Bài giảng sinh học 8 hấp thụ dinh dưỡng và thải phân (1)

17 241 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:10

KIM TRA BI C Cõu hi :Hot ng tiờu húa ch yu rut non l gỡ ? - Thc n xung rut non c bin i tip v mt húa hc l ch yu - Nh cú nhiu tuyn tiờu húa h tr nh gan,ty ,cỏc tuyn rut,nờn rut non cú cỏc loi enzim phõn gii cỏc phõn t phc ca thc n (Gluxit, lipit, Prụtờin ) thnh cỏc cht dinh dng cú th hp th c ( ng n, glixờrin , axit bộo, axit amin) Nghiờn cu thụng tin v hỡnh 29.1 tr li cõu hi sau : + So sỏnh rut non vi d dy v cu to, kớch thc ? + Trong ng tiờu húa c quan no cú vai trũ hp th dinh dng? Đặc điểm cấu tạo ruột non: + Thành ruột non gồm lớp, mỏng thành dày + Lp niờm mc cú nhiu np gp vi nhiều lông ruột v lụng rut cc nh + Có mạng lới mao mạch dày c phõn b ti tng tới lông ruột + Ruột non dài t 2,8 m Tho lun nhúm phỳt : - c im cu to ca rut non cú ý ngha gỡ vi chc nng hp th cỏc cht dinh dng ca nú ? - Cn c vo õu ngi ta khng nh rng rut non l c quan ch yu ca h tiờu húa m nhn vai trũ hp th cỏc cht dinh dng ? c im cu to ca rut non - Din tớch b mt bờn ca rut non rt ln - Cú h mao mch mỏu v mao mch bch huyt dy c phõn b ti tng lụng rut Cht dinh dng c hp thu vi hiu qu cao - Rut non rt di: giỳp cht dinh dng lu rut lõu hn Hp th cht dinh dng trit hn Ngi ta khng nh rut non l c quan ch yu ca h tiờu húa m nhn vai trũ hp th dinh dng l cn c vo : - Rut non cú b mt hp th ln (ti 400 500 m2),ln nht so vi cỏc on khỏc ca ng tiờu húa - Cú mng mao mch mỏu v mao mch bch huyt dy c Cu to rut non phự hp vi chc nng hp th cht dinh dng : Rut non cú cu to no phự + Niờm mc rut cú nhiu np gp vi hp chc nng hp th dinh nhiu lụng rut v lụng rut cc nh dng ? + Cú mng mao mch mỏu v bch huyt dy c phõn b n tng lụng rut + Rut non rt di Lm tng din tớch b mt v hiu qu hp th ca rut non Cỏc cht dinh dng c hp th qua niờm mc rut non v c chuyn c th bng nhng ng no? Quan sỏt hỡnh 29.3, tho lun nhúm phỳt hon thnh ni dung phiu hc Tnh mch ch trờn Cỏc cht dinh dng vi nng thớch hp v khụng cũn cht c Phn cht dinh dng d c tớch ly ti gan hoc thi b Cht c b kh Cỏc cht dinh dng khỏc v 30% lipit, cú th ln mt s cht c theo ng ny Tim Tnh mch ch di Gan Cỏc vitamin tan du v 70% lipit theo ng ny Mch bch huyt Mao mch mỏu Rut non Tho lun nhúm phỳt : Hon thnh bng 29 Cỏc cht dinh dng Cỏc cht dinh dng c hp th v chuyn c hp th v chuyn theo ng mỏu theo ng bch huyt - ng n - Axớt bộo v glyxờrin - A xớt amin - Cỏc vitamin tan nc -Cỏc mui khoỏng - Nc - Lipit (cỏc git nh ó c nh tng húa ) - Cỏc Vitamin tan du ( A, D, E, K) 1.Cỏc cht dinh dng c hp th Tnh mch ch trờn qua thnh rut v c chuyn v tim bng nhng ng no? Tim - ng mỏu - ng bch huyt Cỏc cht dinh dng no hp th v chuyn theo ng mỏu? ng, axit amin, vitamin, nc, Tnh mch mui khoỏng hũa tan, lipit (30%) ch di ng bch huyt hp th v chuyn nhng cht dinh dng no? Lipit (70%) v cỏc vitamin tan du Gan úng vai trũ gỡ trờn ng chuyn cỏc cht dinh dng v tim? - iu hũa nng cỏc cht dinh dng mỏu n nh - Kh cht c v tit dch mt Gan Mch bch huyt Mao mch mỏu Cỏc thớ nghim loi b vai trũ kh c ca gan u thy c th nhanh cht vỡ nhim c Mi ngy gan phi m nhim kh ht cỏc cht c hot ng trao i cht ca t bo sinh cng nh t bờn ngoi a vo Vy cú phi hng ngy chỳng ta c a nhng cht c hi vo c th th gan s kh ht cỏc cht c ú hay khụng ? V ? Gan b bnh Gan bỡnh thng Kh nng kh c ca gan l rt ln, nhng khụng phi l vụ Nu bo mi v gan khụng b nhim c,vo chỳng ta phi cú cht hn ngy c nhp u u c th nhng binhn, phỏp gỡ s ? suy kit dn, cỏc t bo c hi nh ru chng gan gan s thoỏi hoỏ ( nhim m) thay vo ú l mụ x Gan x thỡ tiờu hoỏ kộm, c th suy nhc thng xuyờn b nhim c v cuc sng s kộo di chng c bao lõu gan khụng b nhim c chỳng ta phi : - Ăn thực phẩm - Không hút thuốc uống nhiều bia rợu - Tiờm nga viờm gan Thnh phn thc n khụng c tiờu húa hoc cha c tiờu húa ht rut non s c chuyn xung rut gi Ti õy s xy hot ng cui cựng ca quỏ trỡnh tiờu húa ú l hot ng gỡ? Ti rut gi, nc tip tc c hp th, phn cht bó cũn li s rn c hn v thi ngoi nh s co búp cỏc c hu mụn phi hp vi cỏc c thnh bng ú l s thi phõn Nờu nguyờn nhõn ca chng tỏo bún ngi ? Cỏch khc phc Nguyờn nhõn: Do li sng ớt ng th lc gim nhu ng rut gi hoc n ung khụng ỳng cỏch ( n nhiu cht m, cht chỏt, nhiu prụtờin, ớt cht x ) Cỏch khc phc : - Cn ng hp lớ, n ung ỳng cỏch ( ung nc, n nhiu cht x, khụng n nhiu cht chỏt) , Vai trũ ch yu ca rut gi quỏ trỡnh tiờu húa c th ngi l gỡ ? Bi 29 HP TH CHT DINH DNG V THI PHN I HP TH CHT DINH DNG Cu to rut non phự hp vi chc nng hp th : + Niờm mc rut cú nhiu np gp vi nhiu lụng rut v lụng rut cc nh + Cú mng mao mch mỏu v bch huyt dy c phõn b ti tng lụng rut + Rut non rt di Tng kh nng hp th ca rut non II CON NG VN CHUYN, HP TH CC CHT V VAI TRề CA GAN -Cỏc cht c hp th i theo ng mỏu v bch huyt nhng cui cựng c hũa chung v phõn phi n t bo c th - Vai trũ ca gan: iu hũa nng cỏc cht mỏu, kh cỏc cht c, tit dch mt III.THI PHN: Vai trũ ch yu ca rut gi l hp th nc v thi phõn Cõu Nhng c im cu to no ca rut non giỳp nú m nhim tt vai trũ hp th cỏc cht dinh dng ? - Lp niờmm mcnhim rut non cú cỏc gp vi Cõu Gan nhng vainp trũ gỡ cỏc trỡnh lụng rut v lụng nh quỏ tiờu húa crut th cc ngi ? Lm din tớch bờn ca rut non tng gp 600 ln so vi din tớch mt ngoi mỏu c iu hũa nng cỏc cht n nh - Rut non rt di ( ti 2,8 ), di nht cỏccht c quan ca ng tiờu húa tiờu - Kh cỏc c v tit dch mt giỳp húa lipit - Cú mng mao mch mỏu v mch bch huyt phõn b dy c ti tng lụng rut - Hc bi, tr li cõu hi 1,2,3 SGK tr.96 - c trc ni dung bi 30 - K bng 30.1; 30.2 vo v bi 17 [...]... ? Bài 29 HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN I HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG Cấu tạo ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ : + Niêm mạc ruột có nhiều nếp gấp với nhiều lông ruột và lông ruột cực nhỏ + Có mạng mao mạch máu và bạch huyết dày đặc phân bố tới từng lông ruột + Ruột non rất dài  Tăng khả năng hấp thụ của ruột non II CON ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN, HẤP THỤ CÁC CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA GAN -Các chất được hấp. .. -Các chất được hấp thụ tuy đi theo 2 đường máu và bạch huyết nhưng cuối cùng vẫn được hòa chung và phân phối đến tế bào cơ thể - Vai trò của gan: điều hòa nồng độ các chất trong máu, khử các chất độc, tiết dịch mật … III.THẢI PHÂN: Vai trò chủ yếu của ruột già là hấp thụ nước và thải phân Câu 1 Những đặc điểm cấu tạo nào của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng ? - Lớp niêmđảm... chuyển xuống ruột già Tại đây sẽ xảy ra hoạt động cuối cùng của quá trình tiêu hóa Đó là hoạt động gì? Tại ruột già, nước tiếp tục được hấp thụ, phần chất bã còn lại sẽ rắn đặc hơn và thải ra ngoài nhờ sự co bóp các cơ ở hậu môn phối hợp với các cơ thành bụng Đó là sự thải phân Nêu nguyên nhân của chứng táo bón ở người ? Cách khắc phục Nguyên nhân: Do lối sống ít vận động thể lực giảm nhu động ruột già... các trình lông ruột và lông nhỏ quá tiêu hóa ở cơruột thể cực người ? Làm diện tích bên trong của ruột non tăng gấp 600 lần so với diệnđộ tích mặt ngoài máu được Điều hòa nồng các chất trong ổn định - Ruột non rất dài ( tới 2 ,8  3 mét ), dài nhất cácchất cơ quan của ống tiêu hóa tiêu - trong Khử các độc và tiết dịch mật giúp hóa lipit - Có mạng mao mạch máu và mạch bạch huyết phân bố dày đặc tới... của ống tiêu hóa tiêu - trong Khử các độc và tiết dịch mật giúp hóa lipit - Có mạng mao mạch máu và mạch bạch huyết phân bố dày đặc tới từng lông ruột - Học bài, trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK tr.96 - Đọc trước nội dung bài 30 - Kẻ bảng 30.1; 30.2 vào vở bài tập 17 ... hết các chất độc do hoạt động trao đổi chất của tế bào sinh ra cũng như từ bên ngoài đưa vào Vậy có phải hàng ngày chúng ta cứ đưa những chất độc hại vào cơ thể thỡ gan sẽ khử hết các chất độc đó hay không ? Vỡ sao ? Gan bị bệnh Gan bình thường Khả năng khử độc của gan là rất lớn, nhưng không phải là vô Để Nếu bảo mỗi vệ gan không bị nhiễm độc,vào chúng ta phải có chất hạn ngày cứ nhập đều đều cơ thể... phải có chất hạn ngày cứ nhập đều đều cơ thể những biệnhạn, pháp gì sẽ ? suy kiệt dần, các tế bào độc hại như rượu chẳng gan gan sẽ thoái hoá ( nhiễm mỡ) thay vào đó là mô xơ Gan xơ thì tiêu hoá kém, cơ thể suy nhựơc thường xuyên bị nhiễm độc và cuộc sống sẽ kéo dài chẳng được bao lâu Để gan không bị nhiễm độc chúng ta phải : - ¡n thùc phÈm s¹ch - Kh«ng hót thuèc l¸ vµ uèng nhiÒu bia rîu - Tiêm ngừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sinh học 8 hấp thụ dinh dưỡng và thải phân (1) , Bài giảng sinh học 8 hấp thụ dinh dưỡng và thải phân (1) , Bài giảng sinh học 8 hấp thụ dinh dưỡng và thải phân (1) , Quan sát hình 29.3, thảo luận nhóm 3 phút để hoàn thành nội dung phiếu học tập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay