các yếu tố bên : (4) Cường độ cạnh tranh (CDCT), (5) Sức ép bên giúp đỡ DN lớn (SEBM), (6) Sự hỗ trợ Chính phủ (HTCP) (7) Hạ tầng công nghệ thông tin (HTCN) + Các yếu tố đổi công nghệ : (8) Nhận thức lợi ích liên quan (LILQ), (9) Sự phức tạp ứng dụng TMĐT (SPTA) (10) Sự phù hợp với tổ chức Kết phân tích nhân tố khám phá thang đo ứng dụng TMĐT với biến quan sát cho thấy hệ số KMO=0,808, Sig.=0,000, điều khẳng định giá trị KMO đảm bảo tính thích hợp việc phân tích nhân tố khám phá mức độ ý nghĩa liệu đưa vào thực phân tích nhân tố Kết kiểm định độ tin cậy thang đo cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha đạt giá trị > 0,7 đảm bảo độ tin cậy cho phép thang đo dùng mô hình Hệ số tương quan biến tổng biến > 0,3 cho thấy biến có tương quan chặt chẽ Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh gồm có 12 yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng TMĐT giả thuyết từ H1 đến H12 hiệu chỉnh theo mô hình đặt có tương quan yếu tố đến ứng dụng TMĐT DNNVV địa bàn thành phố Đà Nẵng Kiểm định mô hình Đánh giá, kiểm định độ phù hợp mô hình hồi quy cho thấy với R² = 0,512 có nghĩa độ thích hợp mô hình 51,2% hay 51,2% biến thiên ứng dụng TMĐT DNNVV địa bàn thành phố Đà Nẵng giải thích 12 yếu tố Với giá trị F = 18,859, Sig = 0,000 0,05 nghĩa biến không ảnh hưởng tới ứng dụng TMĐT Bảng Bảng Phân tích hồi quy đa biến Yếu tố Giả thuyết (Hằng số) Hệ số hồi quy không chuẩn hóa B Std Error 0,604 0,301 Hệ số hồi quy chuẩn hóa T Mức ý nghĩa 2,005 0,046 Beta YTTC H1 0,168 0,072 0,159 2,325 0,021 ĐĐSP H2 -0,106 0,047 -0,109 -2,254 0,025 QMDN H3 0,085 0,039 0,108 2,182 0,03 HBLD H4 0,141 0,070 0,133 2,033 0,043 TDLD H5 0,107 0,051 0,108 2,095 0,037 CDCT H6 0,156 0,056 0,169 2,766 0,006 SEBM H7 0,240 0,063 0,262 3,814 0,000 HTCP H8 0,171 0,064 0,160 2,689 0,008 HTCN H9 0,128 0,052 0,132 2,476 0,014 LILQ H10 0,117 0,052 0,120 2,234 0,027 SPTA H11 -0,143 0,053 -0,135 -2,685 0,008 SPHT H12 -0,019 0,060 -0,018 -0,312 0,755 Phương trình hồi quy thể quan hệ yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng TMĐT: UDTMDT = 0,604 + 0,168*YTTC – 0,106*ĐĐSP + 0,085*QMDN + 0,141*HBLD + 0,107*TDLD + 0,156*CDCT + 0,240*SEBM + 0,171*HTCP + 0,128*HTCN + 0,117*LILQ Từ phương trình hồi quy cho thấy ảnh hưởng ứng dụng TMĐT DNNVV địa bàn thành phố Đà Nẵng có quan hệ tuyến tính với yếu tố Mức độ ảnh hưởng cao đến ứng dụng TMĐT DNNVV Sức ép bên giúp đỡ doanh nghiệp lớn (BSEBM = 0,240), sau Sự hỗ trợ Chính phủ (BHTCP = 0,171), Yếu tố thuộc tổ chức (BYTTC = 0,168); Cường độ cạnh tranh (BCDCT = 0,156), Sự phức tạp ứng dụng TMĐT (BSPTA = 0,143), Hiểu biết CNTT TMĐT lãnh đạo (BHBLD = 0,141), Hạ tầng công nghệ thông tin (BHTCN = 0,128), Nhận thức lợi ích liên quan (BLILQ = 0,117), Thái độ việc đổi CNTT lãnh đạo (BTDLD = 0,107), Đặc điểm sản phẩm (BĐĐSP = 0,106) cuối yếu tố Quy mô doanh nghiệp (BQMDN = 0,085) yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng TMĐT DNNVV địa bàn thành phố Đà Nẵng Giải pháp 6.1 Đối với quan quản lý nhà nước - Đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin: Tích cực xã hội hóa đầu tư cho công nghệ thông tin truyền thông, tăng cường chất lượng dịch vụ viễn thông Hỗ trợ cung cấp sở hạ tầng TMĐT chuyên nghiệp cho DNNVV, triển khai chương trình giảm giá cho giải pháp phần mềm trọn gói giấy phép sử dụng phần mềm Xây dựng Trung tâm dịch vụ CNTT để cung cấp dịch vụ, tiện ích, giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu với giá rẻ CNTT, TMĐT nguồn nhân lực cho DN, đặc biệt DNNVV - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến TMĐT: Xây dựng chuyên mục TMĐT kênh truyền hình DRT để phổ biến kiến thức TMĐT, quảng bá, giới thiệu lợi ích TMĐT, mô hình ứng dụng TMĐT hiệu đến DN, người dân địa bàn Xây dựng triển khai đề án đào tạo nguồn nhân lực TMĐT, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế thành phố - Triển khai hoạt động hỗ trợ DNNVV ứng dụng TMĐT: Hỗ trợ DNNVV ứng dụng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt dịch vụ liên quan đến xuất Nâng cấp độ ứng dụng TMĐT lên cấp độ – để nâng cao hiệu kinh doanh DN; hỗ trợ DNNVV tham gia cổng TMĐT thành phố Đà Nẵng, Cổng TMĐT quốc gia hay Công thông tin Thị trường xuất khấu…Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV nhằm thúc đẩy TMĐT phát triển, mở rộng hỗ trợ tín dụng cho DNNVV để họ sử dụng ICT TMĐT Tổ chức khóa đào tạo miễn phí hội thảo TMĐT, bảo mật tính riêng tư, chương trình trao thưởng trung tâm thông tin nhằm hỗ trợ DNNVV Tăng cường hợp tác quốc tế TMĐT, tư vấn giải pháp, cung cấp dịch vụ phát triển TMĐT - Tăng cường thực thi pháp luật: Các quan quản lý nhà nước cần tăng cường việc triển khai phổ biến quy định pháp luật TMĐT đến DN mà đến người dân địa bàn thành phố Xây dựng đánh giá chất lượng hệ thống website TMĐT địa bàn thành phố Đà Nẵng thông qua chuẩn ISO 9126 Bước đầu hình thành tiện ích hỗ trợ người tiêu dùng tham gia thương mại điện tử loại B2C, khuyến khích siêu thị, trung tâm mua sắm sở phân phối đại cho phép người tiêu dùng toán không dùng tiền mặt mua hàng Hoàn thiện thủ tục pháp lý, tạo môi trường pháp lý an toàn để bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ hợp pháp chống lại đột nhập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền người tiêu dùng … Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước TMĐT địa bàn thành phố Đà Nẵng Ban hành sách nhằm thu hút quan tâm người dân tới truyền thông internet, khuyến khích làm quen tiến tới nâng cao nhận thức TMÐT cách tạo điều kiện sở hạ tầng chi phí sử dụng để người dân tiếp cận với truyền thông internet tốt 6.2 Đối với DNNVV - Hoàn thiện cấu tổ chức; xây dựng, định hướng chiến lược phát triển DN theo hướng TMĐT: Xây dựng định hướng chiến lược phát triển TMĐT rõ ràng, phù hợp với mục tiêu, giá trị DN theo hướng TMĐT Thực Marketing điện tử Xây dựng mạng nội (intranet) giúp cho việc quản lý thông tin nội thực giao dịch TMĐT DN Chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán CNTT TMĐT, nâng cao hiểu biết nhận thức CNTT, TMĐT cho nhân viên lãnh đạo DN; - Đầu tư xây dựng sở hạ tầng công nghệ thông tin: Đầu tư xây dựng sở hạ tầng công nghệ thông tin cách đồng Thiết lập website để giới thiệu thông tin, hỗ trợ marketing, bán hàng qua mạng Một website TMĐT hữu hiệu có khác biệt, độc kích thích khách hàng truy cập vào website đó; đồng thời trì phát triển thương hiệu website Trong trường hợp đầu tư ban đầu cho việc ứng dụng công nghệ gánh nặng cho DNNVV giải pháp hữu hiệu khuyến khích vài DNNVV tập hợp lại thông tin trang web riêng có trách nhiệm xây dựng thương hiệu liên kết hay cập nhật thông tin website Kết luận Việc ứng dụng TMĐT DNNVV địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu tác động nhiều yếu tố, yếu tố thuộc đặc điểm sản phẩm, quy mô doanh nghiệp, hiểu biết CNTT TMĐT lãnh đạo, thái độ người quản lý việc đổi CNTT, cường độ cạnh tranh, sức ép bên giúp đỡ doanh nghiệp lớn, hỗ trợ Chính phủ, hạ tầng công nghệ thông tin, nhận thức lợi ích liên quan, phức tạp ứng dụng TMĐT Trong yếu tố đó, sức ép bên ngoài, cường độ cạnh tranh đòi hỏi DNNVV cần phải tăng cường phát huy giá trị vốn có mình, hoàn thiện cấu tổ chức, xây dựng định hướng chiến lược phát triển TMĐT rõ ràng, nâng cao hiểu biết TMĐT đơn vị … hỗ trợ quyền thành phố, quan quản lý nhà nước việc đảm bảo sở hạ tầng công nghệ thông tin, chế pháp lý, sách khuyến khích điều quan trọng góp phần thúc đẩy việc ứng dụng phát triển TMĐT DNNVV địa bàn thành phố Đà Nẵng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] [4] [5] [6] Báo cáo số 199/BC-UBND ngày 23/12/2010 Tổng kết năm triển khai kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010 thành phố Đà Nẵng – UBND thành phố Đà Nẵng Lê Văn Huy - Đại học Nantes (Pháp): Hội nhập sử dụng thương mại điện tử doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Trang 230 Lê Văn Huy (2007): Mô hình hội nhập thương mại điện tử doanh nghiệp Việt Nam: Một nghiên cứu mô hình lí thuyết Tạp chí Khoa học công nghệ - ĐH Đà Nẵng, số (18), 72-77 Lê Văn Huy (2008): Khảo sát mô hình lý thuyết hội nhập thương mại điện tử doanh nghiệp Việt Nam Phạm Bá Huy (2004): Khảo sát số yếu tố tác động vào sẵn sàng thương mại điện tử Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trang 17,18 – 2004 Kendall J., Tung Lai Lai, Chua Khoon Hui et al (2001): Electronic Commerce Adoption by SMEs in Singapore Proceedings of the 34th Hawaii International [7] [8] [9] Conference on System Sciences 2001: 1- 10 Laosethakul K., Oswald S., Boulton W (2006): Critical Success Factors for eCommerce in Thailand: A Multicle Case Study Analysis Americas Conference on Information System (AMCIS) 2006 Proceedings: 3511- 21 Le Van Huy- Danang University of Economics, Danang, Vietnam – Factors influencing the adoption of e- commerce in SMEs Vietnam: an empirical study of user and prospectors Le Van Huy, Filiatrault P (2006): The Adoption of E-commerce in SMEs in Vietnam: A Study of Users and Prospectors- The Tenth Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS) 2006
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay