Tăng trưởng, phát triển và phát triển bền vững nền kinh tế của tỉnh Thái Bình

38 182 1
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:30

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG BỘ MÔN KINH TẾ Tăng trưởng, phát triển phát triển bền vững kinh tế tỉnh Thái Bình GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TH.S ĐẶNG THỊ THÚY DUYÊN Tên học phần Nhóm thực Mục lục Trang Lời nói đầu Nội dung Phần Lý luận chung I.Tăng trưởng, phát triển phát triển bền vững II.Nguồn lực để tăng trưởng phát triển kinh tế III An sinh xã hội Phần Thực trạng .7 I Tình hình tăng trưởng, phát triển phát triển bền vững kinh tế tỉnh Thái Bình 1.Tăng trưởng kinh tế: 2.Phát triển kinh tế 19 3.Đề xuất mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế 14 II Sử dụng nguồn lực hợp lý để tăng trưởng, phát triển kinh tế tỉnh Thái Bình 15 Nguồn vốn 15 Nguồn lao động 19 Tài nguyên thiên nhiên 20 Khoa học kỹ thuật .23 III Tăng trưởng phát triển kinh tế đôi với giải vấn đề an sinh xã hội phân phối lại thu nhập tỉnh Thái Bình .25 Đánh giá phân phối thu nhập 27 An sinh xã hội 31 Phần : Giải pháp 34 Kết luận 35 A LỜI NÓI ĐẦU Trên nhiều diễn đàn văn kiện cộng đồng quốc tế sách , chương trình hành động quốc gia, vấn đề tăng trưởng kinh tế, phát triển phát triển bền vững lên mối quan tâm hàng đầu Tăng trưởng kinh tế vấn đề quan trọng, liên quan đến thịnh suy quốc gia Bởi thế, phủ nước ưu tiên nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế, coi gốc, tảng để giải vấn đề khác Để định hướng kinh tế phát triển hướng, cần nắm yếu tố nguồn lực tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế Trên sở giải vấn đề tăng trưởng kinh tế tạo nhiều cải mới, người ta giải hàng loạt vấn đề an sinh xã hội khác cân ngân sách, đầu tư chiều sâu, phúc lợi xã hội, giải việc làm, chống lại loại tội phạm, đảm bảo ngân sách cho quốc phòng an ninh Ở Việt Nam nói chung tỉnh Thái Bình nói riêng, việc tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững nội dung để thực đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, đồng thời mục tiêu quan trọng hàng đầu mà nên kinh tế hướng tới B NỘI DUNG Phần : Lý luận chung I Tăng trưởng, phát triển phát triển bền vững Tăng trưởng kinh tế - Khái niệm tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế gia tăng quy mô, khối lượng hàng hóa dịch vụ tạo kinh tế Như chất tăng trưởng phản ánh thay đổi lượng kinh tế Sự thay đổi lượng kinh tế thể gia tăng tuyệt đối tương đối tăng lên quy mô tốc độ Để biểu thị tăng trưởng kinh tế, người ta dùng mức tăng thêm tổng sản lượng kinh tế thời kì sau so với thời kì trước: Yo: Tổng sản lượng thời kì trước Y1: Tổng sản lượng thời kì sau Mức tăng trưởng tuyệt đối : = Y1 - Yo Mức tăng trưởng tương đối: gy = * 100% - Các thước đo tăng trưởng kinh tế GO: Tổng giá trị sản xuất : tổng giá trị sản xuất vật chất dịch vụ tạo phạm vi lãnh thổ quốc gia thời kỳ định GDP : Là tổng giá trị hàng hóa dịch vụ cuối kết hoạt động kinh tế phạm vi lãnh thổ quốc gia tạo nên thời kỳ định GNP: Là tổng giá trị hàng hóa dịch vụ cuối công nhân nước tạo tời kỳ định Ngoài có thước đo khác như: Tổng thu nhập quốc dân: GNI ; sản phẩm quốc dân ròng : NNP ; Thu nhập quốc gia : DI; Mức thu nhập bình quân đầu người : GDP/ngừời, GNP/người, GNI/người - Các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế : Bao gồm nhân tố kinh tế nhân tố phi kinh tế Phát triển kinh tế Phát triển kinh tế trình tăng tiến mặt kinh tế Nó bao gồm biến đổi ngày tốt vấn đề xã hội,sự gia tăng tổng thu nhập kinh tế, biến đổi theo xu cấu kinh tế Như vậy, có phát triển kinh tế bao hàm nội dung tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng theo cách vượt trội so đổi khoa học công nghệ, suất xã hội cao hẳn có cấu kinh tế hợp lí hiệu hẳn Do đó, khái niệm phát triển kinh tế bao gồm : • Trước hết tăng thêm khối lượng cải vật chất, dịch vụ tiến cấu kinh tế đời sống xã hội • Tăng thêm quy mô sản lượng tiến cấu kinh tế xã hội hai mặt vừa phụ thuộc lại vừa độc lập tương đối lượng chất • Sự phát triển trình tiến hóa theo thời gian nhân tố nội kinh tế định Có nghĩa người dân quốc gia phải thành viên chủ yếu tác động đến biến đổi kinh tế đất nước • Kết phát triển kinh tế - xã hội kết trình vận động khách quan, mục tiêu kinh tế xã hội đề thể tiếp cận tới kết Tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế gắn liền với trình công nghiệp hóa đại hóa quốc gia, bước tất yếu biến đổi kinh tế từ thấp đến cao, theo xu hướng biến đổi không ngừng Phát triển bền vững Phát triển bền vững phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu không tổn hại đến khả hệ tương lai việc thỏa mãn nhu cầu họ Ðể xây dựng xã hội phát triển bền vững, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đề nguyên tắc: • • • • • • • • • Tôn trọng quan tâm đến sống cộng đồng Cải thiện chất lượng sống người Bảo vệ sức sống tính đa dạng Trái đất Quản lý nguồn tài nguyên không tái tạo Tôn trọng khả chịu đựng Trái đất Thay đổi tập tục thói quen cá nhân Ðể cho cộng đồng tự quản lý môi trường Tạo khuôn mẫu quốc gia thống nhất, thuận lợi cho việc phát triển bảo vệ Xây dựng khối liên minh toàn cầu Phát triển bền vững thách thức cho quốc gia, điều kiện toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế.việc lựa chọn đường, biện pháp thể chế, sách đảm bảo phát triển bền vững mối quan tâm hàng đầu người bước đường phát triển Một quốc gia đạt mục tiêu thiếu nguồn lực để tăng trưởng, phát triển kinh tế II Nguồn lực để tăng trưởng, phát triển kinh tế Nguồn lực toàn yếu tố nước đã, tham gia vào trình thúc đẩy, phát triển, cải biến xã hội quốc gia Nguồn lực phát triển kinh tế tổng thể nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia, nguồn nhân lực yếu tố phi vật thể khác, bao gồm nước nước có khả khai thác, sử dụng nhằm thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững Nguồn vốn Tài sản quốc gia toàn cải, vật chất lao động sáng tạo người tích lũy lại qua thời gian theo tiến trình lịch sử phát triển kinh tế 1.1 Vốn sản xuất Giá trị tài sản trực tiếp tham gia vào trình sản xuất Vốn sản xuất đánh giá thông qua việc xem xét phần tài sản tích lũy lại tài sản trực tiếp liên quan đến sản xuất dịch vụ Có hình thức biểu vốn sản xuất vốn tiền tệ vốn vật chất Vai trò vốn sản xuất : Vốn sản xuất hình thành trình đầu tư, thể khả sản xuất 1.2 Vốn đầu tư Vốn đầu tư giá trị nguồn lực sử dụng hoạt động đầu tư hay giá trị tài sản tạo hoạt động đầu tư Nguồn vốn đầu tư bao gồm - Nguồn vốn đầu tư nước - Nguồn vốn nước Vai trò vốn đầu tư :Vốn đầu tư chi phí tăng thêm để mua săm máy móc thiết bị, tài sản Thị trường vốn đầu tư nước phát triển - Cầu vốn đầu tư số lượng vốn đầu tư mà thành viên kinh tế có nhu cầu sẵn sàng sử dụng mức giá khác - Cung vốn đầu tư số lượng vốn đầu tư có khả sẵn sàng cung ứng cho kinh tế với mức giá khác Nguồn nhân lực Nguồn lao động phận dân số độ tuổi lao động theo quy định pháp luật có khả lao động, có nguyện vọng tham gia lao động ngừoi độ tuổi lao động làm việc ngành kinh tế quốc dân Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lao động - Quy mô cấu dân số Tỷ lệ dân số tham gia lực lượng lao động Thời gian lao động Giáo dục đào tạo Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cải thiện chất lượng lao động Vai trò lao động tăng trưởng phát triển kinh tế Lao động nhân tố có vai trò hai mặt phát triển kinh tế Vai trò lao đông nước LDSs Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên thiên nhiên nguồn cải vật chất nguyên khai, hình thành , tồn tự nhiên tất thuộc thiên nhiên mà người khai thác, sử dụng thỏa mãn nhu cầu tồn phát triển Phân loại tài nguyên thiên nhiên - Tài nguyên hữu hạn Tài nguyên vô hạn Vai trò tài nguyên thiên nhiên phát triển kinh tế Tài nguyên thiên nhiên nguồn lực trình sản xuất, đối tượng lao động Tài nguyên thiên nhiên không gian sống, nguồn cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho tồn phát triển xã hội loài người - Tài nguyên thiên nhiên nguồn vốn cho qua trình sản xuất, ngừoi biết khai thác, sử dụng Khoa học công nghệ - Khoa học hệ thống tri thức tượng, vật, quy luật tự nhiên, xã hội tư Công nghệ tập hợp phương pháp, qui trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm dịch vụ mong muốn Vai trò khoa học công nghệ phát triển kinh tế - xã hội - III Thứ nhất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Thứ hai, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tiến Thứ ba, tăng sức cạnh tranh kinh tế, doanh nghiệp hàng hóa Thứ tư, nâng cao đời sống vật chất tinh thần người Thứ năm, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái An sinh xã hội An sinh xã hội bảo vệ xã hội thành viên thông qua loạt biện pháp công cộng, nhằm chống lại khó khăn kinh tế xã hội bị bị giảm đột ngột nguồn thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, thương tật, tuổi già chết; đồng thời bảo đảm chăm sóc y tế trợ cấp cho gia định có nhỏ Về mặt chất, an sinh xã hội góp phần bảo đảm thu nhập đời sống cho công dân xã hội Phương thức hoạt động thông qua biện pháp công cộng Mục đích tạo sống tốt đẹp, bình an cho thành viên xã hội Vì vậy, an sinh xã hội mang tính xã hội tính nhân văn sâu sắc Cấu trúc an sinh xã hội bao gồm: - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; - Bảo trợ xã hội, cứu trợ xã hội; - Trợ cấp gia đình; - Các quỹ tiết kiệm xã hội; - Các dịch vụ an sinh xã hội khác tài trợ nguồn vốn công cộng Phần 2:Thực trạng tăng trưởng phát triển kinh tế tỉnh Thái Bình Thái Bình tỉnh ven biển đồng sông Hồng, miền Bắc Việt Nam Trung tâm tỉnh thành phố Thái Bình cách thủ đô Hà Nội 110 km phía đông nam.Theo quy hoạch phát triển kinh tế, Thái Bình thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ Diện tích: 6.768,9 Dân số :196.075 người (2013) Thành phần dân số: Thành thị: 9,9% - Nông thôn: 90,1% I Tình hình tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tỉnh Thái Bình Tăng trưởng kinh tế - số thước đo tăng trưởng kinh tế 10 hồ nằm xen kẽ đất thổ cư hàng ngàn mặt nước sông lớn chảy qua khai thác nghề nuôi cá lồng ven sông cho sản lượng lớn III.4 Động vật: a Các loại cá: + Cá biển: Tại vùng biển Thái Bình có 94 loài, 65 giống, 41 họ, chiếm khoảng 10% tổng số loài vịnh Bắc Bộ Một số loài tương đối nhiều cá bống trắng (13 loài), họ cá (7 loài), họ cá đối (6 loài), họ cá bơn (5 loài) + Cá nước ngọt: Thái Bình tỉnh đồng ven biển có mật độ ao, hồ, sông, mương máng lớn lên đến hàng nghìn hecta Ngoài việc cấp nước, tưới tiêu, nơi có trữ lượng loại cá nước lớn Cá nước tự nhiên: Các loại như: Cá chép, cá măng, cá rói, cá ngao, cá bò, cá trê - Tôm: loài cá, tôm có hai loại: Tôm biển tôm nước - Tôm biển: Vùng biển Thái Bình có 18 loài tôm, quan trọng loài: Tôm he, tôm lột, tôm sú, tôm he nhật, tôm nương, tôm rảo, tôm hộp Tôm nước ngọt: Bao gồm: Tôm xanh, tôm càng, tôm trứng, tôm rịu b Các loài chim: Tại Thái Bình, nhà điều tra 149 loài chim, đặc biệt tìm hai khu vực sinh cảnh có tầm quan trọng quốc tế vùng chim Thái Thụy, Tiền Hải Hai vùng xếp loại tổng số loại quốc gia đạt 25,19 điểm/44 điểm Cả hai vùng nằm ven biển có rừng ngập mặn Cũng theo kết điều tra, loài chim phổ biến chích chòe, rẻ quạt, diều hâu, cú mèo vùng sinh cảnh đặc biệt thuộc Thái Thụy, Tiền Hải có trăm loài ghi nhận III.5 Khoáng sản: + Mỏ khí đốt: Mỏ khí đốt Tiền Hải có 13 vỉa khí có giá trị công nghiệp Các thân khí mỏ Tiền Hải hầu hết có dạng vòm, dạng chắn thạch học, dạng hỗn hợp(vòm + chắn thạch học) Vỉa khí sâu nằm cách mặt đất 1178m, vỉa nông cách mặt đất 468m Công ty khai thác Thái Bình thực khoan 12 giếng khoan thăm dò khai thác khí Mỏ khí đốt Tiền Hải khai thác phục vụ cho Khu công nghiệp Tiền 24 Hải gồm 16 doanh nghiệp (sản xuất xi măng trắng, gạch ốp lát, gạch men, sứ mỹ nghệ xuất khẩu, thủy tinh ) + Than nâu: Diện tích chứa than hố sụt địa hào neogen dài 70km, rộng 7-10km (trung bình 8km) Than có chất lượng tốt, màu nâu đen, ánh nhựa, rắn chắc, cấu tạo dạng khối, nghèo tro, nghèo lưu huỳnh, nhiệt lượng tương đối cao, khả bốc nóng bốc cháy khó Đây loại than nâu lửa dài, nhãn hiệu b2-b3, dùng công nghệ hóa học, công nghệ xi măng làm phối liệu luyện cốc Tài nguyên dự báo cấp p2 47 triệu +Titan(ilmenit) sa khoáng ven biển: Cửa sông Trà Lý, cửa sông Hồng: Độ sâu lớp đất từ 1-1,5m cát màu xá, hạt nhỏ, phần có ititan sa khoáng hàm lượng nghèo (từ 600-3580/cm3) Nguồn gốc thành tạo song - biển – đầm lầy Bờ biển đồng ven biển từ cửa sông Thái Bình đến sông Hồng: Thành phần hạt nhỏ, hạt vừa, sa khoáng màu xám nâu, xám vàng Titan sa khoáng hàm lượng nghèo từ (vài trăm g/m3 đến 5.000g/cm3) Nguồn gốc thành tạo tích tụ biển Cồn Thái Ninh (cửa sông Trà Ly): Từ 0-0,5m cát hạt nhỏ, xám nâu, xám vàng, chứa titan sa khoáng hàm lượng nghèo từ (600-1000g/m3); từ 0,5 -1,3m cát màu xám đen, xám nâu hạt nhỏ phân lớp ngang, chứa titan sa khoáng hàm lượng cao (19-20kg/m3) từ 1,3m trở xuống cát màu xám vàng, hạt nhỏ đến trung bình chứa titan sa khoáng hàm lượng nghèo Nguồn gốc tành tạo biển - biển gió + Nước khoáng : Khu vực phân bố nước khoáng nóng có phương kéo dài tây bắc- đông nam, dài 2250m, rộng120-1000m (trung bình 600m) Tổ chức UNICEF khoan 17 lỗ khoan, có 10 lỗ khoan gặp nước khoáng này, lỗ khoan có nước nóng (nhiệt độ 42º-50ºC), lỗ khoan lại nhiệt độ thấp Nước không màu, không mùi vị, độ PH 6,5-7,2 (trung bình 6,86) Lưu lượng nước đo bơm hút lỗ khoan từ 0,25 - 0,61 lít/giây Nước khoáng nóng Tiền Hải: Thuộc xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải Năm 1975, Công ty Khai thác khí Thái Bình (nay Xí nghiệp Dầu khí Thái Bình) tiến hành khoan lỗ khoan 61 tìm kiếm thăm dò dầu khí đến dộ sâu 2400m Từ đáy lên gặp vỉa T1 đến T13 chứa khí nước khoáng nóng, có vỉa chứa khí III.6 Tài nguyên du lịch: 25 Thái Bình có cảnh quan thiên nhiên với cồn đảo ven biển có nhiều loài chim quý, cảnh thiên nhiên hoang dã, rừng ngập mặn Bên cạnh đó, Tỉnh có nhiều lễ hội truyền thống, công trình văn hoá xếp hạng, làng nghề truyền thống thuận lợi phát triển du lịch sinh thái IV Khoa học công nghệ Trong giai đoạn 2010 - 2015, tỉnh đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật nhiều lĩnh vực với quy mô ngày lớn, phạm vi áp dụng rộng, thu hút tổ chức, nhà khoa học tỉnh tham gia, góp phần tích cực phục vụ phát triển kinh tế Toàn tỉnh triển khai 397 chương trình, đề tài, dự án khoa học kỹ thuật cấp, kinh phí thực từ ngân sách trung ương 45 tỷ đồng, ngân sách nghiệp khoa học công nghệ địa phương 82 tỷ đồng, nguồn vốn đối ứng đơn vị, doanh nghiệp cho nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất 80 tỷ đồng Trong nông nghiệp: Nhiều giống lúa nhà khoa học Thái Bình dày công nghiên cứu mang lại mùa vàng ấm no cho nông dân TBR1, BC15, Thái Xuyên 11, có giống lạc TB 25, giống ngô GS 36 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn công nhận giống quốc gia Nhiều mô hình chuyển đổi từ cấy lúa hiệu sang trồng loại có giá trị kinh tế cao trồng ớt Quỳnh Minh, An Ấp… (Quỳnh Phụ), trồng dưa lê Song An (Vũ Thư), Tân Tiến, Hòa Tiến (Hưng Hà), khoai tây Vũ Lạc (thành phố Thái Bình), Thái Giang (Thái Thụy), Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ), mô hình sản xuất khép kín từ giống đến gạo thương phẩm giống lúa ĐS1 chất lượng cao; mô hình sản xuất nấm mỡ chịu nhiệt, nấm rơm vụ trái vụ; mô hình nhân giống hòe, chiết tách rutin đạt chất lượng cao phục vụ nhu cầu sản xuất thuốc nước xuất khẩu… Nhiều loại dược liệu, ăn quả, hoa, cảnh có giá trị kinh tế cao nông dân nhiều địa phương đưa vào trồng góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho việc chuyển dịch mạnh mẽ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn xây dựng nông thôn Nhờ thành tựu nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học công nghệ ba khâu: giống, thức ăn, nuôi dưỡng nên lĩnh vực chăn nuôi nuôi trồng thủy sản có 26 bước đột phá phát triển mạnh mẽ, nhiều giống vật nuôi có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất tôm thẻ chân trắng, ngao, cá vược, cá song chấm nâu, cá chim vây vàng , góp phần nâng cao suất, chất lượng sản phẩm thu nhập cho hộ nuôi Các tiến khoa học công nghệ quy trình canh tác, phân bón, phòng trừ dịch bệnh ứng dụng có hiệu trình sản xuất Trong công nghiệp dịch vụ: Trình độ công nghệ sản xuất số doanh nghiệp nâng lên, mang lại hiệu kinh tế cao như: công nghệ sản xuất lúa giống hạt giống Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống trồng Thái Bình, công nghệ phun sơn chống dính đồ gia dụng Công ty TNHH Điện AIDI, công nghệ sản xuất thuốc Công ty Dược - Vật tư y tế Khải Hà, công nghệ sản xuất bia Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen… GS, TSKH Đặng Vũ Minh Một ví dụ điển hình việc hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, cải tiến thành công công nghệ dập cắt kim loại từ phôi cuộn phương pháp dập cắt sản xuất bình gas LPG Sự cải tiến giúp suất tăng từ 200.000 sản phẩm/năm (chưa cải tiến) lên 600.000 sản phẩm/năm (sau cải tiến), bảo đảm an toàn cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh thị trường Thành tựu bật khác việc nghiên cứu cải tiến thành công công nghệ máy dập thổi thủy tinh dây chuyền sản xuất thủy tinh dân dụng, đạt công suất 10 thủy tinh sản phẩm/năm, giúp chủ động sản xuất, tiết kiệm chi phí thuê chuyên gia nước sang sửa chữa nhập chi tiết thay  Nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Thái Bình xuất sản phẩm nông nghiệp có quy trình sản xuất tiên tiến, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, có thương hiệu, sản phẩm công nghiệp có xuất xứ, có mã số tham gia xuất khu vực giới, mang nguồn ngoại tệ cho tỉnh vốn đất chật người đông, góp phần nâng cao thu nhập chất lượng sống cho người dân để Thái Bình sớm đạt mục tiêu trở thành tỉnh nông thôn V Đề xuất ý tưởng sử dụng nguồn lực phù hợp cho mục tiêu kế hoạch phát ttiển kinh tế tỉnh Thái Bình 27 V.1 Nguồn vốn: Căn vào khả cân đối ngân sách hàng năm, Tỉnh cần có giải pháp cụ thể để huy động cao nguồn lực nước cho đầu tư phát triển, nguồn nội lực chủ yếu, huy động tối đa nguồn vốn từ quỹ đất, thu hút vốn từ thành phần kinh tế, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, xã hội Cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để thu hút vốn bên ngoài, tranh thủ khai thác tối đa nguồn vốn đầu tư tập trung tỉnh theo dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nông thôn V.2Nguồn lao động: Tiếp tục tăng cường đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa để nâng cao trình độ dân trí, tỷ lệ lao động đào tạo sức khoẻ cho người lao động Xây dựng người Thái Bình động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng Có chế, sách phát triển giáo dục, đào tạo đào tạo đội ngũ công chức, công nhân lao động kỹ thuật, đội ngũ chuyên gia công nghệ quản lý, đội ngũ doanh nhân Thực sách để thu hút nhân tài lao động kỹ thuật đến công tác làm việc lâu dài Thái Bình, đồng thời đẩy nhanh tốc độ đào tạo nguồn nhân lực chỗ phù hợp với cấu kinh tế - xã hội tỉnh Tăng cường công tác bồi dưỡng cán quản lý doanh nghiệp, xếp lại nâng cao trình độ cán quản lý Nhà nước Chú trọng xây dựng nhân lực có kỹ thuật, có trình độ cho sản xuất kinh doanh Có biện pháp gắn phát triển khoa học công nghệ với sản xuất; ứng dụng nhanh thành tựu khoa học - kỹ thuật tin học vào sản xuất V.3 Khoa học công nghệ 28 Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào phát triển sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ , nhằm sản xuất hàng hoá có số lượng nhiều chất lượng tốt, giá thành rẻ hàng hoá chủ lực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thành phố Tập trung xây dựng áp dụng khoa học công nghệ, trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ có trình độ cao ngành mũi nhọn thành phổ Thực xã hội hoá hoạt động khoa học công nghệ theo Luật Khoa học Công nghệ Tăng cường đồi chế hoàn thiện sách lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường phù hợp với địa phương, tạo môi trường cho hoạt động khoa học công nghệ, trở thành động lực phát triển kinh tế -xã hội Tăng cường đầu tư việc ứng dụng tiến kỹ thuật, công nghệ iên tiến công tác quản lý đất đai sử dụng đất kỹ thuật công nghệ số thống kê, xây dựng đồ địa chính; tiến sử dụng đất bảo đảm môi trường sinh thái, tiến kỹ thuật xây dựng, sản xuất nông - lâm nghiệp để nâng cao hiệu sử dụng đất Đẩy mạnh ứng dụng loại giống trồng, vật nuôi có suất cao, khả chịu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Hợp tác liên kết Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học nhà nông phát triển nông nghiệp Ứng dụng công nghệ tiên tiến khâu chế biến nông thủy sản V.4Tài nguyên thiên nhiên: Tăng cường công tác trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng Có kế hoạch cụ thể trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, tăng độ che phủ rừng kỳ quy hoạch Phát triển kinh tế -xã hội gắn kết chặt chẽ với phát triển tài nguyên rừng sở phát triển bền vững Đầu tư phát triển hệ thống thuỷ lợi, khai hoang mở rộng diện tích đất nông nghiệp Hạn chế việc sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt đất lúa có suất chuyển sang mục đích phi nông nghiệp Các dự án đầu tư, công trình có thiệt hại nhiều đến đất nông nghiệp cần xem xét để khai thác vào cuối kỳ quy hoạch, đồng thời giải tốt 29 vấn đề kinh tế lao động Ưu tiên đầu tư cho khu vực sản xuất, kinh doanh khai thác từ đất chưa sử dụng Đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển đô thị thiết phải đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường, sinh thái Giải tốt vấn đề ô nhiễm môi trường đất, không khí, nguồn nước Khai thác đất đai đôi với việc đầu tư cải tạo đất, nâng cao hiệu sử dụng đất Thực quy hoạch sử dụng đất cần giảm thiểu thiệt hại đến cảnh quan thiên nhiên, thảm thực vật, nguồn nước mặt Khi thực đầu tư cần xây dựng quy hoạch chi tiết sở nghiên cứu, xem xét cách có hiệu III Tăng trưởng phát triển kinh tế đôi với giải vấn đề an sinh xã hội phân phối lại thu nhập tỉnh Thái Bình Đánh giá phân phối thu nhập 30 Hình : Biểu đồ thể thu nhập bình quân lao động làm công ăn lương khu vực nhà nước phân theo ngành kinh tế Qua biểu đồ ta thấy : Sơ 2015 khối ngành Khai Khoáng Tỉnh đạt thu nhập lớn ,thứ hai Sản xuất phân phối điện, thứ Công nghiệp chế biến, lại Cung cấp nước quản lí rác thải, Nông lâm thủy sản Hình : Biểu đồ thể thu nhập bình quân lao động làm công ăn lương khu vực nhà nước phân theo ngành kinh tế Qua biểu đồ ta thấy : 31 Trong khối ngành sơ 2015,thu nhập ngành Vận tải,Kho tải lớn nhất, thứ hai Bán buôn bán lẻ ô tô xe máy, thứ thông tin truyền thông cuối dịch vụ lưu trữ ăn uống Hình 6: Biểu đồ thể thu nhập bình quân lao động làm công ăn lương khu vực nhà nước phân theo ngành kinh tế Qua biểu đồ ta thấy : Sơ 2015, Thu nhập cao thuộc Hoạt động Tài ngân hàng bảo hiểm cuối “hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ “ 32 Hình 7: Biểu đồ thể thu nhập bình quân lao động làm công ăn lương khu vực nhà nước phân theo ngành kinh tế Qua biểu đồ ta thấy: Sơ 2015, Cao thuộc Giáo dục đào tạo thứ Y tế hoạt động trợ giúp xã hội An sinh xã hội tỉnh Thái Bình Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế a BHYT tháng đầu năm 2016: Bảo hiểm xã hội tỉnh đạo liệt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, tháng phát triển 132 đơn vị với 2.127 lao động, toàn tỉnh có 1.435.911 người tham gia BHYT, chiếm 80,19% 33 dân số Số thu đạt 1.703,5 tỷ đồng, 61,89% kế hoạch giao Tích cực đạo hoàn thiện, đồng hoá liệu hộ gia đình tham gia BHYT địa bàn tỉnh đạt 99,54% Thời gian qua công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phần mềm nghiệp vụ giải chế độ, sách tiếp tục đẩy mạnh tiết giảm tối đa thời gian tiếp nhận hồ sơ giải chế độ, sách BHXH, BHYT, tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân trình giao dịch với quan Bảo hiểm xã hội Các đơn vị thực tốt công tác nhận, trả kết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, 100% đơn vị tham gia BHXH địa bàn tỉnh thực giao dịch điện tử b Bảo trợ xã hội, cứu trợ xã hội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (1999) cho rằng: “Bảo trợ xã hội hệ thống sách, chế độ, hoạt động quyền cấp hoạt động cộng đồng xã hội hình thức biện pháp khác nhau, nhằm giúp đối tượng thiệt thòi, yếu gặp bất hạnh sống có điều kiện tồn có hội hòa nhập với sống chung cộng đồng, góp phần bảo đảm ổn định công xã hội Thái Bình không hộ đói, nhiên phân hóa giàu nghèo diễn mạnh mẽ vấn đề xúc toàn xã hội quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm không bền vững, số hộ tái nghèo cao Tỷ lệ hộ nghèo năm 2014: 3,32% (20.114 hộ nghèo), tỷ lệ hộ cận nghèo 3,34% (20.221 hộ cận nghèo), tỷ lệ hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội chiếm 91% tổng số hộ nghèo, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội không sức lao động 9.170 hộ (chiếm 45,6% tổng số hộ nghèo) Bên cạnh đó, hậu chiến tranh từ nguyên nhân khác nên Thái Bình có số lượng đối tượng bảo trợ xã hội lớn Thái Bình chi trả cho 93.945 đối tượng bảo trợ xã hội, đó, thực trợ cấp xã hội hàng tháng cho 57.929 người cao tuổi (theo Nghị định số 06) chiếm 61,7%, chi trả trợ cấp cho NKT: 31.483 đối tượng (chiếm 33,5%) với tổng kinh phí gần 275 tỷ đồng (Thái Bình thực mức hệ số theo quy định Chính phủ đối tượng cộng đồng) Đối tượng sở bảo trợ xã hội 677 người (trong đó, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc sở 291 người) Ngoài mức quy định Chính phủ, tỉnh hỗ trợ thêm tiền ăn cho đối tượng 150.000 đồng/người/tháng 34 c Trợ cấp gia đình Bốn đối tượng hưởng trợ cấp gia đình là: - Hộ nghèo Hộ có thành viên hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Hộ dân tộc thiểu số vùng chưa có điện lưới; Hộ dân tộc thiểu số có học sinh trung học phổ thông vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Gói trợ cấp hộ gia đình có phần: khoản hỗ trợ hành khoản hỗ trợ bổ sung Trong đó, khoản hỗ trợ hành gồm: Hỗ trợ tiền điện cho hộ gia đình theo quy định hành, số tiền tương đương 30kWh/hộ/tháng; hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em thuộc hộ nghèo học 70.000 đồng/em/tháng (9 tháng/năm); hỗ trợ tiền ăn 40% mức lương tối thiểu/tháng tiền 10% mức lương tối thiểu/tháng tính tháng/năm cho học sinh người dân tộc thiểu số người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, học trung học phổ thông xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng, khoản hỗ trợ bổ sung gồm: Hỗ trợ phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo: 70.000đ/người/tháng (tối đa tháng); hỗ trợ trẻ từ đến tuổi thuộc hộ nghèo: 70.000đ/em/tháng; hỗ trợ trẻ từ đến 16 tuổi thuộc hộ nghèo không học: 70.000đ/em/tháng (9 tháng/năm) d Các dịch vụ an sinh xã hội khác tài trợ nguồn vốn công cộng Bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước thông tin, truyền thông, góp phần bước nâng cao thu nhập, bảo đảm sống an toàn, bình đẳng hạnh phúc nhân dân Về bảo đảm giáo dục tối thiểu : Theo số liệu tháng đầu năm 2016,công tác giáo dục - đào tạo khoa học - công nghệ thực tốt Tỉnh phối hợp tổ chức thành công kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2016; thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, ban hành Chỉ thị, Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 Tỷ lệ huy động trẻ em đến trường độ tuổi mẫu giáo đạt 99,9%, tiểu học đạt 99,96% Phổ cập giáo dục tiểu học, trung học sở giữ vững 06 tháng đầu năm, dự kiến tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề cho khoảng 11.400 người, đạt 33,5% kế hoạch 35 Về bảo đảm y tế tối thiểu: Theo số liệu tháng đầu năm 2016, Công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân trì thực tốt, không xảy dịch bệnh lớn, không xảy ngộ độc thực phẩm đông người Tiếp tục mở rộng phương pháp điều trị nghiện thuốc thay Methadone; điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em quan tâm Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh bước cải thiện; sở hạ tầng, trang thiết bị ngành y tế tiếp tục quan tâm đầu tư… Đến nay, toàn tỉnh có 89,5% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn Quốc gia y tế; có 78,04% dân số tham gia bảo hiểm y tế Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân thể thấp còi giảm đáng kể mức 5% Tổng kinh phí đầu tư cho sở vật chất, mua sắm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho nhóm lớp năm học 2011 – 2012 398.204 triệu đồng, năm 2013 ngân sách tỉnh tiếp tục bố trí 252,3 tỷ đồng cho GDMN Phần Giải pháp tăng trưởng phát triển bền vững kinh tế tỉnh Thái Bình Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm đáp ứng nghiệp đổi Đảng thực mục tiêu kinh tế – xã hội Xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng tạo điều kiện để doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh phát huy chế thị trường Tiếp tục phát triển thành phần kinh tế để đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo Phát triển loại hình dịch vụ kinh tế thị trường tạo nguồn thu lớn thúc đẩy kinh tế phát triển, theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa 36 C KẾT LUẬN Từ phân tích ta thấy mối quan hệ tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững Tăng trưởng kinh tế điều kiện cần phát triển kinh tế, song điều kiện đủ cho việc phát triển kinh tế Nếu đất nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh làm cho kinh tế phát triển không bền vững Vì thế, để có kinh tế phát triển bền vững phải kết hợp nhiều yếu tố môi trường, có cấu kinh tế cách hợp lí,và đặc biệt phải quan tâm đến việc cải thiện đời sống cho người dân Bởi vậy, vấn đề tăng trưởng, phát triển kinh tế gắn liền với phát triển bền vững mục tiêu quan trọng mà tỉnh Thái Bình hướng tới 37 Tài liệu tham khảo Giáo trình kinh tế phát triển học viện ngân hàng Tổng cục thống kê tỉnh Thái Bình Một số trang web http://sokhdt.thaibinh.gov.vn/news/Lists/ptktxh/View_Detail.aspx?ItemID=2 http://sokhcn.thaibinh.gov.vn/ct/News/Lists/TinTongHop/View_Detail.aspx?Parent ID=&ItemId=229 http://thaibinh.gov.vn/gioithieu/Pages/dieu-kien-tu-nhien.aspx?ItemID=266 http://bhxhthaibinh.gov.vn/view.aspx?act=detailnews&ma=837&madm=117 38
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng trưởng, phát triển và phát triển bền vững nền kinh tế của tỉnh Thái Bình, Tăng trưởng, phát triển và phát triển bền vững nền kinh tế của tỉnh Thái Bình, Tăng trưởng, phát triển và phát triển bền vững nền kinh tế của tỉnh Thái Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay