Tiểu luận cao học kinh tế chính trị đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày nay .

22 648 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:48

LỜI NÓI ĐẦUNgày nay mâu thuẫn lớn nhất đối kháng là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. Để giải quyết mâu thuẫn này ta phải tìm hiểu bản chất của hai phương thức nói trên.Trên thực tế phương thức sản xuất tư bản chủ nghia vẫn dữ vị trí thống trị chi phối hoạt động nền kinh tế thế giới, lấn át phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, tuy phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển nhưng nó không bảo đảm sự công bằng và tiến bộ xã hội loài người. Chính vì vậy ta phải nghiên cứu “đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày nay” để có thể khẳng định rõ hơn phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa đảm bảo được sự công bằng và tiến bộ xã hội.Do thời gian viết bài ngắn không tránh khỏi hạn chế và thiếu sót của bài viết. Kính mong Thầy, Cô góp ý để bài viết hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn Lời nói đầu Ngày mâu thuẫn lớn đối kháng phơng thức sản xuất t chủ nghĩa phơng thức sản xuất xã hội chủ nghĩa Để giải mâu thuẫn ta phải tìm hiểu chất hai phơng thức nói Trên thực tế phơng thức sản xuất t chủ nghia vị trí thống trị chi phối hoạt động kinh tế giới, lấn át phơng thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, phơng thức sản xuất t chủ nghĩa phát triển nhng không bảo đảm công tiến xã hội loài ngời Chính ta phải nghiên cứu đặc trng chủ nghĩa t ngày để khẳng định rõ phơng thức sản xuất xã hội chủ nghĩa đảm bảo đợc công tiến xã hội Do thời gian viết ngắn không tránh khỏi hạn chế thiếu sót viết Kính mong Thầy, Cô góp ý để viết hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Chủ nghĩa t ngày biểu chủ nghĩa t độc quyền I Sự biến đổi lực lợng sản xuất Sự biến đổi yếu tố vật chất lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất toàn lực sản xuất xã hội định, thời kỳ định T liệu lao động:T liệu lao động vật hệ thống vật làm nhiệm vụ truyền dẫn tác động ngời lên đối tợng lao động nhằm biến đổi t liệu lao động theo ý muốn ảnh hởng lớn đến t liệu lao động khoa học công nghệ liên quan đến toàn lĩnh vực khoa học kỹ thuật với mức độ rộng lớn cha có Hai cách mạng khoa học kỹ thuật trơc nổ ngành động lực ngành chế tạo ,còn cách mạng lần xâm nhập vào mặt sống xã hội loài ngời Điều khiến cho ngời tạo nhiều cải vật chất nhanh phù hợp với nhu cầu ngời Rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học đời thành công làm cho đối tợng lao động đa dạng phong phú với ngành,từng lĩnh vực rút ngắn nhanh chóng trình biến khoa học công nghệ thành lực lợng sản xuất.Làm cho khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội cành nhanh Khoa học công nghệ trở thành lực lợng sản xuất dới chế độ t bản, biện pháp tăng nhan giá trị thặng d Điều làm cho việc nghiên cứu khoa học công nghệ sản xuất công nghiệp nớc t phát triển kết hợp chặt chẽ với Ngoài nớc t phát triển ý đến việc nhập khoa học công nghệ tiên tiến nớc, từ làm cho việc buôn bán kỹ thuật công nghệ thấy hiệu quả, doanh lợi nhiều, mà lôi ngành khoa học nớc phát triển lên Dới tác động khoa học công nghệ làm cho t liệu lao động ngày thông minh ngành cho nghiên cứu đặc biệt ngành nghiên cứu vũ trụ ngành sản xuất vật chất Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đại với cách mạng công tin then chốt triển khai ngày mạnh mẽ có tác động sâu xa tới nhiều mặt khác đời sống ngời trớc hết nớc t chủ nghĩa phát triển ngày lan toả bao trùm tất nớc mức độ ngày sâu rộng khác Năm 1994 tổng chi phí vật chất cho công nghệ thông tin lên tới 186 tỉ USD nớc thuộc OECD Việc đầu t vào sở hạ tầng thôn tin dịch vụ truyền thông đa phơng tiện đợc tạo từ loại tài sản đợc tạo thành mạng này, vậy, ảnh hởng lớn tới tăng trởng kinh kế triển vọng việc làm Sự phát triển sở hạ tầng thông tin dịch vụ truyền thông đa phơng tiện dờng nh làm bùng nổ hoạt động kinh tế nhiều thị trờng, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ có tỉ lệ tăng không ngừng kinh tế nớc t Sự xuất sở hạ tầng thông tin có khả sử lý tức thời việc truyền dẫn tơng tác giọng nói hình ảnh cho phép dự tính đến việc cung cấp dịch vụ giải trí thông tin thị trờng tiêu thụ hàng loạt Xã hội thông tin-số hoá xã hội điều khiến cho ngời thợ dệt lụa Lyon quẳng máy dệt xuống sông với lý thứ Công nghệ khiến cho họ bọ việc làm Họ dự doán đợc máy mà Joseph Marie Jacquard phát minh đánh dấu cho mở đầu kỷ nguyên mới-kỷ nguyên khí hoá-nó đạt đợc chín muồi xã hội công nghiệp Bên cạnh làm cho trình khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, nông-lâm-ng nghiệp có hiệu qủa rõ ràng, suất lao động cao Sự biến đổi yếu tố vật chất lực lợng sản xuất đề cập đến biến đổi đối tợng lao động Đối tợng lao động phận giới tự nhiên mà lao động ngời tác động vào làm thay đổi hình thái phù hợp với mục đích ngơì Đối tợng lao động loại sẵn có tự nhiên phải trải qua trình tác động ngời Nhng loại sẵn có tự nhiên ngày khan ngời khai thác thời gian dài làm xuất nhu cầu tái tạo lại tự nhiên Ngày nay, dới tác động khoa học công nghệ làm cho gia tăng nhiều ngành nghề khai thác chế biến ứng với đa dạng phong phú đối tợng lao động Mã hoá thông tin sử lý dây truyền đại ngành công nghệ cao xuất Sự đa dạng phong phú t liệu lao động đối tợng lao động làm đặc trng chủ nghĩa t ngày Nó thúc đẩy xuất hàng loạt ngành nghề làm cho nghề cũ đợc cải tạo Thay da đổi thịt Làm cho cấu ngành nghề nớc t phát triển nhờ mà có thay đổi lớn Lợi so sánh lợi cạnh tranh (hàng hoá sản xuất chất lợng cao, đẹp, giá thành hợp lý phù hợp với nhiều loại thị trờng) thị trờng quốc tế, theo có biến đổi sâu sắc Sự biến đổi cấu lao động Kết cấu kinh tế phản ánh mối quan hệ ngời sản xuất với giới tự nhiên, tác động mối quan hệ kinh tế Sự phát triển lực lợng sản xuất trình tăng trởng kinh tế không biểu mức tăng tài sản mà biểu biến đổi cấu lao động đặc biệt theo cấu ngành Sau đại chiến giới lần II lực lợng sản xuất chủ nghĩa t phát triển mạnh, đặc điểm cấu theo ngành ngày đợc dịch chuyển, nâng cấp nhanh Điều phản ánh cấu lao động ba ngành Sự thay đổi phơng thức sản xuất đến phơng thức kinh doanh dẫn đến thay đổi cấu lao động ngành công nghiệp ngời lao động có biến đổi trình độ nghiệp vụ Cơ cấu yếu tố cấu thành giá trị hàng hoá sức lao động để phù hợp với bớc nhảy vọt mang tính cách mạng t liệu sản xuất Cho tới đội ngũ lao động nớc t phát triển đạt đến trình độ chuyên nghiệp cao Cơ cấu lao động có thay đổi theo hớng tiến yếu tố tái sản xuất t chủ nghĩa cách hiệu Lao động dịch vụ tập trung cao đến 70->75%, đồng thời chuyên gia có tay nghề cao chủ yếu tập trung ngành dịch vụ Tỷ lệ lao động ngành nông-lâm-ng nghiệp ngày giảm với tốc độ nhanh chóng, không ngừng thu nhỏ Bởi thay đổi cấu lao động theo ngành làm cho chuyên môn hoá ngày cao, ngời tạo nhiều cải vật chất, cấu ngành sản xuất sử dụng công nghệ cao thúc đẩy trình kinh tế chủ đạo, thúc đẩy kinh tế phát triển Đẩy nhanh qúa trình toàn cầu hoá kinh tế Nâng cao suất lao động Nó định hớng phát triển giáo dục định hớng phát triển lực lợng lao động theo cấu ngành giúp đầu t mang lại hiệu cao Có đợc phân công lao động nh khoa học công nghệ phát triển, hoạt động kinh tế đợc số hoá, tự động hoá Có thể nói bớc chuyển từ lao động phổ thông đến giới bớc sang kinh tế tri thức vai trò nguồn nhân lực trở nên quan trọng Các ngành sản xuất sử dụng công nghệ cao phát triển nhanh trở thành ngành sản xuất chủ đạo thúc đẩy kinh tế chủ nghĩa t phát triển Ngành sản xuất thông tin mở rộng nhanh chóng trở thành trụ cột kinh tế quốc dân Sẽ có khác ngày lớn ngành sản xuất thông tin với ngành dịch thứ ba, truyền thống dịch vụ cung cấp tri thức đợc hình thành nhờ đầu t cao lại có hiệu ích cao dịch vụ thông thờng Hoạt động sáng tạo sôi động cha có với nhịp độ cao Đợc coi nhân tố nội phát triển kinh tế bao gồm sáng tạo công nghệ mới, khai thác dịch vụ tạo phơng thức sản xuất mới, hình thức tổ chức Tri thức trở thành nguồn vốn quý quyền sở hữu tri thức trở thành quan trọng Trong kinh tế truyền thống ngời khống chế xí nghiệp ngời nắm giữ t kỹ thuật, tài nhà doanh nghiệp, ngời lao động đối tợng thuê mớn nhà t Nhng kinh tế tri thức phát triển quyền sở hữu phát minh sáng tạo tài nhà doanh nghiệp tham gia cổ phần với t cách vốn đầu t quan trọng thu đợc lợi ích Nền kinh tế tri thức tạo cho ngời lao động có vị thúc đẩy trình phân công lao động rõ ràng ngành kinh tế Cơ cấu lao động chủ nghĩa t ngày đợc đặc trng bởi: Từ tập trung hoá, tiêu chuẩn hoá, chuyên môn hoá đến phi tập trung hoá, phi đồng hoá, phi vật hoá Bên cạnh tỉ lệ ngời thất nghiệp cao xuất ngời làm công ăn lơng tự : ông chủ, ngời cố vấn, ngời diễn thuyết, giáo viên Các điều tra cho thấy nhiều ngời làm công ăn lơng săn lùng, chấp nhận hình thức tiền công phụ thêm khác số ngời thích nâng cao chất lợng sống đợc đào too, giảm thời gian lao động, tạo quỹ tiết kiệm thời gian đợc tăng lơng Một đặc điểm chủ nghĩa t ngày có hình thức lao động theo nhóm, hình thức bao gồm nhiều đơn vị hoạt động song song Vai trò nhà nớc t trình phân công lao động: dới góc độ ,sự phát triển lực lựơng sản xuất xã hội, truyển dịch kết cấu kinh tế đời kinh tế tri thức ,sự phát triển xã hội thông tin-thì cách mạng khoa học công nghệ, yếu tố số có vai trò mở đờng cho phát triển lực lợng sản xuất theo ma quan hệ sản xuất cung phai thay đổi theo, phân công lao động giữ nguyên theo vậy.Nhà nớc t chi phối phân công rõ hoạt động xí nghiệp chịu chi phối Nhà nớc.Đây yếu tố coe trình phân công lao động II Sự điều chỉnh quan hệ sản xuất Sự biến đổi quan hệ sở hữu Quan hệ sản xuất quan hệ ngời với ngời trình sản xuất ,phân phối, trao đổi tiêu dùng sản phẩm xã hội Sự biến đổi quan hệ sản xuất dẫn đến biến đổi quan hệ sản xuất yếu tố định quan hệ sở hữu Quan hệ sở hữu quan hệ có tính chất định chi phối quan hệ khác quan hệ sản xuất Dới tac động cách mạnh khoa học công nghệ quan hệ sở hữu có thay đổi lớn khía cạnh chủ sở hữu ,đối tợng sở hữu hình thức sở hữu a Chủ sở hữu Ngày nay, công ty, tập đoàn không đơn có quan hệ chủ sở hữu mà có nhiều chủ sở hữu.Nền sản xuất nớc t ngày mở rộng quy mô vợt khỏi biên giới quốc gia Quá trình toàn càu hoá ,quốc tế hoá sản xuất đòi hỏi phải có nguồn vốn khổng lồ, vợt khả công ty, tập đoàn Quá trình cổ phần hoá với gia tăng tơng ứng cổ đông làm cho chủ sở hữu t cổ điển u dần địa vị định xã hội Bởi công ty, tập đoàn phải dựa vào đầu t nhiều ngời Mặt khác, phải thắng cạnh tranh tập đoàn không cách khác phải sử dụng vốn nhiều ngời tầng lớp xã hội để bảo đảm hoạt động hoàn thiện kỹ thuật-công nghệ, sử dụng hết tiềm sáng tạo ngời lao động Trong trình đó, ngời công nhân chủ sở hữu ( với t cách cổ đông) Điều cho ta thấy khả vay vốn làm xuất xu phi cá thể hoá sở hữu t nhân lớn Nh xí nghiệp, công ty, tập đoàn có nhà t lớn, nhà t nhỏ công nhân tham gia đồng sở hữu với tỷ lệ khác Việc ngời công nhân sở hữu với nhà t xu hớng dân chủ hoá kinh tế điều làm cho ngời công nhân vừa ngời làm thuê vừa chủ sở hữu Nó làm cho xi nghiệp có tính dân chủ Tuy nhiên sở hữu công nhân chiếm tỷ lệ nhỏ không đáng kể Đây biện pháp để chủ nghĩa t thực quản lý phơng pháp thu hút quan tâm ngời lao động công ty Nhng nhà t tự nguyện chuyển quyền sở hữu cho ngời lao động cách mạng sở hữu t liệu sản xuất, chẳng qua thích nghi điều kiện kinh tế t chủ nghĩa, vừa thu hút vốn đầu t từ nhiều nguồn xã hội, kể nguồn vốn nhàn rỗi dân, vừa biện pháp làm dịu mâu thuẫn nhà t với công nhân Đây đặc trng thay đổi chủ sở hữu chủ nghĩa t ngày Trong điều kiện nay, nhiều vấn đề kinh tế vợt khỏi khả công ty.Nhiều tiềm năng, nguồn lực cha phát huy cách có hiệu đắn với vốn có mà chất chủ nghĩa t bóc lột Do hình thức chủ sở hữu nhà nớc bảo đảm đợc hay nói cách khác chủ sở hữu kinh tế quốc dân mà đại diện quyền nhà nớc t sản Đối tợng sở hữu có biến đổi Trong chủ nghĩa t ngày đối tợng sở hữu không bị giới hạn việc sở hữu t liệu sản xuất mà sở hữu mặt giá trị (dới nhiều hình thức: nh vốn tự có, vốn cổ phần, vốn cho vay, trí tuệ ), sở hữu trí tuệ, sở hữu công trình khoa học, phát minh sáng chế, kiểu dáng công nghiệp , hình thức ngày trở nên quan trọng mang tính định tăng trởng kinh tế chủ nghĩa t ngày Trong hình thức trên, sở hữu trí tuệ có vai trò đặc biệt quan trọng, trí tuệ nguồn gốc sinh cải xã hội, đặc biệt điều kiện nay, kinh tế trí tuệ thay dần kinh tế cổ điển.theo C.Mác, lao động tạo giá trị không bao hàm lao động thể lực mà lao động trí tuệ, lao động khoa học-kỹ thuật lao động quản lý thời gian lao động xã hội cần thiết thay đổi theo thay đổi sức sản xuất lao động, đợc định trình độ khéo léo trung bình ngời công nhân, mức độ phát triển khoa học trình độ áp dụng khoa học vào công nghệ, kết hợp xã hội trình sản xuất theo đà phát triển đại công nghiệp việc tạo cải thực phụ thuộc vào thời gian lao động số lợng lao động hao phí phụ thuộc vào tác nhân đợc đa vào vận dụng suốt thời gian lao động thân tác nhân đến lợt lại tuyệt đối không tơng ứng với thời gian lao động trực tiếp sản xuất chúng Mà nói hơn, chúng tuỳ thuộc vào trình độ chung khoa học bớc tiến kỹ thuật, phụ thuộc vào việc vận dụng khoa học vào sản xuất nớc t thực kích hoạt hoạt động nghiên cứu, phát minh, sáng tạo công nghệ Tài sản đợc sản xuất quan trọng hoá lại không nhìn thấy đợc cất giữ cá nhân Nói đến sở hữu ngời ta không quan tâm đến mặt pháp lý nó, mà phải xem xét đến mặt hiệu kinh tế-xã hội nó, tức xem xét đến mặt kinh tế sở hữu.Ngày nay, nớc phát triển có bớc ngoặt lớn công nghiệp kinh tế-kỹ thuật, điều kiện sản xuất đại, sản xuất theo đơn đặt hàng, liên kết sản xuất với khâu tiêu dùng cuối Những công nghệ cao cần ngời công nhân đại với phẩm chất đợc hình thành chiếm tỷ lệ ngành cao Những ngời công nhân có trình độ chuyên nghiệp hoá cao đợc tách không tham dự trực tiếp vào trình sản xuất, đứng trình sản xuất trực tiếp mà họ làm việc với tất yếu tố trình sản xuất qua thiết bị điện toán điều khiển họ phải x lý hàng loạt thông số có quan hệ qua lại phức tạp Những ngời công nhân ngời chủ sở hữu kinh tế tiềm Những tiềm trình độ, tri thức khoa học,thái độ, lòng mong muốn lao động sáng tạo thuộc công nhân, hình thức sở hữu sở hữu kinh tế tiềm đợc hình thành Loại sở hữu thực đợc thân chủ sở hữu phát huy đầy đủ khả năng, phẩm chất đợc đặt môi trờng tập thể mang tính tập thể cao b Hình thức sở hữu Sở hữu t nhân t liệu sản xuất bao gồm sở hữu t t nhân sở hữu ngời sản xuất nhỏ sở hữu t t nhân giữ địa vị thống trị xã hội t chủ nghĩa Ngày nay, hình thức sở hữu có biến đổi lớn , không tuý sở hữu t nhân, tính độc lập tuý bị dần thay vào hình thức sở hữu hỗn hợp Hình thức sở hữu hỗn hợp đợc hình thành tồn dới hình thức sở hữu tập đoàn t nhân, sở hữu xã hội sở hữu tập thể, nh sở hữu liên hợp nhà nớc nhà t Hình thức sở hữu độc quyền tồn nhng có biến đổi, không độc quyền tuý mà dạng hỗn hợp dới hình thức sở hữu t tài chính, chủ nghĩa t độc quyền nhà nớc, công ty xuyên quốc gia Trớc hình thức sát nhập xí nghiệp độc quyền, hình thức ngày mang tính toàn cầu thành tập đoàn xuyên quốc gia công ty khổng lồ Thứ hai, xí nghiệp sử dụng phơng thức phát hành trái phiếu để gom vốn, ngân hàng đầu t bảo lãnh để gắn kết xí nghiệp lại thành tập đoàn tài lớn Thông qua việc ngân hàng đứng làm uỷ thác phát hành cổ phiếu xí nghiệp, ngân hàng đợc tình hình tài sách kinh doanh thực quyền chi phối, kiểm soát, chia sẻ rủi ro lợi ích chung, có tác động lớn tới doanh nghiệp công thơng nghiệp, biến doanh nghiệp chức thành thành viên cấu thành t tài Nó đặc trng hình thức sở hữu t tài chủ nghĩa t Một hình thức sở hữu t khác cần khảo cứu sở hữu độc quyền nhà nớc Theo Lenin: dung hợp t độc quyền với nhà nớc sở cho xuất sở hữu độc quyền nhà nớc Do chủ nghĩa t độc quyền nhà nớc đời xuất sở hữu độc quyền nhàn nớc Đây hình thức vận động quan hệ sản xuất t chủ nghĩa, thay đổi cục ba mặt quan hệ sản xuất Sở hữu độc quyền nhà nớc sở hữu tập thể giai cấp t độc quyền mà vốn t đợc tạo nhiều đờng khác nh: thuế, công trái, huy động vốn tiết kiệm, tích luỹ từ công việc kinh doanh nhà nớc đờng ngân sách phân phối lại thu nhập quốc dân ngân sách nhà nớc ngân hàng đờng quan trọng Sở hữu độc quyền nhà nớc đợc hình thành đờng quốc hữu hoá nhà nớc tiến hành quốc hữu hoá ngành công nghiệp sở kinh doanh quan trọng, Anh pháp tiến hành quốc hữu hoá ngành công nghiệp than đá, điện lực, đờng sắt, phần công nghiệp luyện kim đen số ngân hàng quan trọng, quan bảo hiểm Vai trò sở hữu độc quyền nhà nớc: công cụ có vị trí trọng yếu để nhà nớc can thiệp vào kinh tế để tạo điều kiện thuận lợi cho sở hữu t t nhân tự phát triển Hình thức sở hữu độc quyền nhà nớc hình thức xã hội sở hữu phù hợp với tính chất xã hội hoá sản xuất, cách thức giải mâu thuẫn tính chất xã hội hoá sản xuất với hình thức chiếm hữu hoá t nhân t chủ nghĩa hình thức vận động chủ nghĩa t ngày Sở hữu độc quyền xuyên quốc gia đợc hình thành trình tích tụ tập trung sản xuất đựợc đẩy mạnh điều kiện quốc tế hoá đời sống kinh tế cách mạng khoa học công nghệ làm tiền đề cho tổ chức độc quyền vơn khỏi biên giới quốc gia Đó hình thức mang tính chất khách quan tác động trình xã hội hoá sản xuất dới hình thức quốc tế hoá điều kiện t Tóm lại: Sự biến đổi quan hệ sở hữu quan hệ sản xuất t chủ nghĩa để thích ứng với tính chất trình độ lực lợng sản xuất có tác động trở lại định đến phát triển lực lợng sản xuất Tuy tác động có hạn chế song trình mang tính khách quan xu vận động chủ nghĩa t ngày Đồng thời biến đổi quan hệ sở hữu đặt vấn đề đòi hỏi quan hệ quản lý phân phối phải có biến đổi t ơng ứng Sự điều chỉnh quan hệ tổ chức, quản lý Quan hệ quản lý nói lên địa vị ngời trình sản xuất, xuất trình sản xuất Cùng với biến đổi quan hệ sở hữu, hình thức tổ chức chế quản lý có biến đổi theo Những hình thức tổ chức quản lý đến lợt vừa mang lại hiệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, xí nghiệp kinh tế t chủ nghĩa, vừa có tác động củng cố, thúc đẩy quan hệ sở hữu ngày phù hợp với phát triển cao lực lợng sản xuất Sự biến đổi hình thức tổ chức quản lý kinh tế chủ nghĩa t diễn lĩnh vực vi mô vĩ mô, từ công ty, xí nghiệp, đến họat động quản lý nhà nớc t sản Trên sở thành tựu cách mạng khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, tự động hoá nh thiết bị điều khiển số hoá, thiết kế chế tạo với trợ giúp máy tính điện tử, hệ thống sản xuất linh hoạt, ngời máy Phơng thức tổ chức quản lý sản xuất vật chất có thay đổi từ sản xuất lớn hàng loạt sang quản lý tổ chức theo loạt nhỏ hay đơn đáp ứng nhu cầu thị hiếu đa dạng khách hàng đa dạng hoá sản phẩm Thực tổ chức quản lý từ xa để sản xuất diện rộng nhiều vùng khác thời điểm khác Nền kinh tế mang tính chất toàn cầu hoạt động nh đơn vị kinh tế cấp toàn cầu, hoạt động tổ chức quản lý mang tính quốc tế hoá, toàn cầu hoá Tất biến đổi cho ta thấy việc tổ chức quản lý sản xuất hoạt động kinh tế dịch chuyển từ kiểu đại trà sang kiểu sản xuất loạt nhỏ ngày linh hoạt, nh dịch chuyển từ tổ chức có quy mô lớn liên kết theo chiều dọc sang phi liên kết theo chiều dọc sang mạng lới theo chiều ngang đơn vị kinh tế nớc Mô hình tổ chức quản lý thể chế có hai loại Theo trình nằm ngang theo kiểu tế bào sản xuất : Mô hình tổ chức quản lý theo trình nằm ngang đợc xây dựng nhằm khắc phục khuyết tật kiểu quản lý truyền thống, giảm bớt nhiều tầng cấp trung gian, chuyển từ việc lấy chức công việc làm hạt nhân sang 10 trình làm hạt nhân để tổ chức nhân viên Nội dung kết cấu tổ chức theo trình nằm ngang việc tập hợp viên chức có kỹ khác vào tế bào sản xuất để họ thấy đợc mục tiêu trình tác nghiệp Từ họ tự quản lý sản xuất phát huy cao độ tinh thần hợp tác u tập đoàn hoàn chỉnh để giành thắng lợi cạnh tranh Mô hình có tác dụng kiểm tra loại bỏ đợc hoạt động không làm tăng giá trị sản phẩm, kích thích thi đua hợp tác nhân viên, tăng khả tiếp xúc, khách hàng mang hiệu kinh tế cao Mô hình kinh tế tổ chức quản lý theo kiểu tế bào sản xuất kiểu tổ chức quản lý công nhân đợc chia ca, kíp nhỏ chế tạo, kiểm tra hoàn thành toàn sản phẩm Mỗi công nhân làm nhiều việc tế bào phải chịu trách nhiệm chất lợng sản phẩm tế bào sản xuất trình hẹp nhng lại linh hoạt, hiệu cao, đáp ứng đợc yêu cầu thay đổi kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm khách hàng cách nhanh chóng đáp với biến động mau lẹ thị trờng Mỗi tế bào sản xuất sản phẩm khác nhau, sảy rủi ro ảnh hởng tới tế bào đơng sự, tránh đợc rủi ro cho toàn xí nghiệp Mô hình tổ chức quản lý đem lại suất chất lợng hiểu Hai mô hình tổ chức nhằm phát huy nguồn lực ngời- hệ thống tổ chức sản xuất lấy ngời làm trung tâm, định hớng vào loại nhân lực có trình độ cao trình sản xuất, bồi dỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn cách liên tục có hệ thống đội ngũ công nhân động cách thức tổ chức linh hoạt đem lại hiệu kinh tế cao trang thiết bị đại Việc hoàn thiện công tác quản lý ngời mang lại tác động mãnh mẽ nhiều mặt thành tựu so với việc mau sắm thiết bị kỹ thuật tiên tiến từ máy công cụ điều khiển Để nâng cao hiệu công tác, xĩ nghiệp lớn cải tiến chế quản lý trớc phân công ngành chi tiết, nhiều tầng nấc xĩ nghiệp lập giám đốc tri thức chủ quản thông tin nhằm tăng cờng công tác thông tin nh công tác nghiên cứu khoa học đạo tạo giám đốc cấp sâu vào sở, tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh phát huy tính chủ động ngành, giảm bớt can thiệp trực tiếp, từ làm cho công ty chuyển từ quản lý kiểu gia chởng thành công việc chung bạn hàng Các cải cách tổ chức quản lý xí nghiệp nớc t chủ nghĩa phát triển nhằm thích ứng yêu cầu chuyển sang thông tin hoá giai đoạn mò mẫm cha đợc định hình Nhng có cải cách có lối 11 thoát, điều trở thành nhận thức chung ngời Hơn có số xí nghiệp thông qua cải cách, suất lao động hiệu kinh doanh thực tế có đợc nâng cao Xét từ ý nghĩa này, cải cách sáng tạo xí nghiệp t chủ nghĩa bớc tiến Nhng tính chất t chủ nghĩa xí nghiệp không thay đổi Không thế, mức độ lợi nhuận xí nghiệp lớn thu đợc qua cải cách tăng lên đồng thời, thu nhập tiền lơng công nhân, đặc biệt công nhân kiến thức nhân tài chuyên môn đợc nâng cao, nhng mức độ đợc nâng cao điều có nghĩa giá trị mà lao động công nhân tạo phần lớn rơi vào tay tập đoàn t lớn Mặc dù công nhân đợc giải phóng khỏi máy móc dây chuyền sản xuất nhng lại rơi vào mạng lới vi tính; họ đợc khuyến khích phát huy cao độ tinh thần chủ động tinh thần sáng tạo, nhng thành lao động sáng tạo họ lại bị bọn t chiếm đoạt nhiều hơn, quan hệ bóc lột bị bóc lột nội xí nghiệp bị che đậy cách khéo léo phơng thức quản lý văn hoá xí nghiệp Sự xuất trí thức khoa học-công nghệ cao thúc đẩy đời nhanh chóng mô hình chiếm lĩnh khai thác thị trờng quốc tế Đó quản lý tổng hợp thông qua máy vi tính loạt hoạt động sản xuất từ khâu đầu đến khâu cuối trình sản xuất sản phẩm Cùng với biến đổi mô hình quản lý xí nghiệp,c ông ty, tập đoàn thập kỷ qua, vai trò t tài nhà nớc t sản trình quản lý, chi phối hoạt động kinh tế xã hội chủ nghĩa t to lớn Sự biến đổi kết cấu tổ chức quyền lực dựa biến đổi kết cấu sở hữu ngày kết cấu mang tính gia tộc chế thống trị thông qua chế độ tham dự đợc thay kết cấu tập trung kiểu mạng lới chế uỷ nhiệm Sự điều chỉnh quan hệ phân phối Do thay đổi đối tợng quan hệ sản xuất nên quan hệ phân phối có thay đổi theo, nhng yếu tố trực tiếp phát triển lực lợng sản xuất dới tác động khoa học công nghệ Quan hệ phân phối trực tiếp thực lợi ích kinh tế cá nhân tham gia vào sản xuất Trớc hết thay đổi quan hệ phân phối t chủ nghĩa trớc kia, nguyên tắc tuyệt đối định trình phân phối lợi ích kinh tế theo tỷ lệ khối lợng t khối lợng sức lao động mà chủ thể bỏ Quan hệ phan phối không tính đến vai trò sáng tạo sức lao động trình sản 12 xuất giá trị cho xã hội, nắm tay khôi lợng t lớn định mức phân phối thu đợc mức lợi ích cao hơn; ngời có sức lao động để bán ngày nghèo đi, ngời không bán đợc sức lao động bị gạt nề xã hội Những ngời bán sức lao động ngời điều kiện, khả bán sức lao động lại chiếm đại phận dân c phận tiêu dùng chủ yếu định khối lợng cầu kinh tế t chủ nghĩa Nguyên tắc phân phối lợi ích không khuyến khích tạo điều kiện để tiêu dùng Cho nên sản xuất t chủ nghĩa vận động trạng thái cân đối sản xuấtc tiêu dùng dẫn đến tình trạng khủng hoảng ổn định trị, xã hội Chủ nghĩa t ngày với vai trò nhà nớc , t độc quyền thực điều chỉnh phân phối lợi ích kinh tế chủ thể kinh tế Nguyên nhân nhiều chủ thể tham gia vào sản xuất kinh doanh thị trờng nên phải có tơng quan lợi ích chủ thể có quan hệ chằng chịt, xoắn quện vào nhau, phụ thuộc lẫn Trong tơng lợi ích lao động nhà t chủ yếu để thực chất xã hội phơng thức sản xuất t chủ nghĩa Cơ cấu chi tiêu ngời công nhân đợc tăng lên đáng kể thực chủ trơng kích cầu cách nâng cao tiêu dùng tăng đầu t, việc nâng cao tiền lơng cải thiện đời sống cho công nhân không tổn hại đến lợi nhuận nhà t mà có lợi cho trình tái sản xuất mở rộng t chủ nghĩa, làm dịu mâu thuẫn t va lao động, thúc đẩy sản xuất lợi nhuận cho nhà nớc t bản, giữ môi trờng ổn định củng cố trị Tuy cấu chi tiêu ngời công nhân đáng kể nhng dù ngời lao động nhận đợc phần V nhà t nhận đợc phần m phần độc quyền Cách mạng khoa học công nghệ tạo tiền đề để nâng cao sản xuất mà tạo sơ vật chất để nâng cao mức sống ngời lao động Thực tế nớc t phát triển cho thấy tốc độ tăng lơng thực tế ngời lao động nhanh tốc độ tăng giá Cùng với việc tăng lơng đời sống công nhân đợc nâg cao làm cho kết cấu tiêu dùng công nhân có thay đổi lớn, tỉ lệ chi cho ăn, mặc giảm xuống , chi cho cải thiện đời sống tăng lên Việc sử dụng hàng tiêu dùng lâu bền tăng lên đợc cải thiện nhiều Nhng tơng quan việc nâng cao chất lợng sống ngời công nhân với việc nâng cao khối lợng lợi nhuận nhà t tơng quan chiều nhng không mức độ Thu nhập nhà t tăng nhanh thu nhập thực tế ngời lao động 13 Nh vậy, đời sống công nhân có đợc nâng lên, nhng chênh lệch thu nhập tài sản công nhân t tăng Việc tăng lơng thực tế, tăng mức sống công nhân nhằm tăng lên mức cầu hiệu có lợi cho trình tái sản xuất chủ nghĩa t mà Do lòng chủ nghĩa t chứa đựng xung đột gay gắt, chứa đựng khả khủng hoảng, đòi hỏi nhà nớc phải trực tiếp tham gia vào trính phân phối lợi ích Điều chỉnh quan hệ lợi ích nhà nớc đợc diễn tác động vào thị trờng sức lao động, thông qua quan hệ mua bán ngời bán ( ngời lao động) ngời mua ( nhà t bản) thị trờng biến động mối tơng quan nhà t ngời lao động, giới chủ ngời thợ, mối quan hệ vừa thống vừa mâu thuẫn thay cho đợc đòi hỏi nhà nớc cách quy định mức tối thiểu, độ dài ngày lao động, số ngày nghỉ việc năm, quy tắc sa thải, quy chế làm việc doanh nghiệp, phơng tiện bảo hộ; luật quy định pháp luật khác Sự can thiệp nhà nớc nhằm vào việc điều chỉnh nguồn cung cấp nhu cầu sử dụng sức lao động Việc điều chỉnh nguồn cung cấp sức lao động đợc ý đợc nâng cao số lợng, chất lợng lao động đáp ứng với yêu cầu phát triển trình đại hoá ngành, lĩnh vực kinh tế, phát triển khoa học công nghệ Nhà nớc thực đầu t nhằm nâng cao tri thức , trình độ cho ngời lao động thông qua việc tăng cờng đầu t mở rộng hình thức giáo dục đào tạo, thực xã hội hoá hình thức giáo dục, thực xã hội hoá hình thức giáo dục, giảm thuế doanh thu liên quan đến chi phí đào đạo, có sách u đãi, kích thích đội ngũ giáo viên nâng cao tay nghề gắn đào tạo với sản xuất việc điều chỉnh nhu cầu sử dụng sức lao động nhà nớc hớng vào việc kích thích tổng cầu sức lao động , tức kích thích việc mở rộng sản xuất , tạo việc làm để thu hút trở lại đội ngũ lao động bị sa thải Các giải pháp tập trung chủ yếu vào hớng sau: ổn định phát triển kinh tế, kích thích tiêu dùng, khuyến khích tăng đầu t đặc biệt đầu t sản xuât nhỏ vừa, nâng cao công suất máy móc thiết bị tạo điều kiện giảm thời gian lao động, qua mà giảm nhịp độ giãn thợ Những biến đổi quan hệ lợi ích chủ nghĩa t đại đem lại cải thiện đời sống ngời lao động tiến xã hộ nói chung Sở dĩ có tăng thêm nói chung trao đổi sản phẩm diễn ngày nhiều hơn, trao đổi làm cho dân c thành thị nông thôn, dân c khu vực địa lý khác khác vv tiếp xúc với 14 nhiều Sở dĩ có tăng thêm lại mật độ tập trung đông đúc giai cấp công nhân làm cho trình độ giác ngộ ý thức nhân phẩm giai cấp đợc nâng cao khiến họ đấu tranh thắng lợi chống xu hớng tham tàn chế độ t chủ nghĩa Nhu cầu đáng đợc thể rõ ràng lịch sử trình lịch sử phát triển chủ nghĩa t cho thấy việc chủ nghĩa t thực điều hoà lợi ích, nâng cao mức sống ngời lao động tợng biểu thích nghi nhằm xoá nhoà chất bóc lột chủ nghĩa t bản, làm dịu bớt mâu thuẫn vốn có lòng chủ nghĩa t Trong chủ nghĩa t đại, quan hệ sản xuất có điều chỉnh điều chỉnh theo hớng xã hội hoá sản xuất ngày tăng, cách thức giải mâu thuẫn tính chất xã hội sản xuất với hình thức chiếm hữu t nhân t chủ nghĩa Quan hệ sản xuất đợc giải theo hớng xã hội hoá ngày nhiều, quản lý dân chủ hơn, phân phối lợi ích ý tới ngời lao động đợc coi nguồn lực chủ yếu phát triển xã hội Đặc biệt, hình thức t độc quyền nhà nớc hình thức vận động quan hệ sản xuất t chủ nghĩa, kết trình xã hội hoá sản xuất chuẩn bị vật chất đầy đủ cho chủ nghĩa xã hội Sự điều chỉnh trình khách quan buộc nhà t nhà nớc t sản phải đa hình thức quan hệ sản xuất thích hợp, vừa để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo lợi ích t độc quyền, vừa để làm dịu bớt mâu thuẫn căng thẳng xã hội, trì phát triển chủ nghĩa t III Sự điều tiết kinh tế nhà nớc t sản đại Nguyên nhân điều tiết Đối phó với tình hình biến động kinh tế trị-xã hội diễn nhà nớc t Cụ thể khôi phục kinh tế sau chiến tranh để chạy đua kinh tế chuyển hớng hoạt động kinh tế sang hoạt động phục vụ quốc phòng để giành u quân quốc phòng, chủ nghĩa xã hội, giải mâu thuẫn luôn nảy sinh trình tái sản xuất, đặc biệt khủng hoảng thất nghiệp va khuyết tật kinh tế thị trờng Nguyên nhân sâu xa điều tiết kinh tế bắt nguồn từ phát triển nhanh chóng lực lợng sản xuất dới tác động cách mạng công nghệ Từ sau chiến tranh giới thứ II đến cách mạng khoa học công nghệ diễn nhanh chóng với đời hàng loạt ngành đòi hỏi quốc gia phải có chiến lợc phát triển kinh tế-xã hội, chiến lợc 15 khoa học công nghệ phát triển Tất điều có nhà nớc ngời đại biểu cho lợi ích giai cấp có lực lợng vật chất tầm nhìn chiến lợc giải đợc Với đà phát triển lực lợng sản xuất, trình quốc tế hoá sản xuất lu thông đợc đẩy mạnh, đặc biệt phân công hợp tác quốc tế mà công ty xuyên quốc gia lực lợng ngời đầu việc thực làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn mang tính quốc tế, đòi hỏi phải có nhà nớc đứng điều chỉnh Ngoài nhà nớc t sản có mâu thuẫn với nhà nớc xã hội chủ nghĩa Mục tiêu chế điều tiết Mục tiêu điều tiết kinh tế nhà nớc t độc quyền nhằm khắc phục khuyết tật kinh tế thị trờng t chủ nghĩa, định hớng cho phát triển-kinh tế xã hội nhằm tăng trởng kinh tế, đảm bảo tồn phát triển chủ nghĩa t Việc điều tiết kinh tế đợc dựa lý thuyết kinh tế định mà điển hình lý thuyết J.M.keynes (kênxơ) Đặc điểm lý thuyết Kenxơ khẳng định vai trò điều tiết nhà nớc, đồng thời ông xây dựng đợc mô hình điều chỉnh thông qua sách tài chính-tiền tệ theo hớng trọng cầu Các lý thuyết kinh tế sau Kenxơ dù có nét khác biệt, xong điểm cốt lõi dựa điều mà Kenxơ đề xớng, đặc biệt phân tích yếu tố kinh tế vĩ mô Ngày để thực điều tiết, nhà nớc t sản vận dụng cá tính thực dụng loại lý thuyết điều tiết khác Điều tiết kinh tế, nhà nớc t độc quyền thực tổ chức máy điều tiết Bộ máy tinh tế vá phức tạp song bao gồm quan lập pháp, hành pháp t pháp mặt nhân có tham gia đại biểu tập đoàn lớn quan chức nhà nớc Đồng thời bên cạnh máy có hàng loạt tiểu ban đợc tổ chức dới hình thức khác nhau, thực t vấn với hy vọng lai đờng lối theo mục tiêu riêng tổ chức độc quyền Cùng với máy điều tiết công cụ điều tiết loại nh công cụ hành chính, pháp luật, sách đòn bẩy kinh tế nhằm thực mục tiêu chiến lợc đợc hoạch định Cơ chế điều tiết chủ nghĩa t độc quyền nhà nớc kết hợp chế độc quyền cạnh tranh Nh biết nhờ chế kinh tế chủ nghĩa t bản, hay phơng thức tổ chức sản xuất t chủ nghĩa, 16 chế độ t hữu t sản đợc thực mặt kinh tế, tổng thể hình thức phơng pháp điều tiết đời sống kinh tế Trong chủ nghĩa t ngày nay, chế kinh tế đợc biểu thông qua ba hình thức Đó chế cạnh tranh tự do, chế độc quyền t nhân chế độc quyền nhà nớc Cơ chế cạnh tranh tự đợc hình thành bớc với việc tạo dựng sở vật chất kỹ thuật phơng thức sản xuất t chủ nghiã , với đặc điểm thống trị hoàn toàn thị trờng, không bị hạn chế gò ép phạm vi vĩ mô Nói cách khác theo quan điểm trờng phái cổ điển A.Smith, D.Ricardo để mặc cho ngời ta làm Với hình thành tổ chức độc quyền, chế cạnh tranh tự bị phá vỡ mảng thay vào chế độc quyền.V.I.Lênin tng nhận xét: cácten trở thành sơ toàn sở toàn đời sống kinh tế Các tổ chức độc quyền thoả thuận với điều kiện mua, bán, thị trờng tiêu thụ, xác định số lợng sản xuất quy định giá Đó không cạnh tranh tự ngời chủ tản mạn Một khâu quan trọng khác việc điều tiết theo chế độc quyền vai trò ngân hàng độc quyền Từ chỗ ngời trung gian bình thờng toán, ngân hàng đã trở thành ngời tổ chc hùng mạnh, nắm t tiền tệ phần lớn t liệu sản xuất Tuy nhiên chế độc quyền giai đoạn chủ nghĩa t độc quyền không làm nét chế kinh tế chủ nghĩa t nói chung, thân chủ nghĩa độc quyền kiến trúc thợng tầng xây dựng thêm sở chủ nghĩa t Sự phát triển chủ nghĩa t độc quyền nhà nớc không từ bỏ chế thị trờng chế độc quyền t nhân, mà làm phong phú thêm, phức tập thêm vốn có kinh tế t chủ nghĩa Sự điều tiết kinh tế chủ nghĩa t độc quyền nhà nớc khác đáng kể với chế độc quyền t nhân Nó kết hơp ba chế, hình thành nên hệ thống Với chế cấp vĩ mô trì việc tổ chức có kế hoạch, thực kế hoạch nội xí nghiệp Các yếu tố cung-cầu giá trị , giá có tác động nhà nớc vơi mức độ khác không gian, thời gian định đa vào yếu tố mang tính tổ chức, làm thay đổi đáng kể việc tổ chức đời sống kinh tế Do trạng thái vô phủ sản xuất tồn nhng bộc lộ bề mặt sản xuất Trên mc độ định, điều tiết theo kiểu độc quyền nhà nớc tạm thời tạo địa bàn cho phát triển lực lợng sản xuất xã hội Điều thể 17 rõ phát triển kinh tế t chủ nghĩa Song lại chứa đựng nhiều mâu thuẫn, hạn chế biểu rõ trầm trọng khủng hoảng cấu, lợng, nguyên liệu, làm cho trình tái sản xuất t chủ nghĩa bị trấn động, lợi nhuận t chủ nghĩa giảm sút, nhiều xí nghiệp phá sản dẫn đến tỉ lệ thất nghiệp cao Ngày nay, chế điều tiết theo kiểu độc quyền nhà nớc có thay đổi chế, máy theo hớng nhà nớc thị trờng nhiều; hớng điều tiết vào vĩ mô kể việc giải điều điết chừng mực định Nhng nhìn chung hiệu mang lại không nhiều nói bị khủng hoảng Biểu khủng hoảng khủng hoảng toàn cầu diễn vào 1991-1992 làm cho nhiều nớc t có mức tăng trởng âm điều làm cho nớc t phát triển lúng túng việc tìm kiếm mô hình điều chỉnh điều tiết nhà nớc t sản điều tiết mang tính thực dụng mặt chiến lợc Cơ chế điều tiêt nhà nớc t sản chế kết hợp thị trờng tự cạnh tranh với tính động t độc quyền t nhân Phơng hớng điều tiết mềm dẻo, linh hoạt với phạm vi rộng Chúng bao gồm nhiều lĩnh vực nh sách chống khủng hoảng chu kỳ, chống lạm phát, sách tăng trởng kinh tế, sách xã hội, sách kinh tế đối ngoại IV Sự biến đổi hệ thống kinh tế giới chủ nghĩa t ngày Sau đại chiến giới lần hai lực lợng sản xuất chủ nghĩa t phát triển mạnh, đặc điểm quan trọng kết cấu ngày chuyển dịch, nâng cấp nhanh ảnh hởng phân chia giới kinh tế Sự phân chia giới kinh tế đợc củng cố tăng cờng việc phân chia giới lãnh thổ.V.I.Lenin rằng: chủ nghĩa t phát triển cao, nguyên liệu thiếu thốn, cạnh tranh gay gắt việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu toàn giới riết, đấu tranh giành thuộc địa liệt Ngày phân chia giới kinh tế theo khu vực rõ ràng nhng lòng có chứa đựng tập đoàn xuyên quốc gia sản xuất hàng hoá độc quyền Trong thực tế hệ thống kinh tế t chủ nghĩa có mặt tất nơi, việc tất yếu nớc t đủ nguyên liệu cho sản xuất Nhng việc khai thác tài nguyên nớc khác để lại cho quốc gia nhiều vấn đề nói giống nh bãi giác t Các quốc gia 18 phát triển ngày phát triển nớc nghèo theo đuổi kịp nên có phân chia mặt kinh tế rõ ràng Sự phân chia giới mặt kinh tế liên minh chủ nghĩa t bản: xu hớng quốc tế hoá, toàn cầu hoá kinh tế ngày tăng bên cạnh xu hớng khu vực hoá kinh tế Tóm lại: Dù có biểu nhng chủ nghĩa t ngày chủ nghĩa t độc quyền Những biểu phát triển đặc điểm chủ nghĩa t độc quyền mà V.I.Lenin vạch từ năm đầu kỷ 20 Vai trò công ty xuyên quốc gia Các công ty xuyên quốc gia ngày đóng vai trò to lớn hệ thống kinh tế t ngày sản phẩm trình quốc tế hoá hình thức vận động quan hệ sản xuất điều kiện lực lợng sản xuất đợc quốc tế hoá sâu rộng công ty xuyên quốc gia chiếm lĩnh vị trí then chốt kinh tế giới Chúng kiểm soát 80% hoạt động nghiên cứu triển khai, 60% buôn bán quốc tế, 40% sản lợng công nghiệp, 90% lĩnh vực đầu t trực tiếp nớc Với tiềm lực kinh tế to lớn, hệ thống chi nhánh trải rộng khắp giới, công ty gắn kết phận cấu thành kinh tế giới, thực quốc tế hoá sản xuất lu thông cách sâu rộng, đồng thời thúc đẩy trình toàn cầu hoá kinh tế, vừa hợp tác vừa cạnh tranh dới hình thức mơi phong phú, đa dạng Nhng lại tiềm ẩn làm gay gắt thêm mâu thuẫn chủ nghĩa t phạm vi giới, mâu thuẫn nớc t phát triển, nớc phát triển phát triển ngày mở rộng sâu sắc thêm Quân hoá kinh tế Các nớc t phát triển có điều kiện phát triển loại vật chất dùng cho quân đại, có điều kiện xuất sang nớc khác bán quyền có hợp tác vật chất quân nớc t phát triển để chống phần tử khủng bố mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia thể địa vị thống trị quân Nguyên nhân sâu xa chiên tranh gân mà điển hình chiến tranh irắc nguyên nhân kinh tế cụ thể là: Do khan nguồn lực tự nhiên nớc t bản, đặc biệt nguồn lợng.Mặt khác tham vọng cờng quốc kinh tế muốn thống lĩnh giới 19 Thách thc chủ nghĩa t ngày Trớc phát triển lực lợng sản xuất, đặc biệt lĩnh vực khoa học công nghệ xã hội thông tin-số hoá xã hội đặt thách thức chủ nghĩa t ngày việc sở hữu quyền, tỉ lệ ngời thất nghiệp cao, nghèo đói, bệnh tật mới, thảm hoạ tự nhiên, ô nhiễm môi trờng sống Đòi hỏi chủ nghĩa t phải có sách cụ thể khắc phục thách thức thách thc lớn mâu thuẫn phơng thức sản xuất t với phơng thức sản xuất xã hội chủ nghĩa 20 Tài liệu tham khảo Giáo trình kinh tế trị Mác-Lênin Chủ nghĩa t ngày nay-Nhà xuất trị quốc gia 21 Mục Lục Trang Lời nói đầu .1 Chủ nghĩa t ngày biểu chủ nghĩa t độc quyền I Sự biến đổi lực lợng sản xuất Sự biến đổi yếu tố vật chất lực lợng sản xuất 2 Sự biến đổi cấu lao động II Sự điều chỉnh quan hệ sản xuất Sự biến đổi quan hệ sở hữu .6 a Chủ sở hữu b Hình thức sở hữu Sự điều chỉnh quan hệ tổ chức, quản lý 10 Sự điều chỉnh quan hệ phân phối 12 III Sự điều tiết kinh tế nhà nớc t sản đại 15 Nguyên nhân điều tiết .15 Mục tiêu chế điều tiết 16 IV Sự biến đổi hệ thống kinh tế giới chủ nghĩa t ngày 18 ảnh hởng phân chia giới kinh tế 18 Vai trò công ty xuyên quốc gia 19 Quân hoá kinh tế .19 Thách thc chủ nghĩa t ngày .20 Tài liệu tham khảo 21 22 [...] .. . tiêu của sự điều tiết kinh tế của nhà nớc t bản độc quyền là nhằm khắc phục những khuyết tật của kinh tế thị trờng t bản chủ nghĩa, định hớng cho sự phát triển -kinh tế xã hội nhằm tăng trởng kinh tế, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa t bản Việc điều tiết kinh tế đợc dựa trên những lý thuyết kinh tế nhất định mà điển hình là lý thuyết của J.M.keynes (kênxơ) Đặc điểm trong lý thuyết của Kenx .. . t bản tiền tệ và phần lớn t liệu sản xuất Tuy nhiên cơ chế độc quyền trong giai đoạn chủ nghĩa t bản độc quyền không làm mất đi những nét cơ bản của cơ chế kinh tế chủ nghĩa t bản nói chung, bởi vì bản thân chủ nghĩa độc quyền chỉ là kiến trúc thợng tầng xây dựng thêm trên những cơ sở của chủ nghĩa t bản Sự phát triển tiếp theo của chủ nghĩa t bản độc quyền nhà nớc không từ bỏ cơ chế thị trờng và c . .. tiết kinh tế của nhà nớc t sản hiện đại 15 1 Nguyên nhân của sự điều tiết .1 5 2 Mục tiêu và cơ chế điều tiết 16 IV Sự biến đổi trong hệ thống kinh tế thế giới của chủ nghĩa t bản ngày nay 18 1 ảnh hởng của sự phân chia thế giới về kinh tế 18 2 Vai trò của các công ty xuyên quốc gia 19 3 Quân sự hoá kinh tế .1 9 4 Thách thc của chủ nghĩa t bản ngày nay. .. nguyên nhân kinh tế cụ thể là: Do sự khan hiếm nguồn lực tự nhiên của các nớc t bản, đặc biệt là nguồn năng lợng.Mặt khác do sự tham vọng tột cùng của các cờng quốc kinh tế muốn thống lĩnh thế giới 19 4 Thách thc của chủ nghĩa t bản ngày nay Trớc sự phát triển của lực lợng sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực khoa học công nghệ xã hội thông tin-số hoá xã hội đã đặt ra thách thức của chủ nghĩa t bản ngày nay việc .. . giác của t bản Các quốc gia 18 phát triển ngày càng phát triển còn các nớc nghèo không thể theo đuổi kịp nên có sự phân chia về mặt kinh tế rất rõ ràng Sự phân chia thế giới về mặt kinh tế giữa các liên minh của chủ nghĩa t bản: xu hớng quốc tế hoá, toàn cầu hoá kinh tế ngày càng tăng bên cạnh xu hớng khu vực hoá nền kinh tế Tóm lại: Dù có những biểu hiện mới nhng chủ nghĩa t bản ngày nay vẫn là chủ nghĩa. .. động của t bản độc quyền t nhân Phơng hớng điều tiết mềm dẻo, linh hoạt với phạm vi rộng Chúng bao gồm nhiều lĩnh vực nh chính sách chống khủng hoảng chu kỳ, chống lạm phát, chính sách về tăng trởng kinh tế, chính sách xã hội, chính sách kinh tế đối ngoại IV Sự biến đổi trong hệ thống kinh tế thế giới của chủ nghĩa t bản ngày nay Sau đại chiến thế giới lần hai lực lợng sản xuất của chủ nghĩa t bản. .. vẫn là chủ nghĩa t bản độc quyền Những biểu hiện mới đó chỉ là sự phát triển của 5 đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa t bản độc quyền mà V.I.Lenin vạch ra từ những năm đầu thế kỷ 20 2 Vai trò của các công ty xuyên quốc gia Các công ty xuyên quốc gia ngày càng đóng vai trò to lớn trong hệ thống kinh tế t bản ngày nay bởi nó là sản phẩm của quá trình quốc tế hoá và là hình thức vận động mới của quan hệ sản xuất .. . t bản chủ nghĩa, 16 chế độ t hữu t sản đợc thực hiện về mặt kinh tế, là tổng thể các hình thức và phơng pháp điều tiết đời sống kinh tế Trong chủ nghĩa t bản ngày nay, cơ chế kinh tế đó đợc biểu hiện thông qua ba hình thức Đó là cơ chế cạnh tranh tự do, cơ chế độc quyền t nhân và cơ chế độc quyền nhà nớc Cơ chế cạnh tranh tự do đợc hình thành từng bớc cùng với việc tạo dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của. .. ích kinh tế giữa các chủ thể của nền kinh tế Nguyên nhân là do nhiều chủ thể tham gia vào sản xuất kinh doanh trên thị trờng nên phải có sự tơng quan giữa các lợi ích của các chủ thể có quan hệ chằng chịt, xoắn quện vào nhau, phụ thuộc lẫn nhau Trong đó tơng lợi ích giữa lao động và nhà t bản là cơ bản và chủ yếu để thực hiện bản chất xã hội của phơng thức sản xuất t bản chủ nghĩa Cơ cấu chi tiêu của. .. bản quyền, tỉ lệ ngời thất nghiệp cao, nghèo đói, bệnh tật mới, thảm hoạ tự nhiên, ô nhiễm môi trờng sống Đòi hỏi chủ nghĩa t bản phải có những chính sách cụ thể khắc phục những thách thức trên và thách thc lớn nhất là mâu thuẫn giữa phơng thức sản xuất t bản với phơng thức sản xuất xã hội chủ nghĩa 20 Tài liệu tham khảo 1 Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 Chủ nghĩa t bản ngày nay- Nhà xuất bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận cao học kinh tế chính trị đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày nay ., Tiểu luận cao học kinh tế chính trị đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày nay ., Tiểu luận cao học kinh tế chính trị đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày nay ., Sự điều chỉnh về quan hệ phân phối.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay