Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty sông đà 7

48 177 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:48

Lời nói đầu Việc chuyển kinh tế nước ta sang kinh tế thị trường xu hướng tất yếu Nền kinh tế thị trường với quy luật khắt khe chi phối mạnh mẽ đến mặt đời sống kinh tế xã hội, đến hoạt động doanh nghiệp sản xuất Đứng trước yêu cầu kinh tế thị trường đòi hỏi công tác quản lý hệ thống quản lý có thay đổi phù hợp với điều kiện thực tiễn Hạch toán kế toán phận quan trọng hệ thống quản lý kinh tế tài chính, giữ vai trò tích cực việc điều hành kiểm xoát hoạt động kinh doanh Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khâu hạch toán kế toán giư vai trò quan trọng Giá thành tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, lao động, thiết bị, trình độ tổ chức sở để đánh giá kết hoạt động kinh doanh Việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm không chỗ tính đúng, tính đủ mà phải tính đến việc cung cấp thông tin cho quản lý doanh nghiệp Đây đòi hỏi khách quan công tác quản lý Để phát huy tốt chức công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải cải tiến hoàn thiện Nhận thức tầm quan trọng việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp, qua thời gian học tập trường Đại học Quản Lý Kinh Doanh Hà Nội thực tập Chi nhánh Công ty Sông Đà 7, từ ý nghĩa thực tiến kế toán Chi nhánh, giúp đỡ tận tình thầy giáo Trịnh Đình Khải với cán Ban Tài Kế toán Chi nhánh công ty Sông Đà em chọn đề tài : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi nhánh Công ty Sông Đà để làm luận văn tôt nghiệp cho Thông qua lý luận để tìm hiểu thực tiễn, đồng thời từ thực tiễn làm sáng tỏ kiến thức học trường Tuy nhiên thời gian trình độ chuyên môn hạn chế nên bại luận văn em chánh khỏi thiếu sót định Em hi vọng nhận đóng góp ý kiến bảo thầy cô giáo, bạn bè để em nâng cao hiểu biết hoàn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trong luận văn này, phần mở đầu kết luận nội dung có phần : Chương I Lý luận chung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Chương II Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi nhánh Công ty Sông Đà Hoà Bình Chương III Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi nhánh Công ty Sông Đà more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chương I : Lý luận chung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp A Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây lắp Chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp Chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp hao phí lao động sống, kỳ định Chi phí sản xuất phụ thuộc hai yếu tố : + Khối lượng lao động tư liệu sản xuất chi thời kỳ định + Giá tư liệu sản xuất tiêu hoa trình sản xuất tiền lương công nhân Phân loại chi phí sản xuất xây lắp 2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế Theo cách phân loại chi phí sản xuất có chung nội dung kinh tế xếp vào ngày yếu tố chi phí, không phân biệt mục đích, công dụng chi phí Trong doanh nghiệp xây lắp chia thành yếu tố chi phí sau : - Chi phí nguyên vật liệu : Gồm nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ - Chi phí nhân công : Tiền lương khoản trích theo lương công nhân sản xuất, công nhân sử dụng máy thi công nhân viên quản lý sản xuất đội, xưởng sản xuất doanh nghiệp - Chi phí khấu hoa TSCĐ : Bao gồm khấu hao máy thi công, nhà xưởng máy móc, thiết bị quản lý - Chi phí dịch vụ mua : Như tiền điện, tiền điện thoại, tiền nước hoạt động sản xuất yếu tố chi phí kể more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung chất kinh tế giúp nhà quản lý biết kết cấu, tỉ trọng yếu tố chi phí chi trình sản xuất lập dự toán, tổ chức thực dự toán 2.2 Phân loại chi phí sản xuất xây lắp theo mục đích, công dụng chi phí Theo phân loại này, chi phí có mục đích công dụng xếp vào khoản mục chi phí Toàn chi phí xây lắp chia thành khoản mục sau : - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : Chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ,vật liệu sử dụng luân chuyển cần thiết để tạo nên sản phẩm xây lắp - Chi phí nhân công trực tiếp : Chi phí tiền lương, khoản phụ cấp (phụ cấp lưu động, phụ cấp trách nhiệm) công nhân trực tiếp sản xuất xây lắp - Chi phí máy thi công : Là chi phí sử dụng máy thi công phục vụ trực tiếp hoạt động xây lắp công trình gồm : Chi phí khấu hao máy thi công, chi phí sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên máy thi công, động lực, tiền lương công nhân điều khiển máy chi phí khác - Chi phí sản xuất chung : Gồm tiền lương nhân viên quản lý đội ; khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ, công nhân trực tiếp sản xuất công nhân sử dụng máy thi công, nhân viên quản lý đội, chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ Cách phân loại có tác dụng phục vụ yêu cầu quản lý chi phí sản xuất xây lắp theo dự toán Bởi hoạt động xây dựng bản, lập dự toán công trình, hạng mục công trình xây lắp khâu công việc thiếu 2.3 Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất vào đối tượng chịu chi phí Theo cách phân loại này, toàn chi phí sản xuất chia thành hai loại: - Chi phí trực tiếp : Là chi phí sản xuất quan hệ trực tiếp với đối tượng chịu chi phí (từng loại sản phẩm sản xuất, công việc thực more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ ) Các chi phí kế toán trực tiếp vào chứng từ phản ánh chúng để tập hợp trực tiếp cho đối tượng liên quan - Chi phí gián tiếp : Là chi phí sản xuất liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí, chúng cần tiến hành phân bổ cho đối tượng chịu chi phí theo tiêu thức phân bổ thích hợp Cách phân loại có tác dụng việc xác định phương pháp kế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuất cho đối tượng tập hợp chi phí cách hợp lý Giá thành sản phẩm, loại giá thành sản phẩm xây lắp 3.1 Giá thành sản phẩm xây lắp Giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn trình sản xuất, tính đắn giải pháp tổ chức kinh tế, kỹ thuật công nghệ mà doanh nghiệp sử dụng nhằm nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm, hệ thống chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 3.2 Các loại giá thành sản phẩm * Giá thành dự toán (Zdt) : Là toàn chi phí dự toán để hoàn thành khối lượng công tác xây lắp Giá thành dự toán xây lắp xác định sở khối lượng công tác xây lắp theo thiết kế đượ duyệt, định mức dự toán, đơn giá XDCB chi tiết hành sách chế độ có liên quan Nhà nước * Giá thành kế hoạch (Zkh) : Là loại giá thành xác định sở định mức doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện cụ thể tổ chức xây lắp, công trình thời kỳ kế hoạch định Công thức xác định : Giá thành kế hoạch CT, HMCT = Giá thành dự toán CT, HMCT - Mức hạ giá thành kế hoạch * Giá thành thực tế (Ztt): Là loại giá thành tính toán dựa theo chi phí thực tế phát sinh mà doanh nghiệp bỏ để thực khối lượng công tác more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ xây lắp xác định theo số liệu kế toán cung cấp Giá thành thực tế không bao gồm chi phí phát sinh định mức mà bao gồm chi phí thực tế phát sinh : Mất mát, hao hụt vật tư, thiệt hại phá làm lại Ngoài ra, thực tế để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, doanh nghiệp xây lắp giá thành theo dõi hai tiêu : Giá thành sản phẩm xây lắp hoàn chỉnh giá thành công ty xây lắp hoàn thành quy ước Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Để tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp, kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp cần thực tốt nhiệm vụ sau : - Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành phù hợp với điều kiện thực hiệnc doanh nghiệp - Vận dụng tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên kiểm kê định kỳ) mà doanh nghiệp lựa chọn - Phản ánh đầy đủ, kịp thời, xác toàn chi phí thực tế phát sinh kỳ kết chuyển phân bổ chi phí sản xuất theo đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất xác định, theo yếu tố chi phí khoản mục giá thành - Kiểm tra thực nhiệm vụ hạ giá thành doanh nghiệp theo công trình, loại sản phẩm xây lắp, khả biện pháp hạ giá thành cách hợp lý, hiệu - Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh CT, HMCT, kịp thời lập báo cáo kế toán chi phí sản xuất giá thành xây lắp, cung cấp xác, nhanh chóng thông tin chi phí sản xuất, giá thành phục vụ yêu cầu quản lý doanh nghiệp b đối tượng phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phạm vi, giới hạn mà chi phí sản xuất phát sinh Để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp, cần vào yếu tố : - Tính chất sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm (sản xuất giản đơn hay phức tạp) - Loại hình sản xuất : (sản xuất đơn chiếc, sản xuất hàng loạt ) - Đặc điểm sản phẩm - Yêu cầu trình độ quản lý doanh nghiệp - Đơn vị tính giá thành áp dụng doanh nghiệp xây lắp Như đối tượng tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp cụ thể có xác định sản phẩm, loại sản phẩm, chi tiết sản phẩm loại, toàn quy trình công nghệ, giai đoạn công nghệ, phân xưởng sản xuất, đội sản xuất, đơn đặt hàng, công trình, hạng mục công trình Đối với doanh nghiệp xây lắp đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất công nghệ sản xuất sản phẩm nên đối tượng tập hợp chi phí sản xuất thường xác định công trình, hạng mục công trình Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp Có hai phương pháp tập hợp chi phí cho đối tượng sau : - Phương pháp tập hợp trực tiếp : áp dụng chi phí có liên quan đến công trình, hạng mục công trình cụ thể - Phương pháp phân bổ gián tiếp : áp dụng loại chi phí có liên quan đến nhiều công trình, hạng mục công trình, tập hợp trực tiếp mà phải tiến hành phân bổ cho công trình, hạng mục công trình theo tiêu thức phù hợp Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 3.1 Tài khoản sử dụng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Theo quy định chế độ kế toán hành, doanh nghiệp xây lắp thực hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, kế toán tập hơp chi phí sản xuất sử dụng tài khoản sau : - TK 621 : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - TK 622 : Chi phí nhân công trực tiếp - TK 623 : Chi phí sử dụng máy thi công - TK 627 : Chi phí sản xuất chung - TK 154 : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Ngoài kế toán sử dụng số tài khoản liên quan : TK 155, TK 632, TK 334, TK 111, TK 112 3.2 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm : Nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nửa thành phẩm, phụ tùng thay cho công trình, gồm chi phí cốt pha, giàn giáo Tài khoản sử dụng : TK 621 - chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chứng từ sử dụng để hoạch toán bao gồm : - Khi xuất kho vật liệu dùng cho sản xuất thi công thường sử dụng chứng từ : Phiếu lĩnh vật tư, phiếu xuất kho - Khi mua vật liệu sử dụng không qua kho : Hoá đơn bán hàng, hoá đơn giá trị tăng Phương pháp tập hợp - Phương pháp tập hợp trực tiếp : Là chi phí trực tiếp nên tập hợp trực tiếp cho công trình, hạng mục công trình Trên sở chứng từ gốc phản ánh số lượng, giá trị vật tư xuất cho công trình, hạng mục công trình - Phương pháp tập hợp gián tiếp : Các nguyên vật liệu liên quan đến nhiều công trình, hạng mục công trình trường hợp phải phân bổ theo tiêu thức định Sơ đồ hạch toán (Sơ đồ - PL) 3.3 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chi phí nhân công trực tiếp doanh nghiệp xây lắp bao gồm : Tiền lương chính, khoản phụ cấp lương công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân phục vụ thi công (vận chuyển, bốc dỡ vật tư, công nhân chuẩn bị thi công thu dọn trường) Tài khoản sử dụng : TK 622 "chi phí nhân công trực tiếp" Chi phí nhân công trực tiếp thường tính trực tiếp cho công trình, hạng mục công trình Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền công trả cho công nhân thuê Sơ đồ hoạch toán (sơ đồ - PL) 3.4 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công - Tài khoản sử dụng : TK 623 - chi phí sử dụng máy thi công - để tập hợp phân bổ chi phí máy thi công phụ vụ trực tiếp cho hoạt động xây lắp doanh nghiệp xây lắp thực thi công công trình Các chi phí sử dụng máy thi công doanh nghiệp xây lắp toàn chi phí trực tiếp phát sinh trình sử dụng máy thi công để thực khối lượng công việc xây lắp máy theo phương pháp thi công hỗn hợp chi phí sử dụng máy thi công bao gồm khoản : - Chi phí nhân công : Tiền lương chính, lương phụ, khoản phụ cấp phải trả cho công nhân điều khiển máy thi công - Chi phí khấu hao máy thi công - Chi phí vật liệu, nhiên liệu dùng cho máy thi công - Chi phí dịch vụ mua - Chi phí tiền khác dùng cho xe máy thi công Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công (Sơ đồ 3,4 - PL) 3.5 Kế toán tập hợp sản xuất chung - Tài khoản sử dụng : TK 627 - chi phí sản xuất chung - phản ánh toàn khoản chi phí sản xuất chung mở chi tiết cho đội công trình more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp bao gồm : Lương nhân viên quan lý đội, khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ) công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân điều khiển máy thi công, nhân viên quản lý đội Chi phí vật liệu sử dụng đội thi công, chi phí dụng cụ đồ dùng phục vụ cho chi phí quản lý sản xuất đội thi công, chi phí dịch vụ mua sử dụng đội, chi phí khác tiền phát sinh đội thi công Trình tự hạch toán chi phí sản xuất chung (Sơ đồ - PL) 3.6 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp Chi phí sản xuất sau tập hợp riêng từ khoản mục cuối kỳ phải tổng hợp toàn chi phí sản xuất xây lắp nhằm phục vụ cho việc tính giá thành TK 154 mở chi tiết theo công nhân, hạng mục công trình Sơ đồ hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm (sơ đồ PL) Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ - Sản phẩm dở dang doanh nghiệp xây lắp, công trình, hạng mục công trình chưa hoàn thành chưa nghiệm thu, bàn giao chưa chấp nhận toán - Chi phí sản phẩm dở dang chi phí sản xuất để tạo nên khối lượng sản phẩm dở dang - Cuối kỳ kế toán để tính toán giá thành sản phẩm hoàn thành cần thiết phải xác định chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ Giá thành sản phẩm xây lắp = Chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ Chi phí sản Chi phí sản + xuất phát sinh kỳ - phẩm dở dang cuối kỳ a Phương hướng đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán Theo phương pháp chi phí thực tế khối lượng dở dang cuối kỳ xác định theo công thức : more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ (Nguồn: tổng hợp từ báo cáo toán tài hàng năm chi nhánh) Chi nhánh cho ta biết đồng doanh thu tiêu thụ đồng lợi nhuận Qua bảng ta thấy năm 2004 có kết tốt Doanh thu tiêu thụ đạt 20,04 tỷ đồng mà tỷ lệ lợi nhuận tiêu thụ doanh thu tiêu thụ 23% cao năm trước Tức đồng doanh thu tiêu thụ tạo 0,23 đồng lợi nhuận Biểu Phân tích tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh Đơn vị tính: tỷ đồng STT Các tiêu 2002 2003 2004 Lợi nhuận 1,3368 2,0 4,5 Vốn kinh doanh 8,00225 20,7 38,42 Lợi nhuận/ Vốn KD 16,7% 9,7% 18% Chỉ số cho ta biết đồng vốn đầu tư tạo đồng lợi nhuận Qua bảng ta thấy năm 2004 tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh cao cả, tức đồng vốn kinh doanh bỏ tạo 0,18 đồng lợi nhuận more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chương III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi nhánh Công ty Sông Đà I Nhận xét công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành Là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà, Chi nhánh Công ty Sông Đà trải qua nhiều biến động, khó khăn, Chi nhánh không ngừng phấn đấu vươn lên, cải tiến kỹ thuật bước hoà nhập để tồn đứng vững thị trường Có thành tích nhờ lỗ lực vươn lên không ngừng đổi Chi nhánh mà trước hết động, lực sáng tạo dám nghĩ dám làm Ban giám đốc, đồng lòng tập thể công nhân viên Chi nhánh Trong có đóng góp không nhỏ phận kế toán tài Trong trình phát triển lên với đời chế độ kế toán với quy định, cách thức chế độ ghi chép ban đầu có thay đổi phân kế toán áp dụng tốt chế độ, quy định vào công việc kế toán Chi nhánh Qua thời gian tìm hiểu ngắn tiếp cận với thực tế công tác quản lý, công tác kế toán nói chung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng, với quan tâm giúp đỡ tận tình Ban Giám đốc, phòng ban chức đặc biệt Ban Tài Kế toán Chi nhánh tạo điều kiện cho em nghiên cứu làm quen với thực tế, củng cố thêm kiến thức học nhà trường thực tiễn công tác kế toán Trên sở phân tích đánh giá hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Chi nhánh Công ty Sông Đà 7, em mạnh dạn đưa mộ số giải pháp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ II Giải pháp A Về công tác hạch toán, kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Sửa đổi phương pháp kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Đơn vị tập hợp chi phí NVL vào công trình chủ yếu phiếu xuất NVL Tiến hành phải ghi chép nhiều lần vào sổ cái, thời gian dễ nhầm lẫn Để giảm bớt khối lượng công việc nên tiến hành - Tập hợp chứng từ gốc phân bổ NVL vào công trình lập bảng phân bổ NVL Trích trước tiền lương nghỉ phép Chi nhánh cần tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân sản xuất Việc việc cần thiết lẽ Chi nhánh Công ty Sông Đà có số lượng công nhân sản xuất nhiều Việc nghỉ phép công nhân không thực đặn Do tiền lương nghi phép công nhân sản xuất phát sinh không thường xuyên Công việc công nhân sản xuất trực tiếp ảnh hưởng trức tiếp đến kết sản xuất Nếu công nhân nghỉ phép tập trung vào tháng làm cho sản lượng sản xuất giảm chi phí nhân công trực tiếp lại tăng Vì việc trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất nhằm ổn định chi phí tiền lương giá thành sản phẩm Khi trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất, kế toán ghi : Nợ TK622 Có TK 335 Tiến hành trích trước chi phí sản sửa chữa lớn TSCĐ Chi nhánh cần tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCD Khi tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn Chi nhánh phải lên kế hoạch sửa chữa lớn Căn kế hoạch sửa chữa lớn kế toán hạch toán Nợ TK CP liên quan ( 623, 627, 641, 642 ) Có TK 241 - Giá trị khối lượng sửa chữa lớn TSCĐ more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chi phí SCLTZCĐ có giá trị nhỏ tiến hành kết chuyển toàn vào chi phí sản xuất kinh doanh có hoat động SCLTSCĐ Nợ TK CP liên quan ( 627, 641, 642 ) Có TK 335 - Chi phí trích trước sửa chữa lớn TSCĐ Cuối liên độ có chênh lệch khoản trích trước với chi phí SCL thức tế phát sinh tiến hành sử lý theo quy định hành chế tài * Chuyển tài sản, thiết bị trước hạch toán TSCĐ thành CCDC tiêu chuẩn TSCĐ thay đổi (Trước 5.000.000 lên 10.000.000) - Các máy tính có giá trị 10.000.000 - Các thiết bị nâng đỡ - Các máy trộn, máy bơm cỡ nhỏ Giá trị lại hạch toán vào TK chi phí trả trước 1421 phân bổ dần vào giá thành công trình B Về công tác tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm : Đẩy mạnh công tác tiết kiệm chi phí Đối với máy móc thiết bị không khả sử dụng tiến hành lý , thiết bị sử dụng lâu, công nghệ không đáp ứng yêu cầu sản xuất nhượng bán Từ giảm chi phí sửa chữa, chi phí bảo quản đồng thời tăng thêm khoản thu nhập khác Cần quán chiệt chặt chẽ công tác quản lý khả tiết kiệm lớn Vi dụ : nguyên vật liệu phải đảm bảo từ khâu dự chữ khâu lưu thông, khâu sản xuất Đặ kho nguyên vật liệu chân công trình tránh tình trạng phải chờ đợi nguyên vật liệu Lựa chọn xem xét kỹ lưỡng, so sánh giá cả, chất lượng, hình thức toán để tìm nguồn nguyên vật liệu giá rẻ mà chất lượng đảm bảo Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn Chi nhánh phải đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động cho xây dựng, nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Hiện more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ việc thu hồi vốn Chi nhánh Công ty Sông Đà nhiều hạn chế có khó khăn làm cho hiệu sử dụng vốn lưu động chi nhánh thấp Cần phải có biện pháp : đẩy mạnh công tác thu hồi vốn nhanh Đặc biệt tránh tình trạng nợ đọng kéo dài, rà soát lại hợp đồng áp dụng chặt chẽ điều khoản hợp đồng, biện pháp phòng ngừa ràng buộc kinh tế chấp, ký quỹ Nâng cao hiệu sử dụng vốn Chi nhánh cần phải nâng cao hiệu sử dụng vốn, lựa chọn hình thức vay vốn thích hợp để giảm chi phí lãi vay Trong việc huy động vốn Chi nhánh Công ty Sông Đà giảm vốn vay ngân hàng đề nghị vay vốn từ Tông công ty với lãi xuất thấp lãi xuất ngân hàng Tông công ty cần có biện pháp hỗ trợ để Chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Cụ thể việc đảm bảo vốn cho hoạt động xây dựng từ đầu hoàn thành công trình thu tiền Ngoài vốn vay Chi nhánh huy động vốn từ cán công nhân viên Chi nhánh, để huy động nguồn vốn Chi nhánh cố thể tăng lãi xuất tiền gửi cao mức lãi suất tiền gửi ngân hàng chút, hấp dẫn người lao động tham gia góp vốn mà Chi nhánh tiết kiệm vay ngân hàng Tăng cường công tác quản lý sử dụng tài sản cố định Do đặc điểm tài sản cố định Chi nhánh Công ty Sông Đà phần lớn qua sử dụng thời gian dài Tuy nhiên có số thiết bị máy móc mua, đồng đại nên để cao hiệu sử dụng máy móc thiết bị Chi nhánh phải tăng cường công tác quản lý, bảo quản việc bảo dưỡng máy móc tiết bị Chi nhánh cần thực tốt việc giao máy móc thiết bị cho đội xây lắp, đưa nội quy, quy chế phận, yêu cầu nghiêm chỉnh chấp hành trình tự kỹ thuật sử dụng máy móc thiết bị Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân góp phần nâng cao hiệu sử dụng máy móc thiết bị , tăng suất lao động từ chánh more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ láng phí nguyên vật liệu sản xuất hỏng , tiêt kiệm nhiên liệu từ giảm chi phí hạ giá sản phẩm Kết luận Đất nước ta chuyển sang kinh tế thị trường có điều tiết quản lý Nhà nước Quá trình tạo điều kiện cho mở rộng kinh tế đối ngoại, đưa kinh tế đất nước ngày hoà nhập vào kinh tế giới, mở rộng quan hệ giao lưu buôn bán với nước, khu vực giới, làm cho kinh tế đất nước ngày giầu mạnh phát triển Để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh ,Chi nhánh Công ty Sông Đà trước hết nên giải khuyết điểm liên doanh, liên kết ý đến chiến lược ổn định giữ vững đội ngũ cán công nhân viên Hoạt động sản xuât kinh doanh Công ty nói chung Chi nhánh Công ty Sông Đà noi riêng phụ thuộc nhiều vào quản lý kinh tế vĩ mô nhà nước : Thủ tục hành chính, sách Thuế đó, kinh tế vĩ mô nhà nước nhân tố trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuât kinh doanh Chi nhánh Sau thời gian thực tập Chi nhánh Công ty Sông Đà đạo hướng dẫn giúp đỡ tận tình cán công nhân viên Ban Tài Kế toán Thầy giáo : Trịnh Đình Khải Em bước xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh Chi nhánh Công ty Sông Đà từ so sánh lý luận thực tiễn rút học bổ ích Do thời gian trình độ có hạn nghiên cứu nên chuyên đề thực tập em khó chánh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô cán công nhân viên công ty đế chuyên đề thực tập cuả em hoàn chỉnh Em xin chân thành cám ơn ! more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ mục lục Trang Lời mở đầu Chương I : Lý luận chung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp A Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây lắp Chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp Phân loại chi phí sản xuất xây lắp 3 Giá thành sản phẩm, loại giá thành sản phẩm xây lắp Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm B Đối tượng phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp Phương pháp tập chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 10 C Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 11 Đối tượng tính giá thành doanh nghiệp xây lắp 11 Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp 12 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 12 Chương II : Tình hình trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất 15 tính giá thành sản phẩm chi nhánh Công ty Sông Đà Hoà Bình I Đặc điểm tình hình chung chi nhánh Công ty Sông Đà 15 Quá trình hình thành phát triển chi nhánh Hoà Bình 15 Đặc điểm tổ chức quản lý chi nhánh Công ty Sông Đà 16 II Tổ chức công tác kế toán chi nhánh Công ty Sông Đà 18 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ III Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 23 tính giá thành chi nhánh Công ty Sông Đà Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất chi 23 nhánh Công ty Sông Đà Tập hợp CPNCTT 25 Tập hợp CPSXC (chi phí sản xuất chung) 27 Tập hợp chi phí sản xuất toàn chi nhánh 28 Thực tế công tính giá thành chi nhánh 28 Chương III : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi 34 phí sản xuất tính giá thành sản phẩm chi nhánh Công ty Sông Đà I Nhận xét công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành 34 II Giải pháp 35 A Về công tác hạch toán, kết toán tập hợp CP tính giá thành sản phẩm 35 Sửa đỏi phương páp tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 35 Trích trước tiền lương nghỉ phép 35 Tiến hành trích trước chi phí sản xuất sửa chữa lớn TSCĐ 35 B Về công tác tiết kiệm chi phí hạ giá thnàh sản phẩm 36 Đẩy mạnh công tác tiết kiệm chi phí tính giá thành sản phẩm 36 Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn 36 Nâng cấp hiệu sử dụng vốn 37 Tăng cường công tác quản lý sử dụg tài sản cố định 37 Kết luận 38 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ phần phụ lục more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Sơ đồ : Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TK 152, 153 TK 621 Xuất XNL cho sản xuất TK 152 NVL chưa sử dụng hết đem nhập kho TK 142 Trích trước công cụ TK 111, 112, 331 TK 154 Mua NVL đưa thẳng vào SX Kết chuyển chi phí NVLTT TK 133.1 Thuế VAT more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Sơ đồ : Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp TK 334 TK 622 Tiền lương phải trả CN TTSX Cuối kỳ kết chuyển TK 111, 334.2 Tiền lương phải trả cho công nhân thuê TK 335 Trích trước tiền lương nghỉ phép CNTTSX more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ TK 154 Sơ đồ : Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công (trường hợp thi công hỗn hợp) TK 152, 153 TK 623 TK 623 Xuất kho mua NVL K/c chi phí sử dụng MTC sử dụng máy thi công phân bổ cho công trình, hạng mục công trình TK 334 TK 152, 111 Tiền lương phải trả cho công nhân điều khiển MTC Phần thu hồi NVL TK 214 Trích khấu hao MTC TK 111, 112, 331 Chi phí dịch vụ mua more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Sơ đồ : Sơ đồ hoạch toán chi phí sử dụng máy thi công (có đội máy thi công riêng biệt) TK 621 TK 154 K/C CPNVLTT SDMTC TK 623 Phân bổ máy thi công cho công trình, hạng mục công trình TK 622 TK 157, 632 K/C CPNCTT SDMTC Giá thành thực tế phục vụ cho bên TK 627 K/C CP SXC SDMTC more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Sơ đồ : Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung TK 334, 338 TK 627 Chi phí nhân viên quản lý đội khoản trích theo lương công nhân trực tiếp sản xuất TK 152, 111 Các khoản giảm chi phí SXC TK 152, 153, 142 Chi phí NVL, CCDC TK 214 TK 154 Chi phí khấu hao K/C phân bổ Chi phí sản xuất chung TK 111, 112, 331 Chi phí dịch vụ mua Bằng tiền khác TK 133.1 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Sơ đồ : Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm TK 621, 622 TK 154 K/C CP NVLTT TK 632 Giá thành sản phẩm K/C CP NCTT TK 623 TK 152, 111 K/C CP SDMTC Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất TK 627 K/C CP SXC more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ [...]... về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của Chi nhánh Công ty Sông Đà 7 1 Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Chi nhánh Công ty Sông Đà 7 1.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Là phạm vi giới hạn mà các chi phí sản xuất cần phải được tổ chức tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra giám sát chi phí và tính giá thành sản phẩm Tại Chi nhánh thì... http://facebook.com/ngphutien/ Chương III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Sông Đà 7 I Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành Là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà, Chi nhánh Công ty Sông Đà 7 đã trải qua nhiều biến động, khó khăn, nhưng Chi nhánh vẫn không ngừng phấn đấu vươn... kỳ sản xuất dài do đặc điểm trong lĩnh vực kinh doanh như vậy nên đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Chi nhánh là toàn bộ quy trình công nghệ ( các công trình xây dựng) 1.2 Đặc điểm chủ yếu của chi phí sản xuất và công tác quản lý chi phí sản xuất ở Chi nhánh Công ty Sông Đà 7 Đặc điểm chủ yếu của chi phí sản xuất Do đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Chi nhánh là các công trình, hang mục công. .. mục công trình hay khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao 2 Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp Kỳ tính giá thành là thời kỳ bộ phận kế toán tiến hành công việc tính giá thành cho các đối tượng tính giá thành Xác định kỳ tính giá thành thích hợp sẽ giúp cho việc tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm Để xác định kỳ tính giá thành kế toán căn cứ vào đặc điểm riêng của ngành sản xuất và chu kỳ sản xuất. .. chung của Chi nhánh Công ty Sông Đà 7 Chi nhánh Công ty Sông Đà 7 là một doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Sông Đà Hiện nay trụ sở làm việc của Chi nhánh đóng tại Phường Tân Thịnh Thi xã Hoà Bình Tỉnh Hoà Bình 1 Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Hoà Bình Chi nhánh Công ty Sông Đà 7 là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Sông Đà được thành lập... http://facebook.com/ngphutien/ Số liệu tổng hợp về chi phí của công trình, hạng mục công trình được tập hợp trên sổ Cái TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Xem phụ lục 14) 5 Thực tế công tác tính giá thành tại Chi nhánh 5.1 Đối tượng tính giá thành và ký tính giá thành Do đặc điểm của Chi nhánh Công ty Sông Đà 7 là xây dựng các công trình nên đối tượng tính giá thành là các đơn là hợp đồng xây dựng, các công trình Vì công. .. lắp hoàn thành bàn giao trong kỳ + Giá trị dự toán của khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ c kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 1 Đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ do doanh nghiệp sản xuất ra, cần được tính giá thành và giá thành đơn vị Khác với hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành là việc xác định được giá. .. loại sản phẩm đã được hoàn thành Xác định đối tượng tính giá thành là công việc đầu tiên trong toàn bộ công tác tính giá thành sản phẩm Bộ phận kế toán giá thành phải căn cứ vào đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp, các loại sản phẩm và lao vụ doanh nghiệp sản xuất để xác định đối tượng tính giá thành cho thích hợp Trong các doanh nghiệp xây lắp đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đó có thể là công. .. ban chức năng và đặc biệt là Ban Tài chính Kế toán của Chi nhánh đã tạo điều kiện cho em nghiên cứu làm quen với thực tế, củng cố thêm kiến thức đã học ở nhà trường và thực tiễn công tác kế toán Trên cơ sở phân tích và đánh giá hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Chi nhánh Công ty Sông Đà 7, em mạnh dạn đưa ra mộ số giải pháp more information and additional documents... tập hợp chi phí sản xuất được xác định trên cơ sở đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc điểm quy trình công nghệ, trình độ và công tác quản lý của Chi nhánh Chi nhánh Công ty Sông Đà 7 là một doanh nghiệp có quy mô sản xuất kinh doanh lớn bao gồm 5 phòng ban, 7 đội xây lắp, 01 xưởng sản xuất đá và cơ quan Chi nhánh Quy trình sản xuất chế tạo là quy trình hết sức phức tạp, các sản phẩm sản xuất ra
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty sông đà 7 , Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty sông đà 7 , Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty sông đà 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay