Skkn một số kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động giáo dục thể chất đạt hiệu quả ở trường tiểu học

31 163 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:42

CHỮ VIẾT TẮT HS : Học sinh GV : Giáo viên TPT : Tổng phụ trách CBGV : Cán giáo viên TH : Tiểu học HĐGDTC : Hoạt động giáo dục Thể chất CLB : Câu lạc TDTT : Thể dục thể thao TTXS : Tiên tiến xuất sắc TNCS HCM : Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TNTP HCM : Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh TB : Trung bình SL : Số lượng HKI : Học kỳ I HKII : Học kỳ II BP : Biện pháp NXB : Nhà xuất GD-ĐT : Giáo dục - Đào tạo MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lí chọn nghiên cứu: Như biết, nhà trường thể dục thể thao gồm giáo dục thể chất hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa Hoạt động Giáo dục thể chất hoạt động giáo dục quan trọng, góp phần giáo dục rèn luyện người phát triển toàn diện Hoạt động giáo dục thể chất nhà trường gồm giáo dục thể chất hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho học sinh Hoạt động Giáo dục thể chất (HDDGDTC) nhà trường nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần hình thành bồi dưỡng nhân cách, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh Có thể nói vốn quí người sức khỏe trí tuệ Có sức khỏe tốt tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển tốt ngược lại Thể dục thể thao (TDTT) giúp học sinh có sức khỏe tốt, từ đó, học tập môn học tham gia hoạt động nhà trường đạt hiệu cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, để em trở thành người có ích cho xã hội Hoạt động TDTT giúp cho học sinh (HS) có tính kỉ luật cao, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, tinh thần đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn, cố gắng, tính thật thà, trung thực Tập luyện TDTT thường xuyên có kế hoạch giúp em có nếp sống lành mạnh, vui tươi, học tập làm việc khoa học Từ góp phần giáo dục đạo đức hình thành nhân cách cho học sinh Hiện nay, đứng trước xu hội nhập, đất nước cần nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, ngành giáo dục phải có nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu Đảng nhà nước ta thường xuyên quan tâm đến nghiệp giáo dục hệ trẻ cung chất lượng giáo dục nhằm đào tạo rèn luyện người phất triển toàn diện Xác định tầm quan trọng công tác giáo dục thể chất hoạt động TDTT, từ ngày đầu thành lập nước Chủ tịch Hồ Chí Minh lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Bác viết: “Mỗi người dân yếu ớt tức làm cho nước yếu ớt Một phần người dân mạnh khỏe, tức làm cho nước mạnh khỏe Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe bổn phận người dân yêu nước” Lời dạy Người nhắc nhở động viên người dân hăng hái tham gia luyện tập TDTT định hướng cho hoạt động giáo dục thể chất nhà trường phổ thông TDTT trường học nước ta phận quan trọng cấu thành TDTT toàn dân, nơi giao hai lĩnh vực giáo dục TDTT TDTT trường học không phương tiện, nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất mà góp phần rèn luyện nhân cách, đạo đức, ý chí, kỷ luật lối sống lành mạnh cho học sinh Chính vậy, TDTT trường học góp phần tích cực tạo nguồn nhân lực phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Do đó, việc đầu tư phát triển TDTT trường học nhu cầu tất yếu Tuy nhiên, việc làm đòi hỏi trách nhiệm, quan tâm phối hợp đồng riêng ngành nghề nào, đơn vị mà tâng lớp xã hội Hoạt động giáo dục phải thể theo nguyên lý: Học đôi với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn Giáo dục TH nhằm giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục Tiểu học, có trình độ học vấn phổ thông sở hiểu biết ban đầu kỹ thuật hướng nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt để tiếp tục học Trung học sở, Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp vào lao động Để đáp ứng yêu cầu đó, mục tiêu giáo dục phổ thông đặt là: Giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc (Luật Giáo dục - 2005) Từ mục tiêu đó, nhà trường cần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất nhằm thực tốt hiệu: Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, khoẻ để học tập, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hoạt động giáo dục thể chất nhà trường phận hoạt động giáo dục nói chung Vì vậy, hoạt động giáo dục thể chất phải nhằm hướng tới mục tiêu Hoạt động giáo dục thể chất nhà trường không nhằm mục tiêu phát triển người toàn diện mà góp phần thúc đẩy phong trào TDTT cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường Chất lượng hoạt động nhà trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố Đánh giá kết giáo dục nhà trường không vào chất lượng văn hóa mà phải chất lượng mặt hoạt động khác, hoạt động giáo dục thể chất mặt hoạt động nhà trường Muốn đạt mục tiêu giáo dục mà Đảng nhà nước đề ra, muốn nhà trường phát triển toàn diện, người cán quản lí cần đầu tư suy nghĩ đề biện pháp giáo dục phù hợp với tình hình thực tế trường, địa phương để bước nâng cao chất lượng HĐGDTC nhà trường Từ lí trên, khẳng định việc tổ chức có hiệu HĐGDTC nhà trường cần thiết Và muốn HĐGDTC có chất lượng người cán quản lí phải vào tình hình thực tế nhà trường mà đưa biện pháp đạo hoạt động giáo dục (nói chung) hoạt động giáo dục thể chất (nói riêng) đạt hiệu cao Chính nên đưa “Một số kinh nghiệm đạo hoạt động giáo dục thể chất đạt hiệu trường Tiểu học.” Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng hoạt động GDTC trường TH, sở kết nghiên cứu, đề số biện pháp đạo Ban giám hiệu Từ đó, bước nâng cao hiệu hoạt động GDTC trường TH Đối tượng nghiên cứu : Các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục thể chất trường TH Giới hạn - Phạm vi: Nghiên cứu nội dung biện pháp quản lí hoạt động giáo dục thể chất cán quản lí trường TH Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lí luận liên quan đến hoạt động GDTC Nghiên cứu thực trạng quản lí HĐGDTC trường TH Tìm số biện pháp quản lí HĐGDTC sau: - Xây dựng kế hoạch đạo - Tổ chức đạo hoạt động GDTC - Kiểm tra đánh giá HĐGDTC Phương pháp nghiên cứu: Để nghiên cứu đề tài trên, tiến hành nhiều phương pháp có phương pháp chính: - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tham khảo tài liệu liên quan đến công tác đạo HĐGDTC trường TH - Phương pháp quan sát: Quan sát trình giảng dạy giáo viên trình tham gia HĐGDTC học sinh trường - Phương pháp điều tra: Phỏng vấn, trao đổi, trắc nghiệm - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Qua thực tế học hỏi, làm việc với đồng nghiệp quản lý cán giáo viên trường - Phương pháp phân tích thực tiễn NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN Những vấn đề chung giáo dục thể chất: 1.1 Khái niệm hoạt động giáo dục thể chất: - Thể chất: Chất lượng thể bao gồm sức khoẻ, khả vận động bắp, sẵn sàng đánh giá sức nhanh, sức bền - Giáo dục thể chất Là trình sư phạm nhằm giáo dục đào tạo hệ trẻ hoàn thiện thể chất nhân cách, nâng cao khả làm việc kéo dài tuổi thọ - Phát triển thể chất Là trình biến đổi hình thành thuộc tính tự nhiên mặt hình thái mặt chức thể người trình sống xã hội cá nhân người Mức độ phát triển thể chất phụ thuộc phần lớn yếu tố: Giáo dục, điều kiện sống, lao động, xã hội Các số đánh giá trình độ phát triển thể chất chiều cao, cân nặng, lồng ngực, dung tích phổi…và đồng thời mức độ phát triển tố chất thể lực, lực khả chức phận thể người - Văn hoá thể chất Là phận hữu văn hoá xã hội tồn dạng hoạt động nhằm hoàn thiện phát triển lực thể chất, củng cố sức khoẻ người, dạng thành tựu xã hội việc xây dựng, nắm vững sử dụng kĩ xảo, kĩ thuật luyện tập thể chất, trò chơi thể thao thi đấu để hoàn thiện thể lực người - Học vấn thể chất Được xác định tri thức chung, hệ thống kĩ năng, kĩ xảo phong phú để điều khiển hoạt động thể không gian thời gian, biết sử dụng kĩ năng, kĩ xảo vận động điều kiện sống hoạt động khác người 1.2 Mục tiêu môn học Thể dục trường TH: Để thực mục tiêu chung cấp học, chương trình môn học Thể dục trường TH giúp HS thực hiện: - Biết số kiến thức, kĩ để tập luyện giữ gìn sức khỏe nâng cao thể lực - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phông nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh - Có tăng tiến thể lực, thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể thể khả rèn luyện thân TDTT 1.3 Vị trí hoạt động giáo dục Thể chất: Giáo dục thể chất trường học phận hữu mục tiêu giáo dục đào tạo, đồng thời mặt giáo dục toàn diện cho hệ trẻ nhằm tạo lớp người; “Phát triển trí tuệ, cường tráng thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức” Những yêu cầu bách sức khoẻ, thể chất hệ trẻ đòi hỏi công tác giáo dục thể chất nhà trường có vị trí xứng đáng 1.4 Nhiệm vụ hoạt động giáo dục Thể chất: - Góp phần phát triển đắn thể chất củng cố sức khoẻ Giáo dục thể chất hướng vào việc hoàn thiện thể học sinh mặt hình thái mặt chức năng, làm cho thể vững vàng trước ảnh hưởng không thuận lợi môi trường bên ngoài, hướng vào việc phòng ngừa bệnh tật bảo vệ sức khoẻ cho học sinh - Phát triển phẩm chất vận động Năng lực vận động đa dạng người có sở tất phẩm chất thể lực sức mạnh, sức nhanh, sức bền, sức khéo léo hình thành mạnh mẽ hài hoà - Hình thành hoàn thiện kĩ năng, kĩ xảo vận động Các kĩ vận động quan trọng sống hình thành trình thực hành đi, đứng, chạy nhảy, ném, phóng,…Những động tác vận động giúp cho người nắm kĩ xảo, có kinh nghiệm vận động khiến họ tự tin thực động tác điều kiện thay đổi hoạt động lao động hàng ngày hoạt động thể dục thể thao Ham muốn hài lòng có trình luyện tập thể dục chuyển thành thói quen mong muốn luyện tập cách đặn, có hệ thống sau biến thành nhu cầu bền vững tập luyện thể dục hoạt động thể thao 1.5 Đặc điểm hoạt động giáo dục thể chất: Đặc điểm hoạt động học lí thuyết gắn liền với thực hành, biết lí thuyết để thực hành xác hơn, ngược lại qua thực hành qua thực hành làm cho học sinh hiểu lí thuyết sâu, đầy đủ chắn hơn, từ hiệu học tập đạt chất lượng cao Trong thực tế, phần thực hành chiếm tỉ trọng lớn, có thông qua thực hành tập luyện tập TDTT phương pháp khoa học đem lại sức khỏe, thể lực, mà sức khỏe thể lực mục tiêu TDTT Do đó, tập luyện hình thức thể đặc trưng môn học Thể dục Thời lượng cần thiết để tập luyện, người hướng dẫn, sân tập, nhà Thể chất, thiết bị vấn đề an toàn tập luyện …là điều kiện quan trọng để môn học Thể dục thực chức điều kiện quan trọng để môn học Thể dục thực chức yếu tố định thực mục tiêu môn học 1.6 Nội dung hoạt động giáo dục Thể chất trường TH - Lí thuyết chung - Đội hình đội ngũ - Bài thể dục phát triển chung - Bật nhảy - Nhảy xa kiểu ngồi - Nhảy xa kiểu bước qua - Ném bóng Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh TH HĐGDTC: Giáo dục hoạt động có mục đích nhà sư phạm nhằm hình thành phẩm chất định cho học sinh, vào đặc điểm cá nhân, đặc điểm nhóm theo lứa tuổi Vì vậy, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phải vào đặc điểm lứa tuổi Học sinh TH lứa tuổi thiếu nhi (6 -11 tuổi) với đặc trưng bật nhảy vọt sinh lí Đây lứa tuổi phát triển mạnh mẽ không đồng đểu mặt thể Sự phát triển hệ xương, chủ yếu xương tay, xương chân nhanh Sự thay đổi chất lứa tuổi học sinh TH làm cho em có đặc điểm nhân cách khác với lứa tuổi khác Tuy nhiên, lứa tuổi học sinh TH chưa ý thức hạn chế sức lực Do đó, nhà sư phạm cần ý đến đặc điểm học sinh để có tác động giáo dục phù hợp Tóm lại, đặc điểm tâm lí, đặc điểm nhận thức, giao tiếp, học tập, tình bạn học sinh TH sở quan trọng lực lượng giáo dục Giáo dục nhà trường cần ý đến đặc điểm để tổ chức hoạt động giáo dục cho phù hợp với đặc điểm lứa tuổi Tổ chức HĐGDTC không ý đến đặc điểm phát huy tính tích cực chủ động học sinh Nắm vững đặc điểm học sinh TH, người cán quản lí, người giáo viên đạo, tổ chức tốt HĐGDTC nhà trường Nội dung quản lí hoạt động giáo dục thể chất: 3.1 Xây dựng kế hoạch giáo dục thể chất * Xây dựng mục tiêu giáo dục thể chất, nhiệm vụ giáo dục thể chất sở xây dựng mục tiêu giáo dục trường phổ thông Việc xây dựng mục tiêu cụ thể hóa theo đặc điểm lứa tuổi học sinh điều kiện nhà trường * Các hoạt động giáo dục thể chất là: - Dạy học thể dục thể thao theo chương trình - Tổ chức hoạt động thể dục thể thao Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông, Điền kinh, bơi lội,… - Tổ chức hoạt động “Hội khoẻ Phù Đổng” * Việc xác định nguồn lực bao gồm vấn đề sau: - Nhân sự, giáo viên thể dục, tổ chức Đoàn, Đội, giáo viên chủ nhiệm - Cơ sở vật chất bao gồm phương tiện, điều kiện sân bãi,… - Tài chính: Cần xác định rõ nhu cầu tài nguồn cấp tài * Việc xây dựng kế hoạch thời gian bao gồm kế hoạch thời gian, tổ chức thực kế hoạch kế hoạch kiểm tra đánh giá Thông thường kế hoạch thời gian xây dựng theo học kỳ năm học 3.2 Chỉ đạo giáo dục thể chất * Xây dựng lực lượng nòng cốt cho giáo dục thể chất giáo viên chủ nhiệm, giáo viên thể dục, Bí thư Đoàn Tổng phụ trách Đội * Chỉ đạo tổ chức thực hoạt động sau: - Bài học thể dục - Hoạt động thể dục thể thao trường học - Thể dục buổi sáng - Tổ chức hội thao, thao diễn, thể dục thể thao - Tổ chức đạo trò chơi, tham quan du lịch, thi đấu, sinh hoạt CLB - Tổ chức đạo tự rèn luyện sức khoẻ thể chất học sinh - Tổ chức vệ sinh trường học Các phương pháp tổ chức HĐGDTC: 4.1 Phương pháp tập luyện có định mức chặt chẽ: - Phương pháp phân đoạn - Phương pháp hợp (hoàn chỉnh) - Phương pháp tập luyện ổn định biến đổi - Phương pháp tập luyện vòng tròn - Phương pháp tập luyện tổng hợp 4.2 Phương pháp tập luyện có định mức toàn phần - Phương pháp trò chơi - Phương pháp thi đấu Câu lạc võ thuật biểu diễn CHƯƠNG : CƠ SỞ THỰC TIỄN Vài nét trường: Trường thành lập từ năm 1986 Trước trường thuộc huyện Thanh Trì - Hà Nội Năm 1997 - thành lập quận Thanh Xuân - trường tách quận Thanh Xuân - Hà Nội Trường có 30 phòng học, có phòng Đa năng, phòng Vi tính, phòng Thư viện nhà Thể chất Nhiều năm liền trường công nhận trường tiên tiến cấp quận trường tiên tiến xuất sắc TDTT cấp thành phố, trường có giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; số giáo viên dạy giỏi, cán quản lý giỏi cấp quận đạt 70% + Tổng số CBGV : 47 Biên chế cụ thể sau: - Ban giám hiệu gồm : 02 - Giáo viên : 37 (GV thể dục: 02) - Nhân viên : 07 - Tổng phụ trách : 01 + Học sinh: Trường có 25 lớp học; tổng số 1346 học sinh - Thuận lợi: + Đội ngũ giáo viên chuẩn hoá, 100% chuẩn Trong có nhiều giáo viên mẫu mực, có kinh nghiệm công tác giảng dạy giáo dục đạo đức + Nội nhà trường đoàn kết, trí, thực nghiêm túc đường lối sách Đảng nhà nước, quy chế chuyên môn Ngành Giáo dục Đào tạo + Nhà trường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ban ngành đoàn thể quận để hoàn thành nhiệm vụ năm học + Chi nhà trường có 19 Đảng viên, Đảng viên có lực chuyên môn vững, có tinh thần trách nhiệm cao công tác Nhiều năm liền, chi công nhận chi vững mạnh Nhiều năm liên tục, chi công nhận chi xuất sắc cấp quận + Các đoàn thể: Công đoàn, Chi đoàn, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác thi đua tạo nếp tốt hỗ trợ thầy trò hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học + Cơ sở vật chất nhà trường bước trang bị hoàn thiện phục vụ tốt cho công tác giảng dạy học tập + Trường cấp uỷ Đảng quyền, Phòng Giáo dục - Đào tạo quan tâm đạo, hỗ trợ động viên nhiều mặt, Hội cha mẹ học sinh phối hợp chặt chẽ với nhà trường hoạt động tích cực nên việc phối hợp giáo dục học sinh có hiệu - Khó khăn: + Chất lượng giảng dạy giáo viên năm gần có nhiều chuyển biến tốt chưa thật đồng đều, vài giáo viên hạn chế công tác quản lý lớp nên có ảnh hưởng định trường có quy mô nhỏ + Địa bàn nhà trường khu vực có tốc độ đô thị hoá cao nên đời sống nhân dân khu vực có nhiều biến động lớn Một số gia đình định cư không ổn định nên có ảnh hưởng tới quan tâm, chăm sóc em học tập rèn luyện 10 - Hoạt động giáo dục thể chất nhà trường có tầm quan trọng lớn việc phát triển tố chất, hình thành nhân cách cho HS Vì vậy, cán quản lí tạo điều kiện để giáo viên không ngừng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ - Người cán quản lí giúp giáo viên hiểu phát triển thể chất HS chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố tác động, nhân tố giáo dục giữ vai trò chủ đạo Giáo dục thể chất cho học sinh tổ chức hướng dẫn em tham gia hoạt động TDTT nội khóa hoạt động TDTT ngoại khóa tham gia trò chơi vận động, tập thể dục phát triển chung, tham gia luyện tập thi đấu môn thể thao vận động - Người quản lí sẵn sàng tạo điều kiện để giáo viên nâng cao nhận thức vai trò chủ đạo việc hướng dẫn tổ chức HĐGDTC cho học sinh Vai trò chủ đạo GV thể việc tổ chức điều khiển hoạt động cho học sinh, phải xây dựng chương trình phù hợp với hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng học, phù hợp với trình độ học sinh Người giáo viên cần động viên, khuyến khích, tạo hội điều kiện cho HS tham gia cách tích cực vào trình khám phá, lĩnh hội kiến thức Bên cạnh đó, người GV phải nhận thức để HĐGDTC thành công người GV cần phải có trình độ chuyên môn vững, biết sử dụng thành thạo thiết bị dạy học đại, biết tổ chức hoạt động thi đấu TDTT, thông hiểu luật thi đấu để tham gia làm trọng tài số môn thể thao nhà trường Điều kiện thực hiện: Để thực biện pháp này, người cán quản lý cần phải bám sát nhiệm vụ năm học, có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến GV chủ trương, sách, nội dung phong trào thi đua cần nâng cao nhận thức cho giáo viên vai trò, ý nghĩa HĐGDTC yêu cầu hoạt động để giáo viên có nhận thức đắn từ tìm biện pháp thực HĐGDTC có hiệu Người cán quản lý cần có nhận thức đắn mục tiêu, ý nghĩa, vai trò, yêu cầu HĐGDTC, động, sáng tạo không ngừng học hỏi để đạo HĐGDTC có hiệu 2.3 Bồi dưỡng ban đạo hoạt động, đội ngũ giáo viên học sinh: - Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt quan tâm tới đội ngũ giáo viên Thể dục Kế hoạch xây dựng gồm kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn, động viên tạo điều kiện để giáo viên học tập nâng chuẩn 17 - Tiếp theo, BGH đạo giáo viên Thể dục xây dựng kế hoạch tự học tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua đợt tập huấn chuyên môn ngành giáo dục tổ chức - Tổ chức học tập Bồi dưỡng thường xuyên: Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc học tập vào thời gian cụ thể, cuối năm có yêu cầu cá nhân viết thu hoạch - Tổ chức bồi dưỡng trình độ Tin học cho toàn thể GV vào dịp hè, tập trung vào kĩ soạn giáo án điện tử - Tổ chức chuyên đề HĐGDTC: Ban giám hiệu phân công nhóm Thể dục xây dựng thực chuyên đề (1 chuyên đề/ tháng) Khi thực chuyên đề, Ban giám hiệu xếp lịch phù hợp để tất GV nhóm Thể dục tổ Tổng hợp tham dự Sau chuyên đề, nhóm chuyên môn tổ chức rút kinh nghiệm chi tiết định hướng cụ thể cho chuyên đề - Tổ chức tập huấn Kĩ điều hành cho học sinh nòng cốt lớp: Hướng dẫn em điều hành hoạt động nào, kĩ xử lí tình bất thường Ban giám hiệu phải xây dựng kế hoạch dài hạn cho nhà trường Giáo viên phải nhiệt tình có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 2.4 Chỉ đạo HĐGDTC thông qua việc phối hợp lực lượng giáo dục Sự nghiệp giáo dục nghiệp toàn dân, việc giáo dục hệ trẻ trách nhiệm toàn xã hội Gia đình tế bào xã hội, đóng vai trò tiên phong việc định hướng cho học sinh tham gia tập luyện thể dục thể thao nhằm rèn luyện thân thể, phát triển nhân cách tài cho học sinh Phối hợp chặt chẽ với gia đình giúp em có điều kiện tốt cho việc rèn luyện thân thể, luyện tập thể dục thể thao học sinh Mặt khác để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục lĩnh vực thể dục thể thao, nhà trường phải vận động ngành, tổ chức trị địa phương phối hợp làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục lĩnh vực thể dục thể thao Vì thế, việc phối hợp lực lượng giáo dục: Gia đình Nhà trường - Xã hội việc làm cần thiết Nội dung cách thực hiện: Người cán quản lý cần nhận thức rõ mối quan hệ Nhà trường - Gia đình - Xã hội mối quan hệ cộng đắc lực Vì vậy, cán quản lí phải thường xuyên phối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường như: tập thể giáo viên, cán nhân viên, Ban chấp hành Đoàn, chi đội, liên đội, cán lớp Để tổ chức có hiệu HĐGDTC, Ban giám hiệu nhà trường khéo 18 léo khai thác nguồn nhân lực vào việc tổ chức HĐGDTC cách có hiệu Bên cạnh việc phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường, BGH nhà trường phối hợp với lực lượng bên nhà trường tranh thủ lãnh đạo cấp ủy Đảng quyền địa phương, tổ chức cá nhân vào HĐGDTC học sinh sau: - Vận động ngành tổ chức xã hội hỗ trợ nhà trường điều kiện cần thiết để triển khai có hiệu công tác giáo dục, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh - Thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh để thống biện pháp giáo dục, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh trường nhà … Gia đình tế bào xã hội vừa thành tố cộng đồng GD Vì vậy, tranh thủ giúp đỡ cha mẹ học sinh cần thiết Nhà trường tham mưu với cha mẹ học sinh giúp đỡ sở vật chất xây dựng góc GDTC Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh, trao đổi cân thiết để bàn biện pháp giáo dục thể chất cho học sinh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho học sinh - Phối hợp với quyền địa phương, Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh địa phương, Hội cha mẹ học sinh để tạo điều kiện cho học sinh tham gia luyện tập TDTT tạo điều kiện sân bãi luyện tập, phối hợp tham gia Đại hội TDTT phường để xây dựng môi trường sống lành mạnh cộng đồng, khu vực dân cư nơi có trường học để học sinh để học sinh học tập thực hành thói quen, hành vi vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS HCM để bàn giao học sinh tham gia sinh hoạt hè, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh cho HS giúp em sinh hoạt hè địa phương đạt hiệu cao Thời gian nghỉ hè lúc em có nhiều thời gian tham gia hoạt động TDTT nâng cao sức khỏe vệ sinh môi trường - Phối hợp với câu lạc bộ, tổ chức cá nhân ngành TDTT để gửi HS có khiếu đặc biệt tham gia luyện tập đội tuyển TDTT thành tích cao môn Võ thuật, Bóng bàn, Khiêu vũ thể thao, Cờ vua, Cờ tướng… - Tổ chức đạo giáo dục học sinh tham gia hoạt động bảo vệ sức khỏe cộng đồng giữ gìn vệ sinh môi trường vệ sinh môi trường - Phối hợp với Ban Y tế- Chữ thập đỏ để thực công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, công tác Chữ thập đỏ, từ thiện, môi trường Nhờ phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường nên năm qua HĐGDTC trường thu kết đáng khích lệ 19 Tiết mục biểu diễn Câu lạc Aerobic 2.5 Chỉ đạo tổ chức Hoạt động giáo dục thể chất: Hoạt động giáo dục thể chất hoạt động quan trọng bao gồm hoạt động, tổ chức hoạt động TDTT trường học, hướng dẫn học sinh tự rèn luyện sức khỏe thể chất, đạo vệ sinh sở vật chất , trang thiết bị giảng dạy học tập, đạo xây dựng phòng y tế Thông qua hoạt động GDTC, hình thành cho em tố chất nhanh -mạnh - bền - khéo Với tinh thần khỏe để học tập, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nhà trường phải có trách nhiệm trang bị kiến thức, hình thành nhân cách, phát triển thể chất cho học sinh Nhà trường TH nằm hệ thống giáo dục (nói chung) nhằm hướng tới mục đích Xác định nhiệm vụ công tác GDTC nhà trường TH, phạm vi sáng kiến này, sâu nghiên cứu biện pháp đạo hoạt động giáo dục thể chất nhằm đạt hiệu cao Nội dung cách thực hiện: - Công tác tổ chức + Xây dựng đội ngũ giáo viên Thể dục: Ban giám hiệu có kế hoạch chuẩn bị nhân cho năm học đội ngũ giáo viên TD đảm bảo đủ số lượng, đạt chuẩn chất lượng làm nòng cốt cho giáo dục thể chất + Xây dựng lực lượng phối hợp nhà trường gồm: Bí thư Đoàn TNCSHCN giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán y tế 20 + Xây dựng lực lượng phối hợp nhà trường huấn luyện viên trung tâm thể thao CLB thể thao, giáo viên trường thể thao - Chỉ đạo thực chương trình dạy học Thể dục qua hình thức: * Bài học thể dục : Là hình thức tổ chức GDTC bắt buộc học sinh giúp học sinh nắm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo vận động Để cho thể dục có tác dụng đến toàn thể học sinh, Ban giám hiệu nhà trường thống đạo HĐGDTC sau: Sử dụng phương tiện giáo dục thể chất, chọn tập luyện, trò chơi vận động, tuân theo yêu cầu vệ sinh nhằm đạt hiệu cao phát triển thể lực bồi dưỡng thể chất Bảo đảm thống cảm giác hoạt động, hoạt động trí tuệ xúc cảm, tình cảm Qua học thể dục, giúp học sinh cường tráng thể chất, phong phú tinh thần Từ nhận thức đắn tầm quan trọng việc giảng dạy Thể dục nhà trường, BGH nhà trường có kế hoạch đạo cụ thể sau : * Chỉ đạo dạy đủ tiết/ tuần, dạy đủ nội dung chương trình thể dục nội khóa, đạo dạy hiệu thể dục Để đạt điểm nêu trên, nhà trường quan tâm ý số đặc điểm nhiệm vụ môn thể dục cấu trúc thể dục để giáo dục đạt hiệu cao : Yêu cầu trang phục GV phải phù hợp với đặc trưng môn, lượng vận động học phải hợp lí, tổ chức học phải phù hợp với nội dung thể dục * Chỉ đạo dự đánh giá thể dục Dự tiến hành theo quy định nhà trường (GV thực dự tháng tiết/ tuần) Lực lượng dự hiệu trưởng phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên nhóm Thể dục Khi dự giờ: Ban giám hiệu sử dụng mẫu phiếu in sẵn ý tập trung vào số điểm nghe giới thiệu, giảng giải giáo viên (Đúng/sai) việc sử dụng thuật ngữ, quan sát giáo viên thể kĩ động tác, theo dõi thời gian, phân phối thời gian cho hoạt động thể dục * Đánh giá dạy: Chất lượng dạy đánh giá vào kết việc dự yêu cầu đặt trước Đánh giá việc đảm bảo kiến thức, kĩ thái độ môn học Khi đánh giá thể dục BGH nhà trường ý tới thời gian thực hành học sinh tiêu chí quan trọng Thể dục * Chỉ đạo giáo dục thể chất khoá thông qua việc đưa môn Thể thao tự chọn vào dạy trường Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Võ thuật, môn thể thao mạnh nhà trường địa phương + Tổ chức đạo hoạt động thể thao trường học 21 * Pháp lệnh thể thao quy định: “Thể dục thể thao trường học bao gồm giáo dục thể chất hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá cho người học” Như vậy, với việc nâng cao chất lượng dạy học chương trình giáo dục thể chất khoá hình thức hoạt động thể dục thể thao nhà trường tổ chức theo hướng hoạt động ngoại khoá cầu nối liên thông nhà trường với cộng đồng, gắn kết thể dục thể thao trường học với thể thao quần chúng thể thao thích tích cao Một hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá Hội khoẻ Phù Đổng, xã hội chấp nhận ủng hộ nên trở thành ngày hội truyền thống học sinh phổ thông phong trào thể dục thể thao quần chúng Hội khoẻ Phù Đổng giải lớn hệ thống thể thao quốc gia, vườn ươm hạt giống thể thao đỉnh cao cho đất nước Vì vậy, hàng năm, nhà trường thường xuyên tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường vào dịp kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12 ) với nội dung thi đấu phù hợp tình hình nhà trường tạo điều kiện cho em vui chơi giải trí sau học căng thẳng từ góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường + Tổ chức đạo tự rèn luyện sức khoẻ thể chất Một nguyên tắc giáo dục thể chắt tính thường xuyên, liên tục, đảm bảo luân phiên vận động thể lực nghỉ ngơi rèn luyện sức khoẻ, thể lực Vì thế, việc tự rèn luyện sức khoẻ, thể lực cá nhân có tính định lớn đến kết giáo dục thể chất Cần coi trọng vai trò cá nhân, tôn trọng khai TH triệt để nhu cầu trình độ văn hoá thể chất người Bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cân đối giáo dục thể chất khoá với thể dục thể thao trường học tự giáo dục sức khoẻ thể chất Lực lượng nòng cốt phát động phong trào thi đua tự rèn luyện sức khoẻ Đoàn TNCS HCM Đội TNTP HCM + Bảo đảm chế độ giảng dạy, học tập nghỉ ngơi phù hợp với đặc trưng môn Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên đạo GV Thể dục sử dụng hợp lí thời gian tiết học, buổi học Vận dụng phối hợp phương pháp dạy học sử dụng phương tiện dạy học hiệu Đảm bảo thời gian nghỉ ngơi thực tế cho học sinh, hướng dẫn tổ chức cho học sinh chơi, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh.Trong tong tiết học, có ý đan xen nội dung vận động nặng vận động nhẹ để học bớt căng thẳng cho học sinh + Chỉ đạo vệ sinh sở, trang thiết bị giảng dạy học tập TDTT nhà trường Địa điểm trường nằm trung tâm địa phương, sân rộng cao, hệ thống thoát nước đảm bảo nhanh, vệ sinh sẽ.Trường có sân chơi, hệ thống 22 xanh tương đối râm mát, có bồn hoa sân trường, vườn trường, có chậu cảnh hành lang.Trường có nguồn nước sạch, bảo đảm cung cấp nước uống đảm bảo đủ nước để phục vụ sinh hoạt làm vệ sinh toàn trường (100 HS/ vòi nước) Cú hai khu nhà vệ sinh đảm bảo sẽ, phục vụ đủ cho giáo viên học sinh toàn trường Có thùng đựng rác lớp học, khu vực toàn trường Phòng học đủ rộng, diện tích cho học sinh khoảng 1m 2, có đủ cửa, tổng diện tích bên hông hiên chiếm 1/4 diện tích phòng học, đảm bảo ánh sáng Phòng học ấm mùa đông, thoáng mát mùa hè Bảng cao 1,2 m, rộng 2-3 m, màu xanh sẩm treo chính lớp, mép bảng cao tầm mắt học sinh Bảng phấn viết hợp vệ sin Bàn ghế quy cách Đặc biệt, nhà trường quan tâm đến việc đầu tư sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động TDTT xây dựng góc giáo dục thể chất, đầu tư cột bóng rổ + Chỉ đạo xây dựng phòng y tế trường học phục vụ cho HĐGDTC Lãnh đạo nhà trường quan tâm đến việc xây dựng phòng y tế bảo đảm phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS: trường có phòng làm việc có diện tích khoảng 12m2, có trang bị dụng cụ y tế tối thiểu phục vụ công tác sơ cấp cứu Cán y tế biên chế trường Nhà trường quan tâm mức tới đầu tư kinh phí cho hoạt động y tế.Việc giải trường hợp sơ cứu, xử lí ban đầu bệnh thông thường (Trong thời gian học sinh học tham gia hoạt động khác trường) thường xuyên BGH quan tâm đạo sát sao.Sau xử lí ban đầu, cán y tế thông báo cho cha mẹ học sinh biết để gia đình tiếp tục giải Tổ chức khám sức khỏe định kì cho học sinh, phối hợp với gia đình việc phòng bệnh chữa bệnh cho học sinh Tổ chức thực chương trình bảo vệ, chăm sóc giáo dục sức khỏe ngành y tế giáo dục triển khai trường học hàng năm.Tuyên truyền phòng chống bệnh tật học đường (Cong vẹo cột sống, cận thị, bệnh miệng, …), hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống cúm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội thực công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Tham gia kiểm tra xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp, an toàn thực phẩm Thực sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình sức khỏe học sinh, lập sổ sức khỏe, phiếu khám sức khỏe định kì theo dõi suốt trình học sinh học tập trường 23 Tiết mục đạt huy chương đồng Thành phố môn khiêu vũ thể thao Tiết mục biểu diễn khiêu vũ thể thao 2.6 Kiểm tra - đánh giá hoạt động: Việc kiểm tra đánh giá kết sau hoạt động giáo dục việc làm quan trọng công tác quản lý Sau hoạt động, giám hiệu phụ trách hoạt động phải đánh giá kết làm chưa làm - rút kinh nghiệm để điều chỉnh hoạt động cho phù hợp Nội dung cách thực hiện: Trước hết, người làm công tác quản lý phải xác định rõ mục tiêu việc đánh giá gì? Nhằm đạt kết gì? Đối tượng việc kiểm tra đánh giá ai? Cách thức đánh nào? Để xác định mục tiêu, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục xây dựng Bởi vì, đánh giá xem xét lại toàn kế hoạch có thực thi đầy đủ không Trên sở mục tiêu kế hoạch, người quản lý cần mục tiêu cụ thể việc đánh giá, đánh giá đơn giản, chung chung phương hướng mục tiêu cụ thể rõ ràng nội dung đánh giá không đảm bảo tính xác khoa học Nội dung đánh giá gồm: + Rà soát lại công việc làm kết công việc, phần việc làm chưa làm (chỉ rõ nguyên nhân) + Hàng tuần, Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn kiểm tra kế hoạch giảng dạy giáo viên Thể dục thông qua Lịch báo giảng (Kí xác nhận vào cuối tuần) 24 + Hàng tháng, tổ chức họp Ban đạo vào ngày Thứ Bảy- Tuần tháng để nắm thông tin ngược từ phận, học sinh, triển khai kế hoạch tháng Nêu rõ kết đạt từ hoạt động giáo dục cách xác, đầy đủ + Ban giám hiệu có kế hoạch dự đột xuất, báo trước tiết Thể dục để đánh giá tình hình thực kế hoạch giáo viên Thể dục + Kiểm tra kế hoạch hoạt động Cán Y tế công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh khung cảnh sư phạm, kiểm tra nếp định kỳ tháng (mỗi tháng lần), kiểm tra đột xuất theo chuyên đề + Giám sát việc chấm điểm thi đua Đội Sao đỏ hoạt động Thể dục giờ, cuối tuần có sơ kết thi đua tập thể + Kiểm tra việc xây dựng thực chuyên đề Thể dục khối lớp + Đánh giá xác điều kiện thực hoạt động giáo dục Việc đánh giá đúng, xác hoạt động giáo dục giúp cho người cán quản lý biết cách điều chỉnh kịp thời nội dung, hình thức giáo dục + Cập nhật đầy đủ thông tin kết hoạt động vào sổ đạo BGH + Cuối đề xuất, kiến nghị, rút kinh nghiệm Lễ diễu hành ngày Hội khỏe Phù Đổng Trường 25 Kết quả: Việc áp dụng biện pháp quản lí HĐGDTC trường TH năm qua thu kết đáng khích lệ: Các HĐGDTC nhà trường ngày có chất lượng Giáo viên có nhận thức đắn vai trò tầm quan trọng HĐGDTC việc giáo dục học sinh Nhà trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng giáo dục nhà trường để tổ chức HĐGDTC Việc bồi dưỡng huấn luyện đội tuyển vận động viên thành tích cao môn thể thao nhà trường năm qua thu kết đáng khích lệ: Học sinh trường giành 31 giải cấp quận, 37 huy chương vàng, bạc, đồng giải thi đấu giải trẻ, Hội khỏe Phù Đổng Thành phố, Toàn Quốc Đặc biệt năm học 2014 - 2015 nhà trường thu thành tích: + Em Vũ Ngô Hoàng Dương, học sinh lớp 4A4 đạt huy chương bạc môn Cờ vua giải học sinh Toàn quốc năm học 2013 - 2014, huy chương bạc môn Cờ tướng giải học sinh Thành phố năm học 2014 - 2015 + Em Nguyễn Minh Châu, học sinh lớp 5A3 đạt giải ba môn karaterdo giải thi đấu học sinh Thành Phố, giải nhì giải thi đấu học sinh Quận Thanh Xuân + Em Phạm Trung Hiếu, học sinh lớp 5A1 em Đào Minh Anh học sinh lớp 3A2 đạt huy chương đồng môn khiêu vũ thể thao giải học sinh Thành phố + Em Nguyễn Thanh Dung, giải ba Thành phố môn chạy tiếp sức + Trường đạt nhiều giải cao giải học sinh năm học 2014 – 2015 Quận Thanh Xuân: giải nhì, 11 giải ba môn thi đấu điền kinh, võ thuật, cờ vua, cờ tướng Trường liên tục 15 năm đạt trường TTSX TDTT cấp thành phố Năm học 2014 – 2015, trường tiếp tục đề nghị công nhận trường Tiên tiến xuất sắc TDTT cấp Thành phố Giáo viên môn Thể dục đạt lao động tiên tiến cấp sở 100%, liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quận Cô giáo Trần Thị Kim Dung đạt giải thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố Tất giáo viên giảng dạy môn Thể dục có trình độ chuyên môn đạt chuẩn chuẩn Nhờ đó, nhà trường có chuyển biến tích cực việc thực HĐGDTC, thực tạo không khí sôi nổi, trẻ trung góp phần nâng cao hiệu giáo dục nhà trường Chất lượng đại trà giáo dục thể chất nhà trường số năm gần thu kết tốt 26 Học sinh nhận cá nhân, đồng đội Quận Thanh Xuân 27 Kiến nghị, đề xuất: Trong trình làm công tác quản lí, thấy có điều kiện thuận lợi hiệu HĐGDTC nhà trường đạt kết tốt Xin có vài kiến nghị sau: Đối với cấp quản lý: - Nên bổ sung thêm tài liệu tham khảo cho giáo viên học sinh - Tăng cường lớp bồi dưỡng nghiệp vụ HĐGDTC cho GVCN, cán quản lý phụ trách hoạt động - Bổ sung thêm trang thiết bị trường TH để triển khai nội dung HĐGDTC như: Băng hình, dụng cụ TDTT phục vụ cho phân môn, tạo điều kiện sân bãi tập luyện - Động viên khuyến khích kịp thời giáo viên, học sinh, cán quản lí có thành tích hoạt động giáo dục Thể chất - Cán quản lí cần có nhận thức đắn, thấy tầm quan trọng công tác quản lý HĐGDTC.Từ đó, nâng cao hiệu việc quản lý hoạt động giáo dục nhà trường Đối với giáo viên: Mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp cần: - Đầu tư thời gian phù hợp cho việc xây dựng giáo án tổ chức học phù hợp với tình hình thực tế nhà trường - Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo thiết kế giáo án điện tử - Sáng tạo việc thiết kế đồ dùng dạy học tự làm phù hợp với hoàn cảnh nhà trường tình hình thực tế học sinh Bài học kinh nghiệm: Trong trình áp dụng Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu HĐGDTC trường, rút 1số kinh nghiệm Muốn quản lí có hiệu HĐGDTC người cán quản lí cần ý điểm sau: Phải xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng tháng, hoạt động, phân công cụ thể, giám sát việc thực kế hoạch cách thường xuyên, đạo sát điều chỉnh kịp thời cần thiết Tổ chức HĐGDTC có đạt hiệu hay không phụ thuộc nhiều vào nhận thức giáo viên, học sinh việc thực hoạt động Vì vậy, việc nâng cao nhận thức cho GV học sinh việc làm cần thiết 28 Để công tác quản lí đạt hiệu quả, người cán quản lí cần bồi dưỡng đội ngũ cán nòng cốt ban đạo HĐGDTC, cán Thể dục, giáo viên Thể dục Phải khai thác triệt để tranh thủ ủng hộ lực lượng giáo dục nhà trường, huy động tham gia lực lượng giáo dục vào việc hỗ trợ đầu tư sở vật chất, trang thiết bị dạy học triển khai tổ chức HĐGDTC Người cán quản lí cần đạo cụ thể hoạt động chuyên đề từ xây dựng, thực tổ chức rút kinh nghiệm sau chuyên đề, người cán quản lí cần có kiểm tra, đánh giá, khen chê kịp thời, rút kinh nghiệm, điều chỉnh cần thiết Như vậy, có tác dụng động viên, khích lệ GV nhiệt tình, tích cực, tham gia vào hoạt động Trên số học kinh nghiệm đúc rút trình tổ chức HĐGDTC trường năm vừa qua thu thành công định áp dụng sáng kiến 29 KẾT LUẬN Giáo dục thể chất hoạt động thiếu trình học tập rèn luyện em Tham gia hoạt động giáo dục thể chất cách tốt để học sinh rèn luyện thể lực, kĩ năng, tố chất phẩm chất đạo đức Chính vậy, nhà trường cần nâng cao chất lượng HĐGDTC với hình thức nội dung phong phú, đa dạng Việc lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động cho phù hợp với lứa tuổi học sinh đòi hỏi tất yếu nhà trường Sức hấp dẫn HĐGDTC để góp phần lôi em tham gia tích cực vào hoạt động phụ thuộc nhiều vào thay đổi hình thức tổ chức hoạt động Điều đó, đòi hỏi nỗ lực cao giáo viên, nhà giáo dục việc sáng tạo, thiết kế nội dung hình thức tổ chức hoạt động Muốn thực mục đích đây, người cán quản lí cần phải không ngừng, nghiên cứu, học tập tìm biện pháp quản lý góp phần nâng cao chất lượng HĐGDTC nhà trường năm tới Trên số biện pháp quản lý HĐGDTC mà BGH thực có hiệu trường TH thời gian qua Để HĐGDTC trường TH gặt hái nhiều thành công nữa, mong phối hợp đồng ban ngành liên quan địa phương, hợp tác chặt chẽ phụ huynh học sinh nhà trường Đặc biệt, mong nhận ý kiến đóng góp cấp lãnh đạo, đồng nghiệp để thực tốt giải pháp Xin trân trọng cảm ơn./ Tôi xin cam đoan Sáng kiến kinh nghiệm tự viết, không chép đâu Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2015 Người viết Đặng Thị Hồng Vân 30 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Doãn Hải - Tài liệu lý luận dạy học đổi dạy học - Tháng 12/1997 Luật Giáo dục – 2014- NXB Tư pháp Nguyễn Văn Lê - Nguyễn Thanh Phong (1997) - Người hiệu trưởng trường TH- NXB Giáo dục Phạm Viết Vượng ( Chủ biên) - Quản lí hành nhà nước Quản lí ngành Giáo dục- Đào tạo – NXB Giáo dục Phân phối chương trình HĐGDNGLL- Bộ GD & ĐT Sách giáo viên: Môn Thể dục lớp NXB Giáo dục Sách giáo viên: Môn Thể dục lớp 2- NXB Giáo dục Sách giáo viên: Môn Thể dục lớp 3- NXB Giáo dục Sách giáo viên: Môn Thể dục lớp 4- NXB Giáo dục 10.Sách giáo viên: Môn Thể dục lớp 5- NXB Giáo dục 11 Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Môn Thể dục 12.Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm- NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - 2001 13 Đề cương giảng Quản lí Giáo dục - Trường Bồi dưỡng cán giáo dục Hà Nội 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động giáo dục thể chất đạt hiệu quả ở trường tiểu học, Skkn một số kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động giáo dục thể chất đạt hiệu quả ở trường tiểu học, Skkn một số kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động giáo dục thể chất đạt hiệu quả ở trường tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay