Tiểu luận cao học môn các chuyên đề kinh tế - kinh tế tri thức và vấn đề đẩy mạnh công CNH hđh ở việt nam liên hệ với thực tế phát triển ở TP thái nguyên

21 594 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 17:09

MỞ B ÀINếu như thế kỷ XX trong lịch sử Việt Nam là “thế kỷ của những biến đổi to lớn và sâu sắc, thế kỷ đấu tranh gian nan oanh liệt giành lại độc lập tự do thống nhất Tổ quốc, thế kỷ của những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại”(1), thì bước vào thế kỷ XXI sứ mệnh thiêng liêng của toàn dân tộc chúng ta là phải tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Là một quốc gia có truyền thống dựng nước và giữ nước lâu đời, có quá trình liên tục đấu tranh để vươn lên làm chủ cuộc sống trước thiên nhiên khắc nghiệt và nhiều thế lực ngoại xâm hung bạo, bản thân lịch sử dân tộc Việt Nam chính là những bài học vô cùng quý báu để giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, khát vọng vươn lên vượt khó để xứng đáng với quá khứ hào hùng và vinh quang của thế hệ đi trước. Hơn thế nữa, sức mạnh của tri thức lịch sử không chỉ giới hạn ở chỗ giúp cho những thế hệ hôm nay, ngày mai có hiểu biết đầy đủ về qúa khứ, mà còn làm cho người đang sống có ý thức về xã hội, biết suy nghĩ cảm thụ những gì đã xảy ra trong qúa khứ để có trách nhiệm với hiện tại và trong tương lai. Sau 20 năm đổi mới thế và lực của đất nước ta đã mạnh hơn nhiều, tuy từng bước phát triển nhưng một số thành phần của kinh tế tri thức như công nghệ thông tin, intơnét, điện thoại di động... trong giai đoạn 2005 2010 đã phát triển khá nhanh. Nhiều nước phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc, Phần Lan, Ấn Độ... biết kết hợp phát triển kinh tế tri thức đều đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Do đó, tranh thủ thời cơ mà bối cảnh quốc tế tạo ra, kết hợp nội lực với các thuận lợi bước đầu về phát triển kinh tế tri thức Vì vậy em quyết định chọn đề tài “Kinh tế tri thức và vấn đề đẩy mạnh công CNHHĐH ở Việt nam. Liên hệ với thực tế phát triển ở TP.Thái Nguyên” để làm đề tài nghiên cứu của mình. MỞ B ÀI Nếu kỷ XX lịch sử Việt Nam “thế kỷ biến đổi to lớn sâu sắc, kỷ đấu tranh gian nan oanh liệt giành lại độc lập tự thống Tổ quốc, kỷ chiến công thắng lợi có ý nghĩa lịch sử thời đại” (1), bước vào kỷ XXI sứ mệnh thiêng liêng toàn dân tộc phải tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa Là quốc gia có truyền thống dựng nước giữ nước lâu đời, có trình liên tục đấu tranh để vươn lên làm chủ sống trước thiên nhiên khắc nghiệt nhiều lực ngoại xâm bạo, thân lịch sử dân tộc Việt Nam học vô quý báu để giáo dục cho hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, khát vọng vươn lên vượt khó để xứng đáng với khứ hào hùng vinh quang hệ trước Hơn nữa, sức mạnh tri thức lịch sử không giới hạn chỗ giúp cho hệ hôm nay, ngày mai có hiểu biết đầy đủ qúa khứ, mà làm cho người sống có ý thức xã hội, biết suy nghĩ cảm thụ xảy qúa khứ để có trách nhiệm với tương lai Sau 20 năm đổi lực đất nước ta mạnh nhiều, "từng bước phát triển" số thành phần kinh tế tri thức công nghệ thông tin, in-tơ-nét, điện thoại di động giai đoạn 2005 2010 phát triển nhanh Nhiều nước phát triển Trung Quốc, Hàn Quốc, Phần Lan, Ấn Độ biết kết hợp phát triển kinh tế tri thức đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao Do đó, tranh thủ thời mà bối cảnh quốc tế tạo ra, kết hợp nội lực với thuận lợi bước đầu phát triển kinh tế tri thức Vì em định chọn đề tài “Kinh tế tri thức vấn đề đẩy mạnh công CNH-HĐH Việt nam Liên hệ với thực tế phát triển TP.Thái Nguyên” để làm đề tài nghiên cứu NỘI DUNG I Phát triển kinh tế tri thức xu tất yếu Lao động sản xuất phải dựa vào tri thức, khác mức độ nhiều hay Kinh tế nông nghiệp, khởi đầu cách khoảng mười ngàn năm, phải dựa nhiều vào hiểu biết canh tác, chăn nuôi, thời tiết tức tri thức nông nghiệp Nhưng lúc đất đai, lao động thủ công lại quan trọng hơn, nên tri thức đóng vai trò thứ yếu Đến khoảng kỷ XVIII, kinh tế công nghiệp giới xuất phát triển mạnh, dựa vào tri thức học cổ điển để chế tạo máy móc khí phục vụ sản xuất Nhưng để hình thành thị trường hàng hóa kinh tế công nghiệp cổ điển tài nguyên vốn (tư bản) lại quan trọng nên tri thức học cổ điển có vai trò thứ yếu Đến khoảng kỷ XX, kinh tế công nghiệp cổ điển hết tiềm phát triển bắt đầu suy thoái, tài nguyên trở nên cạn kiệt, ô nhiễm ngày nghiêm trọng, chiến tranh hủy diệt đe dọa thường xuyên Trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ đại xuất phát triển bùng nổ, dựa khối tri thức khổng lồ, vô phong phú giới vật chất vĩ mô vi mô, với thuyết tương đối thuyết lượng tử Lực lượng sản xuất hình thành dựa nguồn lực chủ yếu tri thức, tạo nên hệ thống công nghệ cao với máy móc thông minh mà điển hình máy tính điện tử (máy điện toán) mô não người Sự phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất dẫn tới hình thái kinh tế Đó kinh tế việc sáng tạo tri thức, lan truyền quảng bá nhanh tri thức đưa vào ứng dụng động lực chủ yếu tăng trưởng kinh tế, tạo cải, tạo việc làm cho tất ngành kinh tế Nhà kinh tế học P.F.Durker gọi kinh tế tri thức tên gọi trở thành phổ biến với việc sử dụng thức Ngân hàng giới Trong kinh tế mới, kinh tế tri thức sản xuất chủ yếu dựa vào nguồn lực tri thức Tài nguyên vốn dù quan trọng giữ vai trò thứ yếu Như vậy, tiến trình lịch sử phát triển nhân loại người động vật có lực sáng tạo tri thức, biết lao động sản xuất tiến dần tới kinh tế dựa vào tri thức Bởi vậy, kinh tế tri thức lịch sử tất yếu Cách mạng khoa học công nghệ đại, khoảng từ kỷ XX, dựa tri thức sáng tạo, sâu vào giới vĩ mô giới vi mô, dẫn tới phát minh máy móc, thuộc loại hoàn toàn mới, gọi máy móc thông minh Điển hình máy điện toán, mô chức chủ yếu não người: biết nhớ, biết tính toán kể toán phức tạp, biết thực lệnh, biết tư vấn cho người dùng số việc , đóng vai trò hệ tự động hóa toàn phần sản xuất mạng thông tin toàn cầu Máy móc thông minh kết hợp với tri thức sáng tạo trở thành nguồn lực công nghệ cao như: công nghệ thông tin công nghệ thông tin truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu tiên tiến - nano , công nghệ thông tin truyền thông giữ vai trò dẫn đầu Hệ thống công nghệ cao cốt lõi lực lượng sản xuất Sự phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất thúc đẩy hình thành kinh tế tri thức nửa sau kỷ XX II Kinh tế tri thức vấn đề công nghiệp hoá đại hoá đất nước Định hướng Đảng cộng sản Việt nam phát triển kinh tế Học thuyết hình thái kinh tế xã hội Mác vận động phát triển xã hội bao gồm 4luận điểm bản: Thứ nhất: sản xuất vật chất tảng sở đời sống xã hội Thứ hai: quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Thứ ba: sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng Thứ tư: phát triển hình thái xã hội luận điểm lịch sử tự nhiên Từ bước vào thời kỳ đổi năm 1986 với việc bước phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải phóng lực lượng sản xuất chuyển dịch cấu kinh tế, đổi chế quản lý chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Đảng Nhà nước xác định ngày rõ quan điểm công nghiêp hoá, đại hoá Quan điểm kết tổng kết thực tiễn rút từ học thập kỷ trước kết hợp với nghiên cứu học hỏi kiến thức kinh nghiệm giới thời đại Cuối kỷ XX Đảng Nhà nước ta vạch CNH – HĐH hai trình có phần lồng vào tách biệt nối tiếp trình thống nói công nghiệp hoá theo hướng đại hoá Nghị đại hội Trung ượng Khoá Đảng ta (năm 1994) rõ: “ CNH –HĐH trình chuyển đổi , toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế, xã hội sử dụng lao động thủ công sang sử dụng cách phổ biến sức lao động với công nghệ phương tiện phương pháp tiên tiến đại dựa phát triển công nghệ tiến khoa học, tạo suất lao động xã hội cao Coi nghiệp CNH – HĐH nước ta thời kỳ đổi cách mạng toàn diện sâu sắc tất lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII ( năm 1996) thong qua đường lối CNH – HĐH Đảng ta nhấn manh: “ mục tiêu CNH – HĐH xây dựng nước ta thành nước công nghiệp có sở vật chất kỹ thuật đại, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, đời sống vật chất tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh xã hội công văn minh”.Tại đại hội Đảng này, Đảng ta xác định rõ mục tiêu: “ phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp” với thành tựu phát triển quan trọng đạt sau 10 năm đổi mới, xác định rõ ràng chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá Bước vào kỷ 21 bối cảnh nước quốc tế có thay đổi mau chóng Báo cáo trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (năm 2001) Đảng nhận định: “thế kỷ 21 tiếp tục có nhiều biến đổi, khoa học công nghệ có bước tiến nhảy vọt, kinh tế tri thức có vai trò ngày bật, có vai trò ngày lớn trình phát triển lực lượng sản xuất” Trong bối cảnh nhận thức Đảng ta CNH – HĐH đất nước có bước đổi quan trọng, cho trình CNH – HĐH nước ta rút ngắn Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001 – 2010 thông qua đại hội IX xác định: “con đường CNH – HĐH nước ta cần rút ngắn thời gian, vừa có bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt, phát triển lợi đất nước, tận dụng khả để đạt trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt công nghệ thông tin công nghệ sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày nhiều mức cao phổ biến thành tựu khoa học công nghệ bước phát triển kinh tế tri thức” Như từ tiến hành đổi thông qua kỳ đại hội Đảng ta xác định thực công nghiệp hoá đại hoá phải gắn liền với phát triển kinh tế tri thức Điều trở thành tôn định hướng rõ ràng phát triển nước ta Những quan điểm, nhận thức công nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức Kinh tế tri thức bắt đầu xuất vào năm 60 - 70 kỷ trước nước công nghiệp phát triển cao Lúc nước công nghiệp đại công nghệ cao chiếm tỷ trọng với số lao động tri thức vượt 50% tổng số lao động Trong bối cảnh toàn cầu hóa giới, số nước phát triển, chưa có công nghiệp đại, công nghệ cao biết chủ động hội nhập kinh tế, tranh thủ tiếp thu công nghệ cao sở nguồn nhân lực thích hợp, bước đầu phát triển kinh tế tri thức Nước ta, kinh tế nông nghiệp nước phát triển thu nhập thấp, biết phát huy đội ngũ cán khoa học công nghệ có lực tiếp thu ứng dụng công nghệ cao, qua chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, có hội rút ngắn thời gian để tiến nhanh Muốn vậy, phải đồng thời tiếp thu công nghệ cao phát triển kinh tế tri thức vận dụng vào công nghiệp hóa, đại hóa lĩnh vực cần thiết Ví dụ phát triển phần mềm hệ điều hành máy, đem ứng dụng với điều chỉnh hợp lý, vào máy công nghiệp hóa, đại hóa Thực tế cho thấy phát triển công nghệ thông tin truyền thông, intermet, mạng viễn thông kỹ thuật số, điện thoại di động , tức phát triển số phận kinh tế tri thức thúc đẩy đại hóa, trình độ cao, nhiều lĩnh vực công nghiệp xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ Do việc kết hợp công nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức vừa hội, vừa yêu cầu đổi Nghị Đại hội lần thứ X Đảng rõ: Tranh thủ thời thuận lợi bối cảnh quốc tế tạo tiềm năng, lợi nước ta để rút ngắn trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức yếu tố quan trọng kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức, kết hợp việc sử dụng nguồn vốn tri thức người Việt Nam với tri thức nhân loại Như vậy, lý luận thực tiễn vững để xây dựng đường lối đắn, tranh thủ thời cơ, rút ngắn thời gian công nghiệp hóa, đại hóa sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Theo kinh nghiệm nhiều nước, phát triển kinh tế tri thức phải tập trung nguồn lực vào bốn hướng sau đây: Thứ nhất, Nhà nước phải xây dựng thể chế xã hội sách kinh tế động, rộng mở, khuyến khích sáng tạo ứng dụng có hiệu tri thức Thúc đẩy kinh doanh, tác động cho nở rộ doanh nghiệp làm ăn phát đạt Phải tạo dựng hành có hiệu quả, tránh phiền hà, tham nhũng Giảm mạnh chi phí hành chính, góp phần tăng sức cạnh tranh Thứ hai, đào tạo nguồn nhân lực tài sáng tạo, biết phối hợp chia sẻ ứng dụng thông tin, tri thức thành sản phẩm có sức cạnh tranh cao Thứ ba, xây dựng hệ thống đổi hiệu bao gồm: doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tư vấn tổ chức khác liên kết, trao đổi thông tin, tri thức với theo mục tiêu xác định Họ phải thường trực tiếp cận kho thông tin, tri thức giới liên tục chất đầy, để tích cực "tiêu hóa" chúng thích nghi hóa cho nhu cầu từ sáng tạo công nghệ cao Thứ tư, tích cực xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng phát triển ngành công nghệ cao dẫn đầu Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá, phổ biến sáng tạo tri thức 3.Những đặc điểm chủ yếu CNH - HĐH nước ta CNH - HĐH nước ta có nhiều nét đặc thù nội dung hình thức,quy mô, cách thức tiến hành mục tiêu chiến lược Những nét đặc thù thể khái quát số điểm: Thứ nhất: Quá trình CNH - HĐH nước ta trình rộng lớn phức tạp, toàn diện, có nghĩa diễn tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hoá, có kết hợp bước bước nhảy vọt,kết hợp phát triển theo chiều rộng phát triển theo chiều sâu, kết hợp biến đổi lượng biến đổi chất… tác nhân tham gia trình mục tiêu CNH - HĐH mang tính bao trùm cao, theo đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại,nhưng mục tiêu sâu xa nước ta trở thành nước dân giàu nước mạnh xã hội công dân chủ, văn minh” Thứ 2: Trong bối cảnh toàn cầu hoá cách mạng khoa học công nghệ diễn mạnh mẽ, nước ta chờ thực xong công nghiệp hoá mớitiến hành đại hoá,mà phải thực đồng thời đồng cnd hđh trình thống đại thể, riêng mặt kinh tế, nhìn nhận trình từ hai mặt thốngnhất với nhau: thứ trình xây dựng công nghiệp đại,cũng có nghĩa tạo tảng vật chất - kỹ thuật( lực lượng sản xuất) kinh tế; thứ hai, trình cải cách hệ thống thể chế chế kinh tế,từ kinh tế kế hoạc hoá tập trung,quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường hội nhập CNH gắn với HĐH cách làm đẩy lùi nguy tụt hậu xa kinh tế so với nhiều nước khu vực giới, nhanh chóng đưa nước ta tiến kịp nước khu vực, hội nhập vào phát triển chung khu vực giới Thứ ba: trình CNH, HĐH nước ta cần rút ngắn,việc cần rút ngắn đòi hỏi khách quan nhiệm vụ thoát khỏi tình trạng tụt hậu phát triển bên cạnh bối cảnh nước giới cho phép nước ta có khả “rút ngắn” trình CNH, HĐH Về bản, cách để nước ta thực công nghiệp hoá, đại hoá rút ngắn bao gồm hai mặt: thứ nhất, đạt trì tốc độ tăng trưởng cao nước trước liên tục thời gian dài để rút ngắn khoảng cách chênh lệch trình độ so với nước đó(thực chất tăng tốc để đuổi kịp) thứ hai, lựa chọn áp dụng phương thức công nghiệp hoá , đại hoá cho phép bỏ qua số bước vốn bắt buộc theo kiểu phát triển tuần tự, để đạt tới kinh tế có trình độ phát triển cao hơn( thực chất lựa chọn đường, bước giải pháp công nghiệp hoá để nhanh tới đại) Hai mặt không đối lập mà thống với tiếp tục làm rõ để định hình sang tỏ đường đẩy mạnh công nghiệp hoá đại hoá nước ta Các giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức Vấn đề quan trọng hàng đầu là, phải chủ động phát huy lực sáng tạo tri thức nước, đồng thời phải biết tranh thủ hội tiếp thu tri thức giới toàn cầu hóa Thực vậy, điều kiện chưa có đủ nguồn lực để phát triển kinh tế tri thức lên trình độ cao, ta phải coi trọng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhằm đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao nhiều lĩnh vực, sở có lợi Qua hội nhập hợp tác với việc gửi nâng cao trình độ nước ngoài, chuyên gia Việt Nam bước trưởng thành, chủ động ứng dụng công nghệ cao tiến tới sáng tạo tri thức cần thiết cho công nghiệp hóa, đại hóa trình độ cao Nhiều ví dụ công nghiệp điện tử, thiết lập mạng viễn thông quốc gia, công nghiệp chế biến nông sản phẩm, chế tạo trang thiết bị - điện tử cho thấy kết tốt đạt bước tiến nhanh rõ rệt Để công nghiệp hóa, đại hóa nhanh, nông nghiệp phải gắn kết với phát triển ứng dụng tri sáng tạo mới, cụ thể là: phải chuyển giao tri thức công nghệ sinh học, tri thức giống cây, chất lượng suất cao, canh tác chăn nuôi đại cho nông dân Đồng thời phải cung cấp tri thức tổ chức sản xuất gắn với thị trường xây dựng nông thôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông hoạt động đại hóa nông nghiệp Trong công nghiệp xây dựng công nghiệp hóa, đại hóa gắn kết thuận lợi với phát triển kinh tế tri thức công nghiệp kinh tế thị trường đại dựa vào công nghệ cao Trước hết công việc thiết kế công nghiệp xây dựng cấp phải chuyển nhanh từ thiết kế thủ công sang thiết kế dùng máy tính xác nhanh chóng, tranh thủ khai thác phần mềm thiết kế thư viện thiết kế sẵn có Ngành chế tạo phải chuyển nhanh sang sử dụng máy thông minh có "nhúng" máy điện toán tự động hóa hoàn toàn robot, dây chuyền máy tự động hóa toàn phần Việc tiếp thu nắm vững công nghệ cao công nghiệp xây dựng điểm tựa để sáng tạo thêm nhiều tri thức lĩnh vực Chúng ta bước đầu đạt số kết khích lệ đại hóa công nghiệp xây dựng kết cầu hạ tầng Nhưng nhìn chung tụt hậu công nghiệp công nghệ cao Gần đây, sau gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO), số dự án công nghệ cao tăng nhanh với vốn đầu tư lớn hứa hẹn triển vọng tốt Dịch vụ lĩnh vực lớn kinh tế tri thức, có chiếm đến 70% GDP, gắn kết với phát triển kinh tế tri thức có thuận lợi đẩy mạnh đại hóa nhanh dịch vụ nước ta Các ngành dịch vụ quan trọng thương mại, tài chính, ngân hàng, du lịch, y tế, giáo dục, pháp luật bắt buộc phải nhanh chóng chuyển sang ứng dụng công nghệ thông tin, mạng in-tơ-nét, viễn thông toàn cầu Thời gian qua số ngành dịch vụ nước ta có tiến đáng kể đại hóa, nhìn chung chưa khai thác hết tiềm năng, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế nhiều Về mặt xã hội có nhiều loại dịch vụ quan trọng cần đại hóa theo hướng kinh tế tri thức Tuy nhiên, nước phát triển 10 nước ta, có định hướng xã hội chủ nghĩa, cần tập trung vào dịch vụ hành điện tử (hoặc phủ điện tử) Đây cách mạng thực hướng tới chủ nghĩa xã hội, nó, xây dựng đắn đầy đủ, khách quan bảo đảm công khai, minh bạch, không tham nhũng, công bằng, dân chủ, văn minh Đáng tiếc thời gian qua có tâm cao, dùng người chưa nên kết yếu kém, cần rút kinh nghiệm để tới làm tốt Khi có hành điện tử đại hóa nhanh dẫn tới rút ngắn thời kỳ độ Thời đại thời đại độ lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới khoảng đầu kỷ XX (1917) Cũng ngẫu nhiên mà cách mạng khoa học công nghệ bùng lên từ khoảng kỷ XX dẫn đến khởi đầu kinh tế tri thức trở thành đặc trưng thời đại Phải phản ánh mối quan hệ biện chứng tất yếu khoa học cách mạng, tương tự lần biến động thay đổi hình thái kinh tế - xã hội trước đây, phức tạp dội nhiều 11 Chương II Giải pháp cho vấn đề phát triển kinh tế tri thức TP.Thái Nguyên 2.1 Chủ trương chung Phát triển kinh tế trí thức TP.Thái Nguyên nghĩa chuyển sang ngành công nghệ cao để có cấu kinh tế nước phát triển đạt tới, mà thực thi phát triển dựa vào tri thức, thực chất vận dụng tri thức vào tất ngành kinh tế, làm gia tăng nhanh giá trị sản phẩm; dịch chuyển nhanh cấu kinh tế theo hướng đại hóa Yếu tố then chốt bảo đảm thành công cho chiến lược phát huy lực sáng tạo hệ thống đổi Để phát triển kinh tế trí thức TP.Thái Nguyên phải tiến hành đồng thời lồng ghép hai trình: trình chuyển từ kinh tế nông nghiệp lên kinh tế công nghiệp trình chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế trí thức; nước trước hai trình Nền kinh tế Việt nam phải theo hai mô hình kinh tế tốc độ, kết hợp bước với bước phát triển nhảy vọt Một mặt tận dụng lao động, sở vật chất có, sử dụng tri thức mới, công nghệ để phát triể sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập Mặc khác thẳng vào đại khâu, lĩnh vực, ngành có lợi thế, phát triển ngành, vùng kinh tế có mũi nhọn tạo thành đoàn tàu có sức lôi mạnh toàn kinh tế lên Nhiệm vụ trung tâm sử dụng tri thức thời đại kết hợp với sáng tạo, với tri thức để nhanh chóng chuyển dịch kinh tế theo hướng tăng nhanh ngành công nghiệp dịch vụ hàm lượng tri thức cao, giá trị tăng cao: 2.1 Các giải pháp thực − Đẩy nhanh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn: Ưu tiên phát triển công nghệ thông tin, đưa tri thức sản xuất kinh doanh, tri thức khoa học công nghệ tận người dân nông thôn, đồng thời 12 đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực, phục vụ cho đổi đại hóa sản xuất nông nghiệp, tăng nhanh suất, hiệu quả, thay đổi mặt nông thôn, chuyển lao động sang khu vực công nghiệp dịch vụ Xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao: sử dụng công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, kỹ thuật tự động hóa để điều khiển trình sản xuất nông nghiệp, đưa sản xuất hàng năm lên nhiều trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng Ứng dụng công nghệ mới, đổi tổ chức quản lý sản xuất nông thôn để phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ nông thôn, dịch chuyển nhanh cấu kinh tế, cấu lao động nông thôn Phải khởi động nông thôn khu vực khác động đại, khu vực công nghiệp Từ tích lũy ban đầu, khu vực phát triển nhanh Đồng thời kết hợp tri thức truyền thống tri thức đại, với công nghệ để đại hóa, phát triển làng nghề truyền thống để xây dựng văn hóa kinh doanh lâu đời − Đổi công nghệ ngành công nghiệp dịch vụ: Tăng nhanh ngành công nghiệp chế tạo, chế biến dựa vào công nghệ mới, giá trị cao; phát triển ngành sản xuất chủ có tính cạnh tranh cao; giảm tối thiểu sản phẩm xuất thô, chế biến, mà thực chất bán tài nguyên Tăng giá trị xuất lên nhiều lần so với Các ngành tiếp tục phát triển, nhằm tận dụng sở vật chất lực lượng lao động, giải việc làm, đáp ứng nhu cầu nhân dân, phải tiếp tục thu tri thức để đổi công nghệ, đổi sản xuất kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh Chỉ vận dụng sở vật chất có chừng hiệu quả, đồng thời trọng sử dụng tri thức Kiên xóa bỏ, chuyển đổi sở không hiệu Đã xây dựng mới, phải sử dụng công nghệ mà ta làm chủ Các ngành dịch vụ: thương mại, du lịch, bưu chính, viển thông, tài chính, ngân hàng…là ngành có giá trị gia tăng cao, dựa nhiều vào tri 13 thức, cần phát triển, đại hóa nhanh trở thành ngành kinh tế tri thức − Tập trung điều kiện để phát triển có chọn lọc ngành kinh tế dựa vào tri thức công nghệ cao: Thực hiên vấn đề nhằm tạo bước nhảy vọt toàn kinh tế Các ngành công nghiệp cần thẳng công nghiệp tiên tiến nhất, sản phẩm để có tính cạnh tranh cao, chiếm lĩnh thị trường giới Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, trước hết công nghiệp công nghệ thông tin truyền thông, ngàng công nghệ sinh học, ngành điện tử, quang điện tử, ngành vật liệu mới, lượng mới, công nghệ nano Những ngành công nghệ cao đời theo kịp trình độ chung giới; nhảy vọt, tốc độ cao Phát triển nhanh ngành có hai tác dụng lớn: thúc đẩy đổi tất ngành, chuyển đổi nhanh cấu kinh tế theo hướng gia tăng hàm lượng kinh tế tri thức Phát triển kinh tế tri thức nước ta đòi hỏi phải tiến hành đổi mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc - đổi mới tất lĩnh vực: + Đổi cách thức phát triển kinh tế: chuyển đổi triệt để từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường, từ dựa chủ yếu vào nguồn lực vật chất sang dựa chủ yếu vào nguồn lực trí tuệ, chuyển trọng tâm đầu tư từ đầu tư hữu hình sang đầu tư vô hình Coi tri thức nguồn vốn quan trọng Coi quyền sở hữu trí tuệ quan trọng quyền sở hữu + Đổi doanh nghiệp: Doanh nghiệp chủ thể quan trọng kinh tế thị trường, nơi biến tri thức thành giá trị Doanh nghiệp coi vốn tri thức nguồn lực quan trọng + Đổi giáo dục đào tạo: Cải cách triệt để giáo dục theo chuẩn mực quốc tế, nhằm đào tạo người động sáng tạo, thích nghi với phát triển kinh tế tri thức 14 + Đổi khoa học công nghệ: Nâng cao lực khoa học công nghệ quốc gia, đồng thời xây dựng hệ thống đổi quốc gia, gắn kết chặc chẽ khoa học công nghệ với sản xuất kinh doanh, nhanh chóng biến tri thức thành giá trị + Đổi thể chế sách tổ chức quản lý: Tạo môi trường kinh doanh sôi động, thúc đẩy cạnh tranh Chính sách pháp luật rõ ràng, công khai, minh bạch thúc đẩy dân chủ, khuyến khích mạnh mẽ khả sáng tạo Nhận thức vai trò nhà nước với kinh tế tri thức Nhà nước từ điều khiển chuyển sang giữ vai trò định hướng phát triển, tạo môi trường thuận lợi động viên người, lực lượng tham gia xây dựng kinh tế tri thức Mọi cố gắng phủ, doanh nghiệp, trường đại học tổ chức khoa học nhằm thúc đẩy việc tạo tri thức, vận dụng tri thức, biến tri thức thành giá trị; hỗ trợ đắt lực cho việc đổi công nghệ, dịch chuyển nhanh cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh ngành kinh tế tri thức Trong giải pháp để phát triển kinh tế tri thức cần tập trung đưa giải pháp để phát triển giáo dục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố chi phối nhiều lực sáng tạo tốc độ đổi Bên cạnh phải phát triển ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin lĩnh vực kinh tế - xã hội - động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi phát triển, tiến lên kinh tế tri thức  Cải cách giáo dục tạo: Con người phải biết tự đào tạo, tiếp thu tri thức mới, có lực sáng tạo, thường xuyên đổi cách nghĩ, cách làm có thích nghi làm chủ kinh tế tri thức Giáo dục góp phần vào việc tạo tri thức đồng thời góp phần quảng bá tri thức Vì người ta coi giáo dục ngành sản xuất kinh tế tri thức Trong tình hình nay, việc đầu tư suy ngẫm để hoạch định chiến lược phát triển giáo dục đào tạo tách rời việc tìm 15 kiếm giải pháp đột phá nhằm khắc phục yếu dọn đường cho việc thực việc chiến lược cho tương lai Ngoài giải pháp chung cải cách kinh tế, cải cách hành để tạo môi trường thuận lợi cho giáo dục, theo nghĩ phải có giải pháp sớm cho vấn đề cấp bách sau: Cải thiện đời sống bồi dưỡng lực chuyên môn thường xuyên cho thầy giáo để họ có điều kiện toàn tâm ý cho việc dạy học tham gia công tác giáo dục – đào tạo; Cải cách chế độ thi cử, tuyển chọn, tuyển dụng,… để khắc phục tình trạng học để thi, học cấp, nạn giả, học vị rởm; Tổ chức chu đáo việc nghiên cứu cải cách chương trình nội dung dạy học, biên soạn sách giáo khoa tài liệu giảng dạy cho chất lượng cách thích hợp cho cấp học; Tích cực ứng dụng công nghệ tin sử dụng Internet giáo dục đào tạo, việc dạy học, phát triển dần hình thức tự học; Và để thực giải pháp quan trọng phải tìm cách huy động nguồn đầu tư xã hội cho giáo dục đào tạo, phải khoảng 23% - 25% nhiều nước khu vực; Có cải cách giáo dục đại học để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước Đào tạo kỹ sư, kỹ thuật viên lành nghề,các cử nhân có tri thức vững vàng Phát triển giáo dục đại học bước đại nước phát triển khác Để giáo dục thực quốc sách hàng đầu, trước hết nhà nước phải có sách trọng dụng nhân tài, thực coi hiền tài “nguyên khí quốc gia”, tạo điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy lực cán giỏi, đầu đàn lĩnh vực khoa học-công nghệ, quản lý kinh doanh, văn học-nghệ thuật Đi đôi với cao chất lượng giáo dục Đẩy nhanh phổ cập giáo dục trung học, nâng cao số năm học bình quân người độ tuổi lao động lên 12 năm vào trước năm 2020 Nhiệm vụ cấp bách tiến hành cách mạng toàn diện giáo dục:cải cách triệt để, sâu sắc mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, hệ thống giáo dục phương thức tổ chức quản lý giáo dục-đào tạo 16 Chuyển trọng tâm giáo dục từ trang bị kiến thức sang bồi dưỡng rèn luyện phương pháp tư duy, phương pháp giải vấn đề, lực sáng tạo, thích nghi phát triển Chuyển từ mô hình giáo dục truyền thống sang mô hình giáo dục mới: hệ thống học tập suốt đời, phát triển nghề nghiệp liên tục, theo nhà trường đào tạo kỹ để người học trường vừa học tập vừa lao động suốt đời Phát triển hệ thống học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để bồi bưỡng nhân lực cho công nghiệp hóa, đại hóa rút ngắn dựa vào tri thức Xã hội hóa học tập xã hội hóa thông tin tiền đề cho kinh tế tri thức  Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực kinh tế.: Công nghệ thông tin chìa khóa để vào kinh tế tri thức Ứng dụng phát triển công nghệ thông tin góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ tinh thần toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển hệ thống đổi mới, phát triển nhanh và đại hóa ngành kinh tế, tăng cường lực cạnh tranh, hổ trợ hiệu trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng sống nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng, tạo khả tắt đón đầu để thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa dựa tri thức Ứng dụng rộng rải công nghệ thông tin tất ngành, lĩnh vực để đổi phát triển Nhanh chóng phát triển phủ điện tử, thương mại điện tử, tin học hóa hoạt động tài ngân hàng, giáo dục mạng, y tế từ xa… Phấn đấu xây dựng xã hội thông tin trước năm 2015 Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân truy cập thông tin Thực hài hòa việc kiểm soát với quyền tự thông tin.Giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa dân tộc,giữ gìn tính đa văn hóa tính đa ngôn ngữ Có sách, biện pháp khắc phục khác biệt thông tin vùng, đối tượng dân cư 17 Cần ưu tiên trợ giúp cho vùng nông thôn, vùng xa xôi hẻo lánh tiếp xúc với thông tin giá rẽ miễn phí Mọi doanh nghiệp coi thông tin động lực hàng đầu cho đổi phát triển Sử dụng công nghệ thông tin để đổi hệ thống tổ chức quản lý nguồn lực hiệu hơn, sử dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường, đổi cách sản xuất kinh doanh, nâng cao sở tri thức cho doanh nghiệp Đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho công nghệ thông tin; đồng thời tăng cường công tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực công nghệ thông tin, nhằm tạo tảng động lực cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin Phát triển phần mềm mã nguồn mở phải coi ưu tiện quốc gia, nhân tố quan trọng để phát triển công nghệ thông tin nước Mạng thông tin điện tử môi trường lý tưởng cho việc quảng bá tri thức, nâng cao kỹ năng, phát triển trí sáng tạo, rút ngắn khoảng cách khoa học, sản xuất với tiêu dung, làm tăng nhanh tốc độ đổi Chính công nghệ thông tin thúc đẩy chuyển đổi hệ thống đổi từ mô hình tuyến tính sang mô hình tác động qua lại yếu tố Tóm lại, Việc phát triển kinh tế tri thức đòi hỏi mà tất thành phố nước mong muốn vươn tới TP.Thái Nguyên vậy, việc tiến lên kinh tế tri thức giúp cho TP.Thái Nguyên nhanh chóng phát triển, Góp phần làm cho TP.Thái Nguyên có tăng trưởng kinh tế, ổn định trị, phát triển văn hóa xã hội Tuy gặp nhiều khó khăn thách thức đặt cho TP.Thái Nguyên Nhưng với tiềm lực đất nước nổ lực to lớn Chính Phủ, đóng góp tài năng, trí tuệ toàn dân việt tiến lên kinh tế tri thức TP.Thái Nguyên thành công tương lai./ 18 III KẾT LUẬN Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ kinh tế sản xuất nhỏ, lao động thủ công chủ yếu, trải qua 20 năm đổi phát triển đến kinh tế nước ta có đổi thay đáng kể đạt nhiều thành tựu quan trọng Từ nước nông nghiệp lạc hậu, nghèo nàn, đời sống dân cư thấp Việt Nam vươn lên trở thành nước có kinh tế ổn định, tiếp cận với nhiều kinh tế phát triển mà đáng kể việc trở thành thành viên tổ chức thương mại giới WTO Đây bước tiến lớn lao khẳng định phát triển kinh tế đồng thời tạo không thách thức đòi hỏi phải nỗ lực không ngừng để bắt kịp xu thời đại để không bị tụt hậu Gắn với phát triển kinh tế, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá đại hoá đất nước, phải không ngừng đổi hệ thống trị, nâng cao vai trò lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.Trong điều kiện việc đẩy mạnh công nghiệp hoá đại hoá gắn liền với phát triển kinh tế tri thức bước đắn để tạo nội lực mạnh cho kinh tế nước đồng thời tăng ngoại lực để hoà nhập với kinh tế giới.Nghị đại hội IX ra: “ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 – 2010 nhằm: đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất tinh thần nhân dân, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Nguồn lực người, lực khoa học công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng an ninh tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành bản; vị nước ta trường quốc tế nâng cao” Chiến lược Đảng ta vận dụng cách sáng tạo điều kiện cụ thể đất nước để vạch đường lối đắn cho nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, cho nghiệp thúc đẩy kinh tế vươn lên mạnh mẽ mà không khác phải : “công nghiệp hoá đại hoá gắn liền với phát triển kinh tế tri thức” 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạp chí kinh tế phát triển - Số chuyên đề kinh tế MacLênin (Tháng 11/2001) Tạp chí Kinh tế Phát triển - Số 48/2001 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Tạp chí Khoa học xã hội 20 MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .20 21 [...]... kinh tế tri thức ở TP. Thái Nguyên 2.1 Chủ trương chung Phát tri n kinh tế trí thức ở TP. Thái Nguyên không có nghĩa là chuyển sang các ngành công nghệ cao để có cơ cấu kinh tế như các nước phát tri n đã đạt tới, mà là thực thi phát tri n dựa vào tri thức, thực chất là vận dụng tri thức mới vào tất cả các ngành kinh tế, làm gia tăng nhanh giá trị của sản phẩm; dịch chuyển nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng... đại học và các tổ chức khoa học nhằm thúc đẩy việc tạo ra tri thức, vận dụng tri thức, biến tri thức thành giá trị; hỗ trợ đắt lực cho việc đổi mới công nghệ, dịch chuyển nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh các ngành kinh tế tri thức Trong các giải pháp để phát tri n kinh tế tri thức thì cần tập trung đưa ra các giải pháp để phát tri n nền giáo dục và phát tri n nguồn nhân lực chất lượng cao -. .. xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để bồi bưỡng nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút ngắn dựa vào tri thức Xã hội hóa học tập và xã hội hóa thông tin là tiền đề cho nền kinh tế tri thức  Phát tri n và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các lĩnh vực kinh tế. : Công nghệ thông tin là chìa khóa để đi vào nền kinh tế tri thức Ứng dụng và phát tri n công nghệ thông tin sẽ... vào tri 13 thức, cần được phát tri n, hiện đại hóa nhanh trở thành những ngành kinh tế tri thức − Tập trung các điều kiện để phát tri n có chọn lọc các ngành kinh tế dựa vào tri thức và công nghệ cao: Thực hiên vấn đề này nhằm tạo những bước nhảy vọt của toàn bộ nền kinh tế Các ngành công nghiệp mới cần đi thẳng và những công nghiệp tiên tiến nhất, để cho ra các sản phẩm để có tính cạnh tranh cao, chiếm... thành công cho chiến lược này là phát huy năng lực sáng tạo và hệ thống đổi mới Để phát tri n kinh tế trí thức ở TP. Thái Nguyên phải tiến hành đồng thời và lồng ghép hai quá trình: quá trình chuyển từ kinh tế nông nghiệp lên kinh tế công nghiệp và quá trình chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế trí thức; trong khi đối với các nước đi trước đó là hai quá trình kế tiếp nhau Nền kinh tế Việt nam phải... lớn: thúc đẩy đổi mới trong tất cả các ngành, và chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng hàm lượng kinh tế tri thức Phát tri n kinh tế tri thức ở nước ta đòi hỏi phải tiến hành một cuộc đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc hơn nữa - một cuộc đổi mới mới trên tất cả các lĩnh vực: + Đổi mới căn bản cách thức phát tri n kinh tế: chuyển đổi tri t để từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị... lại giữa các yếu tố Tóm lại, Việc phát tri n kinh tế tri thức là một đòi hỏi mà tất cả các thành phố trong cả nước luôn mong muốn vươn tới TP. Thái Nguyên cũng vậy, việc tiến lên kinh tế tri thức giúp cho TP. Thái Nguyên có thể nhanh chóng phát tri n, Góp phần làm cho TP. Thái Nguyên có sự tăng trưởng về kinh tế, ổn định chính trị, phát tri n văn hóa xã hội Tuy còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức đặt... ban đầu, khu vực này sẽ phát tri n nhanh Đồng thời kết hợp tri thức truyền thống và tri thức hiện đại, với công nghệ mới để hiện đại hóa, phát tri n các làng nghề truyền thống để xây dựng được một nền văn hóa kinh doanh lâu đời − Đổi mới công nghệ trong các ngành công nghiệp và dịch vụ: Tăng nhanh các ngành công nghiệp chế tạo, chế biến dựa vào công nghệ mới, giá trị cao; phát tri n những ngành sản xuất... đối với năng lực sáng tạo và tốc độ đổi mới Bên cạnh đó phải phát tri n và ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội - động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới và phát tri n, tiến lên kinh tế tri thức  Cải cách giáo dục và dào tạo: Con người phải biết tự đào tạo, luôn tiếp thu tri thức mới, có năng lực sáng tạo, thường xuyên đổi mới cách nghĩ, cách làm thì mới có thích nghi và. .. cách sáng tạo trong điều kiện cụ thể của đất nước để vạch ra đường lối đúng đắn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cho sự nghiệp thúc đẩy nền kinh tế vươn lên mạnh mẽ mà không gì khác là phải : công nghiệp hoá hiện đại hoá gắn liền với phát tri n kinh tế tri thức 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Tạp chí kinh tế và phát tri n - Số chuyên đề của kinh tế MacLênin (Tháng 11/2001) 2 Tạp chí Kinh tế và Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận cao học môn các chuyên đề kinh tế - kinh tế tri thức và vấn đề đẩy mạnh công CNH hđh ở việt nam liên hệ với thực tế phát triển ở TP thái nguyên, Tiểu luận cao học môn các chuyên đề kinh tế - kinh tế tri thức và vấn đề đẩy mạnh công CNH hđh ở việt nam liên hệ với thực tế phát triển ở TP thái nguyên, Tiểu luận cao học môn các chuyên đề kinh tế - kinh tế tri thức và vấn đề đẩy mạnh công CNH hđh ở việt nam liên hệ với thực tế phát triển ở TP thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay