Công tác kế toán tại công ty TNHH xây dựng và vật tư phương duy

67 176 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:40

Lời nói đầu Trong năm gần đây, nước ta có bước phát triển vượt bậc mặt Đặc biệt phát triển kinh tế Nước ta chuyển từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường Để bắt kịp với phát triển kinh tế, Đảng Nhà Nước có đổi công tác quản lý Nhưng với chất nước XHCN bên cạnh việc phát triển kinh tế theo hướng kinh tế thị trường Đảng Nhà Nước đề mục tiêu là: "Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" Mở đầu cho công tác đổi quản lý kinh tế việc doanh nghiệp quốc doanh dần chuyển sang chế tự cung, tự cấp, không tình trạng quan liêu bao cấp, ỷ lại vào Nhà nước Các doanh nghiệp quốc doanh dần định hướng hướng sản xuất kinh doanh có lãi, đáp ứng nhu cầu Nhân dân đồng thời thu cho Nhà nước nguồn ngân sách lớn Bên cạnh doanh nghiệp quốc doanh công ty, doanh nghiệp tư nhân đời với phát triển kinh tế nhu cầu xã hội Các doanh nghiệp quốc doanh thực nhiện vụ sản xuất kinh doanh đồng thời có nghĩa vụ với Nhà nước Các đơn vị kinh tế thực sách hạch toán độc lập theo chế độ hạch toán Nhà nước ban hành Chính công tác quản lý kinh tế có vai trò quan trọng kinh tế Để quản lý kinh tế rõ ràng, xác, kịp thời kế toán đóng vai trò quan trọng doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp tư nhân công tác kế toán công cụ hữu hiệu để điều hành quản lý kinh tế Công tác kế toán giúp cho việc tính toán, xây dựng kiểm tra bảo vệ việc sử dụng tài sản, vật tư ,vốn, quản lý tài doanh nghiệp xí nghiệp Dựa o công tác kế toán để đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp đưa định đắn kịp thời Đưa doanh nghiệp lên ngày phát triển more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Phần I Phần chung A.Vài nét sơ lược công ty TNHH xây dựng - vận tải Phương Duy A.1 Đặc điểm chung công ty TNHH vận tải xây dựng Phương Duy Quá trình hình thành phát triển - Sự hình thành phát triển Công ty xây dựng vào năm 2000, theo định số 2523/QĐUB thành phố Hà Nội (sở kế hoạch đầu tư) hoạt động theo số đăng ký 0102005855 Địa công ty: Xóm Tân Trại - Phú Cường - Sóc Sơn - Hà Nội Trong năm qua với quản lý sản xuất cán lãnh đạo công ty sư nhiệt tình cán công nhân viên đưa công ty ngày phát triển, đáp ứng nhu cầu người Công ty ngày mở rộng qui mô hoạt động, đời sống công nhân nâng cao Việc thực kế hoạch đề tài công ty đạt kết tốt nâng cao hiệu sản xuất đảm bảo thực nghĩa vụ nhà nước địa phương Từ năm thành lập tới công ty vào hoạt động hiệu Mặc dù gặp nhiều khó khăn công ty tích cực kiện toàn máy quản lý, tìm kiếm đối tác Nhờ công ty có khởi sắc tốt đẹp qua làm cho công ty có lợi nhuận đáng kể thể qua bảng sau: Số TT Chi tiêu 2002 2003 2004 ĐVT Số vốn kinh doanh 6.500 6560 6750 Trđ Doanh thu bán hàng 5.330 7.683 6.676 Trđ Thu nhập chịu thuế 27.200 22.670 26.900 Trđ Số lượng công nhân viên 70 110 144 Người Thu nhập bình quân 720.000 767.000 823.000 đ CBCNV more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chức nhiệm vụ công ty 2.1 Chức Công ty đơn vị trực tiếp tìm đối tác để thực trình sản xuất để đảm bảo cho trình sản xuất liên tục việc nhập nguyên vật liệu (sắt, thép, xi măng ) mua yếu tố đầu vào quan trọng, phần việc phải đảm bảo tốt sản xuất kinh doanh đạt hiệu - Nhận thầu xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, đường Thi công loại móng, trụ loại công trình xây dựng dân dụng hạ tầng sở kỹ thuật - Khai thác vận tải, chuyển đất đá 2.2 Nhiệm vụ - Làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh hoạt động theo quy định nhà nước - Xây dựng thực kế hoạch kinh doanh sở tôn trọng pháp luật - Tạo lập quản lý sử dụng có hiệu nguồn vốn kinh doanh Công tác tổ chức quản lý, tổ chức máy kế toán 3.1 Tổ chức máy quản lý Sơ đồ máy tổ chức quản lý công ty Giám đốc Pgđ kd Pgđ sx Phòng kế P.tư vấn thiết P.tài Phòng kỹ hoạch kế xây dựng kế toán thuật Đội thi công Đội thi 3công dựng số 1and additional xây dựng số morexây information documents Đội thi công xây dựng số connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ + Giám đốc: Là người định mục tiêu, định hướng phát triển toàn công ty, định thành lập phận trực thuộc, bổ nhiệm trưởng phó phận, quản lý giám sát, điều hành hoạt động thông qua trợ lý, phòng ban + Phó giám đốc sản xuất: Là người trực tiếp giúp đỡ giám đốc mặt sản xuất thi công +Phó giám đốc kinh doanh: Giúp giám đốc mặt tìm kiếm đối tác, thực nhiệm vụ Phó giám đốc ban trực tiếp giúp đỡ giám đốc, thực công việc giám đốc trực tiếp phân công quản lý giám sát giám đốc uỷ quyền +Các phòng ban: chịu phân công thực nhiệm vụ ban giám đốc đạo 3.2 Tổ chức máy kế toán 3.2.1.Chức nhiệm vụ cấu phòng kế toán - Chức nhiệm vụ Bộ máy kế toán công ty tổ chức theo hình thức tập trung toàn công việc kế toán tập chung phòng kế toán công ty, đội, đơn vị sản xuất trực thuộc công ty không tổ chức máy kế toán riêng mà bố trí nhân viên thống kê kế toán làm nhiệm vụ thu thập, phân loại, kiểm tra chứng từ sau vào sổ chi tiết vật tư, lao động, máy móc tập hợp chứng từ gốc vào bảng tập hợp chứng từ gửi lên công ty hàng tháng vào ngày 25 - Cơ cấu phòng kế toán + Kế toán trưởng: chịu trách nhiệm tổ chức máy kế toán đơn giản, gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu hướng dẫn, đạo kiểm tra công việc kế toán viên thực hiện, tổ chức lập báo cáo theo yêu cầu quản lý, chịu trách nhiệm trước giám đốc cấp thông tin kế toán + Kế toán tổng hợp: có trách nhiệm tập hợp chi phí, tính giá thành xác định kết kinh doanh + Kế toán vật tư TSCĐ: có trách nhiệm theo dõi tình hình nhập more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ xuất tồn vật tư, xác định chi phí nguyên vật liệu cho công trình, hạng mục công trình Theo dõi tình hình biến động TSCĐ, phản ánh đầy đủ kịp thời xác số lượng TSCĐ, tình hình khấu hao, tính chi phí sửa chữa giá trị trang thiết bị + Kế toán tiền lương khoản vay: Căn vào bảng duyệt quỹ lương đội khối gián tiếp công ty, kế toán tiến hành lập tập hợp bảng lương, thực phân bổ, tính toán lương khoản phải trả cho cán công nhân viên công ty + Kế toán tiền măt, tiền gửi ngân hàng: có nhiệm vụ mở sổ chi tiết theo dõi khoản thu tiền mặt, TGNH khoản toán cuối tháng, lập bảng kê thu chi đối chiếu với kế toán tổng hợp + Thủ quỹ: vào chứng từ thu, chi phê duyệt thủ quỹ tiến hành phát, thu, nộp tiền ngân hàng, với kế toán tiền mặt quản lý tiền công ty 3.2.2 Hình thức tổ chức máy kế toán Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty TNHH vận tải xây dựng Phương Duy Kế Toán Trưởng Kế toán vật tư TSCĐ, CCDC Kế toán tiền mặt TGNH Kế toán tổng hợp Kế toán tiền Thủ lương quỹ Nhân viên thống kê kế toán đơn vị 3.2.3 Hình thức kế toán áp dụng công ty Công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng bản, tiến hành thi công xây dựng nhiều công trình thời gian, phí phát sinh thường xuyên liên tục đa dạng Để kịp thời tập hợp chi phí sản xuất more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ phát sinh kỳ cho công trình toàn nghiệp vụ phát sinh công ty, công ty áp dụng phương pháp kế toán kê khai thường xuyên, hạch toán kế toán theo phương pháp chứng từ ghi sổ Sơ đồ ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Chứng từ gốc Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Bảng tổng Sổ hợp chi tiết Ghi chú: Bảng cân đối Ghi hàng ngày phát ngày sinh Ghi cuối Đối chiếu kiểm tra Báo cáo tài Tổ chức sản xuất, quy trình sản xuất Sơ đồ tổ chức sản xuất Nhận thầu Tổ chức thi Hoàn thành công nghiệm thu Bàn giao Xây dựng ngành sản xuất vật chất mang tính chất công nghiệp có đặc điểm khác với ngành sản xuất khác Sự khác có ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý đơn vị xây dựng,về tổ chức sản xuất phương thức nhận thầu trở thành phương 6thức chủ yếu.Sản phẩm công ty more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ không di chuyển mà cố định nơi sản xuất nên chịu ảnh hưởng địa hình, địa chất, thời tiêt, giá thị trường nơi đặt sản phẩm.Đăc điểm buộc phải di chuyển máy móc, thiết bị, nhân công tới nơi tổ chức sản xuất, sử dụng hạch toán vật tư, tài sản phức tạp Sản phẩm xây lắp dự toán trước tiến hành sản xuất trình sản xuất phải so sánh với dự toán, phải lấy dự toán làm thước đo sản xuất.Xây dựng tiêu thụ theo giá dự toán giá thoả thuận với chủ đầu tư Khi hoàn thành công trình xây dựng bàn giao cho đơn vị sử dụng.Do sản phẩm công ty phải đảm bảo chất lượng theo yêu cầu A.2.Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh, hạch toán doanh nghiệp 1.Những thuận lợi: Công ty có đội ngũ cán công nhân viên tận tuỵ, có trình độ chuyên môn, lao động lành nghề Tổ chức sản xuất giai đoạn kinh tế phát triển điều kiện tốt để công ty ngày đạt nhiều doanh thu Công ty có máy quản lý kiện toàn nhạy bén kinh doanh Những khó khăn Do đặc điểm công ty loại hình xây dựng số vòng chu chuyển vốn dài, ảnh hưởng tới trình hạch toán Việc quản lý nguyên vật liệu chưa thực tốt gây lãng phí B Các phần hành kế toán B.1.Kế toán vốn tiền: 1.Thủ tục lập, trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt tiền gửi ngân hàng: - Tiền mặt số vồn tiền bảo quản quỹ doanh nghiệp trìng sản xuất kinh doanh tiền mặt lập có trình tự luân chuyển theo quy định ngành kế toán more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Hàng ngày vào chứng từ gốc kế toán viết phiêú thu Phiếu thu nhằm xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ làm để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ khoản thu có liên quan Phiếu thu kế toán lập thành liên.Thũ quỹ giữ lại liên đẻ ghi sổ, liên giao cho người nộp tiền, liên lưu nơi lập phiếu Cuối ngày toàn phiếu thu chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ Trong trường hợp có chứng từ gốc toán, kế toán viết phiếu chi, phiếu chi xác định khoản tiền mặt chi cho công việc thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ sổ kế toán Phiêú chi lập thành liên, liên lưu nơi lập phiếu, liên thủ quỹ dùng đẻ ghi sổ quỹ sau chuyển cho kế toán chứng từ gốc để vào sổ kế toán Hàng ngày vào chứng từ gốc thủ quỹ vào sổ quỹ tiền mặt, sổ nhật ký tiền mặt,nhật ký thu tiền từ nhật ký kế toán vào sổ tài khoản liên quan - Kế toán tiền gửi ngân hàng: Khi nhận giấy báo Có, báo Nợ ngân hàng gửi đến kế toán lập sổ tiền gửi ngân hàng đồng thời đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo, xác minh xử lý kịp thời khoản chênh lệch sau kế toán phản ánh vào nhật ký thu tiền gửi ngân hàng nhật ký chi tiền gửi ngân hàng Cuối tháng kế toán đối chiếu số liệu sổ tiền gửi với bảng kê ngân hàng Nguyên tắc quản lý vốn tiền công ty Công ty TNHH xây dựng vận tải Phương Duy sử dụng đơn vị tiền tệ thống Việt Nam Đồng (VNĐ) Khi hạch toán công tác chuyển đổi đồng tiền khác phải theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng ngân hàng nhà nước Việt Nam thông báo thời điểm phát sinh nghiệp vụ.Tiền mặt công ty tập trung quỹ Mọi nghiệp vụ có liên quan đến thu, chi, tiền mặt quản lý bảo quản tiền mặt thủ quỹ chịu trách nhiệm thực more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Phương pháp kế toán tiền mặt, TGNH - Sổ quỹ tiền mặt: Căn vào phiếu thu, phiếu chi thủ quỹ lập sổ qũy tiền mặt Sổ quỹ tiền mặt Ngày Số phiếu Thu chi Tháng năm Diễn giải Tồn đầu kỳ Số tiền Thu Chi Tồn Tồn cuối kỳ Sổ quỹ tiền mặt lập theo tháng tính chi tiết theo chứng từ Cột 1,2,3: ghi hàng tháng ghi sổ số hiệu phiếu thu, phiếu chi Cột 4: ghi nội dung tóm tắt phiếu thu, chi Cột 5: ghi số tiền nhập quỹ Cột 6: ghi số tiền xuât quỹ Cột 7: ghi số tiền tồn quỹ cuối ngày + Sổ qũy kiêm báo cáo quỹ: Căn vào phiếu thu, phiếu chi để lập more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Sổ quỹ kiêm báo cáo qũy Tháng năm Ngày Số phiếu Thu Chi Diễn giải TKĐƯ Tồn đầu kỳ Số tiền Thu Chi Tồn Tồn cuối kỳ Sổ quỹ kiêm báo cáo quỹ lập hàng tháng mở để theo dõi tình hình phiêu thu, phiêu chi, tồn tiền mặt Hàng ngày vào chứng từ gốc phiếu thu, phiêu chi tiến hành ghi sổ quỹ kiêm báo cáo quỹ sau: Cột 1,2,3: ghi ngày tháng ghi sổ số hiệu phiếu thu, phiếu chi Cột 4: ghi nội dung phiếu thu, phiếu chi Cột 5: ghi tài khoản đối ứng liên quan Cột 6: ghi số tiên nhập quỹ Cột 7: ghi số tiền xuât quỹ Cột 8: ghi số dư tồn quỹ cuối ngày(SDCK) SDCK = SDĐK + Tổng thu Tổng chi - Nhật ký thu tiền: Dùng để phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài làm phát sinh bên nợ TK 111, đối ứng với TK có liên quan Căn vào sổ quỹ kiêm báo cáo kèm theo chứng từ gốc Nhật ký thu tiền Ngày tháng ghi sổ Chứng từ SH NT Diễn giải Ghi có TK liên quan Ghi Nợ TK11 TK511 TK khác TK111 Số tiền SH 10 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Biên lý TSCĐ Ngày 17 tháng 10 năm 2004 Số 13 Căn định số 52TCKT/QĐ ngày 17 tháng 10 năm 2004 giám đốc Công ty TNHH xây dựng vận tải Phương Duy I Ban lý TSCĐ gồm: - Ông (bà): Vũ Mai L Đại diện: Phòng TCKT - Trưởng ban - Ông (bà): Đặng Xuân P: Đại diện phòng HC - Uỷ viên - Ông (bà): Nguyễn Thị N: Đại diện phòng KD - Uỷ viên Tiến hành lý: - Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng): Máy vi tính - Số hiệu TSCĐ: 03 - Nước sản xuất: Việt Nam - Năm đưa vào sử dụng: 2002 - Nguyên giá TSCĐ: 6.750.000 - Giá trị hao mòn trích thời điểm lý: 4.800.000 III Kết luận Ban lý TSCĐ Máy cũ, hỏng hóc nhiều cần phải lý để tái đầu tư Ngày 17 tháng 10 năm 2004 Trưởng ban lý (Ký, họ tên) IV Kết lý TSCĐ - Chi phí lý TSCĐ: - Giá trị thu hồi: 1.950.000 - Một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn Ngày 02 tháng 12 năm 2003 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) 53 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 54 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ - Định khoản kế toán: Nợ TK 131: 1.950.000 Có TK 211: 1.950.000 Phiếu thu Quyển số: 13 Số: 82 Ngày tháng 10 năm 2004 Nợ TK: Có TK: Họ tên người nộp tiền: Vũ Đình L Địa chỉ: Tân Trại - Phú Cường - Sóc Sơn - Hà Nội Lý nộp: Mua máy vi tính Số tiền: 1.950.000 (một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) Kèm theo 01 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền (viết chữ) Một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng Ngày 02 tháng 12 năm 2004 Người mua Người mua Thủ kho Kế toán trưởng Thủ trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) - Định khoản kế toán Nợ TK 111: 1.950.000 Có TK: 121: 1.950.000 55 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Biểu 02 Sổ tài sản cố định Ghi tăng TSCĐ Chứng từ STT SH 01 NT Tên, ký hiệu TSCĐ 09 2711 Máy tính 02 Máy tính Nước sản xuất TG đưa Số hiệu vào sử TSCĐ dụng NG TSCĐ NBản 2002 MT02 15.720.000 VN 2002 6.750.000 03 41 18/5 Ô tô tải Mitsubishi N.Bản 2003 0T003 462.000.000 04 41 18/5 Ô tô Mitsubishi N.Bản 2003 0T004 610.000.000 05 17 22/5 Máy xúc TQ 2002 04 60.000.900 06 17 22/5 Máy ủi TQ 2002 05 70.850.000 Cộng 1.123.320.900 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 56 Khấu hao TSCĐ Chứng từ KH tính đến Tỉ Mức giảm lệ % Kh TSCĐ KH 10 11 0,70 70% 40800.000 Ghi giảm TSCĐ Chứng từ Lý giảm Số NT TSCĐ hiệu 12 13 17/10 14 Thanh lý Biểu 03 Sổ TK 211 Năm 2004 NT Chứng từ ghi sổ SH NT 01/01 712 Diễn giải SHTK Số tiền (đồng) đối ứng Nợ Dư đầu năm 13 Có 871.243.653 17/10 Nhượng bán máy vi tính 412 Dư cuối năm 1.950.000 871.243.653 Biểu 04 Sổ TK 211 Năm 2004 NT Chứng từ ghi sổ SH 01/01 0211 NT Diễn giải SHTK Số tiền (đồng) đối ứng Nợ Dư đầu năm 19 20/10 Mua quyền sử dụng đất Dư cuối kỳ Có 995.786.536 700.000.000 1695.786.536 C Kế toán khấu hao TSCĐ Trong trình đầu tư sử dụng tác động môi trường tự nhiên điều kiện làm việc tiến khoa học kỹ thuật TSCĐ công ty bị hao mòn, để thu hồi lại giá trị tài sản cố định người ta tiến hành trích khấu hao cách chuyển phần giá trị hao mòn tài sản cố định vào giá trị sản phẩm làm Như hao mòn tượng khách quan làm giảm giá trị giá trị sử dụng TSCĐ, khấu hao biệt pháp chủ quan trình quản lý nhằm thu hồi lại giá trị hao mòn TSCĐ - Phương pháp tính khấu hao TSCĐ áp dụng công ty more information and additional documents 57 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ TSCĐ doanh nghiệp trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng Việc trích khấu hao TSCĐ thực theo nguyên tắc tròn tháng Những tài sản khấu hao hết sử dụng hoạt động kinh doanh không tính trích khấu hao Xác định mức khấu hao hàng năm theo công thức: Mức khấu hao trung bình;hàng năm TSCĐ = Error! Công ty TNHH xây dựng vận tải Phương Duy trích khấu hao cho tháng đó: Mức khấu hao trung bình;hàng tháng TSCĐ = Error! Việc tính khấu hao TSCĐ tiến hành vào nguyên giá thời gian sử dụng TSCĐ Do khấu hao TSCĐ tính vào ngày 01 hàng tháng, nên để đơn giản cho việc tính toán, qui định TSCĐ tăng, giảm tháng tháng sau trích trích khấu hao số khấu hao tháng khác có biến động tăng, giảm TSCĐ Nhà nước qui định việc tính khấu hao hàng tháng dựa sở số khấu hao tháng trước số khấu hao tăng giảm tháng này, hàng tháng kế toán tiến hành trích khấu hao theo công thức Khấu hao; TSCĐ phải trích; tháng = Số khấu hao;TSCĐ trích;tháng trước + Khấu hao TSCĐ;tăng trong;tháng - Khấu hao;giảm tháng Để phân bổ khấu hao TSCĐ cho đối tượng sử dụng, kế toán sử dụng bảng phân bổ số more information and additional documents 58 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Biểu 05 Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ Tháng - 2005 Nơi sử dụng Chỉ tiêu TG Toàn công ty SD NG KH I Số KH trích TK627 Đội TC1 Đội TC2 TK642 Đội TC3 61.476.068 20.398.700 15.403.200 16.215.144 9.459.024 tháng trước II Số KH tăng 265.000.000 2.063.491 tháng Máy khoan 45.000.000 535.714 535.714 K125 Xe tải Toyota 12 220.000.000 1.527.777 1.527.777 III Số KH giảm 30.000.000 625.000 625.000 30.000.000 625.000 625.000 tháng - Thanh lý máy trộn bê tông IV Số KH trích 18 62.914.559 20.934.414 14.778.200 tháng Kế toán tổng hợp khấu hao sử dụng nguồn vốn khấu hao TSCĐ - Tài khoản kế toán: Để theo dõi tình hình có, biến động tăng, giảm khấu hao TSCĐ kế toán công ty sử dụng TK214: Hao mòn TSCĐ Bên Nợ: phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ giảm lý giảm TSCĐ lý, nhượng bán, điều chỉnh nơi khác Bên Có: Giá trị hao mòn TSCĐ tăng trích khấu hao TSCĐ đánh giá lại TSCĐ Dư Nợ: Giá trị hao mòn TSĐ có đơn vị more information and additional documents 59 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ - Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu: Hao mòn tài sản công ty chia nhiều trường hợp + Trường hợp công ty định kỳ hàng tháng, quí, năm trích khấu hao cho TSCĐ tính vào chi phí sản xuất - kinh doanh, ghi: Nợ TK 627, 641, 642 Có TK 214 Đồng thời, phản ánh tăng vốn khấu hao Ghi đơn vào bên Nợ TK009 Nguồn vốn khấu hao + Trường hợp công ty cho đơn vị khác vay vốn khấu hao ghi: Nợ TK 128: đầu tư ngắn hạn khác Nợ TK 228: đầu tư dài hạn khác Có TK 111, 112 Đồng thời, ghi vào bên Có TK 009 - Nguồn vốn + Trường hợp công ty trích khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi vào thời điểm cuối năm Nợ TK 431 (3) quỹ phúc lợi hoàn thành TSCĐ Có TK 214 + Trường hợp công ty trích hao mòn TSCĐ dùng cho hoạt động nghiệp dự án Nợ TK 466: Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Có TK 214 + Trường hợp công ty đánh giá tăng TSCĐ ghi Nợ TK 211: TSCĐ hữu hình Có TK 412: Chênh lệch đánh giá lại tài sản Có TK 214: hao mòn TSCĐ + Trường hợp công ty đánh giá giảm nguyên giá TSCĐ Nợ TK 412 Nợ TK 214 more information and additional documents 60 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Có TK 211 more information and additional documents 61 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Biểu 06 Sổ TK 214 Năm 2004 NT ghi sổ Chứng từ SH SHTK Diễn giải NT Số tiền (đồng) đối ứng Nợ Dư đầu năm 448.718.432 01/11 48 22/10 nhượng bán cần cẩu C125 15/12 13 30/11 Thanh lý Có máy 211 20.000.000 lu 211 21.500.000 ABRAHAM 31/12 54 31/12 Trích khấu hao TSCĐ 627 6.411.304 tháng 12 642 2.134.138 Cộng phát sinh năm 422.268.574 80.326.350 Dư cuối năm 790.660.656 D Nhận xét, kiến nghị qua thời gian thực tập, nghiên cứu công ty TNHH xây dựng vận tải Phương Duy, giúp đỡ tận tình ban lãnh đạo công ty, phòng ban chức đặc biệt bảo giúp đỡ cô phòng kế toán tài công ty giúp em có điều kiện tiếp xúc với thực tế để tìm hiểu củng cố thêm kiến thức học với thời gian thực tập không dài nên có nhiều thiếu sót Với cố gắng thân mong muốn góp phần kiến thức học trường vào công tác kế toán công ty yêu cầu thực tế công tác kế toán Em xin mạnh dạn đưa số ý kiến nhận xét số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện việc tổ chức công tác kế toán công ty nói chung công tác kế toán tăng giảm trích khấu hao TSCĐ * Về máy kế toán công tác kế toán Tại công ty áp dụng hình thức kế toán tập trung hợp lý more information and additional documents 62 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Phòng tài kế toán công ty có đội ngũ nhân viên kế toán có lực trình độ nhiệt tình với công việc Việc phân công, bố trí nhân viên kế toán phòng phù hợp với lực, trình độ người, đảm bảo phân công công việc trách nhiệm rõ ràng phần hành kế toán Đồng thời đảm bảo phối hợp nhịp nhành phần hành với Đáp ứng đầy đủ kịp thời thông tin số liệu cho ban lãnh đạo Việc áp dụng hình thức ghi sổ theo phương pháp chứng từ ghi sổ phù hợp với quy mô đặc điểm công ty - Kế toán công ty mở đầy đủ sổ tổng hợp theo quy định hình thức "chứng từ ghi sổ" Việc phân loại hạch toán TSCĐ phù hợp với chế độ hành Các báo cáo bảng biểu tập hợp thời gian mẫu biểu quy định Bên cạnh ưu điểm công ty TNHH xây dựng vận tải Phương Duy số tồn sau: chưa có chế độ nội cụ thể để tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên phận gián tiếp đội xây dựng công ty * Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán công ty Đối với sổ chi tiết TSCĐ cần ghi rõ nữa, cụ thể cần ghi thêm cột phận sử dụng để dễ dàng việc theo dõi TSCĐ Với nhiệm vụ công ty xây dựng vận tải nên cần phải mua sắm thêm máy móc, phương tiện để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công ty Máy móc công ty cần thường xuyên bảo dưỡng tu Qua thời gian thực tập công ty em nhận thấy tài sản công ty đóng vai trò quan trọng định đến phát triển công ty - Đối với cán công nhân viên Chăm lo đời sống sức khoẻ cho CBCNV Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người sản xuất Công ty phải có nội quy nghiêm ngặt vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho người lao động trình sản xuất more information and additional documents 63 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Người lãnh đạo phải có tư cao công việc, nắm bắt tình hình thông tin kinh tế có tính chất mẻ quan trọng Phòng kế toán phải đưa số liệu, thông tin xác kịp thời giúp nâng cao hiệu kinh doanh công ty * Kiến nghị cải tiến chương trình giảng dạy nhà trường Đối với nhà trường cần tăng số tiết học cho lớp kế toán tổng hợp, tăng thêm thực hành để học sinh hiểu biết cách ghi chép vào sổ sách kế toán Đặc biệt nhà trường cần tìm hiểu thực tế hình thức kế toán áp dụng doanh nghiệp, công ty để từ đưa vào chương trình đào tạo kiến thức sát thực với thực tế đơn vị Qua số nhận xét kiến nghị trên, chưa phản ánh vấn đề xong mong ban lãnh đạo công ty tìm giải pháp tối ưu việc quản lý TSCĐ nói riêng quản lý toàn trình thi công công trình nói chung nhằm nâng cao hiệu kinh doanh để công ty ngày phát triển, tạo điều kiện cho công ty đứng vững thị trường more information and additional documents 64 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Kết luận Qua thời gian thực tập công ty TNHH Xây dựng vận tải Phương Duy, giúp đỡ tận tình cô, phòng tài vụ với hướng dẫn thầy cô trường, em hoàn thành thời gian thực tập Trong trình thực tập thực tế công ty, em nhận thấy lý thuyết học lớp với công việc thực tế khoảng cách dài Do từ tìm hiểu công việc hạch toán thực tế kiến thức em mở mang giúp cho em công việc hạch toán sau naỳ Vì thời gian thực tập cần thiết cho học sinh trường qua có thêm kiến thức để bước vào công tác hạch toán thực tế khỏi bỡ ngỡ Từ thời gian thực tập này, em hiểu rằng, cán tài kế toán không am hiểu vấn đề lý luận mà phải biết vận dụng cách sáng tạo lý luận vào công việc thực tế Do thời gian thực tập chưa nhiều, trình độ kiến thức em hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi sai sót, em kính mong thầy cô xem xét đóng góp ý kiến để chuyên đề hoàn thiện em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ban lãnh đạo công ty đặc biệt hướng dẫn tận tình cô phòng kế toán thầy Đỗ Đắc Minh hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! ngày 19 tháng năm 2005 Học sinh Vũ Thị Hải Yến more information and additional documents 65 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Mục lục Lời nói đầu Phần I Phần chung A.Vài nét sơ lược công ty TNHH xây dựng - vận tải Phương Duy A.1 Đặc điểm chung công ty TNHH vận tải xây dựng Phương Duy A.2.Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh, hạch toán doanh nghiệp B Các phần hành kế toán B.1.Kế toán vốn tiền: B.2 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương 12 B.3 Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) 17 B.4 Kế toán vật liệu công cụ, dụng cụ 21 B.5: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 25 B6: Kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm 33 Phần II Chuyên đề kế toán tăng, giảm trích khấu hao tài sản cố định công ty 36 I Lý lựa chọn chuyên đề 36 II Những thuận lợi khó khăn công ty ảnh hưởng đến công tác kế toán theo chuyên đề 37 III Nội dung công tác kế toán tăng giảm trích khấu hao TSCĐ doanh nghiệp 37 A Kế toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ 39 B Kế toán tổng hợp tăng , giảm TSCĐ 45 C Kế toán khấu hao TSCĐ 57 D Nhận xét, kiến nghị 62 Kết luận 65 more information and additional documents 66 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ more information and additional documents 67 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ [...]... trình dân dụng và công trình giao thông nên nguồn nhập nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ của công ty là rất đa dạng - Nguyên vật liệu, dụng cụ, cộng cụ của công ty được mua vào từ các công ty, của hàng chuyên cung cấp về vật liệu, công cụ, dụng cụ phục vụ cho quá trình sản xuất: như công ty thương mại và dịch vụ Hải Long, công ty vật liệu xây dựng 1_5, công ty xi măng Bỉm Sơn, công ty thép Việt Đức... phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn vật liệu, dụng cụ về mặt số lượng Mỗi chứng từ nhập, xuất, vật tư được ghi một dòng vào thể kho, thể kho được mở cho từng danh điểm vật tư Cuối tháng thủ kho tiến hành tổng cộng số nhập, xuất, tính ra tồn kho về mặt lượng theo từng danh điểm vật tư ở phòng kế toán: Kế toán vật tư mở thẻ kế toán chi tiết vật tư cho từng danh điểm vật tư tương ứng với thể kho mở ở kho Thẻ... xuất của công ty Hiện nay công ty TNHH vận tải và xây dựng Phương Duy kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Do vậy kế toán sử dụng TK 154_ CPSXKD để tập hợp chi phí sản xuất chính trong công ty Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp TK 621 TK 154 TK 152, 138 Các khoản ghi giảm Kết chuyển CPNCTT chi phí TK622 TK155 Thành phẩm Kết chuyển CPNCTT TK 632 TK627 Kết chuyển... tế của công trình, hạng mục dở dang đầu kỳ CTK: Chi phí thực tế của công trình, hạng mục phát sinh trong kỳ DCK: Chi phí thực tế của công trình, hạng mục dở dang cuối kỳ B6: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm Với đặc thù là một doanh nghiệp xây dựng cho nên việc kế toán thành phẩm là rất khó do vậy kế toán công ty áp dụng kế toán tổng hợp quá trình bán hàng (bàn giao công trình) và kế toán chi... chấm công là căn cứ cho phòng kế toán lập bảng thanh toán lương cho từng đội, từng bộ phận Công ty TNHH Vận tải và xây dựng Phương Duy Bảng chấm công Tháng năm STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 1 2 x x x x x 0 x 0 x 0 x x 0 x Lê Văn Thái Ng Bất Lương 0 x x x Tổ trưởng (ký, họ tên) x x 31 Số công x 29 x 28 Đội trưởng (ký, họ tên) Sau khi lập xong bảng thanh toán tiền lương chuyển cho kế toán trưởng duy t,... Hoá đơn mua hàng Biên bản kiểm nghiệm vật tư Sổ chi tiết Phiếu nhập kho Thẻ kho - Phân loại và đánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ: + Nguyên vật liệu tại công ty bao gồm: Nguyên vật liệu chính: là những nguyên vật liệu chủ yếu tham gia vào quá trình thi công như: xi măng, thép, sắt, gạch Nguyên vật liệu phụ: là những nguyên vật liệu có vai trò bao gói và hoàn thiện công trình như : chất phụ gia bê tông... thanh toán lương cho người lao động và nhân viên trong công ty 15 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Công ty TNHH xây dựng vận tải Phương Duy STT Họ và tên Bảng thanh toán tiền lương Tháng năm Năm Loại Ngày Tiền Tiền đã được sinh thợ công công ứng hưởng Còn Ký lại nhận Tổng Tổ trưởng (ký, họ tên) đội trưởng (ký, họ tên) Căn cứ vào bảng thanh toán. .. dung tư ng tự như thẻ kho nhưng chỉ khác là theo dõi về mặt giá trị Hàng ngày hoặc định kỳ, khi nhận được chứng từ nhập, xuất kho do thủ kho chuyển tới, nhân viên kế toán vật tư phải kiểm tra đối chiếu và ghi hoá đơn hạch toán vào thẻ kế toán chi tiết vật tư và tính ra số tiền Sau đó lần lượt ghi các nghiệp vụ, nhập, xuất vào các thẻ kế toán chi tiết có liên quan Cuối tháng tiến hành cộng thẻ và đối... bổ nguyên vật liệu trực tiếp kế toán sử dụng TK621: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Phương pháp kế toán các hoạt động chủ yếu Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TK151 TK154 TK621 (1) (5) TK152 (2) TK111,112 (3a) (3b) _ (4) TK133 + Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung Với đặc thù là một doanh nghiệp xây dựng nên... không hạch toán vào tài khoản mà tính vào hci phí sản xuất kinh doanh trong kỳ 20 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Căn cứ vào chứng từ tập hợp, kế toán ghi Nợ TK 241 (2413) Nợ TK 133 Có TK 111, 112, 152 B.4 Kế toán vật liệu công cụ, dụng cụ Với đặc trưng của công ty chuyên về xây dựng cơ bản, sản phẩm là công trình công nghiệp, công trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác kế toán tại công ty TNHH xây dựng và vật tư phương duy , Công tác kế toán tại công ty TNHH xây dựng và vật tư phương duy , Công tác kế toán tại công ty TNHH xây dựng và vật tư phương duy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay