Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành khám chữa bệnh năm 2016

104 490 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:37

BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁM CHỮA BỆNH Đề số 1: Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Bình đẳng, công không kỳ thị, phân biệt đối xử người bệnh B Được tôn trọng tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng C Quản lý thống việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng hành nghề giấy phép hoạt động D Từ chối cố ý chậm cấp cứu người bệnh Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Trạm y tế khám chữa bệnh thuốc nam B Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh trường hợp cấp cứu C Phát triển công tác y tế học đường D Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh trường hợp cấp cứu, trẻ em tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Người hành nghề phải đào tạo liên tục B Kịp thời tuân thủ quy định chuyên môn kỹ thuật C Cho thuê, cho mượn chứng hành nghề D Cung cấp thông tin giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Người có tiền ưu tiên khám bệnh trước B Phát triển hệ thống bác sỹ gia đình C Tôn trọng, hợp tác bảo vệ người hành nghề làm nhiệm vụ D Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh Câu Chính sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A.Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế B.Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh trường hợp cấp cứu C Phát triển công tác y tế học đường D Câu a, b, c Câu Chính sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Ưu tiên khám bệnh theo ngành nghề B Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khám bệnh, chữa bệnh C Phòng chống tai nạn thương tích nhiệm vụ hàng đầu D Được hành nghề Pháp luật không cấm Câu Chính sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng hành nghề giấy phép hoạt động nhiệm vụ Bộ Y tế B Các phòng y tế phải cung cấp thông tin giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh C Người bệnh điều trị ngoại trú phải lập hồ sơ bệnh án D Kết hợp y học đại với y học cổ truyền khám bệnh, chữa bệnh Câu Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành vi sau bị cấm: A Người hành nghề y học cổ truyền bán thuốc y học cổ truyền cho người bệnh B Từ chối cố ý chậm cấp cứu người bệnh C Tham gia khám chữa bệnh D Câu a, b, c Câu Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành vi sau bị cấm: A Trạm y tế xã nơi bác sỹ, y sỹ kê đơn thuốc B Cho người bệnh biết giá dịch vụ khám chữa bệnh C Khám bệnh, chữa bệnh chứng hành nghề D Tham gia khám chữa bệnh Câu 10 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành vi sau bị cấm: A Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng hành nghề giấy phép hoạt động B Bác sỹ đông y, y sỹ đông y, lương y người có thuốc gia truyền bán thuốc cho người bệnh C Tư vấn sức khoẻ cho người bệnh theo phạm vị ghi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh D Câu a, b, c Câu 11 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định quyền tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm A Được tôn trọng tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng B Không bị phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội C.Câu a, b D Câu a, b sai Câu 12 Quyền lựa chọn theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro xảy để lựa chọn phương pháp chẩn đoán điều trị B Chấp nhận từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học khám bệnh, chữa bệnh C Lựa chọn người đại diện để thực bảo vệ quyền, nghĩa vụ khám bệnh, chữa bệnh D Câu a, b, c Câu 13 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, nghĩa vụ chấp hành quy định khám bệnh, chữa bệnh người bệnh A Cung cấp trung thực thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe mình, hợp tác đầy đủ với người hành nghề sở khám bệnh, chữa bệnh B Chấp hành yêu cầu người nhà chấp hành nội quy sở khám bệnh, chữa bệnh, quy định pháp luật khám bệnh, chữa bệnh C Chấp hành định chẩn đoán, điều trị người hành nghề mà yêu cầu khác D Câu a, b Câu 14 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh người xin cấp chứng hành nghề bao gồm A Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên B Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, lương y C Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, lương y, dược sỹ D Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, lương y, người có thuốc gia truyền có phương pháp chữa bệnh gia truyền Câu 15 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh điều kiện để cấp chứng hành nghề người Việt Nam phải có văn bằng, giấy chứng nhận sau phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: A Văn chuyên môn liên quan đến y tế cấp công nhận Việt Nam B Giấy chứng nhận lương y C Giấy chứng nhận người có thuốc gia truyền có phương pháp chữa bệnh gia truyền D Câu a, b, c Câu 16 Bác sĩ tốt nghiệp trước cấp chứng hành nghề, phải qua thời gian thực hành là: A 18 tháng thực hành bệnh viện viện nghiện cứu có giường bệnh B 18 tháng thực hành sở khám chữa bệnh C 18 tháng thực hành bệnh viện D 18 tháng thực hành bệnh viện, trạm y tế, phòng khám đa khoa Câu 17 Y sĩ tốt nghiệp trước cấp chứng hành nghề, phải qua thời gian thực hành là: A 12 tháng thực hành sở khám chữa bệnh B tháng thực hành sở khám chữa bệnh C 12 tháng thực hành bệnh viện D tháng thực hành bệnh viện, trạm y tế, phòng khám đa khoa Câu 18 Điều dưỡng viên tốt nghiệp trước cấp chứng hành nghề, phải qua thời gian thực hành A tháng thực hành bệnh viện, viện nghiện cứu có giường bệnh B tháng thực hành sở khám bệnh, chữa bệnh C tháng thực hành bệnh viện, viện nghiên cứu D tháng thực hành bệnh viện, trạm y tế, phòng khám đa khoa Câu 19 Chức của Sở Y tế Quảng Bình quy định Quyết định số 18/2009/QĐUBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh : A Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực chức quản lý nhà nước chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân B Thực công tác Y tế dự phòng C Quản lý nhà nước về dân số và bảo hiểm xã hội D Thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu công tác khám bệnh, chữa bệnh Câu 20 Sở Y tế chịu sự đạo, hướng dẫn, tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Bộ Y tế C Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh D Cục Khám Chữa bệnh Câu 21 Sở Y tế chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Bộ Nội vụ C Bộ Y tế D Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ Câu 22 Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Quảng Bình về lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh: A Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế sách phát triển nguồn nhân lực y tế địa bàn tỉnh B Quản lý trường đào tạo cán y tế theo phân công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh C Đào tạo cán bộ y tế có trình độ đại học và sau đại học để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của ngành D Cả A và B Câu 23 Nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lính vực dược, mỹ phẩm quy định Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Hướng dẫn triển khai giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm địa bàn Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; B Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực kinh doanh thuốc bệnh viện nhiệm vụ khác theo thẩm quyền phân cấp C Quy định giá thuốc, công tác đấu thầu thuốc theo quy định pháp luật; D A, B C Câu 24 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của: A Bộ Y tế B Sở Y tế C Phòng Y tế D Cả B và C Câu 25 Phòng Y tế là quan chuyên môn thuộc: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Sở Y tế C Uỷ ban nhân dân cấp huyện D Cả B và C Đề số Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Bình đẳng, công không kỳ thị, phân biệt đối xử người bệnh B Được tôn trọng tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng C Quản lý thống việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng hành nghề giấy phép hoạt động D Từ chối cố ý chậm cấp cứu người bệnh Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Trạm y tế khám chữa bệnh thuốc nam B Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh trường hợp cấp cứu C Phát triển công tác y tế học đường D Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh trường hợp cấp cứu, trẻ em tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Người hành nghề phải đào tạo liên tục B Kịp thời tuân thủ quy định chuyên môn kỹ thuật C Cho thuê, cho mượn chứng hành nghề D Cung cấp thông tin giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Người có tiền ưu tiên khám bệnh trước B Phát triển hệ thống bác sỹ gia đình C Tôn trọng, hợp tác bảo vệ người hành nghề làm nhiệm vụ D Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh Câu Chính sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A.Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế B.Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh trường hợp cấp cứu C Phát triển công tác y tế học đường D Câu a, b, c Câu Chính sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Ưu tiên khám bệnh theo ngành nghề B Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khám bệnh, chữa bệnh C Phòng chống tai nạn thương tích nhiệm vụ hàng đầu D Được hành nghề Pháp luật không cấm Câu Chính sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng hành nghề giấy phép hoạt động nhiệm vụ Bộ Y tế B Các phòng y tế phải cung cấp thông tin giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh C Người bệnh điều trị ngoại trú phải lập hồ sơ bệnh án D Kết hợp y học đại với y học cổ truyền khám bệnh, chữa bệnh Câu Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành vi sau bị cấm: A Người hành nghề y học cổ truyền bán thuốc y học cổ truyền cho người bệnh B Từ chối cố ý chậm cấp cứu người bệnh C Tham gia khám chữa bệnh D Câu a, b, c Câu Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành vi sau bị cấm: A Trạm y tế xã nơi bác sỹ, y sỹ kê đơn thuốc B Cho người bệnh biết giá dịch vụ khám chữa bệnh C Khám bệnh, chữa bệnh chứng hành nghề D Tham gia khám chữa bệnh Câu 10 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành vi sau bị cấm: A Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng hành nghề giấy phép hoạt động B Bác sỹ đông y, y sỹ đông y, lương y người có thuốc gia truyền bán thuốc cho người bệnh C Tư vấn sức khoẻ cho người bệnh theo phạm vị ghi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh D Câu a, b, c Câu 11 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định quyền tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm A Được tôn trọng tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng B Không bị phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội C.Câu a, b D Câu a, b sai Câu 12 Quyền lựa chọn theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro xảy để lựa chọn phương pháp chẩn đoán điều trị B Chấp nhận từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học khám bệnh, chữa bệnh C Lựa chọn người đại diện để thực bảo vệ quyền, nghĩa vụ khám bệnh, chữa bệnh D Câu a, b, c Câu 13 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, nghĩa vụ chấp hành quy định khám bệnh, chữa bệnh người bệnh A Cung cấp trung thực thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe mình, hợp tác đầy đủ với người hành nghề sở khám bệnh, chữa bệnh B Chấp hành yêu cầu người nhà chấp hành nội quy sở khám bệnh, chữa bệnh, quy định pháp luật khám bệnh, chữa bệnh C Chấp hành định chẩn đoán, điều trị người hành nghề mà yêu cầu khác D Câu a, b Câu 14 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh người xin cấp chứng hành nghề bao gồm A Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên B Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, lương y C Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, lương y, dược sỹ D Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, lương y, người có thuốc gia truyền có phương pháp chữa bệnh gia truyền Câu 15 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh điều kiện để cấp chứng hành nghề người Việt Nam phải có văn bằng, giấy chứng nhận sau phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: A Văn chuyên môn liên quan đến y tế cấp công nhận Việt Nam B Giấy chứng nhận lương y C Giấy chứng nhận người có thuốc gia truyền có phương pháp chữa bệnh gia truyền D Câu a, b, c Câu 16 Bác sĩ tốt nghiệp trước cấp chứng hành nghề, phải qua thời gian thực hành là: A 18 tháng thực hành bệnh viện viện nghiện cứu có giường bệnh B 18 tháng thực hành sở khám chữa bệnh C 18 tháng thực hành bệnh viện D 18 tháng thực hành bệnh viện, trạm y tế, phòng khám đa khoa Câu 17 Y sĩ tốt nghiệp trước cấp chứng hành nghề, phải qua thời gian thực hành là: A 12 tháng thực hành sở khám chữa bệnh B tháng thực hành sở khám chữa bệnh C 12 tháng thực hành bệnh viện D tháng thực hành bệnh viện, trạm y tế, phòng khám đa khoa Câu 18 Điều dưỡng viên tốt nghiệp trước cấp chứng hành nghề, phải qua thời gian thực hành A tháng thực hành bệnh viện, viện nghiện cứu có giường bệnh B tháng thực hành sở khám bệnh, chữa bệnh C tháng thực hành bệnh viện, viện nghiên cứu D tháng thực hành bệnh viện, trạm y tế, phòng khám đa khoa Câu 19 Sở Y tế chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Bộ Nội vụ C Bộ Y tế D Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ Câu 20 Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Quảng Bình về lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh: A Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế sách phát triển nguồn nhân lực y tế địa bàn tỉnh B Quản lý trường đào tạo cán y tế theo phân công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh C Đào tạo cán bộ y tế có trình độ đại học và sau đại học để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của ngành D Cả A và B Câu 21 Nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lính vực dược, mỹ phẩm quy định Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Hướng dẫn triển khai giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm địa bàn Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; B Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực kinh doanh thuốc bệnh viện nhiệm vụ khác theo thẩm quyền phân cấp C Quy định giá thuốc, công tác đấu thầu thuốc theo quy định pháp luật; D A, B C Câu 22 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của: A Bộ Y tế B Sở Y tế C Phòng Y tế D Cả B và C Câu 23 Phòng Y tế là quan chuyên môn thuộc: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Sở Y tế C Uỷ ban nhân dân cấp huyện D Cả B và C Câu 24 Chức nào sau là chức của Phòng Y tế: A Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực chức quản lý nhà nước y tế địa bàn huyện B Quản lý các bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng địa bàn huyện C Tham mưu, giúp Sở Y tế thực chức quản lý nhà nước y tế địa bàn huyện D Tham mưu, giúp Sở Y tế quản lý các bệnh viện và Trung tâm y tế dự phòng đại bàn huyện Câu 25 Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng y tế theo quy định Thông tư số 51/2015/TTLTBYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức, mối quan hệ công tác tổ chức, đơn vị nghiệp trực thuộc Sở B Quản lý tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật phân công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh C Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực y tế theo quy định pháp luật D Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực giao quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Đề số 3: Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Bình đẳng, công không kỳ thị, phân biệt đối xử người bệnh B Được tôn trọng tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng C Quản lý thống việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng hành nghề giấy phép hoạt động D Từ chối cố ý chậm cấp cứu người bệnh Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Trạm y tế khám chữa bệnh thuốc nam B Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh trường hợp cấp cứu C Phát triển công tác y tế học đường D Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh trường hợp cấp cứu, trẻ em tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Người hành nghề phải đào tạo liên tục B Kịp thời tuân thủ quy định chuyên môn kỹ thuật C Cho thuê, cho mượn chứng hành nghề D Cung cấp thông tin giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Người có tiền ưu tiên khám bệnh trước B Phát triển hệ thống bác sỹ gia đình C Tôn trọng, hợp tác bảo vệ người hành nghề làm nhiệm vụ D Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh Câu Chính sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A.Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế B.Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh trường hợp cấp cứu C Phát triển công tác y tế học đường D Câu a, b, c Câu Chính sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Ưu tiên khám bệnh theo ngành nghề B Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khám bệnh, chữa bệnh C Phòng chống tai nạn thương tích nhiệm vụ hàng đầu D Được hành nghề Pháp luật không cấm Câu Chính sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng hành nghề giấy phép hoạt động nhiệm vụ Bộ Y tế 10 B Đơn đề nghị cấp chứng hành nghề; văn giấy chứng nhận trình độ chuyên môn; văn xác nhận trình thực hành; giấy chứng nhận đủ sức khỏe; sơ yếu lý lịch C Đơn đề nghị cấp chứng hành nghề; văn giấy chứng nhận trình độ chuyên môn; văn xác nhận trình thực hành; giấy chứng nhận đủ sức khỏe; phiếu lý lịch tư pháp; sơ yếu lý lịch D Câu a, b, c Câu Theo luật Khám bệnh, chữa bệnh quyền hành nghề bao gồm A Chỉ chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho sở khám bệnh, chữa bệnh B Được chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho sở khám bệnh, chữa bệnh C Được chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho sở khám bệnh, chữa bệnh D Câu a, b, c Câu 10 Theo luật Khám bệnh, chữa bệnh, quyền hành nghề bao gồm A Được hành nghề theo phạm vi hoạt động chuyên môn ghi chứng hành nghề B Được định chịu trách nhiệm chẩn đoán, phương pháp điều trị bệnh phạm vi hoạt động chuyên môn ghi chứng hành nghề C Được tham gia tổ chức xã hội – nghề nghiệp D Câu a, b, c Câu 11 Theo luật Khám bệnh, chữa bệnh, quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh: A Sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc người bệnh đến cấp cứu B Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh việc khám bệnh, chữa bệnh trái với quy định pháp luật đạo đức nghề nghiệp C Khi người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm D Câu a, b, c Câu 12 Theo luật Khám bệnh, chữa bệnh, quyền nâng cao lực chuyên môn A Được đào tạo, đào tạo lại cập nhật kiến thức y khoa liên tục phù hợp với trình độ chuyên môn hành nghề B Được tham gia bồi dưỡng, trao đổi thông tin chuyên môn, kiến thức pháp luật y tế C Câu a, b D Câu a, b sai Câu 13 Theo luật Khám bệnh, chữa bệnh, quyền bảo vệ xảy tai biến người bệnh 90 A Được pháp luật bảo vệ chịu trách nhiệm thực phạm vị chuyên môn kỹ thuật cho phép B Được pháp luật bảo vệ chịu trách nhiệm thực quy định chuyên môn kỹ thuật mà xảy tai biến C Được pháp luật bảo vệ chịu trách nhiệm không thực biện pháp chống sốc phản vệ D Câu a, b, c Câu 14 Quyền bảo đảm an toàn hành nghề A Được trang bị phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động để phòng ngừa, giảm thiểu nguy lây nhiễm, tai nạn liên quan đến nghề nghiệp B Được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, thân thể C Trường hợp bị người khác đe dọa đến tính mạng, người hành nghề phép tạm lánh khỏi nơi làm việc, sau phải báo cáo với người đứng đầu sở khám bệnh, chữa bệnh quyền nơi gần D Câu a, b, c Câu 15 Nghĩa vụ người hành nghề người bệnh A Tôn trọng quyền người bệnh, có thái độ ân cần, hòa nhã với người bệnh B Đối xử bình đẳng với người bệnh, không để lợi ích cá nhân hay phân biệt đối xử ảnh hưởng đến định chuyên môn C Chỉ yêu cầu người bệnh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh niêm yết công khai theo quy định pháp luật D Câu a, b, c Câu 16 Nghĩa vụ người hành nghề đồng nghiệp A Thực quy định chuyên môn kỹ thuật B Bảo vệ danh dự, uy tín đồng nghiệp C Tham gia giám sát lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp người hành nghề khác D Câu a, b, c Câu 17 Theo luật Khám bệnh, chữa bệnh thời gian lưu giữ hồ sơ bệnh án tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt bệnh viện là: A năm B 10 năm C 15 năm D 20 năm Câu 18 Theo luật Khám bệnh, chữa bệnh thời gian lưu giữ hồ sơ bệnh án tử vong bệnh viện là: A năm B 10 năm C 15 năm D 20 năm Câu 19 Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Quảng Bình khám, chữa bệnh và phục hồi chức quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh: A Cấp, đình thu hồi chứng hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định pháp luật theo phân cấp 91 B Quản lý các bệnh viện tư nhân, phòng khám tư nhân địa bàn C Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, tra xử lý vi phạm khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện trung ương và bệnh viện tư nhân hoạt động địa bàn D Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định điều kiện hành nghề y tế địa bàn huyện theo quy định pháp luật theo phân cấp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Câu 20 Phòng Y tế chịu đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tra chuyên môn, nghiệp vụ của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Ủy ban nhân dân cấp huyện C Sở Y tế D Cả A, B và C đúng Câu 21 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế về bảo hiểm y tế: A Tổ chức triển khai thực quy định pháp luật bảo hiểm y tế; B Kiểm tra, tra xử lý vi phạm pháp luật bảo hiểm y tế C Phân phối Bảo hiểm y tế đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở D Cả A và B đúng Câu 22 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh quy định Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế về Y học cổ truyền: A Tổ chức thực việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược đại phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học sản xuất thuốc y dược cổ truyền địa phương; B Hướng dẫn, kiểm tra, tra xử lý vi phạm việc thực pháp luật y dược cổ truyền địa bàn tỉnh; C Trình Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp, đình thu hồi chứng hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định pháp luật theo phân cấp D Cả A và B đúng Câu 23 Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định Nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực dược, mỹ phẩm: A Hướng dẫn triển khai giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm địa bàn Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; B Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp, đình chỉ, thu hồi chứng hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo quy định pháp luật; C Thực quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định pháp luật; D Cả A, B C 92 Câu 24 Số lượng tổ chức tham mưu tổng hợp chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế theo quy định Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Không phòng B Không phòng C Không phòng D Tùy theo tính chất, đặc điểm, yêu cầu để định số phòng cho phù hợp Câu 25 Số lượng phòng Chi cục thuộc Sở Y tế theo quy định Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Không phòng B Không phòng C Không phòng D Tùy theo tính chất, đặc điểm, yêu cầu để định số phòng cho phù hợp Đề số 20 93 Câu Nghĩa vụ người hành nghề đồng nghiệp A Thực quy định chuyên môn kỹ thuật B Bảo vệ danh dự, uy tín đồng nghiệp C Tham gia giám sát lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp người hành nghề khác D Câu a, b, c Câu Nghĩa vụ người hành nghề xã hội A Tham gia bảo vệ giáo dục sức khỏe cộng đồng B Tham gia giám sát lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp người hành nghề kháC C Chấp hành định huy động quan nhà nước có thẩm quyền có thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm D Câu a, b, c Câu Theo luật Khám bệnh, chữa bệnh thời gian lưu giữ hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú bệnh viện là: A năm B 10 năm C 15 năm D 20 năm Câu Theo luật Khám bệnh, chữa bệnh thời gian lưu giữ hồ sơ bệnh án tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt bệnh viện là: A năm B 10 năm C 15 năm D 20 năm Câu Theo luật Khám bệnh, chữa bệnh thời gian lưu giữ hồ sơ bệnh án tử vong bệnh viện là: A năm B 10 năm C 15 năm D 20 năm Câu Việc chẩn đoán bệnh, định phương pháp điều trị kê đơn thuốc phải bảo đảm nguyên tắc sau đây: A Dựa kết khám lâm sàng, kết hợp với yếu tố tiền sử bệnh, gia đình, nghề nghiệp dịch tễ B Dựa kết khám lâm sàng, kiểm tra cận lâm sàng C Dựa kết khám lâm sàng, kiểm tra cận lâm sàng, kết hợp với yếu tố tiền sử bệnh, gia đình, nghề nghiệp dịch tễ D Dựa kết khám lâm sàng, kiểm tra cận lâm sàng, kết hợp với yếu tố tiền sử bệnh, nghề nghiệp dịch tễ Câu Những hình thức hội chẩn là: A Hội chẩn khoa; B Hội chẩn liên sở khám bệnh, chữa bệnh; C Hội chẩn từ xa công nghệ thông tin; D Câu a, b, c Câu Điều trị ngoại trú thực trường hợp sau đây: A Người bệnh đến cấp cứu B Người bệnh sau điều trị nội trú ổn định phải theo dõi điều trị tiếp sau khỏi sở khám bệnh, chữa bệnh C Câu a, b D Câu a, b sai 94 Câu Các trường hợp sau phải chuyển sở khám bệnh, chữa bệnh A Bệnh vượt khả điều trị điều kiện vật chất sở khám bệnh, chữa bệnh; B Bệnh không phù hợp với phân tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định Bộ trưởng Bộ Y tế; C Theo yêu cầu người bệnh D Câu a, b, c Câu 10 Trực bệnh viện bao gồm: A Trực lãnh đạo, trực lâm sàng, trực cận lâm sàng trực hậu cần, bảo vệ B Trực lãnh đạo, trực lâm sàng, trực cận lâm sàng trực hậu cần C Trực lãnh đạo, trực lâm sàng, trực cận lâm sàng D Trực lâm sàng, trực cận lâm sàng trực hậu cần, bảo vệ Câu 11 Chứng hành nghề bị thu hồi trường hợp sau đây: A Chứng hành nghề có nội dung trái pháp luật; B Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục thời gian 02 năm liên tiếp C Câu a, b D Câu a, b sai Câu 12 Chứng hành nghề bị thu hồi trường hợp sau đây: A Người hành nghề học chuyên khoa tháng B Người hành nghề không hành nghề thời hạn 02 năm liên tục C Câu a, b D Câu a, b sai Câu 13 Chứng hành nghề bị thu hồi trường hợp sau đây: A Người hành nghề không cập nhật y khoa liên tục 18 tháng B Người hành nghề học chuyên khoa 12 tháng C Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề D Câu a, b Câu 14 Nội dung giấy phép hoạt động bao gồm: A Tên, hình thức tổ chức, địa điểm hoạt động; B Phạm vi hoạt động chuyên môn; C Thời gian làm việc ngày D Câu a, b, c Câu 15 Giấy phép hoạt động sở khám bệnh, chữa bệnh bị thu hồi trường hợp sau A Sau tháng, kể từ ngày cấp giấy phép hoạt động mà sở khám bệnh, chữa bệnh không hoạt động 95 B Sau tháng, kể từ ngày cấp giấy phép hoạt động mà sở khám bệnh, chữa bệnh không hoạt động C Sau 12 tháng, kể từ ngày cấp giấy phép hoạt động mà sở khám bệnh, chữa bệnh không hoạt động D Sau 18 tháng, kể từ ngày cấp giấy phép hoạt động mà sở khám bệnh, chữa bệnh không hoạt động Câu 16 Phòng khám đa khoa quan sau địa bàn cấp giấy phép hoạt động A Bộ Y tế B Sở Y tế C Phòng Y tế D Câu a, b, c Câu 17 Chứng người hành nghề y bệnh viện trung ương đóng địa bàn quan sau cấp: A Bộ Y tế B Sở Y tế C Phòng Y tế D Câu a, b, c Câu 18 Chứng người hành nghề y bệnh viện đa khoa tuyến huyện quan sau địa bàn cấp: A Bộ Y tế B Sở Y tế C Phòng Y tế D Câu a, b, c Câu 19 Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Quảng Bình khám, chữa bệnh và phục hồi chức quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh: A Cấp, đình thu hồi chứng hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định pháp luật theo phân cấp B Quản lý các bệnh viện tư nhân, phòng khám tư nhân địa bàn C Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, tra xử lý vi phạm khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện trung ương và bệnh viện tư nhân hoạt động địa bàn D Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định điều kiện hành nghề y tế địa bàn huyện theo quy định pháp luật theo phân cấp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Câu 20 Phòng Y tế chịu đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tra chuyên môn, nghiệp vụ của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Ủy ban nhân dân cấp huyện C Sở Y tế D Cả A, B và C đúng Câu 21 Số lượng Chi cục trực thuộc Sở Y tế: A B C D Câu 22 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế về bảo hiểm y tế: A Tổ chức triển khai thực quy định pháp luật bảo hiểm y tế; B Kiểm tra, tra xử lý vi phạm pháp luật bảo hiểm y tế C Phân phối Bảo hiểm y tế đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở D Cả A và B đúng 96 Câu 23 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh quy định Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế về Y học cổ truyền: A Tổ chức thực việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược đại phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học sản xuất thuốc y dược cổ truyền địa phương; B Hướng dẫn, kiểm tra, tra xử lý vi phạm việc thực pháp luật y dược cổ truyền địa bàn tỉnh; C Trình Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp, đình thu hồi chứng hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định pháp luật theo phân cấp D Cả A và B đúng Câu 24 Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định Nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực dược, mỹ phẩm: A Hướng dẫn triển khai giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm địa bàn Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; B Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp, đình chỉ, thu hồi chứng hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo quy định pháp luật; C Thực quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định pháp luật; D Cả A, B C Câu 25 Số lượng tổ chức tham mưu tổng hợp chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế theo quy định Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Không phòng B Không phòng C Không phòng D Tùy theo tính chất, đặc điểm, yêu cầu để định số phòng cho phù hợp ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁM CHỮA BỆNH 97 Đề thi số 1: Câu 1: Nêu nguyên tắc hành nghề sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Nêu quyền người bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Hãy nêu việc phải làm Ứng xử công chức, viên chức y tế người bệnh điều trị nội trú người bệnh viện chuyển tuyến sở khám bệnh, chữa bệnh? (30 điểm) Đề thi số 2: Câu Nêu nguyên tắc hành nghề sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Nêu nghĩa vụ người bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y tế dự phòng; Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh (30 điểm) Đề thi số 3: Câu Nêu nguyên tắc hành nghề sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Các quy định Luật khám bệnh chữa bệnh quyền người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y học cổ truyền; Thuốc mỹ phẩm; An toàn Vệ sinh thực phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) 98 Đề thi số 4: Câu Nêu quyền người bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Các quy định Luật khám bệnh chữa bệnh nghĩa vụ người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ( 35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực: Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Sức khỏe sinh sản; Thuốc mỹ phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 5: Câu Nêu quyền người bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Trình bày nội dung hành vi bị cấm Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ quyền hạn Phòng Y tế quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 6: Câu Nêu nghĩa vụ người bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Các trường hợp bị thu hồi chứng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y dược cổ truyền, Y tế dự phòng quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 7: Câu Các quy định Luật khám bệnh chữa bệnh quyền người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu 2: Các hình thức tổ chức sở khám bệnh, chữa bệnh quy định Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 Chính phủ (35 điểm) 99 Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Dược mỹ phẩm, An toàn thực phẩm quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLTBYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 8: Câu Các quy định Luật khám bệnh chữa bệnh quyền người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Hãy nêu quy định thời gian thực hành trước cấp chứng hành nghề Bác sỹ, Y sĩ quy định Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Khám bệnh, chữa bệnh Phục hồi chức năng; Y Dược cổ truyền quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 9: Câu Các quy định Luật khám bệnh chữa bệnh nghĩa vụ người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Câu 10.Quy định thời gian thực hành trước cấp chứng hành nghề Y sỹ; kỹ thuật viên; điều dưỡng viên; hộ sinh viên quy định Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 (35 điểm) Câu Hãy nêu việc phải làm việc không làm Ứng xử công chức, viên chức y tế thi hành công vụ, nhiệm vụ giao? (30 điểm) Đề thi số 10: Câu Các quy định Luật khám bệnh chữa bệnh nghĩa vụ người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Các hình thức tổ chức sở khám bệnh, chữa bệnh quy định Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 Chính phủ (35 điểm ) Câu Hãy nêu việc phải làm việc không làm Ứng xử công chức, viên chức y tế đồng nghiệp? Các hình thức khen thưởng thực Quy tắc ứng xử Thủ trưởng sở y tế định? (30 điểm) 100 Đề thi số 11: Câu Trình bày nội dung hành vi bị cấm Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Mục đích yêu cầu việc triển khai thực kế hoạch đổi phong cách, thái độ phục vụ cán y tế hướng tới hài lòng người bệnh quy định Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 Bộ Y tế (35 điểm) Câu Hãy nêu việc phải làm việc không làm Ứng xử công chức, viên chức y tế quan, tổ chức, cá nhân? Các hình thức khen thưởng thực Quy tắc ứng xử Thủ trưởng sở y tế định? (30 điểm) Đề thi số 12: Câu Trình bày nội dung hành vi bị cấm Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Trình bày việc thực “đường dây nóng” theo Chỉ thị số 09/CT-BYT6 trì, củng cố hòm thư góp ý quy định Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 Bộ Y tế (35 điểm) Câu Hãy nêu việc phải làm Ứng xử công chức, viên chức y tế người đến khám bệnh người bệnh điều trị nội trú sở khám bệnh, chữa bệnh? (30 điểm) Đề thi số 13: Câu Các quy định Luật khám bệnh chữa bệnh nghĩa vụ người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Mục đích yêu cầu việc triển khai thực kế hoạch đổi phong cách, thái độ phục vụ cán y tế hướng tới hài lòng người bệnh quy định Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 Bộ Y tế (35 điểm) 101 Câu Hãy nêu việc phải làm việc không làm ứng xử lãnh đạo, quản lý sở y tế? (30 điểm) Đề thi số 14: Câu Trình bày nội dung hành vi bị cấm Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Các hình thức tổ chức sở khám bệnh, chữa bệnh quy định Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 Chính phủ (35 điểm) Câu Trách nhiệm Thủ trưởng sở y tế việc thực Quy định quy tắc ứng xử? (30 điểm) Đề thi số 15: Câu Các hình thức tổ chức sở khám bệnh, chữa bệnh quy định Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 Chính phủ (35 điểm) Câu Mục đích yêu cầu việc triển khai thực kế hoạch đổi phong cách, thái độ phục vụ cán y tế hướng tới hài lòng người bệnh quy định Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 Bộ Y tế (35 điểm) Câu Trách nhiệm công chức, viên chức y tế việc thực Quy định quy tắc ứng xử hình thức khen thưởng thực Quy tắc ứng xử Thủ trưởng sở y tế định quy định Thông tư 07/2014/TT-BYT? (30 điểm) Đề thi số 16: Câu Các hình thức tổ chức sở khám bệnh, chữa bệnh quy định Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 Chính phủ (35 điểm) Câu Trình bày việc thực “đường dây nóng” theo Chỉ thị số 09/CT-BYT6 trì, củng cố hòm thư góp ý quy định Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 Bộ Y tế (35 điểm) 102 Câu Hãy nêu việc phải làm Ứng xử công chức, viên chức y tế người bệnh điều trị nội trú người bệnh viện chuyển tuyến sở khám bệnh, chữa bệnh? (30 điểm) Đề thi số 17: Câu Nêu nghĩa vụ người bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Trình bày việc thực “đường dây nóng” theo Chỉ thị số 09/CT-BYT6 trì, củng cố hòm thư góp ý quy định Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 Bộ Y tế (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y tế dự phòng; Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 18: Câu Nêu nghĩa vụ người bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Mục đích yêu cầu việc triển khai thực kế hoạch đổi phong cách, thái độ phục vụ cán y tế hướng tới hài lòng người bệnh quy định Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 Bộ Y tế (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y học cổ truyền; Thuốc mỹ phẩm; An toàn Vệ sinh thực phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 19: 103 Câu Các quy định Luật khám bệnh chữa bệnh nghĩa vụ người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Hãy nêu quy định thời gian thực hành trước cấp chứng hành nghề Bác sỹ, Y sĩ quy định Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực: Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Sức khỏe sinh sản; Thuốc mỹ phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 20: Câu Các quy định Luật khám bệnh chữa bệnh nghĩa vụ người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Câu 7.Các trường hợp bị thu hồi chứng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ quyền hạn Phòng Y tế quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) 104 [...]... về khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động là nhiệm vụ của Bộ Y tế B Các phòng y tế phải cung cấp thông tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 15 C Người bệnh điều trị ngoại trú đều phải được lập hồ sơ bệnh án D Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong khám bệnh, chữa bệnh Câu 8 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, ... về khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động là nhiệm vụ của Bộ Y tế B Các phòng y tế phải cung cấp thông tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 20 C Người bệnh điều trị ngoại trú đều phải được lập hồ sơ bệnh án D Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong khám bệnh, chữa bệnh Câu 8 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, ... về khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động là nhiệm vụ của Bộ Y tế B Các phòng y tế phải cung cấp thông tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 25 C Người bệnh điều trị ngoại trú đều phải được lập hồ sơ bệnh án D Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong khám bệnh, chữa bệnh Câu 8 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, ... người bệnh B Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh C Tham gia khám chữa bệnh ngoài giờ D Câu a, b, c đều đúng Câu 9 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành vi sau bị cấm: A Trạm y tế xã nơi không có bác sỹ, y sỹ được kê đơn thuốc B Cho người bệnh biết giá cả dịch vụ khám chữa bệnh C Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề D Tham gia khám chữa bệnh ngoài giờ Câu 10 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, ... người bệnh B Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh C Tham gia khám chữa bệnh ngoài giờ D Câu a, b, c đều đúng Câu 9 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành vi sau bị cấm: A Trạm y tế xã nơi không có bác sỹ, y sỹ được kê đơn thuốc B Cho người bệnh biết giá cả dịch vụ khám chữa bệnh C Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề D Tham gia khám chữa bệnh ngoài giờ Câu 10 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, ... người bệnh B Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh C Tham gia khám chữa bệnh ngoài giờ D Câu a, b, c đều đúng Câu 9 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành vi sau bị cấm: A Trạm y tế xã nơi không có bác sỹ, y sỹ được kê đơn thuốc B Cho người bệnh biết giá cả dịch vụ khám chữa bệnh C Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề D Tham gia khám chữa bệnh ngoài giờ Câu 10 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, ... nhiệm vụ D Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh Câu 5 Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A.Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế B.Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu C Phát triển công tác y tế học đường D Câu a, b, c đều đúng Câu 6 Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh. .. nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh Câu 5 Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A.Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế B.Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu C Phát triển công tác y tế học đường D Câu a, b, c đều đúng Câu 6 Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Ưu tiên khám bệnh theo ngành nghề B Đẩy... tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Câu 4 Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Người có tiền được ưu tiên khám bệnh trước B Phát triển hệ thống bác sỹ gia đình C Tôn trọng, hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi làm nhiệm vụ D Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh Câu 5 Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A.Tăng cường... tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Câu 4 Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Người có tiền được ưu tiên khám bệnh trước B Phát triển hệ thống bác sỹ gia đình C Tôn trọng, hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi làm nhiệm vụ D Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh Câu 5 Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A.Tăng cường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành khám chữa bệnh năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành khám chữa bệnh năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành khám chữa bệnh năm 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay