Kế toán và phân tích tài sản cố định tại công ty TNHH TMDV kỹ thuật điện lạnh khanh thịnh

102 192 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:47

www.kinhtehoc.net TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH KHANG THỊNH Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths NGUYỄN THỊ DIỆU TRẦN THỊ TUYẾT XUÂN Mã số SV: 4053686 Lớp: Kế toán tổng hợp khóa 31 Cần Thơ - 2008 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày 28 tháng 11 năm 2008 Sinh viên thực i http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, trước hết em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học Cần Thơ tạo điều kiện cho em có nơi thực tập với chuyên ngành mà em học Đặc biệt em xin cảm ơn cô Nguyễn Thị Diệu tận tình dẫn, góp ý kiến quý báu cho đề tài em Sau nữa, em xin gửi đến Ban Giám Đốc Công ty TNHH TMDV Điện lạnh Khang Thịnh lời cảm ơn chân thành việc tiếp nhận tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt đợt thực tập Một lần nữa, em xin cảm ơn anh, chị phòng tín dụng, người trực tiếp hướng dẫn, giới thiệu giúp đỡ em nhiều việc tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu Công ty Sau em xin chúc quý thầy cô cô chú, anh, chị Công ty lời chúc tốt đẹp nhất, luôn hoàn thành xuất sắc công việc thành công tất lĩnh vực Ngày 28 tháng 11 năm 2008 Sinh viên thực ii http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu BẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ tên người hướng dẫn: Học vị: Chuyên ngành: Cơ quan công tác: Tên học viên: Mã số sinh viên: Chuyên ngành: Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: Độ tinh cậy số liệu tính đại luận văn: Nội dung kết đạt ( theo mục tiêu nghiên cứu ): Các nhận xét khác: Kết luận (cần ghi rõ mức độ đồng ý không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu cần chỉnh sửa,…): Cần Thơ, ngày … tháng …… năm …… NGƯỜI NHẬN XÉT iii http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu MỤC LỤC  Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Giới hạn không gian 1.3.2 Giới hạn thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Lược khảo tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp luận 2.1.1 Kế toán tài sản cố định 2.1.2 Khấu hao hao mòn tài sản cố định 27 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 37 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 37 Chương 3: KẾ TÓAN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV ĐIỆN LẠNH KHANG THỊNH 39 3.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật điện lạnh Khang Thịnh 39 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 39 3.1.2 Lĩnh vực hoạt động 40 3.1.3 Cơ cấu tổ chức – quản lý công ty 41 3.1.4 Tổ chức công tác kế toán 41 3.1.5 Tình hình hiệu sử dụng tài sản cố định công ty 43 3.1.6 Khái quát trình kinh doanh hai năm 2006, 2007 43 3.1.7 Những thuận lợi, khó khăn công ty 46 iv http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu 3.1.8 Phương hướng hoạt động công ty thời gian tới 47 3.2 Kế toán tài sản cố định chi phí khấu hao 48 3.2.1 Kế toán tài sản cố định 48 3.2.2 Kế toán chi phí khấu hao 82 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CHI PHÍ KHẤU HAO 85 4.1 Phân tích biến động tình hình tăng giảm tài sản cố định 85 4.2 Phân tích biến động chi phí khấu hao 86 Chương 5: CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TÀI SÀN CÓ HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH TMDV ĐIỆN LẠNH KHANG THỊNH 88 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 6.1 Kết luận 92 6.2 Kiến nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 v http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu DANH MỤC BIỂU BẢNG * -Trang Bảng 1: Hiện trạng tài sản cố định công ty ngày 31/12/2007 45 Bảng 2: Kết kinh doanh công ty 45 Bảng 3: Biên giao nhận tài sản cố định ngày 25 tháng 05 năm 2007 51 Bảng 4: Hóa đơn GTGT ngày 25 tháng 05 năm 2007 53 Bảng 5: Phiếu chi ngày 25 tháng 05 năm 2007 54 Bảng 6: Phiếu nhập kho ngày 25 tháng 05 năm 2007 55 Bảng 7: Thẻ tài sản cố định ngày 25 tháng 05 năm 2007 56 Bảng 8: Biên giao nhận tài sản cố định ngày 06 tháng 07 năm 2007 58 Bảng 9: Hóa đơn GTGT ngày 06 tháng 07 năm 2007 60 Bảng 10: Phiếu chi ngày 06 tháng 07 năm 2007 61 Bảng 11: Phiếu nhập kho ngày 06 tháng 07 năm 2007 62 Bảng 12: Thẻ tài sản cố định ngày 06 tháng 07 năm 2007 63 Bảng 13: Biên giao nhận tài sản cố định ngày 20 tháng 08 năm 2007 65 Bảng 14: Hóa đơn GTGT ngày 20 tháng 08 năm 2007 66 Bảng 15: Phiếu nhập kho ngày 20 tháng 08 năm 2007 67 Bảng 16: Thẻ tài sản cố định ngày 20 tháng 08 năm 2007 68 Bảng 17: Biên giao nhận tài sản cố định ngày 17 tháng 09 năm 2007 70 Bảng 18: Phiếu chi ngày 17 tháng 09 năm 2007 71 Bảng 19: Biên lý tài sản cố định ngày 20 tháng 11 năm 2007 73 Bảng 20: Phiếu thu ngày 20 tháng 11 năm 2007 74 Bảng 21: Biên lý tài sản cố định ngày 06 tháng 12 năm 2007 76 Bảng 22: Phiếu thu ngày 06 tháng 12 năm 2007 77 Bảng 23: Chứng từ ghi sổ nghiệp vụ tăng tài sản cố định 78 Bảng 24: Chứng từ ghi sổ nghiệp vụ giảm tài sản cố định 79 Bảng 25: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ nghiệp vụ tăng tài sản cố định năm 2007 80 Bảng 26: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ nghiệp vụ giảm tài sản cố định năm 2007 81 vi http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu Bảng 27: Bảng tính phân bổ khấu hao 84 Bảng 28: Phân tích biến động tình hình tăng giảm tài sản cố định 85 Bảng 29: Phân tích biến động chi phí khấu hao 86 vii http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu DANH MỤC HÌNH * -Trang Sơ đồ 1: Sơ đồ tổng hợp trường hợp tăng giảm tài sản cố định hữu hình 27 Sơ đồ 2: Sơ đồ ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 43 viii http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu Trong điều kiện nay, đất nước ta trình phát triển kinh tế hội nhập theo phát triển giới xu hướng thời đại Hội nhập phát triển kinh tế hội đồng thời thách thức lớn kinh tế nước nhà nói chung cụ thể doanh nghiệp nước nói riêng Nó phải chịu sức ép cạnh tranh liệt từ bên bên Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng, phát huy tối đa ưu mình, khắc phục mặt yếu tồn đọng để hoà nhập với kinh tế giới Vấn đề tài nhân tố quan trọng doanh nghiệp đặc biệt với cạnh tranh gay gắt diễn nay, doanh nghiệp cần phải tích cực chủ động đổi kỹ thuật công nghệ, đặc biệt l quan tâm đến việc sử dụng quản lý tài sản cố định Đó vấn đề lớn cần giải mà quan tâm đến, tình hình nay, mà công nghệ khoa học phát triển liên tục, tài sản cố định không sử dụng hợp lý hiệu trở nên lạc hậu nhanh chóng không đem lại hiệu mong muốn Tài sản cố định yếu tố quan trọng bậc trình sản xuất kinh doanh tổ chức cá nhân Tài sản cố định thường chiếm tỉ trọng lớn đầu tư doanh nghiệp Tham gia vào trình sản xuất kinh doanh với vai trò yếu tố cấu thành thiếu giá trị sản phẩm, dịch vụ tạo ra, tài sản cố định phải hạch toán, theo dõi phù hợp mặt định lượng, thông tin phục vụ cho việc quản lý bảo toàn Quản lý tốt hoạt động liên quan tới tài sản cố định giúp doanh nghiệp nắm bắt trạng thái tài sản cố định cách nhanh chóng để đưa kế hoạch định kịp thời, hỗ trợ nâng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, bảo vệ đầu tư tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp Do đó, để tăng doanh thu, đồng thời tiết kiệm chi phí, nhằm để tăng lợi nhuận, doanh nghiệp phải có biện pháp quản lý tốt sử dụng có hiệu tài sản cố định, để bảo toàn vốn cho doanh nghiệp Doanh nghiệp phải biết cách phát huy hết công suất tài sản, sửa chữa tài sản hư hỏng để đưa vào sản xuất kinh doanh, tính toán xác trích lập quỹ khấu hao, tạo điều kiện cho vốn cố định ngày ổn định, nâng cao http://www.kinhtehoc.net SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu Bảng 25 Mẫu số 02/8KT SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm 2007 Chứng từ ghi sổ SH Diễn giải Số tiền Ngày tháng 001357 25/05/2007 Mua xe tải VINAXUKI 1T5 EURO II 157.000.000 0013529 06/07/2007 Mua xe tải VINAXUKI 5T5 EURO II 298.000.000 0013585 20/08/2007 Mua máy vi tính xách tay Acer Aspire AS4720-3A0516Mi-003 Mua quyền sử dụng lô đất diện 17/09/2007 tích 20 x 25 14.200.000 5.000.000.000 5.469.200.000 Tổng cộng 79 http://www.kinhtehoc.net Ghi SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu Bảng 26 Mẫu số 02/8KT SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm 2007 Chứng từ ghi sổ Diễn giải SH Số tiền Ngày tháng 001152 20/11/2007 Thanh lý xe Huyndai 2.5T 001169 06/12/2007 Thanh lý máy photocoppy Ricor 7960 5.000.000 700.000 5.700.000 Tổng cộng: 80 http://www.kinhtehoc.net Ghi SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu 3.2.2 Kế toán chi phí khấu hao 3.2.1.1 Đặc điểm kế toán chi phí khấu hao Việc xác định chi phí khấu hao ước tính chi phí thực tế phát sinh Tại công ty TNHH TMDV Kỹ thuật điện lạnh Khang Thịnh việc trích khấu hao tài sản cố định, xác định thời gian mức trích khấu hao tài sản cố định vào khung thời gian cho nhóm loại tài sản cố định Bộ tài ban hành Mức khấu hao tài sản cố định công ty xác định vào nguyên giá tài sản cố định thời gian sử dụng định mức loại tài sản cố định 3.2.1.2 Trình tự phản ánh tình hình tăng giảm chi phí khấu hao Sau mở thẻ tài sản cố định, kế toán theo dõi diễn biến trình sử dụng trích khấu hao cho tài sản 3.2.1.3 Các nghiệp vụ phát sinh 1) Tháng 12/2007 trích khấu hao xe tải VINAXUKI 1T5 nguyên giá 125.000.000, thời gian ước tính sử dụng 10 năm, đến năm 2007 sử dụng năm Nợ TK 641 Có TK 214 1.041.667 1.041.667 2) Tháng 12/2007 trích khấu hao 03 máy Photocopy, máy nguyên giá 12.000.000, thời gian ước tính sử dụng 07 năm, đến năm 2007 sử dụng năm máy sử dụng cho phận bán hàng, máy sử dụng cho phận quản lý doanh nghiệp Nợ TK 642 285.714 Nợ TK 641 142.857 Có TK 214 428.571 3) Tháng 12/2007 trích khấu hao máy vi tính xách tay Acer Aspire AS4720-3A0516Mi-003, thời gian ước tính sử dụng 05 năm Nợ TK 642 Có TK 214 236.667 236.667 4) Tháng 12/2007 trích khấu hao xe tải VINAXUKI 1T5 EURO II nguyên giá 157.000.000 đồng, thời gian ước tính sử dụng 10 năm 81 http://www.kinhtehoc.net SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định Nợ TK 641 Có TK 214 GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu 1.308.333 1.308.333 5) Tháng 12/2007 trích khấu hao xe tải VINAXUKI 5T5 EURO II nguyên giá 298.000.000 đồng, thời gian ước tính sử dụng 10 năm Nợ TK 641 Có TK 214 2.483.333 2.483.333 6) Tháng 12/2007 trích khấu hao văn phòng công ty 5.000.000 đồng, nguyên giá 210.000.000 đồng, thời gian ước tính sử dụng 10 năm Nợ TK 642 Có TK 241 1.166.667 1.166.667 82 http://www.kinhtehoc.net SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu Bảng 27: Bảng tính phân bổ khấu hao CÔNG TY TNHH TMDV ĐIỆN LẠNH KHANG THỊNH Địa chỉ: 120B Quốc lộ 60, P Phú Khương, TX Bến Tre, tỉnh Bến Tre BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tháng 12 năm 2007 Stt Ngày mua Tên TSCĐ 12/2002 01/2004 01/2004 01/2004 20/08/2007 25/05/2007 06/07/2007 Xe tải VINAXUKI 1T5 Máy Photocopy Canon MF8170C Máy Photocopy Canon MF8170C Máy Photocopy Canon MF8170C Máy vi tính xách tay Acer Aspire AS4720-3A0516Mi-003 Xe tải VINAXUKI 1T5 EURO II Xe tải VINAXUKI 5T5 EURO II 05/2005 Nguyên giá Thời gian khấu hao (năm) Giá trị khấu hao (tháng) Đơn vị sử dụng Phân bổ cho 642 641 125.000.000 10 1.041.667 Bộ phận bán hàng 1.041.667 12.000.000 142.857 Bộ phận bán hàng 142.857 12.000.000 142.857 Bộ phận quản lý doanh nghiệp 142.857 12.000.000 142.857 Bộ phận quản lý doanh nghiệp 142.857 14.200.000 236.667 Bộ phận quản lý doanh nghiệp 236.667 157.000.000 10 1.308.333 Bộ phận bán hàng 1.308.333 298.000.000 10 2.483.333 Bộ phận bán hàng 2.483.333 Văn phòng công ty 210.000.000 10 1.750.000 Bộ phận quản lý doanh nghiệp TỔNG CỘNG 840.200.000 7.248.571 83 http://www.kinhtehoc.net SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân 1.750.000 2.272.381 4.976.190 www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO 4.1 Phân tích biến động tình hình tăng giảm tài sản cố định Bảng 28: Phân tích biến động tình hình tăng giảm tài sản cố định chi nhánh Bến Tre Đối tượng Năm 2006 Nguyên giá Năm 2007 Chênh lệch Tỉ trọng (%) Nguyên giá Tỉ trọng Mức Tỉ lệ (%) 704,23 Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị phương tiện vận tải 710.000.000 52,95 5.710.000.000 90,06 5.000.000.000 631.000.000 47,05 630.200.000 9,94 -800.000 Tổng tài sản cố định 1.341.000.000 100,00 6.340.200.000 100,00 4.999.200.000 -0,13 372,80 Qua bảng 27 cho thấy chi nhánh Bến Tre năm 2007 nguyên giá 6.340.200.000 đồng so với năm 2006 1.341.000.000 đồng mức tăng 4.999.200.000 đồng chiếm tỷ lệ tăng so với năm 2006 372,80 % Nguyên nhân tăng do: - Nhà cửa vật kiến trúc năm 2007 nguyên giá 5.710.000.000 đồng chiếm tỷ trọng tổng số tài sản cố định 90,06% so với năm 2006 nguyên giá 710.000.000 đồng chiếm tỷ trọng tổng số tài sản cố định 52,95% mức tăng 5.000.000.000 đồng chiếm tỷ lệ tăng so với năm 2006 704,23%, tỷ trọng tổng số tài sản cố định so với năm 2006 tăng nguyên giá năm 2007 tăng vượt bậc, tăng công ty phải mở rộng thêm chi nhánh, phạm vi hoạt động công ty mở rộng - Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải năm 2007 nguyên giá 630.200.000 đồng chiếm tỷ trọng 9,94% tổng số tài sản cố định giảm 0,13% so với năm 2006 Năm 2006 nguyên giá máy móc thiết bị, phương tiện vận tải 631.000.000 đồng chiếm tỷ trọng tổng số tài sản cố định 47,05% mức giảm -800.000 Tuy nhiên năm 2007 tỷ trọng chiếm tổng số tài sản cố định có tăng so với năm 2006, tức đơn vị quan tâm so với năm 2006, nguyên giá tài sản cố định năm 2007 giảm, chứng tỏ năm 84 http://www.kinhtehoc.net SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu đơn vị lý tài sản cố định nhiều mua đầu tư vào tài sản cố định Tài sản cố định lý hư hỏng hết thời gian sử dụng, nguyên giá tài sản đem lý lớn giá trị tài sản mua vào Do doanh thu giảm từ năm 2006 kéo dài đến năm 2007 nên công ty nhiều điều kiện để đầu tư, trang bị thêm nhiều tài sản cố định Tuy nhiên, tình hình có tính chất tạm thời, tương lai dự định năm 2008 công ty sử dụng phần lớn lợi nhuận để trang bị thêm tài sản cố định phục vụ kinh doanh Hàng năm công ty lên kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản cố định mức độ cần thiết loại tài sản cố định Trứơc tiến hành việc đầu tư, mua sắm tài sản cố định, ban Giám đốc công ty tiến hành thẩm định, lựa chon phương án tối ưu Trong năm 2007, tỉ trọng đầu tư tài sản cố định có xu hướng giảm 4.2 Phân tích biến động chi phí khấu hao Bảng 29: Phân tích biến động chi phí khấu hao Năm 2006 Năm 2007 Chênh lệch Đối tượng Nguyên giá Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị phương tiện vận tải Tổng tài sản cố định Khấu hao Nguyên giá Khấu hao Mức khấu hao Tỉ lệ (%) 710.000.000 21.000.000 5.710.000.000 21.000.000 0 631.000.000 65.000.000 630.200.000 65.982.857 48.340.000 1,51 1.341.000.000 86.000.000 6.340.200.000 86.982.857 48.340.000 1,14 Phương pháp khấu hao mà công ty sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng Qua xem xét bảng tính khấu hao TSCĐ ta có nhận xét sau tình hình khấu hao tài sản qua năm: - Đối với nhà cửa vật kiến trúc: chi nhánh Bến Tre công ty có văn phòng đại diện nên khấu hao nhà cửa, vật kiến trúc khấu hao văn phòng Số khấu hao ổn định qua năm nên chênh lệch - Đối với máy móc thiết bị: năm 2007 có mức khấu hao 65.982.857 so với năm 2006 mức khấu hao 65.000.000 tăng 1,51% chiếm tỷ lệ tăng so 85 http://www.kinhtehoc.net SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu với năm 2006 1,14% Sự tăng năm đơn vị trọng mua sắm tài sản cố định, số tài sản cố định lý tài sản khấu hao hết, tổng nguyên giá tài sản cố định mua sắm lớn tổng nguyên giá tài sản cố định đem lý Hiện công ty tiến hành đặn việc lập kế hoạch khấu hao cho năm kế hoạch Do nhận thức tầm quan trọng công tác quản lý khấu hao nên việc lập kế hoạch khấu hao Công ty thực cách chặt chẽ nhằm thu hồi vốn đầu tư ban đầu bỏ Tuy nhiên, việc tính toán hạn chế nên mức độ xác tương đối Theo định kỳ, hàng năm công ty tiến hành công tác kiểm kê tài sản nói chung tài sản cố định nói riêng Điều giúp cho công ty có số liệu xác tình hình tài sản cố định mình, giúp cho công ty quản lý sử dụng có hiệu 86 http://www.kinhtehoc.net SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu CHƯƠNG 5: CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÓ HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH TMDV ĐIỆN LẠNH KHANG THỊNH  Hoàn thiện quy trình định mua sắm tài sản cố định Công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định hoạt động trực tiếp ảnh hưởng đến lực sản xuất công ty Hơn nữa, bỏ vốn dài hạn, ảnh hưởng đến tình hình tài công ty Do vậy, định mua sắm tài sản cố định vấn đề quan trọng cần phải phân tích kỹ lưỡng Trước định, việc kế hoạch hoá đầu tư tài sản cố định cần thiết để xác định xác nhu cầu cho loại tài sản cố định phục vụ cho nhiệm vụ kinh doanh công ty, tạo điều kiện cho công ty chủ động huy động nguồn tài trợ phục vụ cho hoạt động Tuy nhiên, số lượng sản phẩm tiêu thụ công ty phụ thuộc vào đơn đặt hàng, hợp đồng kinh tế ký kết, đồng thời vào nhu cầu tiêu dùng thời kỳ Điều gây nên khó khăn cho việc bố trí, sử dụng tài sản cố định cách hợp lý, gây cản trở cho hoạt động kế hoạch hoá đầu tư tài sản cố định Ngoài việc lên kế hoạch đầu tư tài sản cố định, Công ty cần nâng cao hiệu công tác tiến hành thẩm định dự án đầu tư, xây dựng để đưa định tối ưu nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định đầu tư  Tăng cường đổi công nghệ, quản lý sử dụng bảo dưỡng tài sản cố định Việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, đổi công nghệ tài sản cố định yếu tố quan trọng giúp đảm bảo trình sản xuất kinh doanh công ty liên tục, suất lao động nâng cao, kéo theo giá thành sản phẩm giảm tạo lợi chi phí để công ty cạnh tranh thị trường Tránh việc mát, hư hỏng tài sản cố định trước thời gian dự tính việc phân cấp quản lý chặt chẽ đến phận, nâng cao tinh thần trách nhiệm vật chất quản lý, chấp hành nội quy, quy chế sử dụng tài sản cố định 87 http://www.kinhtehoc.net SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu nội dung quan trọng Công ty cần quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm phận cá nhân bảo quản, bảo dưỡng an toàn cho tài sản cố định để chúng trì hoạt động với công suất cao Ngoài công ty nên sử dụng triệt để đòn bẩy kinh tế nhằm nâng cao hiệu khai thác công suất sử dụng máy móc thiết bị Với quy chế thưởng phạt rõ ràng, nghiêm minh, công ty cần nâng cao khuyến khích ý thức, tinh thần trách nhiệm công nhân việc giữ gìn tài sản nói chung tài sản cố định nói riêng Sử dụng tốt đòn bẩy kinh tế có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao suất lao động, tận dụng công suất máy móc thiết bị, nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định công ty  Thanh lý, xử lý tài sản cố định không dùng đến Hiện nay, nguyên nhân chủ quan chẳng hạn bảo quản, sử dụng làm cho tài sản bị hư hỏng khách quan tạo thay đổi nhiệm vụ kinh doanh sản xuất mà không cần dùng Việc giữ nhiều tài sản cố định không dùng đến dẫn đến vốn bị ứ đọng gây lãng phí hoat động doanh nghiệp lại cần vốn chi kinh doanh Do vậy, công ty cần xác định nguyên nhân dẫn đến việc ứ đọng tài sản cố định để cần nhanh chóng lý tài sản cố định bị hư hỏng, đồng thời có kế hoạch điều phối tài sản cố định nhiệm vụ kinh doanh sang nơi khác sử dụng  Tận dụng lực công ty Việc đặt cần tận dụng lực tài sản cố định doanh nghiệp cần thiết Trong biện pháp tăng suất lao động biện pháp tăng suất máy móc doanh nghiệp trọng Tăng suất máy móc thiết bị có tác dụng tiết kiệm sức lao động, giảm chi phí, từ tăng doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp Doanh nghiệp cần tránh trường hợp máy móc phải ngừng việc thời gian sửa chữa máy móc lâu làm ảnh hưởng đến việc tận dụng lực máy móc Khi muốn tăng suất, doanh nghiệp cần xem xét tận dụng hết công suất máy móc có chưa trước đưa định mua sắm tài sản cố định  Lựa chọn nguồn tài trợ hợp lý 88 http://www.kinhtehoc.net SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu Hiện nay, nước ta diễn nghịch lý doanh nghiệp thiếu vốn dài hạn ngân hàng lại thừa vốn ngắn hạn Tình hình gây khó khăn cho doanh nghiệp ngân hàng Do vậy, vấn đề đặt phải huy động sử dụng vốn để có hiệu cao đặc biệt nguồn vốn đầu tư vào tài sản cố định, có tính chất dài hạn nên ảnh hưởng quan trọng đến tình hình tài doanh nghiệp Cho đến nay, việc đầu tư vào tài sản cố định sử dụng nguồn vốn vay mà chủ yếu vay từ ngân hàng thương mại, đối tác mà chưa quan tâm nhiều đến vay từ cán công nhân viên hoạt động thuê tài  Hoàn thiện công tác kế toán Tiếp tục thực quy chế quản lý tài kế toán sử dụng tài sản cố định Công tác lập kế hoạch khấu hao cần phải tính toán xác chặt chẽ tránh việc thu hồi không đủ vốn đầu tư ban đầu Công ty cần tiến hành đánh giá lại tài sản cố định cách thường xuyên xác Hiện khoa học công nghệ ngày tiến làm cho tài sản cố định không tránh khỏi hao mòn vô hình Đồng thời, với chế thị trường mà giá thường xuyên biến động Điều làm cho việc phản ánh giá trị lại tài sản cố định sổ sách kế toán bị sai lệch so với thực tế Việc thường xuyên đánh giá lại tài sản cố định giúp cho việc tính khấu hao xác hơn, đảm bảo thu hối vốn bảo toàn vốn cố định, nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định có biện pháp xử lý tài sản cố định bị giá nghiêm trọng, chống thất thoát vốn  Nâng cao trình độ cán nhân viên công ty Đối với cán quản lý đội ngũ quan trọng, định hướng cho doanh nghiệp Họ đứng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh công ty, đảm bảo công ty phát triển mạnh mẽ Nhận thức điều này, công ty cần: Không ngừng nâng cao trình độ quản lý nghiệp vụ cho họ, mặt khác phải tạo hội cho họ phấn đấu tự vươn lên Chăm lo công tác đào tạo mặt: đào tạo nâng cao, đào tạo lại, đào tạo bổ sung, đào tạo chuyên ngành cho cán kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện máy 89 http://www.kinhtehoc.net SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu móc trang thiết bị ngày tiên tiến đại Cần đặt yêu cầu cho họ phải thường xuyên cập nhật thông tin công nghệ công nghệ mới, đại mà công ty chưa có điều liện đầu tư để tham mưu cho ban lãnh đạo công ty tiến hành đổi tài sản cố định 90 http://www.kinhtehoc.net SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Trong kinh tế thị trường, việc chịu sức ép từ đối thủ cạnh tranh điều mà không doanh nghiệp tránh khỏi Hiện công ty TNHH TMDV Kỹ thuật điện lạnh Khang Thịnh phải chịu cạnh tranh gay gắt từ đơn vị ngành Đây hội mà vừa thách thức cho công ty Để đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường không công ty mà tất doanh nghiệp phải cố gắng nâng cao lực sản xuất, không ngừng đổi công nghệ song song với tiết kiệm chi phí kinh doanh Điều làm cho công ty cạnh tranh cao thị trường Từ thành lập đến công ty TNHH TMDV Kỹ thuật điện lạnh Khang Thịnh đạt nhiều thành tựu đáng kể Hiện nay, công ty có số lượng giá trị tài sản cố định lớn không ngừng đổi cho phù hợp với yêu cầu thời kỳ Trong thời gian qua, vần đề sử dụng tài sản cố định công ty đạt nhiều thành tựu không tránh khỏi nhiều hạn chế Vối tầm quan trọng tài sản cố định hoạt động kinh doanh, việc tìm giải pháp giúp công ty nâng cao hiệu sử dụng điều có ý nghĩa quan trọng Hiện nay, với đội ngũ cán công nhân viên công ty có lực, trình độ chuyên môn tay nghề cao, hi vọng công ty tiếp tục phát huy kết đạt được, khắc phục khó khăn trước mắt để trở thành mộ doanh nghiệp làm ăn có hiệu Hiệu sử dụng tài sản cố định phản ánh trình độ quản lý, sử dụng nhân lực công ty để đạt hiệu cao trình kinh doanh Với tiềm sẵn có, với thuận lợi nêu Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật điện lạnh Khang Thịnh tất yếu đạt mục tiêu đề 6.2 Kiến nghị Qua thời gian thực tập Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật điện lạnh Khang Thịnh Tuy thời gian tìm hiểu thực tế công ty , thân em nhiều hạn chế kiến thức lý luận, kinh nghiệm tực tế kế toán tài sản cố định Nhưng vào tồn công ty, em xin đề xuất vài ý kiến góp phần hoàn thiên công tác kế toán tài sản cố định công ty 91 http://www.kinhtehoc.net SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu Phần hao mòn tính toán xác Việc đưa thẻ tài sản cố định vào phần mềm kế toán giảm sức lao động kế toán, xem chi tiết loại tài sản mà không cần phương pháp tìm kiếm mẫu số Hiện doanh nghiệp gặp khó khăn việc huy động vốn cho đầu tư tài sản cố định Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật điện lạnh Khang Thịnh không tránh khỏi thực tế Các trường hợp làm tăng tài sản cố định công ty mua sắm theo nguồn vốn chủ sở hữu, thông qua lắp đặt, vay vốn nhân viên, đánh giá tăng tài sản cố định Công ty không áp dụng hình thức góp vốn tham gia liên doanh thuê tài Nhưng nguồn vốn chủ sở hữu, vay vốn nhân viên có hạn, công ty nên chủ động tìm thêm nguồn đầu tư Để đảm bảo an toàn người lao động công ty cần trang bị đổi thiết bị cũ vừa tăng suất lao động vừa đem lại lợi nhuận cho công ty Để tăng cường công tác quản lý tài sản cố định việc trách nhiệm quyền hạn cho phận, cá nhân sử dụng tài sản cố định việc bảo quản an toàn cho tài sản cố định, tránh mát, hư hỏng, công ty nên có giải pháp khác trách nhiệm vật chất như: khen thưởng xứng đáng cho việc bảo quản, sử dụng tốt tài sản cố định Đồng thời có quy định hình phạt cụ thể có vi phạm bảo quản sử dụng tài sản cố định Tuy công ty có tổ chức đánh giá lại tài sản cố định công việc chưa thường xuyên Do vậy, số tài sản giá thấp không phù hợp với giá trị thị trường, không bảo toàn vốn cố định nên công ty thường xuyên tổ chức đánh giá lại tài sản cố định Các tài sản cố định không cần dùng kinh doanh không cần dùng cần lý sớm Xác định lại kết cấu tài sản cố định cho tối ưu Tóm lại khó khăn hạn chế công ty khắc phục Em tin với đội ngũ cán công nhân viên nổ nhiệt tình, chắn công ty vượt qua khó khăn thử thách, vững vàng sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đặt 92 http://www.kinhtehoc.net SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân www.kinhtehoc.net Kế toán phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu TÀI LIỆU THAM KHẢO    PGS TS Võ Văn Nhị (năm 2007) “Giáo trình kế toán tài chính”, NXB Thống Kê Bộ tài (năm 2007) “Chế độ kế toán Việt Nam”, NXB Lao Động xã hội Quyết định 206/2003/QĐ-BTC Nguyễn Tấn Bình (năm 2006) “Kế toán tài chính”, NXB Thống Kê Nguyễn Tấn Bình (năm 2005) “Phân tích hoạt động doanh nghiệp”, NXB Thống Kê PGS TS Võ Văn Nhị (năm 2007) “26 chuẩn mực kế toán kế toán tài doanh nghiệp”, NXB Lao Động xã hội Các website: - www.kiemtoan.com.vn - www.mof.gov.com.vn - www.webketoan.com Bộ tài (năm 2006) “Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam” NXB Tài 93 http://www.kinhtehoc.net SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân [...]... trên thực tế tài sản cố định thuê tài chính có thể là tài sản cố định hữu hình hay tài sản cố định vô hình Do đặc điểm và yêu cầu quản lý riêng đối với tài sản cố định thuê tài chính mà kế toán mở tài khoản riêng biệt để theo dõi đối với từng loại tài sản cố định 2.1.1.3 Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định  Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định là những tài sản có hình... lại trên sổ kế toán của tài sản cố định = Nguyên giá của tài sản cố định - Số khấu hao lũy kế của tài sản cố định Đối với những tài sản cố định không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp quản lý tài sản cố định này theo nguyên giá, số giá trị hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ kế toán: Giá trị còn lại trên sổ kế toán của tài sản cố định Nguyên giá = của tài sản cố định Giá trị... Kỹ Thuật Điện lạnh Khang Thịnh 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Kế toán tình hình tăng giảm tài sản cố định Kế toán tình hình tăng giảm chi phí khấu hao Phân tích tình hình tăng giảm tài sản cố định và chi phí khấu hao Đề ra các biện pháp sử dụng tài sản cố định có hiệu quả tại Công Ty TNHH TMDV Kỹ Thuật Điện lạnh Khang Thịnh 2 http://www.kinhtehoc.net SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân www.kinhtehoc.net Kế toán và phân. .. tài sản cố định tại Công Ty TNHH TMDV Kỹ Thuật Điện lạnh Khang Thịnh Tuy nhiên do bước đầu tiếp cận với công việc của một kế toán viên thực tập và những hạn chế nhất định nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong được sự góp ý của quý thầy cô và các anh chị để đề tài được hoàn thiện hơn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Kế toán và phân tích tài sản cố định tại Công Ty TNHH TMDV Kỹ. .. www.kinhtehoc.net Kế toán và phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu Tính toán và phân bổ chính xác số khấu hao tài sản cố định hữu hình vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn của tài sản Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa tài sản cố định, giám sát việc sửa chữa tài sản cố định hữu hình về chi phí và kết quả của công việc sửa chữa Tính toán, phản ánh kịp... tài sản cố định hữu hình: Nợ TK 211 – Tài sản cố định hữu hình Có TK 512 – Doanh thu nội bộ Chi phí lắp đặt, chạy thử liên quan đến tài sản cố định hữu hình, kế toán ghi: Nợ TK 211 – Tài sản cố định hữu hình Có TK 111, 112, 331,… - Số tiền thanh toán - Tăng tài sản cố định do trao đổi  Tài sản cố định hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với tài sản cố định hữu hình tương tự: Khi nhận tài sản cố định. .. www.kinhtehoc.net Kế toán và phân tích tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Diệu định và các chứng từ khác có liên quan) Tài sản cố định phải được phân loại, thống kê, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi tài sản cố định và được phản ánh trong sổ theo dõi tài sản cố định Mỗi tài sản cố định phải được quản lý theo nguyên giá, số khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ kế toán: ... giá trị tài sản cố định vô hình đem đi trao đổi) Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị đã khấu hao của tài sản cố định vô hình đưa đi trao đổi) Có TK 213 - Tài sản cố định vô hình (nguyên giá tài sản cố định vô hình đem đi trao đổi)  Tài sản cố định vô hình mua dưới hình thức trao đổi với tài sản cố định vô hình không tương tự: Khi giao tài sản cố định vô hình cho bên trao đổi, kế toán ghi:... cứ vào quyền sử dụng đất, kế toán ghi: Nợ TK 213 – Tài sản cố định vô hình Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh b) Kế toán các nghiệp vụ giảm tài sản cố định - Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định Xoá sổ tài sản cố định Nợ TK 214 - Hao mòn tài sản cố định Nợ TK 811 - Chi phí khác Có TK 213 - Tài sản cố định vô hình 25 http://www.kinhtehoc.net SVTH: Trần Thị Tuyết Xuân www.kinhtehoc.net Kế toán và phân tích. .. do trao đổi và đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán ghi: Nợ TK 211 – Tài sản cố định hữu hình (nguyên giá tài sản cố định hữu hình nhận về ghi theo giá trị tài sản cố định hữu hình đem đi trao đổi) Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị đã khấu hao của tài sản cố định hữu hình đưa đi trao đổi) Có TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (nguyên giá tài sản cố định hữu hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán và phân tích tài sản cố định tại công ty TNHH TMDV kỹ thuật điện lạnh khanh thịnh , Kế toán và phân tích tài sản cố định tại công ty TNHH TMDV kỹ thuật điện lạnh khanh thịnh , Kế toán và phân tích tài sản cố định tại công ty TNHH TMDV kỹ thuật điện lạnh khanh thịnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay