Giảng dạy âm nhạc chèo truyền thống cho đàn tam thập lục tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam

50 260 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 20:39

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM VŨ THỊ THÙY LINH GIẢNG DẠY ÂM NHẠC CHÈO TRUYỀN THỐNG CHO ĐÀN TAM THẬP LỤC TẠI HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC Hà Nội, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM VŨ THỊ THÙY LINH GIẢNG DẠY ÂM NHẠC CHÈO TRUYỀN THỐNG CHO ĐÀN TAM THẬP LỤC TẠI HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM Chuyên ngành: PPGDCNAN đàn Tam thập lục Mã số: 60 21 02 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHỆ THUẬ Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Huy Phƣơng Hà Nội, 2016 Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn năm MỘT SỐ KÍ HIỆU VIẾT TẮT NCTT: Nhạc cụ Truyền thống NGƯT: Nhà giáo Ưu tú NSND: Nghệ sĩ Nhân dân NSƯT: Nghệ sĩ Ưu tú NXB: Nhà xuất HSSV: H MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………… CHƢƠNG 1: VỊ TRÍ ĐÀN TAM THẬP LỤC TRONG ÂM NHẠC CHÈO TRUYỀN THỐNG VÀ THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY …………………………………………………………………… 1.1 Đàn tam thập lục nghệ thuật Chèo………………………………………………………… 1.1.1 Vài nét sơ lược đàn tam thập lục …………………………………………………………… 1.1.2 Một số đặc điểm âm nhạc Chèo ………………………………………………………………… 10 ……… 15 1.1.4 Ứng dụng đàn tam thập lục dàn nhạc Chèo …………………………………………… 19 1.2 Thực trạng dạy học âm nhạc Chèo truyền thống đàn t HVANQGVN …………………………………………………………………………………………… 22 1.2.1 Chương trình, giáo trình giảng dạy ………………………………………………………………… 22 1.2.2 Đội ngũ giáo viên phương pháp giảng dạy …………………………………………………… 24 1.2.3 Phương pháp học tiếp cận học sinh, sinh viên với nhạc phong cách Chèo ………………………… 26 TIỂU KẾT CHƢƠNG ………………………………………………………………………………… 29 …………………… 31 …………………………………………………………………………………… 31 ……………………………………………………… 31 ………………… 35 …………………………………………………………………… 39 ………………………………………… 39 ………………… 43 ………………………………………………………………… 48 48 …………… 53 ……………………………………… 57 ……………………………………… 61 …………………………………………… 61 ……………………………………………………………… 64 64 ………………………………………………………………………………… 69 ……………………………………………………………………… 70 ……………………………………………………………………………… 74 77 2.3 Nân 2.3.1 ĐẦU Lí chọn đề tài: Trong kho tàng âm nhạc dân gian cổ truyền Việt Nam, Chèo môn nghệ thuật đời từ sớm, chiếm tỉ trọng lớn có vị trí quan trọng đời sống tinh thần người Việt Nó khẳng định phong cách mang yếu tố đặc trưng nghệ thuật Phong cách Chèo ba phong cách lớn (Chèo – đại diện cho khu vực vùng đồng trung du bắc bộ; Nhã nhạc cung đình Huế - đại diện cho khu vực miền trung Cải lương đại diện cho khu vực nam bộ) sử dụng khung chương trình đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp nước HVANQGVN – trung tâm đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp lớn nước, có uy tín tầm vóc khu vực, khoa NCTT khoa chiếm quan tâm có vị trí quan trọng cấu đào tạo nhà trường Khoa có số lượng đông hssv đội ngũ giảng viên Nhà trường trọng việc xây dựng hệ thống giáo trình, Bên cạnh tác phẩm mới, khoa NCTT cố gắng phát huy tính dân tộc vốn có thông qua việc giảng dạy môn nhạc phong cách (Chèo – Huế - Cải lương) ột đàn xuất từ lâu, chưa biết xác nguồn gốc xuất xứ, nhiên Việt Nam khoảng năm đầu kỷ XX, luận văn thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Hằng có viết: “Điểm qua dàn nhạc tình hình nhạc khí nước ta để thấy đàn 36 dây có mặt nước ta từ năm đầu kỷ XX ban nhạc thính phòng, ban nhạc dân gian” (28: tr19) Trải qua nhiều lần thay đổi, đàn TTL đàn hệ thống nhạc cụ cổ truyền Việt Nam xây dựng hệ thống âm chromantique diatonic Đến nay, đàn ngày chiếm vị trí quan trọng, có chỗ đứng khoa NCTT nói riêng âm nhạc truyền thống Việt Nam nói chung Từ bắt đầu xuất nhà chung nhạc cụ truyền thống Việt Nam, hầu hết nhạc cụ khởi nguồn từ phục vụ cho việc chơi hòa tấu, đệm cho loại hình sân khấu ca kịch truyền thống dần định hình tìm đặc trưng, chỗ đứng loại hình nghệ thuật riêng Trong loại hình ca kịch truyền thống lớn đó, nghệ thuật Chèo phong cách đàn TTL thể cách hiệu nhấ ật củ ật vê, nẩy, lướt, chạy quãng 8, song long, đánh chồng âm, chạy kép với âm vực rộng, âm trong, sáng khả đệm linh hoạt, luồn lách theo giai điệu cách hiệu Chính đượ ật rung , nhấn, vỗ, luyến láy đàn khác môn nghệ thuật Chèo nhữ ật đàn TTL giúp làm dầy dặn tạo hiệu hòa tấu Chèo đệm cho hát Chính nhờ khả biểu cảm vậy, đàn TTL nghệ nhân thức đưa vào biên chế dàn nhạc Chèo từ năm đầu kỷ XX “Nguyễn Đình Nghị tác giả có công lớn việc chấn hưng nghệ thuật Chèo đầu kỷ XX, đưa số nhạc cụ định âm làm cho dàn nhạc dày dặn thêm tăng hiệu nghệ thuật âm sân khấu chèo : tam thập lục, nguyệt, tam, hồ, bầu… (15: tr7) Trong thời gian học khoa NCTT – HVANQGVN hssv học Chèo, hòa tấu Chèo từ TC(1 năm) ĐH (1 năm đầu), thực tế kiến thức ếp thu sau tốt nghiệp thiếu thốn, không đáp ứng nhu cầu công việc sau Hiện theo khảo sát thực tế, đoàn Chèo thiếu cần tuyển thêm nhạc công đàn TTL Tuy nhiên, sinh viên sau trường không nắm bản, kiến thức nghệ thuật Chèo, số lượng học không đáp ứng đủ tham gia diễn tấu Chèo nên đào tạo vớ thuật tốt làm việc, công tác đoàn Chèo, nhà hát Chèo hầu hết hssv phải học thêm chí học lại điệu Chèo cổ để củng cố vốn cách chơi điệu Chèo tham gia diễn tấu nhạc công dàn nhạc Chèo Qua hạn chế thấy, việc nâng cao chất lượng giảng dạy âm nhạc Chèo truyền thống cho chuyên ngành NCTT biểu diễn nói chung đàn TTL nói riêng nhiệm vụ then chốt vô quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo chung Học viện Với lí nên em định chọn đề tàiGiảng dạy âm nhạc Chèo truyền thống cho đàn tam thập lục” với mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu nghệ thuật Chèo với khả biểu cảm đàn TTL để góp phần nâng cao chất lượng dạy học giúp cho bạn hssv thể tốt bản, điệu nghệ thuật Chèo truyền thống Lịch sử đề tài: Liên quan đến đàn TTL có số công trình nghiên cứu chủ yếu giáo trình hướng dẫ ật diễn tấu giáo trình biên soạn, chuyển soạn: - Giáo trình “ Các tậ ật cho đàn tam thập lục (hệ sơ cấp) tác giả Xuân Dung Nguyễn Hồng Phúc Xuất năm 2002 - Giáo trình “ Bài tậ huật cho đàn tam thập lục (hệ trung học) – tác giả Nguyễn Hồng Phúc Xuất năm 2005 - Giáo trình “ Tuyển tập dân ca, tác phẩm Việt Nam nước ngoài” (Hệ Trung học dài hạn) - Tác giả Nguyễn Hồng Phúc Xuất năm 2004 Giáo trình chuyển soạn dân ca, số tác phẩm Việt Nam nước cho phù hợp cách diễn tấu đàn TTL - Giáo trình” Tuyển tập tác phẩm Việt Nam soạn cho đàn tam thập lục” nhóm giảng viên – khoa NCTT 1997 Giáo trình tổng hợp biên soạn 12 tác phẩm nghệ sĩ, nhạcViệt Nam sáng tác cho đàn TTL Trong trình tiến hành việc tìm hiểu, nghiên cứu triển khai đề tài luận văn, tham khảo số công trình nghiên cứu luận văn thạc sĩ Chèo như: - Luận văn thạc sĩ nghệ thuật âm nhạc Ngô Trà My hoàn thành năm 2007 với đề tài “ Nghiên cứu số đặc điểm việc giảng dạy Chèo cổ đàn bầu NVHN” - Luận văn thạc sĩ nghệ thuật âm nhạc Vũ Thị Hường hoàn thành năm 2013 với đề tàiGiảng dạy âm nhạc Chèo truyền thống cho đàn tỳ bà trường ĐHVHNTQĐ “ - Luận văn thạc sĩ nghệ thuật âm nhạc Nguyễn Hải Đăng năm 2014 : “Nhạc Chèo truyền thống giảng dạy cho học sinh – sinh viên chuyên ngành đàn Nhị Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam” - Luận văn thạc sĩ nghệ thuật âm nhạc Lê Đức Dũng 2014: “Giảng dạy âm nhạc Chèo truyền thống cho đàn Nguyệt Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam “ Các công trình nghiên cứu kể có đóng góp đáng kể tìm tòi khái quát đặc điểm, đặc trưng nghệ thuật Chèo điệu cách biểu loại nhạc cụ truyền thống Ngoài công trình nghiên cứu luận văn trên,công trình nghiên cứu chuyên ngành sư phạm biểu diễn đàn TTL bao gồm luận văn Thạc sĩ sau: - Luận văn thạc sĩ nghệ thuật âm nhạc Phạm Thị Thu Hồng hoàn thành năm 2006 với đề tài “Vấn đề sử dụng số âm nhạc truyền thống Huế giáo trình giảng dạy đàn tam thập lục trường Đại Học Nghệ thuật Huế” Tác giả tổng kết số kỹ thuật đàn TTL phương pháp để bổ sung âm nhạc truyền thống Huế vào giáo trình giảng dạy ĐHNT Huế - Luận văn thạc sĩ nghệ thuật âm nhạc Nguyễn Thị Quỳnh Trang năm 2014 , Học viện âm nhạc Huế “ Giảng dạy tác phẩm cho đàn Tam thập lục Học viện Âm nhạc Huế”.Trong công trình tác giả nói phương pháp giảng dạy tác phẩm kỹ đệm cho hssv đàn TTL Học viện âm nhạc Huế - Luận văn “ Quá trình phát triển đàn tam thập lục bối cảnh nhạc cụ dân tộc Việt – Trung” Luận văn cao học Nguyễn Thị Hoa Đăng, Học viện âm nhạc trung ương Bắc Kinh- Trung Quốc năm 2008 (bản dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt Nam) - Luận văn thạc sĩ nghệ thuật âm nhạc Nguyễn Thị Phúc hoàn thành năm 2000 với đề tài “Một số vấn đề giảng dạy đàn 36 dây NhạcViện Hà Nội” Trong luận văn tác giả giới thiệu khái quát lịch sử nguồn gốc đàn vấn đề chung giảng dạy đàn 36 dây Nhạc Viện Hà Nội Trong luận văn NSƯT Nguyễn Thị Phúc có phần nói sơ lược cách diễn tấu phân loại củ ọn trang (từ trang 39 đến trang 46) - Luận văn thạc sỹ nghệ thuật âm nhạc NSƯT Nguyễn Thị Thanh Hằng hoàn thành năm 2005 với đề tài “Một số nghiên cứu kĩ hòa tấu đệm đàn tam thập lục” Tác giả có đề cập đến tính đàn TTL khả năng, phương thức đệm hòa tấu Trong luận văn NSƯT Thanh Hằng dành 16 trang (Từ trang 22 đế ột cách khái quát việc đệm hòa tấu đàn TTL nghệ thuật Chèo Những công trình nghiên cứu khoa học kể đóng góp nhiều thông tin quý giá trình tìm hiểu đặc thù ật diễn tấu Tuy nhiên tới thời điểm chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy âm nhạc Chèo truyền thống đàn TTL Vì , mạnh dạn chọn đề tàiGiảng dạy âm nhạc Chèo truyền thống cho đàn tam thập lục Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: - Đối tƣợng nghiên cứu luận văn bao gồm vấn đề liên quan đế ảng , đó, 31 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIẢNG DẠY CHÈO TRUYỀN THỐNG CHO ĐÀN TAM THẬP LỤC TẠI HVANQGVN 2.1 Đổi giáo trình giảng dạy , việc giảng dạy Chèo cho hs- sv chuyên ngành 36 dây có giáo trình “Tuyển tập chèo cổ cho đàn tam thập lục” dùng chung cho hệ Việc chọn lựa giao cho hssv hoàn toàn phụ thuộc vào nhạy bén, kinh nghiệm giảng dạy giảng viên lực học hssv Điều gây không khó khăn cho giảng viên trẻ thiếu kinh nghiệm giảng dạy thực tế Chính vậy, việc phân loại cho cấp học công việc vô cần thiết Các hssv học Chèo từ năm thứ trung học dài hạn năm thứ ĐH, để thuận tiện cho việc giảng dạy nhằm nâng cao khả trình tấu điệu Chèo củ theo hai bậ hs- sv, đề xuất phân chia Với cấp học đưa đặc điểm, tiêu chí lựa chọn tác phẩm để giáo viên tùy vào khả trình độ hs- sv mà lựa chọn phù hợp từ mức độ dễ đến khó dần 2.1.1 Hệ thống phân loại cho cấp học Đối với học sinh Trung cấp Sinh viên hệ TC tiếp xúc với Chèo học giai đoạn nên mang tính chất giới thiệu âm nhạc Chèo Với tính đàn TTL có khả chơi thể tốt có tính chất vui, tốc độ nhanh như: điệu sắp, hề… vốn có số đặc thù như: ngắn, trổ, tính chất vui tươi, sáng, dễ thuộc, dễ nhớ nên phù hợp để lựa chọn cho trình độ 32 TC Khi diễn tấu điệu này, giảng viên cần yêu cầu hssv đánh lòng bản, thể tính chất, tốc độ điệu Đối với bạn sinh viên Đại Học Sinh viên bậc ĐH tiếp xúc, làm quen với Chèo bậc dưới, có kỹ thuật chơi đàn điêu luyện hơn, khả tư âm nhạc tốt hơn, cần lựa chọn có phần kỹ thuật khó hơn, có nhiều trổ, thể cảm xúc sâu sắc, tính chất âm nhạc đa dạng (vui , buồn, tâm trạng….) Đối với đối tượng phải có tìm tòi điệu Chèo, nội dung Chèo để thể tính chất điệu Bên cạnh việc thể điệu lòng bản, sinh viên bắt đầu tập ngẫu hứng, sáng tạo dựa lòng để nâng cao khả trình tấu Đàn TTL có lợi việc thể tính chất nhanh, vui, nhẹ nhàng, sáng Chơi điệu buồn, chậm, mang tính chất nội tâm, sâu sắc đàn TTL phải thật khéo léo để thể hiện, yêu cầu người chơi đàn phải hiểu rõ tính chất điệu để trình tấu cho phù hợp, Không chơi nhiều nố xử lí thật khéo nốt có đặc điểm rung nhấn Trong hệ thống điệu Chèo, để phân loại mức độ dễ hay khó buộc ngườ viên phải nắm vững loại bản, tính chất âm nhạc, cách chơi hiệu để xếp cách xác hiệu Dựa thực tế giảng dạy dựa vào việc học hỏi kinh nghiệm nghệ nhân, nghệ sĩ làm việc Nhà hát Chèo, phân loại Tuy dự 33 Giáo trình cho hệ Trung cấp Dương xuân Ru b 34 t Nhân khang Hát ngược 35 Quá Giang , 2.1.2 Bổ sung số điệu Chèo truyền thống cho đàn Tam thập lục * Qua khảo sát chuyên môn số đoàn Chèo (đoàn Chèo Nhà hát Chèo Việt Nam, đoàn Chèo Thái Bình) qua khảo sát thực tế giảng dạy chuyên ngành đàn 36 HVANQGVN, đồng thời sở lý luận nêu 1, phần phân loại mục 2.1.1, thấy cần phải bổ thêm vào giáo trình giảng dạy số bản, hệ thống điệu Điều cần thiết để đáp ứng yêu cầu đa dạng 36 tính chất âm nhạc tác phẩm, đầy đủ số lượng bản, phù hợp với tính đàn TTL cho phép giảng viên thêm nhiều lựa chọn giao Trong giáo trình “Tuyển tập Chèo cổ Việt Nam cho đàn tam thập l ” chia làm hệ thống điệu bao gồm: - Hệ thống Đối đáp trữ tình hệ thống Ra trò có số lượng tương đối đầy đủ - Hệ thống Đường trườ TTL - Hệ thống Hề: Đây hệ thống với tính chất nhanh, vui, ngắn, tiết tấu chạy kép, đảo phách phù hợp với tính đàn tam thập lục, giáo trình đưa điệu, cần bổ sung thêm để phong phú cho vốn điệu hệ thống Vãn, - Bổ để sinh viên làm quen ng lựa chọn để bổ sung : - Hệ thống Hề: bổ sung thêm mồi sông đào; mồ - Hệ thống Sắp gậy: bổ sung thêm thường “Ta tắm ao ta”; qua cầu, s - Hệ thống Ra trò: bổ sung thêm xẩm xoan, - Hệ thống Đối đáp – trữ tình: bổ sung thêm : - 37 - - - - Bổ sung thêm hệ thống Vãn, thảm: điệu Trần tình , * , “ đưa : (D) ) , (A) 38 ng 4) ) chênh Nhân khang 39 ) Dương xuân sun : o 2.2 Đổi phƣơng pháp giảng dạy 2.2.1 Trong phương pháp giảng dạy âm nhạc truyền thống nói chung phong cách Chèo nói riêng tồn phương pháp cổ truyền (truyền khẩu, truyền ngón), phương pháp dùng phổ Trướ phương pháp giảng dạy phong cách Chèo cho đàn TTL tạ phương pháp sử dụng -Phương pháp cổ truyền Phương pháp cổ truyền giảng dạy theo hình thức truyền (truyền miệng), truyền ngón Khi dạy cho hssv thuộc lòng phương pháp truyền miệng (dạy hát trực tiếp), người thầy hướng dẫn hssv cách chơi 40 đàn cách đánh đàn trực tiếp cho học sinh bắt chước đánh lại cách giống hệt (truyền ngón) Với cách học này, người học lúc đầu phải nhiều thời gian để học điệu, vừa để thuộc, vừa để chơi thục ngấm Người thầy học sinh tự quy ước với cách kí hiệu âm (có thể chữ nhạc Hò xự xang Đồ rê mi chữ mà không thiết phải biết đọc nốt nhạc dòng kẻ) Thầy đàn câu, học trò bắt chước lại Thầy chỉnh sửa Giáo trình giảng dạy, từ xưa học từ điệu dễ trước sau khó dần lên Vd: Mới đầu học ngắn, tính chất vui tươi: mồi, xẩm xoan, cách cú, lới lơ, hề….Sau học dần lên luyện năm cung, đào liễu, hệ thống đường trường…Tuy nhiên mức độ dễ, khó chủ yếu dựa theo kinh nghiệm người giảng viên Ưu điểm cách học sv nắm vững lòng điệu biết cách ngẫu hứng theo điệu Tuy nhiên bắt buộc phải có trình lâu dài làm việc thực tế nhà hát đệm cho người hát có kinh nghiệm để chơi ngày thục Học theo phương pháp giảng dạy sv thường không luyện kỹ thuậ trước mà học trực tiếp vào kết hợp với kỹ thuật Do sv thường gặp khó khăn gặp đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao -Phương pháp Phương pháp sử dụng hệ thống tất trường chuyên nghiệp Sinh viên học theo giáo trình với chọn lọc, xếp, soạn chi tiết cho nhạc cụ diễn tấu với mức độ từ dễ đế phương pháp sinh viên nhìn vào phổ (đã đượ Theo âm nốt nhạc dòng kẻ) thị tấu tự luyện tập Người thầy có trách nhiệm kiểm tra chỉnh sửa chỗ chưa xác, thiếu sót Với cách họ nhanh chóng đánh điệu , học theo dị soạn sẵn nên sv thụ động, chưa biết cách chơi biến hóa, ứng dụng đệm cho hát, hay hòa tấu đàn khác Bởi âm nhạc Chèo, lời ca lòng điệu, sv lại không 41 học hát lời trước trực tiếp thực hành đàn Do khả ứng biến nhạy bén chơi Chèo không cao Sau bảng tổng kết so sánh phương pháp hai trên: Phƣơng pháp cổ truyền - Giáo trình học theo kinh nghiệm Phƣơng pháp đại - Giáo trình soạn sẵn ngẫu hứng người Thầy - Thời gian đào tạo vài năm tùy - Thời gian đào tạo 1- năm vào tiếp thu học trò ) - Học hầu hết điệu sử dụng diễn Chèo - Học thuộ lời hát bắt đầu thực hành đàn - K âm chữ đàn - Phương pháp học: Thầy đánh đàn bắt chước lại theo - Thời gian chơi lâu - Học số đặc trưng hệ thống điệu - Không thiết phải học thuộc lời hát Nhìn vào nhạc soạn sẵn thị tấu - K âm nốt nhạc - Nhìn nhạc soạn nốt nhạc thị tấu - Không nhiều thời gian để vỡ xong - Thường xuyên nghe hát nên ngấm sâu giai điệu - t không nghe hát nên không thuộc giai điệu - Có khả ứng biến tốt - Không biết cách ngẫu hứng - - thuật diễn tấu hạn chế - Thường xuyên hòa tấu đệm cho hát thuật điêu luyện - Thỉnh thoảng hòa tấu cách đệm cho hát - Nắm vững điệu nhớ lâu - Chỉ chơi dị nhanh quên - Dễ dàng hòa nhập vào dàn nhạc - Khó thích nghi tham gia vào dàn nhạc Chèo Chèo 42 Trong hầu hết luận văn làm Phương pháp giảng dạy âm nhạc Chèo , tác giả đưa truyền thống nhận định chung hai phương pháp giảng dạy nêu Với phương pháp có ưu điểm nhược điểm riêng Do nhìn vào bảng so sánh trên, xin đưa phương pháp kết hợp, dung hòa, chọn lọc hai phương pháp nêu để có phương pháp giảng dạy nhạc Chèo tốt cho đàn tam thập lục HVANQGVN ;“ , v (6;18) : tham quan, h 43 t : - Các bước học Chèo cho đàn tam thập lục theo phương pháp kết hợp: + Hssv tìm hiểu khái quát đặc điểm điệu Chèo học: nguồn gốc, , xuất xứ, hệ thống điệu, tính chất âm nhạc + Hssv học thuộc lời hát + Hssv tìm nghe tư liệu, băng đĩa điệu + hực hành đàn theo giai điệu viên hướng dẫn, chỉnh sửa thêm ngón + Hssv tham khảo số dị khác điệu (bài soạn) : thăm quan, học hỏ đoàn Chèo, nhà hát Chèo + Hssv thường xuyên lập nhóm hòa tấu Chèo đệm cho hát Chèo Tuy nhiên , ngườ từ viên phải dựa vào tình hình thực tế , nắm bắt tâm lí để phân loại đối tượng hssv để áp dụng phương pháp phù hợp nhằm kích thích, khơi gợi, cổ vũ, phát huy hết khả sáng tạo hssv nhằm đạt kết tốt việc dạy học 2.2.2 Đối với hssv bậc TC này, giai đoạn hssv làm quen, tiếp xúc với phong cách Chèo ngườ viên cần có hướng dẫn cách tỉ mỉ, chi tiết Trong trình giảng dạy, trước tiên phải giới 44 thiệu cho hssv điệu học Nói rõ điệu thuộc hệ thống điệu nào, tính chất âm nhạc, nguồn gốc xuất xứ điệu để hssv bước đầu cảm nhận cách khái quát điệu phong cách học Sau đó, ngườ viên dẫn hssv hát lạ nắm , hướng giai điệu thuộc nhanh Khi hát cần phân chia rõ cấu trúc điệu: trổ bài, đoạn xuyên tâm lưu không r hssv n Có hssv nắm rõ cấu trúc bài, hiểu định hình cách diễn tấu Sau hssv nắm lòng giai điệu ), ngườ viên lúc thị phạm đàn cho hssv Bước đầu đánh cách xác giai điệu lòng bản, với hướng dẫn hssv sử dụng nhữ thuật đàn để diễn tấu cách hiệu Ngườ viên lúc cần thường xuyên thực hành đàn hssv lòng nhuần nhuyễn Khi hssv trả bài, viên lúc chỉnh sửa để hoàn thiện cho học hssv để hssv đánh xác, sát với giai điệu lời hát làm quen với việc đệm cho hát, hòa tấu với dàn nhạc Tổng kết quy trình phương pháp giảng dạy nhạc phong cách Chèo cho đàn TTL hệ Trung cấp: - Bước 1: Giao + Giới thiệu nguồn gốc, xuất xứ, hệ thống điệu tính chất âm nhạc điệu + Nghe tư liệu băng đĩa, internet điệu Chèo dạy hát lớp cho hssv nắm lòng - Bước 2: Thực hành 45 viên thị phạm mẫu cho hssv điệu đánh xác theo lòng lời hát + Hướng dẫn cho hssv yêu cầu thuật diễn tấu chơi + Phân chia cấu trúc điệu để hssv nắm rõ: trổ, xuyên tâm, lưu không… + Hssv bắt đầu thực hành trực tiếp đàn hướng dẫn củ viên - Bước 3: Chỉnh sửa hoàn thiện + Sau hssv luyện tập nhà hoàn thiện, lên lớ viên kiểm tra, đánh giá, chỉnh sửa để hoàn thiện Với hssv cấp học này, giảng viên chưa nên yêu cầu cao tính ngẫu hứng sáng tạo hssv, mà hssv cần chơi cách xác bản, nhịp phách, nắm vững hệ thống điệu áp dụng nhữ thuật diễn tấu đàn để thể tốt tính chất âm nhạc điệu *Hệ Đại học Đối với sinh viên hệ ĐH, làm quen với phong cách Chèo từ bậc TC, nên với việc tiếp tục tăng cường nhữ thuật diễn tấu, sinh viên có chủ động cách tiếp cận, học điệu Chèo, mà yêu cầu sinh viên hệ đòi hỏi nâng cao Cũng giống phương pháp bước đầu giảng dạy phong cách Chèo bậc Trung cấp, trước điệu học, khái quát nguồn gốc, xuất xứ điệu, hệ thống điệu tính chất âm nhạc điệu học Ở bậc này, sinh viên học môn hát Chèo, ngườ viên kết hợp với giáo trình môn hát Chèo để giao phù hợp với điệu mà sinh viên học hát Đối với trường hợp học điệu để tạo phong phú vốn bản, ngườ viên phải hát điệu đó, giao cho sinh viên tìm hiểu thuộc giai điệu thông qua băng đĩa, CD, internet trước Đối với đối tượng sinh viên bậc ĐH, sau [...]... trong giáo trình giảng dạy cho hssv chuyên ngành đàn TTL của khoa NCTT – HVANQGVN 7 Cấu trúc của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, , tài liệu tham khảo, luận văn gồm 2 chương: Chƣơng 1: Vị trí của cây đàn tam thập lục trong âm nhạc Chèo truyền thống và thực trạng giảng dạy Chƣơng 2: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc Chèo truyền thống trên đàn Tam thập lục tại HVANQGVN 8 CHƢƠNG... THỐNG CHO ĐÀN TAM THẬP LỤC TẠI HVANQGVN 2.1 Đổi mới giáo trình giảng dạy , việc giảng dạy Chèo cho các hs- sv chuyên ngành 36 dây chỉ có duy nhất một giáo trình “Tuyển tập chèo cổ cho đàn tam được thập lục dùng chung cho cả hệ Việc chọn lựa bài giao cho hssv hoàn toàn phụ thuộc vào sự nhạy bén, kinh nghiệm giảng dạy của giảng viên cũng như năng lực học của hssv Điều đó gây không ít khó khăn cho các giảng. .. hòa âm tạo sự dày dặn cho dàn nhạc, cây đàn đóng vai trò dẫn dắt giai điệu và đặc biệt thể hiện tốt nhất ở phần mở đầu và nối 22 tiếp những câu hát, trổ hát trong mỗi một làn điệu Chèo hay còn gọi là “lưu không và xuyên tâm” ” (phụ lục 2, vd 1) Ví dụ 13 t 1.2 Thực trạng dạy học âm nhạc Chèo truyền thống trên đàn tam thập lục tại HVANQGVN 1.2.1 Chương trình và giáo trình dạy Chèo truyền thống trên đàn. .. phương pháp giảng dạy, xử lý bài bản Chèo trong nghệ thuật biểu diễn TTL như một nhạc cụ độc tấ ấu đượ -Phạm vi nghiên cứu : Toàn bộ giáo trình và phương pháp giảng dạy nhạc Chèo truyền thống chuyên ngành đàn TTL tại khoa NCTT – HVANQGVN 4 Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu: ề xuẩt, bổ sung các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy âm nhạc Chèo truyền thống cho đàn tam thập lục tại HVANQGVN... 8 CHƢƠNG 1 VỊ TRÍ CÂY ĐÀN TAM THẬP LỤC TRONG ÂM NHẠC CHÈO TRUYỀN THỐ 1.1 Đàn tam thập lục trong nghệ thuật Chèo 1.1.1 Vài nét về cây đàn tam thập lục Đàn tam thập lụ : 36 dây (31: tr18- tr20) 36 dây) được các nhà nghiên cứu xếp vào thuộc nhóm dây Đàn hình thang cân, bằng gỗ, đáy lớn quay về phía người chơi đàn. Trên mặt đàn có 2 dãy ngựa chạy song song với 2 cạnh bên của mặt đàn bằng gỗ, phía đầu... bè trầm cho dàn nhạc (ảnh chụp Đoàn Chèo Nhà hát Chèo Việt Nam ) ấy dàn nhạc sân khấu Chèo thường có quy mô lớn với đầy đủ nhạc cụ thì dàn nhạc hòa tấu Chèo thường có số lượng ít hơn Dàn nhạc hòa tấu Chèo có thể gồm trống, đàn nhị, đàn tam thập lục, sáo, tranh, bầu Hoặc đôi khi 21 chỉ cần hai đến ba nhạc cụ cũng có thể hình thành được một dàn nhạc hòa tấu Chèo Thậm chí dàn nhạc đệm cho hát Chèo đôi... được chồng âm 4 nốt Trong âm nhạc Chèo thì thường chỉ 19 sử dụng những quãng thuận cơ bản như quãng 4, quãng 5, và quãng 8 Do đó người chơi chỉ cần đánh hợp âm 2 nốt để làm dầy dặn và không phá hỏng hòa thanh trong âm nhạc Chèo V d 11 t - : , vui 12 1.1.4 Vị trí của đàn Tam thập lục trong dàn nhạc Chèo truyền thống Nói đến nhạc Chèo là nói đến hai bộ phận nhạc hát và nhạc đàn Phần nhạc đàn hay còn... trình giảng dạy, tác giả cũng tiến hành khảo sát đội ngũ giảng viên và phương pháp giảng dạy tại Khoa NCTT và bộ môn đàn TTL Chính những khảo sát thực trạng này sẽ giúp cho tác giả luận văn có cơ sở lí luận và thực tiễn để tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học nhạc Chèo truyền thống cho hssv bộ môn đàn TTL tại HVANQGVN 31 CHƢƠNG 2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIẢNG DẠY CHÈO TRUYỀN THỐNG... đang tồn tại và phát triển một cách mạnh mẽ Trong đó không thể thiếu sự góp mặt của cây đàn TTL trong suốt mấy thập kỷ qua, từ khi cây đàn được các nghệ ử dụng Nghệ thuật Chèo cũng đã được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức tại trường Âm nhạc Việt Nam nay là HVANQGVN ngay từ những ngày đầu thành lập Hiện nay, giáo trình dành cho việc giảng dạy phong cách Chèo truyền thống cho đàn TTL tại HVANQGVN... nhất cuốn “Tuyển tập nhạc phong cách Chèo cho đàn tam thậ do tập thể các giảng viên đàn TTL biên soạn cho tất cả các cấp học Với giáo trình này mặc dù đã đáp ứng được nhu cầu 30 cơ bản của việc dạy học nhạc Chèo cho học sinh đàn TTL nhưng đối với yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học thì việc bổ sung, chỉ ột số bàn bản, hệ thống làn điệu khác nữa để tạo sự phong phú và đáp ứng cho nhu cầu thực tiễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giảng dạy âm nhạc chèo truyền thống cho đàn tam thập lục tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam , Giảng dạy âm nhạc chèo truyền thống cho đàn tam thập lục tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam , Giảng dạy âm nhạc chèo truyền thống cho đàn tam thập lục tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay