Bài giảng sinh học lớp 8 tiêu hóa ở ruột non (3)

31 236 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 20:43

Câu Câu1: 1:Trình Trìnhbày bàysự sựbiến biếnđổi đổithức thứcăn ăntrong trongdạ dạdày? dày? Trả Trảlời: lời: *Biến đổi lí học: -Tuyến vị tiết dịch vị  hồ lỗng thức ăn -Các lớp dày co bóp  đảo trộn thức ăn thấm dịch vị *Biến đổi hố học: enzim pepsin phân cắt prơtêin thành chuỗi ngắn Câu Câu2: 2:Với Vớikhẩu khẩuphần phầnthức thứcăn ănđầy đầyđủ đủcác cácchất, chất,sau sautiêu tiêuhố hốởởdạ dạdày dày thìcòn cònnhững nhữngloại loạichất chấtnào nàotrong trongthức thứcăn ăncần cầnđược đượctiêu tiêuhố hốtiếp? tiếp? Trả Trảlời: lời: Prơtêin, gluxit, lipit Tinh bột Amilaza Đường mantơzơ Khơng đáng kể Pepsin HCl (Chuỗi dài nhiều aa) (Chuỗi ngắn 3-10 aa) Tiêu Hóa ởû Ruột Non Quan sát hình: Xác đònh vò trí ruột non CÊu t¹o thµnh rt non gồm lớp? L¸t c¾t rt non TIÊU HĨA Ở RUỘT NON I- Ruột non Lớp ruột non có giống, khác so với dày? Giống: Đều gồm vòng dọc Khác: Khơng có chéo Lớp dọc Lớp vòng Lớp niêm mạc ruột non có đặc điểm gì? Các tế bào tiết chất nhày Các tuyến ruột (tiết dịch ruột) Tại tá tràng tiếp nhận dịch tiêu hóa nào? II- Tiêu hóa ruột non Khi khơng có kích thích thức ăn: Dịch mật, dịch tụy, dịch ruột có tiết dịch hay khơng? Khi có thức ăn kích thích: Dịch mật, dịch tụy, dịch ruột có tiết dịch hay khơng? Dịch mật, dịch tụy, tiết mạnh mẽ Dịch ruột tiết thức ăn chạm lên niêm mạc ruột Dịch mật, dịch tụy tiết dịch Dịch ruột khơng tiết dịch II- Tiêu hóa ruột non + Khi mơn vị đóng? Nhờ chế mà thức ăn từ dày chuyển xuống tá tràng? + Khi mơn vị mở? Khi mơn vị mở thức ăn xuống phần ruột nhờ yếu tố tác động? Nhờ co bóp thành ruột Cơ chế đóng mở mơn vị Độ axít cao thức ăn xuống tá tràng Độ axit thức ăn trung hòa (nhờ dịch tụy dịch ruột) Câu 4: Nếu thức ăn ruột non khơng biến đổi hết nào? Như để thức ăn biến đổi hồn tồn cần phải làm ? * Nếu thức ăn khơng tiêu hóa ruột non thải ngồi qua ống tiêu hóa * Để thức ăn biến đổi hồn tồn cần phải nhai kĩ HELICOBACTER - PYLORI LT DẠ DÀY RĂNG BỊ HƯ UNG THƯ GAN Như để có hệ tiêu hóa khỏe mạnh ta phải làm ? H C H Ấ Ấ T D P T I N H A X I T A M T Á T R À N G P E P S I N H Ả I P H  N N I Ê M M Ạ C D Ạ D À Y Ị C H T Ụ Y T I N H B Ộ E N Z I M Ờ N G Đ Ơ N T D 10 Đ Ư I H N T Ụ D Ư Ỡ N G CÂU 1: Protêin biến đổi sang dạng mà thể hấp thụ ? 8ơ CÂU 2: Đoạn đầu ruột non có tên gọi ? 7ơ CÂU 3: Ở dày tiết lọai enzim có tên gọi ? 6ơ 8ơ CÂU 5: Tên gọi thành phần cấu tạo nên thành ruột non đoạn sau tá tràng ? 7ơ 5ơ 7ơ 5ơ 8ơ - Về nhà học - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, - §äc vµ chn bÞ: Bài 29- Hấp thụ chất dinh dưỡng thải phân- Vệ sinh tiêu hóa [...]...TIT 29 BI 28 TIấU HểA RUT NON I RUT NON II TIấU HểA RUT NON Tho lun nhúm: (4 phỳt) Cõu 1: Thc n xung ti rut non cũn chu s bin i lớ hc na khụng ? Nu cú thỡ biu hin nh th no ? ( NHểM 1 ) Cõu 2: S bin i húa hc rut non c thc hin vi nhng loi cht no trong thc n ? Sn phm sau khi c bin i húa hc l gỡ ? ( NHểM 2 ) Cõu 3: Lp c thnh rut non cú vai trũ nh th no ? Theo em trong 2 loi bin i trờn rut non thỡ bin... D N G CU 1: Protờin c bin i sang dng no m c th hp th c ? 8 CU 2: on u ca rut non cú tờn gi l gỡ ? 7ụ CU 3: d dy tit ra 1 lai enzim cú tờn gi l gỡ ? 6ụ 8 CU 5: Tờn gi ca thnh phn cu to nờn thnh ca rut non on sau tỏ trng ? 7ụ 5ụ 7ụ 5ụ 8 - V nh hc bi - Tr li cõu hi 1, 2, 3, 4 - Đọc và chuẩn bị: Bi 29- Hp th cht dinh dng v thi phõn- V sinh tiờu húa ... Glucoz v Galactoz Cõu 3: Lp c thnh rut non cú vai trũ nh th no ? Theo em trong 2 loi bin i trờn rut non thỡ bin i no l ch yu v quan trng hn ? - Nho trn thc n cho ngm u dch tiờu hoỏ - To lc y thc n xung cỏc phn tip theo ca rut - Bin i hoỏ hc l ch yu v quan trng hn vỡ n rut non thc n c bin i t phc tp thnh cỏc cht dinh dng m c th hp th c Cõu 4: Nu thc n rut non khụng c bin i ht thỡ s nh th no? Nh vy... 2 loi bin i trờn rut non thỡ bin i no l ch yu v quan trng hn? ( NHểM 3 ) Cõu 4: Nu thc n rut non khụng c bin i ht thỡ s nh th no? Nh vy thc n bin i hon ton chỳng ta cn phi lm gỡ ? ( NHểM 4 ) Cõu 1: Thc n xung ti rut non cũn chu s bin i lớ hc na khụng ? Nu cú thỡ biu hin nh th no ? - Thc n xung ti rut non vn cũn chu s bin i lớ hc Biu hin: + Thc n c ho loóng v trn u vi cỏc dch tiờu hoỏ (dch mt, dch... mui mt len li vo v tỏch chỳng thnh nhng git lipit nh bit lp vi nhau + Cỏc lp c trờn thnh rut non nho trn thc n cho ngm u dch tiờu hoỏ v to lc y thc n xung cỏc phn tip theo Cõu 2: S bin i húa hc rut non c thc hin vi nhng loi cht no trong thc n ? Sn phm sau khi c bin i húa hc l gỡ ? - S bin i hoỏ hc ca rut non c thc hin i vi nhng cht: gluxit (tinh bt, ng ụi), prụtờin, lipit v axit nucleic - Sn phm... gỡ ? * Nu thc n khụng c tiờu húa rut non s c thi ra ngoi qua ng tiờu húa * thc n bin i hon ton chỳng ta cn phi nhai k HELICOBACTER - PYLORI LOẫT D DY RNG B H UNG TH GAN Nh vy cú h tiờu húa khe mnh ta phi lm gỡ ? H C H T D P T I N H 1 A X I T A M 2 T T R N G P E P S I N H I P H N N I ấ M M C D D Y C H T Y T I N H B E N Z I M N G N 3 4 T 5 6 7 8 D 9 10 I H N T D N G CU 1: Protờin
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sinh học lớp 8 tiêu hóa ở ruột non (3) , Bài giảng sinh học lớp 8 tiêu hóa ở ruột non (3) , Bài giảng sinh học lớp 8 tiêu hóa ở ruột non (3)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay