Xem ngày cưới hỏi Xem ngày cưới hỏi: Chọn ngày Bất Tương, Hoàng đạo

4 686 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:21

Theo phong tục tập quán người Việt ta từ xưa cho đến nay, trước khi dựng vợ gả chồng cho con cháu, các cụ thường nhờ người thầy xem boi, xem tuổi, xem ngay cuoi của đôi trẻ để lương duyên của chúng khỏi bị nửa đường gẫy gánh hay tránh cho chúng khỏi bị cảnh phu thê ly biệt khi phạm cô phòng quả tú. Xem ngày cưới hỏi: Chọn ngày Bất Tương, Hoàng đạo Theo phong tục tập quán người Việt ta từ xưa nay, trước dựng vợ gả chồng cho cháu, cụ thường nhờ người thầy xem boi, xem tuổi, xem cuoi đôi trẻ để lương duyên chúng khỏi bị "nửa đường gẫy gánh" hay tránh cho chúng khỏi bị cảnh phu thê "ly biệt" phạm "cô phòng tú" Ngày nay, quan niệm hôn nhân thay đổi Nam nữ "phải lòng" thương yêu việc cưới gả lẽ thường tình Cho dù ông bà cha mẹ biết trước đổ vỡ ngăn cản được! Thôi xem đôi trẻ có duyên 'tiền định' cho lòng thản Còn chúng có "nợ" lâu dài với hay không tùy "duyên phận" Xem ngày cưới: Cách chọn ngày Bất Tương, Hoàng đạo Trong hôn nhân, trước chọn ngày làm đám hỏi xem ngày cưới, chọn ngày cưới gả chọn ngày đưa rước dâu rể Thường thường ngày người ta làm chung ngày: vừa cưới gả vừa đưa rước dâu rể Các vụ nên chọn 11 ngày tốt sau đây: "Bính Dần, Đinh Mẹo, Bính Tý, Mậu Dần, Kỷ Mẹo, Bính Tuất, Mậu Tý, Canh Dần, Nhâm Dần, Quý Mẹo, Ất Tị" Nên gặp sao: Huỳnh Đạo, Sinh Khí, Tục Thế, Âm Dương Hạp, Nhân dân Hợp, gặp ngày Bất Tương Nên gặp Trực: Thành Vậy ngày Bất Tương ngày nào? Xem ngày cưới gả, chọn ngày mà ngày lại trúng nhằm ngày Bất Tương thật may mắn Ngày tốt mà nhà xem tuong số chọn ngày để cưới gả là: Ngày Bất tương [sao Bất tương] (Bất không, tương tương hợp Nghĩa không bị Âm tương, không bị Dương tương, không bị Cụ tương bất tương ngày đại kiết để dựng vợ gả chồng): Âm tương: Can Âm (-) phối Chi Âm (-), kỵ cho nữ Dương tương: Can Dương (+) phối Chi Dương (+), kỵ cho nam Âm Dương cụ tương: Can Âm (-) phối hợp Chi Dương (+), nam nữ bị kỵ Âm Dương bất tương: Can Dương (+) hòa hợp với Chi Âm (-) tốt cho nam lẫn nữ Xem ngày cưới có nhiều cát tinh như: Thiên Hỷ, Thiên Đức + Nguyệt Đức, Tam Hiệp, Ngũ hiệp, Lục hiệp Ngày trực Bình, trực Định, trực Thành, trực Thâu Ngày Bất Tương chiếu theo Tiết Khí sau: - Lập Xuân Vũ Thủy: ngày Bính Dần, Đinh Mẹo, Bính Tý, Kỷ Mẹo, Mậu Tý, Canh Dần, Tân Mẹo - Kinh Trập Xuân Phân: ngày Ất Sửu, Bính Tý, Đinh Sửu, Bính Tuất, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Mậu Tuất, Canh Tý, Canh Tuất - Thanh Minh Cốc Vũ: ngày Ất Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu - Lập Hạ Tiểu Mãn: ngày Giáp Tý, Giáp Tuất, Bính Tý, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Tuất, Mậu Tý, Bính Thân, Đinh Dậu, Mậu Tuất - Mang Chủng Hạ Chí: ngày Quý Dậu, Giáp Tuất, Quý Mùi, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Tuất, Ất Mùi, Bính Thân, Mậu Tuất, Kỷ Mùi - Tiểu Thử Đại thử: ngày Nhâm Thân, Quý Dậu, Giáp Tuất, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Giáp Thân, Ất Dậu, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất - Lập Thu Xử Thử: ngày Kỷ Tị, Nhâm Thân, Quý Dậu, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Giáp Thân, Ất Dậu, Quý Tị, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Ất Tị, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi - Bạch Lộ Thu Phân: ngày Mậu Thìn, Kỷ Tị, Tân Mùi, Tân Tị, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Giáp Thân, Nhâm Thìn, Quý Tị, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Mậu Ngọ - Hàn Lộ Sương giáng: ngày Kỷ Tị, Canh Ngọ, Tân Mùi, Tân Tị, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Quý Tị, Quý Mẹo, Mậu Ngọ , Kỷ Mùi - Lập Đông Tiểu Tuyết: ngày Mậu Thìn, Canh Ngọ, Mậu Dần, Kỷ Mẹo, Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Tân Mẹo, Nhâm Thìn, Nhâm Dần, Quý Mẹo, Mậu Ngọ - Đại Tuyết Đông Chí: ngày Đinh Mẹo, Mậu Thìn, Kỷ Tị, Đinh Sửu, Kỷ Mẹo, Canh Thìn, Tân Tị, Nhâm Thìn, Tân Sửu, Đinh Tị - Tiểu Hàn Đại Hàn: ngày Bính Dần, Đinh Mẹo, Mậu Thìn, Đinh Sửu, Mậu Dần, Kỷ Mẹo, Canh Thìn, Canh Dần, Tân Mẹo, Tân Sửu, Bính Thìn Cách chọn ngày Hoàng đạo Xem ngày cưới: Cách chọn ngày Bất Tương, Hoàng đạo Thông thường chọn ngày nghĩa không quan tâm đến cát tháng hay năm, mà cần phải có lựa chọn tổng hợp Ngày Hoàng đạo ngày có vị thần Thanh long, Thiên đức, Ngọc đường, Tư mệnh, Minh đường, Kim quý Cách chọn ngày: Dựa vào ngày thích hợp, cân nhắc đến ngày tháng năm sinh để chọn ngày thích hợp Xem tot xau, chọn ngày thích hợp: Thiên đức, Nguyệt đức, Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên hỷ, Lục hợp, Khi tiến hành cưới hỏi nên kiêng kỵ/ tránh chọn ngày đây: - Ngày Tam nương, Sát chủ dương Nguyệt kỵ - Ngày có tinh như: Trùng phục, Thiên hình, Thiên tặc, Địa tặc, Nguyệt phá, Nguyệt sát, Nguyệt hỏa, Nguyệt yểm, Vãng vong, Sát thê - Ngày kỵ tuổi (Thiên khắc, Địa xung) Ngày trực Kiến, trực Phá, trực Nguy - Ngày kỵ: Nguyệt phá, Nguyệt sát, Nguyệt kỵ, Thiên hình, Ly sàng, Cô quả, Cấm kỵ ngày cưới có nhiều, thể thái độ thận trọng người với chuyện lớn đời người Xét năm kết hôn, không nên tổ chức lễ cưới vào năm lập xuân, năm 2004 có hai lập xuân, gọi "song xuân", tốt cho kết hôn THÁNG SANH CỦA NAM NỮ KỴ LẤY NHAU Trai sanh tháng 1, kỵ cưới gái sanh tháng 4, 10 2, 5, 11 3, 6, 12 4, 10 1, 5, 11 2, 6, 12 3, TUỔI CON TRAI KỴ NĂM CƯỚI VỢ Tuổi Tý kỵ năm Mùi_ Tuổi Sửu kỵ năm Thân_ Tuổi Dần kỵ năm Dậu Tuổi Mẹo kỵ năm Tuất_ Tuổi Thìn kỵ năm Hợi_ Tuổi Tị kỵ năm Tý Tuổi Ngọ kỵ năm Sửu _ Tuổi Mùi kỵ năm Dần_ Tuổi Thân kỵ năm Mẹo Tuổi Dậu kỵ năm Thìn_ Tuổi Tuất kỵ năm Tị_ Tuổi Hợi kỵ năm Ngọ TUỔI CON GÁI KỴ NĂM LẤY CHỒNG Tuổi Tý kỵ năm Mẹo_ Tuổi Sửu kỵ năm Dần_ Tuổi Dần kỵ năm Sửu Tuổi Mẹo kỵ năm Tý_ Tuổi Thìn kỵ năm Hợi_ Tuổi Tị kỵ năm Tuất Tuổi Ngọ kỵ năm Dậu _ Tuổi Mùi kỵ năm Thân_ Tuổi Thân kỵ năm Mùi Tuổi Dậu kỵ năm Ngọ_ Tuổi Tuất kỵ năm Tị_ Tuổi Hợi kỵ năm Thìn
- Xem thêm -

Xem thêm: Xem ngày cưới hỏi Xem ngày cưới hỏi: Chọn ngày Bất Tương, Hoàng đạo, Xem ngày cưới hỏi Xem ngày cưới hỏi: Chọn ngày Bất Tương, Hoàng đạo, Xem ngày cưới hỏi Xem ngày cưới hỏi: Chọn ngày Bất Tương, Hoàng đạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay