Bai 16 song thuy trieu dong bien địa lý 10

25 271 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:34

Sóng biển là các sóng bề mặt xuất hiện tại tầng trên cùng của biển hay đại dương. Chúng thường được tạo ra do tác dụng của gió, nhưng đôi khi cũng do các hoạt động địa chấn, và có thể lan truyền hàng nghìn kilômét. Độ cao của sóng có thể chỉ nhỏ cỡ chục xentimét nhưng cũng có thể lớn tới cỡ sóng thần. Các phân tử nước biển tham gia vào chuyển động sóng chỉ xoay vòng tại chỗ và có ít chuyển động tịnh tiến theo hướng lan truyền của sóng; tuy rằng một lượng năng lượng lớn có thể được lan truyền theo sóng. Bài 16 Sóng ? Hướng di cuyển sóng Sóng bạc đầu Một số hình ảnh tác hại sóng thần - Thủy Triều ? Triều cường Mực nước triều Triều Nguyên nhân sinh thủy triều ? Mặt trời 23 âm lịch âm lịch 15 âm lịch âm lịch Hình 16.1: CHU KÌ CỦA TUẦN TRĂNG - Đặc điểm: Triều cường: Khi Mặt Trời, Mặt Trăng Trái Đất nằm đường thẳng Âm lòch Âm lòch 15 Âm lòch 23 Âm lòch Triều kém:Khi Mặt Trời, Mặt Trăng Trái Đất vò trí vuông góc NGƯ DÂN NEO THUYỀN CHỜ THUỶ TRIỀU LÊN ĐỂ RA KHƠI CỬA DẪN NƯỚC CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐIỆN THUỶ TRIỀU CỬA DẪN NƯỚC CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐIỆN THUỶ TRIỀU III- DỊNG BIỂN Các dòng biển nóng BCB 400B G Curoshio 00 400N im r t x ơn Ghine Dòng theo gió mùa Cu sh ro io Các dòng biển nóng BCN Nam xích đạo Brazi l 00 400N Mo zam biq ue 400B Nam xích đạo g n Đơ Úc Các dòng biển lạnh BCB li f o a rni 400N ar y Ca n Ca 00 siv o o Oia Grơnlen 400B ad r b La Các dòng biển lạnh BCN 400B ió Tây c Tâ u Dòng the og Be ng P er 400N hel a 00 gió Tây o e h t g n Dò Dòng theo gió Đơng CÁC DÒNG BIỂN TRÊN THẾ GIỚI  Các dòng biển nóng lạnh hợp lại tạo thành hồn lưu đại dương bán cầu Một số dòng biển giới ió Tây Oia siv o Dòng theo gió Đơng Dòng biển lạnh Dòng biển nóng Úc hio s ro u C Đơ ng Úc Be ng hel a u Dòng the og Brazi l Nam xích đạo P er 400N Dòng theo gió mùa Tây a rni Ca na ry li f o Bắc TBD 00 o Mo zam biq ue rim t x n Gơ Ca 400B L ad r ab Ảnh hưởng dòng biển đến khí hậu Hoang mạc California Sa mạc Xahara Sa mạc Lớn Câu 1: Dựa vào hình 16.2 16.3, nhận xét vị trí Mặt Trăng so với Trái Đất Mặt Trời triều cường triều Hình 16.2 Hình 16.3 Oia siv o Alask a Grơnlen Ca na ria t D ĐT c Bắ lifo Ca Cu io h s ro a rni Ghine ió Tây c hel a Tâ u Dòng the og Be ng P er CT N Brazi l ue 00 Mo zam biq CT B a br a L n Đơ g gió Tây o e h t g n Dò Dòng theo gió Đơng Câu 2: Ảnh hưởng dòng biển đến khí hậu ven bờ đại dương ? Úc [...]... ue rim t x n Gơ Ca 400B L ad r ab Ảnh hưởng của các dòng biển đến khí hậu Hoang mạc California Sa mạc Xahara Sa mạc Lớn Câu 1: Dựa vào hình 16. 2 và 16. 3, hãy nhận xét vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời khi triều cường và khi triều kém Hình 16. 2 Hình 16. 3 Oia siv o Alask a Grơnlen Ca na ria t D ĐT c Bắ lifo Ca Cu io h s ro a rni Ghine ió Tây c hel a Tâ u Dòng the og Be ng P er CT N Brazi...NGƯ DÂN NEO THUY N CHỜ THUỶ TRIỀU LÊN ĐỂ RA KHƠI CỬA DẪN NƯỚC CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐIỆN THUỶ TRIỀU CỬA DẪN NƯỚC CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐIỆN THUỶ TRIỀU III- DỊNG BIỂN Các dòng biển nóng ở BCB 400B G Curoshio 00 400N
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 16 song thuy trieu dong bien địa lý 10, Bai 16 song thuy trieu dong bien địa lý 10, Bai 16 song thuy trieu dong bien địa lý 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay