Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí

78 166 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:18

Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Lời nói đầu Trong thời kỳ đổi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh việt nam có bước phát triển mạnh mẽ hình thức, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh với sách mở cửa, doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh góp phần quan trọng việc thiết lập kinh tế thị trường đẩy kinh tế thị trường trở nên ổn định phát triển.để thực hạch toán chế đòi hỏi doanh nghiệp sản xuất phải tự lấy thu bù chi, tự lấy thu nhâp để bù đắp chi phí bỏ có lãi.để thực yêu cầu đó,các đơn vị phải quan tâm tới tất khâu trình sản xuất từ bỏ vốn thu vốn về, phải đảm bảo thu nhập cho đơn vị, thực đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước thực tổng hoà biện pháp quan trọng hàng đâù không thiếu thực quản lý kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hạch toán công cụ quan trọng có hiệu để phản ánh khách quan giám đốc có hiệu trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cùng với phát triển kinh tế với đổi sâu sắc chế kinh tế đòi hỏi hệ thống kế toán phải không ngừng hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý Với doanh nghiệp thương mại đóng vai trò mạch máu kinh tế quốc dân-có trình kinh doanh theo chu kỳ định là: mua-dự trữ -bán,trong khâu bán hàng khâu cuối hoạt động sản xuất kinh doanh dự trữ cho kỳ tới, có thu nhập để bù đắp chi phí kinh doanh tích luỹ để tiếp tục cho trình kinh doanh.do việc quản lý trình bán hàng có ý nghĩa lớn doanh nghiệp thương mại Nhận thức tầm quan công tác bán hàng xác định kết bán hàng phần hành chủ yếu doanh nghiệp thương mại với chức công cụ chủ yếu để nâng cao hiệu tiêu thụ phải củng cố hoàn thiện nhằm phục vụ đắc lực cho trình kinh doanh doanh nghiệp.cho nên qua trình thực tập công ty vật more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng liệu điện-dụng cụ khí cung với lý luận kế toán mà em học,em lựa chọn đề tài:"Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện dụng cụ khí" cho chuyên đề tốt nghiệp Toàn đề tài trình bày chuyên đề kết cấu gồm phần: Phần I: lý luận chung tổ chức công tác kế toán bán hàng&xác định kết bán hàng doanh nghiệp Phần II:thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng,xác định kết bán hàng Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện-DCCK Phần III: số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng&xác định kết kinh doanh xí nghiêp kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điên &DCCK Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Phần I: lý luận chung tổ chức kế toán bán hàng, xác định kết bán hàng doanh nghiệp 1.1 Sự cần thiết kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại Kinh doanh thương mại khác với hoạt động sản xuất,nó giai đoạn sau chu trình tái sản xuất nhằm đưa sản phẩm đến tau người tiêu dùng,phục vụ nhu cầu sản xuất tiêu dùng họ thương mại hiểu buôn bán, tức mua hàng hoá để bán nhiều hơn.như hoạt động thương mại tách biệt hẳn không liên quan đến trình tạo sản phẩm nào,sản phẩm sản xuất từ đâu hoạt động trao đổi lưu thông hàng hoá dịch vụ dựa thoả thuận giá kinh tế thị trường hoạt động thương mại bao trùm tất lĩnh vực mua bán hàng hoá tức thực giá trị hàng hoá thông qua giá cả.các doanh nghiệp kinh doanh thương mại bán hàng hoá thông qua thị trường.thị trường nơi kiểm nghiệm,là thước đo cho tất mặt hàngkinh doanh doanh nghiệp thương mại hoạt động thương mại có ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất thực tế ảnh hưởng tới tất tiêu kinh tế chủ yếu doanh nghiệp.sở dĩ hàng hoá doanh nghiệp sản xuất không thông qua tiêu thụ không lưu thông trao đổi thị trường doanh nghiệp không tồn phát triển thực tế doanh nghiệp sản xuất tự tiêu thụ sản phẩm mình, đơn hội phát triền khả đáp ứng nhu cầu tiêu dùng chưa đủ hoạt động kinh doanh thương mại đời với mục tiêu phục vụ tối đa nhu cầu tiêu dùng người họ trọng đến việc mua bán nhiều hàng Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng ta quan tâm đến công tác bán hàng hoạt động nàylà hoạt động tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp thương mại điều kiện chuyến sang kinh tế thị trườngở nước ta vai trò hoạt động thương mại ngày có ý nghĩa ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển doanh nghiệp hoạt động thương mại lam cho kinh tế sôi động hơn, tốc độ chu chuyển hàng hoá tiền tệ diễn nhanh chóng hoạt động thương mại có ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất thực tế ảnh hưởng tới tất tiêu kinh tế doanh nghiệp.sở dí hàng hoá doanh nghiệp sản xuất không thông qua tiêu thụ,không lưu thông trao đổi thị trường doanh nghiệp không tồn phát triển hoạt động thương mại hoạt động phi sản xuất biết lưu thông không tạo giá trị, giá trị không nằm lưu thông.chính hoạt động lưu thông buôn bán kết nối thị trường gần xa,không nước mà thị trường nước ngoài, điều góp phần thúc đẩy phát triển phồn thịnh quốc gia Bán hàng kết bán hàng yêu cầu quản lý trình bán hàng 1.1.2.1 bán hàng, kết bán hàng Bán hàng Bán hàng(hay tiêu thụ hàng hoá) giai đoạn cuối giai đoạn tuần hoàn vốn doanh nghiệp, trình thực mặt giá trị hàng hoá mối quan hệ doanh nghiệp phải chuyển giao hàng hoá cho người mua người mua phải chuyển giao cho doanh nghiệp số tiền mua hàng tương ứng với giá trị hàng hoá đó,số tiền gọi doanh thu bán hàng.quá trình bán hàng coi hoàn thành có đủ điều kiện sau: Gửi hàng cho người mua Người mua trả tiền hay chấp nhận toán tức nghiệp vụ bán hàng xảy giao xong hàng,nhận tiền giấy chấp nhận toán người mua việc diễn đồng thời lúc không đồng thời tuỳ theo phương thức bán hàng doanh nghiệp Kết bán hàng Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Kết hoạt động bán hàng tiêu biểu hiệu hoạt động lưu chuyển hàng hoá.nó khoản chêch lệch lấy doanh thu bán hàng trừ di chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm: chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng,chi phí quản lý doanh nghiệp thời kỳ định 1.1.2.2.yêu cầu quản lý trình bán hàng Trong kinh tế kinh tế hàng hoá hay kinh tế thị trường việc tiêu thụ hàng hoá vấn đề quan trọng, định trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, liên quan đến lợi ích sát sườn doanh nghiệp có thông qua tiêu thụ tính chất hữu ích hàng hoá xã hội thừa nhậnvà bên cạnh có khả bù đắp chi phí bỏ có lợi nhuận Mặt khác tăng nhanh trình tiêu thụ tăng nhanh vòng quay cuả vốn lưu động, tiết kiệm vốn tránh sử dụng nguồn vốn hiệu quả, vốn vay, vốn chiếm dụng đảm bảo thu hồi vốn nhanh thực tái sản xuất mở rộng Đây tiền đề vật chất để tăng thu nhập cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho cán công nhân viên Ngoài quan hệ với doanh nghiệp bạn,việc cung cấp sản phẩm kịp thời, quy cách phẩm chất, số lượng yêu cầu giúp doanh nghiệp bạn hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất góp phần tăng lơị nhuận cho doanh nghiệp bạn tăng uy tín cho doanh nghiệp Từ phân tich ta thấy việc thực tốt việc tiêu thụ hàng hoá có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp Do công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng phải thoả mãn yêu cầu sau: Nắm bắt theo dõi chặt chẽ phương thức bán hàng Nắm bắt theo dõi chặt chẽ hàng hoá bán Có biện pháp toán, đôn đốc thu hồi đầy đủ kịp thời vốn doanh nghiệp, tăng vòng quay vốn lưu động, thoả mãn yêu cầu góp phần tăng hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp góp phần thu cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy kinh tế phát triển 1.1.3 Vai trò kế toán bán hàng xác định kết bán hàng: Đối với doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thương mại nói riêng,tổ chức công tác bán hàng xác định kết bán hàng có vai trò quan bước hạn chế Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng thất thoát hàng hoá, phát hàng hoá chậm luân chuyển để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm thúc đẩy trình tuần hoàn vốn.Các số liệu mà kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cung cấp cho dianh nghiệp giúp doanh nghiệp nắm bắt mức độ hoàn chỉnh kế toán bán hàng xác định kết qủa bán hàng từ tìm biện pháp thiếu sót cân đối khâu mua- khâu dự trữ khâu bán để có biện pháp khắc phục kịp thời Từ số liệu báo cáo tài mà kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cung cấp, nhà nước nắm tình hình kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp,từ thực chức quản lý kiểm soát vĩ mô kinh tế,đồng thời nhà nước kiểm tra việc chấp hành kinh tế tài thực nghĩa vụ nhà nước Ngoài thông qua số liệu mà kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cung cấp, bạn hàng doanh nghiệp biết khả mua-dự trữ-bán mặt hàng doanh nghiệp để từ có định đầu tư,cho vay vốn có quan hệ làm ăn với doanh nghiệp bạn 1.1.4.nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Để quản lý cách tốt hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp thuộc thành phần nào, loại hình nào, loại hình sở hữu hay lĩnh vực hoạt động phải sử dụng đồng thời hàng loạt công cụ khác nhau, kế toán coi công cụ hữu hiệu.Đặc biệt kinh tế thị trường,kế toán sử dụng công cụ đắc lực thiếu doanh nghiệp quản lý vĩ mô nhà nước.chính kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cần thực nhiệm vụ sau: -Ghi chép đủ kịp thời khối lượng thành phẩm hàng hoá dịch vụ bán tiêu thụ nội bộ,tính toán đắn trị giá vốn hàng bán,chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp khoản chi phí khác nhằm xác định kết bán hàng -Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện,kế hoạch bán hàng,kế hoạch lợi nhuận,phân phối lợi nhuận lỷ luật toán,làm tròn nghĩa vụ nhà nước -Cung cấp thông tin xác, trung thực đầy đủ tình hinhg bán hàng,xác định kết phân phối kết quả,phục vụ cho việc lập báo cáo tài quản lý doanh nghiệp Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Như công tác bán hàng xác định kết bán hàng công việc quan trọng doanh nghiệp nhằm xác định số lượng giá trị lượng hàng hoá bán doanh thu kết kinh doanh doanh nghiệp.song để phát huy vai trò thực tốt nhiệm vụ nêu đòi hỏi phải tổ chức công tác kế toán thật khoa học,hợp lý đồng thời cán kế toán phải nắm vững nội dung việc tổ chức tốt công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.2/nội dung công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng *Doanh thu bán hàng: tổng giá trị thực cho hoạt động bán sản phẩm hàng hoá,cung cấp lao vụ dịch vụ cho khách hàng Doanh thu bán hàng thường phân biệt cho loại hàng,như doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm doanh thu cung cấp lao vụ.người ta phân biệt doanh thu theo tiêu thức tiêu thụ gồm bán doanh thu bán hàng nội bộ.va doanh thu xác định theo trường hợp cụ thể sau: -Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: doanh thu bán hàng toàn số tiền bàn hàng chưa có thuế GTGT, gồm phụ thu phí thu thêm giá bán(nếu có) -Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: doanh thu bán hàng toàn số tiền bán hàng gồm phụ thu phí thu thêm giá bán(nếu có) Doanh thu chênh lệch doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại thuế tiêu thụ đặc biệt thuế xuất * tài khoản sử dụng Để phản ánh doanh thu bán hàng kế toán sử dụng tài khoản sau đây: -tài khoản 511-doanh thu bán hàng tài khoản gồm TK cấp +TK 5111- doanh thu bán hàng hoá +TK5112- doanh thu bán sản phẩm +TK5113- doanh thu cung cấp dịch vụ +TK5114- doanh thu trợ cấp trợ giá Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng -TK512: doanh thu bán hàng nội bộ.TK sử dụng để phản ánh tình hình bán hàng nội doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập -TK512: doanh thu bán hàng nội bộ, gồm TK cấp +TK5121- doanh thu bán hàng hoá +TK5122- doanh thu bán sản phẩm +TK5123- doanh thu cung cấp dịch vụ Ngoài kế toán sử dụng số tài khoản liên quan khác như: TK111-tiền mặt,TK112- tiền gửi ngân hàng,TK131-phải thu khách hàng,TK333- thuế khoản phải nộp nhà nước *chứng từ kế toán sử dụng: -hoá đơn(GTGT) -hoá đơn bán hàng -phiếu thu -các chứng từ kế toán liên quan khác *Phương pháp kế toán số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến doanh thu bán hàng Khi doanh nghiệp bán sản phẩm hàng hoá thu tiền ngay, vào giấy báo có thông báo chấp nhận toán khách hàng kế toán ghi: nợ TK 112- tiền gửi ngân hàng nợ TK 111- tiền mặt nợ TK 131- phải thu khách hàng có TK511- doanh thu bán hàng có TK 333- thuế khoản phải nộp nhà nước (TK 3331- thuế GTGT phải nộp) -Trường hợp bán hàng thu ngoại tệ, kế toán phải quy đổi sang tiền "đồng"Việt Nam theo tỷ ngân hàng nhà nước công bố thời điêmt thu tiền doanh nghiệp sử dụng tỷ giá thực tế.nếu doanh nghiệp ghi theo tỷ giá hạch toán kỳ doanh nghiệp sử dụng tỷ giá hạch toán.Khoản chênh lệch tỷ giá thực tế tỷ giá hạch toán ghi TK 635 TK 515 cuối năm tài kết chuyển sang TK 413- chênh lệch tỷ giá hối đoái Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng -Trường hợp bán hàng đại lý, doanh nghiệp hưởng hoa hồng kê khai tính thuế GTGT doanh thu bán hàng số tiền hoa hồng hưởng.khi nhận hàng đơn vị giao đại lý, kế toán ghi vào bên nợ TK 003- hàng hoá vật tư bán hộ, ký gửi bán hàng thu tiền khách hàng chấp nhận toán, kế toán ghi: nợ TK 111,112,131 có TK 511- doanh thu bán hàng(số tiền hoa hồng) có TK 331- phải trả cho người bán(số tiền bán hàng trừ hoa hồng) đồng thời ghi có TK 003- hàng hoá, vật tư nhận bán hộ ký gửi -Bán hàng trả góp,kế toán ghi doanh số bán hàng thông thường TK 511 Số tiền khách hàng trả phải cao doanh số bán thông thường, khoản chênh lệch ghi vào TK 3387( doanh thu chưa thực hiện) nợ TK 111,112(số tiền thu ngay) nợ TK 131( số tiền phải thu) có TK 511( giá bán chưa thuế GTGT) có TK 333( thuế GTGT tính giá bán) có TK 3387( phần chênh lệch cao giá thông thường) -Bán hàng theo phương thức đổi hàng, doanh nghiệp xuất hàng trao đổi với khách hàng, kế toán phải ghi doanh thu bán hàng thuế GTGT đầu ra.Khi nhận hàng khách, kế toán hàng nhập kho tính thuế GTGT đầu vào +Khi xuất hàng trao đổi, ghi nhận doanh thu Nợ TK 131- phải thu cuả khách hàng có TK 511- doanh thu bán hàng có Tk 3331- thuế khoản phải nộp nhà nước +Khi nhập hàng khách ghi: nợ TK 152,156,155 nợ Tk 133- thuế VAT có TK131- phải thu khách hàng( TK 331- phải trả cho người bán) Nếu ghi vào TK 331, cuối kỳ phải đối chiếu để bù trừ ghi: nợ TK 331- phải trả cho người bán có TK 131- phải thu khách hàng Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng -Trường hợp doanh nghiệp dùng hàng hoá vật tư sử dụng nội cho sản xuất kinh doanh thuộc diện chịu thuế GTGT, kế toán xác định doanh thu số hàng tương ứng với chi phí sản xuất giá vốn hàng hoá để ghi vào chi phí SXKD +Khi phản ánh giá vốn nợ TK 632 có TK 156.152 nợ TK 627,641,642 có TK512- doanh thu hàng hoá nội Đồng thời ghi thuế GTGT: nợ TK 133- thuế GTGT khấu trừ có TK 333: thuế khoản phải nộp NSNN -Hàng hoá, thành phẩm, vật tư dùng để biếu tặng trang trải quỹ khen thưởng phúc lợi kế toán ghi: nợ TK 431- quỹ khen thưởng phúc lợi có TK 511- doanh thu bán hàng có TK 3331- thuế khoản phải nộp nhà nước -Hàng hoá thành phẩm bán thuộc diện chịu thuế xuất nhập thuế TTĐB, kế toán xác định số thuế XNK thuế TTĐB phải nộp, ghi: nợ TK 511- doanh thu bán hàng có TK 333-thuế khoản phải nộp nhà nước(3332,3333) -Cuối kỳ xác định doanh thu bán hàng cách lấy doanh thu theo hoá đơn trừ thuế xuất khẩu, thuế TTĐB ( có) khoản giảm giá, hàng bị trả lại,kế toán ghi: nợ TK511- doanh thu bán hàng có TK 911- xác định kết kinh doanh 1.2.2/Kế toán khoản giảm trừ doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, thuế TTĐB, thuế xuất 1.2.2.1 Kế toán bán hàng bị trả lại: Kế toán hàng bán bị trả lại khoản tiền phải trả cho khách hàng tính theo doanh số hàng bán bị khách hàng trả lại Để phản ánh trị giá hàng bán bị trả lại kế toán sử dụng TK 531-hàng bán bị trả lại Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Mục lục Lời mở đầu Phần I Lý thuyết chung tổ chức kế toán bán hàng, xác định kết bán hàng doanh nghiệp Thương Mại 1.1 Sự cần thiết kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp Thương Mại 1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Thương Mại 1.1.2 Yêu cầu quản lý trình bán hàng 1.1.3 Vai trò kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán bán hàng 1.2 Nội dung công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp bán hàng 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 1.2.2 Kế toán khoản giảm từ doanh thu 1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 1.2.4 Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 1.2.5 Kế toán xác định kết bán hàng 1.2.6 Tổ chức sổ báo cáo kết bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp Thương Mại Phần II Thực trạng tổ chức công tác Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cửa hàng kinh doanh thiết bị chiếu sáng Công ty Vật liệu Điện Dụng cụ Cơ khí 2.1 Đặc điểm tổ chức máy kinh doanh máy kế toán Công ty 2.1.1 Sự hình thành phát triển Công ty 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 2.1.4 Tổ chức máy quản lý Công ty Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng 2.1.5 Đặc điểm máy kế toán Công ty 2.2 Thực tế tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc Công ty Vật liệu Dụng cụ Cơ khí 2.2.1 Thực tế kế toán bán hàng 2.2.2 Các phương thức bán hàng 2.2.3 Kế toán gía vốn bán hàng 2.2.4 Thực tế kế toán doanh thu bán hàng 2.2.5 Thực tế kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2.6 Thực tế kế toán xác định kết bán hàng Phần III Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc Công ty Vật liệu Điện Dụng cụ Cơ khí 3.1 Đánh giá công tác kế toán 3.2 Đánh giá kế toán nghiệp vụ bán hàng 3.3 Phương hướng biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc Công ty Vật liệu Điện Dụng cụ Cơ khí ý kiến ý kiến ý kiến ý kiến Kết luận Tài liệu tham khảo Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng ACCHV Hoá đơn giá trị gia tăng chứng từ số 1/11 số hoá đơn diễn giải 03b/41056 212 xuất bán mặt hàng CLV chấn lưu vinakip mã số thuế quy cách CLV250 250w KCĐ KCĐI số HĐ, L/c BT hàng luân cbt loại nvụ ngày3/9/05 xuất bán xuất xứ loại hàng VLĐ vật liệu điện ngành CS 240TĐT chiếu sáng 240TĐT kho số tiền 4443608 444360 Tổng giá trị HĐ Tổng giá vốn phòng 4303832 101384602 TM Định khoản TK TK đối ứng 1111 511 1111 3331 nợ or có nợ nợ tổng giá bán thuế VAT 10 Hoa hồng % 4443608 sửa Cao đẳng KTKTTM Hà Tây thoát chi tiết hàng hoá mặt hàng số lượng CLV250 52 thêm xoá 50 Minh CKT3 Bùi Thu tìm giá vốn giá bán 82766 85454 tạoCTNB Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng biểu số 7a Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt Sổ TK 511 Từ ngày 1/9/05-30/9/05 Chứng từ TK ghi có SDĐK 511 911 SDCK TK ghi nợ số ngày Nợ Có Nợ Có 1/11 3/9/05 1111 4443608 2/11 3/9/05 1111 8679948 3/11 4/9/05 1111 62687308 19/11 6/9/05 1111 3830000 25/11 7/9/05 111 1200000 27/11 7/9/05 1111 7020000 28/11 7/9/05 1111 3005446 30/11 10/9/05 131 2300000 31/11 11/9/05 1528800 38/11 11/9/05 295700 45/11 11/9/05 297500 KC 30/9/05 511 Cộng 95288310 95288310 95288310 Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Minh CKT3 Bùi Thu Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Biểu số 7b Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt Sổ TK 512 Từ ngày 1/9/05- 30/9/05 Chứng từ số TK ghi có ngày 156/11 18/9/05 177/11 27/9/05 KC TK ghi nợ 336 512 911 Cộng nợ 169800 169800 425000 425000 512 594800 Cộng Có Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 594800 50 Minh CKT3 Bùi Thu 594800 594800 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Biểu số Công ty Vật Liệu Điện- Dụng Cụ Cơ Khí Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt Bảng kê số 11 Theo dõi công nợ phải thu khách hàng Công ty xi măng Hệ Dưỡng Từ ngày 1/9/05- 30/9/05 chứng từ Số Tên CB ngày SDĐK Nợ Ghi nợ 131, ghi có TK Có 511 3331 Ghi có TK 131, ghi nợ TK cộng nợ Cộng có SDCK Nợ Có 3B 11/9/05 Hải 1200000 1200000 120000 Cộng 120000 1320000 Người lập biểu Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 1320000 Kế toán trưởng 50 Minh CKT3 Bùi Thu Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Biểu số Cửa hàng chiếu sáng đóng ngắt Báo cáo chi tiết công nợ TK 131- phải thu khách hàng Từ ngày 1/9/05- 30/9/05 STT Tên KH Mã số Số dư đầu tháng phát sinh tháng SDCK Nợ Nợ Nợ có có có Công ty Thăng Long 131.01 546057 3102000 3102000 546057 Cty xi măng Hệ Dưỡng 131.02 1320000 1320000 Trường CĐCN Hà Nội 131.03 0 Điện lực Hưng Yên 131.04 287039 287039 Điện lực Hà Tây 131.05 0 Cửa hàng DPTWI 131.06 0 Điện lực Ninh Bình 131.07 6050700 5445700 605000 Điện lực Hoàn Kiếm 131.08 1960437 1960437 23647302 2422000 Cộng Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 21647302 4422000 50 Minh CKT3 Bùi Thu Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Biểu số Sổ bán hàng tháng năm 2005 Công ty Vật Liệu Điện Dụng Cụ Cơ Khí- Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt Stt Số HĐ Ngày 3/9/05 Tên khách hàng Cty TNHH Kim HTTT TM Anh 2 3/9/05 Anh Hải TM 3 4/9/05 Cty TNHH Toàn tm Thắng 18 4/9/05 Chị Thảo tm 19 6/9/05 Cty xi măng Hệ ttc Dưỡng 45 Giá bán Tổng giá Thu Thu Bán Bù VAT TT TM,NF sec,UN chịu trừ 4303832 4443680 444360 4887968 4887968 8404692 8679948 867994 9547942 9547942 7824062 8072642 807264 8879906 8879906 280000 331000 33100 364100 364100 956725 1200000 120000 1320000 6664550 7320000 732000 8052000 8052000 9203575 11238000 1123800 12361800 13361800 1320000 118 21/9/05 Nhà máy thuốc ttc Thăng Long 127 21/9/05 Cty mía đường Hoà Bình Giá vốn Thuế tm Cộng Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 89109366 95288310 9528831 104817141 101354338 50 Bùi Thu Minh CKT3 4422000 Điều nbộ cty Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Biểu số 10 Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán Tháng năm 2005 Tên sở kinh doanh: Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt Địa chỉ: 240 Tôn Đức Thắng Hoá đơn chứng từ KH Số HĐ Ngày PH Mã số: 0100106634-1 Tên người mua Mã số thuế người mua Mặt hàng Doanh số Thuế Thuế Ghi bán(chưa thuế) suất% GTGT Tỉ lệ thuế VAT5% Tỉ lệ thuế VAT10% Ea/03b 041056 3/9/05 Cty TNHH Kim Anh 0101384602 chấn lưu vinakip 4443008 10 44360 Ea/03b 041057 3/9/05 Anh Hải 0100448998 chấn lưu vinakip 8679948 10 867994 Ea/03b 041058 3/9/05 Cty TN TB Toàn Thắng Đèn, bóng cao áp 44726420 10 4472642 Ea/03b 041059 4/9/05 Chị thảo Đèn, bóng cao áp 331000 10 33100 18 Ea/03b 041060 4/9/05 Cty TMVLĐ Trung Phương sứ bát 421816 10 42181 19 Ea/03b 041061 6/9/05 XN đầu máy HN bóng neon 3830000 10 383000 25 Ea/03b 041062 7/9/05 Cty tân gia Đầu cất, đui gài 525000 10 52500 27 Ea/03b 041065 11/9/05 Cty xi măng Hệ Dưỡng 2700134956 bóng máng 1200000 10 120000 41 Ea/03b 041066 11/9/05 XN xe toa HN 0101241749 Đầu cất 7020000 10 702000 47 Ea/03b 041067 11/9/05 Cty TNHH ánh sáng NL bóng cao áp 3005446 10 300544 42 Ea/03b 041068 11/9/05 XN đầu máy HN đèn neon 2300000 10 230000 61 Ea/03b 041069 11/9/05 Cty Thăng Long đui gài 1528800 10 152880 66 Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Tờ khai thuế GTGT Tháng năm 2005 (Dùng cho sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Tên sở: Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt Địa chỉ: 240 Tôn Đức Thắng Stt Chỉ tiêu kê khai hàng hoá dịch vụ bán Mã số : 01001006634-1 Doanh số (chưa) thuế GTGT 95883110 Thuế GTGT 9588311 95883110 9588311 95883110 9588311 94559152 9451028 94559152 9451028 hàng hoá dịch vụ bán không chịu thuế hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT a hàng hoá dịch vụ thuế xuất 0(0%) b hàng hoá dịch vụ thuế xuất 5(5%) c hàng hoá dịch vụ thuế xuất 10(10%) d hàng hoá dịch vụ thuế xuất 20(20%) hàng hoá dịch vụ mua vào thuế GTGT hàng hoá dịch vụ mua vào Thuế GTGT khấu trừ Thuế GTGT phải nộp(+) thoái (-)trong kỳ( tiền thuế 2-5) thuế GTGT kỳ trước chuyển qua a nộp thiếu b nộp thừa chưa khấu trừ 10 thuế GTGT nộp tháng Thuế GTGT hoàn trả tháng 137283 137283 thuế GTGT phải nộp tháng Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Biểu 11 Đơn vị: Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt Sổ Tài Khoản 641 Từ 1/9/05- 30/9/05 Chứng từ Số Ngày TK ghi có TK ghi nợ 336 641 Cộng nợ 641- chi phí bán hàng 2kt 1/9/05 chi phí thuê phòng làm việc 750000 750000 4kt 1/9/05 chi phí tiền lương tháng 12600000 1260000 4kt 1/9/05 trích kinh phí công đoàn 232440 232440 1/9/05 trích BHXH 1893000 1893000 1/9/05 Trích BHYT 232440 232440 1/9/05 Nộp kinh phí công ty 1250000 1250000 1/9/05 chi phí photocopy 23800 23800 KC 25/9/05 12600000 k/c chi phí tiền lương k/c ci phí BHXH 1893000 K/c chi phí quản lý 1200000 Cộng có Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 15336051 50 Bùi Thu Minh CKT3 15336051 15336051 Chuyên đề tốt nghiệp Cao đẳng KTKTTM Hà Tây Tổ chức công tác kế toán bán hàng 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Sổ tài khoản Tháng Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt tk ghi có 111 131 1331 141 1561 1562 331 232157 33740187 3331 336 Tk ghi nợ 111 131 18011169 23647302 1331 9451028 141 4119968 41199680 63843 1561 256000 1562 331 3331 5331060 8126831 402000 91268310 4020000 53359472 59480 336 421 511 512 594800 632 641 24000 911 Cộng Sdư nợ đầu 9/05 123042443 4422000 9451028 18011169 94559152 296000 33740187 9451028 934280 111 131 1331 141 1561 1562 331 3331 336 265476450 21647302 0 106032343 0 0 0 0 75940187 20497945 31500543 2422000 -27372300 110735575 -100890532 -206355225 -45792314 Sdư có đầu 9/05 Sdư cuối 9/05 336535080 Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tk ghi có 421 Tổ chức công tác kế toán bán hàng 511 512 632 641 911 Cộng có Tk ghi nợ 111 51983813 131 23647302 1331 9451028 141 45383491 1561 89599920 89864920 1562 296000 296000 331 58690532 3331 9528831 336 15336051 12556051 421 511 95288310 512 594800 632 641 89895920 89895920 15336051 15360051 911 9348861 95288310 594800 Cộng 9348861 95288310 594800 89895920 15336051 105231971 421 511 512 632 641 911 dư nợ đầu9/05 259030 0 0 dư có đầu9/05 0 0 0 dư nợ cuối 9607891 0 0 Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 105231971 50 Bùi Thu Minh CKT3 610443020 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Công ty vật liệu điện Đơn vị: Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt Báo cáo kết kinh doanh Phần I: lãi lỗ tiêu Mã số doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 đó: DT trực tiếp táng cộng quý tháng tháng 95883110 95288310 DT nội 594800 khoản giảm trừ( 03=04+05+06+07) 03 chiết khấu thương mại 04 giảm gía hàng bán 05 hàng bán bị trả lại 06 thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK, thuế GTGT 07 doanh thu bán hàngvà CCDV(20-01-03) 10 95883110 Giá vốn hàng bán: 11 89895920 Trong Giá vốn 89895920 chi phí 296000 lợi nhuận gộp bán hàng ccdv 20 doanh thu hoạt động tài 21 chi phí tài 22 chi phí bán hàng 24 7.chi phí QLDN 25 8.LNT từ hoạt động KD(30=20+(21-22)-(24+25)) 30 thu nhập khác 31 10 chi phí khác 32 11.lợi nhuận khác(40=31-32) 40 12.Tổng lợi nhuận trước thuế(50=30+40) 50 13.thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 51 14 lợi nhuận sau thuế(60=50-51) 60 Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 5987190 15336051 -9348861 -9348861 50 Bùi Thu Minh CKT3 cộng quý cộng luỹ kế tháng [...]... khấu trừ Công ty áp dụng kế toán máy vào công tác kế toán, phần mềm kế toán hiện công ty đang sử dụng là phần mềm kế toán acsoft(acchv) 2.2 thực tế tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc Công ty Vật Liệu Điện và Dụng Cụ Cơ Khí Ta biết rằng bộ máy kế toán của công ty tổ chức theo mô hình nửa tập trung nửa phân tán Các Cửa hàng kinh doanh là... công tác tổ chức bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Cửa hàng kinh doanh, cụ thể là Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt , đây là Cửa hàng kinh doanh về một ngành hàng thiết bị chiếu sáng đóng ngắt trình tự sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Cửa hàng kinh doanh thiết bị chiếu sáng Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng. .. doanh thiết bị chiếu sángcông ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí 2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kinh doanh và bộ máy kế toán của công ty 2.1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty Công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí có tên giao dịch là elmaco, trụ sở chính đặt tại 240-242 Tôn Đức Thắng-Hà Nội với tổng diện tích 2052 m2 .Công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thương... vị kinh doanh chuyên kinh doanh về một hoặc một số ngành của công ty, ở các Cửa hàng đó có nhân viên kế toán hạch toán đến kết quả cuối cùng của Cửa hàng. Cuối tháng nhân viên kế toán của các Cửa hàng gửi sổ sách lên kế toán tổng hợp ở công ty để tổng hợp số liệu lên sổ sách kế toán toàn công ty. Vì vậy,để nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty ta đi nghiên cưú công. .. cho hàng đã bán sơ đồ kế toán xác định kết quả bán hàng: TK511,512 TK911 TK632 k/c giá vốn hàng xuất k/c doanh thu thuần bán trong kỳ TK641,642,1422 TK421 CPBH,CPQL phân bổ k/c lỗ cho hàng đã bán k/c lãi Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng phần II Tình hình thực tế về tổ chức bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh. .. nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Kết qủa kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp thương mại rất đa dạng nó bao gồm kết quả hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, kết quả hoạt động đầu tư tài chính, hoạt động bất thường.Trong đó kết quả hoạt động bán hàng là chỉ tiêu biểu hiện hoạt động lưu chuyển hàng hoá kết quả hoạt động bán hàng= doanh thu thuần-giá vốn hàng bán- chi phi bán hàng, chi phí quản lý doanh. .. ngay, kế toán ghi: Nợ 632 - giá vốn hàng bán Có 154 - chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Cuối kỳ, kết chuyển trị giá vốn hàng xuất kho đã bán vào bên nợ TK 911- xác định kết quả kinh doanh, kế toán ghi: Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Nợ 911 - xác định kết quả kinh doanh Có 632 - giá vốn hàng bán * Trường hợp doanh nghiệp bán hàng theo... cho hàng hoá xuất kho 1.2.3.1 Xác định giá vốn hàng hoá Muốn kế toán giá vốn hàng bán cần xác định đúng đắn giá vốn hàng hoá Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Trị giá vốn hàng bán được sử dụng để xác định kết quả kinh doanh là toàn bộ chi phí kinh doanh liên quan đến quá trình bán hàng, bao gồm trị giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng, ... doanh của công ty một cách lâu dài, bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực tiêu thụ mặt hàng chủ chốt 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 2.1.2.1 Chức năng công ty Vật liệu điện và dụng cụ cơ khí được thành lập để thực hiện các hoạt động kinh doanh, xuất khẩu các mặt hàng vật liệu điện, dụng cụ cơ khí, vật tư thiết bị có liên quan để phục vụ nhu cầu toàn nền kinh tế Sản xuất hàng vật liệu điện phục... nay Các mặt hàng kinh doanh của công ty bao gồm: a) Ngành hàng vật liệu điện Nhóm vật liệu truyền dẫn và truyền tải điện Nhóm thiết bị chiếu sáng Nhóm thiết bị đo đếm vật liệu cách điện và cách nhiệt Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng quạt và phụ kiện quạt b) Ngành hàng dụng cụ cơ khí: Nhóm cắt gọt kim loại Nhóm thiết bị vật liệu cắt gỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí , Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí , Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay