Nghệ thuật guitar đương đại nửa sau thế kỷ XX trong đào tạo guitar chuyên nghiệp tại việt nam

27 230 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 20:36

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM oOo - CAO SỸ ANH TÙNG NGHỆ THUẬT GUITAR ĐƯƠNG ĐẠI NỬA SAU THẾ KỶ XX TRONG ĐÀO TẠO GUITAR CHUYÊN NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: ÂM NHẠC HỌC Mã số: 62 21 02 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI, 2015 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.NSND Ngô Văn Thành Phản biện 1: ……………………………………….………… Phản biện 2: ……………………………………….………… Phản biện 3: ……………………………………….………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện họp tại: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 phố Hào Nam, Hà Nội Vào hồi ., ngày tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu Luận án tại: * Thư viện Quốc gia * Thư viện Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN Cao Sỹ Anh Tùng (2010) Tư âm nhạc kỹ thuật diễn tấu tác phẩm Guitar kỷ XX, Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc, Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam Cao Sỹ Anh Tùng (2011), Phương pháp học guitar cổ điển tập 1, Sách dạy học đàn guitar cổ điển, NXB Giáo dục, Hà Nội Cao Sỹ Anh Tùng (2011), “Những khuynh hướng tiêu biểu nghệ thuật guitar kỷ XX”, Tạp chí Âm Nhạc Việt Nam Panorama, số 20, tr.24-25 Cao Sỹ Anh Tùng (2011), “Đêm nhạc cháy bỏng đam mê nghệ sĩ guitar Paco Rentería”, Tạp chí Âm Nhạc Việt Nam Panorama, số 22, tr.46-47 Cao Sỹ Anh Tùng (2012), “Astor Piazzolla - người sáng tạo trường phái Tango mới”, Tạp chí Âm Nhạc Việt Nam Panorama, số 24, tr.32-33 Cao Sỹ Anh Tùng (2013) “Những kiệt tác Concerto cho guitar Joaquin Rodrigo”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 343,tr 49-52 Cao Sỹ Anh Tùng (2014) “Sự phát triển nghệ thuật biểu diễn guitar chuyên nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 356,tr 49-52 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nửa sau kỷ XX coi bước ngoặt lịch sử phát triển nghệ thuật Guitar giới với đời phong cách Guitar đương đại Lịch sử nghệ thuật Guitar trải qua nhiều giai đoạn phát triển vượt bậc thời kỳ âm nhạc khác Từ nửa cuối kỷ XX nhiều trường phái Guitar hình thành phát triển khắp châu lục giới Với nét đột phá tạo nên đặc trưng riêng để thích nghi, phù hợp với người thời đại Những sáng tạo mang tính cách mạng nhà soạn nhạc, nghệ sĩ biểu diễn Guitar đưa nghệ thuật Guitar giới lên tầm cao mới, thành tựu lớn lao nâng cao vị đàn Guitar đời sống âm nhạc giới Sự phát triển vũ bão đem lại thành tựu diệu kỳ tất lĩnh vực đời sống xã hội Song hành với nó, người phải đối mặt với nhiều thảm họa mang tính thời đại khiến cách nhìn nhận sống thực người có thay đổi Trong đó, có thay đổi quan điểm sáng tác hình thành tác phẩm lĩnh vực âm nhạc Vì vậy, yêu cầu đặt nhà soạn nhạc phải có sáng tạo mang tính đột phá để phản ánh thực sống Những quan điểm thẩm mỹ sáng tác, biểu diễn đào tạo Guitar không nằm quy luật đó, đặc biệt hình thức thể âm nhạc tác phẩm sáng tác cho Guitar từ nửa cuối kỷ XX tìm cách tân Tiêu biểu phong cách khác mà sáng tác họ thể khám phá đầy lạ vài thập niên cuối kỷ XX, cho đời hình thành phong cách Guitar đương đại Ở Việt Nam, trường Âm nhạc Việt Nam - sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp quy thành lập năm 1956, môn Guitar thức chuyên ngành trường Học viện Âm nhạc QGVN môi trường âm nhạc chuyên nghiệp với sứ mệnh định hướng cho việc học tập thưởng thức âm nhạc Việt Nam, nhiều môn đầu việc tiếp cận âm nhạc đương đại cách tích cực nhạc cụ gõ, piano, kèn… Guitar bước đầu tiếp cận âm nhạc đương đại Hiện tại, chương trình đào tạo nghệ sĩ biểu diễn Guitar chủ yếu tác phẩm thời kỳ cổ điển lãng mạn, có tác phẩm cuối kỷ XX đầu kỷ XXI Nguyên nhân nghệ thuật Guitar Việt Nam chưa có nghiên cứu lý luận đào tạo, biểu diễn tác phẩm Guitar đương đại; chương trình đào tạo phương pháp sư phạm chưa cập nhật với giới; chưa đáp ứng yêu cầu khả thể sáng tạo mang tính đột phá tác phẩm Guitar đương đại Tất tồn giải giải pháp gợi mở tiềm năng, lực nghệ sĩ Việt Nam Hy vọng góp phần công sức, trí tuệ vào yêu cầu trên, với tư cách giảng viên, đồng thời nghệ sĩ biểu diễn Guitar, mạnh dạn chọn vấn đề “Nghệ thuật Guitar đương đại nửa sau kỷ XX đào tạo Guitar chuyên nghiệp Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho Luận án tiến sĩ âm nhạc Trong đề tài nghiên cứu, thống kê nhận xét, mong muốn nghiên cứu xây dựng giải pháp cụ thể mang tính đổi nhận thức phương pháp giảng dạy, đưa cách thức cụ thể để luyện tập kỹ thuật, trang bị kỹ xử lý tác phẩm, tiếp cận với âm nhạc đương đại nhằm tạo lập tảng vững cho hệ nghệ sĩ trẻ tiếp cận với nghệ thuật đương đại Trên sở nghiên cứu đề tài, số tác phẩm Guitar đương đại tiêu biểu đề xuất bổ sung vào giáo trình đào tạo bậc Đại học Học Viện Âm Nhạc QGVN Đó bước nhỏ góp phần vun đắp tài Guitar đỉnh cao cho đất nước Tổng quan đề tài 2.1 Tình hình nghiên cứu nước Cuốn sách “Concise History of the Classic Guitar” (2001) Graham Wade, NXB Mel Bay đề cập khái quát đến lịch sử phát triển nghệ thuật Guitar tác giả chia thành thời kỳ phát triển: thời kỳ phục hưng (khoảng 1420 - 1600), thời kỳ tiền cổ điển (1600 - 1750), thời kỳ cổ điển khởi đầu vào khoảng kỷ XVIII nghệ thuật Guitar kỷ XX Cuốn sách chuyên khảo tiếng Đức “Die Gitarre – ein instrument und seine Geschichte” (1980) Johannes Ingrid Hacker-Klier, NXB Santiago Navascués, Munich, đề cập đến thời kỳ phát triển đàn guitar theo mốc thời gian chia theo kỷ Năm 1997, NXB Mel Bay ấn hành “Classical Guitar Pedagogy – A Handbook for Teachers” Anthony Glise, sách tập trung vào vấn đề giảng dạy luyện tập kỹ thuật guitar Một số đánh giá, phê bình tạp chí guitar cổ điển “Classical Guitar Magazine” NXB Ashley Mark Publishing Company ấn hành Những viết sâu sắc giới thiệu nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, vấn, bình luận chương trình biểu diễn guitar giới Cuốn sách “The Contemporary Guitar” (University of California Press, 1985) John Schneider, nghiên cứu kỹ thuật tạo âm tiếng đàn sở nghiên cứu độ rung vật lý Tác giả đưa nhiều ví dụ kỹ thuật glissandi, harmonics, microtones, multiphonics percussion, từ dẫn đến phát triển âm cho guitar kỷ XX Cùng nghiên cứu đề tài kỹ thuật cho guitar có Luận án tiến sĩ “Guitar Treatise” bảo vệ năm 2011 Martin Lawrence Vishnick đưa luận điểm phát triển ngôn ngữ âm đại cho guitar 2.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam Đề cập đến công trình xuất riêng cho Guitar phải nhắc đến trước tiên số lượng lớn sách dạy Guitar, sách hướng dẫn tự học Guitar, tuyển tập tác phẩm sáng tác chuyển soạn cho Guitar sách nhạc sĩ Phạm Ngữ, Tự học ghi ta, (1969), NXB Mỹ thuật Âm nhạc, Hà Nội; nghệ sĩ Tạ Tấn, Dân ca Việt-Nam soạn cho Ghita, (1963), NXB Văn HóaNghệ thuật; nghệ sĩ Tạ Tấn, Phương pháp học Ghita, (1986), NXB Văn Hóa, Hà Nội; nghệ sĩ Tạ Tấn (1988), Độc tấu Ghita, NXB Âm nhạc đĩa hát… Tuy nhiên, đề cập đến thành tựu nghiên cứu có tính tổng hợp Guitar Nghệ thuật trình diễn ghi-ta cổ điển Hà Nội (2012), NXB Âm nhạc Đây công trình nghiên cứu đáng trân trọng Chúng tham khảo nghiên cứu chuyên sâu vào tác giả tác phẩm kỷ XX chuyên ngành khác : - Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật Âm nhạc Phạm Phương Hoa (2010) “Những thủ pháp sáng tác số trường phái âm nhạc kỷ XX” Tác giả nghiên cứu sâu hình thành phát triển khuynh hướng âm nhạc bối cảnh lịch sử kỷ XX - Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật Âm nhạc Ngô Phương Đông (2011) “Đào tạo âm nhạc kỷ XX cho kèn Hautbois Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam” Luận án nghiên cứu đặc điểm âm nhạc kỷ XX Chỉ nét đột phá tác phẩm kèn Hautbois, tảng cho phát triển nghệ thuật biểu diễn kèn Hautbois, diễn tấu tác phẩm kỷ XX - Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật Âm nhạc Vũ Đình Thạch “Âm nhạc kỷ XX vai trò việc đào tạo kèn Clarinette Nhạc viện Hà Nội” Phân tích cách sâu rộng tác phẩm kỷ XX viết cho Clarinette việc hướng tới công tác đào tạo kèn Học viện Âm nhạc QGVN Ngoài ra, có tham khảo luận văn nghiên cứu sâu phát triển nghệ thuật Guitar, luận án nghiên cứu âm nhạc kỷ XX chuyên ngành khác nhằm học tập, kế thừa tìm nét chung riêng Guitar với nhạc cụ phương Tây Hiện vị trí vai trò tác phẩm Guitar đương đại ngày khẳng định đời sống âm nhạc chuyên nghiệp, chương trình biểu diễn thi Guitar cổ điển giới Do vậy, việc nghiên cứu chuyên sâu “Nghệ thuật Guitar đương đại nửa sau kỷ XX đào tạo Guitar chuyên nghiệp Việt Nam” đặt vấn đề cấp thiết có hướng ứng dụng cao đưa giải pháp tập luyện biểu diễn thiết thực Mục đích nghiên cứu Mục tiêu cụ thể luận án bao gồm: - Nghiên cứu đặc điểm âm nhạc, ngôn ngữ thủ pháp sáng tác phong cách Guitar, qua tìm nét đặc trưng tác phẩm Guitar đương đại, phong cách biểu diễn nghệ sĩ Guitar thể tác phẩm Guitar đương đại - Đưa phương pháp giảng dạy, phương pháp rèn luyện bản, cách thức biểu diễn chuyên nghiệp, cách tiếp cận với âm nhạc đương đại nhằm tạo lập tảng vững cho hệ nghệ sĩ trẻ, học sinh, sinh viên tiếp cận với nghệ thuật đương đại - Đề xuất số tác phẩm Guitar đương đại bổ sung vào chương trình đào tạo đại học Học viện Âm nhạc QGVN Mục đích nghiên cứu luận án: Từ mục tiêu trên, luận án có mục đích là: góp phần xây dựng, bổ sung, đổi phương pháp giảng dạy chương trình đào tạo để giảng dạy tác phẩm đương đại hiệu cho học sinh, sinh viên chuyên nghiệp, phát triển tài Guitar đỉnh cao Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án số tác phẩm Guitar đương đại tiêu biểu sáng tác từ 1950 nửa sau kỷ XX phong cách biểu diễn nghệ sĩ Guitar tiếng qua tác phẩm Guitar đương đại Nghiên cứu, phân tích, đánh giá nhạc sĩ, nghệ sĩ Guitar cổ điển chuyên nghiệp người Việt Nam nước Nghiên cứu hướng tới đời sống biểu diễn âm nhạc, tổng kết đặc điểm nghệ thuật biểu diễn, tình hình đào tạo Guitar Việt Nam Chúng giới hạn phạm vi nghiên cứu tác phẩm đương đại tiêu biểu sáng tác cho Guitar từ 1950 nửa sau kỷ XX Các tác phẩm chọn lọc để nghiên cứu tác phẩm công bố, sử dụng phần thi bắt buộc thi Guitar tầm cỡ quốc gia, quốc tế; tác phẩm trình diễn nghệ sĩ Guitar có tên tuổi giới âm nhạc biết đến, nghệ sĩ có giải thưởng quốc tế tác phẩm có ghi âm giá trị giới công nhận Phương pháp nghiên cứu Trên sở lý luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, từ phương pháp luận nghiên cứu chuyên ngành nghệ thuật, luận án sử dụng phương pháp phổ biến sau: - Phương pháp nghiên cứu lịch sử - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê - Khảo sát thực tế đào tạo nghệ thuật Guitar trường Âm nhạc chuyên nghiệp biểu diễn Guitar Việt Nam - Phương pháp chuyên gia: thực trao đổi, phóng vấn trực tiếp với nhạc sĩ, nghệ sĩ cách tiếp cận với âm nhạc đương đại từ thực tế tri thức phong cách biểu diễn nghệ sĩ để đảm bảo tính khách quan nhận xét, đánh giá, đề xuất luận án Đóng góp luận án Đề tài cố gắng Việt Nam nghiên cứu nghệ thuật Guitar đương đại giới nửa sau kỷ XX Kết luận án có đóng góp sau: - Phác họa hình thành, trình phát triển trào lưu Guitar đương đại phong cách biểu diễn nghệ sĩ Guitar tiêu biểu phát triển chung nghệ thuật Guitar giới nửa sau kỷ XX - Trên sở nghiên cứu trình độ biểu diễn, thẩm mỹ nghệ thuật hệ nghệ sĩ phát triển nghệ thuật Guitar Việt Nam qua giai đoạn lịch sử, theo có đánh giá định để họ có quyền tự hào đóng góp mình, đồng thời có nhãn quan việc tiếp tục tự hoàn thiện nhằm đóng góp nhiều cho phát triển nghệ thuật Guitar Việt Nam tương lai - Là tài liệu tham khảo để nghiên cứu phát triển nghệ thuật Guitar giới nói chung nghệ thuật Guitar Việt Nam nói riêng kỷ XXI Đồng thời góp phần xây dựng, bổ sung, đổi phương pháp giảng dạy chương trình đào tạo để giảng dạy tác phẩm đương đại hiệu cho học sinh, sinh viên chuyên nghiệp; xây dựng đề xuất giải pháp cụ thể mang tính đổi nhận thức phương pháp giảng dạy, luyện tập kỹ thuật, trang bị kỹ đại, tạo lập tảng vững cho hệ nghệ sĩ trẻ tiếp cận với nghệ thuật đương đại, phát triển tài Guitar đỉnh cao Việt Nam - Sẽ ứng dụng vào phát triển phương pháp giảng dạy cho học sinh, sinh viên Guitar giúp họ định hình tư duy, phát triển tính sáng tạo biểu diễn tác phẩm Guitar đương đại - Đề xuất số tác phẩm Guitar đương đại bổ sung vào khung chương trình đào tạo bậc Đại học Học viện Âm nhạc QGVN - Các kết nghiên cứu luận án sau công nhận tư liệu tham khảo giảng dạy Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam Theo đó, học viên củng cố kiến thức phát triển nghệ thuật Guitar giới nửa sau kỷ XX Bố cục Luận án Ngoài phần mở đầu (12 trang); kết luận; đề xuất kiến nghị (6 trang); tài liệu tham khảo, luận án gồm chương: Chương 1: Một số phong cách nghệ thuật guitar đương đại (46 trang) Chương 2: Sự phát triển nghệ thuật biểu diễn guitar chuyên nghiệp Việt Nam (53 trang) Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tác phẩm guitar đương đại (41 trang) CHƯƠNG MỘT SỐ PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT GUITAR ĐƯƠNG ĐẠI 1.1 Sự hình thành ngôn ngữ nghệ thuật Guitar đương đại giới 1.1.1 Khuynh hướng khai thác âm nhạc dân gian Nửa sau kỷ XX lưu giữ nhiều truyền thống âm nhạc dân gian giai điệu, tiết tấu, thể loại âm nhạc Mặc dù chủ nghĩa dân tộc âm nhạc bắt đầu vào năm đầu kỷ XIX, đến kỷ XX chủ nghĩa dân tộc tiếp tục phát triển tự làm theo thở đại Phong cách âm nhạc dân tộc chí chiếm vị trí trung tâm kỷ XX Có nhiều nhà soạn nhạc theo xu hướng Joaquin Rodrigo, Béla Bartok, Enescu, Ponce, Copeland, Charles Ives nhiều nhạc sĩ khác tìm cách để thể độc đáo nghệ thuật truyền thống đất nước thông qua âm nhạc họ Nếu kỷ XIX, “các nhà lãng mạn ý đến dân ca, đến phong tục sinh hoạt nghệ thuật đặc sắc dân tộc Sube, Sôpanh, Vêbơ, Bram… Thế kỷ XIX nở rộ trường phái âm nhạc dân tộc, mà trường phái dựa nghệ thuật dân gian.”[57, tr.150] chủ yếu sử dụng chất liệu dân ca theo hướng gọt giũa chúng để hài hòa vào với phong cách âm nhạc cổ điển truyền thống khuynh hướng khai thác âm nhạc dân gian nửa sau kỷ XX lại khai thác chất liệu dân ca, giữ nguyên độc đáo, đặc sắc, đậm chất dân tộc âm nhạc địa để mang đến thở thời đại cho tác phẩm Guitar cổ điển Những tác phẩm sáng tác cho Guitar cổ điển thường “sinh sau đẻ muộn”, nhiều tác phẩm sáng tác từ giai đoạn nửa sau kỷ XX Một số nhạc sĩ tiêu biểu sáng tác cho Guitar theo khuynh hướng ghi nhận giới điểm qua sau Joaquin Rodrigo Vidre (1901-1999), âm nhạc Joaquin Rodrigo bật lên điệu âm nhạc dân gian Tây Ban Nha Về Cấu trúc tác phẩm, Rodrigo bị ảnh hưởng lớn từ âm nhạc thời kỳ cổ điển Tác phẩm ông có cấu trúc rõ ràng, mạch lạc Về Tiết tấu tác phẩm, ông khai thác triệt để tiết tấu vũ điệu dân gian Tây Ban Nha, đặc biệt tiết tấu điệu thức cho nhạc flamenco Guitar Các Concerto viết cho Guitar ông tạo nên cách mạng lớn cho nghệ thuật trình diễn guitar Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959) đưa giai điệu, tiết tấu dân ca, dân vũ người dân Nam Mỹ vào tác phẩm viết cho Guitar cách khéo léo, tài tình Ông coi Bach đàn guitar Là nhà soạn nhạc người Brazil, ông viết nhiều tác phẩm cho dàn nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng, tác phẩm nhạc khí nhạc Sáng tác Heitor Villa-Lobos chịu ảnh hưởng từ âm nhạc dân gian Brazil kết hợp với âm nhạc truyền thống cổ điển châu Âu Leo Brouwer (1939*) nhà soạn nhạc, nghệ sĩ Guitar người Cuba Tác phẩm ông đóng vai trò quan trọng phát triển nghệ thuật Guitar giới nhiều tác phẩm trở thành chuẩn mực danh mục tác phẩm Guitar cổ điển kỷ XX Cấu trúc tác phẩm, thời kỳ sáng tác giai đoạn đầu bị ảnh hưởng lớn từ âm nhạc thời kỳ cổ điển, có cấu trúc rõ ràng “Preludio and Fuga No.1” thể rõ nét cấu trúc thể loại âm nhạc phức điệu thời kỳ Baroque Về chất liệu âm nhạc khai thác từ văn hóa có nguồn gốc nghi lễ Châu Phi có truyền thống lâu đời Cuba Astor Piazzolla (1921 – 1992) nét giai điệu đặc sắc, âm hình tiết tấu đa dạng, thay đổi tiết tấu nhanh, mạnh thể nét vuốt dây, nét rung, nét nhấn từ lối sáng tác phóng khoáng, biến tấu tự âm nhạc Nam Mỹ chiếm vị trí trung tâm chương trình biểu diễn nghệ sĩ guitar Nổi bật lên tác phẩm đầy lôi cuốn, hấp dẫn đam mê dòng nhạc Tango (nuevo Tango) nhạc sĩ người Argentina – Astor Piazzolla Đặc điểm âm nhạc Piazzolla nhịp đoạn nhạc thường sử dụng âm giai chromatic “Compadre” Có thể nhận thấy xuất giống với nhịp mở đầu phần “Tango Suite” hay nhịp mở đầu “Verano Porteno” Nhịp điệu Tango thể rõ nét lối nhấn ngược nhấn vào phách nhẹ xuất đa số tác phẩm ông Những nét vuốt dây glissando ông sử dụng triệt để tính nhạc cụ dây Piazzolla hòa trộn nhạc ông thứ âm nhạc phá vỡ rào cản nhạc cổ điển nhạc Tango truyền thống Trong âm nhạc Piazzolla, có vài đoạn nghệ sĩ phải ứng tác, chơi vài đoạn jazz nhạc dân gian 1.1.2 Trào lưu nghệ thuật Guitar tiên phong (avant-garde) Nền nghệ thuật Guitar phát triển đạt trình độ cao, nhạc sĩ, nghệ sĩ Guitar khai thác nhiều kỹ thuật, thủ pháp diễn tấu tác phẩm Guitar nửa sau kỷ XX không giai điệu, hòa thanh, điệu tính, tiết tấu – luật nhịp, nhịp thay đổi liên tục tác phẩm mà nhạc sĩ, nghệ sĩ ý đến việc khai thác tối đa tính nhạc cụ đàn Guitar Tác phẩm đương đại thời kỳ từ sau Thế chiến thứ II đến có nhiều thay đổi lớn lao mang tính đột phá với sáng tạo không ngừng nhạc sĩ tạo nên trào lưu sáng tác từ dẫn đến hình thành số phong cách biểu diễn Trong tác phẩm “Percussion Study” Arthur Kampela sáng tạo nên hiệu ứng âm tuyệt vời kết hợp điêu luyện kỹ thuật nhạc cụ khác kỹ thuật pizzicato bartok, vuốt dây, đẩy dây cần đàn, gõ thùng đàn, vỗ dây đặc biệt cạo dây đàn thìa tạo nên phong cách mới, ngôn ngữ âm nhạc cho tác phẩm Giacinto Scelsi nhạc sĩ khai thác nhịp điệu sống động phức tạp đàn guitar Trong tác phẩm “Ko - Tha” (Three Dances of Shiva) (1967), biến đàn guitar từ nhạc cụ dây gẩy thành nhạc cụ gõ với nhịp điệu thần bí, âm huyền ảo đầy đam mê Tác phẩm gồm ba chương, sử dụng cho nhạc cụ dây trầm biểu diễn (như đàn bass) tác giả viết nốt nhạc khuông nhạc khóa pha khuông nhạc khác thể ký hiệu gõ Một tác phẩm tiêu biểu việc khai thác kỹ thuật mở rộng, kỹ thuật diễn tấu cho đàn guitar, tác phẩm xuất nhiều thi guitar quốc tế, có repertoire nghệ sĩ biểu diễn, tác phẩm “Sonata Op.47” Alberto Ginastera, nghệ sĩ guitar đón nhận nồng nhiệt sáng tạo tuyệt vời kỹ thuật diễn tấu Leo Brouwer nhạc sĩ tiên phong lĩnh vực sáng tác tác phẩm khai thác tính nhạc cụ thể kỹ thuật mở rộng đàn guitar Tác phẩm “Paisaje Cubano campanas”, tác phẩm “Canticum”, tác phẩm “La Espiral Eterna” ba tác phẩm khai thác nhiều kỹ thuật diễn tấu mới, khai thác tính nhạc cụ nhiều đàn guitar Nikita Kosskin nhạc sĩ người Nga có tầm ảnh hưởng lớn nghệ thuật guitar Nga nửa sau kỷ XX, tác phẩm ông sáng tác thể loại khác Ông khéo léo khai thác kỹ thuật diễn tấu mới, tìm tòi âm để diễn tả hình ảnh, âm gần gũi với sống hàng ngày người tiếng máy công nghiệp, tiếng xe cộ, chí âm Robot, búp bê trẻ em… Tác phẩm tiêu biểu “The Prince’s Toys”, thể nhiều kỹ thuật diễn tấu khai thác tính nhạc cụ đàn guitar * Nghệ thuật Prepared Guitar Vào năm 1979 nghệ sĩ Guitar thể nghiệm việc gắn vật dụng vào dây đàn Guitar bulông, ốc vít, cao su, nhựa, giấy, dây thép, vải, Một trào lưu sáng tác xuất vào cuối kỷ XX, nghệ thuật Prepared Guitar Từ đàn Guitar đơn giản, mộc mạc nghệ sĩ tạo âm sắc cao độ đa dạng, phong phú [91, tr.1-2] Nghệ thuật Prepared Guitar phát triển nở rộ giai đoạn định nửa cuối kỷ XX Cho đến nay, nghệ thuật chắt lọc giữ lại thủ pháp tiêu biểu để tiếp tục phát triển Trong tác phẩm Prepared Guitar có nhiều thay đổi cấu trúc tác phẩm Các nhạc sĩ kết hợp nhiều hình thức lại với để tạo nên tác phẩm, chí có tác phẩm không xác định hình thức mà nghệ sĩ biểu diễn phải thể sở câu nhạc, đoạn nhạc Luật nhịp thay đổi liên tục, nhiều luật nhịp mới, đa tiết tấu Nhịp điệu sôi động, nhiều ô nhịp tương phản Nhiều tiết tấu khác thể lúc bè nhạc cụ khác Đặc biệt tác phẩm quy định luật nhịp mà xuất từ kỷ XX Một số tác phẩm Prepared Guitar sử dụng hình thức ký âm nốt nhạc khuông nhạc dòng kẻ tác phẩm “3 African Sketches” (1996) Dusan Bogdanovic Chương I chương III tác giả sáng tạo âm - prepared Guitar việc lắp thêm kẹp giấy vào dây cao Guitar để tạo âm gần giống tiếng đàn Sitar Một số tác phẩm Prepared Guitar sử dụng hình thức ký âm hệ thống Tablature hệ thống viết nốt nhạc với số lượng dòng kẻ để ghi nốt nhạc Tablature tương ứng với số lượng dây đàn Tablature gồm có sáu dòng đại diện cho sáu dây đàn Các số thứ tự biểu thị cho phím bấm cần đàn Tác phẩm độc tấu “Vortex” Peter Yates viết hệ thống Tablature * Âm nhạc vô điệu tính (atonal) Leo Brouwer thời kỳ sáng tác giai đoạn 2, ông sử dụng nhiều âm nhạc vô điệu tính (atonal) Như tác phẩm “La Espiral Eterna” sử dụng âm nhạc vô điệu tính, nốt nhạc đóng khung thành nhóm, giai điệu sử dụng âm giai chromatic Trong tác phẩm không sử dụng luật nhịp có đoạn có tiết tấu, có đoạn không tiết tấu âm nhạc tính giây Ví dụ 1.26 Frank Martin sử dụng âm nhạc vô điệu tính kỹ thuật sáng tác dodécaphone (âm nhạc 12 âm) để sáng tác nên tác phẩm “Quatre pièces breves” * Âm nhạc có cao độ nốt nhạc chia nhỏ nửa cung (microtonal) Một số nhạc sĩ viết tác phẩm sử dụng quãng ¼ cung cho guitar biểu diễn Theo đàn guitar cổ điển tiêu chuẩn phím đàn tương ứng với ½ cung Do viết tác phẩm sử dụng quãng ¼ cung, nhạc sĩ giải cách thức sau: Tác phẩm “Kurze Schatten II” Brian Ferneyhough, nhạc sĩ lên lại hệ thống dây đàn thành quãng ¼ cung Ví dụ 1.30: hệ thống dây đàn (Brian Ferneyhough, Kurze Schatten II) tức dây đàn lên lại theo hệ thống 10 Kỹ thuật dùng ngón i gẩy hợp âm theo kiểu búng lên dây đầu cần đàn tạo âm cao Kỹ thuật pizzicato bartok (hay gọi pizz nốt mở) Kỹ thuật dùng móng ngón i rải dây đàn phần mắc dây ngựa đàn tạo âm tiếng gõ cửa Kỹ thuật bấm dây lỗ đàn gẩy nốt sát ngựa đàn tạo âm cao Kỹ thuật sử dụng lòng bàn tay vỗ dây buông tạo tiếng trống Kỹ thuật vuốt dây ngón p ngón i dây = dây Mì để tạo âm lạ nghe giống tiếng huýt gió 1.2.2.2 Những sáng tạo âm Prepared Guitar Bu lông đinh vít: nhiều đinh vít vít vào dây cách vặn cho dây vào bu lông đinh vít, chơi tạo tiếng Cồng trầm Kẹp sắt (kẹp quần áo):loại có cưa để kẹp vào dây đàn để tạo nên âm tiếng Cồng Chiêng Ống tuýt nhựa & ống cao su: dạng khác ống tuýt nhựa cao su cài vào dây đàn tạo tiếng trống trầm Mảnh nhựa: Móng gảy đàn guitar cài vào dây nhiều để tạo âm giống tiếng đàn Kalimba, nhạc cụ Châu phi Dây cách điện (phần vỏ dây điện): phần vỏ dây điện cắt thành độ dài thích hợp bọc vào dây đàn tạo tiếng chuông TIỂU KẾT CHƯƠNG Giai đoạn nửa sau kỷ XX xem giai đoạn phát triển tiêu biểu cho nghệ thuật Guitar đương đại với xuất số khuynh hướng, trào lưu tạo tiền đề cho phát triển nghệ thuật Guitar đương đại giới kỷ XXI Khuynh hướng khai thác âm nhạc dân gian tác phẩm Guitar cổ điển nửa sau kỷ XX chủ yếu khai thác chất liệu dân ca, giữ nguyên độc đáo, đặc sắc, “dân tộc” âm nhạc địa để mang đến thở thời đại cho tác phẩm Guitar cổ điển Trào lưu nghệ thuật Guitar tiên phong khai thác nhiều kỹ thuật, thủ pháp diễn tấu tác phẩm Guitar nửa sau kỷ XX không giai điệu, hòa thanh, điệu tính, tiết tấu – luật nhịp, nhịp thay đổi liên tục tác phẩm mà nhạc sĩ, nghệ sĩ ý đến việc khai thác tối đa tính nhạc cụ đàn Guitar Nghệ thuật prepared Guitar thể 11 nghiệm việc gắn vật dụng vào dây đàn tạo âm sắc cao độ đa dạng, phong phú Ngoài ra, tác phẩm Guitar nửa sau kỷ XX khai thác nhiều thủ pháp sáng tác âm nhạc vô điệu tính, âm nhạc đa tiết tấu âm nhạc có cao độ nốt nhạc chia nhỏ nửa cung làm cho tác phẩm Guitar ngày phong phú sức biểu Những tác phẩm Guitar chịu ảnh hưởng dòng nhạc Jazz tạo khuynh hướng âm nhạc cho Guitar cổ điển Với đặc trưng ngôn ngữ hòa âm, nhịp điệu, âm nhạc đa tiết tấu, nét nhấn nhá với phần ngẫu hứng sáng tạo hoàn toàn nghệ sĩ biểu diễn Guitar cổ điển Khả sáng tạo nghệ sĩ biểu diễn mở rộng với cách nhìn mới, quan điểm thẩm mỹ mới, tư âm nhạc Từ tác phẩm Guitar đương đại khuynh hướng âm nhạc tiêu biểu, nghệ sĩ giới hình thành nên số phong cách biểu diễn tiêu biểu nghệ sĩ giới Đó phong cách biểu diễn nghệ sĩ Tây Ban Nha đậm chất flamenco, với tính chất sôi nổi, cuồng nhiệt, phong cách lãng tử, phóng khoáng đầy chất du mục Phong cách biểu diễn nghệ sĩ Châu Âu với tính chất kinh điển, mẫu mực, nhẹ nhàng, tinh tế, nội tâm sâu lắng Mặc dù nghệ thuật Guitar Việt Nam non trẻ, hệ nghệ sĩ tài hoa với tâm hồn nhạy cảm, niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng, không ngừng học hỏi nghệ thuật phong phú, đa dạng, nhằm tiếp thu giá trị tinh hoa nghệ thuật Guitar nhân loại Theo đó, họ bước định hình phong cách cho riêng mình, vừa mang thở, hòa nhập với xu thời đại, mà giữ sắc văn hóa dân tộc CHƯƠNG SỰ PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN GUITAR CHUYÊN NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1 Nền Nghệ thuật guitar Việt Nam với phát triển nghệ thuật biểu diễn qua hệ nghệ sĩ Trong nghiên cứu này, tạm thời sử dụng mốc thời gian có ý nghĩa lịch sử với hình thành phát triển âm nhạc Việt Nam để đánh giá giai đoạn phát triển Guitar Việt Nam [34,tr.13-14] Vì vậy, phân chia thành giai đoạn: - Giai đoạn trước năm 1954, giai đoạn nghệ sĩ Guitar nghệ sĩ trưởng thành từ đô thị, nhà giáo, nghệ sĩ hoạt động tự do, có định hướng đường lối văn hóa –văn nghệ Đảng Cộng sản, họ người đặt móng cho hình thành nghệ thuật biểu diễn Guitar chuyên nghiệp - Giai đoạn từ năm 1954 đến trước năm 1975 lớp nghệ sĩ chủ yếu tiếp thu niềm đam mê từ nghệ sĩ đàn anh, chuyên cần tự học qua sách vở, tự nghe để học theo đĩa nhạc, chuyển soạn tác phẩm cho Guitar… tự khẳng định trở thành đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn giảng dạy cho hệ sau - Giai đoạn từ năm 1975 đến nay: Đất nước thống nhất, hòa bình với tảng xây dựng từ hệ trước, lớp nghệ sĩ giai đoạn thứ ba chủ yếu đào tạo trường, lớp, học viện âm nhạc chuyên nghiệp Có số nghệ sĩ trẻ tu nghiệp thêm nước Hiện số nghệ sĩ vừa biểu diễn vừa tham gia giảng dạy nghiên cứu Guitar sở chuyên môn, họ trưởng thành nghệ thuật biểu diễn chuyên môn mình, góp phần đáng kể cho phát triển nghệ thuật Mặc dù bắt đầu nghiên cứu, có tham vọng nghiên cứu toàn nghệ thuật Guitar Việt Nam hạn chế tư liệu điều kiện liên hệ với nghệ sĩ miền 12 Nam (mà số nghệ sĩ miền Nam chuyển sinh sống nước ngoài), nên tập trung vào nghiên cứu hệ nghệ sĩ miền Bắc mà chủ yếu tập trung Hà Nội 2.1.1 Giai đoạn trước năm 1954 Cây đàn Guitar nhạc cụ du nhập từ phương Tây vào Việt Nam từ đầu kỷ XX qua đường truyền giáo, qua ban nhạc nhẹ nước vào biểu diễn phòng trà, tiệm rượu Mặc dù nhạc cụ truyền thống số nhạc cụ du nhập từ phương Tây khác, Guitar nhanh chóng trở thành nhạc cụ phổ biến, gần gũi có mặt đời sống âm nhạc người Việt Nam Khi trường Âm nhạc Việt Nam thành lập năm 1956, môn Guitar thức chuyên ngành trường Những nghệ sĩ chơi Guitar công chúng biết đến thời kỳ đầu kỷ XX Phan Văn Trường, Canh Thân, Đỗ Chí Khang, Nguyễn Thiện Tơ, Dương Thiệu Tước Họ nghệ sĩ học đàn Guitar thông qua dạy nghệ sĩ người nước tự học theo sách Trước cách mạng tháng 8-1945, nghệ sĩ chủ yếu biểu diễn Guitar phòng trà, tiệm rượu Có thể tâm hồn lãng mạn, say mê khao khát đến cháy bỏng đàn, nhu cầu kiếm sống, họ thật nghệ sĩ khởi đầu đặt móng cho nghệ thuật Guitar Việt Nam Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (1945-1954) Cây đàn Guitar với ưu điểm có không hai trở thành người bạn đường thân thiết nhạc sĩ kháng chiến Nhiều tác giả đồng thời người đệm Guitar giỏi xuất hiện, phải kể đến Nguyễn Xuân Khoát; Đỗ Nhuận; Phạm Duy; Văn Ký; Hoàng Vân; Trọng Bằng; Văn Chung; Tô Vũ; Đàn Guitar nhạc cụ để họ sáng tác Ở giai đoạn kháng chiến chống Pháp, phải kể đến nhà giáo - nghệ sĩ Phạm Ngữ nhà giáo - nghệ sĩ ưu tú Tạ Tấn, hai nghệ sĩ xuất cuối năm 40 kỷ XX Họ người sâu vào nghệ thuật độc tấu Theo nhìn nhận nghệ sĩ Phạm Văn Phúc số nghệ sĩ khác, lấy mốc từ nghệ sĩ lớp nghệ sĩ xây dựng nghệ thuật biểu diễn độc tấu Guitar cổ điển Hà Nội Sau họ trở thành nhà giáo đặt móng cho môn Guitar trường Âm nhạc Việt Nam lúc Họ nhà giáo Guitar người Việt Nam đào tạo nên nhiều lớp nghệ sĩ Guitar kế tiếp, đóng góp vai trò lớn lao phát triển nghệ thuật Guitar chuyên nghiệp nước 2.1.2 Giai đoạn từ năm 1954 đến trước năm 1975 Trường Âm nhạc Việt Nam thức thành lập năm 1956 Nhận thức vai trò ý nghĩa nghệ thuật biểu diễn Guitar, môn Guitar thức chuyên ngành trường nghệ sĩ Phạm Ngữ làm trưởng môn Nghệ sĩ Tạ Tấn giảng dạy khóa đào tạo nên lớp nghệ sĩ Trong số có số nghệ sĩ kết hợp với nghệ sĩ khác lập nên nhóm “Thất cầm” Hà Nội Thất cầm gồm Nguyễn Hải Thoại, Vũ Bảo Lâm, Đặng Quang Khôi, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Quang Tôn, Nguyễn Tỵ, Phạm Văn Phúc, người thắp lên phong trào học Guitar cho giới trẻ Hà thành Trong lĩnh vực sáng tác chuyển soạn, tiếp bước hệ bậc thầy trước, văn nghệ sĩ cố gắng sáng tác, chuyển soạn tác phẩm cho Guitar độc tấu Việc làm họ trước hết đáp ứng mong muốn đem tiếng đàn Guitar đến gần với công chúng yêu nhạc; đáp ứng trình dạy học, đào tạo học sinh cần phải có thêm nhiều Việt Nam để học Đồng thời yêu cầu thu âm đài phát phải thu tác phẩm “Thất cầm” sáng tác Theo đó, người số họ đóng góp gia tài độ sộ tác phẩm sáng tác chuyển soạn dân ca, ca khúc nghệ thuật cho Guitar độc tấu nhà xuất phát hành 13 Đồng hành với nhóm “Thất cầm” thời kỳ có tên tuổi bật nghệ thuật Guitar Hà Nội, nghệ sĩ Văn Vượng Là nghệ sĩ khiếm thị ông thể ngón đàn điêu luyện đóng góp công lao lớn cho nghệ thuật biểu diễn Guitar Hà Nội 2.1.3 Giai đoạn từ 1975 đến “Đại thắng mùa xuân năm 1975 mở đầu thời kỳ dân tộc Đất nước giành lại quyền độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Cả nước bước vào giai đoạn cách mạng mới, lên chủ nghĩa xã hội” [34,tr.53] Tiếp bước hệ trước Hà Nội, giai đoạn có nhiều nghệ sĩ học trò hệ trước xuất tài đầy triển vọng Đặng Ngọc Long, Phan Đình Tân, Phạm Văn Phương, Nguyễn Lan Anh, Vũ Viết Cường, Nguyễn Như Dũng, Nguyễn Văn Dỵ, Nguyễn Quốc Vương, Ngô Đăng Quang Trong số đó, Đặng Ngọc Long tu nghiệp Guitar Đông Đức Các nghệ sĩ thời kỳ có sáng tác chuyển soạn vài số lượng không xuất bản, thời kỳ số lượng Việt Nam không phong phú đa dạng Cuối kỷ XX đến đầu kỷ XXI xuất tiếp số nghệ sĩ thuộc lớp cháu học trò nghệ sĩ hệ bậc thầy Hà Nội Được sinh năm cuối kháng chiến lớn lên đất nước hòa bình, hưởng giáo dục kế thừa di sản lớp nghệ sĩ trước, lớp nghệ sĩ trẻ hoài bão mang lại phát triển mới, khởi sắc cho nghệ thuật Guitar Việt Nam Trong hệ trẻ có nghệ sĩ giảng dạy Học viện Âm nhạc QGVN Nguyễn Quang Vinh, Lê Đức Sơn, Nguyễn Thị Hà, Cao Sỹ Anh Tùng, Trần Trung Kiên, Nguyễn Văn Phúc, nghệ sĩ hoạt động trường âm nhạc chuyên nghiệp, trung tâm, nhà văn hóa, hội âm nhạc… Trịnh Minh Cường, Tuấn Khang, Phương Hà, Việt Dũng… số nghệ sĩ định cư nước Nhóm nghệ sĩ trẻ giai đoạn thứ ba tiếp thu tinh hoa nghệ thuật biểu diễn giới có bước cải tiến, nâng cao đột phá kỹ thuật nghệ thuật trình diễn Đến giai đoạn này, nghệ sĩ nước bắt đầu có tiếp xúc với âm nhạc đương đại, biểu diễn tác phẩm đương đại kỷ XX Tác phẩm Guitar đương đại có thay đổi lớn kỹ thuật thủ pháp diễn tấu Kể từ giai đoạn 1954 - 1975, nghệ thuật biểu diễn Guitar cổ điển nghệ sĩ sâu tìm hiểu thực có sân khấu dành riêng cho nghệ sĩ biểu diễn Tiếp bước hệ trước, nghệ sĩ giai đoạn phát triển, nâng tầm chương trình biểu diễn, thực hóa thành sân khấu chuyên nghiệp dành riêng cho Guitar cổ điển biểu diễn với công chúng thực yêu nhạc, yêu nghệ thuật Guitar cổ điển Không có chương trình biểu diễn chuyên nghiệp, nhiều thi Guitar cổ điển chuyên nghiệp tổ chức toàn quốc động lực nâng cao tầm nghệ thuật biểu diễn đàn Guitar Điều thúc đẩy nghệ sĩ luyện tập, nghiên cứu, tìm tòi khám phá tác phẩm mới, tác phẩm đương đại làm phong phú cho chương trình biểu diễn Tóm lại, với phát triển lên nước kinh tế, xã hội, trị… nói chung, Guitar Việt Nam nói riêng khẳng định phát triển Từ lớp nghệ sĩ tự phấn đấu rèn luyện lòng yêu Guitar tha thiết hoàn cảnh nhiều khó khăn, đến lớp nghệ sĩ hưởng thành trình đào tạo bản, hưởng điều kiện thuận lợi… cố gắng trau dồi để đưa nghệ thuật biểu diễn Guitar Việt Nam 14 bước, bước phát triển lên tầm cao 2.2 Tác phẩm guitar đương đại Việt Nam Tác phẩm Lưu Thủy nghệ sĩ Tạ Tấn soạn cho Guitar lấy chất liệu âm nhạc dân gian từ điệu nhạc cổ với thang âm ngũ cung Giai điệu viết thang âm Mi cung gồm nốt là: Ví dụ 2.1: thang âm Mi cung Cấu trúc tác phẩm viết theo dạng biến tấu tự do: - Có thay đổi luật nhịp, tiết tấu, tốc độ Mỗi var có âm hình tiết tấu chủ đạo, biến tấu nhắc lại chủ đề có thay đổi âm hình tiết tấu - Hình thức khác nhau, thay đổi cấu trúc đoạn nhạc, Var có câu - Không thay đổi điệu thức * Một số tác phẩm Guitar sáng tác giai đoạn gần mang nhiều hướng ngôn ngữ âm nhạc đương đại Ở Chúng đề cập phân tích tác phẩm Memories of the Highlands (Hồi tưởng Cao Nguyên) Full-Moon Festival (Lễ hội Trăng rằm) nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn - Việt kiều Úc Hai tác phẩm đưa nhìn nghệ thuật trình diễn guitar đương đại với kết hợp âm hưởng dân gian Việt Nam tạo nên nét đặc sắc đổi cho sáng tác ông * Trong tác phẩm Memories of the Highlands (Hồi tưởng Cao Nguyên), tác giả thay đổi hệ thống dây đàn sau: Từ nốt tạo thành thang âm điệu thức âm nhạc dân gian Bahnar Gia Lai, tác giả phát triển thành giai điệu dựa thang âm tạo nên tác phẩm mang âm hưởng vùng rừng núi Tây Nguyên Việt Nam Tác phẩm viết theo dạng tổ khúc gồm bốn chương chương có tiêu đề Tác giả khéo léo khai thác thủ pháp kỹ thuật kỹ thuật vỗ dây đàn, kỹ thuật tạo tiếng trống, tremolo dây ngón i m, vỗ trống Tambora, kỹ thuật Rasgueado, kỹ thuật tạo tiếng trống lệnh * Tác phẩm Full-Moon Festival (Lễ hội Trăng rằm), tác giả thay đổi hệ thống dây sau: Từ nốt thang năm âm, tác giả phát triển thành giai điệu dựa thang âm tạo nên tác phẩm mang âm hưởng vùng Bắc Bộ Việt Nam dựa dân ca Hát hội trăng rằm, Trống cơm Tác phẩm viết theo dạng tổ khúc gồm ba chương có tiêu đề, chương sử dụng chất liệu điệu dân ca Nhiều thủ pháp diễn tấu xuất hiện, bật kỹ thuật tạo tiếng trống với nhiều âm sắc khác nhau, kỹ thuật vỗ trống Tambora, kỹ thuật vỗ dây đàn… 2.3 Một số vấn đề nghệ thuật guitar đương đại Việt Nam 2.3.1.Vấn đề giảng dạy biểu diễn tác phẩm guitar đương đại Việt Nam 15 Trong năm gần nghệ thuật guitar có bước tiến vượt bậc lĩnh vực đào tạo biểu diễn, đạt thành đáng khích lệ Tuy nhiên nghệ thuật Guitar Việt Nam có bước khởi đầu tiếp cận với âm nhạc đương đại giới đáng lưu ý sau: * Thuận lợi: - Hiện có nhiều tác phẩm mang ngôn ngữ đương đại sáng tác, biểu diễn, với truyền bá rộng rãi qua internet nên tác phẩm cập nhập thường xuyên - Thế giới có giao lưu toàn cầu nhà soạn nhạc, nghệ sĩ qua chương trình biểu diễn, liên hoan âm nhạc, lớp Master class, thi Guitar… * Bất cập: - Chưa có sách hướng dẫn, dạy kỹ thuật tư âm nhạc đương đại Guitar - Các nghệ sĩ Guitar bó hẹp nhạc cụ mà chưa có tham khảo, học hỏi, lĩnh hội phát triển nhạc cụ khác Bên cạnh yếu tố phát triển chưa đồng nghệ thuật Guitar Việt Nam Chúng đưa số đặc điểm phát triển nghệ thuật Guitar nghệ sĩ Việt Nam nước * Các nghệ sĩ nước - Đàn Guitar nhạc cụ xuất thân phát triển mạnh Châu Âu, Châu Mỹ Với bề dày lịch sử phát triển hàng trăm năm, nghệ thuật Guitar phát triển mạnh với nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ bậc thầy tác phẩm đương đại họ sáng tác theo lịch sử phát triển âm nhạc thời kỳ âm nhạc tiền cổ điển, cổ điển, lãng mạn … - Các nghệ sĩ biểu diễn đạt trình độ chuyên môn hóa cao, họ có tảng kiến thức âm nhạc chuyên môn vững chắc, họ tìm kiếm cách thể đầy sáng tạo, mẻ tác phẩm đương đại - Họ cập nhập thường xuyên, biểu diễn nhiều tác phẩm đương đại Mặc dù chưa có nhiều hướng dẫn, đào tạo chuyên sâu cho thể tác phẩm Guitar đương đại họ gặp gỡ, tiếp xúc với nhà soạn nhạc viết tác phẩm để tìm hiểu ý đồ sáng tác tác giả - Giảng viên Guitar thường nhà nghiên cứu, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ thường xuyên biểu diễn tác phẩm đương đại Tần suất biểu diễn họ năm nhiều * Các nghệ sĩ Việt Nam - Việt Nam du nhập đàn Guitar chưa đến kỷ Không phải đàn truyền thống nên bề dày lịch sử, phát triển không trọng, mang tính tự phát Không có nhạc sĩ sáng tác cho Guitar, tác phẩm đương đại học từ nhạc sĩ nước - Các nghệ sĩ biểu diễn hệ trước xuất phát điểm từ tự học, họ chưa có tảng kiến thức âm nhạc, kỹ thuật diễn tấu Guitar chuẩn mực… Chỉ đến hệ sau đào tạo - Mặc dù có nhiều phương tiện truyền thông việc kết nối toàn cầu tác phẩm đương đại chưa cập nhật Chưa có giáo trình, hướng dẫn biểu diễn nhạc đương đại Các nghệ sĩ Việt Nam có hội gặp gỡ, trao đổi với nhạc sĩ sáng tác đương đại - Giảng viên Guitar bắt đầu nghiên cứu âm nhạc đương đại, nhiên việc biểu diễn thường xuyên tác phẩm đương đại hạn chế dẫn đến lạc hậu lĩnh vực biểu diễn đào tạo trường âm nhạc chuyên nghiệp 16 2.3.2.Đánh giá nghệ thuật thông qua thi guitar Việt Nam Cuộc thi guitar giới chuyên môn ghi nhận thi tổ chức vào năm 1984 TP.Hồ Chí Minh Câu Lạc Bộ Guitar Phú Nhuận tổ chức thi thường niên diễn lần từ năm 1984 đến 1987 Từ năm 1991 “Cuộc thi guitar TP.Hồ Chí Minh mở rộng” tổ chức lần có quy mô toàn quốc Có nhiều tài trẻ phát đoạt giải thưởng thi qua năm 1991, 1994, 1997, 2000 Sau đó, “Đại nhạc hội guitar” với tính chất thi tổ chức Hà Nội (năm 2002), Nha Trang (năm 2004) Lần Hà Nội tổ chức giải thi lớn với quy mô toàn quốc “Cuộc thi guitar Hà Nội mở rộng lần thứ I – 2012” Với tham gia giám khảo có uy tín ngành đặc biệt tham gia, đánh giá chuyên môn hai giám khảo quốc tế, nghệ sĩ người Ý Úc Đánh giá chất lượng thi guitar Việt Nam bước đầu có tiếp thu chất lượng trình độ chuyên môn thi guitar quốc tế Đã xuất thi bắt buộc thi guitar giới có thi guitar Việt Nam Đặc biệt việc bắt buộc chơi concerto vòng chung kết đánh dấu bước phát triển thi guitar Viêt Nam tiến tới việc tham gia thi quốc tế nghệ sĩ Việt Nam Học tập thi guitar quốc tế có uy tín giới Cuộc thi Concours "Printemp de La Guitare" Bỉ, thi bắt buộc tác phẩm đương đại tác phẩm La Catedral A.Barrios, áp dụng thi bắt buộc “Cuộc thi guitar Hà Nội mở rộng lần I-2012” Việt Nam TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong bối cảnh xã hội chuyển biến nhanh chóng Việt Nam từ cuối kỷ XX đến nay, nghệ thuật Guitar hình thành bốn hệ nghệ sĩ Guitar Trải qua phát triển thăng trầm bốn hệ nghệ sĩ Việt Nam định hình nghệ thuật Guitar Việt Nam bước khẳng định vị hòa nhập với xu hướng phát triển nghệ thuật Guitar giới Những đánh giá nhiều khía cạnh từ hình thành hệ, đặc điểm kỹ thuật diễn tấu, xu hướng thẩm mỹ nghệ thuật hệ nghệ sĩ thời đại bước khẳng định công sức đóng góp xây dựng nghệ thuật biểu diễn Guitar cổ điển Việt Nam Các hệ nghệ sĩ Guitar từ giai đoạn đầu tiếp bước phát triển đàn Guitar từ nhạc cụ du nhập chơi tác phẩm kinh điển thành nhạc cụ gần gũi, gắn bó với đời sống âm nhạc Việt Nam, thể tác phẩm dân gian Việt Nam Đặc biệt năm đầu kỷ XXI, thực quan điểm đạo xây dựng văn hóa “tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc” Hội nghị Trung ương khóa VIII, “ đồng thời phải coi trọng, bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống (bác học dân gian), văn hóa cách mạng ” [10, tr.55-63] Thế hệ nghệ sĩ giai đoạn tiếp thu cách tinh tế thủ pháp sáng tác đương đại, kỹ thuật diễn tấu khéo léo kết hợp với chất liệu âm nhạc dân gian tạo tác phẩm Guitar đương đại mang đậm sắc dân tộc Việt Để từ đó, nghệ sĩ giới thiệu âm nhạc dân gian Việt Nam đến bạn bè giới, góp phần không nhỏ việc bảo tồn phát huy giá trị âm nhạc truyền thống Việt Nam Từ kết nghiên cứu, chương luận án góp phần tổng kết thành tựu đạt khát vọng hướng tới đỉnh cao nghệ thuật tương lai nghệ sĩ Guitar Việt Nam CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TÁC PHẨM GUITAR ĐƯƠNG ĐẠI Qua nghiên cứu này, muốn đóng góp số giải pháp để đưa vào giảng dạy 17 cho học sinh, sinh viên Học viện Âm nhạc QGVN với bước tiếp cận âm nhạc đương đại sau: 3.1 Vấn đề tập luyện tác phẩm guitar đương đại 3.1.1 Nghiên cứu tác phẩm đương đại 3.1.1.1 Nghiên cứu tác giả, tác phẩm Biểu đồ 3.1 3.1.1.2 Mở rộng hiểu biết kiến thức chung Biểu đồ 3.2 3.1.2 Kỹ luyện tập kỹ thuật 3.1.2.1 Đọc tác phẩm 3.1.2.2 Vấn đề vỡ Biểu đồ 3.4 18 3.1.2.3 Vấn đề luyện tập kỹ thuật tác phẩm đương đại Tác phẩm đương đại sáng tạo nhiều kỹ thuật mới, mở rộng khả thể guitar Các nghệ sĩ guitar quen thuộc với kỹ thuật bản, kỹ thuật chuẩn mực tác phẩm đương đại kỹ thuật hoàn toàn chưa chơi Đối với tác phẩm đương đại điểm chung, tác phẩm lạ cách ngón với hợp âm vô điệu tính, màu sắc hòa biến đổi liên tục Chưa có trước luyện, Etudes cho kỹ thuật phải đầu với vị trí ngón tay Qua nghiên cứu xin đưa vài ví dụ mang tính giải pháp kỹ thuật số luyện kỹ thuật mới, Etude nhằm giúp cho tiếp cận người học dễ dàng với tác phẩm đương đại, tạo số mô hình chung cho ngón tay chơi tác phẩm đương đại Phần nghiên cứu phát triển luyện ngón, Etudes sau công nhận tập hợp thành giáo trình hoàn chỉnh công trình đóng góp cho phát triển nghệ thuật Guitar Việt Nam 3.2 Vấn đề diễn tấu tác phẩm guitar đương đại 3.2.1 Xử lý tác phẩm, thể ngôn ngữ âm nhạc Biểu đồ 3.5 19 3.2.2 Phát triển kỹ nghe Kỹ nghe sau biết phân tích, so sánh kỹ quan trọng Sau tất bước luyện tập trình bày người học cần phải luyện tập khả nghe để từ phát kịp thời lỗi trình diễn vấn đề kỹ thuật cần giải gồm: - Âm thanh, tiếng đàn - Chuyển động hòa - Nhịp điệu, mô hình tiết tấu - Sự tiến hành giai điệu - Sự phân câu, phân đoạn - Cấu trúc tác phẩm - Sự bình ổn cao trào âm nhạc - Độ xác, chuẩn mực - Đặc điểm, ngôn ngữ âm nhạc tác phẩm 3.2.3 Tạo môi trường biểu diễn Nền nghệ thuật Guitar Việt Nam xuất phát điểm phát triển từ phong trào, quần chúng, phổ thông, hằn sâu vào tiềm thức người học đàn Guitar học nghiệp dư, học để biết, học để chơi Vậy nên cần phải có thay đổi tư duy, quan điểm, thẩm mỹ việc đào tạo, việc học tập thành lập Câu lạc bộ, tổ chức, hiệp hội Guitar cổ điển, kết nối Câu lạc bộ, trung tâm để tạo thành mạng lưới người biểu diễn, người học Guitar theo định hướng đào tạo chuyên nghiệp hóa có chất lượng cao người học chuyên nghiệp không chuyên Hình thành sân khấu biểu diễn cho nghệ sĩ cấp độ khác từ lớp học sân khấu trường, đến khán phòng nhỏ đến sân khấu lớn Đối với quốc tế, tham gia vào kiện âm nhạc, liên hoan, thi Guitar quốc tế, trao đổi, thảo luận, biểu diễn, giao 20 lưu với tổ chức, hiệp hội Guitar nước giới Có kế hoạch đưa nghệ sĩ tập huấn, học tập nâng cao trình độ nước phát triển để tiếp thu tinh hoa âm nhạc, tiếp cận với nghệ thuật Guitar đương đại giới Trên giới nay, tác phẩm đương đại có vai trò quan trọng, giúp mở rộng khả trình diễn, sáng tạo người nhạc sĩ, nghệ sĩ chương trình biểu diễn, liên hoan âm nhạc, thi Guitar quốc tế… có mặt tác phẩm đương đại, phần thi bắt buộc Do việc tăng cường sử dụng, đưa tác phẩm đương đại vào chương trình đào tạo trường âm nhạc chuyên nghiệp cần thiết, để tạo hội cho người học tiếp cận nhiều hơn, mở rộng khả trình diễn nhạc cụ, hội tham gia giải thi lớn khu vực quốc tế, hội nhập mang tính toàn cầu hóa với nghệ thuật Guitar giới 3.2.4.Một số vấn đề nâng cao chất lượng đổi phương pháp dạy học đội ngũ giảng viên * Đội ngũ giảng viên Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp cho Guitar cần tập trung vào mở rộng nghiên cứu bên cạnh việc thường xuyên biểu diễn, tiếp tục học tập để gia tăng kinh nghiệm cập nhật tri thức chuyên ngành Chúng mạnh dạn đề xuất: - Giảng viên Guitar bậc đại học nên có công trình nghiên cứu chuyên sâu chuyên ngành Guitar Từ giảng viên bước cho sinh viên nghiên cứu biểu diễn học tập theo định hướng đề tài giảng viên - Giảng viên tích cực đưa kết công trình nghiên cứu công bố, xuất báo khoa học để tạo nguồn tư liệu cho sinh viên tham khảo làm tư liệu giảng dạy chuyên ngành Guitar nói riêng âm nhạc nói chung thêm phong phú - Giảng viên nên thường xuyên, hàng năm có chương trình biểu diễn, để nâng cao trình độ biểu diễn, thực hành Các hoạt động giúp giảng viên đa dạng vốn bài, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn để giảng dạy, truyền thụ cho sinh viên vấn đề thực tiễn biểu diễn - Giảng viên nghĩ đến vấn đề cập nhật tác phẩm thu âm nghệ sĩ biểu diễn tiếng giới hay tiến tới thu âm, xuất đĩa nhạc có chất lượng cao, vừa để tích lũy tư liệu cho thân, vừa làm thành tài liệu cho sinh viên tham khảo, học tập * Đổi phương pháp dạy học Hiện trường âm nhạc chuyên nghiệp, phương pháp dạy học thầy trò đóng vai trò chủ đạo Phương pháp giúp người giảng viên thực tốt công việc truyền tải kiến thức chuyên sâu cho người sinh viên Dạy thầy trò giúp giảng viên thay đổi chương trình học, mức độ khó tốc độ học… phù hợp với sinh viên để đạt hiệu tiếp thu cao Tuy nhiên, phương pháp có hạn chế định, cần kết hợp sử dụng phương pháp dạy học khác nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo sinh viên Không có phương pháp dạy học độc lập hoàn toàn phù hợp với mục tiêu đào tạo nội dung dạy học Mỗi phương pháp hình thức dạy học có ưu, nhược điểm riêng Vì việc kết hợp đa dạng phương pháp hình thức dạy học chương trình đào tạo định hướng quan trọng để phát huy tính tích cực nâng cao chất lượng dạy học Dạy học thầy trò kết hợp với dạy học nhóm theo hình thức semina, thảo luận, giải vấn đề theo chủ đề góp phần tích cực hóa hoạt động nhận thức, tăng cường lực tư khả suy luận giải vấn đề sinh viên Phương pháp dạy học theo nhóm, theo chủ đề vô hình chung tạo lập cho sinh viên cách làm việc, học tập có khoa học phương pháp 21 thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, phương pháp tổ chức làm việc, phương pháp làm việc nhóm Tuy nhiên trọng việc giải vấn đề nhận thức, tăng cường kiến thức chuyên môn sinh viên chưa chuẩn bị tốt cho tình biểu diễn thực tiễn Vì vậy, bên cạnh dạy học truyền thụ kiến thức, giảng viên cần xây dựng quan điểm dạy học theo tình biểu diễn thực tiễn, việc tổ chức biểu diễn trước toàn lớp hay nhóm nhỏ để rèn luyện khả năng, lĩnh biểu diễn sân khấu cho SV trở thành nghệ sĩ biểu diễn tương lai Việc sử dụng phương tiện dạy học phù hợp đổi phương pháp dạy học đóng vai trò quan trọng Thời đại ngày nay, đa phương tiện công nghệ thông tin vừa nội dung dạy học, vừa phương tiện dạy học dạy học đại Đối với ngành âm nhạc, đa phương tiện (nhạc cụ, loa đài, âm thanh, hình ảnh…) công cụ thiếu, đem đến cho sinh viên âm nhạc nhận thức trực quan nhất, mở rộng khả trừu tượng, tưởng tượng âm thanh, hình tượng tác phẩm Công nghệ thông tin giúp cho sinh viên tiếp cận với xu hướng phát triển nghệ thuật giới, cập nhập thông tin, tư liệu chuyên ngành Giảng viên phải người tiên phong lĩnh vực để có khả hướng dẫn sinh viên ứng dụng vào học tập, nghiên cứu Tóm lại, giảng viên có kinh nghiệm biểu diễn, đào tạo riêng mình, cần xác định phương cách riêng để đổi phương pháp dạy học kết hợp với kinh nghiệm cá nhân Khó khăn quan tâm, hiểu tâm lý sinh viên để điều chỉnh việc giảng dạy cho phù hợp, với mục đích phát huy tối đa lực sinh viên 3.3 Đề xuất số tác phẩm guitar đương đại bổ sung vào giáo trình đào tạo Đại học Học Viện ANQGV Hiện nước có sở đào tạo Guitar chuyên nghiệp lớn nằm ba miền, Khoa Accordion – Guitar – Organ, Học Viện Âm nhạc QGVN Hà Nội; Khoa Guitar – Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Huế Khoa Guitar, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh Chúng khảo sát khung chương trình đào tạo bậc Đại học sở để từ có sở khoa học để bổ sung thêm tác phẩm Guitar đương đại vào chương trình đào tạo cho phù hợp khả thi * Theo tỷ lệ đưa vào chương trình Đại học theo lộ trình tăng dần Giai đoạn đầu 15%, giai đoạn tăng lên 20% giai đoạn ba cố gắng đạt tỷ lệ 25% với lý tiêu chí sau: - Số lượng tác phẩm viết nguyên cho guitar đồ sộ đa dạng thể loại, hình thức - Nhiều kỹ thuật xuất tác phẩm guitar đương đại cần học tập để sinh viên tiếp cận gần với phát triển nghệ thuật guitar giới - Những phong cách guitar khác hình thành tạo nên phong trào học tập, biểu diễn, thi âm nhạc đương đại phát triển rầm rộ khắp giới Đó định hướng để sinh viên Việt Nam theo xu hướng hội nhập với giới Một số tiêu chí để lựa chọn tác phẩm guitar đương đại vào chương trình đào tạo: - Tác phẩm phải mang tính mẫu mực âm nhạc đương đại Tác phẩm phải kế thừa, phát huy mạch nối từ âm nhạc cổ điển, lãng mạn đến đại - Tác phẩm giai đoạn phát triển kỹ thuật cho guitar rèn luyện quan điểm thẩm mỹ lành mạnh, hướng tới Chân-Thiện-Mỹ cho phát triển nghệ thuật guitar - Phải có lộ trình hợp lý từ tác phẩm có phá cách đến tác phẩm có 22 nhiều đột phá mang tính sáng tạo để sinh viên dần làm quen, thích ứng Bên cạnh phải có chọn lọc tác phẩm đương đại cho phù hợp với quan điểm thẩm mỹ người Việt Nam TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong xu hướng phát triển toàn cầu hóa, Việt Nam với sách mở cửa hội nhập dần khẳng định vị trí giới Âm nhạc thơ ca không cần lời nên dễ dàng vượt qua rào cản ngôn ngữ lĩnh vực dễ hội nhập Tuy nhiên, nghệ thuật Guitar Việt Nam non trẻ, yêu cầu khách quan phải có nghiên cứu nghệ thuật Guitar giới, xu hướng phát triển âm nhạc Guitar đương đại thành tựu định nghệ thuật Guitar non trẻ Việt Nam để từ đưa hệ thống giải pháp đổi giảng dạy Trên sở nghiên cứu nhiều khía cạnh ngôn ngữ âm nhạc, quan điểm thẩm mỹ nghệ thuật, phong cách nghệ thuật, kỹ thuật diễn tấu… qua so sánh với phong cách nghệ thuật Guitar giới, đưa nhận định mặt hạn chế tiếp cận thể tác phẩm đương đại nghệ sĩ Việt Nam Kết nghiên cứu góp phần ứng dụng vào giải pháp đổi giảng dạy nhận thức phương pháp giảng dạy; cách thức luyện tập, việc phát triển Etudes, luyện ngón vào chương trình đào tạo Guitar chuyên nghiệp Học viện Âm nhạc QGVN Đồng thời giải pháp luyện tập biểu diễn tác phẩm Guitar đương đại áp dụng vào chương trình đào tạo Học Viện Âm nhạc QGVN Bằng kết khảo sát, tổng kết khung chương trình đào tạo bậc Đại học trường âm nhạc ba miền Bắc – Trung – Nam, đề xuất tác phẩm đương đại bổ sung vào giáo trình đào tạo Học Viện Âm nhạc QGVN Quan trọng tiếp cận sinh viên với nghệ thuật Guitar đương đại phát triển mạnh mẽ, nâng cao khả trình diễn nghệ sĩ Việt Nam, tiến gần đến trình độ biểu diễn hội nhập với nghệ thuật Guitar giới KẾT LUẬN Nửa sau TK XX thời gian nhân loại có thay đổi tất lĩnh vực: khoa học công nghệ với thành tựu diệu kỳ; biến động từ cực- lưỡng cực- đa cực đời sống trị- xã hội Cùng với nó, âm nhạc nói chung nghệ thuật Guitar nói riêng có phát triển lớn Chỉ vài thập niên cuối TK XX, số khuynh hướng, trào lưu tiêu biểu cho TK XX xuất hiện, theo hình thành phong cách Guitar đương đại, tạo tiền đề cho phát triển nghệ thuật Guitar giới TK XXI Sự thay đổi nhiều phương tiện biểu nghệ thuật âm nhạc, từ hình tượng âm nhạc, giai điệu, tiết tấu, luật nhịp, hòa âm, cấu trúc tác phẩm, thể loại âm nhạc đến phong cách tác giả, tác phẩm… đặc biệt xuất kỹ thuật diễn tấu mới, thủ pháp sáng tác đưa đến cho nghệ sĩ, công chúng thưởng thức âm nhạc cách nhìn nhận xã hội, thời đại theo nhiều khía cạnh khác Khuynh hướng khai thác âm nhạc dân gian, trào lưu nghệ thuật Guitar tiên phong khuynh hướng chịu ảnh hưởng nhạc Jazz khai thác thủ pháp sáng tác mới, khai thác tính nhạc cụ, tìm tòi ngôn ngữ âm lạ vượt khỏi giới hạn quy định nghiêm khắc thời kỳ âm nhạc trước Quan điểm thẩm mỹ, tính xã hội, tính thời đại, tính khoa học, thay đổi người, vạn vật, vũ trụ, không gian vô tận phản ánh cách sâu sắc tác phẩm Guitar đương đại 23 Quá trình phát triển không ngừng tác phẩm Guitar đương đại dẫn đến hình thành số phong cách trình diễn nghệ thuật Sự thể tác phẩm đương đại nghệ sĩ biểu diễn không bị gò bó khuôn khổ đàn Guitar nhỏ bé, mộc mạc với âm đẹp, tiếng đàn đầy đặn, tròn trịa…, thay vào đa dạng nhiều âm với cách sáng tạo khác nhau, chí có thêm vật dụng làm phụ kiện trình diễn Từ mở rộng khả sáng tạo vô tận nghệ sĩ biểu diễn, mở chiều hướng mới, cách nhìn mới, quan điểm thẩm mỹ mới, tư âm nhạc người nghệ sĩ biểu diễn cảm nhận, suy tư âm nhạc người nghe, người thưởng thức âm nhạc Âm nhạc đương đại từ nửa cuối kỷ XX đến đóng góp vai trò quan trọng phát triển âm nhạc nói chung phát triển nghệ thuật Guitar nói riêng toàn giới Những bước đột phá sáng tạo kỹ thuật diễn tấu mới, mô hình ngón tay mới, sáng tạo âm độc đáo qua khai thác thêm tính đàn Guitar mang đến khả thể âm nhạc phong phú Nhờ Guitar trở thành nhạc cụ có khả tiếp cận dễ dàng với ngôn ngữ âm nhạc đương đại Ngược lại, âm nhạc đương đại cho Guitar sân khấu đầy tính sáng tạo để phát triển với tiềm rộng mở chờ để khai thác Ở Việt Nam, Guitar khởi đầu loại nhạc cụ du nhập Được giác ngộ từ đường lối văn hóa – văn nghệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, tâm hồn nhạy cảm đầy chất nhân văn; niềm đam mê âm nhạc khát vọng cháy bỏng muốn chinh phục nghệ thuật Guitar, hệ nghệ sĩ biểu diễn, sáng tác với Guitar đóng góp công sức xây dựng nghệ thuật biểu diễn Guitar cổ điển Việt Nam Nghệ thuật Guitar Việt Nam đạt thành công lớn thể qua chương trình biểu diễn trước công chúng yêu nhạc nước, chương trình phát thanh, truyền hình, thu âm, thi nước quốc tế… Vì vậy, đàn Guitar trở thành nhạc cụ gần gũi, gắn bó với đời sống âm nhạc Việt Nam Từ giảng đường chuyên nghiệp đến giảng đường trường đại học; từ nhà hát chuyên nghiệp đến sân khấu âm nhạc đại trà; từ đồng quê, thành phố; từ công trường đến thao trường , nghệ sĩ chuyên nghiệp không chuyên thể tác phẩm dân gian Việt Nam, giới thiệu âm nhạc dân gian Việt Nam đến bạn bè giới, góp phần không nhỏ việc bảo tồn phát huy giá trị âm nhạc truyền thống Việt Nam Trong xu hội nhập quốc tế, âm nhạc - ngôn ngữ chung nhân loại - lĩnh vực dễ hội nhập Trong xu đó, Việt Nam cố gắng phát triển theo xu hướng toàn cầu lĩnh vực để hội nhập trình độ biểu diễn cao nghệ thuật Guitar giới Tất nhiên, lộ trình đầy cam go, không cẩn thận, nguy hòa tan không tránh khỏi Nền nghệ thuật Guitar Việt Nam non trẻ nên cần phải có nghiên cứu nghệ thuật Guitar giới, xu hướng phát triển âm nhạc Guitar đương góp phần vào đẩy nhanh tiến độ hội nhập phát triển lên tầm cao Hướng tới mục tiêu này, luận án nghiên cứu có kết định nghệ thuật Guitar đương đại, đánh giá số tác phẩm Guitar đương đại giới Việt Nam Qua so sánh, luận án đưa nhận định mặt hạn chế tiếp cận thể tác phẩm đương đại nghệ sĩ Việt Nam Từ đó, giải pháp cụ thể mang tính đổi nhận thức phương pháp giảng dạy, luyện tập kỹ thuật đưa để tạo lập tảng vững cho hệ nghệ sĩ trẻ tiếp cận với nghệ thuật đương đại nhằm nâng cao khả trình diễn nghệ sĩ Việt 24 Nam, tiến gần đến trình độ biểu diễn hội nhập với nghệ thuật Guitar giới Giải pháp giảng dạy đổi mới, cách thức luyện tập, với việc phát triển Etudes, luyện ngón áp dụng chương trình đào tạo Guitar chuyên nghiệp Học viện Âm nhạc QGVN Những đề xuất tác phẩm đương đại bổ sung vào giáo trình đào tạo nhằm mở rộng, đa dạng vốn tác phẩm đương đại quan trọng tiếp cận sinh viên với nghệ thuật Guitar đương đại phát triển mạnh mẽ giới Bên cạnh đó, việc mở rộng hiểu biết trình độ thẩm âm khán thính giả nghệ thuật âm nhạc đương đại nói chung Guitar đương đại nói riêng thúc đẩy phát triển nghệ thuật Guitar Việt Nam ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Trong lĩnh vực sáng tác, có cố gắng nỗ lực nghệ sĩ Guitar việc sử dụng điệu dân ca Việt Nam để xây dựng tác phẩm trình tấu cho Guitar cổ điển khách quan mà nói chưa có nhiều tác phẩm Việt Nam hình thức lớn, đồ sộ, có tầm học thuật cao để đưa giới trình diễn thi thố Do vậy, cần có đầu tư để ngày có nhiều tác phẩm Việt Nam sáng tác cho Guitar với tham gia nhạc sĩ sáng tác giao hưởng nhằm tạo tác phẩm hình thức lớn có giá trị nghệ thuật cao Bộ Văn hóa thể thao du lịch, Cục nghệ thuật biểu diễn nên tổ chức thi sáng tác, chuyển soạn tác phẩm cho Guitar cổ điển nhằm khích lệ, thúc đẩy nhạc sĩ, nghệ sĩ tham gia sáng tác, sáng tạo nhiều tác phẩm, phong phú đa dạng nhiều thể loại Trong lĩnh vực đào tạo, Bộ, Ngành, Học Viện Âm Nhạc QGVN cần tạo điều kiện cho giảng viên học sinh, sinh viên nghiên cứu, học tập nước để nâng cao trình độ, nâng cao hiểu biết, tiếp thu, học tập tinh hoa nghệ thuật Guitar giới để từ đưa giải pháp phương pháp luyện tập, biểu diễn đại, chuyên sâu cho nghệ thuật Guitar Việt Nam Các khoa Guitar Học viện, trường âm nhạc trung tâm đào tạo Guitar toàn quốc nên đưa môn học “Lịch sử phát triển nghệ thuật Guitar” vào chương trình đào tạo nhằm củng cố kiến thức tổng quan phát triển nghệ thuật Guitar giới Việt Nam, góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng giảng dạy biểu diễn Hiện có tài Guitar Việt Nam theo hướng phát triển chuyên nghiệp, cần phải tìm kiếm tài năng, học sinh nhỏ tuổi có khiếu để đào tạo chuyên nghiệp lớp nghệ sĩ hệ để thoát khỏi dư âm học nghiệp dư, học phong trào… Cần tổ chức thêm buổi hội thảo, sinh hoạt khoa học để trao đổi, phổ biến kiến thức tư thẩm mỹ âm nhạc, xử lý tác phẩm kỹ thuật diễn tấu tác phẩm Guitar đương đại giới Cùng với tham gia, hướng dẫn chuyên gia nước mời giảng để nâng cao thẩm mỹ nghệ thuật nghệ sĩ, học sinh, sinh viên tiếp cận gần hơn, hội nhập với nghệ thuật Guitar giới Đối với chương trình biểu diễn thi tài Guitar, với mục đích góp phần xây dựng, hỗ trợ nghệ sĩ trẻ Guitar phát huy tài năng, cống hiến cho cộng đồng chương trình âm nhạc cổ điển có chất lượng nghệ thuật cao, thí sinh đoạt giải cần trau dồi cọ sát chương trình biểu diễn Các tổ chức, Bộ Ban Ngành, Cục nghệ thuật biểu diễn cần có hỗ trợ tích cực để tổ chức chương trình biểu diễn Guitar cổ điển, thi Guitar cấp quốc gia, quốc tế để đưa phong trào dạy học, biểu diễn thưởng thức Guitar lên tầm cao [...]... thế kỷ XX đến nay, nghệ thuật Guitar đã hình thành bốn thế hệ nghệ sĩ Guitar Trải qua sự phát triển thăng trầm của bốn thế hệ nghệ sĩ Việt Nam đã định hình một nền nghệ thuật Guitar Việt Nam từng bước khẳng định vị thế và hòa nhập với xu hướng phát triển của nghệ thuật Guitar thế giới Những đánh giá về nhiều khía cạnh từ sự hình thành các thế hệ, những đặc điểm kỹ thuật diễn tấu, xu hướng thẩm mỹ nghệ. .. mới xuất hiện, nổi bật nhất là kỹ thuật tạo tiếng trống với nhiều âm sắc khác nhau, kỹ thuật vỗ trống Tambora, kỹ thuật vỗ dây đàn… 2.3 Một số vấn đề về nghệ thuật guitar đương đại tại Việt Nam 2.3.1.Vấn đề giảng dạy và biểu diễn tác phẩm guitar đương đại ở Việt Nam 15 Trong những năm gần đây nền nghệ thuật guitar đã có những bước tiến vượt bậc trong cả lĩnh vực đào tạo và biểu diễn, đã đạt những thành... nhạc đương đại Các nghệ sĩ Việt Nam có ít cơ hội gặp gỡ, trao đổi với các nhạc sĩ sáng tác đương đại - Giảng viên Guitar hiện nay bắt đầu nghiên cứu về âm nhạc đương đại, tuy nhiên việc biểu diễn thường xuyên các tác phẩm đương đại còn hạn chế dẫn đến sự lạc hậu trong cả lĩnh vực biểu diễn và đào tạo tại các trường âm nhạc chuyên nghiệp 16 2.3.2.Đánh giá nghệ thuật thông qua các cuộc thi guitar tại Việt. .. triển của nền nghệ thuật Guitar đương đại thế giới thế kỷ XXI Khuynh hướng khai thác âm nhạc dân gian trong tác phẩm Guitar cổ điển nửa sau thế kỷ XX chủ yếu là khai thác chất liệu dân ca, giữ nguyên những gì độc đáo, đặc sắc, “dân tộc” nhất trong âm nhạc bản địa để mang đến hơi thở mới của thời đại cho tác phẩm Guitar cổ điển Trào lưu nghệ thuật Guitar tiên phong đã khai thác rất nhiều kỹ thuật, thủ... cư tại nước ngoài Nhóm nghệ sĩ trẻ của giai đoạn thứ ba được tiếp thu những tinh hoa của nghệ thuật biểu diễn của thế giới đã có những bước cải tiến, nâng cao và đột phá về kỹ thuật trong nghệ thuật trình diễn Đến giai đoạn này, các nghệ sĩ trong nước đã bắt đầu có sự tiếp xúc với âm nhạc đương đại, biểu diễn những tác phẩm đương đại thế kỷ XX Tác phẩm Guitar đương đại đã có sự thay đổi lớn về kỹ thuật. .. nhập được với xu thế của thời đại, mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc CHƯƠNG 2 SỰ PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN GUITAR CHUYÊN NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1 Nền Nghệ thuật guitar Việt Nam với sự phát triển nghệ thuật biểu diễn qua các thế hệ nghệ sĩ Trong nghiên cứu này, chúng tôi tạm thời sử dụng các mốc thời gian có ý nghĩa lịch sử với sự hình thành và phát triển của âm nhạc Việt Nam để đánh giá các... dạng vốn tác phẩm đương đại và quan trọng hơn cả là sự tiếp cận của sinh viên với nền nghệ thuật Guitar đương đại đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới Bên cạnh đó, việc mở rộng hiểu biết và trình độ thẩm âm của khán thính giả đối với nghệ thuật âm nhạc đương đại nói chung và Guitar đương đại nói riêng thúc đẩy sự phát triển của nền nghệ thuật Guitar Việt Nam ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 1 Trong lĩnh vực sáng... trình đào tạo Guitar chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc QGVN Đồng thời những giải pháp về luyện tập và biểu diễn tác phẩm Guitar đương đại có thể được áp dụng vào chương trình đào tạo tại Học Viện Âm nhạc QGVN Bằng kết quả khảo sát, tổng kết khung chương trình đào tạo bậc Đại học tại 3 trường âm nhạc ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam, chúng tôi cũng đề xuất các tác phẩm đương đại bổ sung vào giáo trình đào. .. nhìn nhận của nghệ sĩ Phạm Văn Phúc và một số nghệ sĩ khác, chúng tôi lấy mốc từ 2 nghệ sĩ trên là lớp nghệ sĩ đầu tiên xây dựng nền nghệ thuật biểu diễn độc tấu Guitar cổ điển tại Hà Nội Sau này họ đã trở thành những nhà giáo đầu tiên đặt nền móng cho bộ môn Guitar tại trường Âm nhạc Việt Nam lúc bấy giờ Họ là những nhà giáo Guitar người Việt Nam đầu tiên đào tạo nên nhiều lớp nghệ sĩ Guitar kế tiếp,... một số tác phẩm guitar đương đại bổ sung vào giáo trình đào tạo Đại học tại Học Viện ANQGV Hiện nay trên cả nước có 3 cơ sở đào tạo Guitar chuyên nghiệp lớn nhất nằm ở ba miền, đó là Khoa Accordion – Guitar – Organ, Học Viện Âm nhạc QGVN tại Hà Nội; Khoa Guitar – Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Huế và Khoa Guitar, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh Chúng tôi đã khảo sát khung chương trình đào tạo bậc Đại học ở 3 cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật guitar đương đại nửa sau thế kỷ XX trong đào tạo guitar chuyên nghiệp tại việt nam , Nghệ thuật guitar đương đại nửa sau thế kỷ XX trong đào tạo guitar chuyên nghiệp tại việt nam , Nghệ thuật guitar đương đại nửa sau thế kỷ XX trong đào tạo guitar chuyên nghiệp tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay