Kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả bán hàng

83 130 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:46

LUẬN VĂN: Kế toán thành phẩm - bán hàng xác định kết bán hàng lời mở đầu Thành phẩm kết trình sản xuất giá trị giá trị sử dụng thành phẩm thực thông qua trình bán hàng (tiêu thụ sản phẩm) Bán hàng khâu cuối chu ký sản xuất khâu quan trọng để đảm bảo việc tái sản xuất thông qua tiêu thụ tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước đầu tư phát triển nâng cao đời sống người lao động Mỗi doanh nghiệp dù Nhà nước hay tư nhân vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu lợi nhuận, doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu kinh tế cao sở để tồn phát triển ngày vững chác kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động liệt Muốn thu hồi vốn nhanh hạn chế rủi ro kinh doanh có điều kiện để mở rộng sản xuất đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu thị trường quan trọng mở rộng phương thức tiêu thụ toán để thúc đẩy nhanh trĩnh sản xuất Trong suốt trình sản xuất kinh doanh thiếu kế toán nói chung kế toán thành phẩm - bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng Sau trình học tập trường thực tập công ty, em nhận thấy tầm quan trọng công tác kế toán thành phẩm - bán hàng xác định kết bán hàng nên lựa chọn chuyên đề "Kế toán thành phẩm - bán hàng xác định kết bán hàng" chương i vấn đề chung kế toán thành phẩm bán hàng xác định kết 1.1 Khái niệm thành phẩm, bán hàng ý nghĩa công tác bán hàng: - Thành phẩm sản phẩm kết thúc trình công nghệ sản xuất doanh nghiệp thực thuê gia công chế biến giao trực tiếp cho khách Sản phẩm doanh nghiệp bao gồm thành phẩm, nửa thành phẩm lao vụ mà doanh nghiệp sản xuất cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng xã hội thông qua trình bán hàng - Bán hàng hay tiêu thụ thành phẩm trình trao đổi để thực giá trị sản phẩm, hàng hoá tức chuyển hoá vốn doanh nghiệp từ hình thái vật sang hình thái giá trị (hàng  tiền) Ngoài thành phẩm phận chủ yếu hàng đem tiêu thụ hàng hoá lao vụ, dịch vụ, chuyển cho khách hàng thu tiền khách hàng chấp nhận toán - ý nghĩa công tác bán hàng: Bán hàng hay tiêu thụ sản phẩm khâu cuối chu kỳ sản phẩm, khâu quan trọng để đảm bảo việc tái sản xuất doanh nghiệp Thông qua bán hàng (tiêu thụ) giá trị giá trị sử dụng sản phẩm thực hiện, đơn vị thu hồi vốn bỏ Bán hàng để thoả mãn nhu cầu xã hội, cân đối cung cầu mà góp phần thúc đẩy việc sử dụng đòn bẩy kinh tế năm bắt thuận lợi khó khăn công tác quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Từ nâng cao suất lao động, mức tăng trưởng kinh tế ngày lớn 1.2 Các phương pháp xác định trị giá vốn thực tế thành phẩm: Về nguyên tắc thành phẩm phản ánh theo giá thực tế Tuy nhiên trình hạch toán doanh nghiệp sử dụng hai cách xác định sau: 1.2.1 Đánh giá thành phẩm theo giá thực tế: Trị giá thành phẩm phản ánh kế toán tổng hợp phải phản ánh theo nguyên tắc giá thực tế thành phẩm nhập kho xác định phù hợp với nguồn nhập Thành phẩm doanh nghiệp sản xuất xác định theo giá thành công xưởng thực tế (giá thành sản xuất thực tế) bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công thực tế chi phí sản xuất chung Thành phẩm thuê gia công xác định theo giá thực tế gia công bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu thực tế (đem gia công), chi phí thuê gia công chi phí khác có liên quan trực tiếp đến thành phẩm thuê gia công (chi phí vận chuyển đi, …) Trường hợp mua (nếu có) tính theo trị giá vốn thực tế (tương tự vật tư mua ngoài) Đối với thành phẩm xuất kho phản ánh theo giá thực tế Do thành phẩm nhập từ nguồn hay đợt nhập với giá khác nên việc xác định giá thực tế xuất kho áp dụng theo cách sau: - Tính theo đơn giá thực tế loại thành phẩm theo lần nhập - Tính theo đơn giá thực tế bình quân gia quyền - Tính theo đơn giá thực tế tồn cuối kỳ trước - Tính theo đơn giá thực tế nhập trước xuất trước - Tính theo đơn giá thực tế nhập sau xuất trước 1.2.2 Đánh giá thành phẩm theo giá hạch toán: Do biến động thường xuyên việc xác định giá thực tế thành phẩm theo định kỳ, để ghi chép kịp thời giá thành phẩm nhập xuất, cần sử dụng loại giá ổn định thời gian dài gọi giá hạch toán Cuối kỳ tổng hợp giá thực tế thành phẩm nhập kho, xác định hệ số giá loại tính giá thực tế thành phẩm xuất kho kỳ theo công thức chung sau: Trị giá thực tế thành phẩm kỳ Hệ số giá = = Trị giá hạch toán thành phẩm xuất kỳ x Hệ số giá T.giá TT TP tồn đầu kỳ + T.giá TT TP nhập kỳ T.giá h/toán TP tồn Đkỳ + T.giá h/toán TP nhập kỳ 1.3 Khái niệm doanh thu bán hàng, khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng kết bán hàng: - Khái niệm doanh thu bán hàng tổng giá trị thực hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng Doanh thu bán hàng thường phân biệt cho loại: Doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ Ngoài phân biệt doanh thu bán hàng theo phương thức tiêu thụ gồm doanh thu bán hàng (bán cho đơn vị bên tác nhân hay doanh nghiệp) doanh thu bán hàng nội (bán cho đơn vị thành viên công ty, tổng công ty hạch toán toàn ngành) Doanh thu thuần: Là số chênh lệnh tổng doanh thu bán hàng với khoản giảm trừ DT = DT BH - C/khấu BH - Hàng bán bị trả lại - Giảm giá hàng bán - Các khoản làm giảm doanh thu: + Chiết khấu bán hàng số tiền tính tổng doanh thu trả cho khách hàng Chiết khấu bán hàng gồm: Chiết khấu toán chiết khấu thương mại + Hàng bán bị trả lại số hàng coi tiêu thụ bị khách hàng trả lại nguyên nhân vi phạm cam kết như: Vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị hay phẩm chất, không đúgn quy cách chủng loại + Giảm giá hàng bán: Gồm giảm giá, bớt giá hối khấu mà doanh nghiệp chấp nhận cho khách hàng hưởng hoá đơn (sau có hoá đơn bán hàng) Giảm giá khảon giảm trừ người bán chấp nhận cách đặc biệt giá thoả thuận lý hàng bán phẩm chất - Nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng kết bán hàng: Doanh thu bán hàng phải theo dõi chi tiết cho loại hình kinh doanh loại sản phẩm, hàng hoá nhằm phục vụ cho việc xác định đầy đủ xác kết bán hàng Cuối kỳ hạch toán doanh nghiệp phải xác định kết bán hàng, toàn ệô doanh thu thực tế kỳ kết chuyển vào tài khoản 911 - Xác đinh kết kinh doanh Các TK thuộc loại nỳa số dư cuối kỳ Không hạch toán trường hợp sau vào TK 511 - Doanh thu bán hàng + Trị giá hàng hoá vật tư, bán thành phẩm xuát giao cho bên gia công chế biến + Số tiền thu nhượng bán, thành lý tài sản cố định +Trị giá sản phẩm hàng hoá gửi bán, cung cấpcho khách hàng chưa chấp thuận toán người mua + Trị giá hàng gửi bánh theo phương thức bán đại lý, ký gửi (chưa xác định tiêu thụ) + Các khoản thu nhập vê cho thuê tài sản cố định, thu nhập hoạt động đầu tư tài thu nhập bất thường khác 1.4 Các phương thức bán phương thức toán: Bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp Với phương thức sau hàng bán doanh nghiệp thu tiền bán hàng - Bán hàng theo phương thức gửi hàng bán, gửi đại lý, ký gửi Phương thức doanh nghiệp thu tiền sau đại lý, ký gửi bán hàng giao cho đại lý, ký gửi chưa thu tiền - Bán hàng theo phương thức trả chậm hàng giao cho bên mua trước (nhưng số hàng thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp) sau nhận tiền bên mua theo thoả thuận - Bán hàng theo phương thức trả góp người mua phải toán trị giá hàng cho doanh nghiệp gồm giá mua (theo giá trả lần) lãi tính khoản phải trả trả chậm 1.5 Nhiệm vụ kế toán thành phẩm, bán hàng xác định kết kinh doanh: - Tổ chức theo dõi, phản ánh xác đầy đủ kịp thời giám sát chặt chẽ tình hình có biến động loại thành phẩm hàng hoá mặt vật giá trị - Theo dõi phản ánh giám sát chặt chẽ trình tiêu thụ, ghi chép đầy đủ khoản chi phí bán hàng chi phí thu nhập hoạt động khác - Xác định xác kết loại hoạt động doanh nghiệp, phản ánh giám sát tình hình phân phối kết quả, đôn đốc thực nghĩa vụ với Nhà nước - Cung cấp thông tin kinh tế cần thiết cho phận liên quan Định kỳ tiến hành phân tích kinh tế hoạt động bán hàng, thu nhập phân phối kết 1.6 Chứng từ kế toán phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm: a Chứng từ: Mọi nghiệp vụ biến động thành phẩm phản ánh chi tiết vào chứng từ thành phẩm: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu xuất kiêm vận chuyển đường bộ, thẻ kho, hoá đơn kiêm phiếu xuất kho b Trình tự nhập, xuất kho thành phẩm: * Nhập kho Kế toán mở thẻ (hay sổ) chi tiết cho sản phẩm tương ứng với thẻ kho kho để phản ánh số lượng giá trị sản phẩm Khi nhận chứngtwf nhập xuất từ thủ kho, kế toán phải kiểm tra chứng từ ghi đơn giá tính thành tiền chứng từ nhập xuất sau ghi vào chi tiết sản phẩm có liên quan Cuối tháng cộng sổ tính tổng số nhập xuất tồn sản phẩm giá trị để đối chiếu với kế toán tổng hợp sản phẩm * Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển Kế toán sử dụng sổ đối chiếu luân chuyển để phản ánh số nhập xuất tồn tháng theo số lượng giá trị loại sản phẩm dung cho năm Sổ ghi lần vào cuối tháng Để có số liệu, kế toán phải lập bảng kê nhập, bảng kê xuất theo sản lượng giá trị loại sản phẩm kho tính tổng số nhập xuất tháng tồn kho cuối tháng sở nhập xuất tồn bảng kê để vào sổ đối chiếu luân chuyển Ghi lần thứ sản phẩm ghi dòng, kế toán dùng thẻ để đối chiếu số liệu với thủ kho sổ kế toán tổng hợp * Phương pháp ghi số dư: Khi nhận chứng từ nhập xuất sản phẩm, kế toán kiểm tra ghi giá hạch toán tính thành tiền cho chứng từ Sau tổng cộng số tiền chứng từ nhập xuất kho theo nhóm sản phẩm ghi vào phiếu giao nhận chứng từ Căn vào phiếu giao nhận chứng từ tính số tiền vào bảng luỹ kế nhập xuất tồn sản phẩm Cuối tháng tính số tiền sản phẩm tồn kho bảng luỹ kế Số liệu bảng dùng để đối chiếu với sổ số dư kế toán tổng hợp thông qua bảng tính giá trị thực tế sản phẩm nhóm 1.7 Kế toán tổng hợp thành phẩm: 1.7.1 Tài khoản sử dụng: TK 155 - Thành phẩm Được dùng để phản ánh giá trị có tình hình biến động loại thành phẩm doanh nghiệp Kết cấu, nội dung phản ánh TK 155 Bên nợ: - Trị giá thực tế thành phẩm nhập kho - Kết chuyển trị giá thực tế thành phẩm tồn kho cuối kỳ (theo phương pháp kiểm kê định kỳ) Bên có: - Trị giá thực tế thành phẩm xuất kho - Trị giá thành phẩm thiếu hụt - Kết chuyển trị giá thực tế thành phẩm tồn kho đầu kỳ (kiểm kê định kỳ) Số dư bên nợ: Trị giá thực tế thành phẩm tồn kho 1.7.2 Trình tự kế toán nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: * Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên: (1) Nhập kho thành phẩm doanh nghiệp sản xuất thuê gia công chế biến, vào giá thực tế: Nợ TK 155 - Thành phẩm Có TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (2) Xuất kho thành phẩm để giao bán cho khách sản phẩm xuất để trả lương công nhân viên, để đổi vật tư: Nợ TK 111, 112, 131, 334 Có TK 5111 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 155 - Thành phẩm (3) Trị giá thực tế thành phẩm xuất gửi bán xuất kho nhận bán đại lý, ký giử: Nợ TK 157 - Hàng gửi bán Có TK 155 - Thành phẩm (4) Trường hợp kiểm kê phát thừa, thiếu thành phẩm phải tìm nguyên nhân điều chỉnh lại vào định xử lý cho phù hợp Cụ thể sau: - Nếu phát thừa chưa rõ nguyên nhân: Nợ TK 155 - Thành phẩm Có Tk 338 - Phải trả phải nộp khác (3381) - Nếu thiếu thành phẩm chưa rõ nguyên nhân Nợ TK 138 - Phải thu khác Có TK 155 - Thành phẩm Khi có định xử lý cấp có thẩm quyền kết chuyển theo xử lý * Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: (1) Đầu kỳ kết chuyển trị giá thực tế thành phẩm tồn kho đầu kỳ Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 155 - Thành phẩm (với thành phẩm tồn kho) Có TK 157 - Hàng gửi bán (với thành phẩm gửi bán chưa coi tiêu thụ) (2) Giá sản phẩm hoàn thành nhập kho, lao vụ dịch vụ hoàn thành kế toán ghi sổ: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 631 - Giá thành sản xuất (3) Cuối kỳ vào kết kiểm kê thành phẩm tồn kho Nợ Tk 155 - Thành phẩm Nợ TK 157 - Hàng gửi bán Có TK 632 - Giá vốn hàng bán Cả hai trường hợp (kê khai thường xuyên kiểm kê định kỳ) cuối kỳ xác định kết kinh doanh Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 632 - Giá vốn hàng bán (Sơ đồ kế toán thành phẩm - Hình 1) 1.8 Kế toán tổng hợp trình bán hàng theo phương thức bán chuyển: 1.8.1 Tài khoản sử dụng: TK 157, TK 632, TK 511, TK 512, TK 531, TK 532 * TK 157 - Hàng gửi bán Tài khoản phản ánh giá trị hàng hoá, sản phẩm gửi chuyển đến cho khách hàng hàng hoá, sản phẩm nhờ bán đại lý, ký gửi, giá trị lao vụ dịch vụ hoàn thành bàn giao cho người đặt hàng chưa chấp nhận toán Kết cấu TK 157 - Hàng gửi bán - Bên nợ: + Trị giá hàng hoá, thành phẩm gửi cho khách hàng nhờ bán đại lý, ký gửi + Trị giá lao vụ dịch vụ thực với khách hàng chưa chấp nhận toán + Kết chuyển giá trị hàng hoá, thành phẩm gửi chưa khách hàng chấp nhận toán cuối kỳ (Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ) - Bên có: + Trị giá hàng hoá, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ gửi bị khách hàng trả lại + Trị giá hàng hoá, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ khách hàng chấp nhận toán toán + Kết chuyển trị giá hàng hoá, thành phẩm gửi chưa khách hàng chấp nhận toán đầu kỳ (Trường hợp doanh nghiệp toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ) - Số dư bên nợ Trị giá hàng hoá, thành phẩm gửi chưa khách hàng chấp nhận toán TK 157 - Hàng gửi bán mở chi tiết để theo dõi loại hàng hoá, thành phẩm gửi bán, lao vụ, dịch vụ cung cấp thực cho khách hàng * TK 632 - Giá vốn hàng bán Tài khoản phản ánh trị giá vốn thành phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ xuất bán kỳ Kết cấu TK 632 (theo phương pháp kê khai thường xuyên) - Bên nợ Bảng tổng hợp doanh thu Cửa hàng Thảo – Nga Tháng 05 năm 2006 TT Diễn giải Giá vốn Lãi gộp Ghi có 511 – ghi nợ tài khoản Doanh thu 111.1 112.1 Thuế GTGT 113.1 I Doanh số 5% Quầy két 3.639.000 1.165.628 4.804.628 4.804.628 240.231 240.231 II Doanh số 10% 12.110.125 2.034.419 14.144.544 14.144.544 1.414.456 1.414.456 Quầy xe đạp 12.110.125 2.034.419 14.144.544 14.144.544 1.414.456 1.414.456 Cộng 15.749.125 3.200.047 18.959.172 18.959.172 1.654.687 1.654.687 Ngày tháng năm 2006 Kế toán Mục đích: bảng kê tồn khoa hàng hoá tổng hợp dùng để tổng hợp tình nhập, xuất, tồn kho hàng hoá cửa hàng + Cột tổ quầy ghi tên tổ quầy cửa hàng + Cột tồn đầu kỳ, cuối kỳ, cột TK ghi có, ghi nợ TK đối ứng - Nhiệu vụ kế toán: tổng hợp số liệu tất quầy cửa hàng vào bảng kê tổng hợp, sau tính số hàng hoá tồn lại kho cửa hàng Cột 1: Ngày Cột 2: Nhân viên bán hàng Cột 3: Là giá vốn hàng bán Cột 4: Chênh lệch Cột 5: Doanh số bán chưa có thuế 10% Cột 6: Doanh số chưa có thuế 5% Cột 7: Thuế GTGT 10% Cột 8: Thuế GTGT 5% Cột 9: Giá toán Cột 10: Tiền nộp, tiền mặt, séc Mục đích: Số chi tiết tiêu thụ TK 511 nhằm theo dõi doanh thu ngày ngày tháng công ty cửa hàng Sổ theo dõi doanh thu (giá vốn) giá bán số tiền bán sau ngày bán hàng Cùng với bảng kê số dựa vào báo cáo bán hàng kế toán phải vào sổ chi tiết tiêu thụ theo dõi TK 511 doanh thu cửa hàng sau tổng hợp ác sổ chi tiết cửa hàng để vào bảng tổng hợp doanh thu công ty Bảng tổng hợp doanh thu tháng 5/2006 công ty Bảng tổng hợp doanh thu Công ty TNHH thương mại xây dựng bình Tháng 05 năm 2006 TT Diễn giải I KDTM 10% - TK Giá vốn Lãi gộp Doanh số Ghi có 511 – ghi nợ tài khoản 111.1 138.1 131 Cộng có 511A Cửa hàng 301 phố Huế 27.073.920 4.401.000 31.474.920 31.474.920 31.474.920 Cửa hàng Tân Mai 12.841.367 3.840.133 16.681.500 16.681.500 16.681.500 Cửa hàng Hoa Lan 8.541.421 3.016.670 11.558.091 11.558.091 11.558.091 Cửa hàng Hà Thư 6.248.148 1.410.937 7.659.085 7.659.085 7.659.085 Cửa hàng 3+5 Đại La 1.200.000.000 5.400.000 1.205.400.000 1.205.400.000 1.205.400.000 Cửa hàng Hồng Bồng 5.055.432 2.400.023 7.455.455 7.455.455 7.455.455 Cửa hàng Phương 21.981.263 2.800.556 24.781.812 24.781.812 24.781.812 Thanh Cửa hàng Điệp Thịnh 17.743.338 3.700.428 21.443.766 21.443.766 21.443.766 Cửa hàng Thảo Nga 12.110.125 2.034.419 14.144.544 14.144.544 14.144.544 10 Cửa hàng Châu Hà 39.855.863 2.727.164 42.582.727 42.582.727 42.582.727 11 Cửa hàng Hằng Hà 14.931.915 2.900.085 17.832.000 12 CH Khi B2 Minh Khai 67.764.422 2.802.978 70.567.400 13 CH 316 Phố Huế 600.000.000 4.750.000 604.750.000 2.034.146.914 42.184.393 Cộng 17.832.000 2000 17.832.000 70.567.400 604.750.000 70.567.400 604.750.000 2.076.331.307 2.005.761.904 2003 70.567.400 2.076.331.307 Ngày tháng năm 2006 Kế toán trưởng Bảng tổng hợp doanh thu Công ty TNHH thương mại xây dựng bình Tháng 05 năm 2006 TT Diễn giải II KDTM 5% - TK 511.1B Cửa hàng Thảo Nga CH Hoa Lan CH Hà Thư Giá vốn Lãi gộp Doanh số Ghi có 511 – ghi nợ tài khoản 111.1 138.1 131 Cộng có 7.910.270 2.238.260 10.148.530 10.148.530 10.148.530 3.639.000 1.165.628 4.804.628 4.804.628 4.804.628 129.605 83.252 212.857 212.857 212.857 4.141.665 989.380 5.313.045 5.131.045 5.131.045 III Doanh thu cho thuê 15.666.666 15.666.666 15.666.666 15.666.666 TS5113 Trần Hồng Phong 454.545 454.545 454.545 454.545 Nguyễn Văn Long 727.273 727.273 727.273 727.273 Nguyễn Thị Thanh 545.455 545.455 545.455 545.455 PHạm Hoài Anh 1.181.818 1.181.818 1.181.818 1.181.818 Công ty tin (Q DV sửa 1.818.182 1.818.182 1.818.182 1.818.182 chữa) Cty TM Âu Cơ 9.090.909 9.090.909 9.090.909 9.090.909 Cửa hàng Kính Q Mai 1.090.909 1.090.909 1.090.909 1.090.909 Cty Quảng cáo 757.575 757.575 757.575 757.575 86.234.066 2.102.146.503 Tổng cộng: Tờ + Tờ 2.042.057.184 60.089.319 2.102.146.503 2.015.910.434 2003 Ngày tháng năm 2006 Kế toán trưởng Mục đích ghi: Bảng tổng hợp doanh thu bán hàng dùng để theo dõi số tiền bán hàng thu (chưa có thuế VAT) công ty bán tháng - Phương pháp: + Cột tổ ghi thứ tự cửa hàng công ty (đối vưói bảng tổng hợp) + Các cột phản ánh số phát sinh bên Nợ, bên Có TK 511 đối ứng có nợ TK liên quan + Cơ sở để lập bảng tổng hợp doanh thu giấy nộp tiền báo cáo bán hàng hàng ngày - Nhiệm vụ kế toán: Khi lập bảng tổng hợp doanh thu bán hàng TK 511, kế toán phải đối chiếu với báo cáo bán hàng hàng ngày giấy nộp tiền để ghi lại xác đầy đủ doanh thu đơn vị Cuối tháng dựa vào bảng kê số bảng tổng hợp doanh thu cửa hàng để vào nhật ký chứng từ số Nhật ký chứng từ số 8: Được mở để theo dõi doanh thu thực tế Công ty Nhật ký chứng từ số gồm cột thứ tự, số hiệu TK ghi Nợ cột phản ánh số phát sinh bên Có TK 113, 111, 632, 131, 911 dòng ngang phản ánh số phát sinh bên Nợ TK có liên quan với TK ghi có cột dọc Căn vào sổ chi tiết, tiêu thụ dùng cho TK 511 cuối tháng quý khoá sổ NKCT số xác định tổng số phát sinh bên Có TK 156, 159, 131,511,512,321,632,911 đối ứng với Nợ TK liên quan lấy số tổng cộng NKCT số để ghi rõ sổ Sổ sổ kế toán tổng hợp mở cho năm, tờ sổ dùng cho TK phản ánh số phát sinh Nợ Số phát sinh Có dư cuối tháng quý Số phát sinh Có TK phản ánh sổ theo tổng số lấy từ NKCT ghi Có TK Số phát sinh Nợ phản ánh chi tiết theo TK đối ứng lấy từ NKCT có liên quan Sổ ghi lần vào ngày cuối tháng quý sau khoá sổ Kiểm tra đối chiếu số hiệu NKCT 2.2.3 Kế toán xác định kết kinh doanh 2.2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng Chi phí bán hàng Công ty khoản chi phí phát sinh liên quan đến trình bán hàng Chi phí bán hàng cao hay thấp ảnh hưởng đến kết trình kinh doanh kỳ Vì nên cửa hàng cần sử dụng tiết kiệm cách tốt đa chi phí góp phần tăng lãi Chi phí bán hàng (CPBH) cửa hàng gồm: - Chi phí tiền lương khoản trích theo lương toàn cán công nhân viên cửa hàng (cả nhân viên phụ trách cửa hàng nhân viên bán hàng) - Các chi phí tiền khác bao gồm: Các chi phí phát sinh tiền sử dụng điện thắp sáng, nước, điện thoại, chi phí công cụ đồ dùng phân bổ, chi phí phát sinh trình mua hàng 2.2.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm toàn chi phí phục vụ cho vấn đề quản lý điều hành hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chi phí kế toán công ty theo dõi theo TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN) công ty gồm: * Chi phí tiền lương, thưởng, phụ cấp bảo hiểm xã hội trả cho nhân viên quản lý * Chi phí giấy, bút mực, vật liệu… sử dụng cho văn phòng * Thuế, phí, lệ phí phái nộp * Chi phí dịch vụ mua tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại… * Chi phí khác chi phí tiếp khách, công tác phí… Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán chi phí giá thành thực Kế toán công ty không mở tài khoản cấp TK 642 để hạch toán chi tiết theo khoản mục Khi chi phí phát sinh kế toán vào bảng chấm công, bảng toán lương, hoá đơn toán mua nguyên vật liệu, đồ dùng văn phòng đơn vị cung cấp gửi đến, bảng trích khấu hao tài sản cố định, hoá đơn toán dịch vụ mua ngoài… Cuối phí kế toán tổng hợp lại phản ánh TK 642 dạng chữ T Cụ thể ta có * Đối với chi phí nhân viên quản lý: bao gồm tiền lương khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ nhân viên công ty Kế toán tiền lương tính tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý theo hình thức tiền lương thời gian Tiền lương tình hình toán tiền lương phận quản lý Các khoản trích theo lương thực theo chế độ tài hành * Bảo hiểm xã hội trích 20% 15% tính vào chi phí, 5% khấu trừ vào lương * BHYT trích 35 2% tính vào chi phí, 1% khấu trừ vào lương * Kinh phí công đoàn trích 2% tính vào chi phí kinh doanh Kế toán ghi sổ NKCT số 8: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 334 - Phải trả công nhân viên Có Tk 338 - Phải trả phải nộp khác (338.2, 338.3, 338.4) * Đối với chi phí vật liệu quản lý: bao gồm loại phụ tùng sửa chữa máy móc văn phòng, giấy bút mực… vật liệu mua vào hoá đơn toán mua vật liệu, phiếu chi tiền mặt để hạch toán Đối với vật liệu lấy từ kho công ty phải lập giấy đề nghị lĩnh vật tư theo quy định chuyển cho phận cung cấp vật tư để lập phiếu xuất kho làm ghi thẻ kho Kế toán ghi sổ theo định khoản: Nợ TK 642 Có TK 152, 153 * Đối với chi phí khấu hao tài sản cố định: tài sản cố định (TSCĐ) sử dụng cho quản lý doanh nghiệp bao gồm văn phòng làm việc, máy vi tính, bán ghế… Công ty thực việc trích khấu hao tài sản cố định theo định 166/TC/QĐ/CĐTC/ Công ty áp dụng pháp khấu hao tuyến tính tất TSCĐ công ty Chi phí khấu hao TSCĐ thể bảng phân bổ khấu hao TSCĐ lập vào cuối quý Kế toán vào số liệu bảng để ghi sổ theo định khoản: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 241 - Xây dựng dở dang * Đối với phí, lệ phí chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác tiền kế toán vào chứng từ gốc hoá đơn tiền điện tiền nước, phiếu chi… kế toán ghi vào sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết phải trả cho người bán, sổ NKCT số 1,2… từ kế toán ghi sổ theo định khoản Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 111,112,331,333 TK 642 111 = 8.516.311 214 = 4.000.000 338.2 = 400.000 338.3 = 3.000.000 338.8 = 3.574.550 2.2.3.3 Kế toán xác định kết kinh doanh Kết kinh doanh Công ty TNHH gồm kết thu từ: hoạt động kinh doanh hàng háo kinh doanh dịch vụ Hoạt động Công ty kinh doanh kim khí điện máy hình thức bán buôn, bán lẻ Cty có số điểm kinh doanh không sử dụng dùng thuê tài sản coi hoạt động kinh doanh dịch vụ Cty tính nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế kết kinh doanh xác định sau: Kết kinh doanh Kết hoạt = Kết hoạt + động kinh doanh động tài Kết hoạt + động bất thường Trong đó: Kế hoạt động = kinh doanh Doanh thu = = động bất thường động tài thu - Giá vốn = - hàng bán Tổng doanh thu Kết hoạt Kết hoạt Doanh Chi phí QLDN trừ doanh thu - thường động tài bán hàng - Các khoản giảm - Thu nhập bất Thu nhập hoạt Chi phí - Chi phí bất thường Chi phí hoạt động tài Tổng doanh thu khoản giảm trừ tập hợp từ sổ tổng hợp TK 511 sổ NKCT số Căn vào sổ tổng cộng sổ tổng hợp TK 511 kế toán xác định tổng doanh thu trogn kỳ kết chuyển sáng TK 911 để xác định kết Số liệu kết chuyển định khoản: Nợ 511 - Doanh thu bán hàng Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: kế toán vào số liệu tổng hợp TK 641 sổ NKCT số theo định khoản: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 641, 642 Ví dụ: Giá vốn hàng bán tháng 5/2006 kế toán tổng hợp từ sổ chi tiết thành phẩm sau ghi vào bảng kê TK 911: Nợ TK 911: 2.050.573.495 Có TK 632: 2.042.057.184 Có TK 641: 8.516.311 Kế toán thực việc tính kết lãi (lỗ) hàng hoá bán toàn hoạt động kinh doanh cửa hàng Ghi kết lãi (lỗ) theo định khoản Nếu kết chuyển kinh doanh có lãi Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối Nếu hoạt động kinh doanh bị lỗ kế toán ghi Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh Ví dụ: Trong tháng 5/2006 ta có Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh : 2.050.573.495 Có TK 632 - Giá vốn hàng bán : 2.042.057.184 Có TK 641 - Chi phí bán hàng : 8.516.311 Nợ 511 - Doanh thu bán hàng : 2.102.146.503 Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh : 2.102.146.503 Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối : 51.573.008 : 51.573.008 bảng kê Tk 911 Công ty TNHH thương mại xây dựng bình Tháng 05 năm 2006 TT Ghi nợ 911 – ghi có TK Diễn giải 632 641 421 K/c giá vốn hàng 2.042.057.184 Ghi có 911 – ghi nợ TK Cộng nợ 511.1 511.1 511 Cộng có 2.042.057.184 hoá K/c doanh thu 2.102.146.503 2.102.146.503 51.573.008 2.102.146.503 2.102.146.503 2.102.146.503 K/c chi phí Lãi trước thuế Tổng cộng: 8.516.311 8.516.311 51.573.008 2.042.057.184 8.516.311 51.573.008 Ngày tháng năm 2006 Kế toán trưởng Chương III Phương hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty Nhận xét chung: Trong gần năm xây dựng trưởng thành, Công ty TNHH…… trải qua không thăng trầm Đến phát triển tới 06 cửa hàng kinh doanh mặt hàng chủ yếu phục vụ ngừơi tiêu dùng hiệu kinh doanh mức thấp Để cải thiện tình hình năm gần đây, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thanh Bình không ngừng củng cố hoàn thiện công tác quản lý, đặc biệt hoàn thiện công tác kế toán Bộ mặt kế toán cửa hàng tổ chức phù hợp với yêu cầu cửa hàng phù hợp với chuyên môn người Cửa hàng tổ chức cho nhân viên phòng kế toán theo học lớp đại học chức tài – kế toán để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Hiện phòng kế toán Công ty bao gồm người, việc hợp lý hoá, tinh giảm biên chế công ty với số lượng nhân viên kế toán Cty phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác số cố gắng lớn cán kế toán Cty Qua thời gian thực tập Cty TNHH Thương mại Xây dựng Thanh Bình sâu tìm hiểu phần thực hành kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kế kinh doanh, em xin đưa số nhận xét sau: - Về hạch toán ban đầu: Nhìn chung chứng từ kế toán Công ty sử dụng theo chế độ chứng từ mà Nhà nước quy định: - Về hạch toán tổng hợp hạch toán chi tiết: Việc sử dụng tài khoản phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhìn chung thực theo quy định Nhà nước Ngoài tài khoản tổng hợp, kế toán Cty mở tài khoản chi tiết cho việc theo dõi nghiệp vụ kinh tế diễn cửa hàng Nhận xét kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh cửa hàng Công tá kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thanh Bình đáp ứng yêu cầu Ban phụ trách cửa hàng việc cung cấp thông tin tình hình kinh doanh toàn Công ty cách kịp thời xác Việc ghi chép, phản ánh tiến hành dựa khoa học chế độ kế toán hành dựa vào tình hình thực tế cửa hàng Nhận xét kế toán kết kinh doanh Kết kinh doanh Công ty xác định phù hợp với chế độ kế toán hành Quý trình tập hợp số liệu tính toán khoa học, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian Phòng kế toán công ty phận nghiệp vụ cửa hàng có mối quan hệ gắn kế với nhau, thường xuyên có kiểm tra đối chiếu số liệu, đảm bảo cung cấp thông tin xác cho Ban Giám đốc Công ty Tuy phòng kế toán Công ty có người nhờ có gắn kết Công ty với cửa hàng nên kế toán kết kinh doanh hạch toán xác định kết kinh doanh kịp thời xác, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Đó thành tích mà kế toán Công ty đạt cần phải phát huy Để tạo thuận lợi cho việc chuyển công tác kế toán sang công tác kế toán máy vi tính Công ty kết luận Qua trình tìm hiểu thực tế cho thấy kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh có vai trò thiếu công tác quản lý doanh nghiệp Nếu hạch toán kết kinh doanh đắn, xác biện pháp tích cực có hiệu góp phần vào việc thúc đẩy trình kinh doanh tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh ngày mở rộng Công tác kế toán Công ty TNHH nói chung kế toán xác định kết kinh doanh nói riêng góp phần vào nhu cầu quản lý điều kiện Tuy nhiên công ty có biện pháp tích cực nhằm hoàn thiện số tồn công tác kế toán vai trò, tác dụng kế toán Công ty phát huy trình phát triển Công ty Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hạch toán kế toán nhanh gọn, xác tiết kiệm thời gian nâng cao hiệu công việc Ban Lãnh đạo Công ty cần trang bị kiến thức máy vi tính cho công tác kế toán để có hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả bán hàng , Kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả bán hàng , Kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay