TRAC NGHIỆM CAN BAN

11 348 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:26

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG I PHẦN MÁY TÍNH CĂN BẢN Câu 1: PU có tên đầy đủ tiếng Anh là… A Central Processing Unit B Central Pro United C Central Print United D Central Pro Unit Câu 2: CPU làm công việc chủ yếu nào? A Lưu giữ B Xử lý C Điều khiển D Cả Câu 3: CPU ví ……… máy tính A Trái tim B Đôi tay C Bộ não D Cả ý Câu 4: CPU nằm phần máy tính? A Màn hình B Chuột C Bàn phím D Thân máy Câu 7: Trong ‘Khu vực chính’ Bàn phím máy tính có hàng phím tất cả? A B C D Câu 8: Có thao tác sử dụng Chuột máy tính? A B C D Câu 9: Máy tính điện tử đời năm nào? A 1985 B 1995 C 1945 D 1935 Bộ môn CNTT – Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên Câu 10: Chiếc máy tính điện tử có tên gọi gì? A EIAC B ENIAC C ANCIE D INIAC Câu 11: “Giúp bạn đưa thông tin vào để máy tính xử lý theo yêu cầu chương trình.” Là vậy? A Chuột B Bàn phím C Ý A B D Không Câu 12: Máy in Máy quét, thiết bị đưa thông tin vào máy tính? A Máy in B Máy quét C Cả hai D Không Câu13: Phần mềm máy tính là… A Là tất nhìn, sờ thấy máy tính B Là tất chương trình có máy tính C Cả hai ý D Không ý Câu 14: Đĩa CD (CD-rom) đĩa mềm (Floppy disk) phần cứng hay phần mềm máy tính? A Phần mềm B Phần cứng C Cả hai D Không Câu 15: Các chương trình thông tin quan trọng máy tính thường lưu trên… A Đĩa B Ổ đĩa cứng C Ổ đĩa mềm D Không Câu 16: Chỉ nhóm không loại A CD-rom; Floppy Disk (Đĩa mềm); Thiết bị nhớ Flash (USB) B CD-rom; Floppy Disk (Đĩa mềm); Ổ đĩa cứng C CD-rom; Thiết bị nhớ Flash (USB); Ổ đĩa cứng D CD-rom; Thiết bị nhớ Flash (USB); Máy in Câu 17: Nhóm bao gồm thiết bị xếp vào loại: Bộ môn CNTT – Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên A Màn hình, Bàn phím, Chuột, Máy in B Bàn phím, Chuột, Máy in, Máy vẽ C Máy in, Máy vẽ, Màn hình, Loa D Màn hình, Micro, Máy quét, Chuột Câu 18: Những thiết bị chứa chương trình thông tin khác (trong có kết làm việc, tệp tin…) gọi là…: A Thiết bị chứa B Ổ cứng C Thiết bị lưu trữ D Thiết bị thông tin Câu 19: Floppy Disk (Đĩa mềm) thường lưu giữ dạng file nào? A File văn C File âm C File video D Câu 20: Trong phần thân máy, tính từ xuống, ổ đĩa lắp vị trí cao (đầu tiên) A Ổ đĩa cứng B Ổ đĩa mềm C Ổ CD D Câu 21: Trong ổ đĩa, ổ cửa để đưa đĩa vào, ra? A Ổ đĩa cứng B Ổ đĩa mềm C Ổ CD D Câu 22: Hình bên cho em biết thuộc dạng tệp (file) nào? A File chương trình B File văn C Cả hai D Cả hai sai Câu 23: Trong máy tính thông tin tồn dạng tệp (file) nào? A File chương trình B File liệu C Cả hai D Cả hai sai Câu 24: Dạng file có đuôi exe là……… ? A File chương trình C Cả hai B File liệu D Cả hai sai Câu 25: Có thể mở xem, hiệu chỉnh in tệp (file) tin thuộc dạng nào? A File chương trình C Cả hai B File liệu D Cả hai sai Câu 26: Để xếp cách khoa học, tiện lợi cho việc quản trị sử dụng, Bộ môn CNTT – Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên tệp tin (file) máy tính thường tổ chức thành… A Các đồ thị B Các phần mềm C Các Thư mục D Cả ba Câu 27: Để tạo thư mục thư mục gốc, ổ C:\ , em chọn cách phương án sau: A Nhấn phải chuột thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Folder B Nhấn phải chuột thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Shortcut C Nhấn phải chuột thư mục gốc, ổ C:\ chọn Briefcase D.Nhấn phải chuột thư mục gốc, ổ C:\ chọn Microsoft Word Document Câu 28: Để di chuyển chép thư mục (kể tệp tin), môi trường từ Windows 2000 trở lên, thực cách nhanh nhất, không thủ công, cửa sổ thư mục ta vào thực đơn nào? A File B Edit C Favourite D Cả ba Câu 29: Để xem thông tin chi tiết thư mục (kể tệp tin), môi trường từ Windows 2000 trở lên, cửa sổ thư mục ta vào thực đơn nào? A File C Favourite B View D Window Câu 30: Để xem thông tin chi tiết thư mục (kể tệp tin), môi trường từ Windows 2000 trở lên, cửa sổ mở thư mục ổ đĩa khác nhau, ta nhấn chuột lên nút lệnh nào? A Folders B View C Up D Undo Câu 31: Trong Ms Windows, thư mục tổ chức dạng? A Dây C Chuỗi B Cây D Đồ thị Câu 32: Trong Ms Windows, biểu tượng thư mục thường có màu gì? A Xanh B Đỏ C Tím D Vàng Câu 33 Đơn vị đo nhỏ thông tin gì? A TB B GB C KB D B Câu 34 Bộ phận bên máy tính là: A Máy in B Bộ xử lý trung tâm – Bộ nhớ C Máy quét D Các câu Câu 35 Muốn chạy chương trình Windows ta có thể: A Vào cửa sổ My Computer Double click tên chương trình Bộ môn CNTT – Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên B Vào Windows Explorer, click vào tên chương trình Enter C Click Start, Click Run gõ đường dẫn đến tên chương trình Enter D Các cách Câu 36 Trong Windows Explorer muốn xóa biểu tượng File/Thư mục, ta dùng lệnh hay thao tác sau A Click vào biểu tượng ấn phím Delete B Click vào biểu tượng dùng lệnh File \ Delete C Kéo biểu tượng đến Recycle Bin D Các câu Câu 37 Trong Windows Explorer muốn đổi tên thư mục ta dùng lệnh hay phím nóng sau đây: A Click vào tên thư mục ấn phím F2 B Click vào tên thư mục dùng lệnh Edit \ Cut C Click vào tên thư mục dùng lệnh Edit \ Paste D đáp án Câu 38 Trong Windows muốn tạo thư mục ta thực hiện: A Bấm chuột phải  New  Folder B Chọn File  Edit  Folder C Chọn File  Cut Folder D Chọn File  Paste Folder Câu 39 byte A bit B bit C 10 bit D 16 bit Câu 40 KB A 1000 bit B 1024 bit C 1000 byte D 1024 byte Câu 41 MB A 1024 KB B 1024 byte C 1024 bit D 1000 byte Câu 42 GB A 1024 KB B 1024 MB Bộ môn CNTT – Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên C 1024 bit D 1000 byte Câu 43 Ý đúng: Hệ điều hành máy tính cá nhân A phần mềm phải có để máy tính cá nhân hoạt động B phần mềm cài sẵn máy tính cá nhân C phần mềm không thay đổi máy tính cá nhân D phần mềm công ty Microsoft độc quyền xây dựng phát triển Câu 44 Đơn vị đo lượng tin A Hz B KHz C GHz D bit Câu 45 Chữ viết tắt MB thường gặp tài liệu máy tính có nghĩa gì: A đơn vị đo độ phân giải hình B đơn vị đo cường độ âm C đơn vị đo tốc độ xử lý D đơn vị đo khả lưu trữ Câu 46 Chọn câu thích hợp để phân biệt phần mềm ứng dụng phần mềm hệ điều hành A Phần mềm ứng dụng cần nhiều không gian đĩa cứng phần mềm hệ điều hành để chạy B Phần mềm hệ điều hành cần phần mềm ứng dụng để chạy C Phần mềm hệ điều hành cần nhiều nhớ phần mềm ứng dụng để chạy D Phần mềm ứng dụng cần phần mềm hệ điều hành để chạy Câu 47 Hệ điều hành trả phí quyền sử dụng hệ điều hành A MS-WINDOWS 2000 B MS DOS C LINUX D Cả C B Câu 48 Ổ cứng A Thiết bị lưu trữ máy tính B Thiết bị lưu trữ C Là thiết bị nhập/ xuất liệu D Thiết bị đọc liệu Câu 49 Vius máy tính có khả A Lây lan qua máy quét C Tự chép để lây nhiễm B Lây lan qua hình D Cả ý Câu 50 Các phần mềm sau thuộc nhóm phần mềm nào: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, MS Internet Explorer A Nhóm phần mềm ứng dụng B Nhóm phần mềm hệ thống C Nhóm phần mềm sở liệu D Nhóm phần mềm hệ điều hành Bộ môn CNTT – Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên Câu 51 Để khởi động lại máy tính, phát biểu sau sai A Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del, chọn mục Restart B Từ cửa sổ hình nhấn nút Start – Shutdown, sau chọn mục Restart C Bấm nút Power hộp máy D Bấm nút Reset hộp máy Câu 52 Để tắt máy tính cách ta chọn A Nhấn nút Start góc bên trái hình nền, chọn mục Shutdown B Tắt nguồn điện C Bấm nút Power hộp máy D Bấm nút Reset hộp máy Câu 53 Biểu tượng biểu tượng có sẵn hệ thống MSWindows A My Computer B My Documents C Internet Explorer D Cả ý Câu 54 Các tệp tin sau chọn xóa tổ hợp phím Shift+Delete A Có thể phục hồi mở Recycle Bin B Có thể phục hồi mở My Documents C Có thể phục hồi mở My Computer D Không thể phục hồi Câu 55 Một tập hợp ký hiệu quy tắc dùng để biểu diễn tính toán giá trị số gọi là? A Phép tính B Hệ đếm C Quy ước D đáp án Câu 56 Phát biểu sai: A Có thể biết tệp tin đĩa CD-ROM có kích thước Byte B Có thể xoá thư mục đĩa CD-ROM, cách chọn thư mục nhấn phím Delete C Thư mục chứa thư mục tệp tin D Có thể chép thiết bị lưu trữ khác Câu 57 Các thành phần thành phần sau thuộc phần cứng máy tính? A Hệ soạn thảo văn bản, bảng tính B Màn hình, ổ đĩa, CPU C Hệ điều hành Windows, Linux, MS-DOS D Tất Câu 58 Khi khởi động máy tính, phần mềm thực trước A Hệ điều hành Bộ môn CNTT – Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên B Phần mềm gõ tiếng Việt C Chương trình diệt Virus máy tính D Phần mềm Word, Excel Câu 59 Phần mềm Windows, Linux có đặc điểm chung A Tất phần mềm ứng dụng B Tất dịch vụ dải tần rộng C Tất thiết bị phần cứng D Tất hệ điều hành Câu 60 Loại máy tính thường đắt A Máy tính cá nhân B Máy tính cầm tay C Máy chủ Câu 61 Đĩa cứng thiết bị thuộc loại A Bộ nhớ C Cả A B D Máy tính xách tay B Bộ nhớ D Cả A B sai Câu 62 Mục đích việc cài đặt Driver cho thiết bị A Giúp cho hệ điều hành cách tương tác với thiết bị B Tăng tốc độ thiết bị cài đặt C Di chuyển liệu thiết bị sang vùng nhớ mở rộng D Sửa đổi chương trình máy để làm việc với thiết bị Câu 63: Trong máy tính thông tin tồn dạng tệp (file) nào? A File chương trình B File liệu C Cả hai D Cả hai sai Câu 64: Dạng file có đuôi exe là……… ? A File chương trình B File liệu C Cả hai D Cả hai sai Câu 65: Có thể mở xem, hiệu chỉnh in tệp (file) tin thuộc dạng nào? A File chương trình B File liệu C Cả hai D Cả hai sai Câu 66: Để xếp cách khoa học, tiện lợi cho việc quản trị sử dụng, tệp tin (file) máy tính thường tổ chức thành… A Các đồ thị B Các phần mềm C Các Thư mục D Cả ý Câu 67: Để tạo thư mục thư mục gốc, ổ C:\ , em chọn cách phương án sau: A Nhấn phải chuột thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Folder B Nhấn phải chuột thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Shortcut C Nhấn phải chuột thư mục gốc, ổ C:\ chọn Briefcase D.Nhấn phải chuột thư mục gốc, ổ C:\ chọn Microsoft Word Document Bộ môn CNTT – Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên Câu 68: PU có tên đầy đủ tiếng Anh là… A Central Processing Unit B Central Pro United C Central Print United D Central Pro Unit Câu 69: CPU làm công việc chủ yếu nào? A Lưu giữ B Xử lý C Điều khiển D Cả ý Câu 70: CPU ví ……… máy tính A Trái tim B Đôi tay C Bộ não D Cả ý Câu 71: CPU nằm phần máy tính? A Màn hình B Chuột C Bàn phím D Thân máy Câu 72: “Giúp bạn đưa thông tin vào để máy tính xử lý theo yêu cầu chương trình.” Là vậy? A Chuột B Bàn phím C Ý A B D Không Câu 73: Máy in Máy quét, thiết bị đưa thông tin vào máy tính? A Máy in B Máy quét C Cả hai ý D Không Câu 74: Phần mềm máy tính là… A Là tất nhìn, sờ thấy máy tính B Là tất chương trình có máy tính C Cả hai ý D Không ý Câu 75: Đĩa CD (CD-rom) đĩa mềm (Floppy disk) phần cứng hay phần mềm máy tính? A Phần mềm B Phần cứng C Cả hai ý D Không Câu 76: Các chương trình thông tin quan trọng máy tính thường Bộ môn CNTT – Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên lưu trên… A Đĩa B Ổ đĩa cứng C Ổ đĩa mềm D Không Câu 77: Chỉ nhóm không loại A CD-rom; Floppy Disk (Đĩa mềm); Thiết bị nhớ Flash (USB) B CD-rom; Floppy Disk (Đĩa mềm); Ổ đĩa cứng C CD-rom; Thiết bị nhớ Flash (USB); Ổ đĩa cứng D CD-rom; Thiết bị nhớ Flash (USB); Máy in Câu 78: Nhóm bao gồm thiết bị xếp vào loại: A Màn hình, Bàn phím, Chuột, Máy in B Bàn phím, Chuột, Máy in, Máy vẽ C Máy in, Máy vẽ, Màn hình, Loa D Màn hình, Micro, Máy quét, Chuột Câu 79: Trong Ms Windows, thư mục tổ chức dạng? A Dây B Cây C Chuỗi D Đồ thị Câu 80: Trong Ms Windows, biểu tượng thư mục thường có màu gì? A Xanh B Đỏ C Tím D Vàng Câu 81: Trong hệ điều hành Windows, xâu kí tự dùng làm tên tệp? A Giaymoi.doc B Baitap.pas C Anh.bmp D http://vtv.vn Câu 82: Trong hệ điều hành Windows, phải nhấn giữ phím chọn nhiều tệp thư mục rời rạc? A Alt B Shift C Ctrl D Enter Câu 83: Thư mục (TM) bên trong, gọi là….? A TM không C TM rỗng B TM lép D TM tép Câu 84: Thư mục (TM) nằm cùng, không thư mục khác chứa nó, gọi là….? A TM không C TM gốc B TM D Câu 85: Để xoá đổi tên cho thư mục, dùng thực đơn thực đơn… A Favourite B Tool Bộ môn CNTT – Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên 10 C Folder D File Câu 86: Trong Window XP, thư mục chứa tệp tin thư mục Vậy tệp tin chứa tệp thư mục không? A Có B Không C D sai Câu 87: Các máy tính mạng máy tính: A Chỉ nhận xử lý thông tin máy khác gửi tới B Chỉ gửi thông tin cho máy khác C Đều nhận gửi thông tin cho D Cả sai Câu 88: Trong hệ điều hành Windows, xâu kí tự dùng làm tên tệp? A Giaymoi.doc B Baitap.pas C Anh.bmp D http://vtv.vn Câu 89: Trong hệ điều hành Windows, phải nhấn giữ phím chọn nhiều tệp thư mục rời rạc? A Alt B Shift C Ctrl D Enter Câu 90: Phần mềm cài đặt trước máy vi tính? A Ms Office B FireFox C Ms Windows D Norton Antivirus Bộ môn CNTT – Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên 11
- Xem thêm -

Xem thêm: TRAC NGHIỆM CAN BAN, TRAC NGHIỆM CAN BAN, TRAC NGHIỆM CAN BAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay