Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép thăng long

106 189 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:42

lời mở đầu Trải qua mười năm thực sách đổi mới, chuyển kinh tế từ chế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường có quản lý vĩ mô nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với xu toàn cầu hoá đòi hỏi doanh nghiệp phải thích ứng với nhu cầu xã hội Có thể nói thị trường môi trường cạnh tranh nơi diễn ganh đua cọ sát thành viên tham gia để dành phần lợi cho Để tồn phát triển doanh nghiệp phải tập trung cố gắng, nỗ lực vào hai mục tiêu chính: có lợi nhuận tăng thị phần doanh nghiệp thị trường Doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ kịp thời thông tin có khả tạo thời phát huy chủ động kinh doanh đạt hiệu cao Kế toán lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin có ích cho định kinh tế Do kế toán động lực thúc đẩy doanh nghiệp làm ăn ngày có hiệu Sự phát triển kinh tế đổi sâu sắc kinh tế thị trường đòi hỏi hệ thống kế toán phải không ngừng hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý Doanh nghiệp thương mại đóng vai trò mạch máu kinh tế quốc dân, có trình kinh doanh theo chu kỳ định: mua-dự trữ- bán bán hàng khâu cuối có tính định đến trình hoat động kinh doanh doanh nghiệp Do viêc quản lý trình bán hàng có ý nghĩa lớn doanh nghiệp thương mại Nhận thức tầm quan trọng công tác bán hàng, kế toán bán hàng phần hành chủ yếu doanh nghiệp thương mại với chức công cụ chủ yếu để nâng cao hiệu tiêu thụ phải củng cố hoàn thiện nhằm phục vụ đắc lực cho trình kinh doanh doanh nghiệp Qua trình thực tập công ty Thép Thăng Long với lý luận kế toán mà em học, em lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ toán nghiệp vụ bán hàng công ty Thép Thăng Long cho luận văn tốt nghiệp Nội dung luận văn tốt nghiệp nghiên cứu dựa theo kiến thức lý luận trang bị nhà trường kế toán thương mại, phân tích hoạt động kinh tế tình hình thực tế công ty Thép Thăng Long để tìm hiểu nội dung khâu kế toán từ chứng từ ban đầu lập báo cáo tài từ thấy vấn đề làm tốt vấn đề tồn nhằm đưa biện pháp khắc phục để hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty Bố cục luận văn gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại kinh tế thị trường Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty thép Thăng Long Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty thép Thăng Long more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chương Lý luận chung kế toán nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại kinh tế thị trường 1.1.Đặc điểm kinh tế thị trường 1.1.1.Thị trường Thị trường nơi mua bán trao đổi loại hàng hoá; nói cách khác nơi gặp gỡ cung cầu Thị trường nơi tập trung nhiều mâu thuẫn kinh tế, nơi khởi điểm kết thúc trình kinh doanh Trong thị trường, giá phạm trù trung tâm, bàn tay vô hình điều tiết kích thích sản xuất xã hội Thông qua giá thị trường, thị trường thực chức điều tiết kích thích cung- cầu hai phạm trù kinh tế lớn bao trùm lên thị trường, quan hệ cungcầu thị trường định giá thị trường 1.1.2 Kinh tế thị trường 1.1.2.1 Khái niệm kinh tế thị trường Cùng với lịch sử phát triển loài người kinh tế xã hội có bước tiến phù hợp Hình thái kinh tế chuyển từ kinh tế tự nhiên lên hình thái kinh tế cao kinh tế hàng hoá Kinh tế hàng hoá đời đánh dấu phát triển kinh tế xã hội, tới phát triển đạt tới trình độ cao kinh tế thị trường Kinh tế thị trường kiểu tổ chức kinh tế xã hội mà quan hệ kinh tế, phân phối sản phẩm , lợi ích quy luật thị trường điều tiết, chi phối Kinh tế thị trường kinh tế vận hành theo chế thị trường mà chế thị trường tổng thể nhân tố quan hệ bản, vận động more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ chi phối quy luật thị trường môi trường cạnh tranh nhằm mục đích sinh lợi 1.1.2.2 Đặc trưng kinh tế thị trường Thị trường chế thị trường yếu tố khách quan, doanh nghiệp làm thay đổi thị trường mà họ phải tiếp cận tuân theo thị trường Qua thị trường doanh nghiệp tự đánh giá lại biết làm ăn hiệu không Trong kinh tế thị trường, quan hệ kinh tế cá nhân, doanh nghiệp biểu qua việc mua bán hàng hoá, dịch vụ thị trường Thái độ cư xử thành viên tham gia thị trường hướng tìm kiếm lợi ích theo dẫn dắt giá thị trường Trong chế thị trường, vấn đề có liên quan đến việc phân bổ sử dụng nguồn tài nguyên sản xuất khan lao động, vốn, giải khách quan thông qua hoạt động quy luật kinh tế đặc biệt quy luật cung cầu Khách hàng giữ vị trí trung tâm kinh tế thị trường; định tồn phát triển doanh nghiệp Doanh nghiệp phải tìm cách để thu hút thoả mãn nhu cầu khách hàng với phương trâm khách hàng thượng đế Tất mối quan hệ chủ thể kinh tế tiền tệ hoá Tiền tệ trở thành thước đo hiệu kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh Lợi nhuận yếu tố trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng suất lao động hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Thông qua quy luật kinh tế đặc biệt linh hoạt giá kinh tế thị trường trì cân cung- cầu loại hàng hoá, dịch vụ, hạn chế xảy khan hàng hoá 1.1.2.3 Vai trò kinh tế thị trường Cùng với phát triển lực lượng sản xuất, mối quan hệ mục tiêu tăng cường tự cá nhân mục tiêu công xã hội, đẩy mạnh more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ tăng trưởng kinh tế nâng cao chất lượng sống Thị trường có vai trò trực tiếp hướng dẫn đơn vị kinh tế, doanh nghiệp người tiêu dùng lựa chọn lĩnh vực hoạt động, định phương án kinh doanh đạt hiệu kinh tế cao Trong kinh tế thị trường, cá nhân, đơn vị kinh tế tự lựa chọn sản xuất kinh doanh nằm khuôn khổ pháp luật quy định Qua ta thấy kinh tế thị trường có khả tập hợp loại hoạt động, trí tuệ tiềm lực hàng loạt người nhằm hướng tới lợi ích chung xã hội là: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng xuất lao động, tăng hiệu kinh tế Nhưng kinh tế thị trường hệ thống tổ chức hài hoà mà hệ thống chứa đựng đầy mâu thuẫn phức tạp Vì vậy, để khắc phục hạn chế tác động tiêu cực chế thị trường cần thiết phải có can thiệp phủ vào kinh tế thị trường 1.2 Hoạt động doanh nghiệp thương mại kinh tế thị trường Trong kinh tế thị trường, hoạt động doanh nghiệp thương mại mang đặc điểm thương mại thị trường Các doanh nghiệp thương mại phải tuân thủ theo giá thị trường (là hình thức biểu giá trị thị trường) Quy luật cung- cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh yếu tố định tới giá thị trường Trên thị trường, người bán hàng muốn bán với giá cao người người mua lại muốn mua với giá thấp Do phải thông qua giá thị trường để điều hoà lợi ích người mua người bán Giá có xu hướng tiến tới giá bình quân(giá mà mức cung mức cầu) Thương mại tự có điều tiết vĩ mô nhà nước Các doanh nghiệp tự kinh doanh mặt hàng (trừ mặt hàng nhà nước cấm); doanh nghiệp hoạt động môi trường cạnh tranh lành mạnh, người mua có quyền lựa chọn người bán người bán bán gì, bán more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ phụ thuộc vào khả Khi chuyển sang chế thị trường, nhà nước chủ trương hình thành kinh tế đa thành phần, Nhà nước khuyến khích thành phần kinh tế hoạt động sở tuân thủ theo pháp luật Lợi nhuận mục đích chủ yếu taọ cạnh tranh doanh nghiệp cạnh tranh mà thị trường ngày phát triển 1.3 Yêu cầu quản lý nghiệp vụ bán hàng Nghiệp vụ bán hàng tiêu thụ hàng hoá liên quan đến khách hàng, phương thức toán mặt hàng định.Do đó, công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng đòi hỏi phải quản lý tiêu quản lý doanh thu, tình hình thay đổi trách nhiệm vật chất khâu bán, tình hình tiêu thụ thu hồi tiền, tình hình công nợ toán công nợ khoản toán công nợ khoản phải thu người mua, quản lý giá vốn hàng hoá tiêu thụ quản lý nghiệp vụ bán hàng cần bám sát yêu cầu sau: + Quản lý vận động mặt hàng trình xuất- nhậptồn kho tiêu số lượng, chất lượng giá trị + Nắm bắt theo dõi chặt chẽ phương thức bán hàng,từng thể thức toán,từng khách hàng loại hàng hoá tiêu thụ + Đôn đốc toán, thu hồi đầy đủ tiền hàng +Tính toán xác định loại hoạt động doanh nghiêp + Thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước theo chế độ quy định 1.4 Nhiệm vụ kế toán bán hàng Hạch toán kế toán có vai trò quan trọng hệ thống quản lý kinh doanh, công cụ quan trọng phục vụ cho công tác điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn doanh nghiệp Đồng thời nguồn thông tin số liệu tin cậy để nhà nước điều hành vĩ mô kinh tế quốc dân, kiểm tra, kiểm soát ngành lĩnh vực Do đó, kế toán bán hàng cần thực nhiệm vụ chủ yếu sau: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Ghi chép phản ánh kịp thời đầy đủ xác tình hình bán hàng doanh nghiệp giá trị số lương hàng bán mặt hàng, địa điểm bán hàng, phương thức bán hàng Tính toán phản ánh xác tổng giá tính toán hàng bán bao gồm doanh thu bán hàng, thuế giá trị gia tăng đầu nhóm hàng, hoá đơn khách hàng, đơn vị trực thuộc( theo hàng, quầy hàng ) Xác định xác giá mua thực tế lượng hàng tiêu thụ đồng thời phân bổ phí thu mua cho hàng tiêu thụ nhằm xác định hiệu bán hàng Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi quản lý tiền hàng, quản lý khách nợ theo dõi chi tiết theo khách hàng, lô hàng số tiền khách nợ, thời hạn tình hình trả nợ Tập hợp đầy đủ, xác, kịp thời khoản chi phí bán hàng, thực tế phát sinh kết chuyển (hay phân bổ), cho phép bán hàng cho hàng tiêu thụ làm để xác đinh kết kinh doanh Cung cấp thông tin cần thiết tình hình bán hàng, phục vụ cho việc đạo điều hành kinh doanh doanh nghiệp Tham mưu cho lãnh đạo giải pháp để thúc đẩy trình bán hàng 1.5 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại Bán hàng khâu cuối hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thương mại Thông qua bán hàng , giá trị giá trị sử dụng hàng hoá thực hiện: vốn doanh nghiệp thương mại đươc chuyển từ hình thái vật sang hình thái giá trị, doanh nghiệp thu hồi vốn bỏ ra,bù đắp chi phí có nguồn tíc luỹ để mở rộng kinh doanh Nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại có đặc điểm sau: 1.5.1 Phương thức hình thức bán hàng : more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại bán hàng theo nhiều phương thức khác nhau: bán buôn, bán lẻ, ký gửi, đại lý phương thức lại thực nhiều hình thức khác 1.5.1.1 Bán buôn Bán buôn hàng hoá phương thức bán hàng chủ yếu đơn vị thương mại, doanh nghiệp sản xuất để thực bán để gia công chế biến Đặc điểm hàng bán buôn hàng hoá nằm lĩnh vực lưu thông, chưa đưa vào lĩnh vực tiêu dùng, giá trị giá trị sử dụng hàng hoá chưa thực Hàng hoá thường bán buôn theo lô bán với số lượng lớn, giá biến động tuỳ thuộc vào khối lượng hàng bán phương thức toán.Trong bán buôn thường bao gồm phương thức: a Bán buôn hàng hoá qua kho: Bán buôn hàng hoá qua kho phương thức bán buôn hàng hoá mà hàng phải xuất từ kho bảo quản doanh nghiệp Bán buôn hàng hoá qua kho thực hình thức: * Bán buôn hàng hoá qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp Theo hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho bên bán để nhận hàng Doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá, giao trực tiếp cho đại diện bên mua Sau đại diện bên mua nhận đủ hàng, toán tiền chứng nhận nợ, hàng hoá xác định tiêu thụ * Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng Theo hình thức này, vào hợp đồng ký kết theo đơn đặt hàng doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá, dùng phương tiện thuê ngoài, chuyển hàng đến kho bên mua địa điểm mà bên mua quy định hợp đồng Hàng hoá chuyển bán thuộc quyền sở hữu bên doanh nghiệp thương mại, bên mua kiểm nhận, toán chấp nhận toán số hàng chuyển giao coi tiêu thụ; người bán quyền sở hữu số hàng giao Chi phí vận chuyển doanh nghiệp thương mại chịu hay bên mua chịu thoả more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ thuận từ trước hai bên Nếu doanh nghiệp thương mại chịu chi phí vận chuyển, tính vào chi phí bán hàng Nếu bên mua chịu chi phí vận chuyển, phải thu tiền bên mua b Bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng Doanh nghiệp thương mại sau mua hàng, nhận hàng mua không đưa nhập kho mà chuyển bán thẳng cho bên mua Phương thức thực theo hai hình thức: * Bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp Doanh nghiệp thương mại sau mua hàng, giao trực tiếp cho đại diện bên mua kho người bán Sau giao, nhận, đại diện bên mua ký nhận đủ hàng bên mua toán tiền chấp nhận nợ, hàng hoá xác nhận tiêu thụ * Bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng Theo hình thức chuyển hàng này, doanh nghiệp thương mại sau mua hàng nhận hàng mua, dùng phương tiện vận tải thuê vận chuyển hàng đến giao cho bên mua địa điểm thoả thuận Hàng hoá chuyển bán trường hợp thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp thương mại Khi nhận tiền bên mua toán giấy báo bên mua nhận đươc hàng chấp nhận toán hàng hoá chuyển xác định tiêu thụ 1.5.1.2 Bán lẻ Bán lẻ hàng hoá phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, đơn vị kinh tế đơn vị kinh tế tập thể mua mang tính chất tiêu dùng nội Bán hàng theo phương thức có đặc điểm hàng hoá khỏi lĩnh vực lưu thông vào lĩnh vực tiêu dùng, giá trị giá trị sử dụng hàng hoá thưc Bán lẻ thường bán đơn số lượng nhỏ, giá bán thường ổn định Bán lẻ thực hình thức sau: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ a Bán lẻ thu tiền tập trung Đây hình thức bán hàng mà đó, tách rời nghiệp vụ thu tiền người mua nghiệp vụ giao hàng cho người mua Mỗi quầy hàng có nhân viên thu tiền làm nhiệm vụ thu tiền khách; viết hoá đơn tích kê cho khách để khách đến nhận hàng quầy hàng nhân viên bán hàng giao Hết ca bán hàng, nhân viên bán hàng vào hoá đơn tích kê giao hàng cho khách kiểm kê hàng hoá tồn quầy để xác định số lượng hàng bán ngày lập báo cáo bán hàng Nhân viên thu tiền làm giấy nộp tiền nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ b Bán lẻ thu tiền trực tiếp Theo hình thức này, nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền khách giao hàng cho khách Hết ca, hết ngày bán hàng, nhân viên bán hàng làm giấy nộp tiền nộp tiền cho thủ quỹ Đồng thời, kiểm kê hàng hoá tồn quầy để xác định số lượng hàng bán ca, ngày lập báo bán hàng c Bán lẻ tự phục vụ (tự chọn) Khách hàng tự chọn lấy hàng hoá, mang đến bàn tính tiền toán tiền hàng Nhân viên thu tiền kiểm hàng, tính tiền lập hoá đơn bán hàng thu tiền khách hàng Nhân viên bán hàng có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng quản lý hàng hoá quầy hàng phụ trách d Hình thức bán trả góp Theo hình thức này, người mua hàng trả tiền mua hàng thành nhiều lần cho doanh nghiệp thương mại, số tiền thu theo giá bán thông thường thu thêm người mua khoản lãi trả chậm.Về thực chất, người bán quyền sở hữu người mua toán hết tiền hàng Tuy nhiên, mặt hạch toán, giao hàng cho người mua, hàng hoá bán trả góp coi tiêu thụ, bên bán ghi nhận doanh thu e Hình thức bán hàng tư động Bán hàng tự động hình thức bán lẻ hàng hoá mà đó, doanh nghiệp thương mại sử dụng máy bán hàng tự động chuyên dùng cho more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Nợ TK159 : Hoàn nhập dự phòng lại Có TK632 : Ghi giảm giá vốn hàng bán +Cuối niên độ kế toán tiếp theo, so sánh số dự phòng năm cũ lại với số cần lập cho niên độ kế toán ghi bút toán trích lập hoàn nhập Việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải dựa nguyên tắc trích lập dự phòng cho số hàng tồn kho thời điểm lập báo cáo tài có giá trị thường thấp giá trị ghi sổ Mức dự phòng cần lập cho năm tới = Số hàng tồn kho cuối niên độ x Mức giảm giá hàng hoá Trong Mức giảm giá hàng hoá = Đơn giá ghi sổ - Đơn giá thực tế thị trường Ví dụ: Cuối năm 2004 mặt hàng ống kẽm 20/27(1,6)Szmsco tồn kho Tam Trinh công ty thép Thăng Long 13400 với ĐG: 85.400 Tại thời điểm giá thị trường có 84.500 Khi đó, công ty cần lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Mức giảm giá =85.400- 84.500=900 Mức dự phòng cần lập cho năm tới=13400 x 900 = 12.060.000 Kế toán phản ánh bút toán sau: Nợ TK632 Có TK159 12.060.000 12.060.000 Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải tiến hành lập cho loại hàng hoá tổng hợp vào bảng kê dự phòng giảm giá hàng tồn kho more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Biểu số 24: Bảng kê dự phòng giảm giá hàng tồn kho Bảng kê dự phòng giảm giá hàng tồn kho Mã hàng hóa Tên hàng hoá 20/27(1,6) Đơn vị tính Số lượng ĐG ghi sổ ĐG thực tế Mức chênh lệch Cây 13400 85.400 84.500 900 Mức dự phòng 12.060.000 Szmsco Cộng ý kiến 7: Công ty nên mở thêm sổ nhật ký bán hàng để ghi chép nghiệp vụ bán hàng theo hình thức thu tiền sau( khách hàng toán trực tiếp phản ánh vào sổ này) Biểu số 23: Sổ nhật ký bán hàng Sổ nhật ký bán hàng Tháng năm Chứng từ NT GS Số NT Diễn giải Số trang trước chuyển sang TK ghi nợ Phải thu từ người mua Hàng hoá Thành phẩm Cộng chuyển more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Dịch vụ Kết luận Xu hội nhập mở thị trường rộng lớn với nhiều hội mà doanh nghiệp nắm bắt để thành công đồng thời mở cho doanh nghiệp môi trường cạnh tranh rộng rãi gay gắt Trong điều kiện đó, kế toán doanh nghiệp sử dụng công cụ khoa học để tiếp cận cách khách quan, thông hiểu tường tận liệu tài từ ghi nhận , phân tích trình bày cách thích hợp Kế toán bán hàng nhân tố đống vai trò quan trọng , định tồn phát triển doanh nghiệp thương mại Qua thời gian thực tập công ty thép Thăng Long, tiếp xúc với máy kế toán nói chung phần hành kế toán bán hàng nói riêng em chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty thép Thăng Long cho luận văn tốt nghiệp Qua nghiên cứu, em thấy số thành tựu định đồng thời nhận số hạn chế từ mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung va kế toán bán hàng nói riêng taị công ty thép Thăng Long Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo Nguyễn Minh Phương anh chị cán phòng Tài chính-kế toán công ty thép Thăng Long thời gian thực tập việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp cuả em Với kiến thức sinh viên thực tập, trình độ lực hạn chế, viết em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo bạn để luận văn em hoàn chỉnh em thực tốt lần sau Hà Nội, tháng năm 2005 Sinh viên thực Nguyễn Thị Lệ Thuỷ more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Danh mục tài liệu tham khảo Hệ thống kế toán doanh nghiệp TS Phạm Huy Đoán NXB Tài Chính - Năm 2004 Hướng dẫn lập chứng từ kế toán, Hướng dẫn ghi sổ kế toán Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Tùng NXB Tài Chính -Năm 2005 Kế toán doanh nghiệp giải tập kế toán TS Nguyễn Văn Công NXB Tài Chính - Năm 2005 Kế toán tài TS Nguyễn Đình Đỗ PGS.TS Ngô Thế Chi NXB Tài Chính - Năm 2003 Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ TS Nguyễn Phú Giang NXB Tài Chính - Năm 2004 Hạch toán kế toán doanh nghiệp thương mại TS Nguyễn Văn Công NXB Tài Chính - Năm 2004 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Nhận xét giáo viên phản biện Họ tên giáo viên phản biện: Họ tên sinh viên thực : Nguyễn Thị Lệ Thuỷ Tên đề tài luận văn more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty thép Thăng Long Hà Nội, ngày tháng năm Người nhận xét (Ký, ghi rõ họ tên) Điểm số: Điểm chữ: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Nhận xét giáo viên phản biện Họ tên giáo viên phản biện: Họ tên sinh viên thực : Nguyễn Thị Lệ Thuỷ Tên đề tài luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty thép Thăng Long Hà Nội, ngày tháng năm Người nhận xét (Ký, ghi rõ họ tên) Điểm số: Điểm chữ: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Nhận xét giáo viên hướng dẫn Họ tên giáo viên hướng dẫn: Họ tên sinh viên thực : Nguyễn Minh Phương Nguyễn Thị Lệ Thuỷ Tên đề tài luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty thép Thăng Long Hà Nội, ngày tháng năm Người nhận xét (Ký, ghi rõ họ tên) Điểm số: Điểm chữ: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Danh mục cụm từ viết tắt DN : Doanh nghiệp DT : Doanh thu DTT : Doanh thu GTGT : Giá trị gia tăng HĐKD : Hoạt động kinh doanh SL : Số lượng HTX : Hợp tác xã TNHH : Trách nhiệm hữu hạn KT : Kế toán NKC : Nhật ký chung KD : Kinh doanh TCHC : Tổ chức hành TCKT : Tài kế toán TLSX : Tư liệu sản xuất TLTD : Tư liệu tiêu dùng TTL : Thép Thăng Long TK : Tài khoản more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Mục lục Lời mở đầu Chương 1: Lý luận chung kế toán nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại kinh tế thị trường 1.1.Đặc điểm kinh tế thị trường 1.1.1.Thị trường 1.1.2 Kinh tế thị trường 1.1.2.1 Khái niệm kinh tế thị trường 1.1.2.2 Đặc trưng kinh tế thị trường 1.1.2.3 Vai trò kinh tế thị trường 1.2 Hoạt động doanh nghiệp thương mại kinh tế thị trường 1.3 Yêu cầu quản lý nghiệp vụ bán hàng 1.4 Nhiệm vụ kế toán bán hàng 1.5 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thuơng mại 1.5.1 Phương thức hình thức bán hàng 1.5.1.1.Bán buôn 1.5.1.2.Bán lẻ 1.5.1.3.Phương thức gửi hàng đại lý bán hay ký gửi hàng hoá 10 1.5.2 Phạm vi hàng hoá bán 11 1.5.3 Thời điểm ghi nhận doanh thu 11 1.6 Các phương thức toán 12 1.6.1.Thanh toán trực tiếp 12 1.6 Thanh toán trả chậm 12 1.7 Kế toán chi tiết nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại 12 1.7.1 Phương pháp thẻ song song 13 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 1.7 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 14 1.7.3 Phương pháp sổ số dư 15 1.8 Kế toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại 16 1.8.1 Kế toán giá vốn hàng bán 16 1.8.1.1 .Phương pháp giá đơn vị bình quân 17 1.8.1 Phương pháp nhập trước xuất trước 18 1.8.1.3 Phương pháp nhập sau xuất trước 18 1.8.1.4 Phương pháp giá thực tế đích danh 19 1.8.2 Kế toán doanh thu bán hàng 19 1.8 2.1 Chứng từ sử dụng 19 1.8.2.2 Tài khoản sử dụng 19 1.8.2.3 Hạch toán nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại áp dung phương pháp KKTX để hạch toán hàng tồn kho 24 1.8.2.4 Hạch toán nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại áp dung phương pháp KKĐK để hạch toán hàng tồn kho 31 1.8.3 Kế toán thuế gía trị gia tăng 31 1.8.3.1 Tài khoản sử dụng 31 1.8.3.2 Phương pháp kế toán 32 1.8.4 Hế thống sổ sách kế toán 34 1.8.4.1 Hình thức nhật ký sổ 35 1.8.4.2 Hình thức chứng từ ghi sổ 36 1.8.4.3 Hình thức nhật ký chứng từ 37 1.8.4.4 Hình thức nhật ký chung 39 Chương 2: Thưc trạng công tác nghiệp vụ bán hàngtái công ty Thép Thăng Long 41 2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 41 2.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty 41 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 2.2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 41 2.2.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 42 2.2 2.1 Giám đốc 42 2.2.2.2 Phó giám đốc 42 2.2.3 Trưởng phòng kinh doanh 42 2.2.2.4 Trưởng phòng tổ chức hành 43 2.2 5.Trưởng phòn tổ chức kế toán 43 2.2.2.6 Kho Tam Trinh 43 2.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty 43 2.4 Chức nhiệm vụ công ty 44 2.4.1 Chức 44 2.4.2 Nhiệm vụ 44 2.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty Thép Thăng Long 45 2.5.1 Tổ chức máy kế toán 45 2.5.1.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 45 2.5.1.2 Cơ cấu tổ chức máy kế toán 46 2.5.2 Hình thức kế toán 47 2.5.3 Phương pháp kế toán 48 2.6 Thực trạng công tác kế toán bán hàng công ty Thép Thăng Long 48 2.6.1 Hình thức bán hàng 48 2.6.1.1 Bán buôn 48 2.6.1.2 Bán lẻ 49 2.6.2 Quy trình xuất kho hàng hoá 49 2.6.3 Kế toán giá vốn hàng bán 54 2.6.4 Kế toán chi tiết 55 2.6.5 Kế toàn doanh thu bán hàng 61 2.6.5.1 Chứng từ sử dụng 61 2.6.5.2 Tài khoản sử dụng 61 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 2.6.5.3 Phươngpháp kế toán doanh thu bán hàng công ty Thép Thăng Long 62 2.6.6 Kế toán giá trị gia tăng công ty Thép Thăng Long 74 Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty Thép Thăng Long 78 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty thép Thăng Long 78 3.2 Nhận xét chung công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty thép Thăng long 79 3.2.1 Những ưu điểm 79 3.2.2 Những mặt hạn chế 81 3.3 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác nghiệp vụ bán hàng công tyThép Thăng Long 83 Kết luận 90 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Danh mục bảng biểu STT Biểu số 01 Biểu số 02 Biểu số 03 Biểu số 04 Biểu số 05 Biểu số 06 Biểu số 07 Biểu số 08 Biểu số 09 Biểu số 10 Biểu số 11 Biểu số 12 Biểu số 13 Biểu số 14 Biểu số 15 Biểu số 16 Biểu số 17 Biểu số 18 Biểu số 19 Biểu số 20 Biểu số 21 Biểu số 22 Biểu số 23 Biểu số 24 Biểu số 25 Tên bảng biểu Bảng kết hoạt động kinh doanh Lệnh giao hàng Phiếu điều động phương tiện Phiếu xuất kho Hoá đơn giá trị gia tăng( liên 2) Phiếu nhập kho Hoá đơn giá trị gia tăng( liên 1) Thẻ kho Sổ chi tiết hàng hoá Bảng tổng hợp nhập- xuất-tồn Báo cáo bán hàng Báo cáo quỹ tiền mặt Sổ nhật ký chung Sổ chi tiết bán hàng Sổ chi tiết toán với người mua Bảng cân đối phát sinh công nợ Sổ TK131 Sổ TK156 Sổ TK632 Sổ TK511 Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào Tờ khai thuế GTGT Bảng kê dự phòng giảm giá hàng tồn kho Sổ Nhật ký bán hàng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 44 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 89 89 Danh mục sơ đồ STT Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 01 14 Sơ đồ 03 Sơ đồ kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song Sơ đồ kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển Sơ đồ kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp sổ số dư Sơ đồ 04 Trình tự hạch toán theo hình thức nhật ký sổ 35 Sơ đồ 05 Trình tự hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ 37 Sơ đồ 06 Trình tự hạch toán theo hình thức nhật ký chứng từ 38 Sơ đồ 07 Trình tự hạch toán theo hình thức nhật ký chung 39 Sơ đồ 08 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty thép Thăng 42 Sơ đồ 02 15 16 Long Sơ đồ 09 Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty thép Thăng 45 Long Sơ đồ 10 Trình tự ghi sổ công ty thép Thăng Long 47 Sơ đồ 11 Sơ đồ quy trình xuất kho hàng hoá 51 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ [...]... được hạch toán vào chi phí bán hàng Nợ TK 641 Có TK 111, 112, 334, 338 f Hạch toán nghiệp vụ doanh nghiệp hàng hoá +Trên cơ sở bảng kê bán lẻ hàng hoá, kế toán phản ánh doanh thu và thuế GTGT phải nộp của hàng bán lẻ Nợ TK 111, 112, 113 Có TK 511 Có TK 3331(33311) Giá mua thực tế của hàng đã bán Nợ TK 632 Có TK 156(1561) g Hạch toán bán hàng trả góp +Phản ánh trị giá mua thực tế của hàng bán Nợ TK... mua của hàng hoá bị người mua trả lại + Kết chuyển trị giá vốn của hàng đã tiêu thụ trong kỳ Ngoài các tài khoản trên, trong quá trình hạch toán kế toán bán hàng còn sử dụng một số các tài khoản có liên quan như TK 132, 111, 112, 156, 138, 1.8.2.3 Hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho a Hạch toán nghiệp vụ bán buôn... dịch vụ Bên cạnh các tài khoản phản ánh doanh thu và các khoản giảm doanh thu, để hạch toán nghiệp vụ bán hàng, kế toán còn sử dụng các tài khoản liên quan đến việc xác định giá vốn hàng bán f TK157 hàng gửi bán Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá mua của hàng hoá chuyển bán, gửi bán đại lý, ký gửi, dich vụ đã hoàn thành nhưng chưa xác định là tiêu thụ TK 157 được mở chi tiết theo từng loại hàng. .. trừ của hàng đã bán cùng với giá vốn của hàng tiêu thụ Nợ TK 133(1331) Nợ TK 632 Có TK 156 (1561) Ngoài ra các trường hợp bán hàng khác cũng được hạch toán tươbg tự như các phương thức tiêu thụ trên 1.8.2.4 Hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại áp dụng phương pháp KKĐK để hạch toán HTK a Hạch toán doanh thu bán hàng Hạch toán DTBH và xác định doanh thu thuần ở các doanh nghiệp thương... nhật ký,sổ cái, sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp + Sổ chi tiết: là sổ của phần kế toán chi tiết gồm các sổ, thẻ kế toán chi tiết Căn cứ vào quy mô và điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và vào các hình thức tổ chức của sổ kế toán, từng doanh nghiệp sẽ lựa chọn cho mình một hình thức tổ chức sổ kế toán cho phù hợp Tổ chức sổ kế toán thực chất là việc kết hợp các loại sổ sách có kết cấu khác theo... phải thanh toán toàn bộ công nợ là n Nếu 20 ngày mà người mua chưa thanh toán nợ thì họ sẽ phải chịu lãi suất tín dụng 1.7 Kế toán chi tiết nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại Kế toán chi tiết bán hàng đòi hỏi phản ánh cả về giá trị, số lượng, chất lượng của từng mặt hàng theo từng kho và từng người phụ trách Thực tế hiện nay có 3 phương pháp kế toán chi tiết hàng hoá sau: 1.7.1 Phương...hoặc một vài loại hàng nào đó đặt ở các nơi công cộng khách hàng sau khi bỏ tiền vào máy, máy tự động đẩy hàng cho người mua 1.5.1.3.Phương thức gửi hàng đại lý bán hay ký gửi hàng hoá Đây là phương thức bán hàng mà trong đó, doanh nghiệp thương mại giao hàng cho cơ sở đại lý, ký gửi để cho cơ sở này trực tiếp bán hàng, bên nhận làm đại lý ký gửi sẽ trực tiếp bán hàng, thanh toán tiền hàng và được hưởng... mà tại kho và tại bộ phận kế toán bán hàng đều cùng sử dụng thẻ để ghi số sản phẩm, hàng hoá Tại kho: thủ kho dùng thẻ kho để phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn hàng hoá về số lượng Mỗi chứng từ ghi vào một dòng của thẻ kho Thẻ kho được mở cho từng địa điểm bán hàng Cuối tháng, thủ kho tiến hàng tổng cộng số nhập-xuất, tính ra số tồn kho về mặt số lượng theo từng danh điểm hàng hoá Tại phòng kế toán: ... nhập xuất, tồn kho hàng hoá Kế toán tổng hợp Ghi chú: Ghi hàng ngày Quan hệ đối chiếu Ghi cuối tháng 1.7.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển Trong phương pháp này, tại kho thủ kho sử dụng thẻ kế toán chi tiết hàng hoá giống phương pháp thẻ song song .Tại phòng kế toán, kế toán không mở thẻ chi tiết mà mở sổ đối chiếu luân chuyển để hạch toán số lượng và số tiền từng danh điểm bán hàng theo từng kho... sử dụng các chứng từ kế toán sau + Hoá đơn giá trị gia tăng hay hoá đơn bán hàng + Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ + Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý + Báo cáo bán hàng, bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ, bảng thanh toán hàng đại lý ( ký gửi) + Thẻ quầy hàng, giấy nộp tiền, bảng kê nhận hàng và thanh toán hàng ngày +Hoá đơn bán lẻ +Các chứng từ khác có liên quan( chứng từ đặc thù như tem, vé,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép thăng long , Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép thăng long , Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép thăng long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay