Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại công ty liên hợp thực phẩm hà tây

89 170 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:44

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 Lời mở đầu Nói đến kinh tế thị trường nói đến tính cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp tham gia vào kinh tế thị trường phải độc lập tự chủ, tìm cho hướng riêng nhằm thích nghi với thị trường đồng thời phải tối đa hoá lợi nhuận doanh nghiệp Bên cạnh việc tối thiểu hoá đầu vào doanh nghiệp cần phải ý, quan tâm đến khâu tiêu thụ nhằm tối đa hoá đầu Có thể nói tiêu thụ khâu quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung chu kỳ sản xuất kinh doanh nói riêng Như Ăng-ghen nói Tiêu thụ không đơn kết sản xuất, đến lượt nó, tác động trở lại sản xuất có thông qua tiêu thụ, mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp thực hiện, doanh nghiệp có doanh thu để mặt bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh bỏ ra, mặt khác có tích luỹ để đầu tư vào tái sản xuất chu kỳ sau Chu kỳ sau quy mô sản xuất định mở rộng, giản đơn hay thu hẹp trực tiếp vào sản lượng tiêu thụ kỳ trước Có thể nói hoạt động tiêu thụ thước đo phát triển doanh nghiệp đăch biệt doanh nghiệp sản điều kiện kinh tế thị trường Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ cung cấp nguồn thông tin, số liệu tình hình tiêu thụ sản phẩm giúp nhà quản lý doanh nghiệp nắm tình hình tiêu thụ sở đưa định kinh doanh đắn phù hợp nhằm mang lại hiệu kinh doanh cao cho doanh nghiệp Công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây công ty sản xuất lương thực thực phẩm đầu ngành Sở Công nghiệp tỉnh Hà tây Do đặc trưng sản phẩm mặt hàng bánh kẹo, bia, rượu có thời gian sử dụng ngắn, thị trường cạnh tranh cao nên công tác tiêu thụ quản lý tiêu thụ quan tâm trọng, kế toán tiêu thụ thành phẩm phần hành công tác kế toán công ty Nhận thức tầm quan trọng kế toán tiêu thụ thành phẩm việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sản xuất, kết hợp lý luận trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tình hình thực tế hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm Công ty Liên Hợp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 Thực Phẩm Hà Tây em chọn nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm Công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây Nội dung luận văn tốt nghiệp em gồm chương sau: Chương I: Lý luận chung kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất Chương II: Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm Công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm Công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 chương I lý luận chung công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất I/ Lý luận chung kế toán tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kinh tế thị trường Đặc điểm kinh tế thị trường: Lịch sử đời phát triển thị trường gắn liền với việc xuất phát triển sản xuất hàng hoá, tức gắn liền với trình sản xuất lưu thông hàng hoá, đâu có sản xuất hàng hoá có thị trường Thị trường nơi thể tập trung mâu thuẫn sản xuất hàng hoá, mục tiêu khởi điểm trình kinh doanh nơi kết thúc trình kinh doanh Thị trường hiểu lĩnh vực trao đổi, mua bán mà chủ thể kinh tế cạnh tranh với với mục đích để tìm kiếm lợi nhuận giành ưu theo quy luật sản xuất lưu thông Mỗi hình thái kinh tế có chế hoạt động tương ứng, kinh tế thị trường kinh tế vận hành theo chế thị trường sản xuất gì, sản xuất nào, sản xuất cho quy định thông qua thị trường Trong thị trường giá thị trường phạm trù trung tâm, bàn tay vô hình điều tiết sản xuất xã hội kích thích sản xuất, thông qua giá thị trường thực chức điều tiết kích thích Cung cầu phạm trù kinh tế lớn bao trùm thị trường, quan hệ cung cầu thị trường yếu tố quan trọng trực tiếp định giá thị trường Kinh tế thị trường hình thức phát triển cao kinh tế hàng hoá, kinh tế hàng hoá phát triển điều có nghĩa phạm trù hàng hoá, phạm trù tiền tệ thị trường phát triển mở rộng Hàng hoá không bao gồm sản phẩm đầu sản xuất mà bao gồm yếu tố đầu vào sản xuất Dung lượng thị trường cấu thị trường mở rộng hoàn thiện, hoạt động kinh tế thị trường tiền tệ hoá người ta gọi kinh tế hàng hoá kinh tế thị trường Kinh tế thị trường có đặc trưng sau: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 Một : Tính tự chủ chủ thể kinh tế cao Các chủ thể kinh tế kinh tế thị trường bao gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân Nhà nước, họ tham gia vào thị trường phải tự bù đắp chi phí tự chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh Các chủ thể kinh tế tự liên kết liên doanh, tự tổ chức trình sản xuất theo luật định Đây đặc trưng quan trọng kinh tế thị trường Hai : Giá xác định thị trường Theo lý luận Mác giá biểu tiền giá trị hàng hoá, mà giá trị hàng hoá lại kết tinh hao phí lao động xã hội cần thiết Song thực tế, giá định giá trị hàng hoá chịu ảnh hưởng lớn quan hệ cung cầu, biến động quan hệ cung cầu kéo theo biến động giá ngược lại Như vậy, kinh tế thị trường giá phạm trù kinh tế trung tâm, vừa phong vũ biểu phản ánh tình trạng thị trường, lại vừa công cụ thông qua cung cầu để điều tiết hoạt động chủ thể kinh tế Ba : Khách hàng giữ vai trò quan trọng kinh tế thị trường Các doanh nghiệp muốn bán nhiều hàng hoá thu nhiều lợi nhuận trước hết phải hướng vào khách hàng, phải coi khách hàng thượng đế , phải tìm hiểu nhu cầu thị hiếu họ, sản xuất bán mà khách hàng cần mà có Để thu hút ngày nhiều khách hàng phía doanh nghiệp cần phải thường xuyên cải tiến thay đổi mẫu mã sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hoá cho phù hợp với nhu cầu ngày cao khách hàng Bốn : Cạnh tranh yêu cầu tất yếu kinh tế thị trường Trong kinh tế thị trường động lực cạnh tranh suy đến xuất phát từ lợi ích kinh tế, tồn sở đơn vị sản xuất hàng hoá độc lập khác lợi ích kinh tế, cạnh tranh tất yếu có người kẻ thua Nếu lợi nhuận thúc đẩy cá nhân cạnh tranh lại bắt buộc họ thúc đẩy họ phải điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cho có hiệu tốt Trước yêu cầu đó, muốn thu nhiều lợi nhuận buộc đơn vị sản xuất kinh doanh phải đua tối ưu hoá đầu vào, cải tiến kĩ thuật, áp dụng công nghệ vào sản xuất để nâng cao suất lao động nhằm hạ giá thành sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ xuống không vượt khỏi khuôn khổ more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 pháp luật Trong kinh tế thị trường cạnh tranh yêu cầu tất yếu, doanh nghiệp không thích ứng với quy luật cạnh tranh bị loại bỏ dẫn đến phá sản Tuy nhiên bên cạnh đặc điểm coi ưu điểm kinh tế thị trường tồn số nhược điểm tình trạng phân hoá giầu nghèo, lạm phát, khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp ngày tăng, chạy theo lợi nhuận nên việc khai thác sử dụng tài nguyên cách vô tội vạ, phá huỷ môi trường Cạnh tranh động lực kinh tế song thân cạnh tranh lại chứa đựng nhân tố tạo đối lập với nó, độc quyền, mà độc quyền sở để làm nảy sinh quan hệ cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại cho người tiêu dùng xã hội Chính nhược điểm nên cần có can thiệp, điều tiết vĩ mô Nhà nước kinh tế Hiện Nhà nước ta xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, yêu cầu khách quan nhằm phát triển lực lượng sản xuất qua phù hợp với xu thời đại phù hợp với nguyện vọng nhân dân ta Đặc điểm kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất Tiêu thụ thành phẩm giai đoạn cuối trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sản xuất, giai đoạn có tính định tới tồn phát triển doanh nghiệp Thành phẩm mà doanh nghiệp sản xuất bán nhiều bù đắp chi phí doanh nghiệp bỏ ra, giúp doanh nghiệp thu hồi lại vốn để tiếp tục tái sản xuất sản phẩm đem lại hiệu sản xuất kinh doanh lợi nhuận cho doanh nghiệp Trên sở doanh nghiệp có điều kiện để nâng cao phát triển sản xuất chiều rộng lẫn chiều sâu Ngược lại, sản phẩm sản xuất không thị trường chấp nhận , không bán gây ứ đọng vốn, dẫn đến sản xuất bị ngưng trệ, quay vòng vốn chậm, vốn để tiếp tục trình tái sản xuất Nếu tình trạng không khắc phục, lâu ngày dẫn doanh nghiệp đến bờ vực phá sản Do vậy, với doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường phải xác định more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 khả doanh nghiệp mình, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng nào, đối tượng phục vụ ai, kinh doanh theo hình thức tức doanh nghiệp phải hoạch định chiến lược kinh doanh từ khâu sản xuất khâu tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh có đảm bảo cho tồn phát triển doanh nghiệp 2.1 Các phương thức tiêu thụ : 2.1.1 Phương thức bán buôn: Bán buôn việc bán hàng cho doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp thương mại Kết thúc trình này, hàng hoá thành phẩm nằm lĩnh vực lưu thông Đặc điểm phương thức số lượng bán lần lớn nên doanh nghiệp thường lập chứng từ cho lần bán kế toán tiến hành ghi sổ sau nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phương thức tiến hành theo hình thức sau: - Hình thức giao hàng trực tiếp : Theo hình thức này, bên mua cử đại diện đến doanh nghiệp sản xuất để nhận hàng, doanh nghiệp sản xuất giao trực tiếp cho đại diện bên mua Sau đại diện bên mua nhận đủ hàng, toán tiền chấp nhận nợ, hàng bán xác định tiêu thụ - Hình thức chuyển hàng : Theo hình thức này, vào hợp đồng ký kết, doanh nghiệp sản xuất phương tiện vận tải thuê ngoài, chuyển hàng đến giao cho bên mua địa điểm thoả thuận Thành phẩm chuyển bán thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Số thành phẩm xác định tiêu thụ nhận tiền bên mua toán giấy báo bên mua nhận hàng chấp nhận toán Chi phí vận chuyển doanh nghiệp sản xuất chịu hay bên mua chịu theo thoả thuận từ trước hai bên hợp đồng 2.1.2 Phương thức bán lẻ: Bán lẻ bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, người bán giao hàng cho khách thu tiền khách hàng Phương thức bán lẻ diễn quầy hàng nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng dân cư tiến hành theo hình thức sau: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 - Bán hàng thu tiền trực tiếp : Theo hình thức này, nhân viên bán hàng vừa người trực tiếp thu tiền, giao hàng cho khách ghi hàng bán vào thẻ quầy hàng Cuối ngày cuối ca nhân viên bán hàng kiểm kê, nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ nộp thẳng vào ngân hàng, đồng thời kiểm kê hàng hoá, xác định lượng hàng bán lập bảng kê bán lẻ hàng hoá dịch vụ - Bán hàng thu tiền tập trung : Hình thức tách rời nghiệp vụ bán hàng thu tiền tức việc thu tiền người mua giao hàng cho người mua tách rời Mỗi quầy hàng có nhân viên thu tiền làm nhiệm vụ viết hoá đơn thu tiền mua hàng khách Khi mua hàng, trước tiên khách hàng đến bàn viết hóa đơn mua hàng toán tiền hàng, sau đem hoá đơn nhận hàng nhân viên bán hàng giao Hết ngày nhân viên bán hàng vào hoá đơn bán hàng để xác định lượng hàng bán ngày lập báo cáo bán hàng - Bán hàng tự phục vụ (tự chọn): Theo hình thức này, khách hàng tự chọn lấy hàng hoá, mang đến bàn tính tiền để tính tiền toán tiền hàng Nhân viên thu tiền kiểm hàng, tính tiền, lập hoá đơn bán hàng thu tiền khách hàng Nhân viên bán hàng có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng bảo quản hàng hoá quầy phụ trách - Bán hàng tự động: Là hình thức bán lẻ hàng hoá mà doanh nghiệp sử dụng máy bán hàng tự động chuyên dùng cho một vài loại hàng hoá đặt nơi công cộng, sau người mua bỏ tiền vào máy, máy tự động đẩy hàng cho người mua 2.1.3 Phương thức bán hàng gửi đại lý : Theo phương thức doanh nghiệp sản xuất giao hàng cho sở đại lý, bên nhận đại lý trực tiếp bán hàng phải toán tiền hàng cho doanh nghiệp sản xuất, hưởng hoa hồng đại lý bán Số thành phẩm gửi đại lý thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp sản xuất, số thành phẩm xác định tiêu thụ doanh nghiệp nhận tiền bên nhận đại lý toán chấp nhận toán thông báo số hàng bán được, doanh nghiệp quyền sở hữu số hàng 2.1.4 Phương thức bán hàng trả góp : Theo phương thức này, người mua trả tiền mua hàng thành nhiều lần Số lần trả số tiền trả lần tuỳ theo thoả thuận hai bên more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 mua bán Ngoài số tiền thu theo giá bán thông thường, doanh nghiệp thu thêm người mua khoản lãi trả chậm 2.2 Phạm vi hàng bán thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng: 2.2.1 Phạm vi hàng bán: Trong doanh nghiệp sản xuất hàng hoá, thành phẩm coi bán phải đảm bảo điều kiện sau: - Phải thông qua mua bán toán tiền theo hình thức toán định - Hàng hoá, thành phẩm bán thuộc diện sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Bên bán quyền sở hữu hàng hoá, thành phẩm thu tiền có quyền đòi tiền người mua Các trường hợp xuất hàng đặc biệt coi bán: - Hàng hoá xuất để toán tiền lương, tiền thưởng cho công nhân viên, toán thu nhập cho bên tham gia liên doanh - Trường hợp hàng hoá xuất đổi để lấy hàng hoá khác (còn gọi bán hàng toán hàng hay gọi hàng hoá đối lưu) - Hàng hoá xuất làm quà biếu, tặng thưởng trang trải quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi - Hàng hoá xuất dùng nội doanh nghiệp, sử dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kể trường hợp xuất hàng quảng cáo tiếp thị - Hàng hoá hao hụt tổn thất khâu bán theo hợp đồng bên mua chịu 2.2.2 Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng: Theo chuẩn mực số 14 doanh thu thu nhập khác ban hành công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ trưởng Bộ tài doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thoả mãn điều kiện sau: a Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá cho người mua more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 Doanh nghiệp phải xác định thời điểm chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu cho người mua trường hợp cụ thể : - Theo hình thức giao hàng trực tiếp thời điểm chuyển giao rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu cho người mua sau hàng hoá, thành phẩm giao cho bên mua, bên mua ký nhận đủ hàng, trả tiền chấp nhận nợ - Theo hình thức chuyển hàng thời điểm chuyển giao bên bán nhận tiền bên mua toán giấy báo bên mua nhận hàng chấp nhận toán - Theo hình thức gửi đại lý bán thời điểm chuyển giao rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa doanh nghiệp nhận tiền bên nhận đại lý toán chấp nhận toán - Theo hình thức bán lẻ, bán trả góp thời điểm chuyển giao lúc giao hàng cho người mua, người mua toán toàn tiền toán phần Trong hầu hết trường hợp, thời điểm chuyển giao phần lớn rủi ro trùng với thời điểm chuyển giao lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hợp pháp quyền kiểm soát hàng hoá cho người mua b Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lí hàng hoá người sở hữu hàng hoá quyền kiểm soát hàng hoá Trường hợp doanh nghiệp chịu phần lớn rủi ro gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa giao dịch không coi hoạt động bán hàng doanh thu không ghi nhận Nếu doanh nghiệp chịu phần nhỏ rủi ro gắn liền với quyền sở hữu hàng hoá việc bán hàng xác định doanh thu ghi nhận c Doanh thu xác định tương đối chắn tức xác định tương đối chắn thời điểm chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá cho người mua d Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng Trường hợp lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng phụ thuộc yếu tố không chắn ghi nhận doanh thu yếu tố không chắn xử lý xong more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 e Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Doanh thu chi phí liên quan tới giao dịch phải ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp Các chi phí, bao gồm chi phí phát sinh sau ngày giao hàng thường xác định chắn điều kiện ghi nhận doanh thu thoả mãn 2.3 Các phương thức toán: Thực nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm, vốn doanh nghiệp chuyển từ hình thái vật sang hình thái tiền tệ Doanh nghiệp quyền sở hữu hàng hoá thành phẩm lại quyền sở hữu lượng tiền tệ định bên mua chi trả Việc toán tiền hàng tiến hành trả chậm trả dần hai bên tự thoả thuận Phương thức toán thể tín nhiệm lẫn hai bên mua bán, đồng thời gắn liền với vận động hàng hoá với số tiền vốn , đảm bảo cho hai bên có lợi Hiện nay, doanh nghiệp thường áp dụng phương thức toán : toán trực tiếp toán không trực tiếp 2.3.1 Phương thức toán trực tiếp tiền mặt : Đây hình thức toán mà người mua sau nhận vật tư, hàng hoá bên bán cung cấp tiến hành toán trực tiếp tiền mặt cho bên bán Thông thường hình thức toán tiền mặt thường áp dụng hàng hoá tiêu thụ nước, bên có khoảng cách địa lý gần Đối với mặt hàng bán với số lượng ít, bán lẻ, khoản chi vận chuyển thường toán tiền mặt 2.3.2 Phương thức toán qua ngân hàng : Trong điều kiện kinh tế phát triển ngân hàng giữ vai trò quan trọng quan hệ toán tiền hàng người mua người bán, phương thức toán qua ngân hàng phong phú đa dạng, việc lựa chọn phương thức phụ thuộc điều kiện bên thoả thuận bên mua bên bán Các phương thức toán qua ngân hàng gồm : a Thanh toán séc: 10 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 LHTPHT 2.4 Hệ thống sổ sách kế toán 43 Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm công ty 55 LHTPHT 3.1 Nhận xét chung 55 3.2 Đánh giá kế toán tiêu thụ thành phẩm công ty 56 LHTPHT chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm công ty 59 LHTPHT I Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm công ty LHTPHT 59 Sự cần thiết phải hoàn thiện 59 Yêu cầu hoàn thiện 60 II Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm công ty LHTPHT 61 III ý nghĩa việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm DNSX Kết luận more information and additional documents 75 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 70 72 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 sơ đồ 3: sơ đồ hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương thức bán hàng gửi đại lý ( Đại lý giá hưởng hoa hồng ) TK 154,155 Xuất kho thành phẩm nhờ đại lý bán hộ TK 157 Giá vốn thành phẩm tiêu thụ TK 511 Doanh thu bán hàng chưa có thuế VAT TK 111,112,131 Số tiền trừ hoa hồng đại lý TK 3331 Thuế VAT đầu (nếu có ) TK 632 TK 641 Hoa hồng đại lý more information and additional documents 76 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 sơ đồ 4: Sơ đồ hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương thức bán hàng trả góp ( Hàng bán chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ) TK 511 Doanh thu bán hàng trả góp chưa có thuế GTGT TK 515 TK 3387 Chênh lệch tổng giá Từng kỳ kết chuyển bán trả góp với giá bán doanh thu tiền lãi trả tiền chưa có thuế GTGT TK 33311 Thuế GTGT đầu more information and additional documents 77 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ TK 111,112 Trả tiền lần đầu TK 131 Số tiền nợ trả dần Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 Tài liệu tham khảo Hạch toán kế toán doanh nghiệp thương mại - ĐHTM, ĐHKTQD - Nhà xuất tài Kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam - TS Nghiêm Văn Lợi - Nhà xuất tài (2002) Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Bộ Tài - Nhà xuất tài (2002) Hướng dẫn kế toán thực chuẩn mực kế toán - Bộ Tài - Nhà xuất tài (2002) Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán, tập lập báo cáo tài doanh nghiệp - Nhà xuất thống kê Sơ đồ hướng dẫn kế toán doanh nghiệp Việt Nam (Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam) - TS Lê Thị Hoà - Nhà xuất tài (2003) Các báo, tạp chí kế toán, luận văn khoá trước more information and additional documents 78 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 ý kiến, nhận xét công ty more information and additional documents 79 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 more information and additional documents 80 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 Sơ đồ sơ đồ hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương thức bán buôn, bán lẻ ( Theo phương pháp kê khai thường xuyên doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ) TK 154,155 TK 632 Giá vốn thành phẩm thực tế tiêu thụ TK 911 K/c giá vốn TP tiêu thụ TK 511 K/c doanh thu để xác định kết kinh doanh TK 333 TK 157 Thuế TTĐB, thuế xuất phải nộp Trị giá thực tế Giá vốn TP TP gửi bán tiêu thụ TK 635 K/c chiết khấu toán TK 641 TK 521,531,532 K/c khoản giảm TK 111,112 giá hàng bán, hàng Giá bán bán bị trả lại, CKTM chưa thuế Các khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả TK 33311 lại, CKTM VAT đầu K/c chi phí bán hàng Tổng giá toán more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 70 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 Ghi : Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, cuối kỳ more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 71 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 Sơ đồ sơ đồ hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương thức bán buôn, bán lẻ ( Theo phương pháp kiểm kê định kỳ doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ) TK 155,157 K/c trị giá TP tồn kho cuối kỳ TP gửi bán TK 632 TK 911 K/c doanh thu để xác định kết kinh doanh K/c trị giá TP tồn K/c giá vốn kho đầu kỳ TP TP tiêu thụ gửi bán TK 154 TK 333 Thuế TTĐB thuế XK phải nộp TK 631 K/c trị giá TP Trị giá SPDD K/c trị giá TP tồn kho cuối kỳ đầu kỳ SX kỳ TP gửi bán TK 635 K/c chiết khấu toán TK 641,642 TK 521,531,532 K/c khoản giảm giảm giá hàng TK 111,112 bán, hàng bán Giá bán bị trả lại, CKTM chưa thuế Các khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả TK 3331 lại, CKTM VAT đầu Chi phí bán hàng, chi phí QLDN more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ TK 511 72 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 Tổng giá toán Ghi : Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, cuối kỳ more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 73 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 biểu số 12 Công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây bảng kê tiêu thụ thành phẩm tháng 2/ 2003 Xuất bán tháng Tên sản phẩm Các khoản giảm trừ Doanh thu ĐVT số lượng Doanh thu Giảm giá 940.077.800 3.589.600 Hàng bán bị trả lại Lượng Tiền Thuế TTĐB Lượng Tiền I SP chịu thuế ttđb Bia lít 296.768,4 Rượu lít 58,5 Cộng SP (TTĐB) 129.094.000 296.768,4 630.700 105.100 940.708.500 3.589.600 - 58,5 129.199.100 807.394.200 525.600 807.919.800 II SP chịu thuế gtgt Khoáng chai 15.045 8.929.700 7.522,5 8.929.700 Nước hoa chai - - - Kẹo loại gói 7.125 17.644.200 2.203,3 17.644.200 Bánh kem xốp gói 14.115 87.230.700 4.423,6 82.286.700 Bánh quy gói 88.838 153.937.300 15.102,5 153.937.300 Bánh lương khô gói 5625 10.737.700 1.125 10.737.700 Bánh trung thu gói more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 800 4.944.000 74 Luận văn tốt nghiệp Mứt tết gói Mỳ tôm gói Cộng SP (GTGT) Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 278.479.600 4.944.000 273.535.600 1.219.158.100 cộng SP 1.081.455.400 biểu số 13 Công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây sổ chi tiết công nợ Tháng / 2003 Tài khoản 131: Phải thu khách hàng Đối tượng pháp nhân: CHTPƯNG Cửa hàng thực phẩm ứng Hòa Diễn giải Ngày số Tỷ giá Số phát sinh nợ Ngoại tệ VND Số dư đầu kỳ more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 75 Số phát sinh có Ngoại tệ VND Số dư (Nợ + ; Có - ) Ngoại VND tệ 1.418.300 TK đối ứng Luận văn tốt nghiệp 21/2 52537 Phải thu khách hàng Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 3.399.000 4.817.300 511 33311 23/2 521 Khách hàng nộp tiền hàng 3.399.000 1.418.300 111 635 tổng cộng 20.857.000 Người lập biểu 15.553.000 6.724.300 Ngày .tháng năm Kế toán trưởng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 76 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 Biểu số 14 Công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây bảng tổng hợp công nợ Tháng 2/2003 Diễn giải Số dư đầu kỳ Nợ CHTPƯNG Có Số phát sinh Luỹ kế từ đầu năm Số dư cuối kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ 20.859.000 15.553.000 54.215.400 47.491.400 6.724.300 25.000.000 30.000.000 39.125.500 50.125.500 76.880.000 56.115.400 56.115.400 184.577.000 261.457.000 76.880.000 500.000 15.225.000 28.556.000 12.831.000 15.225.000 54.151.800 22.281.000 12.281.000 82.564.200 66.164.000 10.000.000 1.418.300 Có Cửa hàng thực phẩm ứng Hòa DUNGTH - Chị 6.000.000 11.000.000 Dung Tam Hiệp OANHTB- Chị Oanh Thái Bình HAIMM- Hải Miếu Môn THANHHY-Chị Thanh Hưng Yên more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 77 Luận văn tốt nghiệp Cộng 856.700.000 261.200.000 978.580.000 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 518.720.000 78 1.464.150.000 1.028.571.000 2.015.500.000 960.140.000 [...]... http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 Chương II Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty liên hợp thực phẩm hà tây I/ Đặc điểm chung về Công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây: 1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển công ty: 1.1 Quá trình hình thành : Công ty LHTP Hà Tây là 1 doanh nghiệp Nhà nước thuộc Sở Công nghiệp Hà Tây bắt đầu xây dựng năm 1969 nhưng... Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 + Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Bình quân gia quyền Trị giá của thành phẩm tồn kho cuối kỳ = Số lượng thành phẩm tồn kho x Giá bình quân đơn vị II/ Tình hình kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây 1 Đặc điểm kế toán tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây Mỗi doanh nghiệp khi tham... lí tốt công tác tiêu thụ thành phẩm thí đòi hỏi phải quản lí tốt thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 3.1 Yêu cầu quản lí thành phẩm : Trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hàng hoá bao gồm thành phẩm, bán thành phẩm và lao vụ, trong đó thành phẩm là chủ yếu và chiếm tỉ trọng lớn Mặt khác thành phẩm là bộ phận chủ yếu hình thành nên tài sản của doanh nghiệp là thành quả lao động của toàn doanh nghiệp. .. chẽ từ khi ký kết hợp đồng tiêu thụ, giao hàng cho khách, thanh toán tiền hàng, thuế giá trị gia tăng và các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước cũng như khi xác định kết quả kinh doanh 2 Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây 2.1 Tổ chức hạch toán ban đầu : Hiện nay đối với hoạt động tiêu thụ thành phẩm, công ty sử dụng các chứng từ như : Hoá đơn bán hàng, hoá đơn... tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Phương K35 D5 - 1 kế toán chuyên về kế toán tiền gửi ngân hàng, tiền vay và dịch vụ đời sống - 1 kế toán chuyên viết hoá đơn bán hàng và theo dõi công nợ - 1 thủ quĩ Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty Sơ đồ 6: Kế toán trưởng (kiêm kế toán TSCĐ, tiền lương, chi phí và tính giá thành) Kế toán tiền mặt, Tiêu thụ thành phẩm và thanh toán Kế toán NVL và công cụ lao động Kế toán. .. của hàng hoá, thành phẩm theo công thức : Trị giá thực tế bình Trị giá thựctế của thành Trị giá thực tế của thành phẩm, hàng hoá tồn kho + phẩm, hàng hoá nhập kho trong kỳ đầu kỳ quân của 1 đơn vị thành = phẩm, hàng hoá Số lượng thành phẩm hàng hoá tồn kho đầu kỳ + Số lượng thành phẩm, hàng hoá nhập kho trong kỳ Sau đó tính trị giá vốn của từng loại thành phẩm, hàng hoá xuất bán trong kỳ theo công. .. riêng phù hợp với đặc điểm của công ty, phù hợp với yêu cầu của thành phẩm và của hoạt động sản xuất kinh doanh Xuất phát từ đặc điểm của công ty là một doanh nghiệp Nhà nước vừa và nhỏ chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng như bia rượu, nước giải khát, bánh mứt kẹo nên công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây có một số đặc điểm sau: - Các sản phẩm của công ty thường... kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm : Trong nền kinh tế thị trường tổ chức tốt công tác công tác tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng : Từng bước hạn chế được sự thất thoát thành phẩm, phát hiện được những thành phẩm chậm luân chuyển để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn Số liệu mà kế toán tiêu thụ thành phẩm cung cấp sẽ... kiêm kế toán TSCĐ, kế toán chi phí , tiền lương, tổng hợp chi phí và tính giá thành thành phẩm đồng thời vào cuối kỳ phải tổng hợp số liệu, lập các báo cáo quyết toán trình cấp trên - 1 kế toán (phó phòng) chuyên kế toán về tiền mặt, kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và thanh toán tiền hàng - 1 kế toán phụ trách về kế toán nguyên vật liệu và công cụ lao động 31 more information and additional documents... nắm vững nội dung của việc tổ chức công tác tiêu thụ thành phẩm II/ Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất 1 Hạch toán ban đầu : Là quá trình theo dõi, ghi chép, hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các chứng từ kế toán để làm cơ sở cho việc hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết Theo quy định hiện hành khi bán hàng doanh nghiệp phải sử dụng các hoá đơn sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại công ty liên hợp thực phẩm hà tây , Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại công ty liên hợp thực phẩm hà tây , Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại công ty liên hợp thực phẩm hà tây

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay