Một số vấn đề đào tạo thanh nhạc hệ trung cấp tại trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội

59 258 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 20:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM TĂNG THỊ QUỲNH NGA MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO THANH NHẠC HỆ TRUNG CẤP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC Hà Nội, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM TĂNG THỊ QUỲNH NGA MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO THANH NHẠC HỆ TRUNG CẤP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc (Thanh nhạc) Mã số: 60 21 02 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC Người hướng dẫn khoa học: GS Nguyễn Trung Kiên Hà Nội, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa để bảo vệ học vị nào, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Tăng Thị Quỳnh Nga BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Bộ VH, TT & DL Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch NVHN Nhạc viện Hà Nội HVANQGVN Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam HVAN Học viện Âm nhạc TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh ĐH VHNTQĐ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội GS Giáo sư PGS Phó Giáo sư TS Tiến sĩ NSND Nghệ sĩ Nhân dân NSƯT Nghệ sĩ Ưu tú NGND Nhà giáo Nhân dân NCKH Nghiên cứu khoa học ĐH Đại học TC Trung cấp MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG MỤC TIÊU ĐÀO TẠO THANH NHẠC 1.1 Tổng quan vấn đề xây dựng mục tiêu đào tạo Thanh nhạc Việt Nam 1.1.1 Khái niệm mục tiêu đào tạo Trung cấp Thanh nhạc trường Đại học VHNT Quân đội: 10 1.1.2 Các thành tố xây dựng mục tiêu đào tạo Trung cấp Thanh nhạc trường Đại học VHNT Quân đội 11 1.2 Thực trạng xây dựng mục tiêu đào tạo Trung cấp Thanh nhạc trường Đại học VHNT Quân đội 13 1.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo 14 1.2.2 Vấn đề xây dựng, thực chương trình, nội dung, quy trình, phương pháp đào tạo 15 1.2.3 Chất lượng đội ngũ giáo viên 19 1.2.4 Chất lượng học sinh Trung cấp Thanh nhạc 21 1.2.5 Vấn đề xây dựng sở vật chất đảm bảo cho mục tiêu đào Trung cấp Thanh nhạc 25 1.2.6 Nguyên nhân thực trạng: 27 Tiểu kết chương 29 CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP CƠ BẢN CHO MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TRUNG CẤP THANH NHẠC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VHNT QUÂN ĐỘI 31 2.1 Thực chất vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo 31 2.2 Một số giải pháp cho mục tiêu đào tạo Trung cấp Thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội giai đoạn 32 2.2.1 Xác định mục tiêu cho mô hình đào tạo TC Thanh nhạc 32 2.2.2 Tập trung biện soạn chương trình, giáo trình, nội dung giảng dạy bậc Trung cấp Thanh nhạc 35 2.3 Nhân tố tác động đến giải pháp cho mục tiêu đào tạo Trung cấp Thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội giai đoạn 40 2.4 Thực nghiệm sư phạm 48 Tiểu kết chương 50 KẾT LUẬN 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việc xây dựng, xác định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực ngành âm nhạc nói chung Thanh nhạc nói riêng yêu cầu quan trọng đơn vị nhà trường đào tạo âm nhạc Trong xu toàn cầu hóa nhanh chóng nay, tượng toàn cầu hóa không diễn lĩnh vực âm nhạc nói chung mà lĩnh vực Thanh nhạc, đặc biệt mục tiêu đào tạo cho bậc Trung cấp, bước đầu Thanh nhạc chuyên nghiệp Xây dựng mục tiêu đào tạo cho bậc học giai đoạn có nhiều thay đổi, mục tiêu đào tạo chung học hỏi, lĩnh hội tiến phát triển Thanh nhạc chuyên nghiệp giới ngày mục tiêu đào tạo mà nhiều đơn vị đào tạo Thanh nhạc hướng tới, nhằm giải vấn đề thiếu hụt xu hướng phát triển chuyên môn để hoà nhập vào xu toàn cầu hoá chung giới, đáp ứng với yêu cầu đào tạo Thanh nhạc chuyên nghiệp Trải qua 60 năm hình thành phát triển trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Khoa Thanh nhạc vinh dự làm nên tên tuổi nhiều ca sĩ như: Quốc Hương; Ngọc Dậu; Hồ Mộ La; Thanh Huyền; Tân Nhân; Trần Chất; Lê Quang Hưng; Quốc Viễn Tiếp nối truyền thống tốt đẹp với mô hình mục tiêu đào tạo mới, Khoa Thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội có bước đột phá mục tiêu đào tạo giảng dạy khẳng định vị trí mình, Khoa Thanh nhạc ghi nhận trung tâm phát hiện, nuôi dưỡng ca sĩ tài tiếp nối lớp cha anh trước như: Ngọc Lê; Hồng Hải; Thế Vũ; Hồng Hạnh; Phương Mai; Hồ Quỳnh Hương; Kasim Hoàng Vũ; Quang Hào; Hoàng Quyên; Xuân Hảo; Ngô Văn Đức; Thắng Lợi; Nguyễn Phương Thảo; Bùi Lê Mận; Văn Mai Hương; Hồng Duyên; Bích Ngọc; Phương Anh; Hồng Ngọc… Nhưng với xu nay, nhu cầu học Thanh nhạc ngày lớn yêu cầu xây dựng mục tiêu đào tạo phù hợp với xã hội thời thách thức lớn người làm công tác quản lý đào tạo Nhà trường nói chung đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Thanh nhạc nói riêng Bởi lẽ truyền thống trước Khoa nhạc đào tạo dựa mô hình Nhạc viện Hà Nội (nay HVANQGVN) với mục tiêu đào tạo ca sĩ chủ yếu phục vụ công tác hoạt động Văn hoá - Nghệ thuật cho Quân đội Vì vậy, điều dẫn đến bất cập đòi hỏi Nhà trường Khoa Thanh nhạc phải có đổi mục tiêu đào tạo chuyên ngành Thanh nhạc nói chung Trung cấp Thanh Nhạc nói riêng Trong trình giảng dạy Khoa Thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, xét góc độ đào tạo chuyên ngành Thanh nhạc, nhận thấy rằng, định hướng cho mục tiêu đào tạo Thanh nhạc chuyên nghiệp bậc Trung cấp, điều quan trọng phức tạp, học sinh vào học Thanh nhạc thường có chút khiếu giọng ca có tố chất chuyên nghiệp, để mang lại chất lượng mong muốn đáp ứng với yêu cầu người ca sĩ đoàn nghệ thuật chuyển tiếp lên học bậc Đại học học sinh hệ Trung cấp đòi hỏi việc xác định phương hướng cho mục tiêu đào tạo bậc học cần phải có hệ thống, khoa học tâm, đồng lòng toàn đội ngũ giảng viên Thanh nhac cán lãnh đạo Nhà trường điều quan trọng Chính lý xin mạnh dạn chọn tên đề tài là: “Một số vấn đề đào tạo Trung cấp Thanh nhạc trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội” Đây yêu cầu quan trọng Nhà trường giai đoạn tiếp tục xây dựng mục tiêu đào tạo bậc Trung cấp Thanh nhạc chuyên nghiệp nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển tình hình ngày cao, rộng nhiệm vụ phục vụ Quân đội Lịch sử đề tài Trong thời gian qua có số công trình nghiên cứu có liên quan đến việc xác định, xây mục tiêu đào tạo Thanh nhạc công bố như: - Sách học nhạc PGS NSND Mai Khanh - tuyển tập phân tích cách hát tác phẩm nhạc ca khúc romance, aria nước Việt Nam có phần đệm piano cho bậc trung học đại học - Phương pháp dạy Thanh nhạc NGƯT Hồ Mộ La (2008), giới thiệu yêu cầu đào tạo bậc Trung cấp Thanh nhạc - Phương pháp sư phạm nhạc (2001) GS.NSND Nguyễn Trung Kiên, sách bao gồm 14 chương gồm quy trình, phương pháp dạy hát, kỹ thuật thở, hình, khoảng vang, nhả chữ, tập luyện giọng, sửa chữa lỗi kỹ thuật cho học sinh từ năm Trung cấp - Giáo trình nhạc hệ Trung cấp năm GS NSND Nguyễn Trung Kiên - nội dung bao gồm hướng dẫn kỹ thuật nhạc quy định tác phẩm dạy học cho giọng, năm, năm trung cấp học gồm tác phẩm nước Việt Nam - Những vấn đề sư phạm nhạc GS.NSND Nguyễn Trung Kiên Cuốn sách trình bày vấn đề sư phạm nhạc lý thuyết thực hành, viết số vấn đề đào tạo trường Văn hóa Nghệ thuật - Luận án trình hình thành phát triển ca hát chuyên nghiệp Việt Nam - TS Trương Ngọc Thắng Luận án đánh giá cách khách quan tương đối toàn diện lĩnh vực đào tạo ca hát cho bậc Trung cấp Việt Nam - Phương pháp hát tốt tiếng Việt nghệ thuật ca hát PGS.NSUT Trần Ngọc Lan Cuốn sách đề cập tới vấn đề đào tạo Thanh nhạc góc nhìn loại hình ca khúc Việt Nam Ngoài nhiều luận văn cao học học viên cao học tốt nghiệp HVANQGVN Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề mục tiêu đào tạo học sinh Trung cấp Thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Phạm vi nghiên cứu: Một số đặc thù đào tạo Trung cấp Thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu, phân tích, tổng hợp tài liệu nghiên cứu mục tiêu đào tạo Thanh nhạc làm sở lý luận nghiên cứu, ứng dụng vấn đề nhằm góp phần đổi mục tiêu đào tạo, nâng cao chất lượng cho bậc Trung cấp Thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Phương pháp nghiên cứu - Tổng hợp tài liệu nghiên cứu - Phương pháp khảo sát thực tế - Phương pháp so sánh đối chiếu - Phương pháp thực nghiệm phù hợp để tìm hướng giải mục tiêu để tài đặt Ý nghĩa khoa học đề tài Đề tài nghiên cứu, giải số vấn đề để tìm phương hướng đào tạo, góp phần nhỏ vào nâng cao chất lượng cho mục tiêu đào tạo trung cấp nhạc trường Đại học Văn hóa, Nghệ thuật Quân đội Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận luận văn bao gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận thực tiễn mục tiêu đào tạo cho Trung cấp Thanh nhạc Chương 2: Giải pháp cho mục tiêu đào tạo Trung cấp Thanh nhạc trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội Tài liệu tham khảo Phục lục 40 thầy cô vào đội ngũ giảng viên hữu Hiện học cao học sư phạm HVANQGVN, chứng kiến Khoa nhạc nhà trường có kế hoạch bước tăng cường giảng viên, vấn đề thiếu giảng viên mà mục tiêu chuẩn hóa bước đội ngũ giảng viên trẻ Có ba học viên tốt nghiệp xuất sắc đại học học cao học, có giảng viên tốt nghiệp xuất sắc cao học, danh sách người trợ giảng cho giáo sư, phó giáo sư nhà trường Chế độ trợ giảng thực nghiêm túc, có kiểm soát giáo sư chủ quản Những học viên hoàn thành kế hoạch báo cáo kết trợ giảng cho toàn khoa Sự chọn lựa tiến hành thận trọng có kết đáng tin cậy Theo cách tiến hành khoa học đó, hai năm khoa nhạc lại có thêm giảng viên trẻ có chất lượng, có kiến thức sư phạm cần thiết để dạy học sinh trung cấp Tôi cho học tốt trường ĐH VHNTQĐ cần tham khảo để thực Không nên để tình trạng chưa có điều kiện nhiều mặt cố gắng mở rộng đào tạo Nói tóm lại, nhà trường, khoa nhạc cần có bàn bạc kịp thời, chí phối hợp với HVANQGVN mở lớp cao học sư phạm chuyên ngành nhạc đặc biệt để tránh tình trạng mời cộng tác viên ạt năm qua 2.3 Nhân tố tác động đến giải pháp cho mục tiêu đào tạo Trung cấp Thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội giai đoạn Xây dựng chuyên ngành Thanh nhạc thời kỳ mới, vấn đề tất yếu đặt phải nâng cao chất lượng đào tạo dành cho đối tượng người sau trở thành ca sĩ tương lai cho đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp Vì vậy, từ đòi hỏi đội ngũ GV chuyên ngành Thanh nhạc phải quan tâm ý tới việc chất lượng đào tạo hệ Trung cấp 41 Thanh nhạc cần phải cải thiện, đôi với yêu cầu vấn đề luyện tập, điều chỉnh sai lệch hoc viên từ bậc học Trung cấp Vấn đề điều chỉnh “sai lệch” học viên vấn đề cần phải quan tâm hàng đầu, điều góp phần không nhỏ cho công tác đào tạo, phát triển chuyen môn cho học viên Chúng xin đề cập số định hướng giải pháp mà GV cần chỉnh sửa cho học viên, tránh tình trạng em bị mắc “tật” Thanh nhạc nhằm đáp ứng cho phát triển nhiệm vụ đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp: - Xác định sai lệch học sinh học hát Chúng xin nêu số điểm sau: - Khi nhận học sinh không nên vội vàng trao cho học sinh học ngay, mà thầy, cô giáo phải lần tiến hành kiểm tra, nghe kỹ lại giọng hát học sinh Phải thẩm định lại để nhận biết thêm tố chất của giọng hát học sinh, nhiều thầy cô không hội đồng tuyển sinh, tiếp nhận kết hội đồng mà Bởi vậy, để bước đầu có đánh giá mức khả nhiều mặt học sinh, để có kế hoạch giảng dạy phù hợp đắn sau - Phải nghe học sinh hát hát quen thuộc, thử giọng để biết âm vực giọng, âm sắc giọng, tai nghe, mức độ nhậy cảm với âm nhạc, khả biểu hiện… cần quan sát tới biểu bề như: cách hít hơi, cách vận dụng hơi, tư thể, tư đầu, hình v.v câu hỏi đặt cho học sinh học phải học điều trước tiên? Câu trả lời là: trước tiên phải dạy học sinh sửa chữa khiếm khuyết, sai lệch mình,và qua bước tác động đến yêu cầu phát triển giọng hát - Phải phân tích giải thích cho học sinh lý thuyết rằng, nguyên nhân sai lệch, khiếm khuyết gì, sai lệch nguyên 42 nhân chủ quan nào, chẳng hạn như: nhược điểm quan phát âm học sinh mang tính bẩm sinh, hậu không uốn nắn sửa chữa kịp thời để lại hậu nhiều không khắc phục được… Những khiếm khuyết, sai lệch quan niệm chưa chuẩn lối hát, loại giọng hát mình… đến sai lầm khách quan tác động không tốt học sinh tiếp nhận tham gia biểu diễn nhiều thị trường ca nhạc thiếu chọn lọc đời Muốn sửa chữa khiếm khuyết đó, yêu cầu quan trọng học sinh phải biết, phải hiểu kỹ khiếm khuyết mình, hiểu tác hại khiếm khuyết cản trở tiếng hát Khi luyện tập, để sửa chữa sai lệch mà học sinh luyện tập cách dò dẫm, chí không tự giác nghe lời thầy, cô giáo giảng giải khó đạt kết - Nếu học sinh không mắc sai lệch mà nhiều thế, thầy, cô giáo nên chọn sai lệch có tác động không tốt đến giọng hát nhiều để tập trung sửa chữa trước Khi hướng dẫn học sinh sửa chữa sai lệch, việc phân tích, giải thích nguyên nhân, hậu quả, phải quan tâm tới tâm lý học sinh, không nên dồn ép phải sửa vài học, làm dễ gây cho học sinh lúng túng, căng thẳng không cần thiết, phải tạo cho học sinh tinh thần tự giác, thoải mái lên lớp, kết học mang lại niềm vui họ - Sai lệch cứng hàm, chìa hàm phía trước Đây sai lệch phổ biến, đăc biệt giọng Nam Cao Khi hát hàm căng cứng, hàm chìa phía trước, hình không mở rộng thoải mái mềm mại Sửa chữa sai lệch phải tác động đến hoạt động hàm dưới, tập mở hàm không hát có âm thanh, mở hàm xuống mềm mại chậm chạp, không lên gân làm cứng hàm 43 GV cần cho hoc viên luyện theo tập non legato bắt đầu nốt nguyên âm khác nhau, từ âm khu trung giọng Âm hát nhẹ nhàng, không tăng cường âm lượng, cho âm tuôn trào, cố gắng cảm giác vị trí cao âm thanh, hít thở tương đối sâu giữ thở đặn đến hết câu hát Ví dụ 1: Bài tập luyện với nguyên âm để giải phóng hàm Bài tập áp dụng cho nhiều giọng khác Đối với giọng trung trầm học sinh hạ thấp quãng để luyện tập Nếu tập thứ nhất, học sinh luyện cách thở cảm giác vị trí cao độ âm tập thứ hai, học sinh luyện tập cách mở hình, giúp giải phóng hàm Ví dụ 2: Bài tập luyện với âm nô, na kết hợp nhấn nốt thứ nhất, buông nhẹ nốt thứ hai 44 Bài tập hát với âm nô ,na, hai âm liền nhau, nhấn nốt thứ nhất, buông nhẹ nốt thứ hai, hát xuống thấp giảm bớt âm lượng, không hát chuyển sang giọng ngực cách to (đối với giọng nữ) Với cách luyện tập này, giúp học sinh điều tiết thở, với việc sử dụng liên tiếp quãng lên đòi hỏi học sinh phải có cảm giác tốt cao độ, hàm phải hoạt động cách linh hoạt Ví dụ 3: Bài luyện tập hát legato kết hợp với staccato Yêu cầu tập hát hai nốt nối liền hát từ lên tăng cường âm lượng, nốt thứ legato nhấn sang nốt thứ hai lúc sử dụng staccato cuối nốt Khi hát xuống thấp giảm nhẹ âm lượng, mở hình mềm mại - Tư hoạt động hàm ếch Tư thế, vị trí hàm ếch thuộc vào khuôn khổ hình hát Hàm ếch cấu tạo liền với khối xương mặt, chia làm hai phần: Phần gọi hàm ếch cứng, cấu tạo xương ngang xương hàm gắn liền với khối xương mặt, cố định không cử động Phần gọi hàm ếch mềm cử động nâng lên hạ xuống Sau hàm ếch mềm tiếp nối liền với tiểu thiệt (thường gọi lưỡi gà) Khi lưỡi gà nâng lên cao che kín đường lên mũi, âm thoát hoàn toàn qua đường miệng Khi lưỡi gà màng hàm ếch mềm hạ xuống, hình phía đóng kín, âm 45 đường hướng lên mũi, âm gọi giọng mũi Tư hoạt động hàm ếch mềm quan trọng, có ảnh hưởng tới việc phát âm chất lượng nghệ thuật ca hát Có thể nói rằng, việc hoạt động nâng lên, hạ xuống hàm ếch mềm cách chủ động hợp lý hoạt động đặc trưng người ca sĩ chuyên nghiệp Hoạt động giữ vai trò quan trọng việc phát huy chất lượng giọng hát, yếu tố quan trọng giúp cho việc phát triển mở rộng âm vực, phát triển âm chuyển giọng hát âm cao giọng nữ Vì vậy, GV cần ý vấn đề sau: - Nâng hàm ếch mềm lên cần ý mềm mại hỗ trợ cử động quan trọng chiều ngược lại buông lỏng cuống lưỡi xuống cách mềm mại, tạo khoảng trống âm tuôn trào qua đường miệng - Phần hàm ếch cứng không củ động được, có tác động tới âm cách mở miệng phía Ở âm cao học sinh hát thầy, cô giáo nhắc học sinh phải hát với môi cười, chí có cảm giác hàm đưa phía trước, mở cắn táo to miệng Đối với giọng nữ cao tập cảm giác có lợi - Sai lệch hát giọng cổ Hậu sai lệch làm cho âm bị giọng cổ nghe không thoải mái, căng cứng, gằn tiếng nặng nề hát âm thấp, gay gắt căng thẳng gào thét hát âm cao Sai lệch hát giọng cổ thường thấy giọng nam cao kỹ thuật non yếu, giọng cổ xẩy học sinh thích hát to Khắc phục vấn đề này, GV cần lưu ý, phải khắc phục bước nguyên nhân gây sai lệch tai hại Đầu tiên khắc phục mở hình không gồm tật như: cứng hàm, cứng lưỡi Phải tập buông lỏng 46 hàm dưới, cử động mềm mại, tự nhiên hát, hạ cuống lưỡi xuống Tập hát với thở sâu hơn, tập cách ghìm thở, không tống mạnh thở hát âm âm khu cao, người học hát không nên tập hát cao, hát to Những năm đầu bậc trung cấp phải tập hát tốt âm khu trung, giọng nam cao chưa tập hát âm “đóng tiếng” hát âm khu ngực chưa tốt Nói tóm lại, muốn khắc phục sai lệch hát giọng cổ phải xác định nguyên nhân gây ra, từ sửa chữa - Sai lệch hát giọng mũi Sai lệch hát giọng mũi (âm sắc mũi) thường sẩy giọng nữ cao, nam cao nhẹ Âm giọng mũi mang âm sắc mờ, xỉn, nghẹt tiếng, thiếu chất thép Khi hát nốt cao thường gặp khó khăn Nguyên nhân sai lệch hát giọng mũi bắt nguồn từ nhầm lẫn âm mũi với âm tiêu chuẩn có vị trí cao Do GV cần phải tập cho học viên buông lỏng hàm dưới, khắc phục tượng cứng hàm, tập nhấc hàm ếch mềm lên hát gọi “hát với hình ngáp” đặc biệt hát nốt cao Trong trình phát âm phải tập cách hít thở sâu, nén thở nguyên tắc hô hấp hoạt động tích cực Hết sức tránh nhầm lẫn giọng mũi với âm đạt tiêu chí có vị trí cao, âm đạt không mắc sai lệch nêu trên, âm vang đường qua mũi mà âm cộng hưởng khoang miệng khoang mũi, khoang trán thở sâu nén đặn (gọi âm có điểm tựa thở) Ở học sinh hát sai lệch giọng mũi, tập mẫu âm luyện cần sử dụng nhiều âm A, Ô, U, kèm theo với phụ âm phù hợp để phát âm tích cực như: L, N, R, nên sử dụng âm I Ê Bài tập luyện không nên cho tập có tốc độ chậm, cố gắng tập có tốc trung bình linh hoạt, tạo cho quan quản 47 hô hấp hoạt động tích cực Giọng nữ cao tập thêm có âm nẩy (staccato) - Khiếm khuyết tư xử lý tác phẩm Khiếm khuyết xảy quan niệm không chuẩn thẩm mỹ nghệ thuật, GV phải giảng giải, khuyên bảo học viên hậu quan niệm sai lệch Đây vấn đề không đơn giản, thân học sinh không xác định tác hại lối hát sai lệch dẫn em học sinh tới mục tiêu cụ thể Khi học viên hát ca khúc sáng tác mang mầu sắc dân tộc, em không khai thác mềm mại, sáng điệu dân tộc, mà ngược lại bắt chước “thủ thuật” số diễn viên đời, khai thác yếu đuối, vàng vọt, ủy mị, tình trạng hát để xẩy số đơn vị đào tạo chuyên nghiệp cần ngăn chặn sớm tốt Người ta nói rằng: “Âm nhạc hoang dã sản sinh lối sống hoang dã”, câu châm ngôn nhắc nhở rằng, khiếm khuyết mặt kỹ thuật sửa chữa thông qua giải pháp kỹ thuật đắn, phù hợp Còn khiếm khuyết thẩm mỹ nghệ thuật không phân tích, giảng giải có biện pháp uốn nắn hữu hiệu tác hại khôn lường Học sinh, sinh viên học sở đào tạo phải có ý thức tự ép vào quy định học tập, không nên tự ý tham gia thi, có nguyện vọng tham gia thi phải báo cáo với thầy, cô giáo, với Khoa, để xem học sinh đủ trình độ tham gia chưa, thi có phù hợp với định hướng nghệ thuật nhà trường Sự háo danh cách thiếu suy nghĩ dẫn tới tác hại trước hết cho học sinh, sinh viên đó, cho thầy cô giáo dậy em mang tiếng cho nhà trường 48 2.4 Thực nghiệm sư phạm Dưới góc độ nhân tố ảnh hưởng giải pháp, muốn thực phần nhỏ phương pháp lên lớp mô hình đào tạo Thanh nhạc Nhạc viện Milan Đây mô hình kết hợp tập thể cá nhân Một lớp học triển khai có hiệu Đầu tiên phải dậy tư đứng tất học sinh, em quen với cách đứng tùy tiện Tất phải đứng thoải mái, hai tay buông xuôi, nắm nhẹ nhàng vào nhau, tuyệt đối không chống hai tay lên cạnh sườn để kiểm tra thở, làm toàn phần vai bị suy yếu Sau lớp tập thở âm Hít sâu, sau chúm môi thổi nhẹ không khí ngoài, kéo dài tốt Tập động tác khoảng phút Sau tập thở, cho tất học sinh nghỉ chỗ phút Sang tập thứ hai, Tôi bắt đầu hỏi câu đơn giản: Tại lại phải thổi kéo dài đặn, tập thở có tác dụng gì? Các em xung phong trả lời, không ý câu hỏi phát biểu bỗ sung thêm, phân tích rộng chút ý nghĩa thở ca hát, kéo dài nhẹ nhàng thở trở thành thói quen tốt sau Tôi đề nghị em nhà buổi sáng luyện tập thở âm hôm khoảng phút Sau đề nghị lớp hát chung tập ngắn từ xuống với tập luyện hát âm 49 Học sinh luyện với cách hát non legato hát không liên kết âm thanh, mà hát ngắt âm Bài tập tiến hành ban đầu cho lớp hát, sau em luyện riêng Hát xong ba tập âm, cho em học sinh nghỉ bắt đầu tiến hành lớp học cá nhân, nghĩa em bắt đầu người hát vocalise hát mà cho từ tuần trước Như em thời gian đầu học hát 30 phút, đủ Những lần sau cho tập dài chút, học em kéo dài 30 phút Khi em hát xong vocalise hát để nghị em phải giải thích cách đơn giản âm nhạc, nội dung hát Sau giải thích thêm chút tác giả hát Tôi ứng dụng phần phương pháp dạy nhạc Milan đồng thời áp dụng số phương pháp tập mà đưa luận văn lớp Trung cấp nhạc trường ĐH VHNTQĐ Sau học kỳ, cách dạy mà áp dụng có hiệu cách rõ rệt So với trước kia, 90% em học sinh sửa tật tư hát mở hình 10% lại em lên lớp không thường xuyên luyện tập nên mắc phải khiếm khuyết cứng hàm, thở Trong trình thực nghiệm sư phạm, thấy để đạt kết khả quan vấn đề tập trung em buổi học quy định mà không ảnh hưởng tới học môn học khác em Hiện tất trường đào tạo trung cấp đại học học hoàn toàn cá nhân, em đến lớp theo riêng mình, em lên lớp, em khác làm việc riêng mình, ảnh hưởng tới em khác học, lớp học đôi lúc lộn xộn Học lớp ghép tập thể, em học sinh tất phải tập trung, thầy, cô hỏi em em khác hát hay sai, sai sao, học phát huy tác dụng, tận dụng thời gian cho tất người Tất nhiên học thầy cô giáo phải chuẩn bị trước câu hỏi phải nhận xét câu trả lời học sinh Lớp học sinh động có ích 50 Tiểu kết chương Trong chương tập trung vào số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhạc hệ trung cấp Nhà trường cần phấn đấu tập trung vào hai vấn đề sau: - Phải có đội ngũ giảng viên tương xứng với trình độ, kiến thức sư phạm theo yêu cầu giảng dậy - Phải có giáo trình phù hợp, khoa học đáp ứng yêu cầu đào tạo yêu cầu đặc thù nhà trường đề Muốn thực vấn đề nêu trên, nhà trường cần phải tâm thực nâng cao trình độ chuyên môn với trình độ sư phạm nhạc cho đội ngũ giảng viên trẻ, để bước khắc phục tượng mời nhiều công tác viên gây tình trạng không quản lý chất lượng đào tạo Tập trung biên soạn giáo trình nhạc trung cấp, trình biên soạn giáo trình cần nêu yêu cầu tác phẩm đào tạo trung cấp tác phẩm tiền cổ điển, ca khúc cách mạng, ca khúc mới, dân ca Khoa nhạc lớp học phải xác định sai lệch, khiếm khuyết học sinh vào học đưa biện pháp thích hợp để sửa chữa kịp thời Trong chương đề xuất thử nghiệm cách xắp xếp lớp học phối hợp tập thể cá nhân, lớp thể nghiệm có kết tốt, đề nghị nhà trường cho thể nghiệm, nhân rộng mô hình số lớp dậy trung cấp nhạc Chúng cho mô hình ban đầu khó thực hiện, tâm làm tất yếu mang lại kết mong muốn 51 KẾT LUẬN Hơn 61 năm qua, trường ĐH VHNTQĐ trở thành sở đào tạo âm nhạc vững mạnh, sánh ngang với sở đào tạo lớn HVANQGVN, Nhạc viện TP HCM, HVAN Huế Nhà trường đóng góp cho đất nước, cho Quân đội nghệ sĩ – chiến sĩ nghiệp biểu diễn phục vụ Quân đội, phục vụ nhân dân Trong trình phát triển đó, thầy, cô giáo trường tích cực tham gia giảng dậy, tham gia biểu diễn, xuất gương sáng xây dựng trường, xây dựng đội ngũ chiến sĩ văn hóa đáng tự hào Tuy nhiên, trình làm nên kỳ tích không tránh khỏi bất cập đào tạo nghệ thuật đào tạo người Những bất cập mạnh dạn nêu dù phần nhỏ luận văn cao học mình, với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào công đổi xây dựng nhà trường giai đoạn đất nước Chúng cảm ơn HVANQGVN tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho nghiên cứu, học tập Cảm ơn GS-NSND Nguyễn Trung Kiên tận tình bảo, dậy dỗ Những kết bước đầu học tập, hy vọng phát huy tốt tương lai cô giáo Trường ĐH VHNTQĐ Luận văn tất yếu nhiều sơ xuất kiến thức sư phạm nhạc yếu kém, bất cập, kính mong Hội đồng giáo sư đóng góp ý kiến đồng thời thông cảm bỏ cho Chúng suy nghĩ rằng, ngày thi trường chưa phải lúc kết thúc học mình, buổi trả lớn sau hai năm nghiên cứu học tập Tôi lần chân thành cảm ơn Hội Đồng giáo sư, cảm ơn HVANQGVN giúp đỡ tận tình có hiệu 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: Đặng Hòe, Đức Bằng (1982), Ca hát biểu diễn, Nxb Văn hóa, Hà Nội Mai Khanh (1998), Sách học nhạc, Nxb Trẻ, TP HCM Nguyễn Trung Kiên (1982), Phương pháp học hát, Nxb Văn hóa, Hà Nội Nguyễn Trung Kiên (2001), Phương pháp sư phạm nhạc Nxb ÂN Nguyễn Trung Kiên (2009), chủ nhiệm công trình, đa dạng hóa mô hình đào tạo âm nhạc VN giai đoạn mới, đề tài trọng điểm cấp Bộ Nguyễn Trung Kiên (2004), Nghệ thuật Opera, Viện Âm nhạc Nguyễn Trung Kiên (2011), Lược sử opera, Nxb Từ điển Bách Khoa Nguyễn Trung Kiên(2014), Những vấn đề nhạc Nxb ÂN Nguyễn Trung Kiên (2006), Chương trình nhạc hệ trung học NVHN 10 Nguyễn Trung Kiên (2006), Chương trình ngành nhạc Đại học Bộ VHTT 11 Nguyễn Trung Kiên (2002), Giáo trình nhạc Vụ đào tạo Bô VHTT 12 Nguyễn Trung Kiên (2008), Giáo trình nhạc đại học 13 Hồ Mộ La (2008), Phương pháp dạy nhạc Nxb Từ điển Bách khoa 14 Hồ Mộ La (2005), Lịch sử nghệ thuật nhạc phương Tây Nxb Từ điển Bách khoa 15 Trần Thị Ngọc Lan (2011), Phương pháp hát tiếng Việt nghệ thuật ca hát, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 53 Tài liệu tiếng nước 16 L Dimitriev (2004), Phương pháp nhạc bản, Nxb Âm nhạc Matxcơva 17 Lilli Lehmann (1902), How to sing, Nxb Macmilian, London 18 K Nadarenco (1968), Nghệ thuật hát, Nxb Matxcơva 19 V.P.Morozov (2002), Nghệ thuật hát cộng minh, Nxb Matxcơva 20 F Lamperti (2009), Nghệ thuật hát, Nxb Matxcơva 21 O.V.Dalexky (2003), Học hát Nxb Matxcơva 22 V.I.Rudenco (1980), Những vấn đề sư phạm âm nhạc, Nxb Matxcơva 23 T.D Xmelcova-V Caveiva (2014), Những nguyên lý học tập nghệ thuật nhạc, Nxb Siant- Peterburg – Matxcơva 24 Sergius Kagen (1968), Âm nhạc cho giọng hát, Nxb Indiana university Pres Blomingen Indianapoli 25 V Emilianov (1983), Phát triển giọng hát, Nxb Siant –Peterburg – Vulyus 26 Vaccai, Nicola (1996), Practical Method of Italian Singing: Mezzo Soprano (Alto) or Baritone, G Schirmer  Luận văn, luận án 27.Vũ Diệu Linh (2005), Nâng cao chất lượng giảng dạy nhạc giai đoạn đầu, HVANQGVN 28 Hoàng Đức Nhuận (1994), Những vấn đề lý luận đổi phương pháp dạy học”, Tạp chí thông tin khoa học giáo dục 54 29.Nguyễn Diệu Nga (2014), Giải pháp nhằm khắc phục khiếm khuyết học sinh học hát bậc trung cấp Thanh nhạc, HVANQGVN 30.Trương Ngọc Thắng (2008), Quá trình hình thành phát triển ca hát chuyên nghiệp Viêt Nam, HVANQGVN
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề đào tạo thanh nhạc hệ trung cấp tại trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội , Một số vấn đề đào tạo thanh nhạc hệ trung cấp tại trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội , Một số vấn đề đào tạo thanh nhạc hệ trung cấp tại trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay