Đề cương ôn tập Ngữ Văn lớp 8 HKI

56 655 1
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:09

Bộ đề cương cực thích hợp cho những bạn muốn giành kết quả cao trong môn Ngữ Văn tại kì thi cuối học kỳ 1 đang đến gần. Hy vọng nó có thể giúp ích cho các bạn và các bạn sẽ đạt được kết quả cao. Chúc các bạn học tốt CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 CNG ễN TP NG VN HKI A PHN VN HC : I Truyn kớ Vit Nam : bn : Cn nm c tỏc gi, xut x bn, túm tt bn, ni dung, ngh thut, cm nhn c v nhõn vt, dng lm bivaanjn t s hoc thuyt minh v tỏc gi- tỏc phm Tụi i hc(Thanh Tnh) Trong lũng m(Nguyờn Hng) Lóo Hc(Nam Cao) Tc nc v b(Tt ốn-Ngụ Tt T) II Vn hc nc ngoi : bn : Cn nm c tỏc gi, xut x bn, túm tt bn, ni dung, ngh thut, cm nhn c v nhõn vt Cụ bỏn diờm( Truyn c An -ec-xen) ỏnh vi ci xay giú( trớch ụn-Ki-hụ-tờ ca Xộc-van-tột) Chic lỏ cui cựng ( O.Hen-ri) Hai cõy phong( trớch Ngi thy u tiờn Ai-ma-tp) III Vn bn nht dng : bn : Cn hc ni dung ý ngha, ỏp dng vit on vn dng liờn h thc t cuc sng bn thõn v Vit Bi Ngh lun xó hi Thụng tin v ngy Trỏi t nm 2000 ễn dch, thuc lỏ Bi toỏn dõn s IV Th Vit Nam u TK XX : bi th : Cn nm c tỏc gi, th th, thuc th, ni dung, ngh thut, phõn tớch c nhng cõu th, kh th c sc Vo nh ngc Qung ụng cm tỏc ( Phan Bi Chõu) p ỏ Cụn Lụn(Phan Chõu Trinh) Mun lm thng Cui(Tn ) Hai ch nc nh ( Trn Tun Khi) ễng ( V ỡnh Liờn) V Vn hc a phng : VB : Nc lt H Nam ( Nguyn Khuyn) Cn nm c tỏc gi, th th, thuc th, ni dung, ngh thut c sc ca bi th, ỏp dng bi lm TM :Gii thiu v danh nhõnNK Cõu hi t lun : Cõu : Tỡnh cm ca Nguyn Khuyn vi quờ hng H Nam qua bi th Nc lt H Nam c biu hin nh th no ? Gi ý : TRNG THCS INH X GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 - Ging iu th xút xa, bun, thm m tỡnh cm ễng thy c cuc sng ca ngi dõn vựng nụng thụn H Nam lay lt, vụ cựng cc kh, khn khú, ngi kh v lam l - ễng gn bú vi s phn ngi nụng dõn, vi mnh ca quờ hng, t nc - L ngi cú tỡnh cm sõu nng vi ngi nụng dõn v nụng thụn H Nam =>Tỡnh yờu quờ hng, s hiu bit tng tn v lng quờ kt hp vi hn th m thm, tinh t ca tỏc gi ó sỏng to nờn nhng th bt h v thu ni thụn dó ca ng bng Bc B Thiờn nhiờn th Nguyn Khuyn khụng phi l nhng hỡnh nh tru tng, c l thng thy th c in m l nhng cnh vt bỡnh d, thõn quen nụng thụn Cỏi hn ca cnh vt thm sõu vo tõm hn nh th, ng iu vi tõm trng bun, trn tr ca ụng Cõu : Ni dung v ngh thut c sc bi th Nc lt H Nam ( Hc thuc phn Ghi nh/Sỏch Ti liu P) * PHN THC HNH BI TP NG DNG K túm tt nhng bn sau v nờu ni dung chớnh + ngh thut Tụi i Hc: *í ngha bn: Bui tu trng s mói khụng th no quyờn kớ c ca nh Thanh Tnh Trong lũng m: * í ngha bn:Tỡnh mu t l ngun tỡnh cm khụng bao gi vi tõm hn ngi Tc nc v b: * í ngha bn: Vi cm nhn nhy bộn, nh Ngụ Tt T ó phn ỏnh hin thc v sc phn khỏng mónh lit chng li ỏp bc ca nhng ngi nụng dõn hin lnh, cht phỏc Lóo Hc: * í ngha bn: Vn bn th hin phm cht ca ngi nụng dõn khụng th b hoen phi sng cnh khn cựng Cụ bỏn diờm : *í ngha bn: Truyn th hin nim thng cm sõu sc ca nh i vi nhng s phn bt hnh ỏnh vi ci xay giú: *í ngha bn: K cõu chuyn v s tht bi ca ụn Kihụ-tờ dỏnh vi ci xay giú, nh ch giu lớ tng hip s phu lu , hóo huyn, phờ phỏn thúi thc dng, thin cn ca ngi i sng xó hi Chic lỏ cui cựng: *í ngha bn: Cõu chuyn cm ng v tỡnh yờu thng gia nhng ngi ngh s nghốo, Qua ú tỏc gi th hin quan nim ca mỡnh v mc ớch ca sỏng to ngh thut Hai cõy phong : *í ngha bn: - Hai cõy phong l biu tng cu tỡnh yờu quờ hng sõu nng gn lin vi nhng k nim tui th p ca ngi s lng ku-ku-rờu ễn dch thuc lỏ: * í ngha bn: Vi nhng phõn tớch khoa hc, tỏc gi ó ch tỏc hi ca vic hỳt thuc lỏ i vi i sng ngi, t ú phờ phỏn v kờu gi mi ngi ngn nga t nn hỳt thuc lỏ 10.Thụng tin ngy trỏi t nm 2000: *í ngha bn: Nhn thc v tỏc dng ca mt hnh ng nh, cú tớnh kh thi vic bo v mụi trng trỏi t 11.Bi toỏn dõn s: *í ngha bn: Vn bn nờu lờn thi s ca i sng hin i: Dõn s v tng lai ca dõn tc, nhõn loi TRNG THCS INH X GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 12 p ỏ Cụn Lụn: * í ngha bn: Nh tự ca quc thc dõn khụng th khut phc ý chớ, ngh lc v nim tin lớ tng ca ca ngi s cỏch mng * ễn cõu hi t lun : Cõu Em hóy cho bit nguyờn nhõn v ý ngha cỏi cht ca lóo hc? Qua ú ta thy uc nhõn cỏch gỡ ca lóo Hc? TL +Nguyờn nhõn -Tỡnh cnh nghốo kh rỏch,tỳng qun ó y Lóo Hc n cỏi cht nh mt hnh ng t gii thoỏt -Lóo ó t chn cỏi cht bo ton cn nh,ng tin, mnh vn,ú l nhng ling cui cựng lóo li cho =>Cỏi cht t nguyn ca Lóo Hc xut phỏt t lũng thng õm thm sõu sc v lũng t trng ỏng kớnh ca lóo +í ngha: Cỏi cht ca Lóo Hc cú ý ngha sõu sc: - Gúp phn bc l rừ s phn v tớnh cỏch ca Lóo Hc: nghốo kh, b tc, cựng ng, giu lũng t trng - T cỏo hin thc xó hi thc dõn na phong kin, y ngi nụng dõn vo ng cựng +Nhõn cỏch Lóo Hc l ngi cha ht lũng vỡ con,l ngi tỡnh ngha v bit tụn trng hng xúm -> Nhõn cỏch cao thng ca Lóo Hc Cõu Truyn ngn Lóo Hc cho em nhng suy ngh gỡ vố phm cht v s phn ca ngi nụng dõn ch c ? -Cht chiu, tn tin -Giu lũng t trng (khụng lm phin hng xúm k c lỳc cht ) -Giu tỡnh thng yờu (vi trai ,vi Vng) ->S phn ca ngi nụng dõn : nghốo kh bn cựng khụng li thoỏt Cõu Qua hai nhõn vt ch Du v Lóo Hc em hóy vit bi ngn nờu suy ngh v s phn v tớnh cỏch ngi nụng dõn Vit Nam xó hi c ?(5 im) TL Truyn ngn Lóo Hc ca Nam Cao v on trớch Tc nc v b ca ngụ Tt T ú lm ni bt phm cht tt p v s phn bi kch ca ngi nụng dõn Vit nam xó hi thc dõn phong kin ( 0,5) - S phn cựng kh ngi nụng dõn xó hi c , b ỏp bc ch p, i sng ca h vụ cựng nghốo kh.( ) + Lóo Hc mt nụng dõn gi c sng cc kỡ nghốo kh vt v kim sng qua ngy Cuc sng ,s ỏp bc ca xó hi cng nh s dn ộp ca tỡnh cm v s day dt lóo ó tỡm n cỏi cht gii thoỏt cho s kip ca mỡnh TRNG THCS INH X GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 + Ch Du mt ph n thy chung, hin thc, thng chng , thng Do hon cnh gia ỡnh tỳng qun, li gp lỳc su cao thu nng, ch mt mỡnh chy vy bỏn bỏn np su cho chng S tn bo ca xó hi búc lt nng n v tỡnh th bc bỏch ch ó vựng lờn ỏnh li Cai l bo v chng cui cựng b tự ti v b y vo ờm sm chp v ti en nh mc - Nhng h cú phm cht tt p chung thy vi chng con, yờu thng mi ngi, cn cự m ang, khụng mun liờn ly ngi khỏc ( 1,5 ) + Lóo Hc Sng cn c chm ch v lóo tớm n cỏi cht l bo v nhõn phm, bo v s sch , bo v tỡnh yờu , c hi sinh v trỏch nhim cao c ca mt ngi cha nghốo + Ch Du sut i tn to vỡ gia ỡnh , chng con, chng b Cai l c hip, Ch sn sng ng lờn bo v - Bng ngũi bỳt hin thc sõu sc , kt hp vi ngh thut k chuyn hp dn , khc nhõn vt ti tỡnh Nam Cao cng Nh Ngụ Tt T lm ni bt v p v s phn ca ngi nụng dõn Vit Nam trc Cỏch mng thỏng Tỏm mt cỏch sinh ng v sõu sc Qua ú t cỏo xó hi bt cụng , ỏp bc búc lt nng n , ng thi núi lờn lũng cm thụng sõu sc ca cỏc nh i vi nhng ngi cựng kh ( ) Cõu 3: (2,0 im) Qua ba bn truyn ký Vit Nam: Trong lũng m, Tc nc v b v Lóo Hc, em thy cú nhng c im gỡ ging v khỏc ? Hóy phõn tớch lm sỏng t a Ging nhau: (1,0 im) - Thi gian sỏng tỏc: Cựng giai on 1930 1945 - Phng thc biu t: t s - Ni dung: C bn u phn ỏnh cuc sng kh cc ca ngi xó hi ng thi cha chan tinh thn nhõn o - Ngh thut: u cú li vit chõn thc, gn gi, sinh ng b Khỏc nhau: (1,0 im) - Th loi: Mi bn vit theo mt th loi: Trong lũng m (Hi kớ), Lóo Hc (Truyn ngn), Tc nc v b (Tiu thuyt) - u biu t phng thc t s nhng mi bn yu t miờu t, biu cm cú s m nht khỏc - Mi bn vit v nhng ngi vi s phn v nhng ni kh riờng Cõu : Túm tt bn Lóo Hc : Túm tt LH Lóo Hc cú mt trai, mt mnh v mt Con trai lóo i phu n in cao su, lóo ch cũn li cu Vng Vỡ mun gi li mnh cho con, lóo nh phi bỏn chú, mc dự ht sc bun bó v au xút Lóo mang tt c tin dnh dm c gi ụng giỏo v nh ụng trụng coi mnh Cuc sng mi ngy mt khú khn, lóo kim c gỡ n ny v t chi nhng gỡ ụng giỏo giỳp Mt hụm lóo xin Binh T ớt b chú, núi l git hay n vn, lm tht v r Binh T cựng ung ru ễng giỏo rt bun nghe Binh T k chuyn y Nhng bng nhiờn lóo Hc cht - cỏi cht tht d di C lng khụng hiu vỡ lóo cht, ch cú Binh T v ụng giỏo hiu Cõu : Túm tt bn Tc nc v b TRNG THCS INH X GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 Túm tt TNVB Vỡ thiu xut su ca ngi em ó cht, anh Du b bn tay sai ỏnh, trúi, lụi ỡnh cựm kp, va c tha v Mt b lóo hng xúm ỏi ngi hon cnh nh ch nhn t hụm qua, mang n cho ch bỏt go nu chỏo Anh Du va c ngi dy cm bỏt chỏo, cha kp a lờn ming thỡ cai l v gó y t nh Lớ trng li xc vo nh trúi anh mang i Van xin thit khụng c, ch Du ó liu mng chng li quyt lit, ỏnh ngó c hai tờn tai sai vụ li Cõu T truyn ngn Chic lỏ cui cựng ca O.Hen-ri, theo em vỡ chic lỏ cui cựng oc coi l kit tỏc ca c B-men ? TL Gii thớch c ba lớ sau : - Chic lỏ mang li giỏ tr ngh thut : ging chic lỏ tht m mt ho s nh Giụn-xi v Xiu cng khụng nhn - Chic lỏ mang li giỏ tr nhõn sinh : vỡ ngi, vỡ cuc sng - Chic lỏ c i bng c tớnh mng ca c B-men Cõu : Ch nhng im tng phn gia nhõn vt ụn-Ki-hụ-tờ v Xan-chụ Pan-xa Ngh thut tng phn ú cú ý ngha, tỏc dng nh th no ? a.ụn - Ki - Hụ Tờ - Quý tc - Gy, cao, ci nga cũm, - khỏt vng cao c -mong giỳp ớch cho i -mờ mui -hóo huyn, - Dng cm b.Xan - Chụ - Pan - Xa - Nụng dõn - Bộo, lựn, ngi trờn lng la -c mun tm thng -ch ngh n cỏ nhõn mỡnh - tnh tỏo -thit thc - hốn nhỏt -Ngh thut tng phn: mi khớa cnh nhõn vt ụn-Ki-hụ-tờ u i lp rừ rt vi khớa cnh tng ng nhõn vt Xanchụ Pan-xa v lm ni bt lờn TRNG THCS INH X GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 -tỏc dng: + Lm rừ c im ca mi nhõn vt +Tao nờn s hp dn c ỏo + To ting ci hi hc Cõu Phõn tớch ý ngha ca vic dựng du phy u ca bn ễn dch, thuc lỏ Cú th sa thnh ễn dich thuc lỏ hoc Thuc lỏ l mt loi ụn dch c khụng ?Vỡ ? í ngha nhan : - ễn dch: Ch th bnh lan truyn rng (cú th gõy cht ngi hng lot mt thi gian nht nh) - Thuc lỏ: L cỏch gi tt ca t nghin thuc lỏ - Du phy tu t: nhn mnh sc thỏi b/c: va cm tc va ghờ tm, nguyn ra, ty chay => Nhan cú ý ngha: Thuc lỏ! My l ụn dch! Cõu 9: Nguyờn nhõn v tỏc hi ca vic s dng bao bỡ ni lụng ? * Nguyờn nhõn gõy hi - Do c tớnh khụng phõn hu ca nha Plaxtic * Tỏc hi - Ln vo t, cn tr s phỏt trin ca thc vt dn n xúi mũn - Lm cht ng vt nut phi - Lm tc cng rónh gõy mui, bnh tt, dch Ngoi ra: - Lm ụ nhim thc phm, gõy tỏc hi cho nóo, l nguyờn nhõn gõy nờn ung th phi - Vt tỳi ba bói: gõy mt m quan - Ngn cn s phõn hu ca cỏc rỏc thi khỏc - Nu chụn s rt tn din tớch - Khi t gõy ng c, nh hng tuyn ni tit, gim kh nng dch, Cõu 10 Bn cõu th u ca bi th p ỏ CL cú hai lp ngha Hai lp ngha ú l gỡ ?Phõn tớch giỏ tr ngh thut ca nhng cõu th ú Nhn xột v khu khớ ca tỏc gi ? Gi ý : Bn cõu th u Hỡnh nh ngi tự v cụng vic p ỏ Cụn Lụn -Khụng gian:Tr tri ,hoang vng,rng ln, l a ngc trn gian -T th:Hiờn ngang ,sng sng toỏt lờn v p hựng -Cụng vic p ỏ:l cụng vic lao ng kh sai nng nhc -Hnh ng qu quyt ,mnh m: TRNG THCS INH X GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 -Khc ho ni bt tm vúc khng l ca ngi anh hựng -S dng ng t ,phộp i ,li núi khoa trng ,lng t ,ging th hựng ,sụi ni ->Khớ phỏch hiờn ngang ,t th ngo ngh cao ngang tm v tr ,bin cụng vic cng bc thnh cụng vic chinh phc thiờn nhiờn dng mónh ca ngi Cõu 11 Bốn câu thơ cuối bộc lộ trực tiếp cảm xúc suy nghĩ tác giả Em tìm hiểu ý nghĩa câu thơ cách thức biểu cảm xúc tác giả? Gi ý : Bn cõu cui Cm ngh t cụng vic p ỏ - S dng phộp i, khu khớ ngang tng ,rn gii ->Cho thy sc chu ng mónh lit v th xỏc ln tinh thn ca ngi trc th thỏch -Bt khut trc nguy nan ,trung thnh vi lý tng yờu nc -Nhng ngi cú gan lm vic ln, phi chu cnh tự y thỡ ch l vic nh ,khụng cú gỡ ỏng núi -T ho kiờu hónh v cụng vic to ln m mỡnh theo ui ,coi thng vic tự y - Ging iu cng ci,hỡnh nh n d ,cu trỳc i lp ,cõu cm thỏn khng nh lý tng yờu nc ln lao mi l iu quan trng nht -Tin tng mónh lit vo s nghip cu nc ca mỡnh Cõu 12 Phõn tớch cp cõu 1-2 bi cm tỏc vo nh ngc Q, tỡm hiu khớ phỏch v phong thỏi ca nh s ri vo vũng tự ngc Hai cõu : - ip t, ging th va cng ci, va mm mi th hin cch sng ng hong, sang trng ca bc anh hựng khong bao gio thay i PBC t giỏc, ý thc c hon cnh, vt lờn v cao hn hon cnh.ú l quan nim sng cao p Ngi tự c bit l PBC - mt ngi tự cm chc cỏi cht nhng ụng khụng cú mt chỳt gỡ lo s vo nh tự l bao nhiờu thiu thn gian kh nhng PBC coi nh tự ch l chn tm chõn trờn ng u tranh ca mỡnh Nh tự l ni ngi tự yờu nc rốn luyn ý chớ, l trng hc cỏch mng ó tr thnh quan nim sng v u tranh ca PBC cng nh ca cỏc nh CM núi chung -Hai cõu th khụng ch th hin t th, tinh thn, ý ca ngi anh hựng CM nhng ngy u tự m cũn th hin quan nim ca ụng v cuc i v s nghip Cõu 13 Li tõm s cõu 3-4 bi cm tỏc vo nh ngc Q cú ý ngha nh th no ? Hai cõu thc: - Phộp i, i xng c ý ln thanh, ging iu thay i, khụng ựa vui húm hnh m tr nờn trm ngõm suy ngh - Núi lờn tỡnh th v tõm trng au n ca ngi anh hựng y khớ phỏch, tinh thn khụng khut phc, tin mỡnh l ngi yờu nc chõn chớnh, lc quan kiờn cng, chp nhn nguy nan trờn ng tranh u TRNG THCS INH X GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 Cõu 14 Em hiu th no v ý ngha ca cp cõu 5-6.Li núi khoa trng õy cú tỏc dng gỡ vic biu hin hỡnh nh ngi anh hựng ho kit ny? Hai cõu lun: Hai cõu lun l khu khớ ca mt bc anh hựng ho kit cho dự cú tỡnh trng no, bi kch n õu thỡ khớ khụng i, mt lũng theo ui s nghip cu nc cú th ngo nghờ ci truwc mi th on ca k thự cõu th l s kt tinh cao cm xỳc lóng mn ho hựng ca tỏc gi. hnh nh p y lúng mn Li núi khoa trng to nờn hỡnh tng ngh thut gõy n tng mnh ,kớch thớch cao cm xỳc ngi c ,to sc truyn cm ngh thut ln ,nhõn vt khụng cũn l ngi tht ,con ngi nh ,bỡnh thng v tr m tr nờn ht sc ln lao Cõu 15 Hai cõu th cui l kt tinh t tng ca ton bi th Em cm nhn c iu gỡ t hai cõu th y ? - ip t( cũn) nm sỏt v ngn cỏch vi bi du phy cú tỏc dng nhn mnh dt khoỏt tng ý, tng ý K cho cõu th - Hai cõu th kt th hin tinh thn ca ngi chin s CM tự: cũn sng, cũn u tranh gii phúng dõn tc ; th hin quan nim sng ca nh yờu nc, t th hiờn ngang trc cỏi cht , ý gang thộp; tin tng vo s nghip chớnh ngha ca mỡnh, bt chp th thỏch gian nan ú l quan nim sng cao c * THC HNH VIT ON VN, BI VN NGH LUN X HI * Vit bt c ch no cng tuõn th ni dung sau: - Thc trng - Nguyờn nhõn - Tỏc hi ( Hu qu) - Phng hng khc phc * Cỏc cỏch vit - Din dch : Cõu ch nm u on - Quy np : Cõu ch nm cui on - Tng- phõn -hp : Cõu ch nm u on v cõu cht (tng ng cõu C) nm cui on * P DNG * Ch Tỏc hi ca thuc lỏ + Thc trng : - Hin nhiu ngi cht sm hỳt thuc - 1.3tr ngi Vit Nam ri xung mc nghốo v ngi hỳt mt 12-25 nm tui th + Nguyờn nhõn - Thiu hiu bit v tỏc hi thuc lỏ - Quan nim sai trỏi v suy ngh lờch lc + Tỏc hi ( Hu qu) - e da sc khe, tớnh mng loi ngi (dn chng : khúi, cht oxitcacbon khúi, cht hc ớn, cht nicụtingõy cỏc cn bnh nh: ung h phi, nhi mỏu c tim, TRNG THCS INH X GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 - nh hng sc khe nhng ngi xung quanh v cng ng + Phng hng khc phc - Cm qung cỏo thuc lỏ - Pht tin nhng ngi hỳt - Tuyờn truyn cho mi ngi thy tỏc hi thuc lỏ * Ch Tỏc hi ca s gia tng dõn s + Thc trng : - Dõn s ang tng nhanh v khụng u - Nguy c bựng n dõn s + Nguyờn nhõn - S suy ngh sai trỏi, lch lc ụng l tt - Sinh khụng cú k hoch + Tỏc hi ( Hu qu) - nh hng n i sng cỏ nhõn, gia ỡnh v mi mt ca i sng xó hi.( khụng lng thc, thc phm ) - Khụng ỏp ng c nhu cu vic lm + Phng hng khc phc - K hoch húa s sinh , gim t l sinh - Tuyờn truyn tỏc hi ca gia tng dõn s n mi ngi * Ch Tỏc hi ca ụ nhim mụi trng + Thc trng : - ễ nhim mụi trng ang din khp ni - ễ nhim mụi trng cha c quan tõm + Nguyờn nhõn - Cht phỏ rng lm nng ry - S dng bao ni lụng v thuc tr sõu khụng hp lý - í thc bo v mụi trng sng cha cao + Tỏc hi ( Hu qu) - nh hng s phỏt trin ca cõy ci, xúi mũn - Gõy nh hng n sc khe ngi, phỏt sinh cỏc dch bnh - nh hng n mụi trng sng kộm lnh - Gõy nh hng xu n m quan, cnh quan + Phng hng khc phc - Khụng s dng bao bỡ ny lụng v cỏc vt dng lm ụ nhim mụi trng - Tuyờn truyn cho mi ngi cựng bo v mụi trng sng * Vit on cm nhn hc : Cõu 1: Cho cõu ch "Truyn ngn CBBD ca nh an ộc xen ó th hin lũng thng cm sõu sc ca nh i vi cụ bt hnh Gi ý : -Thỏi , ty thng, cm thng ca nh c th hin rt rừ nột Li toỏt lờn y xút xa thng cm ễng k v nhng mng tng vi ging chõn chớnh, thng cm, xút xa -Ngũi bỳt nhõn o,chan cha yờu thng th hin rừ tỏc gi k v cỏi cht ca cụ TRNG THCS INH X GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 -T/g ngm th hin s phn n trc thỏi th ca mi ngi Cõu 2: (2,5 im) Cỏc bn ó hc: Trong lũng m, Lóo Hc, Cụ bỏn diờm, Chic lỏ cui cựng ó gi lờn cho em iu gỡ v s cm thụng, tỡnh thng yờu vi nhng ngi nghốo kh bt hnh? Hóy trỡnh by iu ú bng mt on vn( di khong 15 dũng t giy thi) Yờu cu: vit mt on khụng quỏ s dũng qui nh + Thy rừ ni cay ng, ti cc, s phn au thng ca nhng ngi nghốo kh, bt hnh - Suy ngh v ni cay ng, ti cc ca cu Hng mi cụi cha - S phn au thng v cỏi cht thờ thm ca lóo Hc - Hỡnh nh ca cụ bỏn diờm cht rột ờm giao tha - Tỡnh thng yờu cao c gia nhng ngi ngh s nghốo kh + t ú cng cho ta hiu hn v phm cht tt p, khỏt vng ti cuc sng hnh phỳc ca mi ngi Gi cho mi ngi chỳng ta s cm thụng vi ni au, nh li nhn nh mi ngi chỳng ta cn cú tm lũng yờu thng, trõn trng vi nhng ngi nghốo kh, bt hnh Cõu (2) Vit on theo li din dch khong 10 cõu nhn xột v nhõn vt Lóo Hc truyn ngn cựng tờn ca Nam Cao Hỡnh thc : Vit ỳng hỡnh thc on theo bi 0.5 S ng ỳng cõu ch t u on 0.5 Ni dung: Lóo Hc l lóo nụng dõn nghốo kh v cụ n ( Kh v vt cht v tinh thn) Lóo Hc cú nhng phm cht cao p: nhõn hu, t trng v yờu thng ht mc (Sng vỡ con, cht cng vỡ con) ( HS cú th a nhng dn chng lớ l minh ho cho ý trờn Tu vo bi vit giỏm kho linh hot cho im) Cõu (2,5 im) Trỡnh by cm nhn ca em v on sau: Hi i Lóo Hc! Thỡ n lỳc cựng lóo cng cú th lm liu nh ht Mt ngi nh th y! Mt ngi ó khúc vỡ trút la mt chú! Mt ngi nhn n tin li lm ma, bi TRNG THCS INH X 10 GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 Cõu 1( 1.5 im) Nờu ý ngha truyn ngn Lóo Hc ca nh Nam Cao? Cõu 2(1.5 im) Tỡm cỏc tr t nhng cõu sau? a.ớch th nú lm v l hoa b.Anh ta mua nhng hai cỏi bỏt c.Ngay c t bỏo nú cng khụng c Cõu 3(1 im) Tỡm thnh ng so sỏnh cú dựng bin phỏp núi quỏ Cõu 4(6 im) Thuyt minh chic nún lỏ Vit Nam P N Cõu 1: Truyn th hin ni au thng ca ngi nụng dõn xó hi c v phm cht cao quý tim tng ca h ng thi cho thy tm lũng yờu thng v trõn trng ngi nụng dõn ca nh Nam Cao Cõu 2; -ớch th, nhng, c.(mi t 0.5 im) Cõu -Khe nh voi, nhanh nh ct, (mi thnh ng 0.5 im) Cõu Yờu cu -Hỡnh thc: Hc sinh vit ỳng c trng ca th loi thuyt minh, trỡnh by mch lc rừ rng, khụng sai li chớnh t( im) -Kin thc: M bi: gii thiu chic nún lỏ.(0.5) Thõn bi Trỡnh by cu to, c im, li ớch ca nún lỏ, s dng baoe qun.(4 im) +Nún c lm bng cht liu lỏ c +Chut tng tre nh, hỡnh chúp +Lỏ phi khụ xp thnh tng chng khớt lờn +Cụ gỏi Vit Nam duyờn dỏng b ỏo di cựng chic nún lỏ bc i uyn chuyn, nún tr thnh biu tng ca ngi Vit Nam +Nún cú nhiu loi,tựy theo mc rng hp +Nún cú cu to hỡnh trũn phng, bờn cú vũng trũn nh i lờn u +Nún quai thao ó tr thnh im nh cho quờ hng quan h +Nún dựng che nng che ma, lao ng, lm qu tng - Nún c sn xut nhiu ni nh: H Tõy, Bc Ninh, Hu Kt bi: By t thỏi ca em vi chic nún lỏ (0.5) TRNG THCS INH X 42 GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 Cõu 1: Nờu ý ngha truyn ngn Chic lỏ cui cựng ca O Hen-ri(2) Cõu 2: Qua bn Lóo Hc ca Nam Cao, em thy Lóo Hc l ngi nh th no? (1) Cõu 3: Th no l cõu ghộp? Cho VD minh ha?(1,5) Cõu 4: Vit on ngn t cõu tr lờn s dng bin phỏp tu t núi quỏ?(1) Cõu 5:Em hóy gii thiờu v trõu, mt vt gn bú thõn thit vi ngi nụng dõn Vit Nam (5) P N V BIU IM Cõu 1: í ngha truyn ngn Chic lỏ cui cựng Cõu chuyn cm ng v tỡnh yờu thng gia nhng ngi ngh s nghốo Qua ú tỏc gi th hin quan nim ca mỡnh v mc ớch ca sang to ngh thut.(2) Cõu 2: Nờu c: Lóo Hc l ngi sng cnh cụ n, nghốo Ht lũng thng yờu con, hi sinh tớnh mng vỡ L ngi nhõn hu, sng cú tỡnh cú ngha Cõu 3: Nờu c khỏi nim cõu ghộp: Cõu ghộp l nhng cõu hai hoc nhiu cm ch-v khụng bao cha to thnh Mi cm C-V ny l c gi l mt v cõu.(0,5) Hc sinh cho VD ỳng cõu ghộp.(1) Cõu 4: Vit on ỳng yờu cu, cú s dng bin phỏp núi quỏ(1,5) Cõu 5: Yờu cu Hỡnh thc: Hc sinh vit c mt bi ỳng c trng th loi thuyt minh ó hc Bi trỡnh by mch lc, rừ rang, din t trụi chy, khụng mc li chớnh t, ch vit cn thn, sch p Kin thc: Hc sinh cú nhiu cỏch vit khỏc nhng cn gii thiu c vt gn bú vi ngi nụng dõn Cõu 1: Em hóy cho bit hu qa ca vic gia tng dõn s mt cỏch nhanh chúng nh hin nay?(1) Cõu 2: Em hóy nờu nột tng phn gia hai nhõn vt ụn Ki- hụ- tờ v Xan- chụpan- xa Trong bn ỏnh vi ci xay giúca nh Xộc- van- tột.(1 ) Cõu 3: Nờu cụng dng ca du ngoc n ( 0,5) Cõu 4: Ly mt vớ d v ch cụng dng ca du ngoc n (1) Cõu 5: Hóy nờu cỏc phng phỏp thuyt minh?(0,5) Cõu 6:Em hóy gii thiu v vt nuụi m em yờu thớch cho mi ngi c bit.(6) P N Cõu 1: (1) Thiu t sn xut, kinh t, húa chm phỏt trin,cht lng cuc sng gim xỳc,t nn xó hi phỏt trin Cõu 2: (1) *ụn ki- hụ- tờ * Xan- chụ- pan- xa - Gy v cao lờnh khờnh - Bộo, lựn - Nh quý tc nghốo - Ngi nụng dõn nghốo TRNG THCS INH X 43 GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 - Dng cm - Nhỏt gan - Mờ truyn hip s => hoang tng - Thc dng Cõu 3: (0,5) Du ngoc n dựng ỏnh du phn chỳ thớch ( gii thớch, thuyt minh, b sung thờm) Cõu 1: (1) Phõn tớch thnh phn chớnh(C-V) ca cỏc cõu sau: a Lũng tụi cng tht li, khoộ mt tụi ó cay cay b Lóo chi yờu nú v lóo núi vi nú nh núi vi mt a chỏu Cõu : (3) : Vỡ chic lỏ c B men v c xem l mt kit tỏc Cõu : (6) : Em hóy vit bi thuyt minh v tỏc hi thuc lỏ V HNG DN CHM, BIU IM Cõu 1: (1) Phõn tớch: Mi cõu ỳng cho 0.5 Lũng tụi/ cng tht li, khúe mt tụi/ ó cay cay C1 V1 C2 V2 - Lóo /chi yờu nú (v) lóo /núi vi nú nh núi vi mt a chỏu C1 V1 C2 V2 Cõu 2: - Vỡ chic lỏ sinh ng,ging tht,to sc mnh ,khi dy s sng cho Giụn-xi - c v bng tỡnh yờu thng ca c B-men - c v mt hon cnh, iu kin ht sc c bit - Cõu : M bi: - Nờu khỏi quỏt tỏc hi ca vic hỳt thuc lỏ i vi sc khe ca ngi 2.Thõn bi: -Nhn nh v nhng tỏc hi nghiờm trng ca vic hỳt thuc lỏ i vi sc khe ngi -Ln lt phõn tớch v gii thớch tng tỏc hi ca vic hỳt thuc lỏ i vi sc khe ca ngi (gõy ho, viờm ph qun, viờm phi, ho lao, nhi mỏu c tim, ung th ) -Nờu nhng bỡnh lun, ỏnh giỏ( theo hng phờ phỏn gay gt) ca cỏ nhõn i vi t nn hỳt thuc lỏ mụi trng sng xung quanh mỡnh( gia ỡnh, khu ph, lng xúm, a phng ) Kt bi: Khng nh quan im cỏ nhõn v tỏc hi ca vic hỳt thuc lỏ i vi sc khe ca ngi A.Vn Ting Vit (3 im) Cõu 1: Vit on túm tt truyn ngn Lóo Hc ca Nam Cao khon 5- 10 TRNG THCS INH X 44 GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 dũng ?(2) Cõu 2: Tỡm bin phỏp ngh thut núi quỏ hai cõu th sau v cho bit tỏc dng ca nú?(1) Ba tay ụm cht b kinh t M ming ci tan cuc oỏn thự (Phan Bi Chõu) B.Tp Lm Vn:(7im) Hóy thuyt minh trõu lng quờ Vit Nam Cõu 1(3 im): Cho on sau: Ny! ễng giỏo ! Cỏi ging nú cng khụn! Nú c lm in nh nú trỏch tụi; nú kờu nhỡn tụi nh mun bo tụi rng: A! Lóo gi t lm! Tụi n vi lóo nh th m lóo x vi tụi nh h ny ? Thỡ tụi gi bng ny tui u rụỡ cũn ỏnh la mt chú, nú khụng ng tụi n tõm la nú! ( Lóo Hc - Nam Cao) Xỏc nh phng thc biu t chớnh ca on trờn? Tỡm tr t, thỏn t cú on vn? Nờu ni dung ca on trờn? Cõu 2( 2im): t cõu theo yờu cu: t mt cõu ghộp cú s dng mt quan h t t mt cõu ghộp cú s dng mt cp quan h t Cõu 3( 5im): Thuyt minh v mt loi hoa thng c dựng trang trớ ngy tt ỏp ỏn, biu im Cõu 1( 3im): ( 1im)T s ( 1im)Tr t: , Thỏn t: ny, a ( 1im) Ni dung: Ni õn hn, xút xa ca Lóo Hc k li chuyn bỏn cu vng cho ụng giỏo nghe Cõu 2( 2im): t ỳng hỡnh thc ca mt cõu ghộp, s dng ỳng quan h t, ni dung phự hp t cõu ỳng yờu cu trờn mi cõu c im Cõu 3( 5im): Yờu cu chung: Vit ỳng kiu bi thuyt minh Chn ỳng v lm rừ c i tng Hỡnh thc: B cc cõn i, trỡnh bi cn thn, sch p Yờu cu c th: Chn ỳng i tng thuyt minh l mt loi hoa thng c s dng ngy tt nh: hoa o, hoa mai, hoa hng ( 0.5 im) TRNG THCS INH X 45 GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 Nờu nh ngha v loi hoa.( 0.5 im) Mụ t c im ni bt ca loi hoa ú: phõn loi, thõn, lỏ, hoa( mu sc, hỡnh dỏng, kớch thc )( 2im) Cỏch chm súc(0.5 im) ý ngha ca loi hoa ú trũng i sng tinh thn ca mi ngi ngy tt ( 1im) Nhn xột chung v loi hoa ó thuyt minh (0.5im) * Lu ý: Tựy vo bi lm c th ca tng hc sinh cho im phự hp, khuyn khớch nhng bi lm cú s sỏng to Cõu 1: 1im a Tỡnh thỏi t l gỡ? Nhng t : , , h, ch, chng L loi tỡnh thỏi gỡ ? b Trong cỏc cõu di õy,t no(trong cỏc t in m)l tỡnh thỏi t? a) Em thớch trng no thỡ thi vo trng y b) Nhanh lờn no,anh em i! Cõu 2.:1im Xỏc nh quan h ý ngha gia cỏc v cỏc cõu ghộp di õy a S d Nam t im cao k thi vỡ bn y chm hc b Tuy gia ỡnh Lan khú khn nhng bn y khụng b hc c Nu cu chm ch hc thỡ bi thi im s cao d Sau cn ma tri quang, mõy tnh v nng lờn Cõu 3: 1im a Nờu cụng dng ca du ngoc kộp b Gii thớch cụng dng ca du ngoc kộp cõu sau õy; : Kt cc ,anh chng hu cn ụng lớ yu hn ch chng mn,hn b ch ny tỳm túc lng cho mt cỏi,ngó nho thm Cõu 4: im Chộp li chớnh xỏc bi th Vo nh ngc Qung ụng cm tỏc ca tỏc gi Phan Bi Chõu ,nờu giỏ tr ngh thut v ni dung ca tỏc phm Cõu 5: 5im Em nhn c mún qu bt ng nhõn dp sinh nht Hóy k li s vic ú HNG DN CHM NG VN HC K I Cõu a.Tỡnh thỏi t l nhng t c thờm vo cõu cu to cõu nghi vn,cõu cu khin,cõu cm thỏn v biu th cỏc sc thỏi tỡnh cm ca ngi núi.(0,5) Tỡnh thỏi nghi (0,25) TRNG THCS INH X 46 GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 b) no (trong cõu b) (0,25) Cõu Mi cõu ỳng cho 0,25 Cõu a Quan h nguyờn nhõn Cõu b Quan h tng phn Cõu c Quan h iu kin - kt qu Cõu d Quan h ng thi Cõu a Du ngoc kộp dựng ỏnh du t ng,cõu, on dn trc tip; (0,25) ỏnh du t ng c hiu theo ngha c bit hay cú hm ý ma mai (0,25) ỏnh du tờn tỏc phm,t bỏo,tp san, c dn (0,25) b T ng hu cn ụng lớ c dựng vi hm ý ma mai (0,25) Cõu 4: ( ) - Chộp ỳng bi th cho im Nu sai t v cỏc li chớnh t thỡ tr 0,25 - Nu sai t t tr lờn thỡ ch cho 0,25 - Nờu ỳng giỏ tr ni dung : cho 0,5 Th hin phong thỏi ung dung , ng hong v khớ phỏch kiờn cng,bt khut vt lờn trờn cnh tự ngc khc lit ca nh s yờu nc Phan Bi Chõu - Nờu ỳng giỏ tr ngh thut :cho 0,5 Giong iu th ho hựng , li núi khoa trng cú sc lụi cun mnh m ***Hoc HS chộp ỳng ghi nh cho 1im Cõu 5 im A Yờu cu: a/ Ni dung - Ct truyn hp lý - Bit kt hp an xen t s vi miờu t v biu cm Gii thiu chung bui sinh nht Tp trung k li s vic + Cõu chuyn ó din õu? Khi no ? Vi ai? Nh th no? + iu gỡ ó to nờn s bt ng ? + Vỡ ú l mún qu bt ng, c ỏo? (ao c by lõu) + Cm ngh ca em v mún qu sinh nht ú b/ Hỡnh thc - S dng ngụi k phự hp - Bi vit cú phn: M bi, thõn bi v kt bi - Din t trụi chy, rừ ý Ch vit rừ rng , din t mch lc v sỏng Trỡnh by sch p t mc cỏc li chớnh t, dựng t, t cõu BIU IM TRNG THCS INH X 47 GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 im 5: Bi vit ỳng phng phỏp Din t hm sỳc ,cú sc thuyt phc cao ,sp xp hp lớ B cc cht ch rừ rng Cú nhiu on hay Mc khụng quỏ li din t v dựng t im : Bi lm mc khỏ Din t tng i rừ rng, mch lc Cú b cc rừ rng C ú on hay Mc khụng quỏ li chớnh t, din t v t ng im 3- : Bi lm t mc trung bỡnh.Hiu Nm c phng phỏp lm bi song bi vit cha cht ch ,cú th thiu mtvi yu t.Mc khụng quỏ li din t v dựng t, chớnh t im : Bi lm yu v phng phỏp v s si v ni dung Din t cũn vng v lng cng Mc nhiu li chớnh t, din t (trờn 10 li ) i m : Bi vit vi dũng chiu l ( Khuyn khớch nhng bi vit hm sỳc v sỏng to din t,) Cõu 1: - Tỡnh thỏi t l gỡ? - Trong cỏc cõu di õy,t no(trong cỏc t in m)l tỡnh thỏi t? a)Em thớch trng no thỡ thi vo trng y b)Nhanh lờn no,anh em i! Cõu 2.:T tng hỡnh,t tng l gỡ? Cho vớ d t tng ,t cõu vi t ú? Cõu 3:Th no l núi gim núi trỏnh? Hóy xỏc nh bin phỏp tu t núi gim núi trỏnh c s dng cõu th sau: Bỏc Dng thụi ó thụi ri, Nc mõy man mỏc ,ngm ngựi lũng ta (Nguyn Khuyn ,Khúc Dng Khuờ) Cõu 4:Vit mt on ngn nờu cm xỳc suy ngh ca em v nhõn vt lóo Hc truyn ngn lóo Hc ca Nam Cao Cõu 5: K mt k nim ỏng nh v mt ngi hoc vt m em yờu quớ ỏp ỏn Cõu1 Tỡnh thỏi t l nhng t c them vo cõu cu to cõu nghi vn,cõu cu khin,cõu cm thỏnv biu thcỏc sc thỏi tỡnh cm ca ngi núi b) no Cõu2 T tng hỡnh l tgi t hỡnh nh,dỏng v,trng thỏi ca s vt.T tng l t mụ phng õm ca t nhiờn,ca ngi HS cho vớ d ỳng,t cõu ỳng (0,5) Cõu3 Núi gim núi trỏnhl mt bin phỏp tu t dựng cỏch din t t nh,uyn chuyn,trỏnh gõy cm giỏc au bun,ghờ s,nng n; trỏnh thụ tc thiu lch s Bin phỏp tu t núi gim núi trỏnh: - .thụi ri cht ri Cõu 4: ( 2) HS nờu c suy ngh ca mỡnh v nhõn vt Cõu TRNG THCS INH X 48 GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 A/ YấU CU CA : 1/ Kiu bi: T s kt hp miờu t 2/ Ni dung: K li nhng k nim, nhng n tng v mt vt m em ang hoc ó tng nuụi Vd: Nột ỏng yờu, s thụng minh ca nú 3/ Ngh thut: Cn miờu t vt nuụi cho sinh ng cng nh by t c tỡnh cm ca em vi nú( yu t biu cm) B/ DN BI: I/ M bi: Gii thiu vt nuụi m em thõn thit II/ Thõn bi: K li nhng k nim chung quanh vt nuụi ú 1/ Vi nột v vt nuụi ca em: Vớ d nú bao nhiờu tui? lụng mu gỡ? To hay nh? 2/ Lai lch ngun gc ca nú: Em cú nú trng hp no? Mua hay c cho? Nhng k nim chung quanh vic nú v vi gia ỡnh em? 3/ Chung quanh vic t tờn cho nú? Em cú k nim gỡ khụng? 4/ Bui ban u em ó cú tỡnh cm vi nú cha? Vỡ sao?( Vd nú cn giy dộp ca em, nú kờu lm em khụng ng c, nú i v sinh hụi hỏm v v 5/ Dn dn em b nú chinh phc nh th no? Chuyn gỡ khin em khụng cũn ghột nú? ( Vd : Nú mng r em i hc v Nú c u vo em an i Nú l cm hng em lm dc mt bi lm tt, hoc nú lp cụng bt chut, ) 6/Bõy gi thỡ em v nú gn bú vi nh th no?( Nú l v s ca em? l bn cựng chia s vui bun? Em chm súc nú nh l em em vy ) III/ KT BI: Suy ngh ca em v nú - Khụng th tng tng mt ngy no ú nú b bt cúc -S c gi gỡn v chm súc nú nh th ú l mt thnh viờn ca gia ỡnh A- ỏp ỏn: Bi lm ca HS phi m bo cỏc yờu cu chớnh sau: Yờu cu chung : - HS cn xỏc nh c ni dung : k nim sõu scca em v ngi hoc mt vt nuụi.(HS phi bit chn mt hai) - Ngụi k phi l ngụi th nht - Bi vit phi bit kt hp nhiu yu t din t (T s, miờu t, biu cm ) -Bi vit phi cú b cc rừ rng mch 1c, chia on hp lý, mc khụng nhiu li chớnh t, din t B- Biu im: - im 9-lO: Bi vit m bo tt cỏc yờu cu trờn, k nim xỳc ng, to c s ng cm cho ngi c Bit kt hp nhiu yu t din t - im 7-8: Bi vit m bo khỏ tt cỏc yờu cu trờn Bit kt hp cỏc yu t din t mc khỏ TRNG THCS INH X 49 GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 - im 5-6: Bi vit cú thc hin cỏc yờu cu trờn Ch yu lit kờ cỏc s vic Vic kt hp cỏc yu t din t cũn lỳng tỳng -im 3-4: Bi vit cha m bo cỏc yờu cu trờn Nhng s vic k li cha phi l k nim -im l-2: Bi vit quỏ yu v c ni dung v in t I/ bi : Cõu : (1im) Xỏc nh quan h ý ngha gia cỏc v cỏc cõu ghộp di õy e S d lan t im cao vỡ bn y chm hc f Tuy m núi nhiu nhng nú khụngnghe g Ma cng to thỡ ng cng ly li h Sau cn ma tri quang mõy tnh v nng lờn Cõu : (1 im) Phõn bit bin phỏp tu t núi quỏ v núi khoỏc Cõu : (1 im) c on trớch sau v tỡm ba ng t thuc mt phm vi ngha ú mt t cú ngha rng v hai t cú ngha hp hn Xe chy chm chm M tụi cm nún vy tụi,vi giõy sau,tụi ui kp Tụi th hng hc,trỏn m m hụi,v trốo lờn xe ,tụi rớu c hai chõn li.M tụi va kộo tay tụi xoa u tụi hi,thỡ tụi ũa lờn khúc ri c th nc n.M tụi cng st sựi theo Nhng ngy th u Nguyờn Hng Cõu : im Trỡnh by ngn gn nhng hiu bit ca em v truyn ngn Tụi i hc ca Thanh Tnh Cõu : im Thuyt minh cu to ,cụng dng, bo qun chic qut in bn TRNG THCS INH X 50 GV : HOA CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 HNG DN CHM MễN NG VN HC K I NM HC Cõu : im Mi cõu ỳng cho 0,25 Cõu a Quan h nguyờn nhõn Cõu b Quan h tng phn Cõu c Quan h tng tin Cõu d Quan h ni tip Cõu : 1im Yờu cu - Phõn bit núi quỏ v núi khoỏc khỏc nh th no (nờu khỏi nim ) - Nờu mc ớch v kt qu ca hai cỏch núi ny Núi quỏ l bin phỏp ngh thut cú tỏc dng gõy n tng v cm xỳc i vi ngi nghe 0,5 Núi quỏ lm cho bn cht s vt,hin tng v mc ớch giao tip c bc l rừ hn,nh ú ý ngha hm n c ngi c,ngi nghe nhn thc sõu sc ,y hn 0,5 Núi khoỏc cng l li núi phúng i nhng l li núi sai s tht 0.5 Nhm mc ớch khoe khoang v xuyờn tc bn cht ca s vt,hin tng,lm cho ngi c ngi nghe hiu sai ,núi khoỏc cú tỏc dng tiờu cc (0,5) Cõu : 1im ng t cú ngha rng : Khúc (0,5) ng t cú ngha hp : nc n,st sựi 0,5 Cõu : im Truyn ngn Tụi i hoc c in Quờ m 0,5 õy l truyn khụng cha ng nhiu s kin; tỏc phm l nhng k nim mn man ca bui tu trng qua hi tng ca nhõn vt tụi (0,75) Bng tõm hn rung ng tha thit v ngũi bỳt giu cht th,kt hp hi hũa miờu t v biu cm,nh Thanh Tnh ó gieo vo lũng ngi c bao ni nim bõng khuõng,bao rung cm tr tỡnh sỏng v bui i hc u tiờn (0,75) Cõu : 5im 51 CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 M bi : 1,5 Gii thiu chic qut in Nờu khỏi nim : Quat l vt dng lm gỡ ? tỏc dng ca qut Thõn bi : im - Nờu cu to (1) + v qut : lm bng nha ,mu sc + lng qut : Bng st,hoc bng nha + Cỏnh qut: Bng nha + Rut qut : L mt mụ-t in cú trc a gn cỏnh qut vi mt nỳt trờn iu khin cho qut quay i quay li hay dng mt ch + qut : Cú nhng nỳt iu khin tc ca qut(s 1,2,3,4) nỳt sỏng ốn nỳt nh gi - S dng : + Qut y giú v phớa trc qut,do ú nu ta ng trc qut s thy mỏt + Ta qut quay qua quay l phõn giú + Nu qut ng mt ch : Ngi b t (do mi tm) ,ngi nhiu m hụi ,hoc phũng ng,hoc em b lnh t ngt lung giú thi thng vo d b cm v rt nguy him - Bo qun : + Thng xuyờn lau sch bi nhng khe thụng giú,cỏnh qut trỏnh bi lt vo qut,gõy tt nghn,d b chỏy + Mi nm lau du vo cỏc bc t n ln trỏnh khụ du,b mũn vt khin trc quay b lc chm dõy v b hng Kt bi : 1,5 Cm ngh ca em v chic qut in : - L vt dng cn thit ca mi ngi sinh hot hng ngy,nht l nhng tri núng - Thỏi , tỡnh cm ca em i vi chic quat 10 Cõu ( 1,5 im ) t cõu ghộp ú cú 52 CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 a Ch quan h nguyờn nhõn kt qu ( 0,5 ) b Ch quan h tng tin ( 0,5 ) c Cõu ch quan h tng phn ( 0,5 ) Cõu ( im ) Hóy vit on ngn cú s dng ớt nht l mt cõu ghộp núi v ti thay i thúi quen s dng bao ni lụng ? Cõu ( 6,5 im ) Hóy vit mt bi gii thiu v ngụi trng thõn yờu ca em GI í : Cõu Gii thiu v trng em 1)M bi: - Trng THCS inh Xỏ - Trng cú b dy v thnh tớch hc v cỏc phong tro khỏc 2)Thõn bi : - Trng thnh lp ngy 1958 - Trng c xõy dng theo kin trỳc hin i, c s vt cht y - Trng c cụng nhn l trng tin tin xut sc nm hc va qua + i ng giỏo viờn nhit tỡnh, tn tõm, yờu ngh, yờu tr, nhiu giỏo viờn gii Huyn, gii Tnh + a s HS ngoan, cú n np; HS khỏ, gii chim 2/3 HS tũan trng; nhiu HS t HS gii Huyn, gii Tnh + Cỏc phong tro tham gia tt: búng ỏ mi ni ; tuyờn truyn phũng chng ma tỳy hc ng + HS cú tinh thn tng thn, tng ỏi, giỳp bn nghốo, ng h ng bo thiờn tai 3)Kt bi: - T ho v truyn thng nh trng - Cựng hc tp, xõy dng trng ngy cng vng mnh 11 A Trc nghim khỏch quan: (3) Khoanh trũn vo ch cỏi ng u nhn nh ỳng nht cỏc cõu sau õy Cõu 1: Tỏc phm Nhng ngy th u ca Nguyờn Hng c vit bng th loi: A Hi ký; B Nht ký; C Bỳt ký; D Phúng s Cõu 2: Tp hp t ng c gi l Trng t vng cỏc t hp ú: A Cú cựng t loi; B Cú cựng chc nng cỳ phỏp chớnh; C Cú ớt nht mt nột ngha chung; D Cú hỡnh thc ng õm ging Cõu 3: Mt on núi chung, on T s núi riờng cú th c trỡnh by ni dung theo cỏch: A Din dch; B Quy np; C Song hnh: D Cỏc cỏch ú v nhiu cỏch khỏc Cõu 4: Cõu th: Nhng k vỏ tri l bc, Gian nan chi k vic con 53 CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 bi th p ỏ Cụn Lụn ca Phan Chõu Trinh dựng nh thut gỡ l chớnh ? Din t ni dung gỡ ? A Dựng nhõn hoỏ th hin lũng cm thự gic ngoi xõm ca ngi tự B Dựng khoa trng khng nh khớ phỏch anh hựng v ngh lc ca ngi tự C Dựng ip ng nhn mnh khao khỏt t ca ngi tự D Dựng ip ng nhn mnh c mong thay i nc ca ngi cú trớ ln Cõu 5: Ct truyn ca truyn ngn Lóo Hc ca Nam Cao cú c im c ỏo: A L ct truyn nh nhng, n gin B Ct truyn cú rt nhiu s kin C Ct truyn kộp cú hai ct truyn nh lng vo nhau: sõu sc, giu ý ngha D Ct truyn khụng cú chuyn, giu cht tr tỡnh Cõu 6: Cú th a yu t miờu t vo bn t s di hỡnh thc: A Miờu t cng nhiu chi tit cng tt B Miờu t mi s vic C Miờu t bng mt vi t ng tht t D Miờu t hp lý, nh: ngoi hỡnh, tớnh cỏch nhõn vt; khung cnh; hnh ng ca nhõn vt Cõu 7:Khi thuyt minh v s lng v chng loi ca mt loi vt dng thỡ thng hay s dng phng phỏp: A Phõn tớch; B Gii thớch; C Lit kờ v dựng s liu; D Nờu nh ngha Cõu 8: Theo nhng gỡ ta bit qua bi ụn dch thuc lỏ thỡ hỳt thuc lỏ cú th nh hng ti: A Ngi hỳt v nhng ngi xung quanh B Riờng ngi hỳt C Nhng nhỡn thy thuc lỏ D Nhiu th h sau liờn qua n ngi hỳt Cõu 9: Tõm s c Tn gi gm hai cõu th: ờm thu bun lm ch Hng i, Trn th em chỏn na ri ! l: A Bun chỏn, bt ho vi cuc súng thc ti xu xa, tm thng B au bun cho s kip kh au ca ngi C Thng cho cnh nc mt, nh tan D Bun cho mt nn hoỏ ó mai mt in ch ỳng () hoc sai (S) vo trc cỏc nhn nh di õy cho phự hp vi kin thc ca cú liờn quan A Cõu Tụi i hc l cõu ghộp B Quan h t cũn ni hai v v to nờn quan h i chiu, tng phn v ý ngha gia hai v ca cõu ghộp Tụi i hc cũn nú i chi in t thớch hp vo ch trng cỏc cõu di õy to nờn cỏc nhn nh ỳng tng cõu Cõu 1: trỏnh núi n ni au ln ca dõn tc Bỏc H qua i, T Hu ó dựng bin phỏp hai cõu th: Thụi p ri chng mt trỏi tim 54 CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 nh Ho, sỏng Kim ? 4.Ni mt ý ct A vi cỏc ý ct B cú nhn nh ỳng v bn cht cỏc nhõn vt on trớch ỏnh vi ci xay giú tớch tiu thuyt ụn Ky-hụ-tờ ca Xộc-vngtột A B a.Tnh tỏo, sỏng sut b o tng, mờ mui, mự quỏng c Khụn ngoan, thc dng d Vin vụng, phi thc t 1.ụn Ky-hụ-tờ 2.Xan-chụ Pan-xa B T lun: (7) Cõu 1: (1) Phõn tớch cu trỳc cỳ phỏp ca cỏc cõu sau: a Lũng tụi cng tht li, khoộ mt tụi ó cay cay b Lóo chi yờu nú v lóo núi vi nú nh núi vi mt a chỏu Cõu 2: (1) Vit mt on thuyt minh gii thiu cụng dng ca qut in Cõu 2: (5) Nờu cm nhn ca em v v p ca nhõn vt ch Du qua on trớch Tc nc v b trớch tiu thuyt Tt ốn ca Ngụ Tt T HNG DN CHM A TNKQ: ỏp ỏn ỳng: Cõu ỏp ỏn A C D B C D C A A in: A Sai; B - ỳng in bin phỏp tu t: núi gim núi trỏnh Ni: A1 vi B.b; B.d A2 vi B.a; B.c B T lun: (7) Cõu 1: (1) Phõn tớch: Mi cõu ỳng cho 0.5 - Lũng tụi/ cng tht li, khúe mt tụi/ ó cay cay C1 V1 C2 V2 - Lóo /chi yờu nú (v) lóo /núi vi nú nh núi vi mt a chỏu C1 V1 C2 V2 Cõu 2: Vit c on TM gii thiu v cụng dng ca qut in, dng cỏc phng phỏp TM thụng thng Cú cỏc ý sau: (1) - Qut in l vt dng hu ớch cho cuc sng ngi 0.25 - C th: qut mỏt thay cho giú t nhiờn hố; cú th tn dng giú ca qut qut lỳa, la, than hoc cú th lm sch khụng khớ phũng nh (0.75) 55 CNG ễN TP NG VN HC K I NM HC 2014 - 2015 Cõu 3: HS vit c bi biu cm th hin s cm nhn v tỡnh cm ca mỡnh v v p ca ch Du Cú thờtrinhf by theo nhiu cỏch khỏc nhau, khuyn khớch s sỏng to cỏch th hin, l cú cỏc ý sau: - Yờu thng chng con, ht lũng vỡ chng: lý l, dn chng v biu cm 0.5 - Khụn khộo, mm mng i mt vi bn tay sai hón: dn chng, lý l 0.5 - Sc sng bt dit v sc phn khỏng mnh m trc s ỏp bc, ố nộn: khụng cũn li thot, b y o khn cựng, dn vo chõn tng ch ó vựng lờn mnh m, qut ngó hai tờn tay sai bt nhõn: lý l, dn chng, biu cm - ỏnh giỏ cỏc phm cht ca CD: ú l v p tuyt vi ca mt ngi ph n nụng dõn khn kh Ch i din cho ngi phn n VN va hin tho li va mnh m, bt khut Qua õy tỏc gi khỏi quỏt thnh nhng quy lut u tranh XH v th hin t tng nhõn o sõu sc ỏnh giỏ ti nng ngh thut: dựng ngụn ng i thoi, ngụn ng miờu t hnh ng lm rừ bn cht nhõn vt ( Tu mc thiu sút ni dung v sai sút cỏch trỡnh by, din t m GV linh hot tr im Khuyn khớch HS bit liờn h m rng.) 56 [...]... Hạc đã để lại trong tâm trí người đọc những ấn tượng khó phai g Về ngôn ngữ: - Ngôn ngữ TN rất đa dạng phong phú Có ngôn ngữ của người kể chuyện ,ngôn ngữ của nhân vật ,ngôn ngữ đối thoại ,ngôn ngữ độc thoại nội tâm…Trong truyện ngăn Lão Hạc có ngôn ngữ của người kể chuyện là ông giáo , ngôn ngữ của nhân vật Lão Hạc ,đối thoại của ông giáo và lão Hạc 3.KB -Nhờ những đặc điểm trên,truyện ngắn có khả... XÁ 18 GV : ĐỖ HOA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 8 – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 - 2015 - Trời ơi! Cả bạn cũng không tin tôi? Thán từ Trợ từ - Bạn chỉ có một cái bút à? Trợ từ TTT Câu 13 ( BT 2 b tr 1 58 Ôn tập và kiểm tra ) - Xác định câu ghép: Pháp / chạy, Nhật / hàng, vua Bảo Đại / thoái vị C V C V C V - Nhận xét: + Có thể tách câu ghép trên thành 3 câu đơn + Nhưng mối liên hệ, sự liên tục của 3 sự việc không... đặc biệt là nông dân đến bước đường cùng ( 0,5 ) >>> Qua đây, chúng ta thấy số phận cơ cực, đáng thương của người nông dân nghèo trước Cách mạng tháng 8 ( 0,25 TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ 11 GV : ĐỖ HOA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 8 – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 - 2015 Câu 6 : Cho câu chủ đề "Đoạn trích TLM của nhà văn NH đã thể hiện tình yêu thương mãnh liệt của bé H đối với mẹ của mình"Hãy viết một đoạn văn diễn dịch... nghe nó kêu meo meo rất dễ thương TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ 20 GV : ĐỖ HOA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 8 – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 - 2015 3.Viết đoạn văn có sử dụng các loại dấu câu và cho biết công dụng của các dấu câu “Tức nước vỡ bờ”( trích tắt đèn) là một tác phẩm nổi tiếng của Ngô Tất Tố ( nhà văn hiện thực xuất sắc chuyên viết về nông thôn trước cách mạng) - Dẫn đến sự bắt chước cho trẻ em Hút thuốc, trôm... bằng thủy tinh chịu nhiệt Hình trụ tròn đứng thon đầu Ruột phích có cấu tạo đặc biệt: là hai lớp thủy tinh, giũa hai lớp là chân không (có tác dụng làm mất khả năng truyền nhiệt) TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ 24 GV : ĐỖ HOA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 8 – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 - 2015 Cuối ruột phích có chuôi hút chân không, (phần này rất quan trọng bởi nếu làm vỡ chuôi này thì phích mất khả năng giữ nhiệt) - Nút... dụ (VD): TN Lão TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ 32 GV : ĐỖ HOA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 8 – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 - 2015 Hạc của Nam Cao chỉ 9 trang sách.Truyện ngắn văn phong ngắn gọn ,cốt truyện ngắn gọn nhưng không sơ sài mà có sức chứa lớn Câu chuyện trong truyện ngắn đươc miêu tả chỉ ở một thời gian ,không gian nhất định b Dùng lời kể và lời miêu tả để thông báo thời gian và gợi ra đặc điểm tính cách của... : * Công dụng :Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu từ, ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp; đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai; đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san… được dẫn * Ví dụ: Hai tiếng “em bé” mà cô tôi ngâm dài ra thật ngọt, thật rõ quả nhiên đã xoắn chặt lấy tâm can tôi như ý cô tôi muốn (Nguyên Hồng) TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ 15 GV : ĐỖ HOA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 8 – HỌC... các sáng tác của ông ,đặc biệt là truyện ngắn Lão Hạc đã để lại trong tâm trí người đọc những ấn tượng khó phai Đó chính là giá trị của tác phẩm ,là tài năng của nhà văn Dạng 4c.TM về một tập sách Dàn bài khái quát : TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ 35 GV : ĐỖ HOA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 8 – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 - 2015 * Mở bài: Giới thiệu nét khái quát về đối tượng thuyết minh * Thân bài: Tập sách : + Hình... bao nhiêu phần) + Nội dung :cụ thể * Kết luận: - Tập sách: Nêu giá trị với cuộc sống, tình cảm với đối tượng ( biểu cảm) Đề 11 Giới thiệu SGK NV8 Mở bài: - Giới thiệu và nêu giá trị của sách nói chung với cuộc sống con người - Giới thiệu về SGK và tình cảm của em với cuốn SGK Ngữ văn 8, tập một Thân bài: - Giới thiệu xuất sứ của sách: + SGK Ngữ văn 8, tập một được ra đời từ Nhà xuất bản giáo dục Việt... ĐINH XÁ B Sóng đã cài then, đêm sập cửa 19 GV : ĐỖ HOA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 8 – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 - 2015 C Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi D Câu hát căng buồm cùng gió khơi Câu 5: Từ “ mà” trong câu văn sau thuộc từ loại nào? A Thán từ “ Trưa nay các em được về nhà cơ mà” B Tình thái từ C Trợ từ D Quan hệ từ Câu 6: Câu văn nào trong đoạn văn dưới đây có chứa tình thái từ? “…Khốn nạn thân con
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Ngữ Văn lớp 8 HKI, Đề cương ôn tập Ngữ Văn lớp 8 HKI, Đề cương ôn tập Ngữ Văn lớp 8 HKI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay