Bài giảng sinh học 8 hấp thụ dinh dưỡng và thải phân (5)

17 245 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:09

Kiểm tra cũ ? Với phần bữa ăn đầy đủ chất tiêu hoá diễn có hiệu thành phần chất dinh dưỡng sau tiêu hoá ruột non ? Với phần bữa ăn đầy đủ chất tiêu hoá diễn có hiệu thành phần chất dinh dưỡng sau tiêu hoá ruột non : - Đường đơn - Các axitamin - Axit béo glixêrin - Các vitamin - Các muối khoáng  Tiết 31 Hấp thụ chất dinh dưỡng thải phân  I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng Thực  : Đặc điểm cấu tạo ruột non có ý nghĩa với chức hấp thụ chất dinh dưỡng ? MM máu MM bạch huyết lông cực nhỏ Nếp gấp lông ruột  Trả lời  Đặc điểm cấu tạo ruột non có ý nghĩa với chức hấp thụ chất dinh dưỡng: • Diện tích bề mặt bên ruột non lớn (400-500m 2): – Ruột non dài 2,8 - 3m – Lớp niêm mạc ruột non có nhiều nếp gấp với lông ruột lông cực nhỏ • Mạng mao mạch máu mạng bạch huyết phân bố dày đặc tới lông ruột ⇒ Ruột non đảm nhận tốt vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng Thực  : vào đâu người ta khẳng định ruột non quan chủ yếu hệ tiêu hoá đảm nhận vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng? Trả lời  • Ruột non có bề mặt hấp thụ lớn (400-500m2) lớn so với đoạn khác ống tiêu hoá Ruột non có mạng mao mạch máu mạch bạch huyết dày đặc • Thực nghiệm phân tích chất thức ăn đoạn ống tiêu hóa (hình 29-2) chứng tỏ hấp thụ chất dinh dưỡng diễn ruột non Tiết 31 Hấp thụ chất dinh dưỡng thải phân  I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng II/ Con đường vận chuyển, hấp thụ chất vai trò gan Hoàn thành bảng 29 đường vận chuyển chất dinh dưỡng hấp thụ: Các chất dinh dưỡng hấp thụ vận chuyển theo đường máu Các chất dinh dưỡng hấp thụ vận chuyển theo đường bạch huyết Các chất dinh dưỡng với nồng độ thích hợp không chất độc Các chất dinh dưỡng hấp thụ vận chuyển theo đường máu : Đường, axít béo glixêrin, axít amin, vitamin tan nước, muối khoáng nước Thành phần chất dinh dưỡng dư tích luỹ tai gan thải bỏ chất độc bị khử Ruột non K A D E Các vitamin tan dầu 70% lipít theo đường (mạch bạch huyết) Trả lời:  Các chất dinh dưỡng hấp thụ vận chuyển theo đường máu - Đường - Axít amin - Axít béo glixêrin - Các vitamin tan nước - Các muối khoáng - Nước Các chất dinh dưỡng hấp thụ vận chuyển theo đường bạch huyết - Lipít (Các giọt nhỏ nhũ tương hoá) - Các vitamin tan dầu Các chất dinh dưỡng với nồng độ thích hợp không chất độc Các chất dinh dưỡng hấp thụ vận chuyển theo đường máu : Đường, axít béo glixêrin, axít amin, vitamin tan nước, muối khoáng nước  Gan đóng vai trò đường vận chuyển chất dinh dưỡng tim? Thành phần chất dinh dưỡng dư tích luỹ tai gan thải bỏ chất độc bị khử Ruột non K A D E  Trả lời Vai trò gan đường vận chuyển chất dinh dưỡng - Điều hoà nồng độ chất dinh dưỡng máu mức ổn định, phần dư biến đổi để tích trữ thải bỏ - Khử chất độc bị lọt vào chất dinh dưỡng Tiết 31 Hấp thụ chất dinh dưỡng thải phân I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng II/ Con đường vận chuyển, hấp thụ chất vai trò gan  III/ Thải phân  Nêu vai trò chủ yếu ruột già trình tiêu hóa gì?  Vai trò chủ yếu ruột già trình tiêu hóa : + Hấp thụ thêm nước cần thiết cho thể + Thải phân môi trường "Vì Việt Nam khoẻ mạnh - Hãy Rửa tay với xà phòng trước ăn sau vệ sinh" Đánh giá kiểm tra: Chọn câu trả lời 1) Các chất dinh dưỡng hấp thụ đoạn ruột non ? a) Tá tràng b) Phần c) Phần cuối d) Bắt đầu tá tràng mạnh lên phần ? Đặc điểm cấu tạo ruột non giúp đảm nhận tốt vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng? MM máu MM bạch huyết lông cực nhỏ Nếp gấp lông ruột Dặn dò    Đọc phần em có biết trang 96 Trả lời câu hỏi 1, 2, (96) Tìm hiểu trước 30 Tiết 31 Hấp thụ chất dinh dưỡng thải phân I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng Diện tích bề mặt bên ruột non lớn (400-500m2): Ruột non dài 2,8 - 3m Lớp niêm mạc ruột non có nhiều nếp gấp với lông ruột lông cực nhỏ Mạng mao mạch máu mạng bạch huyết phân bố dày đặc tới lông ruột ⇒ Ruột non đảm nhận tốt vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng II/ Con đường vận chuyển, hấp thụ chất vai trò gan *Các chất dinh dưỡng hấp thụ vận chuyển theo đường máu: đường, axit béo glyxerin Axit amin, vitamin tan nước, muối khoáng, nước *Các chất dinh dưỡng hấp thụ vận chuyển theo đường bạch huyết: lipit, vitamin tan dầu * Vai trò gan: - Điều hoà nồng độ chất dinh dưỡng máu mức ổn định, phần dư biến đổi để tích trữ thải bỏ - Khử chất độc bị lọt vào chất dinh dưỡng III/ Thải phân Vai trò chủ yếu ruột già trình tiêu hóa : + Hấp thụ thêm nước cần thiết cho thể + Thải phân môi trường [...]... trước bài 30 Tiết 31 Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng Diện tích bề mặt bên trong của ruột non rất lớn (400-500m2): Ruột non dài 2 ,8 - 3m Lớp niêm mạc ruột non có nhiều nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ Mạng mao mạch máu và mạng bạch huyết phân bố dày đặc tới từng lông ruột ⇒ Ruột non đảm nhận tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng II/ Con đường vận chuyển, hấp thụ. ..Tiết 31 Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng II/ Con đường vận chuyển, hấp thụ các chất và vai trò của gan  III/ Thải phân  Nêu vai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hóa là gì?  Vai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hóa : + Hấp thụ thêm nước còn cần thiết cho cơ thể + Thải phân ra môi trường ngoài "Vì một Việt Nam... chất và vai trò của gan *Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường máu: đường, axit béo và glyxerin Axit amin, các vitamin tan trong nước, muối khoáng, nước *Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường bạch huyết: lipit, các vitamin tan trong dầu * Vai trò của gan: - Điều hoà nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu ở mức ổn định, phần dư sẽ được biến đổi để tích trữ hoặc thải. .. khoẻ mạnh - Hãy Rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh" Đánh giá kiểm tra: Chọn câu trả lời đúng 1) Các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở đoạn nào của ruột non ? a) Tá tràng b) Phần giữa c) Phần cuối d) Bắt đầu ở tá tràng rồi mạnh lên ở các phần tiếp theo ? Đặc điểm cấu tạo nào của ruột non giúp nó đảm nhận tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng? MM máu MM bạch huyết lông cực nhỏ Nếp gấp... độ các chất dinh dưỡng trong máu ở mức ổn định, phần dư sẽ được biến đổi để tích trữ hoặc thải bỏ - Khử các chất độc bị lọt vào cùng các chất dinh dưỡng III/ Thải phân Vai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hóa là : + Hấp thụ thêm nước còn cần thiết cho cơ thể + Thải phân ra môi trường ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sinh học 8 hấp thụ dinh dưỡng và thải phân (5) , Bài giảng sinh học 8 hấp thụ dinh dưỡng và thải phân (5) , Bài giảng sinh học 8 hấp thụ dinh dưỡng và thải phân (5)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay