Kế toán thành phẩm,tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

96 133 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:46

z LUẬN VĂN: Kế toán thành phẩm,tiêu thụ xác định kết kinh doanh” Công ty Cổ phần may Hưng Yên Lời mở đầu Nền kinh tế thị trường hoạt động phát triển chi phối quy luật kinh tế Đó quy luật canh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá trị… Tất góp phần tạo lên môi trường kinh doanh đầy hấp dẫn, sôi động đầy rủi ro khốc liệt Một kinh tế phát triển mạnh thiết phải cần có tế bào tạo lên phát triển Sự phát triển tế bào kinh tế phụ thuộc vào máy tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chính điều đó, để tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải biết tận dụng thời cơ, bắt nhịp với thị trường để doanh nghiệp không bị tụt hậu với kinh tế Nhất giai đoạn nay, nguyên tắc lấy thu bù chi để đảm bảo có lãi nguyên tắc quan trọng hàng đầu Để có lợi nhuận điều quan trọng việc tổ chức quản lý tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp, có doanh nghiệp trang trải khoản nợ thực nghĩa vụ nhà nước từ có nguồn tài để tái sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động cho doanh nghiệp Do vậy, tiêu thụ thành phẩm xác định kêt kinh doanh mối quan tâm hàng đầu doanh nghiêp Là doanh nghiệp hoạt động kinh tế thi trường đó, Công ty Cổ phần May Hưng Yên sử dụng kế toán công cụ có hiệu lực để quản lý trình sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần May Hưng Yên thuộc Tổng công ty Dệt may Việt Nam cấp vốn kinh doanh để hoạt động Với quy mô sản xuât lớn, việc tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh vô quan trọng Nhận thức điều này, em dịnh chọn chuyên đề “Kế toán thành phẩm,tiêu thụ xác định kết kinh doanh” Công ty Cổ phần may Hưng Yên Chuyên đề gồm ba phần chính: Phần I: Lý luận chung kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết doanh nghiệp sản xuất Phần II: Tình hình thực tế công tác tổ chức kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty Cổ Phần May Hưng Yên Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằM hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty Cổ Phần May Hưng Yên ` Mặc dù có nhiều cố gắng, hạn chế mặt thời gian, khả tiếp cận thực tế nên đề tài nghiên cứu em không tránh khỏi khiếm khuyết Em mong nhận đóng góp ý kiến bảo thầy cô giáo cán phòng kế toán Công ty Cổ Phần May Hưng Yên để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Phần I Lý luận chung kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất I ý nghĩa cần thiết kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất Sản xuất hàng hoá đời đánh dấu phát triển sản xuất xã hội phát triển đến giai đoạn cao, kinh tế thị trường Thị trường nơi tập trung quan hệ sản xuất hàng hoá, mục tiêu nơi kết thúc trình kinh doanh Điều định tồn doanh nghiệp thị trường chấp nhận sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kể chất lượng, mẫu mã tới chấp nhận giá sản phẩm Để đánh giá khách quan giám đốc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, kế toán sử dụng công cụ sắc bén có hiệu lực Một nội dung chủ yếu kế toán trình sản xuất tiêu thụ kế toán thành phẩm, doanh thu bán hàng xác định kết tiêu thụ, ý nghĩa to lớn kế toán thành phẩm, doanh thu bán hàng xác định kết tiêu thụ đòi hỏi doanh nghiệp áp dụng nhiều biện pháp khác để tổ chức kế toán thành phẩm khoa học, hợp lý, chế độ kế toán Nhà nước, đảm bảo phản ánh xác, trung thực, khách quan tình hình nhậpxuất- tồn kho thành phẩm, tình hình thực kế toán thành phẩm, xác định doanh thu bán hàng, từ xác định kết kinh doanh Thực xác, nhanh chóng, kế toán thành phẩm, doanh thu bán hàng xác định kết tiêu thụ không mang lại lợi ích doanh nghiệp mà tầm vĩ mô công tác góp phần lượng định toàn kinh tế 1.Thành phẩm yêu cầu quản lý thành phẩm Thành phẩm khái niệm dùng lĩnh vực sản xuất, sản phẩm doanh nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, gia công, chế biến kết thúc bước công nghệ cuối kiểm nghiệm, nhập kho thành phẩm, gửi bán để bàn giao cho khách hàng Việc quản lý thành phẩm doanh nghiệp gắn liền với quản lý nhân vận động loại thành phẩm, hàng hoá trình nhập- xuất- tồn tiêu số lượng, chất lượng giá trị Mặt khác thành phẩm kết lao động sáng tạo toàn công nhân viên doanh nghiệp, cần đảm bảo an toàn thành phẩm tới mức tối đa, tránh rủi ro làm ảnh hưởng đến tài sản, tiền vốn thu nhập toàn doanh nghiệp Tuy vậy, thành phẩm sản xuất không đưa vào lưu thông chưa thực giá tri chưa hoàn tất chu trình sản xuất kinh doanh 2.Bán hàng( tiêu thụ) 2.1 Khái niệm bán hàng (tiêu thụ) Bán hàng trình trao đổi để thực giá trị thành phẩm, hàng hoá, dịch vụ tức chuyển giao vốn doanh nghiệp từ hình thái vật sang hình thái giá trị Xét góc độ kế toán, tiêu thụ sản phẩm việc chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm để nhận lượng giá trị tương đương Tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nằm chu kỳ bán hàng thu tiền, đơn đặt hàng khách hàng chấm dứt chuyển dịch sản phẩm, khoản thu cuối thành tiền mặt Do đó, việc tiêu thụ chia thành hai trình: - Quá trình thứ nhất: Đơn vị bán vào đơn đặt hàng hay hợp đồng kinh tế ký kết hai bên để sản xuất sản phẩm, hàng hoá giao cho đơn vị mua Điều phản ánh mặt trình biến động thành phẩm - Quá trình thứ hai: Khách hàng trả tiền chấp nhận trả tiền Về nguyên tắc, sản phẩm hàng hoá xác định tiêu thụ hoàn thành hai trình Trong thực tế, hai trình xảy đồng thời, giao hàng trước, nhận tiền sau hoặn nhận tiền trước, giao hàng sau thu tiền 2.2 Phương thức bán hàng Có nhiều phương thức tiêu thụ thành phẩm khác nhau, nhiên tuỳ thuộc vào đặc điểm doanh nghiệp đặc điểm sản phẩm mà doanh nghiệp áp dụng phương pháp sau: 2.2.1.Bán hàng trực tiếp Tiêu thụ trực tiếp phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp kho (hay trực tiếp phân xưởng không qua kho) doanh nghiệp Số hàng bàn giao cho khách hàng thức tiêu thụ người bán quyền sở hữu số hàng Người mua toán hay chấp nhận toán số hàng mà người bán giao 2.2.2.Phương thức giao hàng đại lý Theo phương thức nay, doanh nghiệp giao hàng cho sở đại lý, bên đại lý trực tiếp bán hàng toán tiền hàng cho doanh nghiệp Bên đại lý hưởng hoa hồng ký hai bên Số hàng gửi bán thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp bên nhận đại lý toán chấp nhận toán tiền 2.23 Bán hàng trả góp Bán hàng trả góp phương thức biến tướng phương thức bán hàng trả chậm Khi giao hàng cho người mua hàng coi tiêu thụ doanh nghiệp quyền sở hữu số hàng Người mua trả phần tiền phần trả chậm theo thời hạn ký kết chịu lãi suất theo quy định Ngoài ra, phương thức khác coi tiêu thụ như: Hàng đổi hàng, trả lương sản phẩm cho công nhân viên, xuất sản phẩm sử dụng nội II Phương pháp kế toán thành phẩm, doanh thu tiêu thụ xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất Kế toán thành phẩm Thành phẩm doanh nghiệp gồm nhiều chủng loại,nhiều thứ hạng có phẩm cấp khác nên yêu cầu quản lý mặt kế toán khác Để thực tốt nghiệp vụ quản lý thành phẩm cách khoa học, hợp lý, đảm bảo yêu cầu sau: Phải tổ chức kế toán thành phẩm theo loại, thứ, theo đơn vị sản xuất, theo số lượng chất lượng thành phẩm, từ làm sở để xác định kết sản xuất kinh doanh cuả đơn vị, phân xưởng số liệu để so sánh với tiêu kế hoạch Phải có phân công kết hợp việc ghi chép kế toán phòng kế toán nhân viên hạch toán phân xưởng, kế toán thành phẩm thủ kho thành phẩm Điều ảnh hưởng đến việc hạch toán xác kịp thời, giám sát chặt chẽ thành phẩm tăng cường biện pháp quản lý thành phẩm 1.1 Đánh giá thành phẩm Đánh giá thành phẩm biểu giá trị thành phẩm tiền theo nguyên tắc định Trong kế toán sử dụng hai cách đánh giá thành phẩm sau: Đánh giá theo giá thực tế đánh giá theo giá hạch toán 1.1.1.Đánh giá theo giá thực tế 1.1.1.1.Đối với thành phẩm nhập kho Giá thực tế thành phẩm nhập kho xác định phù hợp với nguồn nhập Nhập kho thành phẩm doanh nghiệp sản xuất ra: Được đánh giá theo giá thành công xưởng thực tế( giá thành sản xuất thực tế) bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung Nhập kho thành phẩm thuê gia công: Được đánh giá theo giá thành thực tế gia công bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp( đem gia công), chi phí thuê gia công chi phí khác có liên quan trực tiếp đến thành phẩm gia công( chi phí vận chuyển, bốc dỡ ) Nhập kho thành phẩm thuê thực tế thành phẩm nhập kho bao gồm giá mua ghi hoá đơn( giá chưa có thuế GTGT), chi phí mua thực tế( chi phí bảo quản, bốc dỡ, vận chuyển ) loại trừ khoản chiết khấu giảm giá( có) Nhập kho nhận liên doanh giá thực tế nhập kho hội đồng liên doanh thống 1.1.1.2.Đối với thành phẩm xuất kho Ngay với loại thành phẩm phần nhập kho có giá vốn thực tế khác Do vậy, xuất kho thành phẩm kế toán phải tính toán xác định giá thực tế thành phẩm xuất kho cho đợt, lô hàng cho đảm bảo tính quán tronh niên độ kế toán Để tính giá thực tế thành phẩm thực tế xuất kho kế toán sử dụng phương pháp sau: - Tính theo đơn giá thực tế đích danh: theo đơn giá người ta tính đơn giá xuất đơn giá nhập lô hàng - Tính theo phương pháp nhập trước, xuất trước( Fi Fo): Theo phương pháp thành phẩm nhập trước xuất trước, đơn giá xuất đơn giá nhập - Tính theo phương pháp nhập sau, xuất trước( Li Fo): Theo phương pháp sản phẩm nhập sau xuất trước, đơn giá xuất đơn giá nhập - Tính theo phương pháp bình quân gia quyền( thành phẩm tồn đầu kỳ nhập kỳ) Từ giá thành sản xuất kỳ tính theo công thức: Trị giá thực tế Thành phẩm tồn đầu kỳ Trị giá thực tế + thành phẩm nhập kỳ Đơn giá thực tế thành phẩm xuất kho = kỳ Số lượng thành phẩm + Số lượng thành phẩm tồn đầu kỳ Trị giá thực tế = thành phẩm xuất kho kỳ xuất kỳ thành phẩm xuất kho * Số lượng thành phẩm xuất kho 1.1.2.Đánh giá theo giá hạch toán Doanh nghiệp sử dụng theo giá hạch toán để ghi chép kịp thời tình hình biến động hàng ngày thành phẩm cách ổn định Giá chọn làm sở cho giá hạch toán giá thành kế hoạch giá nhập kho thống định Cuối kỳ kế toán xác định giá thực tế thành phẩm nhập kho, dựa sở hệ số giá thực với giá hạch toán để tính giá thực tế thành phẩm xuất kho kỳ Hệ số giá tính cho loại, nhóm, thứ hạng thành phẩm tuỳ thuộc vào yêu cầu trình độ quản lý doanh nghiệp Giá thành phẩm Giá thực tế tồn đầu kỳ + thực tế thành phẩm thành phẩm nhập kho kỳ Hệ số giá = Giá hạch toán thành phẩm tồn đầu kỳ Giá thực tế thành phẩm xuất kho kỳ Giá + = hạch toán nhập kho kỳ Giá hach toán thành phẩm * Hệ số giá xuất kho kỳ Kế toán cần lưu ý: Hạch toán chi tiết thành phẩm chứng từ nhập xuất,trên sổ, thẻ kế toán chi tiết thành phẩm thường ghi chép theo giá hạch toán, việc hạch toán tổng hợp thành phẩm thiết phải ghi theo giá thực tế Kế toán chi tiết nhập xuất kho thành phẩm 2.1 Chứng từ cần thiết Mọi nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh thực hoàn thành phải lập chứng từ để làm sở pháp lý cho số tài khoản sổ kế toán, đồng thời tài liệu lịch sử doanh nghiệp Chứng từ kế toán phải lập kịp thời, nội dung phương pháp lập Các chứng từ chủ yếu gồm: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng vận chuyển thẳng, thẻ kho, biên kiểm kê hàng hoá, hoá đơn kiêm phiếu xuất kho, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội 2.2 Kế toán chi tiết thành phẩm Kế toán chi tiết thành phẩm doanh nghiệp theo ba phương pháp phương pháp thẻ song song, phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển phương pháp sổ số dư Nội dung, trình tự cách thức kế toán chi tiết theo phương pháp nói bao gồm công việc thủ kho kho, kế toán phòng kế toán 2.2.1 Phương pháp thẻ song song Theo phương pháp thẻ song song, hạch toán thành phẩm doanh nghiệp tiến hành sau: - kho: Thủ kho dùng thẻ kho để phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn thành phẩm mặt số lượng - phòng kế toán: Kế toán sử dụng thẻ kế toán chi tiết thành phẩm để phản ánh tình hình có, biến động tăng, giảm theo danh điểm thành phẩm tương ứng với thẻ kho kho Để thực đối chiếu kế toán tổng hợp kế toán chi tiết, kế toán phải vào thẻ kế toán chi tiết để lập bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho mặt giá trị loại thành phẩm Phương pháp thẻ song song đơn giản, dễ làm việc ghi chép nhiều trùng lắp Vì thế, thích hợp với doanh nghiệp có qui mô nhỏ, số lượng nghiệp vụ ít, trình độ nhân viên kế toán chưa cao Cách hạch toán chi tiết nhập- xuất kho thành phẩm thể qua sơ đồ: Sơ đồ hạch toán theo phương pháp thẻ song song Phiếu nhập kho Thẻ kho Thẻ sổ chi tiết thàn h phẩm Phiếu xuất kho Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng cuối kỳ Quan hệ đối chiếu Bảng tổng hợp nhâp,xuất,t ồn kho Kế toán tổng hợp 2.2.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển Theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển, công việc cụ thể kho giống phương pháp thẻ song song Tại phòng kế toán, kế toán sử dụng sổ đối chiếu luân chuyển để hạch toán số lượng số tiền thành phẩm theo kho Phương pháp có cải tiến việc ghi chép trùng lắp Sơ đồ hạch toán theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển Phiếu nhập kho Bảng kê nhập Thẻ kho Sổ đối chiếu Phiếu xuất Bảng kê Kế toán tổng hợp Ghi chú: Ghi hàng Ghi cuối tháng định kỳ Quan hệ đối chiếu 2.2.3 Phương pháp sổ số dư Theo phương pháp sổ số dư, công việc cụ thể kho giống phương pháp Định kỳ, sau ghi thẻ kho, thủ kho phải tập hợp toàn chứng từ nhập kho, xuất kho phát sinh theo thành phẩm quy định Sau đó, lập phiếu giao nhận chứng từ nộp cho phòng kế toán kèm theo chứng từ nhập, xuất kho thành phẩm Ngoài thủ kho phải ghi số lượng thành phẩm tồn kho cuối tháng theo danh điểm vào sổ số dư ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Tổng công ty dệt may việt nam Công ty cổ phần may hưng yên Sổ TK 421 Từ 01/ 09 đến 30/ 09/ 2006 Số dư đầu tháng nợ có 150 000 000 ghi có TK đối ứng Nợ Tháng 09 TK Từ NKCT số 10: TK 421 641 145 600 Cộng PS Nợ 641 145 600 Cộng PS Có 641 145 600 Dư Nợ cuối tháng Dư Có cuối tháng 150 000 000 Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2006 Cộng Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Tổng công ty dệt may Việt Nam Công ty cổ phần may Hưng Yên Mẫu số B02 – DN Báo cáo kết kinh doanh Tháng 09 năm 2006 ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Mã Tháng số trước Tháng Luỹ kế từ đầu năm Doanh thu bán hàng cungcấp dịch vụ 01 490 780 000 490 780 000 Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07) 03 620 000 620 000 - Chiết khấu thương mại 04 620 000 620 000 - Giảm giá hàng bán 05 - Hàng bán bị trả lại 06 1.Doanh thu bán hàng cung 10 486 160 000 486 160 000 Giá vốn hàng bán 11 852 500 000 852 500 000 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp 20 633 660 000 633 660 000 cấp dịch vụ (10=01- 03) dịch vụ (20=10 – 11) Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí hoạt động tài 22 Trong chi phí lãi vay 23 Chi phí bán hàng 280 000 280 000 24 280 400 000 280 400 000 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 457 500 000 457 500 000 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 30 doanh [30= 20 + (21 – 22) – (24 + 25)] Thu nhập khác 31 10 Chi phí khác 32 11 Lợi nhuận khác (40 =31 -32) 40 12 Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) 50 890 480 000 890 480 000 13 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 51 249 334 400 249 334 400 14 Lợi nhuận sau thuế (60=50-51) 60 641 145 600 641 145 600 Ngày 30 tháng 09 năm 2006 Người lập biểu Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) Tổng công ty dệt may Việt Nam Công ty cổ phần may Hưng Yên Nhật ký – chứng từ số Tháng 9/ 2006 Đã ghi sổ tháng 9/ 2006 Số Số hiệu TT TK ghi Nợ 131 TK ghi có 131 511 521 632 641 TK ghi nợ Phải thu khách hàng 511 Doanh thu bán hàng 521 Chiết khấu thương mại 632 Giá vốn hàng bán 641 Chi phí bán hàng 642 Chi phí QLDN 635 Chi phí hoạt động tài 911 Xác định kết kinh doanh Ngày 30 Kế toán ghi sổ tháng 9/ 2006 Kế toán trưởng (ký) (ký) Phần III 642 911 … Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết công ty cổ phần may hưng yên I Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần May Hưng Yên Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần May Hưng Yên đến 40 năm trải qua thăng trầm thời kỳ lịch sử Công ty thực khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh, không ngừng phát triển lớn mạnh mặt , công ty có bề dày thành tích tạo dựng đội ngũ cán công nhân viên giầu lực, trách nhiệm, hứa hẹn phát triển cao tương lai Để giải việc làm, tạo thu nhập ổn định cho gần 500 cán công nhân viên giai đoạn vấn đề khó khăn Vậy mà cán công nhân viên công ty có việc làm ổn định thu nhập ngày cao Đó không kể đến cố gắng cán công nhân viên Ban lãnh đạo Công ty Cùng với phát triển lớn mạnh toàn công ty, công tác kế toán nói chung kế toán tiêu thu nói riêng không ngừng trưởng thành mặt, đáp ứng yêu cầu quản lý mặt hạch toán công ty Trong điều kiện chế quản lý đổi mới, hệ thống kế toán công ty tổ chức tương đối gọn nhẹ, hoàn chỉnh, đội ngũ công nhân viên co trách nhiệm cao Qua thời gian thực tập, tìm hiểu phần hành kế toán tiêu thụ thành phẩm Công ty Cổ phần May Hưng Yên em thấy ưu điểm mặt hạn chế sau đây: Những ưu điểm Là công ty Cổ phần, có uy tín tự chủ sản xuất kinh doanh, linh hoạt với thay đổi kinh tế thị trường giúp cho công ty tìm hướng đường phát triển hoà chung với nhịp sống sôi động kinh tế mở cửa Tình hình thực tế Công ty cho thấy việc tổ chức, hạch toán tiêu thụ thành phẩm đáp ứng yêu cầu đặt ra, cụ thể là: - Quan hệ cung cấp số liệu kho, phòng kế toán, phòng kế ăn khớp với bảo đảm số liệu nhập- xuất- tồn kho thành phẩm xác, thường xuyên, có đối chiếu số liệu, giảm bớt phần hao hụt mát - Công ty áp dụng hình thức Nhật ký chứng từ Đây hình thức sổ tiên tiến phù hợp với điều kiện công ty, đảm bảo theo dõi chặt chẽ thành phẩm tình hình tiêu thụ thành phẩm - Kế toán tiêu thụ thành phẩm đảm bảo tính thống mặt phạm vi, phương pháp tính toán tiêu kinh tế kế toán phận có liên quan nội dung công tác kế toán Đồng thời, đảm bảo số liệu kế toán phản ánh cách trung thực, hợp lý, rõ ràng dễ hiểu Trong trình hạch toán, hạn chế ghi chép trùng lặp, đảm bảo tính thống số liệu ban đầu - Công ty chấp hành sách, chế độ kế toán tài Nhà nước, sách giá, thuế, tổ chức sổ sách cách phù hợp để phản ánh giám đốc tình hình tiêu thụ thành phẩm Đồng thơì ghi chép đầy đủ, hợp thức nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nhờ đó, kế toán tiêu thụ thành phẩm góp phần bảo vệ tài sản công ty lĩnh vực lưu thông, đảm bảo cho lĩnh vực sản xuất lưu thông đạt hiệu cao - Hạch toán tiêu thụ thành phẩm nội dung quan trọng công tác kế toán công ty Bởi lẽ liên quan đến việc xác định kết , khoản thu nhập thực tế phần phải nộp ngân sách Nhà nước Đồng thời phản ánh vận động tài sản tiền vốn công ty lưu thông Do đặc điểm kinh tế kĩ thuật công ty, chủng loại thành phẩm đa dạng Vì việc theo dõi tiêu thụ thực tế đơn giản Song công ty tổ chức khâu tiêu thụ linh hoạt cho vừa đơn giản, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý công ty Đồng thời sử dụng hệ thống sổ kế toán để theo dõi tổng hợp chi tiết tình hình tiêu thụ cách tương đối hợp lý với trình độ nhân viên kế toán công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo định đắn kịp thời Mặt khác, công tác kế toán đảm bảo tiết kiệm thời gian lao động nhân viên kế toán, giảm bớt thời gian cho công tác hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp Mọi hoạt động tiêu thụ đựơc phản ánh sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định Những mặt hạn chế cần khắc phục Bên cạnh thành tích đạt công tác hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh, Công ty không tránh khỏi khuyết điểm cần khắc phục bao công ty khác Tuy nhiên, năm 2005 2006 công ty tìm thấy biện pháp cải tiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán cách tốt - Mạng lưới đại lý công ty bao trùm rộng khắp tỉnh thành nước Vì công ty giám sát trực tiếp tình hình biến động tiêu thụ hay tồn đại lý mà chủ yếu theo dõi báo cáo kết tiêu thụ Do đó, sảy trường hợp vài đại lý không tồn khoảng thời gian mà công ty chưa phát gây thất thu cho công ty Đây hạn chế khó tránh khỏi công ty có mạng lưới rộng khắp Công ty Cổ phần May Hưng Yên Khách hàng công ty có rộng rãi nước, chủ yếu đại lý Việc hạch toán đại lý thường chậm Có trường hợp công ty phải đòi nợ khách hàng trả, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Hoặc co trường hợp khách hàng không đủ khả trả nợ làm cho công ty bị thất thoát nguồn thu Do vậy, công ty nên lập dự phòng khoản phải thu có biện pháp quản lý vốn mình, tránh thất thoát vốn lưu thông II Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết Công ty Cổ phần May Hưng Yên Sự cần thiết phải hoàn thiện Trong năm gần đây, nước ta doanh nghiệp Nhà nước phần lớn cổ phần hoá Các công ty cổ phần nói chung Công ty Cổ phần May Hưng Yên nói riêng đá phải động nhanh nhậy năm bắt tốt xu vận động thị trường, không ngừng mở rộng quan hệ buôn bán nhằm phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng nhân dân, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển để thực cầu nối sản xuất tiêu dùng Để đạt điểu này, doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến, hoàn thiện công cụ quản lý sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận với mức chi phí thấp Và công cụ quản lý sử dụng đó, kế toán công cụ lý đặc biệt phục vụ đắc lực Thông qua việc thu thập, xử lý hệ thống hoá nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh cung cấp thông tin cách đầy đủ, xác, kịp thời tình hình doanh nghiệp, giúp cho lãnh đạo đơn vị đưa định đắn mang lại hiệu kinh tế cao Vì vậy, việc hoàn thiện, đổi không ngừng công tác kế toán nói chung kế toán bán hàng nói riêng cho phù hợp với yêu cầu quản lý doanh nghiệp vấn đề cần thiết điều kiện Một số ý kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết Công ty Cổ phần May Hưng Yên * ý kiến việc ghi chép doanh thu: Công ty Cổ phần May Hưng Yên có nhiều khách hàng có đơn đặt hàng lớn, tỷ trọng doanh thu họ tổng doanh thu doanh nghiệp cao, số lượng hàng hoá đơn thường lớn Do vậy, sau viết hóa đơn họ phải vận chuyển làm nhiều lần hết, lượng hàng chưa họ gửi lại kho Công ty Như vậy, lượng hàng thực xuất hàng xuất bán ghi hoá đơn có chênh lệch Sau nhận Hoá đơn phiếu xuất kho phòng vật tư chuyển sang, kế toán ghi vào sổ chi tiết doanh thu, vào số hàng ghi hoá đơn Theo quy định hành doanh thu ghi nhận thoả mãn hai điều kiện sau: - Hàng chuyển cho khách hàng, lao vụ dịch vụ thực - Khách hàng toán chấp nhận toán Như vậy, việc ghi sổ doanh thu hàng kho công ty vi phạm điều kiện thứ Trên góc độ kiểm toán, việc ghi sổ ảnh hưởng đến tính "có thật" " tính kỳ" tiêu doanh thu Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Công ty, đặc biệt nghiệp vụ phát sinh vào cuối tháng mà đến tháng sau giao hết hàng Để giải vấn đề này, Công ty có mở thêm TK 003 " Tài sản hàng hoá giữ hộ" Khi khách hàng đến nhận hàng, phần hàng giữ lại, kế toán ghi đơn Nợ TK 003, khách hàng đến lĩnh tiếp hàng, phần hàng giữ lại sau giao cho khách hàng hết, kế toán ghi Có TK 003 Nếu làm việc ghi sổ doanh thu nhận hoá đơn phiếu xuất kho hoàn toàn hợp lệ * ý kiến toán công nợ: Trong điều kiện nay, Công ty phải cạnh tranh gay gắt Công ty kinh doanh ngành hàng, việc tìm kiếm thu hút khách hàng phía vấn đề mang tính sống tồn phát triển Công ty Bên cạnh đó, biện pháp quản lý thu hồi công nợ giữ vị trí đặc biệt quan trọng, biện pháp vừa đảm bảo cho việc thu hồi công nợ diễn cách nhanh chóng, không khách hàng chiếm dụng vốn Công ty lâu, lại vừa trì mối quan hệ với khách hàng cũ mở rộng quan hệ với khách hàng Để tăng cường công tác quản lý công nợ với khách hàng đại lý tổng đại lý Công ty, kế toán công nợ phải thường xuyên rà soát lại tình hình công nợ tất đại lý, tổng đại lý công ty để sàng lọc khách hàng hay toán không hạn, để thường xuyên đôn đốc nhắc nhở đại lý toán theo quy định kí kết hợp đồng đại lý Đối với khách hàng công nghiệp, thương mại Công ty nên gửi thông báo yêu cầu trả tiền trước đến hạn từ hai đến ba ngày để nhắc nhở khách hàng toán hạn Trong trường hợp khách hàng không toán hạn, Công ty thi hành lãi suất phạt chậm toán theo quy định hợp đồng kinh tế với mức lãi suất 1,5% tháng Công ty ngừng cung cấp hàng thấy có tượng thường xuyên toán không hạn, dây dưa nợ khả toán Kế toán công nợ theo định kỳ từ 10 đến 15 ngày lập biên đối chiếu công nợ với khách hàng lập báo cáo tình hình toán công nợ khách hàng Để thực điều này, Công ty nên mở tài khoản chi tiết TK 131 theo đối tượng nợ sử dụng sổ chi tiết TK 131 để theo dõi tình công nợ họ Sổ chi tiết công nợ TK 131 Đối tượng nợ Số phải thu Số thu Số phải thu Dưới 30 Dưới tháng Trên tháng Trên năm Hiệu ý kiến, giải pháp Những ý kiến giải pháp áp dụng Công ty Cổ phần May Hưng Yên mang lại kết sau: Tổ chức kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm tốt giúp cho công ty quản ly chặt chẽ tình hình tiêu thụ thành phẩm, phản ánh đắn, kịp thời doanh thu tiêu thụ, tình hình toán tiền hàng, đẩy nhanh việc thu hồi vốn chuyển vốn Quá trình hoàn thiện giúp cho công ty quản lý chặt chẽ thành phẩm, tránh tổn thất mát, giảm chi phí cho Công ty để từ đánh giá xác định hiểu kinh doanh Giúp cho Công ty phân phối xác thu nhập, kích thích người lao động thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm làm cho tài liệu cung cấp có độ xác cao, giúp cho nhà lãnh đạo phân tích, đánh giá toàn hoạt động kinh doanh Thấy tình hình tiêu thụ thành phẩm để từ có biện pháp cụ thể, kịp thời Thông qua , tài liệu kế toán cung cấp có tính pháp lý cao, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát quan quản lý Nói tóm lại: Tổ chức kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm tốt góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán toàn doanh nghiệp, giúp cho kế toán thực đầy đủ chức vốn có mình, phục vụ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Kết luận Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo chế thị trường nay, trước cạnh tranh bình đẳng thành phần kinh tế, vấn đề tiêu thụ thành phẩm có ý nghĩa định tớ tôn doanh nghiệp Trong kết kinh doanh lợi nhuận mục đích cuối cùng, tiêu thụ thành phẩm phương tiện trực tiếp Công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm công cụ quan trọng việc phục vụ điều hành, quản lý hoạt động doanh nghiệp nói chung hoạt động tiêu thụ nói riêng Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý, kế toán tiêu thụ cần phải tổ chức hợp lý, khoa học phù hợp với điều kiện cụ thể doanh nghiệp, thu thập xử lý thông tin kịp thời cho Giám đốc, cho phòng ban để lựa chọn phương án tối ưu Nhận thức tầm quan trọng này, qua trình học tập trường Cao Đẳng Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh thực tập Công ty Cổ phần May Hưng Yên, em cố gắng tìm hiểu thực tế kết hợp với kiến thức học Với kiến thức có đó, em sâu tìm hiểu nghiên cứu kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết Công ty Trong khuôn khổ có hạn, chuyên đề đề cập đến khía cạnh, giải lĩnh vực kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết Em hy vọng chuyên đề góp phần nhỏ bé công việc nâng cao hiệu công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết Do thời gian thực tập ngắn lần tiếp xúc với thực tế nên vấn đề em nêu có tính khái quát chưa cao, chuyên đề chắn không tránh khỏi thiếu sót điểm cần bổ xung Em mong nhận ý kiến đóng góp ban lãnh đạo cán công nhân viên phòng kế toán Công ty Cổ phần May Hưng Yên thầy cô giáo để chuyên đề em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương- Người tận tình hướng dẫn em trình viết chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn cán phòng kế toán Công ty Cổ phần May Hưng Yên nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập Công ty Mục lục Lời nói đầu trang Phần I: lý luận chung kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ doang nghiệp sản xuất I ý nghĩa cần thiết kế toán thành phẩm, tiêu thu thành phẩm xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất Thành phẩm yêu cầu quản lý thành phẩm Bán hàng ( tiêu thụ) yêu cầu quản lý 2.1 Khái niệm bán hàng( tiêu thụ) 2.2.Phương thức bán hàng tiêu thụ 2.2.1 Bán hàng trực tiếp 2.2.2 Phương thức giao hàng đại lý 2.2.3 Bán hàng trả góp II Phương pháp kế toán thành phẩm, doanh thu tiêu thụ xác định kết tiêu thu doanh nghiệp sản xuất Kế toán thành phẩm 1.1 Đánh giá thành phẩm 1.1.1 Đối với thành phẩm nhập kho 1.1.1.2 Đối với thành phẩm xuất kho 1.1.2 Đánh giá theo giá hạch toán Kế toán nhập- xuất kho thành phẩm 2.1 Chứng từ cần thiết 2.2 Kế toán chi tiết thành phẩm 2.2.1 Phương pháp thẻ song song 2.2.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 2.2.3 Phương pháp sổ số dư 10 2.3 Kế toán tổng hợp 10 Kế toán tiêu thu thành phẩm xác định kết 11 3.1 Kế toán doanh thu bán hàng, thuế tiêu thụ khoản làm giảm doanh Thu bán hàng 13 3.2 Chứng từ tài khoản kế toán 14 3.2.1 Chứng từ kế toán 14 3.2.2 Tài khoản sử dụng 14 Kế toán chi phí bán hàng 16 4.1 Nội dung 16 4.2 Tài khoản sử dụng 16 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 18 5.1 Nội dung 18 5.2 Tài khoản sử dụng 18 Kế toán kết kinh doanh 20 Phần II: Thực trạng công tác tổ chức kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty cổ phần may hưng yên 22 I Đặc điểm tình hình chung Công ty Cổ phần May Hưng Yên 22 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần May Hưng Yên 23 Nhiệm vụ quyền hạn công ty 26 Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất quy trình công nghệ Công ty Cổ phần May Hưng Yên 27 3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất 27 3.2 Đặc điểm quy trình công nghệ 27 Tổ chức máy quản lý Công ty 28 5.Tình hình tổ chức công tác kế toán Công ty Cổ Phần May Hưng Yên 28 5.1.Tổ chức máy kế toán 29 5.1.1 Nhiệm vụ máy kế toán 29 5.1.2 Cơ câú tổ chức máy kế toán 29 5.2 Hình thức kế toán 31 II Tình hình tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thu thành phẩm xác định kết công ty Cổ phần May Hưng Yên 32 A Kế toán thành phẩm 32 Đặc điểm thành phẩm công ty 32 Đánh giá thành phẩm 33 Kế toán nhập- xuất- thành phẩm 34 3.1 Thủ tục nhập- xuất thành phẩm 34 3.2 Kế toán chi tiết thành phẩm 50 B Kế toán doanh thu bán hàng 54 Các phương thức bán hàng Công ty Cổ phần May Hưng Yên 54 Kế toán doanh thu, giảm doanh thu, thuế GTGT giá vốn hàng bán .55 2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 55 2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 55 2.3 Kế toán giá vốn thành phẩm xuất kho 56 Kế toán chi phí bán hàng 56 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 58 Kế toán thu chi hoạt động tài 59 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 59 Xác định kết kinh doanh 60 Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết Công ty Cổ phần May Hưng Yên71 I Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết Công ty Cổ phần May Hưng Yên 71 Những ưu điểm 71 Những mặt hạn chế cần khắc phục 72 II Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết công ty Cổ phần May Hưng Yên 73 Sự cần thiết việc hoàn thiện 73 Yêu cầu việc hoàn thiện 74 Một số ý kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết Công ty Cổ phần May Hưng Yên 74 Hiệu ý kiến, giải pháp 76 Kết luận:
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán thành phẩm,tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh , Kế toán thành phẩm,tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh , Kế toán thành phẩm,tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay