Luận văn kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp tại xí nghiệp xây lắp h36

116 212 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:48

1 Luận văn Tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU 1.Sự cần thiết đề tài Hoà nhập cạnh tranh ngày gay gắt kinh tế thị trường nay, doanh nghiệp nỗ lực để đảm bảo tồn phát triển thông qua chiến lược kết sản xuất kinh doanh Khi phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sản xuất, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tiêu kinh tế quan trọng Để có số liệu không nhắc tới vai trò to lớn hạch toán kế toán Việc tổ chức kế toán đúng, hợp lý, xác chi phí sản xuất tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm có ý nghĩa lớn công tác quản lý chi phí, giá thành sản phẩm, việc kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp chi phí phát sinh doanh nghiệp nói chung phân xưởng, tổ, đội sản xuất nói riêng Thông qua số liệu phận kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành cung cấp, nhà quản lý doanh nghiệp biết chi phí giá thành thực tế loại sản phẩm, nhóm sản phẩm, hoạt động kinh doanh hoạt động khác doanh nghiệp Qua đó, nhà quản lý phân tích, đánh giá tình hình thực kế hoạch giá thành sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả, để từ có đề định phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh yêu cầu quản trị doanh nghiệp Việc phân tích đánh giá đắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh dựa giá thành sản phẩm xác Về phần mình, tính xác giá thành sản phẩm lại chịu ảnh hưởng kết tổng hợp chi phí sản xuất Do tổ chức tốt công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm để đảm bảo xác định nội dung, phạm vi chi phí cấu thành giá thành, xác định lượng giá trị yếu tố chi phí dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành yêu cầu cấp bách ngày phải hoàn thiện đổi công tác cần thiết doanh nghiệp Như biết, xây dựng ngành sản xuất vật chất độc lập có chức tái sản xuất tài sản cố định cho tất ngành cho kinh tế quốc dân Nó tạo nên sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất, tăng tiềm lực kinh Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Luận văn Tốt nghiệp Luận văn Tốt nghiệp tế Quốc phòng đất nước Góp phần quan trọng vịêc xây dựng sở hạ tầng phục vụ cho công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Tuy nhiên so với ngành khác, ngành xây dựng có đặc điểm kinh tế kĩ thuật khác, điều thể trình tạo sản phẩm ngành, sản phẩm xây lắp Sản phẩm xây lắp công trình, vật liệu kiến trúc …có quy mô lớn, kết cấu phức tạp thời gian sản xuất kéo dài, việc việc tổ chức quản lý hạch toán thiết phải có dự toán thiết kế, thi công… Sản phẩm xây lắp thường cố định nơi sản xuất điều kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm đặt công trình, từ mà công tác quản lý, sử dụng, hạch toán vật tư, tài sản trở nên phức tạp Quá trình từ khởi công công trình đến công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng khoảng thời gian tương đối dài, phụ thuộc vào quy mô, tính chất phức tạp kỹ thuật công trình Quá trình thi công chia làm nhiều giai đoạn, giai đoạn lại bao gồm nhiều công việc khác Các công việc chủ yếu thực trời nên chịu ảnh hướng lớn điều kiện thiên nhiên, thời tiết làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, trình tập hợp chi phí kéo dài, phát sinh nhiều chi phí dự toán, chi phí không ổn định phụ thuộc vào giai đoạn thi công Sản phẩm xây lắp đa dạng lại mang tính đơn Mỗi công trình tiến hành thi công theo theo đơn đặt hàng cụ thể, phụ thuộc vào yêu cầu khách hàng theo thiết kế kỹ thuật công trình Khi thực đơn vị xây lắp phải bàn giao tiến độ, thiết kế kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình Sản phẩm xây lắp tiêu thụ theo giá trị dự toán giá thoả thuận với chủ đầu tư từ ký kết hợp đồng, tính chất hàng hoá sản phẩm xây lắp thể không rõ Nếu quản lí tốt chi phí doanh nghiệp giảm chi phí tăng lợi nhuận Chính đặc trưng riêng ngành xây dựng có tác động lớn đến việc tổ chức kế toán Và việc kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp không nằm tầm quan trọng công tác tập hợp chi Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Luận văn Tốt nghiệp Luận văn Tốt nghiệp phí tính giá thành sản phẩm nói chung Ngoài đòi hỏi yêu cầu khắt khe nhiều sản phẩm mang giá trị giá trị sử dụng lớn Nhận thức rõ điều này, em chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Xí nghiệp xây lắp H36-Công ty xây lắp hoá chất” thời gian thực tập Mục đích nghiên cứu Em hy vọng qua thời gian nghiên cứu em có dịp tiếp cận với thực tế công tác kế toán nói chung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng doanh nghiệp, cụ thể doanh nghiệp xây lắp để em hiểu rõ hơn, trau dồi bổ sung thêm kiến thức mà em học tập nhà trường Đối tượng nghiên cứu Với đề tài này, em nghiên cứu cách kế toán tập hợp chi phí sản xuất chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công chi phí sản xuất chung; nghiên cứu cách đánh giá sản phẩm dở dang, phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp xây lắp nói chung Sau em nghiên cứu cụ thể hoá vào Xí nghiệp thông qua vài công trình thi công để xem xem thực tế Xí nghiệp hạch toán nào, từ hoá đơn chứng từ cách lên sổ Qua thấy ưu điểm hạn chế phần hành kế toán này, để mạnh dạn đề phương hướng khắc phục Phương pháp nghiên cứu Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học, kết hợp với kiến thức trang bị từ nhà trường nói chung kiến thức hach toán kế toán nói riêng, để dựa vào hoá đơn, chứng từ phát sinh xem cách hạch toán đơn vị tiêu chi phí xem xét mặt giá trị nguồn gốc phát sinh, để biết chi phí hạch toán vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công chi phí sản xuất chung; lại hạch toán chi phí cấu thành lên sản phẩm để từ rút kết luận cụ thể hơn, tổng quát Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Luận văn Tốt nghiệp Luận văn Tốt nghiệp 5.Sự đóng góp luận văn Em hy vọng qua luận văn này, em đóng góp phần nhỏ bé cuả vào công việc nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Xí nghiệp 6.Bố cục luận văn Trong này, phần mở đầu kết luận, bảng biểu phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề lí luận chung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp xây lắp H36 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp xây lắp H36 Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Luận văn Tốt nghiệp Luận văn Tốt nghiệp Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1.1 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Chúng ta biết rằng, yếu tố cần thiết đem lại thành công cho doanh nghiệp, khâu quản lí Không yêu cầu quản lí tốt mặt tình hình chung mà mặt cụ thể diễn trình hoạt động kinh doanh Trong yêu cầu chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất đóng vai trò quan trọng chúng thể hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp, chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải quản lí chặt chẽ, linh hoạt từ khâu lập dự toán, giai đoạn phát sinh đến tổng hợp cuối kì để vừa đầu tư chi phí hợp lí - sở để tính giá thành sản phẩm xây lắp vừa đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.2.1 Vai trò Nền kinh tế thị trường với đổi thực chế quản lý kinh tế - tài khẳng định vai trò, vị trí kế toán quản trị doanh nghiệp Bằng số liệu cụ thể, xác, khách quan khoa học, kế toán coi công cụ để điều hành, quản lý hoạt động, tính toán hiệu kinh tế kiểm tra bảo vệ, sử dụng tài sản vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động sản xuất kinh doanh tự chủ tài Trong vai trò kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm không phần quan trọng Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Luận văn Tốt nghiệp Luận văn Tốt nghiệp Thông qua số liệu hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành phận kế toán cung cấp, nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp biết chi phí giá thành thực tế công trình, hạng mục công trình, để phân tích đánh giá tình hình thực định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn, tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực kế hoạch giá thành sản phẩm, từ đề biện pháp hữu hiệu kịp thời nhằm hạ thấp chi phí giá thành sản phẩm xây lắp đồng thời đảm bảo yêu cầu kĩ thuật sản phẩm 1.1.2.2 Nhiệm vụ Để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế, kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành có nhiệm vụ cụ thể sau: - Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phương pháp tính giá thành phù hợp với đặc điểm quy trình công nghệ đặc điểm tổ chức sản xuất doanh nghiệp - Tổ chức tập hợp phân bổ loại chi phí sản xuất theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất để xác định phương pháp thích hợp chọn - Xác định xác chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ - Thực tính giá thành sản phẩm kịp thời, xác theo đối tượng tính giá thành phương pháp tính giá thành hợp lý - Định kỳ, cung cấp báo cáo chi phí sản xuất tính giá thành cho lãnh đạo doanh nghiệp tiến hành phân tích tình hình thực định mức, dự toán chi phí sản xuất, tình hình thực kế hoạch, giá thành, đề xuất kiến nghị cho lãnh đạo doanh nghiệp đưa định thích hợp, trước mắt lâu dài phát triển kinh doanh doanh nghiệp 1.2 CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.2.1 Chi phí sản xuất 1.2.1.1 Khái niệm Chi phí sản xuất tổng số hao phí lao động sống lao động vật hoá biểu tiền phát sinh trình sản xuất kinh doanh Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Luận văn Tốt nghiệp Luận văn Tốt nghiệp Chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp bao gồm chi phí sản xuất xây lắp chi phí sản xuất xây lắp Các chi phí sản xuất xây lắp cấu thành giá thành sản phẩm xây lắp Chi phí sản xuất xây lắp toàn chi phí sản xuất phát sinh lĩnh vực hoạt động sản xuất xây lắp, phận để hình thành giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.1.2 Bản chất nội dung chi phí sản xuất Chi phí sản xuất thước đo giá trị (bằng tiền) tất yếu tố đầu vào để cấu tạo lên sản phẩm xây lắp Đó phí tổn lao động, vật tư, tiền vốn Từ ta thấy chi phí khác với chi tiêu khác với vốn Chi phí phát sinh trình sản xuất bù đắp thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh; chi tiêu việc dùng tiền để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lấy từ quỹ doanh nghiệp không bù đắp Còn vốn biểu tiền tất tài sản sử dụng vào hoạt động sản xuất với mục đích sinh lời phí tổn 1.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất Chi phí sản xuất gồm nhiều loại có công dụng mục đích khác trình sản xuất doanh nghiệp Trong doanh nghiệp xây lắp chi phí sản xuất phân thành loại sau:  Theo yếu tố chi phí: Căn vào nội dung kinh tế chi phí để xếp chi phí có nội dung kinh tế ban đầu giống vào nhóm chi phí Cách phân loại không phân biệt nơi chi phí phát sinh mục đích sử dụng chi phí Mục đích cách phân loại để biết chi phí sản xuất doanh nghiệp gồm loại nào, số lượng, giá trị loại chi phí - Chi phí nguyên liệu, vật liệu: gồm toàn giá trị loại nguyên liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu, thiết bị xây dựng bản… mà doanh nghiệp thực sử dụng cho hoạt động sản xuất - Chi phí nhân công: Là toàn số tiền lương tiền công phải trả, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ công nhân viên chức doanh nghiệp Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Luận văn Tốt nghiệp Luận văn Tốt nghiệp - Chi phí khấu hao TSCĐ: Là toàn giá trị khấu hao phải trích TSCĐ sử dụng doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là toàn số tiền doanh nghiệp phải trả dịch mua từ bên tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Chi phí khác tiền: Gồm toàn chi phí khác dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp yếu tố chi phí chi phí tiếp khách hội họp…  Theo khoản mục chi phí: Cách phân loại dựa công dụng chi phí trình sản xuất phương pháp tập hợp chi phí có tác dụng tích cực cho việc phân tích giá theo khoản mục chi phí Mục đích cách phân loại để tìm nguyên nhân làm thay đổi giá thành so với định mức đề biện pháp hạ giá thành sản phẩm - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là giá trị thực tế loại nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho sản xuất xây lắp - Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm khoản tiền lương phải trả khoản tính theo lương công nhân trực tiếp sản xuất Các khoản phụ cấp lương tiền ăn ca, tiền công phải trả cho lao động thuê hạch toán vào khoản mục - Chi phí sử dụng máy thi công: bao gồm chi phí thường xuyên chi phí tạm thời sử dụng máy thi công - Chi phí sản xuất chung: Bao gồm chi phí phát sinh đội, phận sản xuất chi phí sản xuất trực tiếp như: + Chi phí nhân viên quản lí đội sản xuất gồm lương chính, lương phụ khoản tính theo lương nhân viên quản lí đội (bộ phận sản xuất) + Chi phí vật liệu: Gồm giá trị vật liệu dùng để sửa chữa bảo dưỡng TSCĐ, chi phí công cụ dụng cụ đội xây lắp + Chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng đội xây lắp, đội sản xuất + Chi phí dịch vụ mua chi phí điện nước, điện thoại sử dụng cho sản xuất quản lí đội xâylắp  Theo mối quan hệ chi phí khối lượng sản phẩm sản xuất Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Luận văn Tốt nghiệp Luận văn Tốt nghiệp - Chi phí cố định: Là chi phí mang tính tương đối ổn định không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm sản xuất mức sản lượng định Khi sản lượng tăng mức chi phí tính sản phẩm có xu hướng giảm - Chi phí biến đổi: chi phí thay đổi phụ thuộc vào số lượng sản phẩm Các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy …thuộc chi phí biến đổi Dù sản lượng sản phẩm sản xuất thay đổi chi phí biến đổi cho sản phẩm mang tính ổn định Cách phân loại có vai trò quan trọng phân tích điểm hoà vốn phục vụ cho việc định kinh doanh nhà quản lý 1.2.2 Giá thành sản phẩm 1.2.2.1 Khái niệm chất giá thành Khái niệm: Giá thành sản phẩm xây lắp toàn chi phí tính tiền để hoàn thành khối lượng sản phẩm xây, lắp theo quy định Sản phẩm xây lắp kết cấu công việc giao laị công việc có thiết kế dự toán riêng, công trình hay hạng mục công trình Giá thành công trình hay hạng mục công trình giá thành cuối sản phẩm xây lắp Bản chất: Giá thành thước đo cuối tất chi phí sản xuất cấu thành lên sản phẩm Chỉ tiêu giá thành thể kết hoạt động sản xuất doanh nghiệp, kết việc sử dụng yếu tố đầu vào để sản xuất sản phẩm, để từ nhà quản lí lựa chọn phương án sản xuất cho tối ưu 1.2.2.2 Phân loại giá thành Trong doanh nghiệp sản xuất, giá thành gồm nhiều loại chia theo tiêu thức khác Tuy nhiên đặc thù riêng ngành xây dựng giá thành sản phẩm xây lắp chia thành ba loại sau:  Giá thành dự toán: Là tổng chi phí dự toán để hoàn thành khối lượng xây, lắp công trình Giá thành dự toán xác định sở định mức, quy định Nhà nước khung giá áp dụng cho vùng lãnh thổ Giá thành dự toán = Giá trị dự toán - Lợi nhuận định mức Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Luận văn Tốt nghiệp Luận văn Tốt nghiệp 10 Lãi định mức số % giá thành xây lắp Nhà nước quy định loại hình xây lắp, sản phẩm xây lắp cụ thể  Giá thành kế hoạch: Là giá thành xác định xuất phát từ điều kiện cụ thể doanh nghiệp xây, lắp định sở biện pháp thi công, định mức đơn giá áp dụng doanh nghiệp Giá thành kế hoạch = Giá thành dự toán – Mức hạ giá thành  Giá thành thực tế: Phản ánh toàn chi phí thực tế để hoàn thành bàn giáo khối lượng xây lắp mà doanh nghiệp nhận thầu Giá thành thực tế bao gồm chi phí theo định mức, vượt định mức không định mức khoản thiệt hại sản xuất, khoản bội chi, lãng phí vật tư, lao động tiền vốn trình sản xuất quản lí doanh nghiệp phép tính vào giá thành Giá thành thực tế xác định theo số liệu kế toán Muốn đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất thi công công tác xây lắp đòi hỏi phải so sánh loại giá thành với Về so sánh loại giá thành phải đảm bảo thống thời điểm dựa đối tượng tính giá thành (từng công trình, hạng mục công trình khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao) Mục đích cuối doanh nghiệp lợi nhuận để đạt mục đích doanh nghiệp xây lắp phải đảm bảo: Giá thành dự toán ≥ Giá thành kế hoạch ≥ Giá thành thực tế 1.2.3 Mối liên hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm có mối tương quan mật thiết với Khi tiến hành hoạt động xây lắp, doanh nghiệp phải bỏ chi phí vật tư, lao động, máy móc, thiết bị chi phí khác Tất yếu tố tập hợp lại gọi chi phí sản xuất Sau thời gian định, yếu tố tạo thành sản phẩm xây lắp hoàn chỉnh Kết trình sử dụng yếu tố sản xuất thể tiêu giá thành sản phẩm Do chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hai mặt thống trình, trình sản xuất sản phẩm Chúng bao gồm chi phí lao động sống lao động vật hoá kết tinh sản phẩm Tuy nhiên chi phí sản xuất giá thành sản phẩm có khác quy mô giá trị, phạm vi tập hợp… Điều thể khái quát qua hình vẽ sau: Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Luận văn Tốt nghiệp Luận văn Tốt nghiệp 102 Tuy nhiên nay, Xí nghiệp hạch toán khoản mục vào chi phí quản lí doanh nghiệp theo định khoản: Nợ TK 642 Có TK 338(3382) Thiết nghĩ, hạch toán không ảnh hưởng đến tổng giá thành toàn sản phẩm xây lắp không, có khác biệt giá thành xây lắp Xí nghiệp nên xem xét vấn đè 3.3.8 Giải pháp - Về hình thức NKCT Để mang tính đầy đủ hình thức Nhật kí chứng từ công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp, tức đánh giá tổng quát chi phí xây lắp tất công trình, em nghĩ Xí nghiệp nên cố gắng lập NKCT số Nhật kí chứng từ số phản ánh: Chi phí sản xuất kinh doanh toàn Xí nghiệp, phản ánh toàn số phát sinh bên Có TK liên quan đến chi phí TK 142, 152, 153, 154, 214, 334, 338, 621, 622, 627; Chi phí theo yếu tố luân chuyển nội không tính vào chi phí Căn để lập bảng bảng kê số 4, 5, nhật kí chứng từ khác có liên quan Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Luận văn Tốt nghiệp Luận văn Tốt nghiệp 103 Bảng 3.3 NHẬT KÍ CHỨNG TỪ SỐ Phần Tập hợp chi phí sản xuất toàn Xí nghiệp Ghi Có TK 142, 152, 153, 154, 214, 241, 335, 338, 334, 621, 622, 623, 627 TK Ghi Nợ TK Ghi Có 142 152 153 … 623 627 TK – NKCT Khác Tổng NKCT1 … TK 154 TK 621 TK 622 TK 623 TK 623 TK 627 TK 642 … Tổng A TK 152 TK 153 10 TK 632 … Tổng B Tổng A& B Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 nghiệp Luận văn Tốt Phần CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH THEO YẾU TỐ KM NVL NL TL Nội Yếu tố chi phí sản xuất BH,CĐ KHTSCĐ DVMN CPK Tổng 154 142 335 621 622 623 627 642 241 Tổng Phần 3: LUÂN CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG TÍNH VÀO CHI PHÍ SẢN XUẤT KM Số liệu chi tiết khoản không tính vào chi phí sản xuất NC VLTT SXC CP TT CP PT CPSCL Tổng TT 154 621 622 623 627 142 335 642 2413 Tổng Kế toán ghi sổ Ngày tháng năm Kế toán trưởng Tổng 3.3.8 Giải pháp 9- Về sổ chi phí sản xuất Do đối tượng tập hợp chi phí sản xuất hàng năm Xí nghiệp tương đối nhiều nên để thuận tiện cho việc xem xét chi phí phát sinh kế toán nên lập bảng kê số cho đối tượng tức công trình hay hạng mục công trình Cách lập bảng phân bổ số Căn bảng phân bổ số - Dòng ghi nợ TK 621 Cột ghi có TK 152, 153, Căn bảng phân bổ số - Dòng ghi nợ TK 621 Cột ghi có TK 334, 338 Căn bảng phân bổ chi phí sản xuất chung - dòng ghi nợ TK 627, cột ghi có TK 152, 153, 334, 338 nhật ký chứng từ Bảng phân bổ chi phí sử dụng máy thi công – Dòng Nợ TK 623 Bảng 3.4 Trang 104 3.3.9 Giải pháp 10-Về bảng tính giá thành Theo bảng tính giá thành Xí nghiệp phản ánh tương đối đầy đủ nhứng thông tin cần thiết, nhiên chưa thấy số dư cuối kì khoản mục chi phí Để theo dõi thuận tiện hơn, theo em lập lại bảng sau: Bảng 3.5 Trang 105 Bảng kê số Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội 96 Khoa kinh tế BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Chuyên đề tốt nghiệp Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội 96 Khoa kinh tế Kết luận Trong xu hoạt động doanh nghiệp sản xuất nói chung doanh nghiệp xây lắp nói riêng bên cạnh việc tạo sản phẩm phục vụ lợi ích tối đa cho người họ mong muốn họ thu đựơc khoản lợi nhuận tương ứng Để làm điều doanh nghiệp cần phải có định sản xuất cách đắn hợp lí để có hiệu cao việc sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Nói đến hẳn thấy vai trò to lớn công tác hạch toán kế toán công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Bởi qua đó, nhà quản lí nhận thông tin khoản chi phí thực tế phát sinh đến việc sản xuất sản phẩm Mặt khác sản phẩm xây lắp sản phẩm mang đặc trưng riêng, có giá trị hàng nghìn tỷ đồng, sử dụng hàng chục, hàng trăm năm, sở hạ tầng vững cho phát triển kinh tế Tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cần thiết không ngừng hoàn thiện để làm tốt vai trò đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp lại cần thiết Xuất phát từ điều đó, em chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Xí nghiệp xây lắp H36 “ thời gian thực tập Một đơn vị thành viên trực thuộc Công ty xây lắp hóa chất, Xí nghiệp xây lắp H36 ngày phát triển, bước xây dựng cho vị ngành xây dựng Hy vọng Xí nghiệp hưng thịnh mãi Qua trình học tập nghiên cứu thực tế, em cảm thấy tầm hiểu biết mở rộng hy vọng đóng góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao hiệu công đổi Xí nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn trân thành tới thầy giáo Đặng Ngọc Hùng với cô phòng Tài vụ phòng ban khác Xí nghiệp giúp đỡ em hoàn thành luận văn Hà Nội, tháng năm 2005 Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Chuyên đề tốt nghiệp Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội Khoa kinh tế 96 Sinh viên Phạm thị Khuyên TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách: “Kế toán tài chính” - Trường ĐH Tài kế toán NXB Tài - Hà Nội -1997 Tác giả Ngô Thế Chi - Nguyễn Đình Độ Sách: “Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán, tập lập báo cáo tài doanh nghiệp xây lắp” NXB Tài - năm 2004 Tác giả: Tiến sĩ Phạm Huy Đoán Sách: “Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam văn hướng dẫn thi hành” NXB tài năm 2004 Tác giả: Đinh Quốc Khánh Sách: “ Kế toán chi phí “ NXB Thống kê năm 2002 Tác giả: Thạc sĩ Huỳnh Lợi, Nguyễn Khắc Tâm, Hiệu đính Tiến sĩ Võ Văn Nhị Luật xây dựng NXB Xây dựng 2004 Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Chuyên đề tốt nghiệp Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội 96 Khoa kinh tế Mục lục NỘI DUNG Trang CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU Chương1: Những vấn đề lí luận công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.1 Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.1.1 Yêu cầu quản lí chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.1.2 Vai trò nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.1.2.1 Vai trò 1.1.2.2 Nhiệm vụ 1.2 Chi phí sản xuất mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.2.1 Chi phí sản xuất 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Bản chất nội dung chi phí sản xuất 1.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất 1.2.2 Giá thành sản phẩm 1.2.2.1 Khái niệm chất giá thành 1.2.2.2 Phân loại giá thành 1.2.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 10 1.3 Công tác kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 11 1.3.1 Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất doanh nghiệp Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 11 Chuyên đề tốt nghiệp Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội Khoa kinh tế 96 xây lắp 1.3.2 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11 1.3.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 12 1.3.4 Chứng từ tài khoản sử dụng 13 1.3.5 Kế toán tập hợp hợp chi phí sản xuất 14 1.3.5.1 Kế toán tập hợp nguyên vật liệu trực tiếp 14 1.3.5.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 15 1.3.5.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 17 1.3.5.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 19 1.3.5.5 Kế toán chi phí trả trước chi phí phải trả 23 1.3.5.6 Kế toán thiệt hại sản xuất 31 1.3.5.7 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 31 1.4 Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 32 1.4.1 Đối tượng tính giá thành kì 32 1.4.2 Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 32 1.4.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 33 1.4.3.1 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn 34 1.4.3.2 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 34 1.4.3.3 Phương pháp tính giá thành theo giá định mức 35 1.4.4 Kế toán giá thành sản phẩm 36 1.5 Sổ kế toán chi phi sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 36 Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành Xí nghiệp xây lắp H36 41 2.1 Đặc điểm tình hình chung Xí nghiệp xây lắp H36 41 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Xí nghiệp xây lắp H36 41 Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Chuyên đề tốt nghiệp Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội Khoa kinh tế 96 2.1.2 Đặc điểm tổ chức tổ chức sản xuất kinh doanh tổ chức quản lí Xí nghiệp xây lắp H36 41 2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Xí nghiệp xây lắp H36 41 2.1.2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 43 2.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ Xí nghiệp xây lắp H36 43 2.1.2.4 Đặc điểm tổ chức quản lí Xí nghiệp xây lắp H36 44 2.12.5 Đặc điểm công tác kế toán Xí nghiệp xây lắp H36 45 2.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp xây lắp H36 50 2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Xí nghiệp xây lắp H36 50 2.2.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất Xí nghiệp 50 2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 50 2.2.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xí nghiệp xây lắp H36 51 2.2.1.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 51 2.2.2 Công tác kế toán giá thành sản phẩm Xí nghiệp xây lắp H36 87 2.2.2.1 Công tác quản lí giá thành Xí nghiệp 87 2.2.2.2 Đối tượng tính giá thành Xí nghiệp 87 2.2.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang Xí nghiệp 87 2.2.2.4 Phương pháp tính giá thành sản 88 2.2.2.5 Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp 88 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Xí nghiệp xây lắp H36 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Xí nghiệp xây lắp H36 3.2 Nhận xét chung công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 90 90 91 Chuyên đề tốt nghiệp Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội Khoa kinh tế 96 thành sản phẩm xây lắp Xí nghiệp xây lắp H36 3.2.1 Những ưu điểm 91 3.2.2 Những hạn chế 93 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Xí nghiệp xây lắp H36 94 3.3.1 Giải pháp 1- Về công tác kế toán nói chung 94 3.3.2 Giải pháp 2- Công tác tập hợp chi phí 94 3.3.3 Giải pháp 3- Vấn đề tin học hóa kế toán 95 3.3.4 Giải pháp 4- Về việc sử dụng vật tư 95 3.3.5 Giải pháp - Về việc sử dụng chứng từ tiền lương 96 3.3.6 Giải pháp - Về chi phí sử dụng máy thi công 98 3.3.7 Giải pháp 7- Về hạch toán chi phi sản xuất chung 98 3.3.8 Giải pháp 8- Về hình thức Nhật kí chứng từ 99 3.3.9 Giải pháp 9- Về sổ chi phí sản xuất 102 3.3.10 Giải pháp 10 - Về bảng tính giá thành 102 KẾT LUẬN 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT Kí hiệu Diễn giải Kí hiệu Diễn giải CP SCL Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Tài sản cố định DVMN Dịch vụ mua KHTSCĐ Khấu hao tài sản cố định CPK Chi phí khác NKCT Nhật kí chứng từ Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Chuyên đề tốt nghiệp Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội Khoa kinh tế 96 ĐVT Đơn vị tính NC TT Nhân công trực tiếp BHXH Bảo hiểm xã hội VLTT Vật liệu trực tiếp BHYT Bảo hiểm y tế NVL Nguyên vật liệu SL Số lượng NL Nhiên liệu GT Giá trị SD Sử dụng GVHB Giá vốn hàng bán GT TB Giá thành toàn GT SX Giá thành sản xuất Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Chuyên đề tốt nghiệp Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội Khoa kinh tế 96 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Chuyên đề tốt nghiệp Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội Khoa kinh tế 96 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Chuyên đề tốt nghiệp [...]...11 Luận văn Tốt nghiệp Chi phí xây lắp Chi phí xây lắp phát sinh trong kì Dở dang cuối kì Chi phí xây lắp dở dang cuối kì Giá thành sản phẩm xây lắp Giá thành sản phẩm = Chi phí xây lắp dở dang đầu kì + Chi phí xây lắp PS trong kì - Chi phí xây lắp dở dang cuối kì Xây lắp Khi giá trị sản phẩm xây lắp dở dang (chi phí xây lắp dở dang) đầu kỳ và cuối kỳ bằng nhau hoặc khi không có sản phẩm dở dang... sản phẩm xây lắp và đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp 1.3.2 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là phạm quy, giới hạn mà chi phí sản xuất cần tập hợp theo đó Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất có thể là nơi phát sinh chi phí như đội sản xuất xây lắp hoặc chịu chi phí như công trình hay hạng mục công trình xây lắp Để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây. .. xây lắp phù hợp với yêu cầu quản lí chi phí và cung cấp số liệu để tính giá thành sản phẩm xây lắp cần phải căn cứ vào: + Công dụng của chi phí + Cơ cấu tổ chức sản xuất của doanh nghiệp + Yêu cầu quản lí chi phí sản xuất trong từng doanh nghiệp + Đối tượng tính giá thành trong từng doanh nghiệp + Trình độ của các nhà quản lí doanh nghiệp và trình độ của các cán bộ kế toán trong doanh nghiệp Đối với các. .. pháp tập hợp chi phí sản xuất Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất là hệ thống các phương pháp sử dụng để tập hợp và phân loại các chi phí sản xuất trong phạm vi giới hạn của đối tượng hạch toán chi phí Có hai phương pháp tập hợp chi phí sản xuất đó là:  Phương pháp tập hợp trực tiếp: Phương pháp này áp dụng đối với các chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng kế toán tập hợp chi phí đã xác định và. .. xác định chi phí sản xuất cho sản phẩm xây lắp hoàn thành đảm bảo tính hợp thì cần phải xác định phần chi phí sản xuất tính cho sản phẩm làm dở Tuỳ thuộc vào đối tượng tính giá thành của doanh nghiệp xây lắp mà nội dung sản phẩm dở dang có sự khác nhau Nếu đối tượng tính giá thành là khối lượng (giai đoạn) xây lắp hoàn thành thì khối lượng (giai đoạn) xây lắp chưa hoàn thành là sản phẩm xây lắp dở dang... K4 Luận văn Tốt nghiệp Luận văn Tốt nghiệp 24 Có TK 627(6277) 1.3.5.5 Kế toán chi phí trả trước và chi phí phải trả 1.3.5.5.1 Kế toán chi phí trả trước Để hạch toán khoản mục chi phí này, kế toán sử dụng TK 142: TK 142 dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng có liên quan nhiều đến sản xuất kinh doanh trong một năm và việc kết chuyển các chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh. .. sinh +Số kết chuyển một phần từ TK 641 – chi phí bán hàng TK 642- chi phí quản lí doanh nghiệp Bên Có: + các khoản chi phí trả trước ngắn hạn thực tế đã tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kì hạch toán + Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp vào TK 911- xác định kết quả kinh doanh Số dư Nợ: Các khoản chi phí trả trước chưa tính vào chi phí sản xuất kinh doanh hoặc chứa kết chuyển... định được đối tượng tính giá thành là công việc có ý nghĩa rất lớn trong công tác tính giá thành sản phẩm Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ của doanh nghiệp sản xuất và thực hiện đòi hỏi phải tính được tổng giá thành và giá thành đơn vị Trong doanh nghiệp xây lắp, căn cứ vào khâu tổ chức sản xuất để xác định đối tượng tính giá Và đối tượng tính giá thành chính là công... không có sản phẩm dở dang thì tổng giá thành sản phẩm bằng tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ 1.3 CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.3.1 Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp Trước hết các doanh nghiệp cần xác định rõ đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí, phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm của đơn vị và phải thực hiện đúng theo chế... văn Tốt nghiệp Luận văn Tốt nghiệp 14 Và để cụ thể hơn áp dụng với đối tượng kế toán là các chi phí xây lắp, các tài khoản được sử dụng như: TK 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TK 622 Chi phí nhân công trực tiếp TK 623 Chi phí sử dụng máy thi công TK 627 Chi phí sản xuất chung TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 1.3.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Vì doanh nghiệp xây lắp mang đặc thù riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp tại xí nghiệp xây lắp h36 , Luận văn kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp tại xí nghiệp xây lắp h36 , Luận văn kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp tại xí nghiệp xây lắp h36 , Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay