ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 1 (ĐỀ CỦA 3 MÔN TOÁN, VĂN, ANH có đáp án)

12 361 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 20:31

Đề thi thử vào lớp 10 lần 1 gồm đề của 3 môn (Toán, Văn, Anh) có đáp án, thời gian làm bài môn Toán là 120 phút, môn Văn 120 phút, môn Tiếng Anh 60 phút, Đề do đội ngũ các thầy cô giáo có kinh nghiệm luyện thi vào lớp 10 THPT ra; PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: TOÁN Thời gian 120 phút (không kể thời gian giao đề) I Trắc nghiệm khách quan: Viết vào thi chữ in hoa đứng trước câu trả lời câu sau Câu 1: Biểu thức x xác định khi: x +2 A x ≠ −4 , x ≠ B x ≠ C x ≥ D x ≥ 0, x ≠ C x ≥ D x ≤ C m < 2, m ≠ D m = Câu 2: Giá trị x để ( x − ) = − x : A x = Câu 3: Hàm số y = B x > 2m − x + đồng biến khi: m2 B m ≥ A m > Câu 4: Cho (O; 5cm), dây AB = 6cm Khoảng cách từ tâm O đến dây AB là: A 2cm B 3cm C 4cm D 5cm II Tự luận Câu 5: Thực phép tính: a, − + b, −2 5+2 − 5+2 −2 Câu 6: Cho biểu thức  x x −   x x +1  A =  + + − 1÷ ÷× ÷ 1− x ÷  x −1 + x   x +1  a, Rút gọn A b, Tìm giá trị nhỏ A Câu 7: Tìm m để đồ thị hàm số y = (3m - 1)x + m – 2: a, Đi qua điểm A(1; 5) b, Song song với đồ thị hàm số y = 2x – c, Cắt đường thẳng y = x - điểm có hoành độ Câu 8: Cho tam giác ABC nhọn Hai đường cao BD, CE cắt H a, Chứng minh rằng: Các điểm A, D, H, E thuộc đường tròn Xác định tâm I đường tròn b, Chứng minh AE AB = AD.AC c, Qua D kẻ tiếp tuyến Dx (I), tia Dx cắt cạnh BC M Chứng minh M trung điểm BC Câu 9: Cho a, b, c số thực dương Chứng minh rằng: a4 b ( b + c) + b4 c ( c + a) + c4 a ( a + b) ≥ a +b+c Cán coi khảo sát không giải thích thêm PHÒNG GD&ĐT HD CHẤM ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: TOÁN I Trắc nghiệm khách quan: (2đ)(Mỗi câu 0,5đ) Câu Đáp án C D A C II Tự luận: (8đ) Câu (1đ) Nội dung cần trình bày 0,5đ = (2 − 3) + = + 3 a, − + b, Điểm 0,25 −2 5+2 ( − 2) ( + 2) − − = 5+2 −2 5−4 5−4 =9-4 -9-4 0,25 = -8 (1,75đ) a, ĐKXĐ: x ≥ 0, x ≠ 0,25  x x −   x x +1  A =  + − − 1÷ ÷× ÷ x −1 ÷ x +1  x −1   x +1  ( ) ( )  x x +1 x −1 x −4 = + −  ( x − 1) x + x −1 x +1 x −1 x +1    x + x + x −3− x + ÷  = × x − x + 1−1  ÷ ( x − 1) x +   ( ( ) ( ) )( ( ) ( )( ) )   ÷× ÷   ( )( ) − 1÷ x +1 x − x +1 x +1 ÷  0,25 0,25 = ( ( = x + x +1 )( x −1 ) x +1 × x ( ) x +1 )( x +1 ( ( × x− x ) ) = x+ x −1 ) x −1 0,25 x 0,25 b, Vì x ≥ với x ≥ 0, x ≠ nên x + x ≥ với x ≥ 0, x ≠ Vậy A đạt giá trị nhỏ x = (1,75đ) 0,25 0,25 a, Vì đồ thị hàm số y = (3m - 1)x + m – qua điểm A(1; 5) nên ta có: = (3m - 1).1 + m – ⇔ m = Vậy với m = đồ thị hàm số qua điểm A(1; 5) 0,25 0,25 b, Đồ thị hàm số cho song song với đồ thị hàm số y = 2x – 3m − = m = ⇔ ⇔ m =1   m − ≠ −2 m ≠ 0,25 Vậy với m = đồ thị hàm số cho song song với đồ thị hàm số 0,25 y = 2x – c, Điểm nằm đường thẳng y = x - có hoành độ có tung độ là: - = 0,25 Điểm (2; 0) thuộc đồ thị hàm số y = (3m - 1)x + m – nên ta có: = (3m - 1).2 + m – ⇔ m = 4/7 Vậy với m = 4/7 đồ thị hàm số y = (3m - 1)x + m – cắt đường thẳng y = x - điểm có hoành độ 0,25 0,25 (2,5đ) a, Gọi I trung điểm AH ∆ADH vuông D nên ∆ADH nội tiếp đường tròn tâm I, đường kính AH ∆AEH vuông E nên ∆AEH nội tiếp đường tròn tâm I, đường kính AH 0,25 ⇒ Các điểm A, D, H, E thuộc đường tròn tâm I, đường kính AH 0,25 0,25 · b, Xét ∆ABD ∆ACE có: ·ADB = ·AEC ( = 900 ) , BAC chung nên ∆ABD ~ ∆ACE (g-g) ⇒ AB AD = ⇒ AB AE = AC AD AC AE 0,25 0,5 c, Gọi F giao điểm AH BC suy AF ⊥ BC · DM tiếp tuyến (I) nên IDM = 900 0,25 · ⇒ ·ADI = BDM (cùng phụ góc IDB) · · · Mà ·ADI = DAI ( ∆AID cân I), DAI (cùng phụ gócACB) = DBM · · ⇒ BDM ⇒ ∆BDM cân M ⇒ MB = MD = DBM (1) · · · · lại có MDC (cùng phụ BDM ) = MCD = DBM ⇒ ∆DMC cân M ⇒ MC = MD (2) Từ (1) (2) suy MB = MC ⇒ M trung điểm BC 0,5 0,25 Áp dụng BĐT Côsi với số dương ta có: 8a b ( b + c) 8b c ( c + a) (1đ) + 2b + (b + c ) + (b + c) ≥ 8a (1) 2 + 2c + (c + a) + (c + a ) ≥ 8b (2) + 2a + (a + b) + (a + b) ≥ 8c (3) 8c a ( a + b) 0,5đ Cộng vế với vế (1); (2); (3) ta có 8a b ( b + c) + 8b c ( c + a) + 8c a ( a + b) ⇒ Đpcm + 6( a + b + c) ≥ 8( a + b + c) 0,25đ Dấu “ = ” xảy a = b = c 0,25đ PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: NGỮ VĂN Thời gian 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (2,0 đ): Đọc tổ hợp từ sau trả lời theo yêu cầu bên dưới: - Người sống đống vàng - Còn người - Gan vàng sắt - Quý vàng a) Tổ hợp từ thành ngữ? b) Cho biết nghĩa thành ngữ tìm được? c) Đặt câu có sử dụng thành ngữ đó? Câu (2,0đ): Viết đoạn văn trình bày cảm nhận em hay khổ thơ kết thúc “Đồng chí” Chính Hữu: Đêm rừng hoang sương muối Đứng cạnh bên chờ giặc tới Đầu súng trăng treo Câu (6,0đ): Phân tích diễn biến tâm trạng Thúy Kiều thể qua đoạn trích Kiều lầu Ngưng Bích (trích “Truyện Kiều” Nguyễn Du) Cán coi khảo sát không giải thích thêm PHÒNG GD&ĐT HDC ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Ngữ Văn Câu 1: (2,0 điểm) Cần trả lời ý sau: a) Tổ hợp từ gan vàng sắt thành ngữ (0.5đ) b) Nghĩa thành ngữ là: biểu thị tinh thần kiên định, vững vàng (0.5đ) c) Đặt câu sử dụng thành ngữ trên, có dấu kết thúc câu (1,0đ) Ví dụ: Chiến sĩ ta gan vàng sắt Câu (2,0điểm): yêu cầu: - Học sinh viết hình thức đoạn văn cho (0,5đ) - Về nội dung đảm bảo ý sau (1,5đ) + Đây đoạn kết thơ Đồng chí Chính Hữu + Trong cảnh “rừng hoang sương muối”, anh đội “đứng cạnh bên nhau” phục kích, chờ giặc Trăng treo đầu súng anh Hình ảnh “Đầu súng trăng treo” lung linh cảm hứng kết hòa thực lãng mạn, gợi lên bao liên tưởng cảm nhận lí thú cho người đọc về: súng trăng, gần xa, thực thơ mộng, chất chiến đấu chất trữ tình, chiến sĩ thi sĩ… khổ thơ cho thấy tranh đẹp tình đồng chí, đồng đội chiến đấu, đồng thời cho thấy vẻ đẹp lãng mạn tâm hồn anh đội cụ Hồ thời kì đầu kháng chiến chống Pháp Câu (6điểm): - Yêu cầu chung: HS viết văn nghị luận đủ phần Trong phân tích phải dẫn thơ phân tích nội dung nghệ thuật Nếu không dẫn thơ mà kể chung chung trừ nửa số điểm Giáo viên chấm coi định hướng chấm, cần linh hoạt cho điểm hợp lý - Yều cầu cụ thể: a Mở (0,5đ) - Giới thiệu Nguyễn Du “Truyện Kiều” - Giới thiệu đoạn trích vấn đề cần nghị luận: diễn biến tâm trạng Thúy Kiều lầu Ngưng Bích b Thân (5,0đ) * Vị trí đoạn trích (0,5đ): Nằm phần “Truyện Kiều”, Tú Bà đưa Kiều sống lầu Ngưng Bích thực chất giam lỏng Kiều, rắp tâm chuẩn bị âm mưu * Cửa bể chiều hôm, trước lầu Ngưng Bích, Kiều trơ trọi, cô đơn (1,0đ): HS trích dẫn thơ phân tích nội dung nghệ thuật Không gian mênh mang (bốn bề bát ngát), cảnh tình tan tác, chia lìa (non xa trăng ngần; cát vàng cồn - dặm hồng bụi kia), lòng người phụ bạc đẩy Kiều sa vào cảm xúc bẽ bàng, bơ vơ * Nỗi nhớ Kiều (1,0đ) - Nàng xót xa, thương nhớ người yêu, thương nhớ cha mẹ Nàng xót thương cho người yêu trước (Xót người… giờ), xót thương cho cha mẹ sau (Sân Lai… người ôm) Điều hợp với logic tâm trạng nàng Bởi để cứu nguy cho gia đình, nàng phải lỗi thề với người yêu Mặc cảm tội lỗi đau đáu, đeo đẳng tâm hồn nàng Với ngôn ngữ độc thoại nội tâm, ta thấu hiểu nỗi nhớ Kiều trân trọng lòng vị tha, hiếu nghĩa chung tình nàng * Nỗi buồn Kiều (2,0đ) - Sau cảm xúc nhớ người yêu, cha mẹ, lòng Kiều lại hụt hẫng nỗi buồn điệp điệp (Buồn trông… ghế ngồi) Cảnh khơi vẽ biến thái tinh tế điệu buồn riêng nàng (HS phân tích cặp câu thơ để làm bật diễn biến tâm trạng Kiều, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, nỗi buồn lênh đênh trôi dạt vô định cánh hoa, nỗi chán ngán triền miên mịt mờ, nỗi lo sợ, hãi hùng báo trước dông bão số phận lên, xô đẩy vùi dập đời Kiều) * Khái quát (0,5đ) Với bút phát nghệ thuật tả cảnh ngụ tình tinh diệu, Nguyễn Du khắc họa thật rõ nét biến thái tâm trạng nỗi buồn đau đáu nàng Kiều trước lầu Ngưng Bích, đồng thời làm sáng lên lòng thuỷ chung, đức tính hiếu thảo, đáng trân trọng Thuý Kiều c Kết (0,5đ) - Suy nghĩ thân tác giả nhân vật - Liên hệ thực tế PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề) A PHẦN TRẮC NGHIỆM: (40 câu: 8,0 điểm) Choose the word A, B, C or D whose underlined part is pronounced differently from the others A reply B baggy C candy D lovely A stopped B laughed C watched D stayed A reduce B impress C prevent D receive Choose the word A, B, C or D which is stressed differently from the others A notice B divide C depend D collect A religion B minority C dormitory D material Choose the option A, B, C or D which best completes each of the following sentences He will be in Singapore from Monday _ Thursday A in B between C on D to A great deal of tea in England everyday A drinks B is drunk C drink D are drunk It was _ a boring film that I left before the end A so B too C very D such She asked me if I to school by bicycle every day A go B going C went D will go C finds D will find 10 That book _ in the library A can find B can be found 11 Nga is hungry _ she hasn’t eaten all day A because B so C but D and 12 It is nearly months _he visited his parents A while B during C since D when 13 Mathematics is a subject in school A easy B compulsory C unimportant D choice 14 We have a meeting 7.30 a.m and 11 a.m A at B after C before D between 15 My brother used heavily, but he doesn’t smoke any longer A to smoke B to smoking C smoke D smoking 16 John: “Would you mind if I turned off the light?” Mark: “ .” A Yes, I don’t mind B No, I wouldn’t C No, I don’t mind D Yes, I wouldn’t 17 Wearing encourages students to be proud of their school A casual clothes B uniforms C T- shirt D jeans 18 I am always busy I wish I _ more time to look after my family A am having B have C had D was having 19 I look forward to from you and _ good response from your company A hearing/ seeing B hear/ seeing C hearing/ see D hear/ see 20 This is the first time I such an interesting film A see B saw C have seen D was seeing 21 The doctor _me not to stay up too late at night A advised B suggested C insisted D forced 22 His house looks very large and beautiful It is _house A a seven-room B a seven-rooms C seven room D seven rooms 23 It's very hot today I wish I _on the beach now A am B was C were D had been 24 We are when the New Year's Eve is coming very near A excitement B excitedly C excited D exciting 25 My father asked us _too much time playing computer games A not to spending B did not spend C not to spend D to not spent Read the following passage and then choose the option A, B, C or D to fill in each of the blanks It's important (26) well, especially when you're students If you are at (27) _, you may go home for lunch, and have a cooked meal of (28) or fish and vegetables Or perhaps you take some food with you to school, and eat it in the (29) A chicken and lettuce sandwich, with some fresh (30) , would be a light but healthy lunch Many people around the world eat plain, (31) _rice two or three times a day (32) often don't eat well when they're (33) for an exam - they eat chocolate and drink lots of black coffee! And by the way, doctors say everybody should start the day with a healthy (34) _ It's also good for you to drink (35) _ of water right through the day 26 A eats B to eat C eating D have eaten 27 A school B primary C office D class 28 A cheese B meat C fruit D seafood 29 A timetable B classroom C lesson D lunchtime 30 A lemons B fruit C chicken D pea 31 A boiled B baked C grilled D roast 32 A Teachers B Professors C Students D Boys 33 A listening B reading C writing D revising 34 A dinner B breakfast C lunch D supper 35 A lot B lots C many D much Read the following passage and choose the option A, B, C or D to answer the following questions If you are invited to someone's house in America for dinner, you should bring a gift, such as a bunch of flowers or a box of chocolates If you give your host a wrapped gift, he or she may open it in front of you Opening a present in front of the gift-giver is considered polite It shows that the host is excited about receiving the gift and wants to show his or her appreciation to you immediately Even if the host doesn't like it, he or she will tell a "white lie" and say how much they like the gift to prevent the guest from feeling bad If your host asks you to arrive at a particular time, you should not arrive exactly on time or earlier than the expected time, because this is considered to be potentially inconvenient and therefore rude, as the host may not be ready 36 Why shouldn't you arrive exactly on time if you are invited to a dinner at a particular time? - Because ………………………………… A the host may not be ready B the host is not at home C you are impolite D you go there by bus 37 When should you arrive if you are asked to arrive at a particular time? A earlier than the expected time B exactly on time C later than the expected time D very late 38 Opening a present in front of the gift-giver is considered …… … A polite B impolite C bad D good 39 What will the host if he or she doesn't like the present? A tell a "white lie" B say how much they dislike the present C prevent the guest from being happy D All of them 40 What should you bring if you are invited to someone's house in America for dinner? A books B gift C wine D fruit B PHẦN TỰ LUẬN ( 2,0 điểm) I SENTENCE TRANSFORMATION Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one 10 Hoa got bad marks because she didn’t study hard Hoa didn’t _ She began to work for a national bank last month She has _ My brother doesn’t have a new computer If only “How often you play volleyball, Nga?” asked he He asked People have used the Internet all over the world The Internet II PARAGRAPH WRITING Write a paragraph of 100-120 words about how you learn English HẾT (Cán coi khảo sát không giải thích thêm) PHÒNG GD&ĐT HDC ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (40 câu x 0,2 = 8,0 điểm) A 11 A 21 A 31 A D 12 C 22 A 32 C B 13 B 23 C 33 D A 14 D 24 C 34 B C 15 A 25 C 35 B 11 D 16 C 26 B 36 A B 17 B 27 A 37 C D 18 C 28 B 38 A C 19 A 29 D 39 A 10 B 20 C 30 B 40 B B PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm) I SENTENCE TRANSFORMATION (0,5 điểm) Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one Hoa didn’t study hard, so she got bad marks She has worked for a national bank since last month If only my brother had a new computer He asked Nga how often she played volleyball The Internet has been used all over the world II PARAGRAPH WRITING (1,5 điểm) Tiêu chí Nội dung Mô tả chi tiết Điểm Viết chủ đề (chỉ cần viết câu chủ đề) 0.5 Viết logic, hợp lí Ngôn ngữ Đúng cấu trúc ngữ pháp 0,5 Sử dụng từ vựng phù hợp phong phú Trình bày Viết đủ số từ theo qui định, 0,5 Mạch lạc, rõ ràng, có ý sáng tạo Tổng 1,5 12 [...]... of 10 0 -12 0 words about how you learn English HẾT (Cán bộ coi khảo sát không giải thích gì thêm) PHÒNG GD&ĐT HDC ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 1 NĂM HỌC 2 016 - 2 017 MÔN: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (40 câu x 0,2 = 8,0 điểm) 1 A 11 A 21 A 31 A 2 D 12 C 22 A 32 C 3 B 13 B 23 C 33 D 4 A 14 D 24 C 34 B 5 C 15 A 25 C 35 B 11 6 D 16 C 26 B 36 ... 5 C 15 A 25 C 35 B 11 6 D 16 C 26 B 36 A 7 B 17 B 27 A 37 C 8 D 18 C 28 B 38 A 9 C 19 A 29 D 39 A 10 B 20 C 30 B 40 B B PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm) I SENTENCE TRANSFORMATION (0,5 điểm) Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one 1 Hoa didn’t study hard, so she got bad marks 2 She has worked for a national bank since last month 3 If only my brother had a new computer 4 He... Internet has been used all over the world II PARAGRAPH WRITING (1, 5 điểm) Tiêu chí Nội dung Mô tả chi tiết Điểm Viết đúng chủ đề (chỉ cần viết đúng câu chủ đề) 0.5 Viết logic, hợp lí Ngôn ngữ Đúng cấu trúc ngữ pháp 0,5 Sử dụng từ vựng phù hợp phong phú Trình bày Viết đủ số từ theo qui định, 0,5 Mạch lạc, rõ ràng, có ý sáng tạo Tổng 1, 5 12 .. .1 Hoa got bad marks because she didn’t study hard Hoa didn’t _ 2 She began to work for a national bank last month She has _ 3 My brother doesn’t have a new computer If only 4 “How often do you play volleyball, Nga?” asked he He asked
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 1 (ĐỀ CỦA 3 MÔN TOÁN, VĂN, ANH có đáp án), ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 1 (ĐỀ CỦA 3 MÔN TOÁN, VĂN, ANH có đáp án), ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 1 (ĐỀ CỦA 3 MÔN TOÁN, VĂN, ANH có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay