Trắc nghiệm giải tích 12

16 217 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:34

TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN – GROUP TOÁN 3K Biên soạn : Thầy Hứa Lâm Phong (phần từ đề số 09 đến đề 12) Câu Hàm số sau đồng biến x A y  x  2016 C y  x  3x  3x  2016 ? B y  x  x  2016 D y  sin x  2016 x x  x  x  có số điểm cực trị : A B C D 2 Câu Phương trình log2 x  log x  tương đương với phương trình sau ? Câu Hàm số y  B 2log2 x  log2 x   C 4log2 x  2log2 x   D 4log2 x  log2 x   Câu Đồ thị hình bên thuộc dạng hàm số sau ? A y  x4  bx2  c  b  ,c   A 2log2 x  2log2 x   B y  x4  bx2  c  b  ,c   C y  x4  bx2  c  b  ,c   D y  x4  bx2  c  b  ,c   Câu Cho phát biểu hàm số y  ln x sau: (i) Hàm số đồng biến  ;   (ii) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang trục hoành Ox (iii) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng trục tung Oy (iv) Hàm số có đạo hàm y'  , với x  2x Tổng số phát biểu phát biểu là: A B C D Câu Hình nón (H) có độ dài đường cao a , độ dài đường sinh 2a Khi đó, bán kính đường tròn đáy là: A a B a C a D a TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu Cho sáu khối chóp tứ giác lắp ghép lại tạo thành khối lập phương hình bên Biết sáu khối chóp tứ giác cho thể tích khối lập phương tạo thành 8000 cm Tính diện tích xung quanh khối chóp tứ giác cho ? A 100 cm2 B 100 cm2 C 400 cm2 D 400 cm2 Câu Sắp xếp số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 8300 ; 9200 ; 510100 A 8300 ; 9200 ; 510100 B 510100 ; 8300 ; 9200 C 9200 ; 510100 ; 8300 D 8300 ; 510100 ; 9200 Câu Trong hàm số sau, hàm số có giá trị nhỏ tập xác định ? x  3x  A y  B y  x  x  2016 x 1 C y  2x  x1 D y  x  3x  Câu 10 Chọn câu không câu sau ? 2016 A Đồ thị hàm số y  có tiệm cận đứng tiệm cận ngang x1 x  3x  B Đồ thị hàm số y  có tiệm cận đứng tiệm cận ngang x5 3x C Đồ thị hàm số y  có tiệm cận đứng tiệm cận ngang x  x1 x D Đồ thị hàm số y  có hai tiệm cận đứng tiệm cận ngang x 4 Câu 11 Biết x1 , x2 hai nghiệm thực phương trình x  2.2 x  81.3 x  162  Khi giá trị tích x1 x2 bằng: A 10 B C D Câu 12 Cho hình hộp ABCD.A' B'C' D' Tỉ số thể tích của khối tứ diện ACB'C' khối hộp ABCD.A' B'C' D' bằng: A B C D TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 Câu 13 Cho hàm số f1  x   THẦY LÂM PHONG - 0933524179 , f2  x   x , f3  x   x , f4  x   2 x Bốn hình H1 , H2 , x H3 ,H4 đồ thị hàm cho, kí hiệu  f , H   i j i 1,2 , 3, j 1 ,2 ,3 ,4 hàm đồ thị tương ứng Khẳng định là:                A f1 , H1  , f2 , H2  , f3 , H3  , f4 , H4  B f1 ,  H2  , f2 ,  H1  , f3 ,  H  , f ,  H  C f1 ,  H  , f2 ,  H1  , f3 ,  H  , f ,  H  D Một đáp án khác Câu 14 Gọi S tập nghiệm bất phương trình log 6 x 1   36 x  2 Giá trị lớn hàm số y  x S là: A B C D Câu 15 Cho tứ diện ABCD có ABC tam giác vuông B , AD vuông góc với mặt phẳng  ABC  , AD  AB  BC  a Kí hiệu V1 ,V2 ,V3 thể tích hình tròn xoay sinh tam giác ABD quay quanh AD , tam giác ABC quay quanh AB , tam giác DBC quay quanh BC Trong đẳng thức sau quan hệ V1 ,V2 ,V3 , đẳng thức ? A V1  V2  V3 B V1  V3  V2 C V2  V3  V1 D V1  V2  V3 Câu 16 Để đảm bảo điều kiện sinh sống người dân thành phố X, nhóm nhà khoa học cho biết với điều kiện y tế, giáo dục, sở hạ tầng, … thành phố nên có tối đa 60.000 người dân sinh sống Các nhà khoa học dân số ước tính theo công thức S  Ae ni , A dân số năm lấy làm mốc tính, S dân số sau n năm i tỉ lệ tăng dân số năm Biết vào đầu năm 2015, thành phố X có 50.000 người dân tỉ lệ tăng dân số 1,3% Hỏi năm dân số thành phố bắt đầu vượt ngưỡng cho phép, biết số liệu lấy vào đầu năm giả thiết tỉ lệ tăng dân số không thay đổi ? A 2028 B 2029 C 2030 D 2031 Câu 17 Cho khối chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vuông C , SA  AB   cm  , SC  BC   cm  Biết khoảng cách hai đường thẳng AC SB  cm  Thể tích khối chóp S.ABC A ml B 30 ml C ml D 30 ml TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 18 Cho hình trụ có bán kính đáy R chiều cao R Một hình vuông ABCD có hai cạnh AB, CD dây cung hai đường tròn đáy Mặt phẳng  ABCD  không vuông góc với mặt phẳng đáy hình trụ Diện tích hình vuông ABCD tính theo R bằng: A 5R2 B 5R2 C 5R2 D R2  2x có đồ thị  C  , đường thẳng d : x  my   , m  Gọi  2x m1 ,m2  m1  m2  hai giá trị tham số m để d cắt  C  hai điểm phân biệt A, B nằm Câu 19 Cho hàm số y  hai nhánh tích khoảng cách A, B đến đường tiệm cận ngang đồ thị  C  số nguyên Khẳng định sau ? B m12   m2 A 2m1  m2  C m12   m2 D m2  m1  Câu 20 Hiện em trai anh Lâm vừa bắt đầu học kì năm lớp 12 anh dự định đầu tháng 11 năm 2017 mở tài khoản tiết kiệm ngân hàng A theo hình thức lãi kép, kỳ hạn tháng, lãi suất 5,4%/năm, để đến cuối tháng năm 2018 anh cần góp thêm triệu đồng vừa vặn đủ khả mua cho em trai laptop M để học đại học Cho biết thông tin sau: Chiếc laptop anh Lâm định mua rớt giá hai lần năm, lần vào tháng lần vào tháng 9, lần hạ giá 5% Trong suốt thời gian gửi tiền, anh Lâm định không rút lãi lần nào, ngân hàng cho anh biết theo hình thức lãi kép, đến cuối kỳ hạn mà không rút lãi số tiền lãi cộng dồn vào vốn cho kỳ Hỏi anh Lâm phải gửi vào ngân hàng số tiền tối thiểu phương án đây, biết laptop anh định mua thời điểm (tháng 11 – 2017) có giá 23.000.000 đồng ? A 14.000.000 đồng B 15.000.000 đồng C 16.000.000 đồng D 17.000.000 đồng Câu 21 Các khoảng đồng biến hàm số y   x  x  là: A   ; 2   ;  B   ;   ;  C   ; 2   ;  D  2 ;   ;  Câu 22 Cho mặt phẳng cắt mặt cầu, thiết diện tạo thành là: A đường tròn B đường elip C đường parabol Câu 23 Cho hàm số y  A D đường hypebol  2x Số tiệm cận đồ thị hàm số x2 B C Câu 24 Cho hàm số y  Khẳng định sau đúng? x A Hàm số đồng biến D TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 B Hàm số có tập giá trị THẦY LÂM PHONG - 0933524179 C Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm tiệm cận đứng D Đạo hàm hàm số y  x1 Câu 25 Cho hàm số y  x  x  Số giao điểm đồ thị hàm số với trục hoành Ox A B C Câu 26 Đồ thị hàm số sau nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng ? A y  x  x2 B y  x  3x C y  x  3x D D y  x  3x A' Câu 27 Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ hình vẽ tích V Gọi M, N trung điểm BB’ CC’ Thể tích khối ABCMN tính theo V bằng: V A B 2V D C C' B' N V M C A V B Câu 28 Cho hình nón có góc đường sinh mặt đáy 600 Tỉ số Stp diện tích toàn phần diện tích xung quanh hình nón Sxq A B C D Câu 29 Số nghiệm nguyên bất phương trình log32 x  25 log3 x  75  là: A 25 B 26 C 27 D 28 2015 Câu 30 Cho a  ln , b  ln , c  ln Giá trị biểu thức B  ln  ln  ln   ln 2016 theo a,b,c A 5a  2b  c B 5a  2b  c C 5a  2b  c D 5a  2b  c Câu 31 Kim tự tháp Kheops hay Đại kim tự tháp Giza, xuất xứ từ Ai Cập công trình cổ tồn số kì quan giới cổ đại Tháp có hình dạng khối chóp tứ giác Biết khối chóp có đáy hình vuông cạnh dài khoảng 230 m cạnh bên dài khoảng 220 m Thể tích khối chóp tứ giác có giá trị xấp xỉ bằng: A , 6.106 lít B , 8.106 lít C , 6.109 lít D , 8.109 lít TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 32 Một hộp hình lập phương cạnh a bị khoét khoảng trống có dạng khối lăng trụ với hai đáy hai đường tròn nội tiếp hai mặt đối diện hộp (Hình 1) Sau đó, người ta dùng bìa cứng dán kín hai mặt vừa bị cắt hộp lại cũ, chừa lại khoảng trống bên (Hình 2) Tính thể tích khoảng trống tạo khối trụ (phần tô màu) Hình 1 B  a A  a Hình C  a D  a    Câu 33 Giá trị lớn hàm số y  sin x  cos x đoạn  ,  là: 6 4 A 1 B C D Câu 34 Gọi x , x2  x1  x2  hai nghiệm phương trình    1 x 1 1  x  5.2 x 1 Trong khẳng định đây, khẳng định sai? A  x1 ,     1, 1   1, 1 B  x2 ,     1, 1   1, 1 C  x1 , x2    1,    1,  D  x1 , x2    1, 1   1, 1 Câu 35 Cho hàm số y  x  3mx  m có đồ thị  Cm  đường thẳng d : y  m2 x  2m3 Biết 3 m1 , m2  m1  m2  hai giá trị thực m để đường thẳng d cắt đồ thị  Cm  điểm phân biệt có hoành độ x1 , x , x3 thỏa x14  x2  x3  83 Phát biểu sau quan hệ hai giá trị m1 ,m2 ? A m1  m2  B m12  m2  C m2  m1  D m1  m2  x 1  1 , S2 tập nghiệm bất 4x  2x  phương trình logx  Tìm khẳng định cho mối quan hệ S1 S2 ? Câu 36 Gọi S1 tập nghiệm bất phương trình A S1  S2   ,  \1 B S1  S2  S2 C S1  S2  S1 D S1  S2  Câu 37 Một ống trụ tròn rỗng đầu đựng vừa khít trái bóng xếp hàng dọc Biết bán kính trái bóng 1(dm) trái bóng đồng kích thước chất liệu Thể tích nước tối thiểu cần để đổ đầy ống trụ tròn rỗng giá trị sau đây? A.29 (lít) B 31 (lít) C 33 (lít) D 35 (lít) TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 38 Thang đo Richter Charles Francis Richter đề xuất sử dụng lần vào năm 1935 để xếp số đo độ chấn động động đất với đơn vị độ Richter Công thức tính độ chấn động sau: ML  lg A  lg Ao , với ML độ chấn động, A biên độ tối đa đo địa chấn kế Ao biên độ chuẩn (nguồn: Trung tâm tư liệu khí tượng thủy văn) Hỏi theo thang độ Richter, với biên độ chuẩn biên độ tối đa trận động đất độ Richter lớn gấp lần biên độ tối đa trận động đất độ Richter ? A.2 B 20 C 10 D 100 Câu 39 Cho hình lập phương ABCD.A' B'C' D' có khoảng cách A'C C' D' cm Thể tích khối lập phương ABCD.A' B'C' D' là: A cm3 B 2 cm3 D 27 cm3 C 3 cm3 Câu 40 Gọi x , x2 hai nghiệm phương trình ln x  x  10  x  5x  Gọi S, P lần 3x  x  lượt tổng tích nghiệm x1 , x2 Khẳng định sau ? A Giá trị S  P số tự nhiên B Giá trị S  P số nguyên 2 C Giá trị S  P số tự nhiên D Giá trị S  P số nguyên x3 Câu 41 Cho hàm số y  có đồ thị  C  Gọi M  a; b  điểm nằm  C  cho x3 tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm cận tích khoảng cách từ M đến hai trục tọa độ Tìm khẳng định khẳng định cho mối quan hệ a,b ? A 2a  3b  12 B 3a  2b  12 2 C 2a  3b  12 D 3a2  2b2  12 Câu 42 Hình vẽ sau đồ thị hàm số y    a  x  b  x  A B C D với a  b ? TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 Câu 43 Cho phát biểu sau:  THẦY LÂM PHONG - 0933524179  (i) “Hàm số y  x2  a2  nghịch biến  ; 1 ” (ii).”Khi so sánh số 311000 23500 , ta có 311000  3500 “ (iii).”Tổng số nghiệm nguyên bất phương trình log x2  ” (iv).”Có vô số mặt cầu chứa đường tròn cho trước.” Tổng số phát biểu A B C D Câu 44 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông, SAD tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy Biết diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối   chóp S ABCD 4 dm2 Khoảng cách hai đường thẳng SD AC gần với giá trị sau ? A dm B dm C dm D dm Câu 45 Đồ thị hàm số f  x   x4  3mx2 có điểm cực trị tạo thành tam giác m Có giá trị gần với giá trị sau ? A B C Câu 46 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình A m  B m  C m  Câu 47 Đồ thị hàm số f  x   D  x  m  có nghiệm ? D m  x2 hình vẽ ? x1 Hình Hình A hình B hình C hình Câu 48 Hàm số y   x  x  2016 có cực trị ? D hình A B C Câu 49 Tập xác định hàm số f  x   log  log2016 x  là: D Hình Hình A D  0 ;   B D  1,   C D  1,   D D   ;   TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 50 Cho hình cầu bán kính 5cm, cắt hình cầu mặt phẳng cho thiết diện tạo thành đường tròn đường kính 4cm Tính thể tích khối nón có đáy thiết diện vừa tạo đỉnh tâm hình cầu cho (lấy   3,14 , kết làm tròn tới hàng phần trăm) A 50.24 ml C 12 , 56 ml B 19 , 19 ml D 76 , 74 ml   Câu 51 Cho hàm số y  log2 x2 e x Đạo hàm hàm số A y '  x xe ln B y '  x x e 2x x ln D y '  x2 x ln x2  Câu 52 Tìm m để đồ thị hàm số y  A m  C y '  có hai tiệm cận đứng ? x2  x   m 9 B m   C m  D m   4 Câu 53 Cho hàm số sau  y1  x2  x   1998  , y2  x  x   e Số hàm số hàm số có tập xác định , y3    x  f '  x  Biết hình vẽ bên đồ thị hàm số f '  x  Khẳng định sau cực trị hàm số f  x ? B Hàm số f  x  đạt cực đại x  2 C Hàm số f  x  đạt cực tiểu x  1 D Hàm số f  x  đạt cực tiểu x  2 , y4   x  1 1999 A B C Câu 54 Cho hàm số y  f  x  xác định có đạo hàm A Hàm số f  x  đạt cực đại x  1  D TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 Câu 55 Phương trình x.5 x 1 x THẦY LÂM PHONG - 0933524179  15 có nghiệm dạng x   loga b , với a b số nguyên dương lớn nhỏ Khi tổng a2  b2 A 36 B 34 C 45 D 25 Câu 56 Hai hình cầu đồng tâm có bán kính 10cm 7cm Tính thể tích phần không gian bị giới hạn hai mặt cầu A 876 cm3 B 204 cm3 C 12 cm3 D 8 cm3 Câu 57 Gọi S1 ,S2 ,S3 tập nghiệm bất phương trình 2.2 x  3.3 x  x   , 2 x  , log  x  1  Khẳng định sau tập nghiệm S1 ,S2 ,S3 ? A S1  S3  S2 B S3  S2  S1 C S3  S1  S2 D S1  S2  S3 Câu 58 Gọi M,m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  đoạn 1,  Khẳng định sai mối quan hệ M,m ? 80 A M  m  B M  m2  C M  m2  21 x x 1 x x 1 D M  m  110 63 Câu 59 Tiến hành phân chia khối lập phương ABCD.A' B'C' D' , hỏi có cách phân chia phương án sau: i Khối lăng trụ ABC.A' B'C' , khối tứ diện AA' D'C' khối chóp A.CDD'C' ii Khối tứ diện AA' B' D' , khối tứ diện CC' D' B' , khối chóp B' ABCD iii Khối tứ diện A.A' B'C' , khối chóp A.BCC' B' , khối lăng trụ ADC.A' D'C' iv Khối tứ diện AA' B' D' , khối tứ diện C'CDB , khối chóp A.BDD' B' , khối chóp C' BDD' B' A B  Câu 60 Khi so sánh hai số log22016 2016 C    log22016 1 2016 D   , học sinh trình bày lời giải sau: Bước 1: Xét hàm số f  x   logx  x  1 với x  1;   Bước 2: f '  x    , x   1;   suy f  x  đồng biến  1;    x  1 ln x         Bước 3: Do f 22016  f 22016   log22016 22016   log22016 1 22016  Theo em, lời giải chưa ? Nếu sai sai từ bước ? A Sai bước B Sai bước C Sai bước D Lời giải TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 5 log2  x  1  15  log2  x    log2   x  có hai nghiệm 2  x2 có giá trị gần với giá trị sau ? Câu 61 Biết phương trình thực x1 , x2 Khi tổng x12 A 50 B 143 C D Câu 62 Cho hàm số f  x   x  x2 có đồ thị  C  đường thẳng d : y  m  Khẳng định là: A.Với m  1 , d cắt  C  điểm B.Với  m  , (d ) cắt (C ) hai điểm phân biệt C.Với  m  D.Với , (d) cắt (C) bốn điểm phân biệt  m  , (d) cắt (C) hai điểm phân biệt Câu 63 Một hình trụ có bán kính đáy R chiều cao R Hai điểm A B nằm hai đường tròn đáy cho góc AB trục hình trụ 300 Tính khoảng cách AB trục hình trụ A R B R C 3R D 2R Câu 64 Cho hàm số y  x  3x  x  có đồ thị  C  đường thẳng d : y  x  Gọi A, B điểm thuộc đồ thị  C  đường thẳng d Có cặp điểm A, B thỏa mãn M  ;  trung điểm đoạn thẳng AB ? A B C D x5 có đồ thị  C  Tổng số điểm  C  có hoành độ nguyên x5 thỏa mãn tổng khoảng cách từ đến hai tiệm cận nhỏ 11 A 14 B.16 C 12 D 18 Câu 65 Cho hàm số y  Câu 66 Cho khối mười hai mặt có diện tích toàn phần 720 cm2 Biết mặt khối ngũ giác Tính chu vi mặt (kết làm tròn đến hàng phần trăm) A 11,34 cm B 29,53 cm C 60,00 cm D 80,19 cm TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 67 Cắt hình nón mặt phẳng song song với đáy phần hình nón nằm mặt phẳng đáy gọi hình nón cụt Một cốc có dạng hình nón cụt cao cm, bán kính đáy cốc miệng cốc 3cm 4cm Hỏi cốc chứa lượng nước tối đa số lựa chọn sau? A 250 ml B 300 ml C 350 ml D 400 ml Câu 68 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  A m  1 B m  x    đồng biến  ;  sin x  m 4 2 C m     D m     Câu 69 Giả sử mối quan hệ nhu cầu thị trường sản lượng gạo doanh nghiệp X cho theo hàm QD  656  P ; QD lượng gạo thị trường cần P giá bán cho gạo Lại biết chi phí cho việc sản xuất cho theo hàm C Q   Q3  77Q2  1000Q  100 ; C chi phí doanh nghiệp X bỏ ra, Q (tấn) lượng gạo sản xuất đơn vị thời gian Để đạt lợi nhuận cao doanh nghiệp X cần sản xuất lượng gạo gần với giá trị sau đây? A 51 (tấn) B 52 (tấn) C (tấn) D (tấn) Câu 70 Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Lấy N trung điểm SB , SM SP M P hai điểm cạnh SA,SC cho   Thiết diện khối chóp SA SC S.ABCD bị cắt mặt phẳng  MNP  chia khối chóp thành phần tích V1 ,V2  V1  V2  Khi tỉ số A 24 V1 V2 B 47 C 48 D 192 m Câu 71 Giá trị a n (với a,n  ,m,n  ) kết sau đây? A n am B m an C n a.m D m a.n TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 72 Cho hàm số y  ax4  bx2  c  a,b,c   có đồ thị hình sau Đồ thị hình đồ thị hàm số sau ? A y  x4  2x2  B y  x4  x2 C y  x  x D y  x4  x2  Câu 73 Cho hàm số f  x   e sin x Đạo hàm f '   A B C D Câu 74 Số đường tiệm cận đứng ngang đồ thị hàm số y  x  x  x A  B Câu 75 Cho hàm số y   x2  C D  Trong khẳng định sau, khẳng định sai là: A Hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng B Hàm số đạt cực đại x    C Hàm số đồng biến khoảng  , ;  ,  D.Các điểm thuộc đồ thị hàm số đề nằm phía trục hoành Câu 76 Có khối đa diện lồi hình sau ? A B C  D  Câu 77 Gọi x0 nghiệm dương phương trình log2 x  x   nghiệm x0 có dạng a  b 10 ,a,b  Giá trị a  b là: A 3 B Câu 78 Số cạnh hình bát diện A B 10 C D C 12 D 16 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 79 Cho khối nón có đỉnh S Dựng tam giác ABC nội tiếp đường tròn đáy với BC đường kính ACB  60o Tỉ số thể tích khối chóp S.ABC khối nón bao nhiêu? A B C D 3 6 2  Câu 80 Giả sử hàm số f có đạo hàm Xét hai mệnh đề sau: (i) “Nếu hàm số f có đạo hàm đổi dấu qua x0 f đạt cực trị x0 ” (ii) “Nếu hàm số f đạt cực trị x0 đạo hàm f đổi dấu qua x0 ” Trong khẳng định đây, khẳng định là? A (i) đúng, (ii) B (i) sai, (ii) C (i) sai, (ii) sai D (i) đúng, (ii) sai 2016 Câu 81 Cho toán sau: “So sánh hai số , , 42017 ” Dưới lời giải hai học sinh Lời giải (i): Do  ,  , 2016  2017 nên , 32016  , 42017 Lời giải (ii): Giả sử , 32016  , 2017  2016  2017 log0 ,3 ,  log0 ,3 ,  2016 2017  2016 0  ,   log0 ,3 ,   Mặt khác,  Vậy , 32016  , 42017 2017  0  ,  Trong khẳng định sau, khẳng định là? A Lời giải (i) đúng, lời giải (ii) sai B Lời giải (i) (ii) C Lời giải (i) (ii) sai D Lời giải (i) sai, lời giải (ii) Câu 82 Một hình nón tròn xoay có đường cao h  20cm Thiết diện qua đỉnh hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12  cm  diện tích thiết diện 500cm2 Tính diện tích xung quanh hình nón     A 124 41 cm2 B 120 41 cm2  Câu 83 Bất phương trình   x  4 2  x   C 125 40 cm2   D 125 41 cm2   có nghiệm ? A Vô nghiệm B nghiệm C nghiệm D vô số nghiệm Câu 84 Cho khối chóp tứ giác có đáy hình thoi, chiều cao a Biết độ dài cạnh đáy độ dài chiều cao khối chóp đáy có góc 60 o Phương án cho ta giá trị gần thể tích khối chóp? A , 096a3 B , 032a3 C , 037 a3 D , 048a3 Câu 85 Hai năm sau bạn Lan vào đại học, dự kiến chi phí cho năm học đại học bạn Lan 10 triệu đồng , từ lúc ba mẹ Lan cần phải có kế hoạch gửi tiền vào ngân hàng để có đủ số tiền cho năm học Lan, biết lãi suất ngân hàng , 6% / năm (theo thể thức lãi kép), số tiền tối thiểu mà ba mẹ bạn Lan phải gửi giá trị giá trị sau ? A.8,637 B 8,737 C 7,637 D 7,937 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 86 Gọi xo nghiệm lớn bất phương trình trị xo 1 A 2 21997 B 41000  1   x  1 x 1999 C 4999  2  Khi giá D 2 21998 Câu 87 Người ta dùng loại vải vintage 33 để bọc khối khí khinh khí cầu, biết khối khí có dạng hình cầu đường kính 2m Biết 1m2 vải có giá 200.000 đồng Hỏi cần tối thiểu tiền mua vải để làm khinh khí cầu giá trị sau ? A 2.500.000 đồng B 3.150.000 đồng C 2.514.000 đồng D 2.718.000 đồng Câu 88 Gọi S tập tất giá trị tham số thực m cho hàm số y   m  1 x3  mx2  x  đồng biến  3, 2  Giá trị lớn hàm số y  2m3  3m2  S gần với giá trị sau ? 23 23 B  C D 10 11 Câu 89 Một bồn chứa xăng có cấu tạo gồm hình trụ nửa hình cầu đầu, biết hình cầu có đường kính 1,8m chiều dài hình trụ 3,62m Hỏi bồn chứa tối đa lít xăng giá trị sau ? A 10905 lít B 23650 lít C 12265 lít D 20201 lít Câu 90 Một người muốn gửi tiết kiệm ngân hàng hi vọng sau năm có 850 triệu đồng để mua nhà Biết lãi suất ngân hàng tháng thời điểm 0,45% Hỏi người tháng phải gửi vào ngân hàng tối thiểu tiền giá trị sau ? (Giả sử số tiền tháng lãi suất năm không thay đổi) A 15,833 triệu đồng B 16,833 triệu đồng C 17,833 triệu đồng D 18,833 triệu đồng Câu 91 Trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 1994, tỉ lệ phần trăm hộ gia đình Mỹ A   có đầu máy video (VCR) mô hình hóa hàm số sau: V t  75  74.e 0 ,6t t thời gian tính năm  t  14 Thời điểm mà số VCR tăng nhanh gần với giá trị sau ? A t  14 B t  10 C t  D t  x Câu 92 Cho toán: “Giải phương trình  x  ” Dưới lời giải học sinh: x Bước 1: x  x   x  x   Xét hàm số f  x    x  1, x   f '  x   2x ln  1,x   f ''  x   x  ln   ,x   f '    ln    f '   f '  1  , x  Bước 2:   f '  1  ln     hàm số f ' x liên tục R TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179  xo   ; 1 : f '  xo   ,x   ; 1 Từ đó, ta có BBT sau: Bước Theo BBT, ta thấy phương trình có hai nghiệm phân biệt nhẩm chúng Vậy tập nghiệm phương trình S  0 ,1 Theo bạn, lời giải hay sai? Nếu sai sai từ bước nào? A Bước C Bước D Lời giải x x Câu 93 Gọi m0 giá trị tham số thực m để hàm số y    2m  1  2mx đạt giá trị nhỏ  ,   Trong khẳng định đây, khẳng định A m0   m0 B Bước B m03  C m0   m0  D m0  3 m0  Câu 94 Trong thực hành môn huấn luyện quân có tình chiến sĩ phải bơi qua sông để công mục tiêu phía bờ bên sông Biết lòng sông rộng 100m vận tốc bơi chiến sĩ nửa vận tốc chạy Bạn cho biết chiến sĩ phải bơi mét để đến mục tiêu nhanh nhất, dòng sông thẳng, vận tốc dòng nước mục tiêu B cách vị trí H km (như hình vẽ) A 100 m B 346 , 41 m C 115 , 47 m D 1004 , m Câu 95 Cho tứ diện S.ABC Trên cạnh AC lấy điểm M di động Qua M vẽ đường thẳng song song với cạnh AB, BC, SA tương ứng cắt cạnh BC, AB, SC N, P, Q Hỏi thể tích tứ diện MNPQ lớn nhận định xác? MA MA MA MC    2 A B C D MC AC MC MA CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT TRONG KÌ THI SẮP TỚI THẦY HỨA LÂM PHONG (SÀI GÒN – 0933524179) GMAIL: WINDYLAMPHONG@GMAIL.COM FB: PHONG LÂM HỨA - GROUP TOÁN 3K [...]... Gọi x0 là nghiệm dương của phương trình log2 x  2 x  1  3 và nghiệm x0 có dạng a  b 10 ,a,b  Giá trị của a  b là: A 3 B 1 Câu 78 Số cạnh của một hình bát diện đều là A 8 B 10 C 2 D 5 C 12 D 16 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 79 Cho một khối nón có đỉnh là S Dựng tam giác ABC nội tiếp đường tròn đáy với BC là đường kính và ACB  60o Tỉ số thể tích của khối... trình 2  3  x  4 2 3  x   C 125  40 cm2   D 125  41 cm2  4  0 có bao nhiêu nghiệm ? A Vô nghiệm B 1 nghiệm C 2 nghiệm D vô số nghiệm Câu 84 Cho một khối chóp tứ giác có đáy là hình thoi, chiều cao là a Biết rằng độ dài cạnh đáy bằng 1 độ dài chiều cao khối chóp và đáy có một góc bằng 60 o Phương án nào dưới 3 đây cho ta giá trị gần đúng nhất của thể tích khối chóp? A 0 , 096a3 B 0 ,...TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 2 5 5 5 log2  x  1  15  log2  x  3   log2  5  x  có hai nghiệm 2 2  x2 có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây ? Câu 61 Biết rằng phương trình thực x1 , x2 Khi đó tổng x12 A 50 B 143 C 5 D 1 Câu 62 Cho hàm số f  x   x  x2 có đồ thị  C  và... và (ii) đều đúng C Lời giải (i) và (ii) đều sai D Lời giải (i) sai, lời giải (ii) đúng Câu 82 Một hình nón tròn xoay có đường cao h  20cm Thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12  cm  và diện tích của thiết diện là 500cm2 Tính diện tích xung quanh của hình nón     A 124  41 cm2 B 120  41 cm2  Câu 83 Bất... khoảng cách từ nó đến hai tiệm cận nhỏ hơn 11 là A 14 B.16 C 12 D 18 Câu 65 Cho hàm số y  Câu 66 Cho một khối mười hai mặt đều có diện tích toàn phần là 720 cm2 Biết mỗi mặt của khối này là một ngũ giác đều Tính chu vi của mỗi mặt (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) A 11,34 cm B 29,53 cm C 60,00 cm D 80,19 cm TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 67 Cắt một hình nón bằng... bài toán: Giải phương trình 2  x  1 ” Dưới đây là lời giải của một học sinh: x Bước 1: 2 x  x  1  2 x  x  1  0 Xét hàm số f  x   2  x  1, x   f '  x   2x ln 2  1,x   f ''  x   2 x  ln 2   0 ,x  2  f '  0   ln 2  1  0  f '  0  f '  1  0 , x  Bước 2:   f '  1  2 ln 2  1  0   và hàm số f ' x liên tục trên R TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM... lời giải của hai học sinh Lời giải (i): Do 0  0 , 3  0 , 4 và 2016  2017 nên 0 , 32016  0 , 42017 Lời giải (ii): Giả sử 0 , 32016  0 , 4 2017  2016  2017 log0 ,3 0 , 4  log0 ,3 0 , 4  2016 2017  2016 0  0 , 3  1  log0 ,3 0 , 4  1  Mặt khác,  Vậy 0 , 32016  0 , 42017 2017  0  0 , 4  1 Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là? A Lời giải (i) đúng, lời giải (ii) sai B Lời giải. .. / năm (theo thể thức lãi kép), thì số tiền tối thiểu mà ba mẹ bạn Lan phải gửi có thể là giá trị nào trong các giá trị sau đây ? A.8,637 B 8,737 C 7,637 D 7,937 TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 86 Gọi xo là nghiệm lớn nhất của bất phương trình trị của 2 xo 1 bằng A 2 2 21997 B 41000  2 1  2  x  1 2 x 1999 C 4999  2 2  3 Khi đó giá D 2 2 21998 Câu 87 Người... chóp SA SC 4 S.ABCD khi bị cắt bởi mặt phẳng  MNP  chia khối chóp thành 2 phần có thể tích lần lượt là V1 ,V2  V1  V2  Khi đó tỉ số A 1 24 V1 V2 B bằng 1 47 C 1 48 D 1 192 m Câu 71 Giá trị a n (với a,n  0 ,m,n  ) bằng kết quả nào sau đây? A n am B m an C n a.m D m a.n TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH & HKG 12 THẦY LÂM PHONG - 0933524179 Câu 72 Cho hàm số y  ax4  bx2  c  a,b,c   có đồ thị...  0 ; 1 : f '  xo   0 ,x   0 ; 1 Từ đó, ta có BBT sau: Bước 3 Theo BBT, ta thấy phương trình có hai nghiệm phân biệt và nhẩm được chúng là 0 và 1 Vậy tập nghiệm của phương trình là S  0 ,1 Theo bạn, lời giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào? A Bước 1 C Bước 3 D Lời giải đúng 3 2 x x Câu 93 Gọi m0 là giá trị của tham số thực m để hàm số y    2m  1  2mx đạt giá trị 3 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm giải tích 12, Trắc nghiệm giải tích 12, Trắc nghiệm giải tích 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay