Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện

74 163 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:46

Chuyên đề tốt nghiệp Lời nói đầu Trong xu đổi chung nước, từ kinh tế hàng hoá tập trung sang kinh tế thị trường có quản lý nhà nước ngày có thêm nhiều doanh nghiệp đời lớn mạnh không ngừng Để hội nhập tồn phát triển cạnh tranh gay gắt chế thị trường, đòi hỏi doanh nghiệp phải có phương thức quản lý phù hợp, xác định cho hướng đắn cho kết đầu cao với giá chất lượng sản phẩm có mức thu hút người tiêu dùng Để làm điều doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ yếu tố chi phí trình sản xuất vật tư tiền vốn, giá thành, doanh thu, lợi nhuận Ban lãnh đạo doanh nghiệp có thông tin cách xác, đầy đủ kịp thời thông qua bọo máy kế toán kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm nhân tố có ảnh hưởng định tới tính hiệu công tác quản lý kinh tế tài doanh nghiệp Nhận thức vai trò tầm quan trọng phân kế toán nên em chọn đề tài kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trình thực tập Xí nghiệp lắp máy xây dựng điện Nội dung chuyên đề gồm phần: Phần I: Đặc điểm tình hình chung Xí nghiệp lắp máy xây dựng điện Phần II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp lắp máy xây dựng điện Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp Trong thời gian ngắn thực chuyên đề, chắn chuyên đề em không tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp ý kiến xí nghiệp thầy cô giáo đề chuyên đề em hoàn thiện Hà Nội, ngày tháng năm 2003 Học viên Lê Tiến Dũng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp Lời cảm ơn Chuyên đề tốt nghiệp tổng hợp toàn kiến thức sau học tập rèn luyện trường hướng dẫn tận tình thầy cô giáo, đơn vị thực tập bạn đồng học đặc biệt thầy giáo Bùi Văn Đông, người thầy trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Bùi Văn Đông toàn thể thầy cô giáo trường trung học công nghiệp quốc phòng nói chung thầy cô môn kế toán nói riêng, cô, chú, bác Xí nghiệp lắp máy xây dựng điện nơi em thực tập Học viên Lê Tiến Dũng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp Phần I: Đặc điểm tình hình chung Xí nghiệp lắp máy xây dựng điện I Quá trình hình thành phát triển Căn vào nghị định số 47-HĐBT ngày 5-3-1987 HĐBT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Bộ trưởng lượng Xét nhu cầu sản xuất gia công, sửa chữa thiết bị, vật liệu phụ kiện điện, phục vụ cho nhiệm vụ xây lắp lưới điện Công ty xây lắp điện Ngày 14-11-1988 định thành lập Xí nghiệp khí điện thuộc Công ty xây lắp điện Nhiệm vụ quyền hạn xí nghiệp là: - Sản xuất gia công phụ kiện điện phục vụ thi công xây lắp công trình đường dây trạm biến áp nhu cầu khác theo kế hoạch -Tổ chức sửa chữa hiệu chỉnh thiết bị điện động máy biến áp, thí nghiệm điện Sau thời gian hoạt động trưởng thành, chứng tỏ khả lực Xí nghiệp khí điện đổi tên thành Xí nghiệp lắp máy xây dựng điện hạch toán kinh tế độc lập Trong thời gian qua xí nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tốt chứng đem lại nhiều công trình điện phục vụ cho nhu cầu đời sống sinh hoạt phát triển kinh tế nhân dân Cho tới xí nghiệp hoàn toàn lớn mạnh đứng vững thị trường chứng xí nghiệp chiếm lĩnh hầu hết thị trường phía bắc khu vực miền trung, lúc xí nghiệp thi công nhiều hạng mục công trình nhiều tỉnh khác more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp Kế hoạch năm sau xí nghiệp tiến hành xây lắp công trình điện tỉnh miền núi phía bác để phục vụ cho đời sống sinh hoạt sản xuất bà dân tộc thiểu số giúp nhà nước thực sách ổn định nơi cư bà dân tộc thiểu số tăng cường phát triển kinh tế nâng cao trình độ văn hoá nhận thức nhân dân II Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 1.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Xuất phát từ đặc trưng doanh nghiệp xây lắp điện nên thời gian công ty phải triển khai thực nhiều hợp đồng khác nhằm hoàn thành yêu cầu chủ đầu tư theo hợp đồng xây dựng đă ký kết Với lực có để thực nhiều hợp đồng khác lúc xí nghiệp tổ chức lực lượng lao động thành đội xây lắp đội thí nghiệm xưởng chế biến NVL phụ Điều giúp công ty tăng cường tính chặt chẽ Cơ động gọn nhẹ mặt trang bị tài sản cố định sản xuất, lợi dụng tối đa lực lượng lao động chỗ Bên cạnh đó, đặc điểm sản xuất xây dựng đặc điểm trình công nghệ có ảnh hưởng lớn đến tổ chức sản xuất quản lý công ty, làm cho công việc có nhiều điểm rối ngành sản xuất khác Điều thể rõ nét qua chế giao khoán đơn vị Nội dung công trình hạng mục công trình xí nghiệp nhận thầu thi công khối lượng công việc đặc thù riêng rẽ có tỷ lệ giao khoán riêng thể thông qua hoạt động giao khoán Các đơn vị nhận khoán phải tổ chức thi công, chủ động cung ứng vật tư, nhân liệu, đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng kỹ thuật, an toàn lao động phải tính đến chi phí cần thiết cho việc bảo hành công trình, đơn vị nhận khoán tổ chức công tác ghi chép luân chuyển chứng từ nhằm phản ánh đầy đủ more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp xác, khách quan, kịp thời hoạt động kinh tế phát sinh Cuối quý phải kiểm tra khối lượng sản phẩm dở dang Nếu lỗ đơn vị nhận thi công phải tự bù đắp +Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm chủ yếu Sản phẩm chủ yếu xí nghiệp công trình định đường dây 220 KV hay 110 KV trạm biến áp Đây công trình có quy mô lớn, thời gian sản xuất dài, phức tạp không thi công nơi cố định mà dọc theo chiều dài tính km tuyến đường dây Sản phẩm làm mang tính đơn chiếc, chi phí lớn Xuất phát từ đặc điểm nên quy trình sản xuất sản phẩm chủ yếu xí nghiệp liên tục, phức tạp, phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, công trình có dự toán riêng, hầu hết công trình phải tuân theo quy trình sau - Nhận thầu thông qua đấu thầu giao thầu trực tiếp - Ký hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư đại diện bên A - Tiến hành khảo sát địa chất -Tổ chức bố trí lao động, máy móc, cung ứng vật tư - Quy trình hoàn thành với giám sát chủ đầu tư công trình tiến độ kỹ thuật - Bàn giao toán công trình với chủ đầu tư Đặc điểm tổ chức máy xí nghiệp Để sản xuất kinh doanh có hiệu thị trường cạnh tranh đòi hỏi xí nghiệp phải tổ chức đội ngũ lãnh đạo công nhân viên hợp lý, phù more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp hợp với trình độ nhiệm vụ giao, để thực điều xí nghiệp lắp máy xây dựng điện tổ chức cấu xí nghiệp sau Ban giám đốc, phòng ban chức năng, phân xưởng + Giám đốc xí nghiệp đứng đầu đạo, điều hành hoạt động xí nghiệp, đại diện xí nghiệp trước pháp luật, đại diện cho toàn công nhân viên xí nghiệp Đồng thời kết hoạt động sản xuất kinh doanh xí nghiệp Giúp việc cho Giám đốc phó giám đốc (có phó giám đốc) trường hợp Giám đốc vắng Phó giám đốc uỷ quyền thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động công ty Bên cạnh Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch công đoàn, Đoàn niên giúp cho ban giám đốc quản lý có hiệu + Các phòng ban chức Các phòng ban chức có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc thực thi công, đảm bảo chất lượng công trình, lập kiểm tra định mức kinh tế kỹ thuật, chế độ quản lý công trình, lập kế hoạch nghiên cứu thị trường , tìm bạn hàng, cung cấp thông tin, số liệu, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh giúp ban giám đốc có biện pháp quản lý thích hợp Bên cạnh giải liêu quan đến nhân sự, sách lao động, tiền lương cho cán công nhân viên xí nghiệp - Phòng kỹ thuật thi công có nhiệm vụ giám sát chất lượng kỹ thuật an toàn lao động tiến độ thi công công trình, nghiên cứu, tính toán công trình đấu thầu, khảo sát thiết kế tính khối lượng sửa chữa, nâng cấp công trình cũ, theo dõi số lượng, chất lượng toàn thiết bị thu nhập thông tin phổ biến quy định công nghệ Xem xét sáng kiến, cải tiến áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, tổ chức hướng dẫn đào tạo chuyên viên nghiệp vụ cho người có trình độ thấp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp + Phòng tài kế toán Đứng đầu kế toán trưởng kiêm trưởng phòng có nhiệm vụ tổ chức máy kế toán xí nghiệp đảm bảo bọ máy gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả, kế toán trưởng chịu trách nhiệm toàn công tác kế toán, tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực chế độ ghi chép ban đầu, chếc độ báo cáo thống kê định kỳ, tổ chức bảo quản hồ sơ tài liệu kế toán, thể lệ quản lý kế toán tài nói chung chế độ kế toán nói riêng Đồng thời theo dõi phần kế toán tổng hợp phần kế toán khác Kế toán trưởng chịu trách nhiệm báo cáo đầy đủ, phản ánh kịp thời thông tin tài cho giám đốc xí nghiệp từ rút kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo cải tiến hình thức phương pháp kế toán cho hợp lý, chặt chẽ phù hợp với điều kiện xí nghiệp Kế toán tổng hợp giúp kế toán trưởng kiểm tra đôn đốc công tác kế toán hàng ngày, lập sổ cái, làm báo cáo kế hoạch, phân tích kinh doanh - Phòng tổ chức lao động có nhiệm vụ tăng cường hay giảm bớt số công nhân viên xí nghiệp cho phù hợp, xem xét trình giám đốc giải thoả đáng nhu cầu quyền lợi cho người lao động, phòng tổ chức lao động có quyền điều hành, luân chuyển công nhân viên xí nghiệp cho hợp lý - Phòng kế hoạch phát triển kinh doanh Phòng có trách nhiệm báo cáo kế hoạch phát triển kinh doanh quý tới (năm tới)phải trình lên ban giám đốc phương hướng phát triển kinh doanh cho quý tới + Phòng vật tư more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp Đây sơ đồ máy sản xuất xí nghiệp Ban giám đốc Phòng tài kế toán Đội xây lắp Phòng kỹ thuật thi công Đội xây lắp Phòng tổ chức lao động Đội thí nghiệ m Phòng vật tư Kế hoạch phát triển K.doanh Phân xưởng sản xuất NV L III.Tình hình chung công tác kế toán xí nghiệp Lắp máy xây dựng Điện xí nghiệp Lắp máy xây dựng Điện đơn vị sản xuất kinh doanh ngành xây lắp thực việc phân cấp quản lý máy kế toán xí nghiệp tổ chức theo hình thức phân tán áp dụng hình thức kế toán nhật ký xí nghiệp có phòng kế toán xí nghiệp đội xây lắp có kế toán viên Đội Phòng kế toán xí nghiệp trang bị máy vi tính, toàn kế toán tổng hợp phần kế toán phân tích thực máy, với phần mềm kế toán nâng cấp lên nhiều lần, đội ngũ kế toán có trình độ cao, công tác kế toán máy ngày hoàn thiện Đối với kế toán đội việc tổ chức hạch toán từ ghi chép ban đầu, lập chức từ đến việc lập sổ sách theo nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh cách khoa học, pháp luật theo hướng dẫn more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp Kế toán đội cung cấp kịp thời, đầy đủ, xác số liệu kế toán thống kê theo yêu cầu công trình lập giữ kỳ hạn báo cáo kế toán, báo cáo thống kê định kỳ theo mẫu biểu phòng kế toán xí nghiệp Sơ đồ tổ chức máy kế toán xí nghiệp Lắp máy xây dựng Điện Kế toán trưởng (trưởng phòng) Kế toán tổng hợp Kế toán tập hợp CP tínhzsp Kế toán vật tư TSCĐ Kế toán toán Kế toán vốn tiền Kế toán T.P tiêu thụ TP Thủ quỹ * Chức phận -Đứng đầu máy kế toán kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài có nhiệm vụ tổ chức máy kế toán công ty đảm bảo máy gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả, kế toán trưởng chịu trách nhiệm toàn công tác kế toán theo quy định xí nghiệp Kế toán trưởng chịu trách nhiệm báo cáo đầy đủ, phản ánh kịp thời thông tin tài cho giám đốc, từ rút kinh nghiệm vận dụng sáng tạo, cải tiến hình thức phương pháp kế toán cho hợp lý nhất, chặt chẽ - Kế toán tổng hợp giúp kế toán trưởng kiểm tra đôn đốc công tác kế toán hàng ngày, lập sổ cái, làm báo cáo kế hoạch, phân tích kinh doanh more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp Cuối quý vào bảng phân bổ tính lương để lập bảng kê chi phí sản xuất chung Xí nghiệp lắp máy Bảng kê chi phí sản xuất xây dựng Điện Quý năm 2003 Công trình ĐZ Chiềng La-Sơn La Số hiệu T K Số Tên chi phí TT Số Tiền Nợ Có Nguyên vật liệu 627 152 5.672.000 Công cụ dụng cụ 627 153 14.276.000 Tiền lương 627 334 20.250.000 Kinh phí công đoàn 627 338.2 344.600 BHXH, BHYT 627 338.3 2.929.100 Chi phí mua 627 331 4.250.000 Khấu hao T SCĐ 627 214 11.100.000 Cộng 62.321.700 Bằng chữ: Sáu mươi hai triệu ba trăm hai mươi mốt nghìn bảy trăm đồng Người lập ký Kế toán trưởng Giám đốc ký more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D ký Chuyên đề tốt nghiệp Như vào bảng kê chi phí sản xuất chung Q2 ta có chi phí sản xuất chung tính vào giá thành 62.321.700đ Cuối quý kế toán kết chuyển sang T K 154 để tính giá thành Nợ TK 154 62.321.700 đ Có TK 627 Như cuối quý vào chứng từ bảng kê chi phí nhân công trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí sản xuất chung để lập bảng tính giá thành công trình Sơ đồ hạch toán TK154 TK 154 TK 621 Dđk: 1.073.000.000 905.106.500 TK622 121.808.119 TK 627 62.321.700 CK:2.162.146.319 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp Xí nghiệp lắp máy Bảng tính giá thành sản phẩm xây dựng điện Quý II năm 2003 (Đơn vị : đ) Số Phát sinh kỳ Tên công TT Giá thành Đầu kỳ Đt Chiềng La-Sơn 1073.000.000 công trình 621 622 627 905.016.500 121.808.119 62.321.700 2162.146.319 La Đt Chiềng MuônSơn La Đt Lý Bôn-Cao Bằng Người lập biểu Ký Kế toán trưởng Ký more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Giám đốc Ký Chuyên đề tốt nghiệp Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xí nghiệp xây lắp Điện I Nhận xét đánh giá thực trạng chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xí nghiệp xây lắp Điện Trước kế toán hạch toán tập trung, doanh nghiệp hoạt động trực đạo cấp trên, nhà nước cấp vốn, vật tư, tài sản cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kết hoạt động doanh nghiệp lãi nhà nước thù lỗ nhà nước bù nên hoàn toàn không gắn với trách nhiệm cán công nhân viên Nhưng chuyển sang chế nhà nước giữ vai trò điều tiết vĩ mô kinh tế thông qua pháp luật đòn bẩy kinh tế Doanh nghiệp chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy luật kinh tế thị trường khuôn khổ pháp luật Sự thay đổi nội dung phạm vi quản lý chủ thể quản lý đòi hỏi hạch toán kinh tế nói riêng hệ thống công cụ quản lý phải đổi mới, phải hoàn thiện Cụ thể, phần hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm chế quản lý chủ yếu thuộc quan tâm nhưngx nhà quản lý doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến lợi nhuận mà doanh nghiệp theo Hạch toán tốt chi phí sản xuất giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí có hiệu quả, sử lý kịp thời tình tính giá thành Tính tính đủ giá thành theo tình hình thực tế để tránh tình trạng lĩa giả lỗ thật, có doanh nghiệp tồn phát triển chế thị trường Chi phí sản xuất chế thị trường gắn liền với lợi nhuận doanh nghiệp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp hưởng khoản lỗ mà doanh nghiệp phải bù nên có ý nghĩa quan trọng với nhà quản lý Trong doanh nghiệp xây lắp chi phí sản xuất phát sinh thời gian dài, phức tạp hoạt động sản xuất diễn trời nên gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước không quản lý chi tiết chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp, nhà nước có quy định chung cho tất doanh nghiệp để đảm bảo thống cho kinh tế tiện cho công tác kiểm tra tính thuế Về lý kinh tế phần hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm quy định theo chế độ Bản thân doanh nghiệp tuỳ theo yêu cầu khả quản lý tiến hành biện pháp cụ thể chi tiết Do phần hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đổi theo lương giảm tính bắt buộc tăng linh hoạt cho doanh nghiệp Qua thời gian thực tập tìm hiểu công tác kế toán phân hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp noí riêng em thấy xí nghiệp Lắp máy xây dựng Điện doanh nghiệp nhà nước hoạt động độc lập mang đầy đủ chức nhiệm vụ doanh nghiệp kinh tế thị trường, doanh nghiệp lâu năm xí nghiệp chiếm ưu xây dựng công trình điện xí nghiệp xây dựng mô hình quản lý hạch toán gọn nhẹ, khoa học, hiệu Các phận chức tổ chức hoạt động chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng phát huy hiệu tích cực Bộ máy kế toán tổ chức gọn nhẹ, quy trình làm việc khoa học cán kế toán bố trí phù hợp với trình độ khả ngươì, tạo điều kiện nâng cao trách nhiệm công việc giao Chính mà việc hạch toán nội có hiệu góp phần đắc lực vào công tác quản lý xí nghiệp +Tổ chức công tác kế toán công ty có yếu điểm: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp - Hệ thống chứng từ ban đầu tổ chức hợp lý, hợp lệ đầy đủ - Cách thức hạch toán với phương thức kê khai thường xuyên - Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phù hợp với đặc điểm sản phẩm sản xuất xí nghiệp - Xí nghiệp áp dụng thành công số phần mềm kế toán máy vi tính với hệ thống sổ sách phù hợp mức quy định Bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý xí nghiệp + Lập chương trình kế toán máy vi tính theo hình thức nhật ký cung + Đưa toàn phần kế toán tài vào máy vi tính + Cung cấp kịp thời số liệu kế toán, phục vụ công tác tới chức quản lý + Có thể đưa báo cáo kế toán khối lượng văn phòng công ty thời điểm Với yêu điểm quản lý tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp, việc hạch toán kế toán công ty có tác dụng tích cực đến tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm xây lắp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Bên cạnh yêu điểm có hạn chế mà phận kế toán tài xí nghiệp vấp phải II.Một số kiến nghị đóng góp nhằm hoàn thiện máy kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Qua thời gian thực tập ngắn Xí nghiệp với hiểu biết hạn chế, xuất phát từ tính chất phức tạp công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp phẩm xây lắp ngành xây lắp Điện, em mạnh dạn nêu số ý kiến sau ý kiến : Tài khoản 627 cần mở chi tiết lập sổ riêng cho tài khoản 627.1, 627.2, 627.3, 627.4, 627.7, 627.8 để người quản lý nhanh chóng biết kết cấu chi phí tài khoản 627 từ có hướng điêù chỉnh cụ thể ý kiến 2: Việc hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định cần rõ ràng lúc xí nghiệp thi công nhiều công trình nơi khác nên không tránh việc phải thuê tài sản cố định bên ngoài, ví dụ thuê máy thi công tương lai để đảm bảo tiến độ thi công công trình ngày sử dụng nhiều máy móc đại để quản lý phân tích khấu hao tài sản cố định hợp lý xác cần lập bảng kê tài sản cố định nói rõ tài sản cố định thuê xí nghiệp, có tiện cho công tác quản lý chi phí hạch toán chi phí sản xuất Xí nghiệp lắp máy Mẫu bảng kê tài sản cố định xây dựng điện Tên công trình Ngày tháng năm Số T T Tên tài sản cố đinh Nội dung Máy cẩu thuê Máy trộn bê tông xí nghiệp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Nguyên giá 135.000.000đ 40.000.000đ Chuyên đề tốt nghiệp Tự kiểm điểm thân trình thực tập Trong thời gian thực tập xí nghiệp Lắp máy xây dựng Điện thời gian ngắn lại quan trọng bổ ích em có hội sử dụng hết khả kiến thức học trường, em liên hệ lý thuyết thực tiễn Thực tiễn công việc giúp em hiểu sâu sắc kiến thức mà em thầy truyền đạt trường Sau thời gian thực tập em cảm thấy em hiểu biết lên nhiều nhiều hạn chế mà em phải cố gắng học tập, tìm tòi, nghiên cứu nhiều Để nâng cao trình độ chuyên môn tầm hiểu biết Học viên Lê Tiến Dũng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp Mục lục Lời nói đầu Phần I: Đặc điểm tình hình chung Xí nghiệp lắp máy xây dựng điện I Quá trình hình thành phát triển II Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 1.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Đặc điểm tổ chức máy xí nghiệp III.Tình hình chung công tác kế toán xí nghiệp Lắp máy xây dựng Điện Phần II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí tính tổng sản phẩm xí nghiệp Lắp máy xây dựng Điện 12 A Sở lý luận kế toán tập hợp chi phí tính tổng sản phẩm 12 I Sự cần thiết nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí tính tổng sản phẩm 12 Bản chất chi phí sản xuất 13 Phân loại chi phí sản xuất 14 Bản chất nội dung giá thành sản phẩm 16 4.Phân loại giá thành 17 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 18 II Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xí nghiệp 19 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 19 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp 1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phạm vi giới hạn mà chi phí sản xuất cần tập hợp theo phạm vi giới hạn 19 1.2.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 20 2.Đối tượng phương pháp tính giá thành sản phẩm 21 2.1.Đối tượng tính giá thành sản phẩm 21 2.2.Kỳ tính giá thành sản phẩm 21 2.3.Phương pháp tính giá thành sản phẩm 22 B Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xí nghiệp xí nghiệp lắp máy xây dựng điện 27 I Phương pháp ghi sổ kế toán quy trình hạch toán thực tế xí nghiệp lắp máy xây dựng điện 27 II Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xí nghiệp xây lắp 29 1.Đặc điểm xí nghiệp xây lắp 29 2.Phương pháp hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp 30 2.1.Các tài khoản sử dụng 30 2.2.Phương pháp hạch toán cụ thể 31 II.Trích số liệu Q2 (1/4 - 30/6) năm 2993 41 1.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 43 Chi phí nhân công trực tiếp 49 Chi phí sản xuất chung 57 Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xí nghiệp xây lắp Điện 63 I Nhận xét đánh giá thực trạng chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xí nghiệp xây lắp Điện 63 II.Một số kiến nghị đóng góp nhằm hoàn thiện máy kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm 65 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp Nhận xét đơn vị thực tập more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp Nhận xét giáo viên hướng dẫn more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp Mục lục Lời nói đầu Lời cảm ơn Phần I Đặc điểm tình hình chung Xí nghiệp lắp máy xây dựng điện I Quá trình hình thành phát triển Xí nghiệp lắp máy xây dựng điện II Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh III Tình hình chung công tác kế toán đơn vị Phần II Thực trạng kế toán tập hợp chi phí tính giá thành xí nghiệp nghiệp xây lắp điện A Cơ sở lý luận kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xí nghiệp xây lắp I Sự cần thiết phải nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Bản chất chi phí sản xuất Phân loại chi phí sản xuất Bản chất xây dựng giá thành sản phẩm Phân loại giá thành Mối quan hệ sản phẩm sản xuất tính giá thành sản phẩm II Đối tượng phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Trang Chuyên đề tốt nghiệp Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất Tính giá thành sản phẩm B Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp lắp máy xây dựng điện Phân loại, phương pháp hình thức trình tự ghi sổ kế toán Quy trình hạch toán thực tế đơn vị Trích số liệu Q2 năm 2003 Phần III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp xây lắp điện Nhận xét công tác kế toán Một số kiến nghị Tự kiểm điểm thân trình thực tập Nhận xét đơn vị thực tập more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D [...]... nghiệp Chi phí sản xuất của xí nghiệp xây lắp là toàn bộ chi phí về lao động sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất, thi công và cấu thành trên giá thành sản phẩm xây lắp Giá thành sản phẩm xây lắp là toàn bộ chi phí bỏ ra để hoàn thành khối lượng sản phẩm xây lắp theo quy định 2.Phương pháp hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp Để hạch toán chi phí sản xuất và tính. .. của xí nghiệp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Học viên: Lê Tiến Dũng K27D Chuyên đề tốt nghiệp Phần II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Lắp máy và xây dựng Điện A Sở lý luận của kế toán tập hợp chi phí và tính tổng sản phẩm I Sự cần thiết nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí và tính tổng sản. .. đối tượng tập hợp chi phí sản xuất nhưng chúng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau Số liệu chi phí sản xuất tập hợp là cơ sở căn cứ để tính giá thành cho từng đối tượng tính giá thành 2.2.Kỳ tính giá thành sản phẩm Là thời kỳ bộ phận kế toán giá thành cần tiến hành công việc tính giá thành cho các đối tượng tính giá thành Xác định kỳ tính giá thành thích hợp giúp việc tính giá thành khoa học hợp lý... những chi phí doanh nghiệp đã bỏ ra cho hoạt động sản xuất Nó là căn cứ cơ sở, là tiền đề để tính giá thành sản phẩm, công việc, lao vụ đã hoàn thành Sự tiết kiệm hay lãng phí của doanh nghiệp về chi phí sản xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm thấp hay cao Do đó giá thành sản phẩm gắn liền với chi phí sản xuất II Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. .. sinh và bảng tổng hợp số liệu chứng từ để lập báo cáo kế toán II Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp 1.Đặc điểm xí nghiệp xây lắp Đặc điểm của xí nghiệp xây lắp có ảnh hưởng đến việc tổ chức công tác kế toán trong qúa trình đầu tư xây lắp điện nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh Xây dựng điện. .. K27D Chuyên đề tốt nghiệp 2.3.2.Phương pháp tính giá thành phân bước, * Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm áp dụng thích hợp trong trường hợp xác định đối tượng tính giá thành nửa thành phẩm và thành phẩm, kế toán căn cứ vào chi phí sản xuất đã tập hợp theo từng giai đoạn sản xuất Lần lượt tính tổng giá thành đơn vị nửa thành phẩm của giai đoạn sản xuất trước chuyển... trường hợp xác định đối tượng tính giá thành chỉ là thành phẩm sản xuất hoàn thành ở giai đoạn công nghệ cuối cùng Kế toán căn cứ vào số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp được trong kỳ theo từng giai đoạn sản xuất Chi phí sản xuất của từng giai đoạn công nghệ sản xuất nằm trong giá thành thành phẩm đã được tính kết chuyển song song từng khoản để tổng hợp tính giá thành và giá thành đơn vị của thành phẩm. .. của sản phẩm ZTT = ZĐM Chênh lệch do; thay đổi định mức Chênh lệch;thoát ly mức Trên đây là một số đặc điểm nổi bật của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công việc, lao vụ hoàn thành trong kỳ của doanh nghiệp sản xuất Từ đó tính được kết quả hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn doanh nghiệp B Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp. .. theo phạm vi tính toán - Giá thành sản xuất gồm các chi phí sản xuất: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung tính cho từng sản phẩm công việc lao vụ đã hoàn thành Là căn cứ để tính toán xác định lãi trước thuế lợi tức của doanh nghiệp 5 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai khái niệm riêng... hợp chi phí sản xuất thường là sản phẩm, nhóm sản phẩm tại các phân xưởng bộ phận sản xuất 1.2.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất - Phương pháp tập hợp trực tiếp chi phí sản xuất áp dụng với những chi phí trực tiếp liên quan đến một số đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Căn cứ vào chứng từ gốc về chi phí phát sinh để tập hợp trực tiếp cho từng đối tượng - Phương pháp phân nổ gián tiếp chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện , Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện , Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện , Phần I: Đặc điểm tình hình chung của Xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện., Đặc điểm về tổ chức bộ máy xí nghiệp, III.Tình hình chung về công tác kế toán tại xí nghiệp Lắp máy và xây dựng Điện., và xây dựng Điện., Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm, Phương pháp hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp., Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp., Chi phí nhân công trực tiếp, Chi phí sản xuất chung, tại xí nghiệp xây lắp Điện., I. Nhận xét đánh giá thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp Điện.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay