Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ đông nam á

49 171 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:47

Bỏo cỏo thc tt nghip LI NểI U Vi c ch th trng m ca nh hin thỡ tin lng l mt nhng rt quan trng vỡ ú chớnh l khon thự lao cho cụng lao ng ca ngi lao ng Lao ng chớnh l hot ng tay chõn v trớ úc ca ngi nhm tỏc ng bin i cỏc vt t nhiờn thnh nhng vt phm cú ớch ỏp ng nhu cu ca ngi Trong doanh nghip lao ng l yu t c bn quyt nh quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip c din liờn tc, thng xuyờn thỡ chỳng ta phi tỏi to sc lao ng hay ta phi tr thự lao cho ngi lao ng thi gian h tham gia vo quỏ trỡnh sn xut kinh doanh Tin lng chớnh l biu hin bng tin m doanh nghip tr cho ngi lao ng tng ng vi thi gian cht lng v kt qu lao ng m h ó cng hin Tin lng chớnh l ngun thu nhp ch yu ca ngi lao ng Ngoi ngi lao ng cũn c hng mt s thu nhp khỏc nh: Tr cp, BHXH, tin thng i vi doanh nghip thỡ chi phớ tin lng l mt b phn chi phớ cu thnh nờn giỏ thnh sn phm, dch v doanh nghip sn xut T chc s dng lao ng hp lý hch toỏn tt lao ng v tớnh ỳng thự lao ca ngi lao ng, toỏn tin lng v cỏc khon trớch ỳng thự lao ca ngi lao ng, toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng kp thi s kớch thớch ngi lao ng quan tõm n thi gian v cht lng lao ng.T ú nõng cao nng sut lao ng, tit kim chi phớ, h giỏ thnh t ú s lm tng li nhun cho doanh nghip Sau thy c tm quan trng ca tin lng v cỏc khon trớch theo lng em ó chn ti: "K toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti Cụng ty c phn Thng Mi v dch v k thut ụng Nam " lm chuyờn bỏo cỏo thc di s ch dn tn tỡnh ca giỏo viờn hng dn thc cụ Trn Ngc Lan Hc sinh: Nguyn Th Tuyt Mai Lp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip Chuyờn bỏo cỏo ca em gm cú phn: - Phn I: Lý lun chung v hch toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng doanh nghip - Phn 2: Thc trng cụng tỏc hch toỏn k toỏn ti cụng ty c phn Thng mi v dch v ụng Nam - Phn 3: Cỏc gii phỏp hon thin cụng tỏc k toỏn ti cụng ty c phn Thng mi v dch v ụng Nam Do trỡnh v thi gian cú hn nờn bỏo cỏo thc ny khụng th trỏnh nhng sai sút v hn ch vỡ vy em mong c s ch bo v giỳp o ca cụ Trn Ngc Lan Em xin chõn thnh cm n! Hc sinh: Nguyn Th Tuyt Mai Lp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip PHN I Lí LUN CHUNG V HCH TON TIN LNG V CC KHON TRCH THEO LNG TRONG DOANH NGHIP I C IM, VAI TRề, V TR CA TIN LNG V CC KHON TRCH THEO LNG TRONG DOANH NGHIP Bn cht v chc nng ca tin lng Tin lng l biu hin bng tin hay sn phm m xó hi tr cho ngi lao ng tng ng vi thi gian cht lng v kt qu lao ng m h ó cng hin Nh vy tin lng thc cht l khon thự lao m doanh nghip tr cho ngi lao ng thi gian m h cng hin cho doanh nghip Tin lng cú chc nng vụ cựng quan trng nú l ũn by kinh t va khuyn khớch ngi lao ng chp hnh k lut lao ng, m bo ngy cụng, gi cụng, nng sut lao ng giỳp tng li nhun cho doanh nghip Vai trũ v ý ngha ca tin lng a Vai trũ ca tin lng Tin lng cú vai trũ rt to ln nú lm tha nhu cu ca ngi lao ng vỡ tin lng l ngun thu nhp ch yu ca ngi lao ng, ngi lao ng i lm ct l nhn c khon thự lao m doanh nghip tr cho h m bo cho cuc sng ng thi ú cng l khon chi phớ doanh nghip b tr cho ngi lao ng vỡ h ó lm sn phm cho doanh nghip Tin lng cú vai trũ nh mt nhp cu ni gia ngi s dng lao ng vi ngi lao ng Nu tin lng tr cho ngi lao ng khụng hp lý s lm cho ngi lao ng khụng m bo c ngy cụng v k lut lao ng cng nh cht lng lao ng, lỳc ú doanh nghip s khụng t c mc tit kim chi phớ lao ng cng nh li nhun cn cú ca doanh nghip tn ti nh vy lỳc ny c hai bờn u khụng cú li Vỡ vy cụng vic tr lng cho ngi lao ng cn phi tớnh toỏn mt cỏch hp lý c hai bờn cựng cú li b ý ngha ca tin lng Hc sinh: Nguyn Th Tuyt Mai Lp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip Tin lng l ngun thu nhp ch yu ca ngi lao ng, ngoi ngi lao ng cũn c hng mt s ngun thu nhp khỏc nh: Tr cp BHXH, tin lng, tin n ca Chi phớ tin lng l mt b phn cu thnh nờn giỏ thnh sn phm, dch v ca doanh nghip T chc s dng lao ng hp lý, toỏn kp thi tin lng v cỏc khon liờn quan cho ngi lao ng t ú s lm cho ngi lao ng chp hnh tt k lut lao ng nõng cao nng sut lao ng, tng li nhun cho doanh nghip ng thi to iu kin nõng cao i sng vt cht, tinh thn cho ngi lao ng c Cỏc nhõn t nh hng ti tin lng Gi cụng, ngy cụng lao ng, nng sut lao ng, cp bc hoc chc danh thang lng quy nh, s lng, cht lng sn phm hon thnh, tui, sc khe, trang thit b k thut u l nhng nhõn t nh hng n tin lng cao hay thp II CC HèNH THC TIN LNG TRONG DOANH NGHIP Hỡnh thc tin lng theo thi gian: L tin lng tr c nh cn c vo hp ng lao ng v thi gian lm vic: Hỡnh thc tin lng theo thi gian c chia thnh: Tin lng thỏng, ngy, gi - Tin lng thỏng: l tin lng tr cho ngi lao ng theo bc lng quy nh gm cú tin lng cp bc v cỏc khon ph cp (nu cú) c ỏp dng cho nhõn viờn lm cụng tỏc qun lý hnh chớnh, qun lý kinh t v cỏc nhõn viờn thuc cỏc ngnh hot ng khụng cú tớnh cht sn xut - Lng ngy: c tớnh bng cỏch ly lng thỏng chia cho s ngy lm vic theo ch Lng ngy lm cn c tớnh tr cp BHXH phi tr cụng nhõn, tớnh tr lng cho cụng nhõn viờn nhng ngy hi hp, hc tp, tr lng theo hp ng - Lng gi: c tớnh bng cỏch ly lng ngy chia cho s gi lm vic ngy theo ch Lng gi thng lm cn c tớnh ph cp lm thờm gi Hc sinh: Nguyn Th Tuyt Mai Lp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip 2.Hỡnh thc tr lng theo sn phm: L tin lng tr cho ngi lao ng cn c vo s lng, cht lng sn phm lm Theo sn phm trc tip: L hỡnh thc tin lng tr cho ngi lao ng c tớnh theo s lng sn lng hon thnh ỳng qui cỏch, phm cht v n giỏ sn phm 4.Theo sn phm giỏn tip: c ỏp dng tr lng cho cụng nhõn lm cỏc cụng vic phc v sn xut cỏc b phn sn xut nh: cụng nhõn chuyn nguyờn vt liu, thnh phm, bo dng mỏy múc thit b Trong trng hp ny cn c vo kt qu sn xut ca lao ng trc tip tớnh lng cho lao ng phc v sn xut Theo lng cụng vic: L hỡnh thc tin lng tr theo sn phm ỏp dng cho nhng cụng vic n gin, cú tớnh cht t xut nh: Khoỏn bc vỏc khoỏn chuyn nguyờn vt liu, thnh phm Cỏc hỡnh thc ói ng khỏc ngoi tin lng: Ngoi tin lng, BHXH cụng nhõn viờn cú thnh tớch sn xut, cụng tỏc c hng khon tin lng, tin thng thi ua c trớch t qu khen thng cn c vo kt qu bỡnh xột A, B, C v h s tin lng tớnh - Tin lng v sỏng kin nõng cao cht lng sn phm, tit kim vt t, tng nng sut lao ng s cn c vo hiu qu kinh t c th xỏc nh III QU TIN LNG, QU BHXH, QU BHYT V KPC Qu tin lng L ton b s tin lng tr cho s cụng nhõn viờn ca doanh nghip doanh nghip qun lý, s dng v chi tr lng V phng din hch toỏn k toỏn, qu lng ca doanh nghip c chia thnh loi: tin lng chớnh, tin lng ph Hc sinh: Nguyn Th Tuyt Mai Lp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip - Tin lng chớnh: l tin lng tr cho ngi lao ng cn c vo thi gian lm vic thc t bao gm tin lng cp bc, tin lng, ph cp - Tin lng ph: l tin lng tr cho ngi lao ng h khụng lm vic bao gm: ngh l, ngh phộp, ngng sn xut nguyờn nhõn khỏch quan Qu bo him xó hi Qu BHXH l khon tin c trớch lp theo t l qui nh l 20% trờn tng s tin lng thc t phi tr cụng nhõn viờn thỏng, ú 15% tớnh vo chi phớ sn xut kinh doanh ca cỏc i tng s dng lao ng, 5% tr vo lng ca ngi lao ng Qu BHXH c trớch lp nhm tr cp cụng nhõn viờn cú tham gia úng gúp qu trng hp h b mt kh nng lao ng - Tr cp cụng nhõn viờn m au, thai sn - Tr cp cụng nhõn viờn b tai nn lao ng hay bnh ngh nghip - Tr cp cụng nhõn viờn v hu, mt sc lao ng - Chi cụng tỏc qun lý qu BHXH Qu bo him y t Qu BHYT c hỡnh thnh t vic trớch lp theo t l qui nh trờn tin lng phi tr cụng nhõn viờn k Theo ch hin hnh doanh nghip trớch qu BHYT theo t l 3% trờn tng s tin lng thc t phi tr cụng nhõn viờn thỏng, ú 2% tớnh vo chi phớ sn xut kinh doanh ca cỏc i tng s dng lao ng, 1% tr vo lng ca ngi lao ng Qu BHYT c chi tiờu trng hp: khỏm cha bnh, vin phớ, thuc thang, kinh phớ cụng on Kinh phớ cụng on Kinh phớ cụng on l khon tin c trớch lp theo t l 2% trờn tng qu lng thc t phi tr cho ton b cỏn b cụng nhõn viờn ca doanh nghip nhm chm lo, bo v quyn li chớnh ỏng cho ngi lao ng ng thi trỡ hot ng ca cụng on ti doanh nghip Hc sinh: Nguyn Th Tuyt Mai Lp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip IV YấU CU V NHIM V HCH TON TIN LNG V CC KHON TRCH THEO LNG - T chc ghi chộp, phn ỏnh chớnh xỏc, kp thi, y s lng, cht lng, thi gian v kt qu lao ng - Hng dn v kim tra cỏc b phn doanh nghip thc hin y , ỳng ch ghi chộp ban u v lao ng, tin lng M s, th k toỏn v hch toỏn lao ng, tin lng theo ỳng ch - Tớnh toỏn phõn b chớnh xỏc, ỳng i tng chi phớ tin lng cỏc khon trớch theo lng vo chi phớ sn xut kinh doanh ca cỏc b phn n v s dng lao ng - Lp bỏo cỏo k toỏn v phõn tớch tỡnh hỡnh s dng lao ng, qu tin lng, xut bin phỏp khai thỏc cú hiu qu tim nng lao ng doanh nghip V HCH TON CHI TIT TIN LNG V CC KHON TRCH THEO LNG Hch toỏn s lng lao ng: Cn c vo chng t ban u l bng chm cụng hng thỏng ti mi b phn, phũng ban, t, nhúm gi n phũng k toỏn hp v hch toỏn s lng lao ng thỏng ú ti doanh nghip v cng t bng chm cụng k toỏn cú th nm c tng ngy cú bao nhiờu ngi lm vic, bao nhiờu ngi vi lý gỡ Hng ngy t trng hoc ngi cú trỏch nhim s chm cụng cho tng ngi tham gia lm vic thc t ngy ti ni mỡnh qun lý sau ú cui thỏng cỏc phũng ban s gi bng chm cụng v phũng k toỏn Ti phũng k toỏn, k toỏn tin lng s hp v hch toỏn s lng cụng nhõn viờn lao ng thỏng Hch toỏn thi gian lao ng Hc sinh: Nguyn Th Tuyt Mai Lp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip Chng t hch toỏn thi gian lao ng l bng chm cụng Bng chm cụng l bng tng hp dựng theo dừi ngy cụng thc t lm vic, ngh vic, ngng vic, ngh BHXH ca tng ngi c th v t ú cú th cn c tớnh tr lng, BHXH Hng ngy t trng (phũng ban, nhúm) hoc ngi y quyn cn c vo tỡnh hỡnh thc t ca b phn mỡnh qun lý chm cụng cho tng ngi ngy v ghi vo cỏc ngy tng ng cỏc ct t n 31 theo cỏc kớ hiu qui nh K toỏn tin lng cn c vo cỏc ký hiu chm cụng ca tng ngi ri tớnh s ngy cụng theo tng loi tng ng ghi vo cỏc ct 32, 33, 34, 35, 36 Ngy cụng quy nh l 8h nu gi l thỡ ỏnh thờm du phy Vớ d: 24 cụng gi thỡ ghi 24,4 Tựy thuc vo iu kin c im sn xut, cụng tỏc v trỡnh hch toỏn n v cú th s dng mt cỏc phng phỏp chm cụng sau: Chm cụng ngy: Mi ngi lao ng lm vic ti n v hoc lm vic khỏc nh hp, thỡ mi ngy dựng mt ký hiu chm cụng cho ngy ú Chm cụng theo gi: Trong ngy ngi lao ng lm bao nhiờu cụng vic thỡ chm cụng theo cỏc ký hiu ó qui nh v ghi s gi cụng vic thc hin cụng vic ú bờn cnh ký hiu tng ng Chm cụng ngh bự: Ch ỏp dng trng hp lm thờm gi lng thi gian nhng khụng toỏn lng lm thờm Hch toỏn kt qu lao ng Cn c vo phiu xỏc nhn sn phm hoc cụng vic hon thnh Do phiu l chng t xỏc nhn s lng sn phm hoc cụng vic hon thnh ca n v hoc cỏ nhõn ngi lao ng nờn nú lm c s k toỏn lp bng toỏn tin lng hoc tin cụng cho ngi lao ng Phiu ny c lp thnh liờn: liờn lu ti quyn v liờn chuyn n k toỏn tin lng lm th tc toỏn cho ngi lao ng v phiu phi cú y ch ký ca ngi giao vic, ngi nhn vic, ngi kim tra cht lng v ngi duyt Hc sinh: Nguyn Th Tuyt Mai Lp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip Phiu xỏc nhn sn phm hon thnh c dựng trng hp doanh nghip ỏp dng theo hỡnh thc tr lng theo sn phm trc tip hoc lng khoỏn theo lng cụng vic Hch toỏn tin lng cho ngi lao ng Bng toỏn tin lng: l chng t lm cn c toỏn tin lng ph cp cho ngi lao ng, kim tra vic toỏn tin lng cho ngi lao ng lm vic cỏc n v sn xut kinh doanh ng thi lm cn c thng kờ v lao ng tin lng Bng toỏn tin lng c lp hng thỏng theo tng b phn (phũng, ban, t chc, nhúm) tng ng vi bng chm cụng C s lp bng toỏn tin lng l cỏc chng t v lao ng nh: Bng chm cụng, bng tớnh ph cp, tr cp, phiu xỏc nhn thi gian lao ng hoc cụng vic hon thnh Cn c vo cỏc chng t liờn quan, b phn k toỏn tin lng lp bng toỏn tin lng, chuyn cho k toỏn trng duyt lm cn c lp phiu chi v phỏt lng Bng ny lu ti phũng k toỏn Mi ln lnh lng ngi lao ng phi trc tip ký vo ct "ký nhn" hoc ngi nhn h phi ký thay T bng toỏn tin lng v cỏc chng t khỏc cú liờn quan k toỏn tin lng lp bng phõn b tin lng v cỏc khon trớch theo lng VI HCH TON TNG HP CC KHON TRCH THEO LNG Cỏc chng t ban u hch toỏn tin lng, BHXH, BHYT, KPC: Cỏc chng t ban u hch toỏn tin lng thuc ch tiờu lao ng tin lng gm cỏc biu mu sau: Mu s 01 - LTL - Bng chm cụng Mu s 02 - LTL - Bng toỏn TL Mu s 03 - LTL - Phiu ngh m hng BHXH Mu s 04 - LTL - Danh sỏch ngi lao ng hng BHXH Mu s 05 - LTL - Bng toỏn tin lng Hc sinh: Nguyn Th Tuyt Mai Lp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip Mu s 06 - LTL - Phiu xỏc nhn sn phm hoc cụng vic hon chnh Mu s 07 - LTL - Phiu bỏo lm thờm gi Mu s 08 - LTL - Hp ng giao khoỏn Mu s 09 - LTL - Biờn bn iu tra tai nn lao ng K toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng Ti khon s dng v phng phỏp hch toỏn * Ti khon s dng: TK 334 - phi tr cụng nhõn viờn TK 338 - phi tr phi np khỏc * TK 334 phn ỏnh cỏc khon phi tr CNV v tỡnh hỡnh toỏn cỏc khon ú (gm: Tin lng, tin thng, BHXH v cỏc khon thuc thu nhp ca CNV Kt cu TK 334: * Phng phỏp hch toỏn: TK 334 - Bờn n: Cỏc khon tin - Bờn cú: Cỏc khon tin lng lng (tin thng) v cỏc (tin thng) v cỏc khon khon khỏc ó ng trc cho phi tr cho CNV CNV - D n ỏc khon TK (tin + Cỏc khon khu tr thng) v cỏc khon khỏc vo TL, tin cụng ca CNV cũn phi tr CNV - D n (cỏ bit) s tin ó tr ln hn s tin phi tr CNV Hc sinh: Nguyn Th Tuyt Mai 10 Lp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip Thỏng 11 tng qu lng ca cụng ty l: 35.920.400 Theo quy nh cụng ty s np BHXH vi s tin l: 35.920.400 x 20% = 7.184.080 Trong ú NV úng gúp tr vo lng l: 35.920.400 x 5% = 1.796.020 Cũn li 15% cụng ty tớnh vo chi phớ: 7.184.080 - 1.796.020 = 5.388.060 VD: H Ngc Chng thuc b phn kinh doanh cui thỏng k toỏn tớnh s tin lng l 924.000 vy s tin m Chng phi np BHXH l: 924.000 x 5% = 46.200 Cũn tin BHXH m cụng ty phi chu vo chi phớ l: 924.000 x 15% = 138.600 b Qu BHYT: Dựng chi tr cho ngi tham gia úng gúp thi gian khỏm cha bnh BHYT c tớnh 3% trờn tng qu lng ú: - 2% tớnh vo chi phớ ca cụng ty - 1% tớnh vo lng ca CNV Thỏng 11 qu lng ca cụng ty l 35.920.400 Theo qui nh cụng ty s np BHYT vi s tin: 35.920.400 x 5% = 1.077.612 Trong ú: Nhõn viờn chu tr vo lng 1% 35.920.400 x 1% = 359.204 Cũn li 2% cụng ty tớnh vo chi phớ: 35.920.400 x 2% = 718.408 VD: Nhõn viờn H Ngc Chng vi s lng l 924.000 thỡ s tin m Chng phi np BHYT l: 924.000 x1% = 9.240 Cũn 2% cụng ty tớnh vo chi phớ: 924.000 x 2% = 18.480 c KPC: Dựng trỡ hot ng ca cụng on doanh nghip c tớnh 2% trờn tng qu lng, 1% np cho cụng on cp trờn, 1% gi li ti doanh nghip.2% ny c tớnh ht vo chi phớ Hc sinh: Nguyn Th Tuyt Mai 35 Lp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip Qu lng thỏng 11 ca cụng ty l: 35.920.400 thỡ 2% KPC c cụng ty tớnh vo chi phớ l: 35.920.400 x 2% = 718.408 Trong ú: 1% m doanh nghip phi np cp trờn l: 35.920.400 x 1% = 359.204 1% gi li ti doanh nghip l: 35.920.400 x 1% = 359.204 Nh vy: Hai khon BHXH, BHYT phi thu ca nhõn viờn c tớnh vo l 6% tr luụn vo lng ca ngi lao ng tr lng S tin m doanh nghip s tr vo lng ca nhõn viờn l: 35.920.400 x 6% = 2.155.224 Cui thỏng k toỏn tớnh s tin lng phi tr cho cỏc b phn hch toỏn nh sau: * Ngy 15/11 tm ng lng k I cho CNV: N TK 334 Cú TK 111 11.870.000 * Ngy 28/11 tớnh s tin lng phi tr cho nhõn viờn QLDN (b phn k thut + b phn k toỏn) v b phn bỏn hng N TK 641: 14.309.400 N TK 642: 21.611.000 Cú TK 334: 35.920.400 * Ngy 28/11 tớnh cỏc khon phi trớch theo lng N TK 641: 14.309.400 x 19% = 2.718.786 N TK 642: 21.611.000 x 19% = 4.106.090 N TK 334: 35.920.400 x 6% = 2.155.224 Cú TK 338: 35.920.400 x 25% = 8.980.100 Cú TK 3382: 35.920.400 x 2% = 718.408 Cú TK 3383:35.920.400 x 20% = 7.184.080 Cú TK 3384: 35.920.400 x 3% = 1.077.612 Hc sinh: Nguyn Th Tuyt Mai 36 Lp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip * Tớnh s tin t qu khen thng, tin tr cp BHXH t qy BHXH khụng phn ỏnh vo chi phớ: N TK 431: 5.388.060 N TK 3383: 2.079.666 Cú TK 334:7.467.726 * Khi toỏn lng cho cụng nhõn viờn (ngy 30/11/2005) N TK 334 Cú TK 111 26.358.794 * Khi np KPC (1%), BHXH (20%), BHYT (3%) cho c quan qun lý qu lng bng chuyn khon N TK 338: x 24 = 8.620.896 N TK 3382: 359.204 N TK 3383: 7.184.080 N TK 3384: 1.077.612 Cú TK 111: 8.620.896 Hc sinh: Nguyn Th Tuyt Mai 37 Lp: 34K3 BNG PHN B TIN LNG V BHXH Thỏng 11 nm 2005 STT TK ghi cú TK 641 TK 642 TK 338 TK 431 TK 334 TK 334 Lng Ph chớnh 14.309.400 21.611.000 cp Khỏc TK 338 Tng 338 Tng 17.028.186 25.717.090 2.079.600 5.388.060 2.155.224 52.368.160 Cng 3382 3383 3384 14.309.400 21.611.000 286.188 432.220 2.146.410 3.241.650 286.188 432.220 2.718.786 4.106.090 718.408 1.796.020 7.184.080 359.204 1.077.612 2.155.224 8.980.100 2.079.666 5.388.060 35.920.400 7.467.726 35.920.400 6.1: Bng phõn b tin lng v bo him xó hi thỏng 11 Bỏo cỏo thc tt nghip T bng phõn b tin lng v cỏc khon trớch theo lng cựng bng toỏn tin lng, k toỏn lp mt s chng t ghi s Cui thỏng cỏc chng t ny s c tng hp vo s ng ký chng t CHNG T GHI S S 01 Ngy 15/11/2005 S hiu TK Trớch yu Tm ng lng k I S tin N 334 Cú 111 12.870.000 x x 12.870.000 cho CNV Tng cng Ngi lp K toỏn trng (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) 6.2: Chng t ghi s s 01 CHNG T GHI S S 02 Ngy 28 thỏng 11 nm 2005 S hiu TK N Cú Trớch yu S tin Trớch TL phi tr thỏng - Tin lng NV QLDN 642 21.611.000 - Tin lng NV BH 641 14.309.400 334 Tng cng 35.920.400 Ngi lp K toỏn trng (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) 6.3 Chng t ghi s s 02 Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai 39 Lớp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip CHNG T GHI S S 03 Ngy 28 thỏng 11 nm 2005 n v tớnh: triu ng S hiu TK N Cú Trớch yu S tin Tớnh cỏc khon trớch theo lng - Tớnh vo chi phớ bỏn hng 641 2.718.786 - Tớnh vo chi phớ QLDN 642 4.106.090 - Tớnh vo lng 334 2.155.224 Tng cng x 338 x 8.980.100 Kốm theo 05 chng t gc Ngi lp K toỏn trng (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) 6.4 Chng t ghi s s 03 CHNG T GHI S S 04 Ngy 28 thỏng 11 nm 2005 n v tớnh: triu ng Trớch yu BHXH phi tr CNV thỏng Tng cng S hiu TK N Cú 334 2.079.666 338 x 2.079.666 x S tin Kốm theo 01 chng t gc Ngi lp K toỏn trng (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) 6.5: Chng t ghi s s 04 Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai 40 Lớp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip CHNG T GHI S S 05 Ngy 30 thỏng 11 nm 2005 n v tớnh: triu ng Trớch yu Khu tr lng khoỏn BHXH Tng cng S hiu TK N Cú 334 2.155.224 338 x 2.155.224 x S tin Kốm theo 01 chng t gc Ngi lp K toỏn trng (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) 6.6: Chng t ghi s s 05 CHNG T GHI S S 06 Ngy 28 thỏng 11 nm 2005 n v tớnh: triu ng Trớch yu Tớnh s tin thng phi tr CNV Tng cng S hiu TK N Cú 431 5.388.060 334 x 5.388.060 x S tin Kốm theo 01 chng t gc Ngi lp K toỏn trng (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) 6.7: Chng t ghi s s 06 Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai 41 Lớp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip CHNG T GHI S S 07 Ngy 30 thỏng 11 nm 2005 n v tớnh: triu ng Trớch yu Thanh toỏn lng cho cụng nhõn viờn Tng cng S hiu TK N Cú 334 26.358.794 111 x 26.358.794 x S tin Kốm theo 01 chng t gc Ngi lp K toỏn trng (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) 6.8: Chng t ghi s s 07 CHNG T GHI S S 08 Ngy 30 thỏng 11 nm 2005 n v tớnh: triu ng Trớch yu Np KPC, BHXH, BHYT cho c S hiu TK N Cú 338 8.620.896 112 x 8.620.896 quan qun lý Tng cng x S tin Kốm theo 01 chng t gc Ngi lp K toỏn trng (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) 6.8: Chng t ghi s s 08 - Cui thỏng tng hp cỏc chng t vo s ng ký chng t Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai 42 Lớp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip S NG Kí CHNG T GHI S Thỏng 11/2005 Chng t ghi s SH NT 01 15/11 02 28/11 03 28/11 04 28/11 Chng t ghi s SH NT 05 30/11 06 30/11 07 30/11 08 30/11 S tin 12.870.000 35.920.000 8.980.100 2.079.600 S tin 2.155.224 5.388.060 26.358.794 8.620.896 Ngy 30 thỏng 11 nm 2005 K toỏn trng Th trng n v (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) 6.9: S ng ký chng t ghi s S CI Ti khon 334 n v tớnh: ng Chng t ghi s Din gii SH NT 01 15/11 S d u thỏng S hiu S tin N Cú S phỏt sinh 02 04 05 06 07 Tm ng lng k I TL phi tr CNV 111 - TL tr NVQLDN 642 21.611.000 28/11 - TL tr VNBH 641 BHXH phi tr CNV 338 14.309.400 2.079.666 30/11 thỏng Khu tr lng khon 3383 30/11 30/11 BHXH Tin thng phi tr 431 Thanh toỏn lng cho 111 28/11 12.870.000 2.155.224 5.388.060 26.155.224 CNV Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai 43 Lớp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip S phỏt sinh 41.180.448 43.388.126 D cui thỏng 2.207.678 6.11: S cỏi ti khon 334 S CI Ti khon 338 n v tớnh: ng Chng t ghi s SH NT 03 28/11 S Din gii S d u thỏng Trớch BHXH, BHYT, hiu S tin N Cú KPC 04 08 - Tớnh vo CPBH 641 2.718.786 - Tớnh vo CPQLDN 642 4.106.090 2.155.224 28/11 - Tr vo lng 334 BHXH phi tr 334 2.079.600 30/11 thỏng Np BHXH, BHYT, 111 8.620.896 KPC Cng phỏt sinh 10.700.496 8.980.100 D cui thỏng 1.720.396 6.10 S cỏi ti khon 338 Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai 44 Lớp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip PHN III MT S GII PHP HON THIN CễNG TC K TON TI CễNG TY THNG MI V DCH V K THUT ễNG NAM I NHN XẫT CHUNG V CễNG TC HCH TON TIN LNG V CC KHON TRCH THEO LNG TI CễNG TY THNG MI THNG MI V DCH V K THUT ễNG NAM Nhn xột chung v cụng tỏc k toỏn ca cụng ty Trong mi mt cụng ty t nhõn, liờn doanh hay thuc ngõn sỏch Nh nc thỡ b phn k toỏn l mt b phn khụng th thiu H thng s sỏch ca cụng ty tng i hon chnh, k toỏn ó s dng hỡnh thc tr lng rt phự hp i vi cỏn b cụng nhõn viờn cụng ty c bit phũng k toỏn c b trớ rt khoa hc, hp lý v c phõn cụng theo tng phn hnh c th rừ rng nờn cụng vic khụng b chng chộo cựng vi i ng cỏn b u cú trỡnh nờn ó úng gúp mt phn khụng nh vo quỏ trỡnh phỏt trin kinh doanh ca cụng ty Nhn xột v cụng tỏc k toỏn lao ng tin lng trớch BHXH, BHYT, KPC ti cụng ty Hch toỏn tin lng l mt h thng thụng tin kim tra cỏc hot ng ca ti sn v cỏc quan h kinh t quỏ trỡnh phõn phi trao i v tiờu dựng K toỏn tin lng ngy cng tr nờn cp thit v quan trng v tin lng l giai on gn lin vi li ớch kinh t ca ngi lao ng v t chc kinh t Phng phỏp hch toỏn ch c gii quyt nú xut phỏt t ngi lao ng vfa t chc kinh t Trong cụng ty vic tr lng cụng bng luụn luụn c t lờn hng u, tr lng phi hp lý vi tỡnh hỡnh kinh doanh ca cụng ty cụng tỏc k toỏn tin lng cỏc khon trớch theo lng ca ngi lao ng thc s phỏt huy c vai trũ ca nú v l nhng cụng c hu hiu Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai 45 Lớp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip ca cụng tỏc qun lý thỡ t cho nhng cỏn b lm cụng tỏc k toỏn lao ng tin lng v cỏc nh qun lý, doanh nghip phi khụng ngng nghiờn cu cỏc ch chớnh ca Nh nc v cụng tỏc tin lng v cỏc khon trớch theo lng ỏp dng vo cụng ty mỡnh mt cỏch khoa hc v hp lý, phự hp vi tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca cụng ty ng thi phi luụn luụn ci tin nõng cao cụng tỏc qun lý lng v cỏc khon trớch theo lng Thng xuyờn kim tra xem xột rỳt nhng hỡnh thc v phng phỏp tr lng mt cỏch khoa hc, cụng bng vi ngi lao ng lm ng lng phi thc s l thc ụ giỏ tr lao ng Cựng vi vic nõng cao cht lng lao ng cụng ty phi cú lc lng lao ng vi mt c cu hp lý, trỡnh tay ngh phi c qua o to, cú sc kho v b trớ lao ng phự hp vi kh nng h phỏt huy, to thun li cho vic hon thnh k hoch ng thi cụng ty phi qun lý v s dng tt thi gian lao ng nhm nõng cao thu nhp cho cụng ty Ngoi cụng ty phi khụng ngng nõng cao hon thin trang thit b TSC ca cụng ty phỏt huy kh nng lao ng nhm nõng cao thu nhp cho cụng ty v ci thin i sng cho ngi lao ng thụng qua s tin lng m h c hng Trong cụng ty ngoi tin lng c hng theo s lng v cht lng lao ng ó hao phớ Ngi lao ng cũn c hng, thu nhp t cỏc qu BHXH, m au, tai nn, thai sn mt sc Cụng ty ó s dng qy KPC ti cụng ty rt hp lý B mỏy qun lý ca cụng ty rt quan tõm n tỡnh hỡnh lao ng cng nh cuc sng ca cụng nhõn viờn Chớnh iu ny ó lm cho CNV cụng ty cm thy yờn tõm v cụng vic cng nh cụng ty m mỡnh ó chn cng hin sc lao ng ca mỡnh cho ỳng n u im Vi hỡnh thc tr lng theo thi gian vi mc lng n nh v tng dn ó lm cho CBCNV thc s tin tng v gn bú vi cụng ty cựng vi iu hnh ca ban lónh o cng nh s lao ng hiu qu ca phũng k toỏn Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai 46 Lớp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip luụn m bo cụng bng hp lý chớnh xỏc ó lm cho CNV yờn tõm v hng say cụng vic, vy cụng ty ó ngy cng phỏt trin hn, i sng CBCNV ngy cng c m bo v nõng cao Nhc im Do s cp nht ca cỏc chng t cũn chm hn na s giỏm sỏt, qun lý ca cỏc phũng cũn buụng lng vy cỏc chng t v tin lng, BHXH ụi cng cha tht chớnh xỏc, cha thp hp lý Do vy cụng ty cn phi a chớnh sỏch qun lý tht ỳng n, cht ch cụng tỏc k toỏn hot ng cú hiu qu hn, chớnh xỏc hn II MT S GII PHP HON THIN CễNG TC HCH TON K TON TIN LNG TI CễNG TY cụng tỏc k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ca cụng ty thc s phỏt huy ht vai trũ ca nú l cụng c hu hiu qu cụng tỏc qun lý, t ú nõng cao mc sng cho ngi lao ng v cụng ty ngy mt phỏt trin thỡ cụng ty Thng mi v dch v k thut ụng Nam núi chung v cụng tỏc k toỏn núi riờng phi khụng ngng nghiờn cu hon thin hn hỡnh thc tr lng hin ca cụng ty qun lý tt lao ng v nõng cao hiu qu lao ng Phi quan tõm n i sng cỏn b CNV hn na tỡm phng thc tr lng phự hp vi sc lao ng m h ó b ỏp ng kp thi thụng tin nhanh v chớnh xỏc phự hp vi tỡnh hỡnh kinh doanh ca cụng ty, xin ngh ban giỏm c v phũng k toỏn qun lý tt cỏc hỡnh thc tr lng hn na - Do cụng ty ỏp dng hỡnh thc tr lng l thi gian nờn vic tớnh lng ca cụng nhõn viờn cha thit thc - Ngoi vic tr lng theo thi gian cụng ty nờn ỏp dng thờm hỡnh thc tr lng theo sn phm, cú nh vy thỡ vic tớnh toỏn lng ca cụng nhõn viờn s thc t hn - i vi b phn k thut v b phn kinh doanh nờn ỏp dng hỡnh thc tr lng theo sn phm, vỡ cú nh vy cụng nhõn viờn mi tớch cc tham gia, hot ng kinh doanh tiờu th c nhiu hng hoỏ giỳp cho li Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai 47 Lớp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip nhun ca cụng ty tng cao ng thi vic hch toỏn lng cng c th hn, thit thc hn i vi nng lc ca tng ngi KT LUN Cụng tỏc k toỏn lao ng tin lng v cỏc khon trớch theo lng c t chc tt s gúp phn qun lý cht ch, thỳc y vic chp hnh cỏc ch trng chớnh sỏch ca ng v Nh nc v ch lao ng, m bo tớnh toỏn phõn b ỳng n, chớnh xỏc cỏc khon tin lng v cỏc khon trớch theo lng nhm h thp giỏ thnh sn phm tng nhu thp cho ngi lao ng v tng li nhun cho Cụng ty cụng ty ngy cng ln mnh hn gúp phn giỳp k toỏn thc hin tt chc nng qun lý lao ng tin lng thỡ k toỏn cn phi bit kt hp mụ hỡnh hch toỏn da trờn c s kt hp vi thc trng ca cụng ty a phng thc qun lý tt nht ti k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ca ngi lao ng, vi nhng qun lý v nõng cao hiu qu s dng lao ng ti Cụng ty c phn Thng mi v dch v k thut ụng Nam s úng gúp mt phn vo vic gii quyt m bo cụng bng vic tr lng ca cụng ty cng nh ngoi cụng ty, ni s dng lao ng lm vic, giỳp cụng ty tn ti v phỏt trin nn kinh t th trng hin Trờn c s lý lun trờn xut phỏt t hch toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti cụng ty c phn Thng mi v dch v k thut v c bit quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca cụng ty ti ó a nhng xut nhm hon thin cụng tỏc hch toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng phự hp vi iu kin c th ca cụng ty Gúp phn nõng cao hiuq u s dng lao ng v a phng phỏp qun lý t kt qu cao hn Qua thi gian thc v tỡm hiu thc t v cụng tỏc qun lý k toỏn i vi b phn k toỏn núi chung v tin lng núi riờng cụng ty c phn Thng mi v dch v k thut ụng Nam em thy Qua nm xõy dng v phỏt trin n ó cú mt b phn qun lý khỏ n nh, quy mụ kinh doanh vng chc nhng vi thi i ngy nn kinh t nc ta ó v ang Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai 48 Lớp: 34K3 Bỏo cỏo thc tt nghip phỏt trin vi mt tc rt nhanh chớnh vỡ th m cụng ty bng mi cỏch phi cú bin phỏp c gng ho nhp vo ch k toỏn mi, ho nhp bc i ca mỡnh vi nhp kinh t phỏt trin chung ca t nc TI LIU THAM KHO Giỏo trỡnh Lý thuyt Hch toỏn k toỏn - Trng i hc Kinh t Quc dõn Tin S Nguyn Th ụng ch biờn - Nh xut bn Ti chớnh Thỏng 11/1999 Giỏo tỡnh K toỏn Cụng n v hnh chớnh s nghip - Trng i hc Kinh t Quc Dõn PGS - Tin s Nguyn Th ụng ch biờn Nh Xut bn Ti chớnh T5/2003 Giỏo trỡnh K toỏn Doanh nghip sn xut - Trng i hc Ti chớnh k toỏn ch tiờn Tin S Nguyn ỡnh - Nh xut bn Ti chớnh Thỏng 12/2000 Giỏo trỡnh K toỏn ti chớnh trng i hc Kinh t Quc dõn Giỏo trỡnh T chc hch toỏn k toỏn trng i hc Kinh t Quc dõn Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai 49 Lớp: 34K3
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ đông nam á , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ đông nam á , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ đông nam á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay