Giáo án điện tử bai 14 photpho

25 222 2
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:51

bài giảng được thiết kế đơn giản, ngắn gọn giúp học sinh nhớ được lý thuyết. hình ảnh được sử dụng đẹp mắt mà không gây rối. có sử dụng bài tập trắc nghiệm lý thuyết và tự luận giúp cũng cố lại kiến thức cho học sinh Ô: 15 Nhóm: V Chu kì: Cấu hình e: [Ne]3s23p3 I Tính chất vật lí Chất … , màu … Tứ diện P4 Cấu trúc Rất độc Tính độc Không tan nước Tính tan o Nhiệt độ sôi Bốc cháy > 40 C Phát quang Phát quang Chất …., màu … Polime Pn Không độc Không tan nước Bốc cháy > 250oC Không phát quang I Tính chất vật lí Photpho 250oC, không khí Photpho trắng đỏ ó Là c g m n ô lạn í h h k o, k h t g Hơi ôn h k Photpho - Photpho trắng hoạt động photpho đỏ -3 Tính oxi hoá P +3 +5 Tính khử - Photpho thể tính khử tính oxi hóa 0 0 +2 -3 3Ca+2P  → Ca 3P2 t ( Canxi photphua ) 0 +2 -3 t 3Zn + P  → Zn3 P2 (kẽm photphua) Zn P2 +6H O  → 3Zn ( OH ) +2PH ↑ Photphin độc a/ Tác dụng với đơn chất: số phi kim hoạt động: O2, Cl2, S… Thiếu oxi t0 +3 4P+3O  → 2P2 O3 (điphotpho trioxit) Dư oxi +5 t P + 5O2  → P2O5 (điphotpho pentaoxit) Thiếu clo +3 t0 P + 3Cl2  → PCl3 (photpho triclorua) Dư clo t0 +5 P + 5Cl2  → PCl5 (photpho pentaclorua) b/ Tác dụng với hợp chất có tính oxi hoá mạnh KClO3, KNO3, HNO3, H2SO4 … +5 +5 t0 +4 P + 5HNO3 đ  → H PO4 + NO2 + H 2O +5 t0 +5 -1 P + KClO3  → 3P2O5 + 5KCl Pháo hoa Axit photphoric Đạn pháo Diêm Đạn cháy Bom Apatit 3Ca3(PO4)2.CaF2 Photphorit Ca3(PO4)2 Nguồn thực phẩm giàu photpho Một số loại thức ăn giàu photpho Ca3(PO4)2 + 3SiO2 +5C 1200o C → 3CaSiO3 + 2P + 5CO Câu 1: Chọn phát biểu đúng: Điểm giống Photpho đỏ photpho trắng là: A) Đều có cấu trúc mạng tinh thể cấu trúc polime B) Tự bốc cháy không khí điều kiện thường C) Tác dụng với kim loại hoạt động tạo photphua D) Khó nóng chảy khó bay Câu 2: Nhận xét sau không đúng: A) Nguyên tử nguyên tố photpho có electron lớp cùng B) Photpho vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử C) Phần lớn photpho sản xuất dùng vào mục đích quân D) Photpho có dạng thù hình quan trọng photpho đỏ photpho trắng, photpho trắng bền photpho đỏ Câu 3: Cho phương trình phản ứng: P + H2SO4 → H3PO4 + SO2 + H2O Tổng hệ số (nguyên, tối giản) phản ứng là: A) 17 B) 18 C) 19 D) 16 Câu 4: Thành phần quặng photphorit là: A) Ca3(PO4)2 B) NH4H2PO4 C) Ca(H2PO4)2 D) CaHPO4 Câu 5: quặng apatit có công thức A Ca3(PO4)2 B 3Ca3(PO4)2.CaF2 C CaCO3.MgCO3 D Fe3O4 Câu 5: Cho m gam photpho tác dụng hết với 210 gam dung dịch HNO3 60%, phản ứng tạo H3PO4 NO Để trung hòa hoàn toàn dung dịch sau phản ứng cần vừa đủ 3,33 lít dung dịch NaOH 1M Giá trị m là: A) 41,15 gam B) 85,90 gam C) 30,92 gam D) 51,54 gam Câu 6: Có thể điều chế kg photpho nung 46,5 kg canxi photphat với cát than nhiệt độ 12000C (biết hiệu suất phản ứng H = 75%) A) 12,4 kg B) 6,975 kg C) 9,3 kg D) 4,65 kg [...]... bay hơi Câu 2: Nhận xét nào sau đây không đúng: A) Nguyên tử của nguyên tố photpho có 5 electron ở lớp ngoài cùng B) Photpho vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử C) Phần lớn photpho sản xuất ra được dùng vào mục đích quân sự D) Photpho có 2 dạng thù hình quan trọng là photpho đỏ và photpho trắng, trong đó photpho trắng kém bền hơn photpho đỏ Câu 3: Cho phương trình phản ứng: P + H2SO4 →... Pháo hoa Axit photphoric Đạn pháo Diêm Đạn cháy Bom Apatit 3Ca3(PO4)2.CaF2 Photphorit Ca3(PO4)2 Nguồn thực phẩm giàu photpho Một số loại thức ăn giàu photpho Ca3(PO4)2 + 3SiO2 +5C 1200o C → 3CaSiO3 + 2P + 5CO Câu 1: Chọn phát biểu đúng: Điểm giống nhau giữa Photpho đỏ và photpho trắng là: A) Đều có cấu trúc mạng tinh thể và cấu trúc polime... SO2 + H2O Tổng hệ số (nguyên, tối giản) của phản ứng trên là: A) 17 B) 18 C) 19 D) 16 Câu 4: Thành phần chính của quặng photphorit là: A) Ca3(PO4)2 B) NH4H2PO4 C) Ca(H2PO4)2 D) CaHPO4 Câu 5: quặng apatit có công thức A Ca3(PO4)2 B 3Ca3(PO4)2.CaF2 C CaCO3.MgCO3 D Fe3O4 Câu 5: Cho m gam photpho tác dụng hết với 210 gam dung dịch HNO3 60%, phản ứng tạo H3PO4 và NO Để trung hòa hoàn toàn dung dịch sau phản... và NO Để trung hòa hoàn toàn dung dịch sau phản ứng cần vừa đủ 3,33 lít dung dịch NaOH 1M Giá trị của m là: A) 41,15 gam B) 85,90 gam C) 30,92 gam D) 51,54 gam Câu 6: Có thể điều chế được bao nhiêu kg photpho khi nung 46,5 kg canxi photphat với cát và than tại nhiệt độ 12000C (biết hiệu suất của phản ứng H = 75%) A) 12,4 kg B) 6,975 kg C) 9,3 kg D) 4,65 kg
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử bai 14 photpho, Giáo án điện tử bai 14 photpho, Giáo án điện tử bai 14 photpho, Câu 3: Cho phương trình phản ứng: P + H2SO4 → H3PO4 + SO2 + H2O. Tổng hệ số (nguyên, tối giản) của phản ứng trên là:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay