Giảng dạy một số ca khúc nước ngoài lời việt tại trư­ờng trung cấp văn hoá nghệ thuật vĩnh phúc

98 169 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 20:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM PHẠM THỊ LỘC GIẢNG DẠY MỘT SỐ CA KHÚC NƯỚC NGOÀI LỜI VIỆT TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC Hà Nội, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM PHẠM THỊ LỘC GIẢNG DẠY MỘT SỐ CA KHÚC NƯỚC NGOÀI LỜI VIỆT TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc (Thanh nhạc) Mã số: 60 21 02 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN THỊ NGỌC LAN Hà Nội, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa để bảo vệ học vị nào, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Thị Lộc MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN GIẢNG DẠY CÁC CA KHÚC NƯỚC NGOÀI LỜI VIỆT 1.1 Khái quát thể loại Ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt 1.1.1 Ca khúc nghệ thuật 1.1.2 Ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt 12 1.2 Vai trò, vị trí ca khúc nghệ thuật lời Việt 13 1.2.1 Xét mặt xã hội: 13 1.2.2 Xét mặt giáo dục đào tạo: 17 1.3 Thực trạng giảng dạy ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt trường Trung cấpVăn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc 19 1.3.1 Chương trình đào tạo: 19 1.3.2 Phương pháp giảng dạy ca khúc nước Ngoài lời Việt chuyên ngành Thanh nhạc, Khoa âm nhạc, trường Trung cấp VHNT Vĩnh Phúc 21 1.3.3.Thực trạng việc học tập học sinh thể loại ca khúc nước Ngoài lời Việt 22 Tiểu kết chương 25 Chương 2: GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY CA KHÚC NƯỚC NGOÀI LỜI VIỆT CHO CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC KHOA ÂM NHẠC TRƯỜNG TRUNG CẤP VHNT VĨNH PHÚC 27 2.1.Đổi mới, bổ sung - điều chỉnh chương trình , giáo trình giảng dạy 27 2.2.Về phương pháp giảng dạy 28 2.2.1.Hiểu biết nội dung, ý nghĩa, tư thẩm mỹ ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt 29 2.2.2 Điều khiển, kiểm soát thở thể loại ca khúc nghệ thuật 34 2.2.3 Một số tập kỹ thuật Thanh nhạc để áp dụng vào ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt 38 2.3.4.Một số nguyên tắc cần ý hát tiếng Việt 42 2.4 Thực nghiệm sư phạm 46 2.4.1.Mục đích thực nghiệm 46 2.4.2 Đối tượng nhiệm vụ thực nghiệm 46 2.4.3 Nội dung tiến hành thực nghiệm 46 Tiểu kết chương 53 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 60 DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ VHNT Văn hóa nghệ thuật VHTT Văn hóa thông tin Nxb Nhà xuất GS Giáo sư PGS Phó Giáo sư TS Tiến sĩ NSND Nghệ sĩ nhân dân NGUT Nhà giáo ưu tú TN Thực nghiệm ĐC Đối chứng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Vấn đề giảng dạy ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt quan tâm nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đội ngũ giáo viên Thanh nhạc đơn vị đào tạo nghệ thuật nước Bởi ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt thường có giai điệu đẹp, thuận lợi âm thanh, quãng phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trung cấp dễ hát Việc giảng dạy ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt, bên cạnh mục đích trang bị cho học sinh kỹ thuật, kỹ Thanh nhạc, ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt gợi mở cho học sinh tri thức người, văn hóa, đời sống, thẩm mỹ xã hội… nhằm hướng em tới giá trị nhân văn, hay, đẹp chuẩn mực Thanh nhạc chuyên nghiệp Vì vậy, để giúp cho hoạt động giảng dạy ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt chuyên ngành Thanh nhạc Khoa Âm nhạc cho Trường văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc đạt chất lượng hiệu cao lại vừa tiếp thu, phát triển tinh hoa nghệ thuật Thanh nhạc giới phù hợp với người Việt Nam lại giữ nét độc đáo tác phẩm, giải pháp việc nâng cao chất lượng giảng dạy ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt vấn đề đặt cấp thiết để phát triển chuyên ngành Thanh nhạc trường đào tạo nghệ thuật, đồng thời lại mang thở thời đại, người Việt Nam hoà nhập với xu thế giới, đặc biệt mô hình đào tạo trường Trung cấp VHNT tỉnh Vĩnh Phúc Với vai trò đơn vị đào tạo nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, năm qua trường Trung cấp VHNT Vĩnh Phúc giữ mối liên hệ, hợp tác giao lưu với số trường Văn hoá Nghệ thuật khu vực, nước Với tiêu chí nâng cao chất lượng giảng dạy ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt cho chuyên ngành Thanh nhạc, nhằm đáp ứng yêu cầu mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Thanh nhạc Nhà trường, phải kể đến việc sử dụng số lượng lớn ca khúc nghệ thuật nước chuyển dịch sang lời Việt nhằm phục vụ yêu cầu giải pháp hiệu việc giảng dạy chuyên ngành đội ngũ giáo viên Thanh nhạc Nhà trường Nghiên cứu giảng dạy nâng cao cách thể tác phẩm Thanh nhạc nhiều tác giả nghiên cứu, đề cập đưa giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu dạy học chuyên ngành Thanh Nhạc Nhưng nghiên cứu đưa giải pháp giảng dạy ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt chương trình giảng dạy Thanh nhạc Đặc biệt trường Trung cấp VHNT Vĩnh Phúc chưa có Với lý chọn đề tài: Giảng dạy số ca khúc nước lời Việt trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật Vĩnh Phúc làm nội dung nghiên cứu cho luận văn Lịch sử nghiên cứu: Nghiên cứu thể loại ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt, không nhắc đến GS NSND Nguyễn Trung Kiên Ông không nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc, người thầy mẫu mực lĩnh vực đào tạo Thanh nhạc, nhà nghiên cứu, mà ông tác giả nhiều sách có giá trị như: - Phương pháp sư phạm Thanh nhạc Nhà xuất Âm nhạc (2001) Đây sách viết phương pháp giảng dạy Thanh nhạc Việt Nam, Nội dung nghiên cứu sâu quy trình đào tạo Thanh nhạc bao gồm: Xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình, giáo trình, vấn đề lý thuyết thực hành phương pháp sư phạm áp dụng cho giảng dạy thể loại ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt - Bộ giáo trình Thanh nhạc hệ TC năm Bộ VHTT (2001- 2002) Bộ giáo trình hệ thống ca khúc nghệ thuật nước Ngoài từ thấp tới cao, hầu hết ông dịch đặt lời Việt - Bộ giáo trình nhạc hệ Đại học (2006) - Những vấn đề sư phạm Thanh nhạc Nhà xuất Âm nhạc (2014) Nội dung sách đề cập vấn đề lý thuyết âm học, phát triển thói quen nhạc, thính giác nhạc, tập trung ý, trí nhớ Giới thiệu kỹ thuật thở ca sĩ tiếng hát opera Giới thiệu nguyên tắc dành cho người học hát, đặc biệt thú vị 100 câu hỏi- đáp ngắn gọn vấn đề cấp thiết nhạc thường ngày hay gặp, hay xảy Những vấn đề công tác đào tạo nhạc, vấn đề thiết vấn đề giáo dục nhân cách cho học sinh, sinh viên, đào tạo tài nhạc đỉnh cao, mốt số viết tác giả tiếng Có thể kể đến số công trình nghiên cứu xuất sắc, tiêu biểu khác như: - Sách học Thanh Nhạc PGS - NSND Mai Khanh (1982), Bộ VHTTHà Nội Nội dung sách hướng dẫn thực hành tập luyện thanh, biểu diễn xử lý ngôn ngữ ca hát, hỗ trợ cho giảng dạy thể loại ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt - Phương pháp giảng dạy Thanh Nhạc NGƯT Hồ Mộ La (2008), NXb Từ điển Bách khoa - Hà Nội Nội dung sách đề cập nhiều đến lĩnh vực lý thuyết vấn đề sư phạm Thanh nhạc kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu xử lý thể loại ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt tác giả - Phương pháp hát tốt tiếng Việt nghệ thuật hát PGS.TS NSƯT Trần Ngọc Lan, Nxb Giáo dục Nội dung sách nêu rõ đặc trưng cấu âm tiếng Việt nói hát, số ứng dụng cho việc nâng cao chất lượng tiếng hát Việt thể loại ca khúc nghệ thuật nước Ngoài Bên cạnh có nhiều sách chuyên khảo thể loại ca khúc nghệ thuật nước Ngoài có giá trị khác như: - Những tác phẩm nhạc nước chọn lọc tập I, II, III, Dịch lời Việt GS.NSND Nguyễn Trung Kiên - tập ca khúc nghệ thuật “Con đường mùa đông”; “Cô chủ cối xay xinh đẹp” F Schubert GS NSND Nguyễn Trung Kiên biên dịch - Tuyển tập ca khúc nghệ thuật tác giả tiếng giới (gồm lời nguyên gốc lời Việt) PGS.TS Trần Ngọc Lan biên soạn - Tuyển tập hát ru nước lời Việt PGS TS Trần Ngọc Lan biên soạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Chỉ nghiên cứu Ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt - Hoạt động dạy học ca khúc nghệ thuật nước Ngoài hát lời Việt chuyên ngành Thanh nhạc Khoa Âm nhạc, trường Trung cấp VHNT Vĩnh Phúc Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn đề tài đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt cho hệ Trung cấp trường Trung cấp VHNT Vĩnh Phúc - Nghiên cứu hoạt động giảng dạy số ca khúc nước Ngoài hát lời Việt chuyên ngành Thanh nhạc, trường Trung cấp VHNT Vĩnh Phúc Phương pháp nghiên cứu 5.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu: - Các tài liệu có liên quan đến hoạt động dạy học Thanh nhạc nói chung việc dạy ca khúc nghệ thuật nước lời Việt nói riêng - Các tài liệu khác có liên quan đến đề tài 5.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp điều tra phiếu hỏi: - Đội ngũ giáo viên học sinh chuyên ngành Thanh nhạc - Khoa âm nhạc, trường Trung cấp VHNT Vĩnh Phúc thực trạng dạy học ca khúc nghệ thuật nước lời Việt Phương pháp quan sát sư phạm: Dự giáo viên để bổ sung thông tin giải thích nguyên nhân thực trạng giảng dạy ca khúc nghệ thuật nước lời Việt Phương pháp vấn: Phỏng vấn lấy ý kiến, trao đổi kinh nghiệm giải pháp dạy học ca khúc nghệ thuật nước lời Việt Nhà trường Phương pháp thực nghiệm: Đề tài tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm mục đích kiểm định tính khả thi đánh giá hiệu việc áp dụng số giải pháp việc giảng dạy số ca khúc nước lời Việt Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến đánh giá nhà khoa học sở lý luận, vấn đề dạy học ca khúc nghệ thuật nước lời Việt tính khả thi giải pháp luận văn đề xuất Đóng góp luận văn: - Đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục nhược điểm tồn việc giảng dạy ca khúc nước Ngoài lời Việt - Những nghiên cứu đề tài tài liệu tham khảo cho đồng nghiệp 79 Thi học phần I 1- 01 luyện (vocalise) 2- 01 Ca khúc nghệ thuật (Tiền cổ điển - Cổ điển) Aria Tiền cổ điển 3- 01 ca khúc Việt Nam Học phần II - 30 tiết/ HS (Lý thuyết = 3, Thực hành = 27) Số tiết Học trình (5 tiết) STT Lý thuyết Bài 1: Bài luyện Thực hành * Kiểm tra học trình 1 Nội dung: Bài 1: Bài luyện 1- Thực hành xác giai điệu, tiết tấu, hát, mẫu âm 2- Áp dụng kỹ thuật nén điều tiết thở 3- Vận dụng âm cộng minh, hỗn hợp T T Học trình (25 tiết) Bài 2: Ca khúc nghệ thuật (Tiền cổ điển - Số tiết Lý Thực thuyết hành 16 Cổ điển) Aria Tiền cổ điển Bài 3: Ca khúc Việt Nam có âm hưởng dân ca Việt Nam * Kiểm tra học trình 2 Nội dung: Bài 2: Ca khúc nghệ thuật (Tiền cổ điển - Cổ điển) Aria Tiền cổ điển 1- Giới thiệu tác giả, nội dung tư tưởng đặc điểm tác phẩm 2- Thực hành phát âm sáng, tròn có độ vang 3- Xử lý sắc thái 80 Bài 3: Ca khúc Việt Nam có âm hưởng dân ca Việt Nam 1- Giới thiệu tác giả, ca khúc với đôi nét đặc trưng dân ca vùng miền 2- Thực hành xác giai điệu, tiết tấu, cách phát âm, nhả chữ vùng miền 3- Xử lý rõ màu sắc theo yêu hát sắc thái, truyền cảm Thi học phần II - 01 luyện - 01 ca khúc nghệ thuật lời Việt (Tiền cổ điển - Cổ điển) - 01 Aria - Tiền cổ điển - 01 ca khúc Việt Nam có âm hưởng dân ca Việt Nam NĂM THỨ TƯ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH = 60 tiết/ HS = HỌC PHẦN I- MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU ĐÀO TẠO - Đây năm cuối khóa học, kỹ thuật hát phải áp dụng cách thục, chủ động vào tác phẩm thể loại khác - Luyện tập để đạt thống vị trí âm thanh, âm sắc với nguyên âm âm vực giọng mở rộng Bắt đầu tập âm hỗn hợp đóng tiếng âm khu cao giọng nam - Phát triển linh hoạt giọng: Các giọng nữ cao nam cao trữ tình Tập hát âm giai lướt nhanh (Pasage) hát âm nảy (Staccato) - Phát âm truyền cảm với độ vang cần thiết âm - Trình độ học sinh phải đạt mức độ định tính chuyên nghiệp thông qua khả biểu tác phẩm cổ điển, đại tầm mức trung bình - Để thực yêu cầu nêu trên, năm học cuối cần ý rèn luyện yêu cầu kỹ thuật nghệ thuật chuyên nghiệp 81 Học phần I 30 tiết/ HS - (LT = 4, TH = 26) Số tiết Lý Thực thuyết hành STT Học trình (14 tiết) Bài 1: Aria - Tiền cổ điển (Từ Mozart trở 10 trước) số ca khúc nghệ thuật nước lời Việt - TK19 * Kiểm tra học trình 1 Nội dung: Bài 1: Aria - Tiền cổ điển (Từ Mozart trở trước) Ca khúc nghệ thuật TK 19 1- Giới thiệu tác giả, cấu trúc, nội dung, đặc điểm Thanh nhạc TK19 2- Thực hành giai điệu, tiết tấu ngôn ngữ tác phẩm 3- Thống vị trí âm thanh, âm sắc giọng âm vực mở rộng 4- Xử lý sắc thái biểu diễn tác phẩm Số tiết STT Học trình (16 tiết) Bài 2: Ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt Bài 3: Ca khúc Việt Nam Thực hành biểu diễn sân khấu * Kiểm tra học trình Nội dung: Lý thuyết 1 Thực hành 3 Bài 2: Ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt 1- Giới thiệu tác giả, nội dung, xuất xứ ý nghĩa tư tưởng tác phẩm 2- Thực hành xác giai điệu, tiết tấu, cách phát âm tiếng Việt 82 3- Áp dụng âm hỗn hợp đóng tiếng âm khu cao giọng nam, âm khu hỗn hợp giọng nữ Bài 3: Ca khúc Việt Nam 4- Giới thiệu tác giả hát 5- Thực hành xác giai điệu, tiết tấu, ca từ 6- Xử lý âm thanh, sắc thái tình cảm hát Thi học phần I 1- 01 Aria - Tiền cổ điển 2- 01 ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt (Tiền cổ điển TK 19) 3- 01 ca khúc Việt Nam Học phần II 30 tiết/ HS - (Lý thuyết = 3, Thực hành = 17) STT Số tiết Lý thuyết Thực hành Bài 1: Aria - Tiền cổ điển (Từ Mozart 10 Học trình (14 tiết) trở trước) số ca khúc nghệ thuật nước lời Việt - TK19 * Kiểm tra học trình Nội dung: Bài 1: Tác phẩm cổ điển ARIA 1- Giới thiệu tác giả, cấu trúc, đặc điểm tác phẩm 2- Thực hành giai điệu, tiết tấu phát âm tốt ngôn ngữ Việt ca khúc 3- Thống vị trí âm thanh, âm sắc giọng âm vực mở rộng 4- Xử lý sắc thái biểu diễn tác phẩm STT Học trình (16 tiết) Số tiết Lý Thực thuyết hành 83 Bài 2: Ca khúc nghệ thuật - Tiền cổ điển Bài 3: Ca khúc Việt Nam có âm hưởng dân ca Việt Nam * Kiểm tra học trình Nội dung: 1 Bài 2: Ca khúc nghệ thuật - Tiền cổ điển 1- Thực hành xác giai điệu, tiết tấu, nội dung, ý nghĩa tư 2- Áp dụng số vấn đề kỹ thuật Thanh nhạc vào ca khúc 3- Xử lý ngôn ngữ tiếng Việt lời ca 4- Xử lý sắc thái, biểu diễn ca khúc Bài 3: Ca khúc Việt Nam hoặccó âm hưởng dân ca Việt Nam 1- Giới thiệu tác giả hát đôi nét đặc trưng phong cách dân ca 2- Thực hành xác giai điệu, luyến láy, lời ca phong cách dân ca vùng, miền Thi học phần II 1- 01 Aria - Tiền cổ điển 2- 01 ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt 3- 01 ca khúc Việt Nam CHƯƠNG TRÌNH THI TỐT NGHIỆP (Mỗi học sinh thi tác phẩm) - 01.ARIA - Tiền cổ điển - 02 Ca khúc nghệ thuật nước Ngoài lời Việt - (Tiền cổ điển TK19) - 01 Ca khúc Việt Nam - 01 Bài hát Dân ca (gốc) ca khúc có âm hưởng Dân ca 84 Phụ lục Bổ xung thêm số hát năm học giọng DANH MỤC CÁC TÁC PHẨM NƯỚC NGOÀI NĂM THỨ NHẤT DÀNH CHO CÁC GIỌNG CAO TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Tên tác phẩm Đừng hót lứu lo họa mi Đêm thu Ơi cô gái xinh đẹp Đừng hát người đẹp ơi, có mặt Vì sao, cô gái xinh đẹp trẻ trung Lẽ quên Thú nhận Chiều đông Con đường mùa đông Tiếng chuông chiều Giấc mơ đến bên ngưỡng cửa Hãy hôn tôi, cô gái nhỏ xinh Người đẹp can đảm lên Ôi ống sáo Hạnh phúc Nơi quê hương yên bình Ánh trăng Người thợ kim hoàn Hát ru Mồ côi Ca sĩ Buổi sáng mùa hè Hát ru Bông hồng tội nghiệp Nếu lúc sung sướng Đừng tra anh Tên tác giả M Glinca M Glinca M Glinca M Glinca M Glinca M Glinca M Glinca M Iacoviiev A.Aliabiev A.Aliabiev I Dounaevsky A Đuybiuk J Haydn P Monigny F Schubert F Schubert F Schubert F Schubert F Schubert R.Schuman R.Schuman R.Schuman J Brams S Marchesi A Stradella A Scarlatti 85 DÀNH CHO CÁC GIỌNG TRUNG - TRẦM TT TÊN BÀI HÁT TÊN TÁC GIẢ Con ngân thử L Beethoven Tinh thần người ca sĩ L Beethoven Bài ca hành quân L Beethoven Một ngày qua S.Bach Thú nhận M Glinca Lẽ quên M Glinca Đừng hót lứu lo họa mi M Glinca Trong ánh lửa tinh khiết J Pe ri Hãy lắng nghe người yêu dấu G Caccini 10 Đôi mắt bất diệt G Caccini 11 Đừng tra anh A Scarlatti 12 Cánh cửa nặng trĩu đá rubi A Falconieri 13 Người thân yêu G.Giordani 14 Người thợ kim hoàn F Schubert 15 Nơi quê hương yên bình F Schubert 16 Hát ru Dân ca Naple 17 Gió thổi đồng N Xoclovsky 18 Ngôi chiều R Schumann 19 Đã bay chim nhỏ A Guriliov 20 Hãy hôn tôi, cô gái nhỏ xinh A Duybiuk 21 Đừng thức tỉnh kí ức P.Bulakhov 22 Hẹn hò P.Bulakhov 23 Buổi sáng mờ sương V Abaza 24 Mặt trời khuất sau núi M.Blanter 25 Những liễu buồn M.Blanter 26 Cây đàn phong cầm nga B Mokrouxov 86 DANH MỤC CÁC TÁC PHẨM NƯỚC NGOÀI NĂM THỨ HAI DÀNH CHO CÁC GIỌNG CAO STT TÊN BÀI HÁT TÊN TÁC GIẢ Chiếc chuông nhỏ A.Gurilov Hãy hôn anh tha thiết M Balakiriev Lúc bình minh đừng đánh thức nàng A Varlamov Những hoa thảo nguyên P.Bulakhov Niềm mong ước thiết tha R Rotani Lời ca tung cánh F Mandelsshon Hãy lắng nghe, ôi người yêu dấu G Caccini Trái tim người A Valamov Mặt trời mùa hè đốt nóng trời A Valamov 10 Em đừng hát, bạn lòng A Valamov 11 Hãy bắt lấy khắc yêu thương A Valamov 12 Cánh buồm trắng cô độc A Valamov 13 Ngọn lửa khát vọng cháy máu M Glinka 14 Tôi em yêu, bong hồng yêu dấu M Glinka 15 Chim sơn ca M Glinka 16 Đôi mắt bất diệt G Caccini 17 Những ánh mắt trừu mến A Falconieri 18 Người thân yêu G Giordani 19 Em cô gái nhỏ F Cavalli 20 Tâm hồn thơ G Frescobaldi 21 Trái tim bất động G Paisiello 22 Hãy vui lên với hát ta J Peri 23 Trời quang C.Monteverdi 87 DANH MỤC CÁC TÁC PHẨM NƯỚC NGOÀI NĂM THỨ BA DÀNH CHO CÁC GIỌNG CAO STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TÊN BÀI HÁT Bài hát chèo thuyền Vanine Những hồng tuyết Trong niềm hạnh phúc thầm kín Ôi tình yêu người quà tặng tuyệt vời Khát vọng cháy bỏng Tình yêu mũi tên nguy hiểm Ánh mắt sáng Bài hát người chăn cừu Cô em yêu dấu Về miền tây Đêm trăng Niềm tin mùa xuân Cây bạch đào nở hoa Bài hát ru bão tố Khu vườn nhỏ Huyền thoại Mùa xuân Tôi sinh để đau khổ Đừng tra anh Cướp sống ta Nếu người chết ta Trong trái tim Mặt trời dãy Gange Nữ đồng trinh tình yêu Kẻ bạo tàn Người yêu dấu đẹp Mẹ Bồ câu đêm TÊN TÁC GIẢ L Beethoven M.Schneider A Stredlla F Cavalli F Cavalli B Pasquini J Haydn J Haydn A Varlamov R Schumann R Schumann F Schubert M Glinka P Tchaikocsky P Tchaikocsky P Tchaikocsky P Tchaikocsky V Bellini A Scarlatti A Scarlatti A Scarlatti A Scarlatti A Scarlatti F Durante A Caldara A Caldara C Bi xio G Buongiovanni 88 DÀNH CHO CÁC GIỌNG TRUNG - TRẦM STT TÊN BÀI HÁT TÊN TÁC GIẢ Niềm mong ước thiết tha R.Rontani Những cánh rừng thân yêu A Caldara Kẻ bạo tàn A Caldara Amrilli, em yêu G Caccini Em cô gái nhỏ F Cavalli Khát vọng cháy bỏng F Cavalli Hãy cướp sống ta A.Scarlatti Đừng tra anh A.Scarlatti Mặt trời dãy Gange A.Scarlatti 10 Nếu người chết ta A.Scarlatti 11 Thường rung cảm với trò đùa em A.Scarlatti 12 Ôi điều nhẫn tâm G.Legrenzi 13 Hãy nói tình yêu A.Lento 14 Serenade Donquichotte D.Kabalevsky 15 Xa quê hương R Schumann 16 Về miền tây F Schubert 17 Niềm tin mùa xuân F Schubert 18 Cây Tidon F Schubert 89 DANH MỤC CÁC TÁC PHẨM NƯỚC NGOÀI NĂM THỨ TƯ DÀNH CHO CÁC GIỌNG CAO STT TÊN BÀI HÁT TÊN TÁC GIẢ Anh yêu em L Beethoven Khúc hát Triket P.Tchaikovsky Trong giới khổ nhục R.Schumann Hoa sen R.Schumann Nỗi khổ dầy vò tâm hồn M Cesti Anh thường lang thang S.Rosa Nếu em yêu G Pergolesi Nina G Pergolesi Chiến thắng trái tim ta G.Carissimi 10 Vũ điệu nhẹ nhàng người gái F.Durante 11 Hỏi trái tim G Torelli 12 Bài hát cô gái trăn cừu J Haydn 13 Cô gái đánh cá F.Schubert 14 Giấc mơ S.Rachmaninov 15 Mùa xuân M Ippolitov- Ivanov 16 Tôi gặp người gái A Babaev 17 Valse Ánh A Babaev 18 Bài ca hạnh phúc I.Samo 19 Em đẹp buổi bình minh F List 20 Như ánh mặt trời A Caldara 90 DÀNH CHO CÁC GIỌNG TRUNG - TRẦM STT TÊN BÀI HÁT TÊN TÁC GIẢ NiNa G Pergolesi Aria Serse trích nhạc kịch “Sere” F Hendel Ôi trái tim giardoois người F Hendel Như ánh mặt trời A Caldara Hát ru E Grieg Sự bồng bột êm dịu ta C Gluck Aria Sarasto trích nhạc kịch “Cây sáo thần” Aria Cherubino trích nhạc kịch “Đám cưới Figaro” Khúc hát Osmin trích nhạc kịch “ Entfuhrung” W MoZart W MoZart W MoZart 10 Vũ điệu nhẹ nhàng người gái F Durante 11 Chiến thắng trái tim ta G Carissimi 12 Cá hồi F Schubert 13 Cô gái đánh cá F Schubert 14 Đến với âm nhạc F Schubert 15 Tôi không giận em R Schumann 16 Tôi yêu em B Seremecchiev 17 Tôi buồn A Dargomyxhsky 18 Pieta,Signore (Ôi đức chúa xin nhân từ) A.Stradella 91 ĐÍNH KÈM TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 93
- Xem thêm -

Xem thêm: Giảng dạy một số ca khúc nước ngoài lời việt tại trư­ờng trung cấp văn hoá nghệ thuật vĩnh phúc , Giảng dạy một số ca khúc nước ngoài lời việt tại trư­ờng trung cấp văn hoá nghệ thuật vĩnh phúc , Giảng dạy một số ca khúc nước ngoài lời việt tại trư­ờng trung cấp văn hoá nghệ thuật vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay