Luận văn kế toán tiền lương và phân tích lương tại công ty phà an giang

82 209 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:18

ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÂM BẢO CHÂU KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ PHÂN TÍCH LƯƠNG TẠI CÔNG TY PHÀ AN GIANG Chuyên ngành : Kế Toán Doanh Nghiệp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, tháng 06 năm 2008 ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ PHÂN TÍCH LƯƠNG TẠI CÔNG TY PHÀ AN GIANG Chuyên ngành : Kế Toán Doanh Nghiệp Sinh viên thực : LÂM BẢO CHÂU Lớp : DH5KT Mã số SV : DKT041692 Giáo viên hướng dẫn : TRẦN THỊ KIM KHÔI Long Xuyên, tháng 06 năm 2008 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn : (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Người chấm, nhận xét : ……………… (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Người chấm, nhận xét : ……………… (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Khóa luận bảo vệ Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh ngày … tháng … năm … NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  LỜI CẢM ƠN  Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, phòng Kế Hoạch Tài Vụ phòng Tổ Chức nhận em vào thực tập để em có hội học hỏi bắt đầu tập làm quen với môi trường làm việc thực tế công ty Trong suốt thời gian thực tập công ty, thân em nhận giúp đỡ tận tình cô, chú, anh chị tạo điều kiện thuận lợi việc cung cấp tài liệu có liên quan đến khóa luận em Em cảm ơn cô, anh chị phòng Tổ Chức, phòng Kế Toán Tài Vụ, đặc biệt Huỳnh Ngọc Minh Tâm (Phó phòng Tổ Chức) cô Trần Thị Thu Dung (Kế toán trưởng)… nhiệt tình giúp đỡ em Trong trình thực tập có sơ suất mong cô, anh chị bỏ qua cho em Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến cô, anh chị Bên cạnh đó, em xin cảm ơn Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, thầy cô hướng dẫn cô Trần Thị Kim Khôi hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn, chỉnh sửa sai sót thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Em xin kính chúc quý thầy cô trường Đại học An Giang dồi sức khỏe để tiếp tục công việc giảng dạy Chúc công ty phà An Giang ngày có bước vững để đạt thành công rực rỡ tương lai Em xin chân thành cảm ơn SVTH : Lâm Bảo Châu TÓM TẮT  Kế toán tiền lương vấn đề có ý nghĩa quan trọng công tác kế toán doanh nghiệp Bởi việc xây dựng cho chế độ tiền lương quy định, tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp phải trọng đến tính hợp lý tương đối tiền lương đứng góc độ người lao động, nhằm thu hút lao động có trình độ tay nghề, đồng thời, khuyến khích người lao động tích cực sản xuất, nâng cao suất chất lượng lao động, đảm bảo tái sản xuất sức lao động Để làm rõ vấn đề chọn đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp “Kế toán tiền lương phân tích lương công ty phà An Giang” với mục tiêu tìm hiểu thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty, đánh giá công tác quản lý tiền lương công ty Từ có phương pháp tính toán phù hợp đảm bảo nâng cao suất lao động hoàn thành vượt mức kế hoạch mà công ty đề Đồng thời, phân tích chi phí lương công ty dựa vào tiêu đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chi phí lương Từ đề số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương nâng cao hiệu kinh doanh MỤC LỤC  Trang Chương : TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu .2 1.4 Phạm vi nghiên cứu .2 Chương : CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Tổng quan tiền lương khoản trích theo lương 2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa tiền lương 2.1.2 Các hình thức trả lương .3 2.1.2.1 Tiền lương trả theo thời gian .3 2.1.2.2 Trả lương theo sản phẩm 2.1.3 Quỹ tiền lương 2.1.4 Các khoản trích theo lương 2.1.5 Nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương 2.2 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương .9 2.2.1 Chứng từ sử dụng 2.2.2 TK kế toán sử dụng kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 11 2.2.3 Phương pháp hạch toán tổng hợp tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ .12 2.2.4 Sơ đồ tổng hợp tài khoản tiền lương khoản trích theo lương 14 2.3 Kế toán khoản trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất 16 2.3.1 Khái niệm trích trước tiền lương nghỉ phép 16 2.3.2 Tài khoản sử dụng .16 2.3.3 Nguyên tắc hạch toán 16 2.3.4 Trình tự hạch toán .17 2.3.5 Sơ đồ tổng hợp tài khoản 335 17 2.4 Phân tích chi phí lương 18 2.4.1 Chi phí lương 18 2.4.1.1 Chi phí lương sản xuất 18 2.4.1.2 Chi phí lương sản xuất 18 2.4.2 Phân tích tình hình thực chi phí tiền lương .18 2.4.2.1 Xác định chênh lệch chi phí tiền lương .18 2.4.2.2 Tỷ suất tiền lương lợi nhuận .20 2.4.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí lương .21 Chương : KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY PHÀ AN GIANG .23 3.1 Quá trình hình thành phát triển công ty phà An Giang 23 3.2 Cơ cấu tổ chức công ty 24 3.2.1 Tổ chức máy quản lý 24 3.2.2 Chức nhiệm vụ phận .25 3.3 Tình hình hoạt động công ty năm 2006 – 2007 26 3.3.1 Tình hình tài sản nguồn vốn công ty .26 3.3.2 Tình hình hoạt động công ty năm 2006 – 2007 28 3.4 Thuận lợi, khó khăn phương hướng phát triền 29 3.4.1 Thuận lợi 29 3.4.2 Khó khăn 29 3.4.3 Phương hướng phát triển 29 3.5 Tổ chức công tác kế toán 30 3.5.1 Tổ chức máy kế toán 30 3.5.2 Hình thức kế toán áp dụng công ty 31 Chương : KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ PHÂN TÍCH LƯƠNG TẠI CTY PHÀ AN GIANG .33 4.1 Quỹ lương hình thức trả lương công ty 33 4.1.1 Tổng quỹ lương nguồn hình thành quỹ tiền lương .33 4.4.2 Hình thức trả lương công ty 35 4.4.2.1 Trả lương theo sản phẩm 35 4.4.2.2 Trả lương theo hệ số xếp theo ngạch bậc 35 4.2 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương .35 4.2.1 Hạch toán lao động 35 4.2.2 Tính toán lương, khoản trích theo lương .36 4.2.2.1 Cách tính lương 36 4.2.2.2 Các khoản trích theo lương 39 4.2.2.3 Tổng hợp tiền lương phải trả cho nhân viên 41 4.2.3 Kế toán phân bổ tiền lương khoản trích theo lương 42 4.2.4 Phương pháp tổng hợp tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 45 4.2.5 Sổ tổng hợp sơ đồ tổng hợp kế toán .47 4.2.5.1 Sổ tổng hợp 47 4.2.5.2 Sơ đồ tổng hợp kế toán 49 4.3 Phân tích tình hình thực chi phí tiền lương 51 4.3.1 Chỉ tiêu xác định chênh lệch chi phí tiền lương 51 4.3.2 Chỉ tiêu tỷ suất tiền lương lợi nhuận .53 4.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương 55 4.3.3.1 Lợi nhuận 55 4.3.3.2 Tiền lương bình quân .56 4.3.3.3 Tiền lương bình quân số lượng lao động 59 4.3.3.4 Tiền lương bình quân, doanh thu suất lao động 60 Chương : ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 63 5.1 Đánh giá .63 5.2 Kiến nghị 64 5.3 Kết luận 66 DANH MỤC BIỂU BẢNG  Trang DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình tài sản nguồn vốn công ty năm 2006 – 2007 .26 Bảng 3.2 Tình hình hoạt động công ty năm 2006 – 2007 28 Bảng 4.1 Kế hoạch quỹ lương thu nhập người lao động năm 2007 cty phà An Giang 33 Bảng 4.2 Tổng quỹ tiền lương năm 2006 – 2007 34 Bảng 4.3 Hệ số lương hệ số phụ cấp NV cty thuộc phòng Kế Toán – Tài Vụ tháng 09/2007 37 Bảng 4.4 Tiền lương tháng 09/2007 phải trả cho nhân viên phòng Kế Toán .39 Bảng 4.5 Các khoản trích theo lương tháng 09/2007 40 Bảng 4.6 Tiền lương thực lãnh nhân viên phòng Kế Toán tháng 09/2007 41 Bảng 4.7 Tiền lương phải trả cho phòng ban tháng 09/2007 42 Bảng 4.8 Phân bổ tiền lương tháng 09/2007 43 Bảng 4.9 Phân bổ BHXH, BHYT, KPCĐ tháng 09/2007 44 Bảng 4.10 So sánh tăng giảm tỷ suất tiền lương lợi nhuận thực năm 2007 so với kế hoạch .54 Bảng 4.11 So sánh tăng giảm tỷ suất tiền lương lợi nhuận thực năm 2007 so với năm 2006 55 Bảng 4.12 Báo cáo tiền lương bình quân nhân viên năm 2006 – 2007 57 Kế toán tiền lương phân tích lương công ty phà An Giang GVHD : Trần Thị Kim Khôi dụng lao động đạt hiệu nên đời sống công nhân viên công ty đảm bảo 4.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương : Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương để thấy mức độ ảnh hưởng nhân tố : doanh thu, lợi nhuận, tiền lương bình quân, suất lao động, số lượng lao động đến quỹ tiền lương công ty Từ có biện pháp thích hợp, kịp thời nhằm tăng cường hiệu sử dụng lao động, quan tâm đến thu nhập công nhân viên đời sống công nhân viên công ty 4.3.3.1 Lợi nhuận : Vào đầu năm, công ty nhận tiêu định mức lao động, đơn giá tiền lương Ủy Ban giao thông qua việc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh công ty năm vừa qua Các tiêu kế hoạch, mục tiêu công ty cần phải đạt năm Năm 2007 hoạt động công ty đạt kết so với kế hoạch sau : ĐVT : đồng Chỉ tiêu Kế hoạch Thực Doanh thu 75.000.000.000 89.144.696.650 19% Lợi nhuận 9.000.000.000 11.228.336.148 25% 17.200.000.000 17.373.628.983 1% 560 517 -8% 2.560.000 2.801.746 9% Tổng quỹ tiền lương theo đơn giá Lao động bình quân Lương bình quân/tháng Đơn giá tiền lương lợi nhuận Tỷ lệ 1,911 Nguồn : Phòng Tỏ Chức Hành Chính Qua số liệu ta thấy : Ở tiêu kế hoạch doanh thu 75.000.000.000 đồng lợi nhuận 9.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 12% so với doanh thu quỹ lương so với lợi nhuận 1,911 Đến thực doanh thu công ty đạt cao so với kế hoạch 14.144.696.650 đồng, tăng 19% lợi nhuận tăng 25% cụ thể 11.228.336.148 đồng, so với doanh thu thực lợi nhuận thực chiếm khoảng 13% Vậy so sánh doanh thu kế hoạch với doanh thu thực hiện, lợi nhuận kế hoạch SVTH : Lâm Bảo Châu Trang 56 Kế toán tiền lương phân tích lương công ty phà An Giang GVHD : Trần Thị Kim Khôi với lợi nhuận thực hoạt động công ty hiệu vượt tiêu đề Vì công ty, lương sản phẩm trả theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, lợi nhuận cao hưởng lương cao ngược lại Do vậy, quỹ lương thực tính theo công thức sau : Quỹ lương thực = Lợi nhuận thực * Đơn giá tiền lương lợi nhuận Quỹ lương thực năm 2007 = 11.228.336.148 * 1,911 = 21.457.350.379 đồng Tuy nhiên, công ty chi trả số tiền 17.373.628.983 đồng Số quỹ lương chênh lệch 4.083.721.390 đồng công ty giữ lại để dự phòng gối đầu năm tới Đối với nhân tố đơn giá tiền lương lợi nhuận Ủy Ban giao từ đầu năm, tiêu không đổi Vì vậy, quỹ tiền lương biến động theo lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Nếu công ty kinh doanh hiệu đạt doanh thu, lợi nhuận cao quỹ lương cao dẫn đến tiền lương bình quân nhân viên tăng lên ngược lại 4.3.3.2 Tiền lương bình quân : Theo số liệu bảng tổng hợp lương năm 2007, tháng 09/2007 : - Tổng số tiền lương 1.242.649.214 đồng - Số lao động 526 người Do đó, tiền lương bình quân CNV tháng 09/2007 : 1.242.649.214 526 = 2.362.451 đồng/người/tháng Bảng 4.12 : Báo cáo tiền lương bình quân nhân viên năm 2006 – 2007 ĐVT : đồng Chênh lệch Chỉ tiêu 2006 2007 Tuyệt đối Tổng tiền lương Lao động bình quân ( người) Tiền lương bq người/tháng Tỷ lệ 13.473.233.444 17.373.628.983 3.900.395.539 28,9 % 484 517 33 6,8 % 2.319.772 2.801.746 481.975 20,8 % Nguồn : phòng Tổ Chức Hành Chính ♦ Nhận xét : Qua năm 2006, 2007 ta thấy : số lượng lao động toàn công ty có thay đổi Cụ thể là, số lượng lao động năm 2007 tăng 6,8 % so với năm 2006 Đó SVTH : Lâm Bảo Châu Trang 57 Kế toán tiền lương phân tích lương công ty phà An Giang GVHD : Trần Thị Kim Khôi đầu năm 2007, lao động bình quân tăng theo nhu cầu phát triển mở rộng sản xuất công ty Ta thấy tổng tiền lương năm 2007 tăng 28,9 % so với năm 2006 (vì để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường nhà doanh nghiệp phải tuyển dụng thêm số lao động có trình độ tay nghề bậc thợ cao để sản xuất nhiều sản phẩm cung ứng kịp thời thị trường nhằm thu nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp, nhu cầu tăng lao động cần thiết nên quỹ tiền lương phải tăng) Do tổng tiền lương năm 2007 tăng nên tiền lương bình quân người/tháng năm 2007 tăng lên tăng cao 20,8 % so với năm 2006 Điều tốt, dấu hiệu doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo ổn định việc làm đời sống người lao động Biểu đồ 4.4 : Biểu diễn tiền lương bình quân người lao động năm 2006 ♦ Nhận xét : Trong năm 2006 : tiền lương bình quân tháng 12 4.978.646 đồng/người tăng cao so với tháng lại Việc tăng lương tháng 12 sau công ty tính toán hoàn thành vượt mức tiêu, nên công ty trả thêm tiền lương từ quỹ dự phòng trích lập từ đầu năm, gắn suất chất lượng hiệu sản xuất kinh doanh cho đơn vị cá nhân người lao động thuộc quyền quản lý công ty Biểu đồ 4.5 : Biểu diễn tiền lương bình quân người lao động năm 2007 ♦ Nhận xét : SVTH : Lâm Bảo Châu Trang 58 Kế toán tiền lương phân tích lương công ty phà An Giang GVHD : Trần Thị Kim Khôi Trong năm 2007 : tiền lương bình quân tháng 12 7.826.289 đồng/người tăng cao nhiều so với tháng lại Tương tự năm 2006, nguyên nhân tiền lương bình quân tháng 12/2007 cao công ty chi trả thêm lương suất, cuối năm công ty đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh tăng so với kế hoạch Biểu đồ 4.6 : Biểu diễn tiền lương bình quân người lao động năm 2006 – 2007 ♦ Nhận xét : Qua biểu đồ ta thấy : thu nhập bình quân từ tháng tháng 12 năm 2007 cao năm 2006, tháng 12/2007 cao so với tháng 12/2006 số tiền 2.847.644 đồng, tăng 57% Nguyên nhân tiêu sản xuất kinh doanh tăng, tiêu lợi nhuận đánh giá hiệu nên tiền lương tháng 12/2007 tăng cao 4.3.3.3 Tiền lương bình quân số lượng lao động :  So sánh thực 2007 so với kế hoạch : ĐVT : đồng Chỉ tiêu Lao động bình quân Tiền lương bình quân/tháng Quỹ tiền lương (4) = (1)*(2)*12 Chênh lệch quỹ lương (4) = (3b) – (3a) Mức độ ảnh hưởng nhân tố lđ (5) = (1b – 1a)*2a*12 Mức độ ảnh hưởng nhân tố tiền lương bình quân (6) = (2b – 2a)*1b*12 Tổng hợp mức độ ảnh hưởng nhân tố SVTH : Lâm Bảo Châu Năm Kế hoạch (a) Thực (b) 560 517 2.560.000 2.801.746 17.203.200.000 17.382.032.184 178.832.184 -1.320.960.000 1.499.792.184 178.832.184 Trang 59 Kế toán tiền lương phân tích lương công ty phà An Giang GVHD : Trần Thị Kim Khôi (7) = (5) + (6) ♦ Nhận xét : - Số lượng lao động giảm 43 người làm giảm quỹ tiền lương : 1.320.960.000 đồng - Tiền lương bình quân tăng 241.746 đồng/người làm tăng quỹ tiền lương : 1.499.792.184 đồng Vậy, tổng hợp mức độ ảnh hưởng nhân tố cho thấy : quỹ tiền lương thực tăng 178.832.184 đồng  So sánh năm 2007 so với năm 2006 : ĐVT : đồng Chỉ tiêu Lao động bình quân Tiền lương bình quân/tháng Quỹ tiền lương (4) = (1)*(2)*12 Chênh lệch quỹ lương (4) = (3b) – (3a) Mức độ ảnh hưởng nhân tố lđ (5) = (1b – 1a)*2a*12 Mức độ ảnh hưởng nhân tố tiền lương bình quân (6) = (2b – 2a)*1b*12 Tổng hợp mức độ ảnh hưởng nhân tố SVTH : Lâm Bảo Châu Năm 2006 (a) 2007 (b) 484 517 2.319.772 2.801.746 13.473.235.776 17382032184 3.908.796.408 918.629.712 2.990.166.696 3.908.796.408 Trang 60 Kế toán tiền lương phân tích lương công ty phà An Giang GVHD : Trần Thị Kim Khôi (7) = (5) + (6) ♦ Nhận xét : - Số lượng lao động tăng 33 người tăng quỹ tiền lương : 918.629.712 đồng - Tiền lương bình quân tăng 481.974 đồng/người làm tăng quỹ tiền lương : 2.990.166.696 đồng Vậy, tổng hợp mức độ ảnh hưởng nhân tố cho thấy : quỹ tiền lương thực tăng 3.908.796.408 đồng 4.3.3.4 Tiền lương bình quân, doanh thu suất lao động : Tuy nhiên, để xét đến chất lượng quản lý, cần xem xét thêm nhân tố suất lao động bình quân Doanh thu Quỹ tiền lương = Năng suất lao động (bình quân) * Tiền lương (bình quân)  So sánh thực 2007 so với kế hoạch : ĐVT : đồng Chỉ tiêu Doanh thu Lao động bình quân Năng suất lao động bình quân (người) (3) = (1)/(2) Tiền lương bình quân/tháng Quỹ tiền lương (5) = {(1)/(3)}*(4)*12 Chênh lệch quỹ lương (6) = (5b) – (5a) Mức độ ảnh hưởng nhân tố doanh thu SVTH : Lâm Bảo Châu Năm Kế hoạch (a) Thực (b) 75.000.000.000 89.144.696.650 560 517 133.928.571 172.426.879 2.560.000 2.801.746 17.203.200.000 17.382.032.184 178.832.184 3.244.453.939 Trang 61 Kế toán tiền lương phân tích lương công ty phà An Giang GVHD : Trần Thị Kim Khôi (7) = {(1b – 1a)/3a}*4a*12 Mức độ ảnh hưởng nhân tố suất lao động -4.565.413.939 (8) = 1b*{(1/3b) – (1/3a)}*4a*12 Mức độ ảnh hưởng nhân tố tiền lương bình quân 1.499.792.184 (9) = (1b/3b)*(4b – 4a)*12 10 Tổng hợp mức độ ảnh hưởng nhân tố 178.832.184 (10) = (7) + (8) + (9) ♦ Nhận xét : - Doanh thu tăng 19% làm tăng quỹ tiền lương : 3.244.453.939 đồng - Năng suất lao động tăng 29% làm giảm quỹ tiền lương 4.565.413.939 đồng - Tiền lương bình quân tăng 9% làm tăng quỹ tiền lương : 1.499.792.184 đồng Vậy, tổng hợp mức độ ảnh hưởng nhân tố cho thấy : quỹ tiền lương thực tăng 178.832.184 đồng  So sánh năm 2007 so với năm 2006 : ĐVT : đồng Chỉ tiêu Doanh thu Lao động bình quân Năng suất lao động bình quân (người) (3) = (1)/(2) Tiền lương bình quân/tháng Quỹ tiền lương (5) = {(1)/(3)}*(4)*12 SVTH : Lâm Bảo Châu Năm 2006 (a) 2007 (b) 79.115.611.55 89.144.696.650 484 517 163.426.007 172.426.879 2.319.772 2.801.746 13.473.235.77 17.382.032.184 Trang 62 Kế toán tiền lương phân tích lương công ty phà An Giang GVHD : Trần Thị Kim Khôi Chênh lệch quỹ lương (6) = (5b) – (5a) Mức độ ảnh hưởng nhân tố doanh thu (7) = {(1b – 1a)/3a}*4a*12 Mức độ ảnh hưởng nhân tố suất lao động 3.908.796.408 1.707.933.813 -789.304.101 (8) = 1b*{(1/3b) – (1/3a)}*4a*12 Mức độ ảnh hưởng nhân tố tiền lương bình quân (9) = (1b/3b)*(4b – 4a)*12 10 Tổng hợp mức độ ảnh hưởng nhân tố (10) = (7) + (8) + (9) 2.990.166.696 3.908.796.408 ♦ Nhận xét : - Doanh thu tăng 13% làm tăng quỹ tiền lương : 1.707.933.813 đồng - Năng suất lao động tăng 5% làm giảm quỹ tiền lương : -789.304.101 đồng - Tiền lương bình quân tăng 21% làm tăng quỹ tiền lương : 2.990.166.696 đồng Vậy, tổng hợp mức độ ảnh hưởng nhân tố cho thấy : quỹ tiền lương thực tăng 3.908.796.408 đồng Chương ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 5.1 Đánh giá :  Về tình hình sử dụng lao động : Lực lượng lao động công ty tính đến thời điểm tháng 12/2007 517 người, tương đối đáp ứng nhu cầu nhân cho công ty Lực lượng lao động phòng tổ chức hành quản lý, công ty có nhu cầu phòng tổ chức hành có sách, kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu trình độ mà công việc đòi hỏi Tại trụ sở chính, lực lượng lao động có trình độ tương đối cao, khả quản lý tốt, nắm bắt kịp thời tiến bộ, kỹ thuật mới, nhạy bén với thị trường góp phần lớn việc đưa hoạt động kinh doanh công ty ngày phát triển, đạt nhiều lợi nhuận SVTH : Lâm Bảo Châu Trang 63 Kế toán tiền lương phân tích lương công ty phà An Giang GVHD : Trần Thị Kim Khôi Ở đơn vị, sở trực thuộc lực lượng lao động có trình độ cao chiếm tỷ lệ thấp trụ sở chính, lao động phổ thông chiếm khoảng 26% làm công việc có tính chất đơn giản : bán, soát vé, bảo vệ  công ty : Về tổng quỹ lương tiền lương bình quân người lao động Quỹ lương năm 2006, 2007 cao so với kế hoạch, năm sau cao năm trước Do công ty hoạt động tốt đạt lợi nhuận cao nên quỹ lương tăng theo, công ty mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nên tuyển dụng thêm số lượng lao động có tay nghề chuyên môn nghiệp vụ, mà số lượng lao động tăng lên làm cho quỹ tiền lương tăng theo Tiền lương bình quân người lao động công ty ngày nâng cao đảm bảo ổn định việc làm đời sống CNV Công ty áp dụng chế độ trả lương theo quy định Nhà nước, với việc hỗ trợ khoản phụ cấp, phúc lợi, khen thưởng nên thu nhập bình quân người lao động hàng năm nâng lên  Về công tác kế toán tiền lương công ty : Do lĩnh vực kinh doanh đa dạng nên công ty kết hợp hai hình thức trả lương trả lương theo hệ số lương theo sản phẩm Về lương theo hệ số, công ty áp dụng theo quy định Chính phủ ban hành Đối với lương theo sản phẩm tính theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Hình thức trả lương theo sản phẩm có tác dụng làm cho người lao động quan tâm nhiều đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh, gắn liền với lợi ích họ, người lao động làm việc tích cực doanh thu tăng, lợi nhuận tăng, quỹ lương tăng lên nên tiền lương bình quân tăng theo Do tạo nên liên kết gắn bó công việc người quản lý, lãnh đạo người lao động Việc chi trả lương cho người lao động thực cách nhanh chóng, thuận tiện, kịp thời cho người lao động, trả tiền mặt lần vào ngày 30 hàng tháng Ngoài ra, công ty việc nâng lương áp dụng theo quy định Nhà nước ban hành Khi công ty đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh tăng so với kế hoạch mà Ủy Ban giao cán công nhân viên công ty chi trả thêm lương suất vào tháng 11 tháng 12 hàng năm Việc tính toán khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ thực theo tỷ lệ quy định Nhà nước Hiện nay, việc phân công lao động hợp lý nên kích thích công nhân tăng suất lao động Tuy nhiên, việc chấm công đôi lúc thiếu xác, nên chưa phản ánh tinh thần trách nhiệm, thái độ người lao động công việc Điều làm cho công tác tính lương chưa xác, làm hạn chế tính công  Về chi phí tiền lương hoạt động sản xuất kinh doanh : Tổng chi phí tiền lương năm 2007 cao năm 2006, công ty phà An Giang áp dụng thay đổi sách lương Nhà nước, mặt để đảm bảo đời sống cho công nhân viên công ty, mặt hoàn thành mục tiêu công ty nâng cao hiệu kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh Tỷ suất chi phí tiền lương lợi nhuận năm 2007 tăng so với năm 2006, đồng thời tiền lương bình quân người lao động tăng Điều cho thấy, công ty sử dụng lao động có hiệu nên đời sống công nhân viên công ty đảm bảo SVTH : Lâm Bảo Châu Trang 64 Kế toán tiền lương phân tích lương công ty phà An Giang GVHD : Trần Thị Kim Khôi 5.2 Kiến nghị :  Hiện công tác tuyển chọn nguồn nhân lực công ty tương đối hợp lý với chế độ, sách Tuy nhiên công tác có hiệu công ty nên tăng cường công tác tuyển chọn đào tạo nguồn nhân lực : - Xác định rõ yêu cầu trình độ người lao động tất công việc - Việc tuyển chọn nguồn nhân lực công ty không nên tập trung vào việc xem xét cấp hay giới thiệu người khác mà nên tập trung vào trình vấn thử việc - Trong số công nhân kỹ thuật công ty, thợ bậc từ 3/7 đến 7/7 chiếm tỷ lệ tương đối Tuy nhiên, số lao động phổ thông làm công việc kỹ thuật Vì thế, công ty nên tạo điều kiện cho lao động phổ thông thi nâng bậc thợ Mặt khác, số lao động trẻ có lực lao động tốt Công ty nên gửi họ học để đào tạo thành thợ bậc cao giao cho thợ lành nghề, lâu năm công ty kèm cặp, đào tạo trình làm việc - Ở phận gián tiếp, công ty nên khuyến khích cán công nhân viên học nâng cao, học chức, học quy từ cao đẳng, đại học đại học - Công ty nên tăng cường công tác trẻ hóa đội ngũ công nhân viên Đồng thời nên trọng dụng thợ bậc cao, cán khoa học kỹ thuật có lực, trình độ, công tác lâu năm nghề  Bên cạnh đó, ngày công lao động yếu tố quan trọng để tính lương cho CB-CNV Ngoài việc phản ánh mức độ hao phí mà người lao động bỏ ra, phản ánh tinh thần trách nhiệm thái độ công nhân viên công việc Vì cần đẩy mạnh công tác quản lý lương người lao động : Vì việc chấm công lao động xác tính lương hợp lý, công nhân viên mà giúp cho người sử dụng lao động xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ người lao động công việc giao Để điều chỉnh sách, chế độ phù hợp với trình độ chuyên môn, kỹ thuật mà người lao động cống hiến Tại công ty, kế toán lao động tiền lương có nhiệm vụ tổng hợp ngày công làm việc thực tế CB-CNV người trực dõi công việc chấm công Công việc chấm công hàng ngày người giao nhiệm vụ chấm công phòng ban thực Việc trễ sớm không đảm bảo công làm việc bảng chấm công Do vậy, để khắc phục tình trạng này, cán lao động tiền lương nên thường xuyên theo dõi việc chấm công phòng ban để việc chấm công xác Hơn nữa, cán lao động tiền lương nên theo dõi công làm việc CB-CNV Biện pháp để nâng cao tinh thần, trách nhiệm người lao động :  Nếu trễ sớm lần tháng bị trừ ¼ ngày công  Nếu trễ sớm 4-5 lần tháng bị trừ ½ ngày công  Nếu trễ sớm lần tháng bị trừ ngày công, đồng thời phân loại bình xét : loại B loại C tùy vào mức độ vi phạm SVTH : Lâm Bảo Châu Trang 65 Kế toán tiền lương phân tích lương công ty phà An Giang GVHD : Trần Thị Kim Khôi Trường hợp người lao động làm thêm nên lập thêm chứng từ “Phiếu báo làm thêm giờ” mức thưởng hợp lý để thực việc trả lương đắn khuyến khích người lao động tăng suất công việc PHIẾU BÁO LÀM THÊM GIỜ Ngày Tháng Năm Họ tên : Đơn vị công tác : Ngày tháng Công việc Tổng cộng Thời gian làm thêm x x x Đơn giá Thành tiền Ký nhận x Người lập (ký tên) Cuối tháng vào phiếu báo làm thêm cán công nhân viên, nhân viên hạch toán tiền lương quy đổi số làm thêm ngày công cách lấy tổng số làm thêm chia cho Nếu số ngày lẻ (dạng số thập phân) làm tròn đem bù trừ thời gian sang tháng sau Làm người lao động công ty thấy phấn trấn lao động họ làm bù đắp thỏa đáng  Để tiền lương tiền thưởng thật đòn bẩy kích thích tinh thần làm việc người lao động, động viên CB-CNV làm việc công ty nên xây dựng phương pháp trả lương thưởng cụ thể : gắn kết việc chấm điểm thi đua suất (A, B, C) hàng tháng Loại A = 100% lương tháng, loại B = 70% lương tháng, loại C = 50% lương tháng Đây hình thức kinh tế tác động trực tiếp đến suất, chất lượng hiệu lao động Mặt khác sở bình xét danh hiệu thi đua cuối năm để doanh nghiệp lựa chọn cán nguồn, chọn đào tạo, khen thưởng, nâng lương trước thời hạn Đồng thời giảm mức độ vi phạm kỷ luật lao động Do vậy, công ty nên sử dụng thêm hình thức thưởng hàng tháng theo hệ số đóng góp vào công việc để tính mức thưởng chi trả thưởng cho CB-CNV SVTH : Lâm Bảo Châu Trang 66 Kế toán tiền lương phân tích lương công ty phà An Giang GVHD : Trần Thị Kim Khôi Để đánh giá hệ số đóng góp người lao động, công ty nên dựa theo số tiêu thiết yếu sau :  Đảm bảo ngày công lao động  Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy công ty  Đề xuất sáng kiến quản lý, tổ chức lao động, sản xuất kinh doanh công ty 5.3 Kết luận : Tóm lại, ta thấy công tác kế toán tiền lương công ty phà An Giang tương đối tốt Với chế độ tiền lương ngày cải thiện, công ty chọn lựa áp dụng phương thức trả lương, hình thức phụ cấp có lợi làm cho thu nhập người lao động năm tăng lên đáng kể Công tác tổ chức kế toán công ty dựa vào quy định Nhà nước Bộ phận kế toán tiền lương tính toán kịp thời xác, chế độ nâng lương đảm bảo thời gian quy định tiền lương đến tận tay người lao động, chế độ BHXH, BHYT, KPCĐ, trợ cấp ốm đau,… trích nộp thời hạn quy định Với chủ trương sản xuất theo định hướng công nghiệp hóa – đại hóa đất nước, Ban Giám Đốc công ty không ngừng cố hoàn thiện máy quản lý điều hành sản xuất kinh doanh Mặt khác, công ty tạo điều kiện cho cán công nhân viên nâng cao tay nghề chuyên môn lực quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh thời kỳ Công ty giữ vững tốc độ sản xuất kinh doanh năm sau cao năm trước, tuân thủ tốt quy định hạch toán kế toán tài chính, giữ lành mạnh tài phục vụ tốt việc đầu tư phát triển ngành phà mở rộng sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, chăm lo tốt đời sống cho người lao động phục vụ tốt phúc lợi xã hội SVTH : Lâm Bảo Châu Trang 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO  TS Phan Đức Dũng 2006 Kế toán tài Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, khoa Kinh tế Nhà xuất Thống Kê Tạp chí lao động xã hội Tháng 12/2004 Số chuyên đề chế độ tiền lương (Các Nghị Định chế độ tiền lương mới, tư vấn tổ chức thực hiện) Quyển Tạp chí lao động xã hội Tháng 1/2005 Số chuyên đề chế độ tiền lương ( 23 Thông Tư hướng dẫn thực chế độ : tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp người có công) Quyển hai Lê Thị Thùy Trang 2004 Phân tích kế toán tiền lương công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên Doanh Công Nghiệp Thực Phẩm An Thái Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kế toán Khoa Kinh tế, Đại học An Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán tiền lương và phân tích lương tại công ty phà an giang , Luận văn kế toán tiền lương và phân tích lương tại công ty phà an giang , Luận văn kế toán tiền lương và phân tích lương tại công ty phà an giang , CƠ SỞ LÝ LUẬN, 1 Tổng quan về tiền lương và các khoản trích theo lương :, 2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương :, 4 Phân tích chi phí lương :, KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY PHÀ AN GIANG, 3 Tình hình hoạt động của công ty năm 2006 - 2007 :, 5 Tổ chức công tác kế toán :, KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ PHÂN TÍCH LƯƠNG TẠI CÔNG TY PHÀ AN GIANG, 1 Quỹ tiền lương và hình thức trả lương tại công ty :, 3 Phân tích tình hình thực hiện chi phí tiền lương :, ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay