Bài giảng sinh học 8 hấp thụ dinh dưỡng và thải phân (3)

11 236 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:06

Tiết 30-Bài 29: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG THẢI PHÂN I Hấp thụ chất dinh dưỡng: Dài 2,8 – m CẤU TẠO RUỘT NON Có nhiều nếp gấp Tăng diện tích bề mặt bên ruột non Nhiều lông ruột lông cực nhỏ (400-500 m2) Có mạng mao mạch máu &mao mạch bạch huyết dày đặc II Con đường vận chuyển, hấp thụ chất vai trò gan: ĐƯỜNG BẠCH HUYẾT Mạch bạch ĐƯỜNG MÁU huyết MÔ PHỎNG CÁC CON ĐƯỜNG HẤP THỤ VẬN CHUYỂN CHẤT DINH DƯỠNG Các đường vận chuyển chất dinh dưỡng hấp thụ Các chất dinh dưỡng Các chất dinh dưỡng hấp thụ vận chuyển theo hấp thụ vận chuyển theo đường máu đường bạch huyết - Đường đơn - Lipit (30%) - Lipit dạng nhũ tương (70 %) - Axit amin - Các vitamin tan nước - Các vitamin tan dầu - Muối khoáng hòa tan - Nước ( A, D, E, K…) Vai trò gan trình tiêu hóa Mạch bạch huyết Các đường hấp thụ vận chuyển chất dinh dưỡng NÓI KHÔNG VỚI RƯỢU, BIA! SỬ DỤNG THỨC ĂN “SẠCH”! III THẢI PHÂN Ăn đủ chất & nhiều chất xơ tốt cho tiêu hóa "Vì Việt Nam khoẻ mạnh - Hãy rửa tay với xà phòng trước ăn sau vệ sinh" 2.Đơn Ruột Đơn Cấu Một loại phân trúc phân già đường hấp của thụ ruột lipit protein? đơn lại? non ?khử cơlàm thể…hấp tăng bề hấp mặt thụ? hấp thụ nó? 30% lipitquan dạng glixerin thụ theo đường máu? Cơ có vai trò đôc? G L I X Ê G L L Ô N G R U A X Í R I N U C Ô Ộ T T A M I N Ư Ớ C A X Í T B É O G A N N [...]...1 4 5 2.Đơn 3 Ruột Đơn Cấu Một loại phân trúc phân già đường hấp của của của thụ ruột lipit protein? đơn lại? non ?khử cơlàm thể hấp tăng có thể bề hấp mặt thụ? hấp thụ của nó? 6 30% lipitquan dưới dạng glixerin thụ theo đường máu? 7 Cơ có vai trò đôc? G L I X Ê G L L Ô N G R U A X Í R I N U C Ô Ộ T T A M I N Ư Ớ C A X Í
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sinh học 8 hấp thụ dinh dưỡng và thải phân (3) , Bài giảng sinh học 8 hấp thụ dinh dưỡng và thải phân (3) , Bài giảng sinh học 8 hấp thụ dinh dưỡng và thải phân (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay