thực trạng công tác tạo động lực lao động tại ngân hàng seabank hà nội

24 697 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:04

thực trạng công tác tạo động lực lao động tại ngân hàng seabank Hà Nộithực trạng công tác tạo động lực lao động tại ngân hàng seabank Hà Nộithực trạng công tác tạo động lực lao động tại ngân hàng seabank Hà Nộithực trạng công tác tạo động lực lao động tại ngân hàng seabank Hà Nộithực trạng công tác tạo động lực lao động tại ngân hàng seabank Hà Nộithực trạng công tác tạo động lực lao động tại ngân hàng seabank Hà Nộithực trạng công tác tạo động lực lao động tại ngân hàng seabank Hà Nộithực trạng công tác tạo động lực lao động tại ngân hàng seabank Hà Nộithực trạng công tác tạo động lực lao động tại ngân hàng seabank Hà Nộithực trạng công tác tạo động lực lao động tại ngân hàng seabank Hà Nội ĐÁNH GIÁ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG SEABANK HÀ NỘI LỜI MỞ ĐẦU Nhiệm vụ người quản lý ngân hàng hoàn thành công việc thông qua hoàn thành công việc nhân viên quản lý, người quản lý phải có khả lãnh đạo, tạo động lực cho nhân viên hoàn thành công việc giao Nếu người quản lý thực hiểu tầm quan trọng vấn đề tạo động lực tốt thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu qua điều hành tốt hoạt động tổ chức Nhân viên làm việc người ta muốn, người ta có động lực làm việc để đạt mà người ta muốn có Động lực nhân viên xuất phát từ thân họ, có chịu tác động từ môi trường bên Động viên tạo động lực cho nhân viên ngân hàng điều cần có tổ chức doanh nghiệp muốn tồn thành công Năng lực làm việc nhân viên thường phụ thuộc vào yếu tố đào tạo, kinh nghiệm, kĩ Năng lực làm việc nhân viên cải thiện sau thời gian đủ dài học tập, làm việc để tích lũy kinh nghiệm Ngược lại động lực làm việc nhân viên lại cải thiện nhanh có phương pháp phù hợp Tuy nhiên động lực làm việc không quan tâm thường xuyên dễ bị ảnh hưởng xuống, mà nhà quản lý cần thường xuyên trì tác động tạo động lực đến nhân viên làm việc ngân hàng PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 1.1 CÁC KHÁI NIỆM 1.1 Động lực lao động Theo giáo trình hành vi tổ chức TS Bùi Anh Tuấn “Động lực lao động nhân tố bên kích thích người tích cực làm việc điều kiện cho phép tạo suất, hiệu cao Biểu động lực sẵn sàng, nỗ lực, say mê làm việc nhằm đạt mục tiêu tổ chức thân người lao động 1.2 Tạo động lực lao động Tạo động lực trình làm nảy sinh động lực cá nhân người lao động Do tạo động lực hiểu vận dụng sách, biện pháp, công cụ quản lý thích hợp tác động đến người lao động nhằm làm cho người lao động xuất động lực trình làm việc từ thúc đẩy họ hài lòng với công việc, mong muốn nỗ lực làm việc để đóng góp cho tổ chức 1.3 Vai trò tạo động lực Trong doanh nghiệp việc tạo động lực xuất phát từ mục tiêu tạo động lực Tạo động lực để người lao động làm việc chăm hơn, cống hiến công ty, gắn bó với công ty lâu dài Sự tồn phát triển công ty phụ thuộc lớn đến nỗ lực làm việc thành viên, cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ người tâm huyết, hết lòng công ty Không công ty tồn phát triển với người làm việc hời hợt, tâm lý luôn chán nản, chán công việc Chính công ty cần phải tạo động lực lao động cho người lao động Chính công ty cần phải tạo động lực lao động cho người lao động Tạo động lực lao động cho người lao động kích thích tâm lý làm việc cho người lao động mà tăng hiệu lao động, hiệu sản xuất kinh doanh công ty, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, làm tăng khả cạnh tranh thị trường… 1.1.4 Một số học thuyết tạo động lực 1.1.4.1 Hệ thống nhu cầu Maslow Abraham Maslow nghiên cứu cho rằng, hành vi người bắt nguồn từ nhu cầu họ Nhu cầu người đa dạng phong phú xếp theo thứ tự từ thấp tới cao sau: nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu tôn trọng, nhu cầu tự hoàn thiện Theo Maslow, nhu cầu bậc thấp phải đáp ứng trước nhu cầu bậc cao có giá trị tạo động lực, nhu cầu thỏa mãn hoàn toàn, nhu cầu thỏa mãn không giá trị tạo động lực Ứng dụng học thuyết thực tế người lao động có nhiều nhu cầu khác thời điểm họ cấp độ nhu cầu khác Cũng thông qua học thuyết mà nhận thấy tác động hệ thống nhu cầu cá nhân có tác động đến động lực lao động, làm việc người Do đó, để tạo động lực cho người nhân viên, người quản lý cần phải hiểu nhân viên đâu hệ thống thứ bậc nhu cầu hướng vào thỏa mãn nhu cầu bậc sở mục tiêu điệu kiện cho phép tổ chức 1.1.4.2 Học thuyết hai yếu tố F.Herzberg F.Herzberg đưa lý thuyết hai yếu tố thỏa mãn công việc tạo động lực làm việc, gồm có: nhóm yếu tố then chốt để tạo động lực thỏa mãn công việc, nhóm yêu tố thuộc môi trường tổ chức Các yếu tố thuộc môi trường tổ chức mang tính chất tích cực có tác dụng ngăn ngừa không thỏa mãn công việc Nhưng việc ngăn ngừa yếu tố tạo bất mãn công việc chưa đem lại động lực làm việc Nếu muốn tạo động lực cho người lao động cần phải nhấn mạnh đến thành tích, công nhận, thân công việc, trách nhiệm thăng tiến…Đây lại yếu tố thuộc thân người lao động 1.1.4.3 Học thuyết kỳ vọng Victor Vrom Victor Vrom nhấn mạnh rằng, động lực chức kỳ vọng cá nhân, mà cụ thể: Một nỗ lực định đem lại thành tích định thành tích mang lại kết phần thưởng mong muốn Các cá nhân tham gia vào trình lao động hy vọng đạt thành tích định đó, thành tích thể hiển kết quả, phần thưởng mà cá nhân đạt Học thuyết cho rằng, người lao động đóng góp sức lực cho tổ chức mong muốn kết làm việc họ ghi nhận, đánh giá có kết mục tiêu đặt Do đó, nhà quản lý cần phải làm cho người lao động hiểu người lao động nỗ lực làm việc đạt thành tích đạt phần thưởng định Mặt khác, nhà quản lý cần tạo nên hấp dẫn của kết quả, phần thưởng thông qua mối quan hệ: nỗ lực cá nhân – thành tích – kết quả/phần thưởng Sự kỳ vọng kết hợp với đam mê thân người lao động tạo đông lực giúp họ vượt qua tất để đạt thành tích mà họ mong muốn 1.1.4.4 Học thuyết công J.Stasy Adam Người lao động muốn đối xử công đắn tổ chức Sự công thể trong: phân phối tiền lương, tiền thưởng, cách thức tính lương, phân công công việc, vấn đề thăng tiến, đề bạt,…Vì mong muốn đối xử công mà người lao động có xu hướng so sánh đóng góp họ quyền lợi họ nhận với đóng góp quyền lợi người khác ( nội hay bên tổ chức) Người lao động cảm thấy đối xử công cảm thấy tỷ lệ quyền lợi/ đóng góp ngang với tỷ lệ người khác Cụ thể: Các quyền lợi cá nhân/ Sự đóng góp cá nhân = quyền lợi ngươì khác/sự đóng góp người khác Để tạo động lực người quản lý cần phải tạo dựng trì công đóng góp cá nhân quyền lợi mà cá nhân hưởng Muốn vậy, cần phải đánh giá thực công việc cách rõ ràng, khách quan xác Mặt khác, xây dựng hệ thống thông tin phản hồi để người nắm bắt hiểu rõ 1.1.4.5 Học thuyết tăng cường tích cực B.F.Skinner Học thuyết đề cập đến vai trò thưởng, phát hành vị người lao động, nội dung học thuyết là: Những hành vi thưởng có xu hướng lặp lại, hành vi không thưởng (hoặc bi phạt) có xu hướng không lặp lại Đồng thời, khoảng thời gian thời điểm xẩy hành vi thời điểm thưởng/phạt ngắn có tác dụng thay đổi hành vi nhiêu Mặc dù, phạt có tác dụng loại trừ hành vi ý muốn người quản lý gây hậu tiêu cực đem lại hiệu thưởng Do đó, người quản lý cần quan tâm đến thành tích tốt khen thưởng kịp thời đích đáng cho thành tích Có người lao động cảm thấy quan tâm, thấy tầm quan trọng công việc CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TẠO ĐỘNG LỰC ĐỐI CHO NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG SEABANK HÀ NỘI 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG SeABank Hà Nội .Quá trình hình thành phát triển SeABank Được thành lập từ năm 1994, SeABank ngân hàng thương mại cổ phần đời sớm nằm Top 10 ngân hàng TMCP lớn Việt Nam Với 4.068 tỷ đồng vốn điều lệ, SeABank ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn Việt Nam SeABank ngân hàng tiên phong việc ứng dụng công nghệ đại vào hoạt động ngân hàng với phần mềm quản trị lõi ngân hàng đại T24 Temenos giúp tăng đáng kể hiệu giao dịch an toàn tuyệt đối Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đại hoạt động ngân hàng, SeABank đặc biệt trọng đến việc xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng hiệu Ngân hàng áp dụng hệ thống sách nhân linh hoạt, chế độ đãi ngộ phúc lợi thỏa đáng, công bằng, đảm bảo tính cạnh tranh cầu tiến, đồng thời xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện tốt để cá nhân hoàn thiện kỹ chuyên môn có lộ trình thăng tiến thỏa đáng Tính đến 31/12/2008, tổng số nhân SeABank xấp xỉ 1000 người, tăng 118% so với năm 2007 trình độ Đại học & đại học chiếm 80% tổng số cán nhân viên (CBNV) ngân hàng Cùng với việc gia tăng số lượng chất lượng nhân sự, đào tạo để không ngừng phát triển sách coi trọng SeABank Do đó, đầu năm 2008, Trung tâm Đào tạo SeABank thành lập với sở hạ tầng đại, chuyên nghiệp với hỗ trợ kỹ thuật đối tác chiến lược Société Générale Đây xu hướng thiết yếu với nhiệm vụ xây dựng mô hình trường đào tạo chuyên nghiệp cho CBNV SeABank toàn hệ thống Tính đến 31/12/2008, Trung tâm đào tạo SeABank tổ chức 52 khóa học, tỷ lệ CBNV tham gia đào tạo chiếm 135% tương đương với 1.339 lượt người, tổng số đào tạo tăng 81% tương đương với 22.044 Bên cạnh tổng chi phí dành cho hoạt động đào tạo giảm bớt 30,4%, qua mang lại hiệu kinh tế hiệu hoạt động cao Hoạt động lĩnh vực: dịch vụ khách hàng cá nhân, dịch vụ ngân hàng cá nhân, hoạt động tín dụng, dịch vụ Thẻ, SeABank thực dịch vụ chuyển tiền nước hệ thống ngân hàng theo yêu cầu tất khách hàng có tài khoản SeABank Việc chuyển tiền nhận tiền thực thông qua điểm giao dịch ngân hàng, người thụ hưởng nhận tiền sau phút kể từ khách hàng hoàn tất thủ tục chuyển tiền điểm giao dịch hệ thống SeABank Một hoạt động phát triển thương hiệu bật việc phát hành Chuyên trang SeABank định kỳ Tạp chí Nhà Quản Lý Lần doanh nghiệp có trang viết riêng tạp chí uy tín, phát hành rộng rãi khắp nước Ý tưởng sáng tạo chất lượng tin chuyên trang SeABank báo giới độc giả, người quan tâm đến tình hình kinh tế, đặc biệt lĩnh vực tài ngân hàng đánh giá cao Qua chuyên trang SeABank, độc giả biết thông tin hoạt động ngân hàng, đồng thời cảm nhận nét văn hóa riêng SeABank Cùng với Chuyên trang Tạp chí Nhà quản lý, hoạt động truyền thông thương hiệu thông tin hoạt động SeABank phương tiện thông tin đại chúng mang lại hiệu lớn (trung bình tháng có hàng trăm tin, hoạt động, sản phẩm dịch vụ SeABank xuất phương tiện truyền thông đại chúng nước, mang lại hiệu truyền thông thương hiệu cao) Nếu xét số liệu nghiên cứu, đánh giá giá trị truyền thông theo tin Công ty Nghiên cứu thị trường có uy tín, thương hiệu SeABank ngân hàng hàng đầu Việt Nam giá trị truyền thông 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG SeABank HÀ NỘI 2.2.1 Các yếu tố tác động lên động nhân viên làm việc ngân hàng SeABank Không khí làm việc công ty góp phần lớn hiệu công việc nhân viên Không khí làm việc tốt giúp nhân viên sảng khoái tinh thần, sáng tạo công việc để hoàn thành tốt công việc nhân viên Qua giảm thiểu sai sót, tâm lý thoải mái giúp nhân viên thăng hoa có nhiều sáng kiến hoàn thiện công việc Bầu không khí làm việc không tốt, căng thẳng, mối quan hệ với người công ty xấu dẫn đến đố kị đoàn kết ảnh hưởng đến tinh thần làm việc, động lực cống hiến với tổ chức giảm, làm giảm hiệu công việc Vì việc tạo bầu không khí làm việc tốt, mối quan hệ thành việc tốt đẹp, gắn bó với nhau, tất mục tiêu chung tổ chức việc quan trọng Mối quan hệ tốt nhân viên với lãnh đạo, nhân viên với nhân viên giúp người cảm thấy nơi làm việc gắn bó gia đình thứ hai Tất mục tiêu chung phát triển nhà chung, tất nhân viên có chung mục đich động phát triển ngân hàng qua giúp ngân hàng phát triển kéo theo hệ nhân viên làm việc môi trường tốt hơn, lý tưởng Một mối quan hệ ngân hàng, môi trường làm việc thật tốt, người lao động có động giúp môi trường mà cảm thấy gắn bó lên Ngược lại nhân viên cảm thấy gò bó, áp lực, có xung đột với mối quan hệ xung quanh động làm việc ngân hàng giảm, hành động làm việc ngân hàng mang tính trách nhiệm, có hội tốt nhân viên sẵn sàng tìm đến với công việc Khuyến khích tạo mối quan hệ tốt đẹp lãnh đạo nhân viên, ngân hàng động viên khuyến khích tạo hội tham gia đóng góp ý kiến nhân viên thông qua buổi sinh hoạt phòng ban, công đoàn với cán công nhân viên thông qua buổi đại hội công nhân viên Đây dịp tốt để cán công nhân viên bày tỏ tâm tư nguyện vọng kiến nghị với lãnh đạo Qua ngân hàng nắm bắt nguyện vọng, yêu cầu nhân viên để đáp ứng hoàn thiện nhằm mang lại môi trường làm việc tốt Một môi trường mở linh hoạt, động thân thiện với thành viên Các hành động cụ Ngân hàng nhằm nâng cao mối quan hệ người ngân hàng SeABank: Duy trì bếp ăn tập thể phục vụ cán công nhân viên Hội sở Các chi nhánh ngân hàng tạo điều kiện để nhân viên có hội hoạt động tập thể Duy trì tổ chức tốt việc Hiếu – Hỷ, thăm hỏi động viên kịp thời nhân viên lúc ốm đau, thai sản … Hàng năm, ngân hàng tổ chức cho cán phòng ban, chi nhánh tham quan, dã ngoại Tổ chức hoạt động hội diễn giao lưu văn nghệ, hoạt động thể thao toàn ngân hàng Tạo điều kiện giao lưu thành viên ngân hàng Hàng năm có tổ chức phát quà cho cháu có thành tích học tập xuất sắc, giỏi tổ chức cho cháu em cán ngân hàng, tổ chức chương trình văn nghệ, xiếc … phục vụ cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu, Noel, … Ngân hàng có biện pháp nhằm nâng cao động làm việc cho nhân viên, công cụ tạo động lực cho nhân viên làm việc ngân hàng SeABank Hà Nội 2.2.2 Các yếu tố tác động lên nguồn lực ngân hàng SeABank Hà Nội 2.2.2.1 Các hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực Căn vào nhu cầu nhân ngân hàng, năm ngân hàng có tuyển dụng thêm nhân cho tổ chức thành lập nhiều chương trình đào tạo cho nhân viên nhân viên có ngân hàng Các vị trí tuyển, nhân viên ngân hàng chuyển công tác sang vị trí đào tạo cách có nhu cầu Đảm bảo công đào tạo, ngân hàng tạo điều kiện tốt cho nhân viên có điều kiện học tập, nâng cao trình độ có hội thử sức vị trí phù hợp với cá nhân Qua trình đào tạo giúp cho nhân viên có hội tiếp cận với tiến khoa học kĩ thuật Cải thiện người tổ chức điều mà ngân hàng coi trọng Nâng cao chất lượng người nâng cao chất lượng công việc, đem đến thỏa mãn cho khách hàng Công tác đào tạo phát triển người ngân hàng SeABank thực qua công tác: + Đào tạo ngắn hạn, dài hạn trường Đại học, viện nước cho cán bộ, công nhân viên + Tham gia hội thảo, hội nghị liên quan tới ngành Ngân hàng + Tham gia lớp học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn Ngân hàng SeABank tổ chức + Đối với sinh viên trường chưa có kinh nghiệm làm việc, ngân hàng áp dụng hình thức đào tạo công việc kèm cặp bảo nhân viên lâu năm, phương pháp giúp cho nhân viên tiếp thu kỹ làm việc nhanh chóng mà hiệu quả, tích lũy kinh nghiệm làm việc nhanh chóng, đồng thời tiết kiệm chi phí đào tạo cho tổ chức Các hình thức đào tạo áp dụng cho đối tượng theo lĩnh vực khác ngân hàng Những yêu cầu cho nhân viên tham gia vào công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngân hàng SeABank - Tự học tập nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm làm việc để đáp ứng hiệu yêu cầu công việc - Đảm bảo ý thức, chấp hành nội quy, quy tắc đào tạo tổ chức Đảm bảo sức khỏe, thời gian đào tạo cho tốt Tránh làm ảnh hưởng đến công tác đào tạo ngân hàng 2.2.2.2 Điều kiện môi trường làm việc Ngân hàng SeABank thực biện pháp để đảm bảo an toàn cho nhân viên trì môi trường lành mạnh + Đối với loại công việc cụ thể, ngân hàng xây dựng tiêu chuẩn riêng vệ sinh lao động, máy móc thiết bị nơi làm việc Các tiêu chuẩn quy tắc, nội quy mà ngân hàng áp dụng nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên thiết bị tài sản ngân hàng Đảm bảo trì quy tắc giúp cho ngân hàng hoạt động hiệu quả, tránh tổn thất, xây dựng cho môi trường làm việc văn minh, đại + Trước kí kết hợp đồng lao động, ngân hàng kiểm tra sức khỏe cho nhân viên (kể chuyển ngành tuyển mới) để phát kịp thời bệnh truyền nhiễm, biểu nhiễm HIV, có sử dụng chất ma túy + Tổ chức khám sức khỏe định kì cho nhân viên để làm sử dụng lao động hợp lý Căn vào tình trạng sức khỏe lao động để phân công công việc phù hợp với sức khỏe người + Khi phát bệnh nghề nghiệp, ngân hàng có hình thức hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện cho nhân viên điều trị bệnh Đối với nhân viên cần thực quy tắc, quy tŕnh công việc ngân hàng SeABank đề + Thực quy trình, quy định nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp + Thực tốt quy định sử dụng bảo quản trang thiết bị tổ chức + Giữ gìn vệ sinh nơi làm việc Khi có vấn đề xảy cần báo cáo cho người có trách nhiệm để kịp thời xử lý 2.2.3 Các yếu tố nhằm khuyến khích vật chất tinh thần cho nhân viên làm việc ngân hàng SeABank Hà Nội 2.2.3.1 Khuyến khích tạo động lực thông qua chế độ trả lương, thưởng cho nhân viên làm việc ngân hàng SeABank Hà Nội Ngân hàng SeABank Hà Nội thực trả lương cho nhân viên theo hệ thống thang bảng lương nhà nước ban hành Tiền lương dùng để lập quỹ tiền lương, ngày nghỉ, lễ, tết, phép, tham quan nghỉ mát, đóng BHXH cho nhân viên Hiện ngân hàng SeABank Hà Nội áp dụng hình thức trả lương theo quy định Nhà nước trả lương theo kết kinh doanh ● Lương Thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương, hình thức trả lương, chế độ trả lương làm thêm giờ, làm đêm, đơn giá tiền lương, nâng bậc lương nhân viên áp dụng theo quy định pháp luật, quy chế phân phối tiền lương, thu nhập hành Ngân hàng Xuất Nhập Việt Nam đảm bảo không thấp mức lương tối thiểu mà nhà nước quy định Nhân viên có thành tích xuất sắc trường hợp đặc biệt khác xét nâng lương trước thời hạn theo quy định pháp luật quy định SeABank Trường hợp nhân viên nghỉ theo chế độ ốm đau 30 ngày làm việc trở lên thời gian không tính vào thời gian xem xét nâng bậc lương Hàng năm vào quỹ tiền lương thực hiện, ngân hàng có quyền trả lương cho nhân viên theo khối lượng chất lượng công việc phải hoàn thành theo quy chế chi trả lương Ngân hàng SeABank Nhân viên trả lương kỳ tháng, khoảng cách kỳ trả lương tối đa 15 ngày Ngân hàng SeABank dành phần quỹ lương kinh doanh năm để lập quỹ lương dự phòng theo quy chế tài Ngân hàng SeABank nhằm bù đắp tiền lương cho nhân viên tình hình kinh doanh khó khăn hiệu Các khoản phải khấu trừ nhân viên ( đền bù thiệt hại gây vật chất, trả nợ … ) tính toán trừ trực tiếp vào tiền lương hàng tháng nhân viên, đảm bảo thu nhập lại nhân viên không 70% lương Nguyên tắc phân phối quỹ thu nhập Căn vào đơn giá tiền lương Liên tài – NHNN – BLĐTBXH giao cho toàn hệ thống, Ngân hàng SeABank giao đơn giá tiền lương đơn vị thành gắn với kết sản xuất kinh doanh đơn vị Ngoài quỹ lương giao theo đơn giá tiền lương, đơn vị thành viên phân phối quỹ lương gia tăng gắn với kết hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh Đơn giá tiền lương Liên giao cho Ngân hàng sau: - Dành 30% quỹ lương để phân phối cho nhân viên đảm bảo mức thu nhập tối thiểu bao gồm phần phân phối chung cho toàn ngành đó: + 25% quỹ lương tối thiểu theo quy định nhà nước + 5% phân phối chung toàn ngành nhân ngày truyền thống, với quỹ lương điều hòa (nếu có) - Dành 55% quỹ lương để phân phối cho nhân viên gắn với kết sản xuất kinh doanh (quỹ lương kinh doanhh) đó: + 45% gắn với kết kinh doanh + 10% phân phối toán tương ứng lợi nhuận thực tế vượt kế hoạch - Dành 15% quỹ lương để phân phối cho nhân viên gắn với kết hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh (quỹ lương gia tăng) Đơn giá tiền lương đơn vị điều chỉnh tăng, giảm so với đơn giá tiền lương bình quân chung toàn hệ thống sở quy mô hiệu kinh doanh gắn với môi trường hoạt động Hệ số điều chỉnh theo công việc Hđ/c2 có mức sau: 1,5: áp dụng cán làm công tác tín dụng trực tiếp xét duyệt hồ sơ, cán thẩm định, cán kinh doanh tiền tệ 1,1: áp dụng thành viên Ban kiểm soát, Trưởng quỹ nghiệp vụ, Trưởng phòng giao dịch; Cán toán quốc tế; quản lý liệu 1,08: áp dụng giao dịch viên, thủ quỹ kiểm ngân, cán tín dụng quản lý khoản vay, cán hậu kiểm, phó phòng giao dịch 1,05: áp dụng cán điện toán,kiểm tra nội bộ, chuyên viên BKS Hệ số điều chỉnh theo kết hoàn thành nhiệm vụ Hđ/c3 có mức sau: Hoàn thành xuất xắc: 1,2 Hoàn thành tốt: 1,1 Hoàn thành nhiệm vụ: 1,0 Không hoàn thành nhiệm vụ: + Do nguyên nhân khách quan: 0,8 + Do nguyên ngân chủ quan: 0,5 Các chế độ phụ cấp bao gồm: Phụ cấp trách nhiệm công việc,phụ trách độc hại nguy hiểm Phụ cấp lưu động: Áp dụng người làm việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc nơi … ● Thưởng Thưởng việc thỏa mãn nhu cầu vật chất có ý nghĩa to lớn mặt tinh thần, nhân viên thưởng họ đạt thành tích định lúc họ tuyên dương, họ cảm thấy nỗ lực lao động công nhận, họ cảm thấy nỗ lực làm việc trả công xứng, hình thức tạo động lực tốt cho nhân viên Ngân hàng SeABAnk thưởng cho nhân viên : - Thưởng vượt mức yêu cầu đặt - Thưởng cho phát minh, sáng kiến trình làm việc - Chi thưởng vào ngày lễ tết, cuối năm, ngày trọng đại, thưởng hàng tháng, thưởng hàng quý, thưởng bán niên Hình thức thưởng: - Thưởng vật chất : Tiền, quà - Cử học, đào tạo - Đi du lịch - Khen thưởng, tuyên dương trước họp Điều kiện nhân viên thưởng - Có tên bảng lương - Có đóng góp định mà không bị kỷ luật - Thưởng cho nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Mức thưởng: - Thưởng hàng tháng, hàng quý, bán niên, cuối năm: Căn vào kết kinh doanh kỳ báo cáo, vào đóng góp vào kết kinh doanh thành viên Ngân hàng có định thưởng theo tình hình cụ thể ngân hàng - Thưởng sáng kiến: dành cho cá nhân tâm huyết, đơn vị có sáng kiến nâng cao hiệu kinh doanh, chất lượng quản lý … cho ngân hàng Tùy theo sáng kiến mức vào mà có mức thưởng hình thức thưởng khác - Trong công tác khen thưởng tiền mang tính vật chất có hình thức mang tính tinh thần khen ngợi thành tích trước họp lớn hay cấp khen ghi nhận … để tôn vinh thành tích cá nhân, tập thể có đóng góp cho ngân hàng, đánh vào tâm lý nhân viên, qua thúc đẩy họ làm việc hiệu Nguồn thưởng: Từ quỹ khen thưởng, phúc lợi ngân hàng SeABank Quỹ thu nhập lại tính sở kết kinh doanh ngân hàng phân phối sau: - Phân phối cho nhân viên: dựa vào định hội đồng thi đua khen thưởng ngân hàng - Phân phối bổ sung cho cán điều hành: Sẽ dành phần quỹ thu nhập để phân phối bổ sung cho cán điều hành (cán chủ chốt cán lãnh đạo) Dựa theo kết hội đồng thi đua khen thưởng Công tác khen thưởng ngân hàng SeABank đa dạng phong phú giúp cho nhân viên cải thiện sống mình, qua họ cảm thấy quan tâm mức, góp phần tạo tâm lý yên tâm làm việc tạo động lực giúp họ khát khao cống hiến cho ngân hàng 2.2.3.2 Các chương trình phúc lợi dịch vụ khác Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế: Quyền lợi nghĩa cụ ngân hàng SeABank nhân viên thực theo quy định Bộ luật lao động, quy định Chính phủ hướng dẫn Bộ lao động thương binh xã hội ● Bảo hiểm lao động Hàng tháng, nhân viên đóng Bảo hiểm xã hội 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí tử tuất Hàng tháng, ngân hàng đóng quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên sau: - 3% vào quỹ ốm đau thai sản - 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; - 11% vào quỹ hưu trí tử tuất Nhân viên ốm đau quan tạo điều kiện thuận lợi để khám điều trị Bệnh viện đăng ký thẻ Bảo hiểm Y tế Trường hợp bệnh nặng, hiểm nghèo, tùy theo trường hợp cụ thể xem xét trợ cấp phần cho công tác điều trị Việc toán chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp … thực theo quy định Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo nghị định 12/CP ngày 26/01/1995 Chính phủ Thông tư hướng dẫn Bộ Lao động Thương binh Xã hội Lao động nữ làm nghề nặng nhọc độc hại theo quy định Ngân hàng Nhà Nước Nhân viên đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí tuổi đời chưa đủ phải nghi điều kiện công việc không phù hợp với hoàn cảnh cá nhân, yêu cầu công việc ngân hàng tạo điều kiện cho nghỉ hưu sớm thời gian chờ lương nghỉ hưu thức ngân hàng tạo điều kiện cho hưởng trợ cấp nghỉ việc Ngoài chế độ theo quy đinh nhà nước, lao động đến tuổi hưu, ngân hàng SeABank trợ cấp thêm phần trợ cấp Trợ cấp phụ thuộc vào kết kinh doanh ngân hàng theo thời kì Nhân viên có đóng góp cho ngân hàng tạo điều kiện áp dụng sách tuyển dụng ưu tiên người ● Bảo hiểm y tế Mức đóng BHYT 3% tiền lương cấp bậc, chức vụ, thâm niên ngân hàng có trách nhiệm đóng 2%, nhân viên đóng 1% Nhân viên ngân hàng hưởng quyền sau: - Quyền khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT - Quyền chọn sở khám, chữa bệnh ban đầu thuận lợi nơi cư trú nơi công tác theo hướng dẫn quan BHYT để quản lý, chăm sóc sức khỏe khám, chữa bệnh cho nhân viên - Quyền thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu vào cuối quý Phù hợp với hoàn cảnh cá nhân nhân viên -Quyền toán viện phí theo chế độ BHYT sinh đầu lòng thứ hai - Quyền yêu cầu quan BHYT bảo đảm quyền lợi - Quyền khiếu nại với quan Nhà nước có thẩm quyền ngân hàng, quan BHYT, sở khám, chữa bệnh vi phạm quyền nhân viên đóng bảo hiểm y tế ● Trợ cấp, phụ cấp Trợ cấp việc việc - Trợ cấp việc: Thực theo điều 42 Bộ luật lao động; điều 14 Nghị định 44/2003/NĐ – CP ngày 9/5/2003 Phần III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 Bộ Lao động Thương Binh Xã Hội - Trợ cấp việc làm: Trường hợp xảy thay đổi cấu tổ chức, quy mô hoạt động thay đổi công nghệ kinh doanh tổ chức lại máy để hoạt động kinh doanh có hiệu phải giảm bớt nhu cầu sử dụng lao động nhân viên làm việc hệ thống Ngân hàng SeABank ( từ đủ 12 tháng trở nên) mà bị việc, ngân hàng xem xét cho đào tạo lại để sử dụng vào vị trí công việc Nếu không bố trí việc làm mới, không ngân hàng phải có trách nhiệm báo cho nhân viên trước tháng để nhân viên có tâm lý chủ động, có thời gian tìm việc làm 2.3 Đánh giá tạo động lực lao động ngân hàng Seabank 2.3.1 Thành công công tác tạo động lực cho nhân viên ngân hàng SeABank Hà Nội Ban lãnh đạo ngân hàng SeABank quan tâm đến việc nâng cao trình độ nhân viên ngân hàng Ban lãnh đạo tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên hình thức ngắn hạn dài hạn Tạo môi trường thuận lợi làm việc, trang bị trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo hiệu công việc Chăm lo đời sống nhân viên ban lãnh đạo ngân hàng SeABank Hà Nội ý quan tàm hàng đầu Tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát huy tối đa khả mình, ðóng góp cho tổ chức - Chế độ lương, thưởng hợp lý tạo thuận lợi cho nhân viên - Mọi người ngân hàng có mối quan hệ thân thiện giúp đỡ công việc tạo bầu không khí làm việc thuận lợi - Ngân hàng SeABank quan tâm tới đời sống tinh thần cán công nhân viên 2.3.2 Những hạn chế tồn công tác tạo động lực cho nhân viên ngân hàng SeABank Hà Nội - Về tiền lương: Là khó khăn tồn hệ số lương áp dụng chế độ tiền lương tối thiểu Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành - Chưa đa dạng tiêu thưởng Một số tiêu thưởng không đáp ứng nguyện vọng nhân viên Một số công việc nhân viên không trả thưởng tạo nên tâm lý không tốt - Cần đánh giá xác kết đóng góp lao động vào kết lao động để xây dựng sách thưởng hợp lý - Vấn đề thúc đẩy tự tạo động lực cho thân cá nhân nhân viên lại không quan tâm mức - Cần phân định rõ ràng công việc với để đánh giá công việc tốt Tránh nhầm lẫn, chồng chéo công việc 2.3.3 Nguyên nhân Hiện ngân hàng SeABank áp dụng cách trả lương tính toán cách chi tiết, cụ thể rõ ràng qua nhân viên cảm thấy yên tâm với cách trả lương ngân hàng.Việc tính lương cụ thể chi tiết tạo thỏa mãn công tác trả lương cho nhân viên việc tính lương tương đối phức tạp gây nhầm lẫn công tác trả lương cho nhân viên Công tác tiền lương, tiền thưởng phụ thuộc nhiều vào quy định Nhà nước.Tiền luơng tối thiểu theo mức tiền lương tối thiểu Nhà nước quy định Mà mức tiền lương thấp so với chi tiêu tối thiểu người lao động Những bất cập công tác tiền lương, tiền lương ngân hàng xuất phát từ bất cập từ sách tiền lương Nhà nước Lãnh đạo chưa thấy rõ tầm quan trọng phòng Tổ chức – nhân sự, cán quản lý nhân Chưa tạo điều kiện cho cán nhân cac cán quản lý trực tiếp gặp gỡ, thảo luận trao đổi với Do đó, hoạt động cần kết hợp hai nên như: đánh giá thực công việc, xây dựng tiêu chuẩn thực công việc,… thực không hiệu Chưa thường xuyên thay đổi quy chế nội dung cho phù hợp theo kịp cai phát triển kinh tế thị trường nói chung ngân hàng nói riêng PHẦN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1 Giải pháp hoàn thiện khuyến khích khuyến khích vật chất tinh thần cho nhân viên làm việc ngân hàng SeABank Hà Nội Ngân hàng cần có phương pháp giảm thiểu nhầm lẫn, đảm bảo công Ngân hàng nên đầu tư tốt cho công tác trả lương, tính lương cho người lao đông, cần áp dụng khoa học kĩ thuật đại, có đội ngũ cán trình độ cao công tác tiền lương Ngân hàng cần trú trọng đến công tác phân tích, đánh giá đóng góp nhân viên vào kết kinh doanh Qua có trả công hợp lý, công cho nhân viên Để làm điều cần phải xây dựng mô tả công việc chi tiết, cụ thể Các biện pháp nhằm đảm bảo công công tác trả lương cho nhân viên, giúp họ có tâm lý thoải mái, thỏa mãn với công sức bỏ Qua nhân viên yên tâm công việc mình, tâm lý thoải mái giúp hiệu công việc tốt Một chế độ khen thưởng tốt, kịp thời công không góp phần tạo động lực làm việc cho nhân viên mà giúp cho tổ chức hạn chế chảy máu chất xám Khi tổ chức có chế độ khen thưởng xứng đáng, nhân viên cảm thấy củng cố niềm tin với tổ chức Khi họ tin tưởng tổ chức lý để nhân viên nghoảnh mặt với hội việc làm khác Đối với hội việc làm kì vọng tiền lương cao thúc nhân viên thử sức với việc làm Nhưng vấn đề chế độ trả thưởng, ghi nhận thành tích làm việc điều quan trọng, nhu cầu khẳng định thân nhân viên động lực làm việc họ Việc ghi nhận thành tích qua khen thưởng giúp nhân viên nhận họ tôn trọng ghi nhận tổ chức, điều tổ chức khác chưa đem lại cho họ Vì công tác khen thưởng xứng đáng kịp thời công cụ quan trọng để giữ chân nhân viên làm cho họ trở nên gắn bó với tổ chức Việc khen thưởng thể thông qua hình thức sau: Khen thưởng cần khéo léo tế nhị, khen thưởng cho nhân viên cần sáng tạo thực theo nhiều cách phù hợp với hoàn cảnh để người nhận thật thấy ghi nhận công sức làm việc tổ chức Đặt tiêu chí khen thưởng cụ thể hợp lý để người nhận thức việc khen thưởng công tổ chức Qua phấn đấu để nhận phần thưởng xứng đáng Việc khen thưởng cần quan tâm đến nhu cầu người, nhân viên để tránh tình trạng thưởng không nhu cầu làm giảm động lực nhân viên Khi họ nhận phần thưởng không với nhu cầu phần thưởng ý nghĩa họ Vì khen thưởng cần phải quan tâm đến nhu cầu nhân viên 3.2 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC BỘ NGÀNH CÓ LIÊN QUAN Về quy định tiền lương tối thiểu chung cần tính đến tỷ lệ lạm phát, tránh tình trạng lạm phát tăng cao mà tiền lương tối thiểu không đáp ứng tốc độ tăng lạm phát Điều gây tình trạng tiền lương thực tế nhân viên giảm Việc tiền lương tối thiểu tăng không tương xứng với tốc độ tăng lạm phát dẫn đến việc thiệt thòi cho nhân viên, qua gián tiếp làm cho động lực nhân viên bị ảnh hưởng Tiền lương phân loại theo vùng, quy định lại lương tối thiểu áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Tuy nhiên cần phải có phân loại tiền lương tối thiểu theo nghành để có cách phân loại xác đối tượng lao động lĩnh vực kinh tế khác Điều tạo điều kiện phát triển ngành kinh tế trọng điểm, tạo động lực cho thay đổi cấu ngành kinh tế Lương nhân viên định họ có xu hướng chọn ngành nghề mà họ làm việc Kì vọng tiền lương tạo động lực để chọn ngành nghề nhân viên Việt Nam gia nhập WTO, ngày có nhiều nhà đầu tư nước đến với Việt Nam Sự chênh lệch tiền lương doanh nghiệp nước nước lớn Vì cần có biện pháp thu hẹp khoảng cách tiền lương doanh nghiệp nước nước với Đảm bảo công cạnh tranh kinh doanh Cần có chế tài đủ mạnh để buộc doanh nghiệp thực công tác tiền lương nghiêm túc, bảo vệ quyền lợi cho nhân viên Nhà nước nên có sách khuyến khích doanh nghiệp trả lương cao mức quy định, tăng thu nhập cho nhân viên Cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho doanh nghiệp thực hiện, tránh tình trạng hiểu lầm, cố tình làm sai KẾT LUẬN Tạo động lực cho nhân viên ngân hàng Seabank Hà Nội thực tế cho thấy tạo động lực cho nhân viên đem lại lợi ích to lớn cho ngân hàng, vấn đề quan tâm hàng đầu nhà quản lý - công cụ hiệu để hoàn thiện sản phẩm dịch vụ ngân hàng Ngân hàng tổ chức hoạt động dựa lĩnh vực chủ yếu tiền sản phẩm liên quan đến tiền Đổi lại người chủ sở hữu phải trả cho người giữ khoản tiền công Khi công việc mang lại nhiều lợi ích cho người gửi, đồ vật cần gửi ngày nhiều hơn, đa dạng hơn, ngân hàng nơi giữ tiền cho người có tiền Khi xã hội phát triển ngày đại văn minh, kinh tế bùng nổ có quy mô lớn, thương mại phát triển kéo theo nhu cầu tiền lớn làm phát sinh nhu cầu vay tiền nhiều kinh tế Khi có tay lượng tiền lớn, người giữ tiền nảy sinh nhu cầu cho vay số tiền mà họ giữ, lượng tiền mà họ giữ lúc bị đòi thời gian định Để ngân hàng phát triển toàn diện cần đến đội ngũ nhân viên lao động cống hiến hết mình, công tác tạo động lực lao động cho người lao động quan trọng thiếu [...]... 3 tháng để nhân viên có tâm lý chủ động, có thời gian đi tìm việc làm mới 2.3 Đánh giá tạo động lực lao động tại ngân hàng Seabank 2.3.1 Thành công trong công tác tạo động lực cho nhân viên tại ngân hàng SeABank Hà Nội Ban lãnh đạo của ngân hàng SeABank luôn quan tâm đến việc nâng cao trình độ của nhân viên trong ngân hàng Ban lãnh đạo luôn tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên... nhau trong công việc đã tạo ra được bầu không khí làm việc thuận lợi - Ngân hàng SeABank cũng rất quan tâm tới đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên 2.3.2 Những hạn chế còn tồn tại trong công tác tạo động lực cho nhân viên tại ngân hàng SeABank Hà Nội - Về tiền lương: Là những khó khăn tồn tại của hệ số lương do áp dụng chế độ tiền lương tối thiểu do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành - Chưa... lương, thưởng cho nhân viên làm việc tại ngân hàng SeABank Hà Nội Ngân hàng SeABank Hà Nội thực hiện trả lương cho nhân viên theo hệ thống thang bảng lương do nhà nước ban hành Tiền lương này dùng để lập quỹ tiền lương, ngày nghỉ, lễ, tết, phép, tham quan nghỉ mát, đóng BHXH cho nhân viên Hiện nay ngân hàng SeABank Hà Nội đang áp dụng hình thức trả lương theo quy định của Nhà nước và trả lương theo kết quả... kinh tế thị trường nói chung và tại các ngân hàng nói riêng PHẦN 3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1 Giải pháp hoàn thiện khuyến khích khuyến khích về vật chất và tinh thần cho nhân viên làm việc tại ngân hàng SeABank Hà Nội Ngân hàng cần có những phương pháp giảm thiểu nhầm lẫn, đảm bảo sự công bằng Ngân hàng nên đầu tư tốt cho công tác trả lương, tính lương cho người lao đông, cần áp dụng khoa học kĩ thuật... nhân viên Nhà nước nên có những chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cao hơn mức quy định, tăng thu nhập cho nhân viên Cần có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho các doanh nghiệp thực hiện, tránh tình trạng hiểu lầm, cố tình làm sai KẾT LUẬN Tạo động lực cho nhân viên tại ngân hàng Seabank Hà Nội và thực tế cho thấy tạo động lực cho nhân viên đem lại nhưng lợi ích to lớn cho ngân hàng, đây... đào tạo cho tốt Tránh làm ảnh hưởng đến công tác đào tạo của ngân hàng 2.2.2.2 Điều kiện và môi trường làm việc Ngân hàng SeABank đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho nhân viên và duy trì môi trường trong sạch lành mạnh + Đối với từng loại công việc cụ thể, ngân hàng xây dựng một tiêu chuẩn riêng về vệ sinh lao động, máy móc thiết bị nơi làm việc Các tiêu chuẩn này là các quy tắc, nội. .. tâm lý yên tâm hơn khi làm việc tạo động lực giúp họ khát khao cống hiến cho ngân hàng 2.2.3.2 Các chương trình phúc lợi dịch vụ khác Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế: Quyền lợi và nghĩa cụ của ngân hàng SeABank và nhân viên thực hiện theo đúng quy định trong Bộ luật lao động, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ lao động thương binh xã hội ● Bảo hiểm lao động Hàng tháng, nhân viên đóng Bảo hiểm... nhân viên để làm căn cứ sử dụng lao động hợp lý Căn cứ vào tình trạng sức khỏe của mỗi lao động để phân công công việc phù hợp với sức khỏe mỗi người + Khi phát hiện bệnh nghề nghiệp, ngân hàng sẽ có hình thức hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện cho nhân viên điều trị bệnh Đối với nhân viên cần thực hiện đúng quy tắc, quy tŕnh trong công việc do ngân hàng SeABank đề ra + Thực hiện đúng quy trình, các quy... đời chưa đủ nhưng phải nghi do điều kiện công việc không phù hợp với hoàn cảnh cá nhân, yêu cầu của công việc sẽ được ngân hàng tạo điều kiện cho nghỉ hưu sớm trong thời gian chờ lương nghỉ hưu chính thức sẽ được ngân hàng tạo điều kiện cho hưởng trợ cấp nghỉ việc Ngoài các chế độ theo quy đinh của nhà nước, đối với những lao động đến tuổi về hưu, ngân hàng SeABank còn trợ cấp thêm một phần trợ cấp... quy mô hoạt động hoặc thay đổi công nghệ kinh doanh hoặc tổ chức lại bộ máy để hoạt động kinh doanh có hiệu quả phải giảm bớt nhu cầu sử dụng lao động thì nhân viên đã làm việc trong hệ thống Ngân hàng SeABank ( từ đủ 12 tháng trở nên) mà bị mất việc, sẽ được ngân hàng xem xét cho đi đào tạo lại để sử dụng vào vị trí công việc mới Nếu không bố trí được việc làm mới, nếu không được ngân hàng phải có
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng công tác tạo động lực lao động tại ngân hàng seabank hà nội, thực trạng công tác tạo động lực lao động tại ngân hàng seabank hà nội, thực trạng công tác tạo động lực lao động tại ngân hàng seabank hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay