Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành dân số kê hoạch hoá gia đình năm 2016

108 212 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:32

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH Đề thi số: 01 Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Bình đẳng, công không kỳ thị, phân biệt đối xử người bệnh B Được tôn trọng tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng C Quản lý thống việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng hành nghề giấy phép hoạt động D Từ chối cố ý chậm cấp cứu người bệnh Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Trạm y tế khám chữa bệnh thuốc nam B Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh trường hợp cấp cứu C Phát triển công tác y tế học đường D Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh trường hợp cấp cứu, trẻ em tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Người hành nghề phải đào tạo liên tục B Kịp thời tuân thủ quy định chuyên môn kỹ thuật C Cho thuê, cho mượn chứng hành nghề D Cung cấp thông tin giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Người có tiền ưu tiên khám bệnh trước B Phát triển hệ thống bác sỹ gia đình C Tôn trọng, hợp tác bảo vệ người hành nghề làm nhiệm vụ D Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh Câu Chính sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A.Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế B.Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh trường hợp cấp cứu C Phát triển công tác y tế học đường D Câu a, b, c Câu Chính sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Ưu tiên khám bệnh theo ngành nghề B Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khám bệnh, chữa bệnh C Phòng chống tai nạn thương tích nhiệm vụ hàng đầu D Được hành nghề Pháp luật không cấm Câu Chính sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng hành nghề giấy phép hoạt động nhiệm vụ Bộ Y tế B Các phòng y tế phải cung cấp thông tin giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh C Người bệnh điều trị ngoại trú phải lập hồ sơ bệnh án D Kết hợp y học đại với y học cổ truyền khám bệnh, chữa bệnh Câu Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành vi sau bị cấm: A Người hành nghề y học cổ truyền bán thuốc y học cổ truyền cho người bệnh B Từ chối cố ý chậm cấp cứu người bệnh C Tham gia khám chữa bệnh D Câu a, b, c Câu Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành vi sau bị cấm: A Trạm y tế xã nơi bác sỹ, y sỹ kê đơn thuốc B Cho người bệnh biết giá dịch vụ khám chữa bệnh C Khám bệnh, chữa bệnh chứng hành nghề D Tham gia khám chữa bệnh Câu 10 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành vi sau bị cấm: A Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng hành nghề giấy phép hoạt động B Người hành nghề bán thuốc cho người bệnh hình thức, trừ bác sỹ đông y, y sỹ đông y, lương y người có thuốc gia truyền C Người hành nghề sử dụng rượu, bia, thuốc có nồng độ cồn máu, thở khám bệnh, chữa bệnh D Câu a, b, c Câu 11 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định quyền tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm A Được tôn trọng tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng B Không bị phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội C.Câu a, b D Câu a, b sai Câu 12 Quyền lựa chọn theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro xảy để lựa chọn phương pháp chẩn đoán điều trị B Chấp nhận từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học khám bệnh, chữa bệnh C Lựa chọn người đại diện để thực bảo vệ quyền, nghĩa vụ khám bệnh, chữa bệnh D Câu a, b, c Câu 13 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, nghĩa vụ chấp hành quy định khám bệnh, chữa bệnh người bệnh A Cung cấp trung thực thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe mình, hợp tác đầy đủ với người hành nghề sở khám bệnh, chữa bệnh B Chấp hành yêu cầu người nhà chấp hành nội quy sở khám bệnh, chữa bệnh, quy định pháp luật khám bệnh, chữa bệnh C Chấp hành định chẩn đoán, điều trị người hành nghề mà yêu cầu khác D Câu a, b Câu 14 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh người xin cấp chứng hành nghề bao gồm A Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên B Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, lương y C Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, lương y, dược sỹ D Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, lương y, người có thuốc gia truyền có phương pháp chữa bệnh gia truyền Câu 15 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh điều kiện để cấp chứng hành nghề người Việt Nam phải có văn bằng, giấy chứng nhận sau phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: A Văn chuyên môn liên quan đến y tế cấp công nhận Việt Nam B Giấy chứng nhận lương y C Giấy chứng nhận người có thuốc gia truyền có phương pháp chữa bệnh gia truyền D Câu a, b, c Câu 16 Bác sĩ tốt nghiệp trước cấp chứng hành nghề, phải qua thời gian thực hành là: A 18 tháng thực hành bệnh viện viện nghiện cứu có giường bệnh B 18 tháng thực hành sở khám chữa bệnh C 18 tháng thực hành bệnh viện D 18 tháng thực hành bệnh viện, trạm y tế, phòng khám đa khoa Câu 17 Y sĩ tốt nghiệp trước cấp chứng hành nghề, phải qua thời gian thực hành là: A 12 tháng thực hành sở khám chữa bệnh B tháng thực hành sở khám chữa bệnh C 12 tháng thực hành bệnh viện D tháng thực hành bệnh viện, trạm y tế, phòng khám đa khoa Câu 18 Điều dưỡng viên tốt nghiệp trước cấp chứng hành nghề, phải qua thời gian thực hành A tháng thực hành bệnh viện, viện nghiện cứu có giường bệnh B tháng thực hành sở khám bệnh, chữa bệnh C tháng thực hành bệnh viện, viện nghiên cứu D tháng thực hành bệnh viện, trạm y tế, phòng khám đa khoa Câu 19 Chức của Sở Y tế Quảng Bình quy định Quyết định số 18/2009/QĐUBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh : A Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực chức quản lý nhà nước chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân B Thực công tác Y tế dự phòng C Quản lý nhà nước về dân số và bảo hiểm xã hội D Thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu công tác khám bệnh, chữa bệnh Câu 20 Sở Y tế chịu sự đạo, hướng dẫn, tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Bộ Y tế C Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh D Cục Khám Chữa bệnh Câu 21 Sở Y tế chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Bộ Nội vụ C Bộ Y tế D Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ Câu 22 Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Quảng Bình về lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh: A Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế sách phát triển nguồn nhân lực y tế địa bàn tỉnh B Quản lý trường đào tạo cán y tế theo phân công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh C Đào tạo cán bộ y tế có trình độ đại học và sau đại học để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của ngành D Cả A và B Câu 23 Nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lính vực dược, mỹ phẩm quy định Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Hướng dẫn triển khai giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm địa bàn Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; B Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực kinh doanh thuốc bệnh viện nhiệm vụ khác theo thẩm quyền phân cấp C Quy định giá thuốc, công tác đấu thầu thuốc theo quy định pháp luật; D A, B C Câu 24 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của: A Bộ Y tế B Sở Y tế C Phòng Y tế D Cả B và C Câu 25 Phòng Y tế là quan chuyên môn thuộc: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Sở Y tế C Uỷ ban nhân dân cấp huyện D Cả B và C Đề thi số: 02 Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Người hành nghề phải đào tạo liên tục B Kịp thời tuân thủ quy định chuyên môn kỹ thuật C Cho thuê, cho mượn chứng hành nghề D Cung cấp thông tin giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Câu Nguyên tắc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh A Người có tiền ưu tiên khám bệnh trước B Phát triển hệ thống bác sỹ gia đình C Tôn trọng, hợp tác bảo vệ người hành nghề làm nhiệm vụ D Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh Câu Chính sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A.Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế B.Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh trường hợp cấp cứu C Phát triển công tác y tế học đường D Câu a, b, c Câu Chính sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Ưu tiên khám bệnh theo ngành nghề B Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khám bệnh, chữa bệnh C Phòng chống tai nạn thương tích nhiệm vụ hàng đầu D Được hành nghề Pháp luật không cấm Câu Chính sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng hành nghề giấy phép hoạt động nhiệm vụ Bộ Y tế B Các phòng y tế phải cung cấp thông tin giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh C Người bệnh điều trị ngoại trú phải lập hồ sơ bệnh án D Kết hợp y học đại với y học cổ truyền khám bệnh, chữa bệnh Câu Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành vi sau bị cấm: A Người hành nghề y học cổ truyền bán thuốc y học cổ truyền cho người bệnh B Từ chối cố ý chậm cấp cứu người bệnh C Tham gia khám chữa bệnh D Câu a, b, c Câu Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành vi sau bị cấm: A Trạm y tế xã nơi bác sỹ, y sỹ kê đơn thuốc B Cho người bệnh biết giá dịch vụ khám chữa bệnh C Khám bệnh, chữa bệnh chứng hành nghề D Tham gia khám chữa bệnh Câu Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành vi sau bị cấm: A Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng hành nghề giấy phép hoạt động B Người hành nghề bán thuốc cho người bệnh hình thức, trừ bác sỹ đông y, y sỹ đông y, lương y người có thuốc gia truyền C Người hành nghề sử dụng rượu, bia, thuốc có nồng độ cồn máu, thở khám bệnh, chữa bệnh D Câu a, b, c Câu Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định quyền tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm A Được tôn trọng tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng B Không bị phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội C.Câu a, b D Câu a, b sai Câu 10 Quyền lựa chọn theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh A Cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro xảy để lựa chọn phương pháp chẩn đoán điều trị B Chấp nhận từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học khám bệnh, chữa bệnh C Lựa chọn người đại diện để thực bảo vệ quyền, nghĩa vụ khám bệnh, chữa bệnh D Câu a, b, c Câu 11 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, nghĩa vụ chấp hành quy định khám bệnh, chữa bệnh người bệnh A Cung cấp trung thực thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe mình, hợp tác đầy đủ với người hành nghề sở khám bệnh, chữa bệnh B Chấp hành yêu cầu người nhà chấp hành nội quy sở khám bệnh, chữa bệnh, quy định pháp luật khám bệnh, chữa bệnh C Chấp hành định chẩn đoán, điều trị người hành nghề mà yêu cầu khác D Câu a, b Câu 12 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh người xin cấp chứng hành nghề bao gồm A Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên B Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, lương y C Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, lương y, dược sỹ D Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, lương y, người có thuốc gia truyền có phương pháp chữa bệnh gia truyền Câu 13 Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh điều kiện để cấp chứng hành nghề người Việt Nam phải có văn bằng, giấy chứng nhận sau phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: A Văn chuyên môn liên quan đến y tế cấp công nhận Việt Nam B Giấy chứng nhận lương y C Giấy chứng nhận người có thuốc gia truyền có phương pháp chữa bệnh gia truyền D Câu a, b, c Câu 14 Bác sĩ tốt nghiệp trước cấp chứng hành nghề, phải qua thời gian thực hành là: A 18 tháng thực hành bệnh viện viện nghiện cứu có giường bệnh B 18 tháng thực hành sở khám chữa bệnh C 18 tháng thực hành bệnh viện D 18 tháng thực hành bệnh viện, trạm y tế, phòng khám đa khoa Câu 15 Y sĩ tốt nghiệp trước cấp chứng hành nghề, phải qua thời gian thực hành là: A 12 tháng thực hành sở khám chữa bệnh B tháng thực hành sở khám chữa bệnh C 12 tháng thực hành bệnh viện D tháng thực hành bệnh viện, trạm y tế, phòng khám đa khoa Câu 16 Điều dưỡng viên tốt nghiệp trước cấp chứng hành nghề, phải qua thời gian thực hành A tháng thực hành bệnh viện, viện nghiện cứu có giường bệnh B tháng thực hành sở khám bệnh, chữa bệnh C tháng thực hành bệnh viện, viện nghiên cứu D tháng thực hành bệnh viện, trạm y tế, phòng khám đa khoa Câu 17 Lộ trình cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bệnh viện đa khoa, bệnh viện y học cổ truyền công lập: A Trước ngày 31 tháng 12 năm 2012 B Trước ngày 31 tháng 12 năm 2013 C Trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 D Trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 Câu 18 Lộ trình cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sở giám định y khoa, nhà hộ sinh công lập: A Trước ngày 31 tháng 12 năm 2012 B Trước ngày 31 tháng 12 năm 2013 C Trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 D Trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 Câu 19 Sở Y tế chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Bộ Nội vụ C Bộ Y tế D Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ Câu 20 Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Quảng Bình về lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh: A Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế sách phát triển nguồn nhân lực y tế địa bàn tỉnh B Quản lý trường đào tạo cán y tế theo phân công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh C Đào tạo cán bộ y tế có trình độ đại học và sau đại học để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của ngành D Cả A và B Câu 21 Nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lính vực dược, mỹ phẩm quy định Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Hướng dẫn triển khai giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm địa bàn Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; B Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực kinh doanh thuốc bệnh viện nhiệm vụ khác theo thẩm quyền phân cấp C Quy định giá thuốc, công tác đấu thầu thuốc theo quy định pháp luật; D A, B C Câu 22 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của: A Bộ Y tế B Sở Y tế C Phòng Y tế D Cả B và C Câu 23 Phòng Y tế là quan chuyên môn thuộc: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Sở Y tế C Uỷ ban nhân dân cấp huyện D Cả B và C Câu 24 Chức nào sau là chức của Phòng Y tế: A Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực chức quản lý nhà nước y tế địa bàn huyện B Quản lý các bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng địa bàn huyện C Tham mưu, giúp Sở Y tế thực chức quản lý nhà nước y tế địa bàn huyện D Tham mưu, giúp Sở Y tế quản lý các bệnh viện và Trung tâm y tế dự phòng đại bàn huyện Câu 25 Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng y tế theo quy định Thông tư số 51/2015/TTLTBYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức, mối quan hệ công tác tổ chức, đơn vị nghiệp trực thuộc Sở B Quản lý tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật phân công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh C Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực y tế theo quy định pháp luật D Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực giao quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trán 10 B Cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình phải bảo đảm điều kiện sở vật chất, vệ sinh, trình độ chuyên môn cán bộ, trang thiết bị theo quy định Bộ Y tế C Câu a b D Câu a b sai Câu 13 Theo Pháp lệnh dân số, dịch vụ xã hội chăm sóc người cao tuổi bao gồm A Hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ thành viên gia đình thực nghĩa vụ phụng dưỡng, chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi gia đình B Phổ biến kiến thức, kỹ chăm sóc người cao tuổi C Thực dịch vụ nuôi dưỡng, khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức sinh hoạt, giải trí dịch vụ khác người cao tuổi D Câu a, b, c Câu 14 Theo Pháp lệnh dân số, quyền bình đẳng giới gồm A Loại bỏ phân biệt đối xử với trẻ em gái; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trẻ em gái sinh hoạt, khám bệnh, chữa bệnh, học tập, vui chơi giải trí phát triển toàn diện B Được cung cấp thông tin dịch vụ kế hoạch hoá gia đình C Đảm bảo gia đình có đủ trai gái D Câu b c Câu 15 Theo Pháp lệnh dân số, quyền bình đẳng giới gồm A Tuyên truyền bình đẳng giới; xoá bỏ hình thức phân biệt đối xử dựa sở giới tính; B Tạo điều kiện cho nữ giới chủ động thực chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình tiếp cận bình đẳng giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ mặt tham gia hoạt động xã hội; C Nam giới có trách nhiệm thực kế hoạch hoá gia đình D Câu a, b, c Câu 16 Kiểm tra sức khoẻ trước đăng ký kết hôn gồm A Khuyến khích nam, nữ kiểm tra sức khoẻ trước đăng ký kết hôn bao gồm nội dung liên quan đến bệnh di truyền; bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiễm HIV/AIDS B Khám sức khoẻ định kỳ trước đăng ký kết hôn biện pháp bắt buộc C Thực quy định chuẩn mực chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình D Câu a c Câu 17 Theo Pháp lệnh dân số, cần vận động kiểm tra sức khoẻ bệnh di truyền trước có con: A Những người có tiền sử gia đình có người mắc bệnh tâm thần B Những người có tiền sử gia đình có người mắc bệnh di truyền, người có nguy bị khuyết tật gen 94 C Người bị nhiễm chất độc hóa học D Câu a, b, c Câu 18 Theo Pháp lệnh dân số, công tác dân số, công dân có quyền sau A Cung cấp thuốc để có giới tính thai nhi theo ý muốn B Được cung cấp dịch vụ dân số có chất lượng, thuận tiện, an toàn giữ bí mật theo quy định pháp luật C Nên tôn trọng chế độ mẫu hệ tôn trọng tín ngưỡng công dân D Câu a, b, c Câu 19 Số lượng tổ chức tham mưu tổng hợp chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế theo quy định Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Không phòng B Không phòng C Không phòng D Tùy theo tính chất, đặc điểm, yêu cầu để định số phòng cho phù hợp Câu 20 Số lượng phòng Chi cục thuộc Sở Y tế theo quy định Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Không phòng B Không phòng C Không phòng D Tùy theo tính chất, đặc điểm, yêu cầu để định số phòng cho phù hợp Câu 21 Đơn vị sự nghiệp tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng theo Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh : A Trung tâm phòng chống bệnh xã hội B Trung tâm phòng chống HIV/AIDS C Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản D Cả A và B Câu 22 Đơn vị sự nghiệp tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế thuộc lĩnh vực chuyên ngành theo Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh: A Trung tâm phòng chống bệnh xã hội B Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết C Trung tâm Chăm sóc sức hỏe sinh sản D Cả A và C Câu 23 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế về bảo hiểm y tế: A Tổ chức triển khai thực quy định pháp luật bảo hiểm y tế; 95 B Kiểm tra, tra xử lý vi phạm pháp luật bảo hiểm y tế C Phân phối Bảo hiểm y tế đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở D Cả A và B đúng Câu 24 Cơ quan trực thuộc Sở Y tế theo Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYTBNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình B Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm C Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh D A B Câu 25 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế về đào tạo nhân lực y tế: A Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế sách phát triển nguồn nhân lực y tế địa bàn tỉnh B Quản lý trường đào tạo cán y tế theo phân công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh C Đào tạo cán bộ y tế có trình độ đại học và sau đại học để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của ngành D Cả A và B Đề thi số 20 Câu Theo Pháp lệnh dân số, biện pháp chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình gồm A Nuôi sữa mẹ B Cung cấp thông tin dịch vụ kế hoạch hoá gia đình C Khuyến khích lợi ích vật chất tinh thần; thực sách xã hội để thúc đẩy việc thực chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình D Tổ chức trung tâm tư vấn để có giới tính thai nhi theo ý muốn 96 Câu Theo Pháp lệnh dân số, cặp vợ chồng cá nhân có quyền: A Quyết định thời gian sinh con, số khoảng cách lần sinh phù hợp với quy mô gia đình con, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sách dân số Nhà nước giai đoạn; phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khoẻ, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập nuôi dạy cặp vợ chồng, cá nhân sở bình đẳng B Được tư vấn phương pháp để có giới tính thai nhi theo ý muốn C Được cung cấp thông tin dịch vụ kế hoạch hoá gia đình D Câu a c Câu Theo Pháp lệnh dân số, cặp vợ chồng cá nhân có quyền A Lựa chọn, sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp với điều kiện kinh tế, sức khoẻ, tâm lý điều kiện khác B Không mang bao cao su quan hệ tình dục C Khám bệnh định kỳ bệnh viện D Tư vấn phương pháp để có giới tính thai nhi theo ý muốn Câu Theo Pháp lệnh dân số, cặp vợ chồng cá nhân có nghĩa vụ A Sử dụng biện pháp tránh thai, thực kế hoạch hoá gia đình B Tôn trọng lợi ích Nhà nước, xã hội, cộng đồng lợi ích hợp pháp quan, tổ chức việc kiểm soát sinh sản điều chỉnh quy mô dân số C Thực quy định pháp luật dân số; quy chế, điều lệ hình thức khác quan, tổ chức; quy ước, hương ước cộng đồng dân số kế hoạch hoá gia đình D Câu a, b, c Câu Theo Pháp lệnh dân số, cặp vợ chồng cá nhân có nghĩa vụ A Phải sinh đủ để đạt mức sinh thay B Tư vấn phương pháp để có giới tính thai nhi theo ý muốn cho người C Thực quy mô gia đình - có hai con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững D Câu a c Câu Theo Pháp lệnh dân số, trách nhiệm sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình A Tư vấn cho người sử dụng dịch vụ B Thực quy định chuẩn mực chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình C Bảo đảm chất lượng phương tiện, dịch vụ kỹ thuật an toàn, thuận tiện Theo dõi, giải tác dụng phụ tai biến cho người sử dụng (nếu có) D Câu a, b, c Câu Theo Pháp lệnh dân số, điều kiện người sử dụng biện pháp tránh thai gồm 97 A Tự nguyện B Có hiểu biết nhận thức biện pháp tránh thai C Không có chống định y tế D Câu a, b, c Câu Theo Pháp lệnh dân số, điều kiện sở cung cấp biện pháp tránh thai gồm A Người cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ phù hợp với biện pháp tránh thai theo quy định Bộ Y tế B Cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình phải bảo đảm điều kiện sở vật chất, vệ sinh, trình độ chuyên môn cán bộ, trang thiết bị theo quy định Bộ Y tế C Câu a b D Câu a b sai Câu Theo Pháp lệnh dân số, dịch vụ xã hội chăm sóc người cao tuổi bao gồm A Hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ thành viên gia đình thực nghĩa vụ phụng dưỡng, chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi gia đình B Phổ biến kiến thức, kỹ chăm sóc người cao tuổi C Thực dịch vụ nuôi dưỡng, khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức sinh hoạt, giải trí dịch vụ khác người cao tuổi D Câu a, b, c Câu 10 Theo Pháp lệnh dân số, quyền bình đẳng giới gồm A Loại bỏ phân biệt đối xử với trẻ em gái; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trẻ em gái sinh hoạt, khám bệnh, chữa bệnh, học tập, vui chơi giải trí phát triển toàn diện B Được cung cấp thông tin dịch vụ kế hoạch hoá gia đình C Đảm bảo gia đình có đủ trai gái D Câu b c Câu 11 Theo Pháp lệnh dân số, quyền bình đẳng giới gồm A Tuyên truyền bình đẳng giới; xoá bỏ hình thức phân biệt đối xử dựa sở giới tính; B Tạo điều kiện cho nữ giới chủ động thực chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình tiếp cận bình đẳng giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ mặt tham gia hoạt động xã hội; C Nam giới có trách nhiệm thực kế hoạch hoá gia đình D Câu a, b, c Câu 12 Kiểm tra sức khoẻ trước đăng ký kết hôn gồm A Khuyến khích nam, nữ kiểm tra sức khoẻ trước đăng ký kết hôn bao gồm nội dung liên quan đến bệnh di truyền; bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiễm HIV/AIDS B Khám sức khoẻ định kỳ trước đăng ký kết hôn biện pháp bắt buộc 98 C Thực quy định chuẩn mực chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình D Câu a c Câu 13 Theo Pháp lệnh dân số, cần vận động kiểm tra sức khoẻ bệnh di truyền trước có con: A Những người có tiền sử gia đình có người mắc bệnh tâm thần B Những người có tiền sử gia đình có người mắc bệnh di truyền, người có nguy bị khuyết tật gen C Người bị nhiễm chất độc hóa học D Câu a, b, c Câu 14 Theo Pháp lệnh dân số, công tác dân số, công dân có quyền sau A Cung cấp thuốc để có giới tính thai nhi theo ý muốn B Được cung cấp dịch vụ dân số có chất lượng, thuận tiện, an toàn giữ bí mật theo quy định pháp luật C Nên tôn trọng chế độ mẫu hệ tôn trọng tín ngưỡng công dân D Câu a, b, c Câu 15 Theo Pháp lệnh dân số, công tác dân số, công dân có quyền sau A Lựa chọn nơi cư trú phù hợp với quy định pháp luật B Được cung cấp dịch vụ dân số có chất lượng, thuận tiện, an toàn giữbí mật theo quy định pháp luật C Lựa chọn biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình vànâng cao chất lượng dân số D Câu a, b, c Câu 16 Theo Pháp lệnh dân số, công tác dân số, công dân có nghĩa vụ sau A Thực kế hoạch hóa gia đình; xây dựng quy mô gia đình con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững B Lựa chọn nơi cư trú phù hợp với quy định pháp luật C Tôn trọng tín ngưỡng quyền công dân D Tuyên truyền bình đẳng giới; xoá bỏ hình thức phân biệt đối xử dựa sở giới tính Câu 17 Đối với hành vi sau bị phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng đình hoạt động khám bệnh, chữa bệnh A Chỉ định hướng dẫn sử dụng thuốc để có giới tính thai nhi theo ý muốn B Nghiên cứu phương pháp để có giới tính thai nhi theo ý muốn, trừ trường hợp pháp luật cho phép 99 C Câu a b D Câu a b sai Câu 18 Đối với hành vi sau bị phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng Tịch thu tang vật sử dụng để thực hành vi vi phạm, đồng thời đình hoạt động kinh doanh thuốc thời hạn từ đến tháng A Cung cấp thuốc để có giới tính thai nhi theo ý muốn B Ép buộc lựa chọn giới tính thai nhi C Câu a b D Câu a b sai Câu 19 Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng y tế theo quy định Thông tư số 51/2015/TTLTBYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức, mối quan hệ công tác tổ chức, đơn vị nghiệp trực thuộc Sở B Quản lý tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật phân công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh C Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực y tế theo quy định pháp luật D Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực giao quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trán Câu 20 Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Quảng Bình khám, chữa bệnh và phục hồi chức quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh: A Cấp, đình thu hồi chứng hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định pháp luật theo phân cấp B Quản lý các bệnh viện tư nhân, phòng khám tư nhân địa bàn C Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, tra xử lý vi phạm khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện trung ương và bệnh viện tư nhân hoạt động địa bàn D Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định điều kiện hành nghề y tế địa bàn huyện theo quy định pháp luật theo phân cấp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Câu 21 Phòng Y tế chịu đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tra chuyên môn, nghiệp vụ của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Ủy ban nhân dân cấp huyện C Sở Y tế D Cả A, B và C đúng Câu 22 Số lượng Chi cục trực thuộc Sở Y tế: A B 100 C D Câu 23 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế về bảo hiểm y tế: A Tổ chức triển khai thực quy định pháp luật bảo hiểm y tế; B Kiểm tra, tra xử lý vi phạm pháp luật bảo hiểm y tế C Phân phối Bảo hiểm y tế đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở D Cả A và B đúng Câu 24 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh quy định Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế về Y học cổ truyền: A Tổ chức thực việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược đại phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học sản xuất thuốc y dược cổ truyền địa phương; B Hướng dẫn, kiểm tra, tra xử lý vi phạm việc thực pháp luật y dược cổ truyền địa bàn tỉnh; C Trình Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp, đình thu hồi chứng hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định pháp luật theo phân cấp D Cả A và B đúng Câu 25 Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định Nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực dược, mỹ phẩm: A Hướng dẫn triển khai giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm địa bàn Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; B Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp, đình chỉ, thu hồi chứng hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo quy định pháp luật; C Thực quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định pháp luật; D Cả A, B C ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ-KHHGĐ Đề thi số 1: Câu Nêu nguyên tắc hành nghề sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) 101 Câu Nêu quyền người bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y học cổ truyền; Thuốc mỹ phẩm; An toàn Vệ sinh thực phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 2: Câu Nêu nguyên tắc hành nghề sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Nêu nghĩa vụ người bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y tế dự phòng; Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh (30 điểm) Đề thi số 3: Câu Nêu quyền người bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Các quy định Luật khám bệnh chữa bệnh quyền người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y học cổ truyền; Thuốc mỹ phẩm; An toàn Vệ sinh thực phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 4: Câu Nêu quyền người bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Các quy định Luật khám bệnh chữa bệnh nghĩa vụ người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) 102 Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực: Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Sức khỏe sinh sản; Thuốc mỹ phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 5: Câu Nêu nghĩa vụ người bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Trình bày nội dung hành vi bị cấm Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ quyền hạn Phòng Y tế quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 6: Câu Nêu nghĩa vụ người bệnh quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Các trường hợp bị thu hồi chứng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y dược cổ truyền, Y tế dự phòng quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYTBNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 7: Câu Các quy định Luật khám bệnh chữa bệnh quyền người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Các hình thức tổ chức sở khám bệnh, chữa bệnh quy định Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 Chính phủ (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Dược mỹ phẩm, An toàn thực phẩm quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLTBYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 8: 103 Câu Các quy định Luật khám bệnh chữa bệnh quyền người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Quyền nghĩa vụ công dân, trách nhiệm Nhà nước, quan, tổ chức công tác dân số quy định Pháp lệnh Dân số số 06/200/PLUBTVQH11 ngày 09/11/2003 (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Khám bệnh, chữa bệnh Phục hồi chức năng; Y Dược cổ truyền quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 9: Câu Các quy định Luật khám bệnh chữa bệnh nghĩa vụ người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Hãy nêu hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, hành vi cản trở, cưỡng thực kế hoạch hoá gia đình bị nghiêm cấm quy định Nghị định 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 Chính Phủ (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực: Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Sức khỏe sinh sản; Thuốc mỹ phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 10: Câu Trình bày nội dung hành vi bị cấm Luật Khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Hãy nêu biện pháp chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình quy định Nghị định 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 Chính Phủ (35 điểm ) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực: Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Sức khỏe sinh sản; Thuốc mỹ phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 11: 104 Câu Các trường hợp bị thu hồi chứng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Những trường hợp không vi phạm quy định sinh hai quy định Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 Chính phủ (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ quyền hạn Phòng Y tế quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 12: Câu Các hình thức tổ chức sở khám bệnh, chữa bệnh quy định Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 Chính phủ (35 điểm) Câu Hình thức xử phạt vi phạm quy định xác định lại giới tính quy định Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ quyền hạn Phòng Y tế quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 13: Câu Quyền nghĩa vụ công dân, trách nhiệm Nhà nước, quan, tổ chức công tác dân số quy định Pháp lệnh Dân số số 06/200/PLUBTVQH11 ngày 09/11/2003 (35 điểm) Câu Các hình thức xử phạt hành vi vi phạm quy định tuyên truyền, phổ biến thông tin dân số quy định Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ quyền hạn Phòng Y tế quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) 105 Đề thi số 14: Câu Hãy nêu hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, hành vi cản trở, cưỡng thực kế hoạch hoá gia đình bị nghiêm cấm quy định Nghị định 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 Chính Phủ (35 điểm) Câu Hình thức xử phạt vi phạm quy định tuyên truyền, phổ biến, tư vấn phương pháp để có giới tính thai nhi theo ý muốn quy định Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y dược cổ truyền, Y tế dự phòng quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 15: Câu Quyền nghĩa vụ công dân, trách nhiệm Nhà nước, quan, tổ chức công tác dân số quy định Pháp lệnh Dân số số 06/200/PLUBTVQH11 ngày 09/11/2003 (35 điểm) Câu Hình thức xử phạt hành vi cản trở, cưỡng thực kế hoạch hóa gia đình quy định Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y dược cổ truyền, Y tế dự phòng quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 16: Câu Hãy nêu biện pháp chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình quy định Nghị định 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 Chính Phủ (35 điểm) Câu Hình thức xử phạt hành vi cản trở, cưỡng thực kế hoạch hóa gia đình quy định Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ (35 điểm) 106 Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Dược mỹ phẩm, An toàn thực phẩm quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYTBNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 17: Câu Những trường hợp không vi phạm quy định sinh hai quy định Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 Chính phủ (35 điểm) Câu Các hình thức xử phạt hành vi chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi vi phạm quy định bán phương tiện tránh thai quy định Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y tế dự phòng; Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 18: Câu Hình thức xử phạt vi phạm quy định xác định lại giới tính quy định Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ (35 điểm) Câu Hình thức xử phạt Hành vi loại bỏ thai nhi lý lựa chọn giới tính quy định Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y học cổ truyền; Thuốc mỹ phẩm; An toàn Vệ sinh thực phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 19: Câu Các hình thức xử phạt hành vi vi phạm quy định tuyên truyền, phổ biến thông tin dân số quy định Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ (35 điểm) Câu Trách nhiệm Nhà nước, quan, tổ chức công tác dân số quy định Pháp lệnh Dân số số 06/200/PL-UBTVQH11 ngày 09/11/2003 (35 điểm) 107 Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực: Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Sức khỏe sinh sản; Thuốc mỹ phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 20: Câu Các quy định Luật khám bệnh chữa bệnh nghĩa vụ người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (35 điểm) Câu Hình thức xử phạt Hành vi loại bỏ thai nhi lý lựa chọn giới tính quy định Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ quyền hạn Phòng Y tế quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) 108
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành dân số kê hoạch hoá gia đình năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành dân số kê hoạch hoá gia đình năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành dân số kê hoạch hoá gia đình năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay