Luận văn kế toán doanh nghiệp phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh an giang

77 145 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:17

ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH CHÂU THỊ HOÀNG OANH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH AN GIANG CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, Tháng 06 năm 2008 ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH AN GIANG Chuyên ngành: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Sinh viên thực hiện: CHÂU THỊ HOÀNG OANH Lớp : DH5KT MSSV: DKT 041712 Giáo viên hướng dẫn: Th.S NGUYỄN XUÂN VINH CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn: Th.s NGUYỄN XUÂN VINH (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Người chấm, nhận xét 1: (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Người chấm, nhận xét 2: (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Khóa luận bảo vệ Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh ngày tháng năm TÓM TẮT   -Đề tài nhằm mục đích phân tích tình hình hoạt động tín dụng NHTMCP Đông Á – CNAG, thông qua việc phân tích chi tiết yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động tín dụng như: nguồn vốn, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ hạn ngân hàng Qua trình phân tích, hoạt động tín dụng ngân hàng Đông Á ổn định ngày phát triển, đạt hiệu cao Điều thể cụ thể qua tăng trưởng hàng năm doanh số cho vay dư nợ ngân hàng Tuy nhiên trình hoạt động, ngân hàng có phát sinh nợ hạn Đây vấn đề hiển nhiên, khoản vay có xác suất rủi ro định, việc kiểm soát hay không tùy thuộc vào kinh nghiệm phán đoán ngân hàng Tóm lại, đề tài thực gồm chương, mô hình nghiên cứu đề tài xây dụng sở lý thuyết tín dụng ngân hàng Việc thực hiện, nghiên cứu đề tài tiến hành qua giai đoạn: (1) Tìm hiểu tổng quan ngân hàng giới thiệu nội dung hoạt động cấp tín dụng NHTMCP Đông Á –CNAG (2) Thu thập số liệu phận tín dụng ngân hàng Dựa vào số liệu đó, tiến hành phân tích tình hình hoạt động cấp tín dụng ngân hàng Kết nghiên cứu phần đánh giá ưu nhược điểm hoạt động tín dụng, cụ thể về: doanh số cho vay, dư nợ, thu nợ, nợ hạn, quy trình tín dụng Cuối phần đề xuất giải pháp, kiến nghị thực trạng hoạt động cấp tín dụng ngân hàng MỤC LỤC   -Trang CHƯƠNG 1: MỞĐẦ   U 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phương pháp nhiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Những vấn đề tín dụng 2.1.1 Khái niệm tín dụng 2.1.2 Phân loại tín dụng 2.1.2.1 Theo thời hạn cho vay 2.1.2.2 Theo mục đích tín dụng 2.1.2.3 Theo mức độ tín nhiệm khách hàng 2.1.2.4 Theo phương thức cho vay 2.1.3 Đối tượng khách hàng 2.1.4 Điều kiện cho vay 2.1.5 Các phương thức cho vay 2.1.6 Chức vai trò tín dụng 2.1.6.1 Chức 2.1.6.2 Vai trò 2.1.7 Bảo đảm tín dụng 2.1.7.1 Khái niệm 2.1.7.2 Các hình thức bảo đảm tín dụng 2.1.8 Quy trình tín dụng 2.1.8.1 Khái niệm 2.1.8.2 Các bước quy trình 2.1.9 Rủi ro tín dụng 2.2 Một số tiêu đánh giá hoạt động tín dụng 2.2.1 Khái niệm 2.2.1.1 Doanh số cho vay 2.2.1.2 Doanh số thu nợ 2.2.1.3 Dư nợ 2.2.1.4 Nợ hạn 2.2.2 Một số tiêu đánh giá hoạt động tín dụng 2.2.2.1 Vốn huy động / Tổng nguồn vốn 2.2.2.2 Dư nợ / Tổng nguồn vốn 2.2.2.3 Dư nợ / Tổng vốn huy động 10 2.2.2.4 Nợ hạn / Dư nợ 10 2.2.2.5 Hệ số thu nợ 10 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ NHTMCP ĐÔNG Á – CNAG 11 3.1 Lịch sử hình thành phát triển 11 3.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đông Á 11 3.1.2 Giới thiệu chi nhánh Ngân Hàng Đông Á An Giang 11 3.1.3 Vai trò NHĐA_AG phát triển KT tỉnh 13 3.2 Cơ cấu tồ chức – Tình hình nhân 13 3.2.1 Cơ cấu tổ chức 13 3.2.2 Chức nhiệm vụ cụ thể phòng 15 3.2.2.1 Ban Giám Đốc 15 3.2.2.2 Phòng Khách Hàng Cá Nhân 15 3.2.2.3 Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp 15 3.2.2.4 Phòng Ngân Quỹ 16 3.2.2.5 Phòng Kế Toán 16 3.2.2.6 Phòng Hành Chánh – Nhân Sự 16 3.2.2.7 Phòng Công Nghệ Thông Tin 16 3.2.2.8 Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh 16 3.3 Sơ lược tình hình thị trường lĩnh vực TC – NH AG 17 3.4 Tình hình hoạt động kinh doanh NHĐA_AG năm qua 17 3.5 Đánh giá thuận lợi, khó khăn phương hướng KH năm 2008 19 3.5.1 Thuận lợi 19 3.5.2 Khó khăn 20 3.5.3 Phương hướng phát triển năm 2008 20 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HĐ TÍN DỤNG TẠI NHĐA_AG 22 4.1 Phân tích chung tình hình huy động vốn NHĐA_AG 22 4.1.1 Tình hình nguồn vốn 22 4.1.2 Tình hình huy động vốn 23 4.2 Chính sách tín dụng NHĐA_AG 26 4.2.1 Một số NDCB quy chế cho vay KH NHĐA_AG 26 4.2.1.1 Đối tượng vay vốn 26 4.2.1.2 Điều kiện cho vay 26 4.2.1.3 Mục đích cho vay 27 4.2.1.4 Thời hạn cho vay 27 4.2.1.5 Lãi suất cho vay 27 4.2.1.6 Phương thức cho vay 27 4.2.1.7 Hạn mức cho vay tối đa 28 4.2.2 Quy trình tín dụng Ngân Hàng Đông Á – CNAG 28 4.2.2.1 Sơ đồ quy trình tín dụng NHĐA_AG 28 4.2.2.2 Mô tả giải thích bước thực theo sơ đồ 30 4.3 Phân tích hoạt động tín dụng NHĐA_AG 35 4.3.1 Doanh số cho vay 35 4.3.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn 35 4.3.1.2 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế 37 4.3.2 Doanh số thu nợ 40 4.3.2.1 Doanh số thu nợ theo thời hạn 40 4.3.2.2 Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế 42 4.3.3 Dư nợ cho vay 45 4.3.3.1 Dư nợ theo thời hạn 45 4.3.3.2 Dư nợ theo thành phần kinh tế 47 4.3.4 Tình hình nợ hạn 49 4.3.4.1 Nợ hạn theo thời hạn 50 4.3.4.2 Nợ hạn theo thành phần kinh tế 51 4.4 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng NHĐA_AG 53 4.5 Đánh giá ưu điểm tồn hoạt động tín dụng công tác huy động vốn NHĐA_AG … 55 4.6 Một số biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng công tác HĐV 56 4.6.1 Về hoạt động huy động vốn 56 4.6.2 Về hoạt động tín dụng 57 4.6.1.1 Xây dựng sách cho vay có hiệu 57 4.6.1.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 57 4.6.1.3 Hoàn thiện quy trình tín dụng 58 4.7.1.4 Tăng cường kiểm soát nợ hạn chế nợ hạn 58 4.6.3 Các biện pháp khác 59 4.6.3.1 Đào tạo đội ngũ nhân viên 59 4.6.3.2 Thu hút tìm kiếm khách hàng 59 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 61 DANH MỤC BIỂU BẢNG   DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh 18 Bảng 4.1 Cơ cấu nguồn vốn 22 Bảng 4.2 Tình hình huy động vốn 23 Bảng 4.3 Doanh số cho vay theo thời hạn 35 Bảng 4.4 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế 38 Bảng 4.5 Doanh số thu nợ theo thời hạn 41 Bảng 4.6 Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế 43 Bảng 4.7 Dư nợ theo thời hạn 45 Bảng 4.8 Dư nợ theo thành phần kinh tế 47 Bảng 4.9 Doanh số nợ hạn theo thời hạn 50 Bảng 4.10 Nợ hạn theo thành phần kinh tế 52 Bảng 4.11 Các tiêu đánh giá hoạt động tín dụng 54 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ   BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 4.1 Cơ Cấu nguồn vốn 22 Biểu đồ 4.2 Doanh số cho vay theo thời hạn 36 Biểu đồ 4.3 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế 38 Biểu đồ 4.4 Doanh số thu nợ theo thời hạn 41 Biểu đồ 4.5 Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế 43 Biểu đồ 4.6 Dư nợ theo thời hạn 46 Biểu đồ 4.7 Dư nợ theo thành phần kinh tế 48 Biểu đồ 4.8 Nợ hạn theo thời hạn 50 Biểu đồ 4.9 Nợ hạn theo thành phần kinh tế 52 SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức 13 Sơ đồ 4.1 Quy trình tín dụng 29 Phân tích tình hình HĐ tín dụng NHTMCP Đông Á-CNAG Xuân Vinh GVHD: Th.S Nguyễn Phân tích nợ hạn loại vay cụ thể sau:  Nợ hạn ngắn hạn Trong năm 2005, mức nợ hạn 1.474 triệu đồng, đến năm 2006 3.839 triệu đồng, tăng 2.365 triệu đồng, với tỷ lệ tăng tương ứng 160,5% Bước qua năm 2007, mức nợ hạn 3.278 triệu đồng, giảm 561 triệu đồng, với tỷ lệ giảm 14,61% Trong năm 2006, nợ hạn tăng vào năm 2005 -2006, ngân hàng mở rộng thêm doanh số cho vay nhiều lần, mở rộng nhiều đối tượng tham gia vay vốn, nhằm đáp ứng mục tiêu tìm kiếm thêm ngày nhiều khách hàng Thêm vào đó, năm qua thị trường có biến động mạnh làm cho giá nguyên nhiên liệu không ngừng gia tăng, điều kiện tự nhiên bất lợi…ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vi địa bàn tỉnh An Giang Những đơn vị vay vốn lường trước rủi ro, dẫn đến hoạt động kinh doanh bị thua lỗ, hoàn trả vốn lãi vay thời hạn Chính làm cho nợ hạn ngân hàng có gia tăng năm qua  Nợ hạn trung hạn Trong năm 2005, mức nợ hạn 628 triệu đồng, sang năm 2006 386 triệu đồng, giảm 242 triệu đồng, tương ứng giảm với tỷ lệ 38,54% Và đến năm 2007 nợ hạn lại tăng nhanh đến 1.468 triệu đồng, tăng 1.082 triệu đồng, tốc độ tăng 280,3% so với năm 2006 Mức nợ hạn trung hạn năm 20052007 tăng giảm không đều, chiếm tỷ trọng nhỏ, doanh số cho vay mức dư nợ trung hạn thấp hơn nhiều so với ngắn hạn Do việc nợ hạn tăng lên năm 2007 không đáng kể, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Tình hình nợ hạn chi nhánh tăng lên không ảnh hưởng xấu đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng, mà phụ thuộc vào sách quản lý ngân hàng thời kỳ cụ thể Tuy với ngân hàng dù thiếu vốn hay thừa vốn hoạt động, tiến hành cấp tín dụng cho khách hàng mong nuốn thu vốn lãi hạn Để giảm bớt khả phát sinh nợ hạn việc ngân hàng tiến hành thẩm định đúngvà đầy đủ thủ tục phải kiểm soát chặt chẽ khách hàng trình sử dụng vốn quản lý tốt công tác thu nợ 4.3.4.2 Nợ hạn theo thành phần kinh tế Ngân hàng Đông Á nổ lực nhiều việc giảm bớt nợ hạn ngày sử dụng vốn vay có hiệu Nhưng phát sinh nợ hạn nghĩa khoản vay ngân hàng có nguy gặp nhiều rủi ro Khi ngân hàng cần tìm hiểu nguyên nhân làm phát sinh khoản nợ đó, đồng thời phải đề giải pháp nhằm giảm thiểu xử lý rủi ro cách đắn thích hợp SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 52 Phân tích tình hình HĐ tín dụng NHTMCP Đông Á-CNAG Xuân Vinh GVHD: Th.S Nguyễn Bảng 4.10: Nợ hạn theo thành phần kinh tế ĐVT: triệu đồng Năm 2005 Chỉ tiêu Năm 2006 Số tiền Tỷ trọng Tỷ trọng Cá thể 1.055 50,19 1.910 45,2 TC KT 528 25,12 1.115 TC TD 320 15,23 Trả góp 199 Tồng 2.102 Số tiền Tỷ trọng 2.933 Chênh lệch 2006/2005 Chênh lệch 2007/2006 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) 61,8 855 81,04 1.023 53,56 26,38 738 15,56 587 111,2 -377 33,81 457 10,81 909 19,16 137 42,81 452 98,91 9,46 743 17,61 166 3,48 544 2,73 -577 -77,66 100 4.225 100 4.746 100 2.123 101,0 521 12,33 (%) Số tiền Năm 2007 (%) (%) (Nguồn: Phòng KHDN – KHCN) Trong năm qua, nợ hạn TCTD, TCKT, cá thể thành phần trả góp tăng giảm không ổn định, nguyên nhân tổng doanh số cho vay dư nợ chi nhánh năm qua không ngừng tăng lên Tuy chi nhánh thu SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 53 Phân tích tình hình HĐ tín dụng NHTMCP Đông Á-CNAG Xuân Vinh GVHD: Th.S Nguyễn nhiều nợ từ khách hàng, có phần nhỏ nợ mà ngân hàng không thu hồi từ khách hàng Nguyên nhân số hộ kinh doanh cá thể, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh sản xuất không hiệu quả, mua bán chịu, bị chiếm dụng vốn làm cho khả tài giảm, không khả trả nợ cho ngân hàng Bên cạnh đó, khách hàng vay trả góp lại có nhu cầu vay thêm, nợ gốc lãi chưa toán hết cho ngân hàng Cụ thể tình hình nợ hạn theo TPKT chi nhánh thể sau:  Nợ hạn cá thể Nợ hạn theo thành phần kinh tế tăng nhiều chiếm tỷ trọng cao tất thành phần kinh tế Cụ thể sau: năm 2005 1.055 triệu đồng chiếm tỷ trọng 50,19% Năm 2006 1.910 triệu đồng, tăng 855 triệu đồng với tỷ lệ tăng 81,04%, chiếm tỷ trọng 45,2% Đến năm 2007 2.933 triệu đồng, tăng 1.023 triệu đồng, tỷ lệ tăng tương ứng 53,56%, chiếm tỷ trọng 61,8 tồng nợ hạn  Nợ hạn TCKT Năm 2005 528 triệu đồng Năm 2006 1.115 triệu đồng, tăng 587 triệu đồng, tỷ lệ tăng tương ứng 111,2% Sang năm 2007, mức dư nợ hạn 738 triệu đồng, giảm 377 triệu đồng so với năm 2006, với tỷ lệ giảm 33,81%  Nợ hạn TCTD Năm 2005 mức dư nợ hạn 320 triệu đồng Năm 2006 457 triệu đồng, tăng 137 triệu đồng, tốc độ tăng 42,81% so với năm 2005 Qua năm 2007 909 triệu đồng, tăng 452 triệu đồng, với tỷ lệ tăng 98,91% so với năm 2006  Nợ hạn thành phần trả góp Trong tất thành phần kinh tế, thành phần có mức nợ hạn thấp Ở năm 2005, dư nợ hạn khoản vay cho trả góp 199 triệu đồng Năm 2006, nợ hạn tăng thêm 544 triệu đồng, với tỷ lệ tăng 2,73%.Đến năm 2007 nợ hạn giảm xuống 166 triệu đồng so với năm 2006, tỷ lệ giảm tương ứng 77,66% Chi nhánh cần nâng cao chuyên môn thẩm định cán tín dụng, để khả dự đoán mức độ ảnh hưởng biến động kinh tế khoản vay xác khách quan Thực điều chi nhánh nâng cao hiệu chất lượng tín dụng, hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày phát triển tốt 4.4 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHĐA_AG Lợi nhuận rủi ro hai yếu tố song song với trình hoạt động kinh doanh NHTM Để tồn đứng vững lĩnh vực ngân hàng, NHTM phải đối phó với nhiều vấn đề, đặc biệt NH Nhà nước Việt Nam bắt buộc tỷ lệ dự trữ NHTM tăng thêm 1%, gây khó khăn cản trở cho ngân hàng trình cho vay, ngân hàng phải tích cực công tác huy động vốn từ khách hàng Trên thực tế, rủi ro xuất giao dịch ngân hàng Vì vậy, rủi ro vấn đề ngân hàng quan tâm trọng phân tích kỹ SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 54 Phân tích tình hình HĐ tín dụng NHTMCP Đông Á-CNAG Xuân Vinh GVHD: Th.S Nguyễn lưỡng thông qua tiêu đánh giá Riêng Chi nhánh ngân hàng Đông Á An Giang, với mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng cần phải có nhận định xác khách quan hoạt động kinh doanh, nhằm hạn chế tối thiểu rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng Bảng 4.11: Các tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Tổng nguồn vốn Vốn huy động Doanh số cho vay Doanh số thu nợ Dư nợ cuối kỳ Nợ hạn Vốn huy động / tổng NV Dư nợ / tổng NV Dư nợ / vốn huy động Nợ hạn / tổng dư nợ Hệ số thu nợ ĐVT Tr.đ " " " " " " % % % Lần 2005 2006 2007 256.384 301.613 391.721 92.834 108.999 138.629 255.780 518.861 903.574 184.321 499.704 887.498 271.499 290.654 306.729 2.102 4.225 4.746 36,21 36,13 35,38 105,91 96,36 78,30 292,46 266,66 221,26 0.77 1,45 1,54 0,72 0,96 0,98 (Nguồn: Phòng KHDN – KHCN)  Vốn huy động tổng nguồn vốn Chỉ tiêu cho ta biết khả huy động vốn đáp ứng phần trăm cho nguồn vốn hoạt động ngân hàng Theo bảng kết trên, ta thấy tỷ lệ vốn huy động tổng nguồn vốn có xu hướng giảm không đáng kể, từ 36,21% năm 2005 xuống 36,14% vào năm 2006, đến năm 2007 giảm 35,38%.Thông thường ngân hàng hoạt động tốt tỷ số đạt từ 70% đến 80% tổng nguồn vốn ngân hàng Vì kết năm qua ngân hàng đông Á thấp, thời gian tới chi nhánh cần cố gắng để nâng cao thêm nguồn vốn huy động  Dư nợ tổng nguồn vốn Chỉ tiêu phản ánh sách tín dụng ngân hàng có tập trung vào hoạt động tín dụng hay không Nói cách khác, tiêu cho biết tỷ trọng đầu tư vào tín dụng chiếm phần trăm tổng nguồn vốn sử dụng ngân hàng Tuy nhiên, tiêu cao không tốt đánh giá khả cho vay ngân hàng, tiêu lớn nghĩa ngân hàng sử dụng gần toàn nguồn vốn vay, rủi ro tín dụng cao khách hàng không đủ khả toán Ngược lại tiêu thấp ngân hàng không cầu nối trung gian người thừa vốn thiếu vốn Trong năm, ta thấy tỷ lệ dư nợ tổng nguồn vốn sau: năm 2005 105,91%, năm 2006 giảm 96,36%, qua năm 2007 78,30% Từ bảng kết cho thấy hiệu sử dụng vốn đầu tư vào tín dụng ngân hàng chưa cao Trong năm 2007 tỷ số lại giảm xuống nhiều so với năm 2006 Điều cho thấy ngân hàng Đông Á cần cố gắng hoạt động cấp tín dụng, thận trọng việc sử dụng vốn đầu tư SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 55 Phân tích tình hình HĐ tín dụng NHTMCP Đông Á-CNAG Xuân Vinh GVHD: Th.S Nguyễn  Dư nợ vốn huy động Chỉ tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn ngân hàng, tỷ số lớn 100% nguồn vốn huy động sử dụng hết cho hoạt động cấp tín dụng, ngược lại vốn huy động thừa Từ bảng kết cho thấy tiêu dư nợ vốn huy động chi nhánh giảm qua năm, lớn 100%, điều thể vốn huy động chi nhánh tập trung hết vào hoạt động tín dụng Qua cho thấy hoạt động tín dụng chi nhánh ngày tăng phát triển  Nợ hạn tổng dư nợ Đây tiêu quan trọng, phản ánh trực tiếp công tác thẩm định ngân hàng Nó phản ánh chất lượng tín dụng phản ánh khả thu hồi vốn ngân hàng khách hàng Theo quy định NHNN Việt Nam, tỷ lệ đạt 5% hoạt động tín dụng coi hiệu quả, riêng NHTMCP ngân hàng Đông Á, tỷ lệ phải đạt 3% coi hoạt động tín dụng có hiệu Chỉ tiêu nợ hạn tổng dư nợ NHĐA_AG năm sau: năm 2005 tỷ lệ 0,77%, hoạt động cấp tín dụng năm đánh giá tốt Qua năm 2006, tỷ lệ tăng lên 1,45% đến năm 2007 lại tăng lên 1,54%, tỷ lệ có xu hướng ngày tăng, địều thể chất lượng tín dụng chi nhánh có chiều hướng xuống, chi nhánh cần tích cực công tác thẩm định cho vay khách hàng  Hệ số thu nợ Đây tiêu thể mối quan hệ doanh số thu nợ doanh số cho vay Nhìn vào bảng kết trên, ta thấy tiêu qua năm chi nhánh tăng trưởng dần, thể phát triển công tác quản lý, theo dõi thu hồi nợ ngân hàng Bên cạnh đó, ngân hàng có biện pháp thu hồi nợ hữu hiệu nhằm đem lại hiệu tốt cho hoạt động tín dụng chi nhánh 4.5 ĐÁNH GIÁ NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHĐA_AG 4.5.1 Ưu điểm Việc triển khai hiệu cấp tín dụng tỷ lệ nợ hạn chi nhánh mức cho phép Doanh số cho vay dư nợ tăng trưởng hàng năm Trong việc cho vay khách hàng tổ chức kinh tế, ngân hàng Đông Á xác định hoạt động kinh doanh mang tính chu kỳ, không cho vay khách hàng thiếu vốn khách hàng phát triển mà điều quan trọng ngân hàng biết khách hàng tháo gỡ khách hàng gặp khó khăn đồng hành cung cấp dịch vụ tài ngân hàng cho phát triển doanh nghiệp Bên cạnh việc cho vay tổ chức kinh tế, ngân hàng quan tâm đến việc cấp tín dụng cho tiểu thương chợ, cho CB –CNV, cho doanh nghiệp vay tiêu dùng Đào tạo đội ngũ nhân viên tín dụng ưu tú, động, sáng tạo có trình độ chuyên môn cao Bên cạnh kỹ chuyên nghiệp, nhiệt tình cung cách phục vụ tận tình xây dựng niềm tin tín nhiệm khách hàng đến giao dịch SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 56 Phân tích tình hình HĐ tín dụng NHTMCP Đông Á-CNAG Xuân Vinh GVHD: Th.S Nguyễn Chi nhánh trang bị công nghệ thông tin đại cho sản phẩm, dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng lựa chọn, sử dụng sản phẩm, dịch vụ chi nhánh, đặc biệt dịch vụ cấp tín dụng 4.5.2 Tồn Trong trình cấp tín dụng cho khách hàng, nợ hạn phát sinh tăng qua năm Điều chứng tỏ công tác thẩm định ngân hàng chưa hiệu hoàn thiện Đội ngũ nhân viên phận tín dụng cần huấn luyện thêm trình độ chuyên môn, đặc biệt kinh nghiệm thẩm định Tình hình thị trường ngân hàng không ổn định chịu tác động Ngân hàng Nhà nước Vì vậy, NHĐA_AG hạn chế cho vay, nên trình xét duyệt cho vay ngân hàng trở nên khó thời gian xét duyệt lâu Lãi suất cho vay chi chánh cao Ngân hàng khác chi nhánh huy động vốn vốn với lãi suất cao 4.6 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN Qua thực tế phân tích, tình hình hoạt động tín dụng chi nhánh năm qua ổn định ngày phát triển Tuy nhiên, nợ hạn phát sinh qua trình hoạt động Đây vấn đề hiển nhiên khoản cho vay có xác suất định không thu hồi nợ Nhưng tỷ lệ nợ hạn chi nhánh chiếm tỷ lệ thấp Đây kết mà ngân hàng Đông Á thực tốt công tác tín dụng, sách cho vay linh hoạt theo thay đổi thị trường dịch vụ tài Với hạn chế tồn hoạt động tín dụng công tác huy động vốn chi nhánh Đông Á An Giang, xin đưa số giảp pháp nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro, đồng thời nâng cao nguồn vốn huy động chi nhánh sau: 4.6.1 Về hoạt động huy động vốn Hoạt động huy động vốn hoạt động chủ yếu quan trọng NHTM Hoạt động mang lại nguồn vốn để ngân hàng thực hoạt động khác, đặc biệt hoạt động cấp tín dụng Nhận thức tầm quan trọng trên, NHĐA_AG tiến hành áp dụng nhiều sách nhằm làm tăng nguồn vốn huy động - Về lãi suất: ngân hàng cần có sách lãi suất linh hoạt, uyển chuyển Tùy theo thời điểm định mà ngân hàng phải đưa sách lãi suất huy động cho phù hợp Để đạt điều này, chi nhánh cần thường xuyên theo dõi biến động lãi suất thị trường dịch vụ tài chính, để đề mức lãi suất phù hợp nhằm thu hút nhiều khách hàng, đặc biệt khách hàng có lượng tiền lớn tạm thời nhàn rỗi, có nguồn tiền gởi ổn định chưa có kế hoạch đầu tư cụ thể Cụ thể, ngân hàng thu hút khách hàng phương thức lãi suất huy động kết hợp nhiều hình thức ưu đãi như: lãi suất bậc thang, hưởng lãi suất trả trước, mở tài khoản gởi tiền nhận quà, rút SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 57 Phân tích tình hình HĐ tín dụng NHTMCP Đông Á-CNAG Xuân Vinh GVHD: Th.S Nguyễn thăm trúng thưởng…Đặc biệt, ngân hàng cần có sách ưu đãi khách hàng quen thuộc - Chú trọng tăng cường công tác tiếp thị đến khách hàng, chủ yếu cá thể doanh nghiệp vừa nhỏ Phát triển mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, với đơn vị có lượng tiền nhàn rỗi, đối tượng thường xuyên cung cấp cho ngân hàng nguồn vốn có lãi suất thấp Ngoài ra, chi nhánh cần tổ chức mạng lưới phục vụ cho công tác huy động vốn, tạo cho ấn tượng cho khách hàng cảm nhận khác biệt nơi giao dịch, cách phục vụ, làm cho khách hàng cảm thấy tin tưởng vào ngân hàng - Chi nhánh cần quan tâm đến công tác đào tạo, huấn luyện, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên Mặt khác đào tạo ngoại ngữ để cán - nhân viên chi nhánh giao tiếp với khách nước Điều tạo phong cách giao tiếp riêng chi nhánh, đồng thời tạo cho khách hàng cảm nhận tự tin cần thiết đến với ngân hàng 4.6.2 Về hoạt động tín dụng 4.6.2.1 Xây dựng sách cho vay có hiệu Một sách tín dụng có hiệu cần phải có quy định rõ ràng điều kiện, nguyên tắc thẩm định, thời hạn cho vay thu hồi vốn lãi, quan trọng có mức lãi suất vừa phù hợp với thị trường, vừa thu hút khách hàng Chính sách cho vay phải truyền đạt đến nhân viên hình thức văn thông báo mạng nội ngân hàng, đặc biệt nhân viên phòng tín dụng cần phải theo dõi thường xuyên thay đổi sách cho vay Cụ thể xây dựng sách tín dụng chi nhánh sau: - Về thủ tục sách liên quan đến vấn đề tính lãi suất, thời hạn vay, mức phí Việc tính lãi suất phải áp dụng theo đối tượng khách hàng, thích hợp với số lượng tiền vay, khoản tiền vay phương thức tính lãi phải tương ứng với - Xác định mức cho vay tối đa đối tượng khách hàng, ngành nghề kinh tế, khoản cho vay có tài sản đảm bảo - Ngoài ra, sách cho vay phải xác định phân rõ trách nhiệm nhân viên tín dụng việc giải hồ sơ tín dụng Quy định cách thức thẩm định trình tiến hành thủ tục cho vay khách hàng 4.6.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng - Thẩm định khâu quan trọng hoạt động tín dụng, giúp ngân hàng có định xác trình cho vay Trên kinh tế thị trường, hoạt động NHTM tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng Nhằm hạn chế rủi ro khoản tín dụng, ngân hàng cần có công tác thẩm định chặt chẽ Tùy vào điều kiện thực tế, dự án đối tượng khách hàng mà nhân viên tín dụng thẩm định khác Cụ thể thẩm định dự án cần phải phân tích chi tiết mặt như: lực pháp lý khách hàng, nguồn cung cấp nguyên liệu, quy trình công nghệ sản xuất, vòng đời sản phẩm, khả tài chính… SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 58 Phân tích tình hình HĐ tín dụng NHTMCP Đông Á-CNAG Xuân Vinh GVHD: Th.S Nguyễn - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên tín dụng kinh nghiệm thẩm định Trong trình thẩm định nhân viên tín dụng cần thường xuyên cập nhật thông tin, dự báo ngành nghề, giá thị trường, thông tin kinh tế -kỹ thuật, chí cần khảo sát thêm thực tế ngành nghề mà khách hàng kinh doanh., để giúp cho công tác thẩm định xác đạt hiệu cao 4.6.2.3 Hoàn thiện quy trình tín dụng Quy trình tín dụng chi nhánh Đông Á An Giang đầy đủ phù hợp với thực tiễn chưa thực hoàn thiện, tồn số hạn chế cần xem xét như: - Trong quy trình tín dụng chi nhánh cần bổ sung thêm bước đánh giá xếp hạng khách hàng Xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng để xếp hạng khách hàng Kết xếp hạng sử dụng để xác định giới hạn tín dụng, tính xác suất rủi ro trích lập mức dự phòng hợp lý Đây công cụ hỗ trợ đắc lực cho cán tín dụng trình thẩm định, giúp họ quản lý khoản vay hiệu hơn, hạn chế rủi ro tín dụng Cụ thể xếp hạng mang lại lợi ích sau: + Phát sớm khoản vay có khả bị tổn thất hay không thu hồi được, từ đưa biện pháp xử lý + Cán tín dụng xác định thời gian cần theo dõi, giám sát khả tài khách hàng - Ngoài ra, quy trình tín dụng chi nhánh thiết lập chi tiết phù hợp thực tiễn, chi nhánh cần rút ngắn lại thời gian trình duyệt hồ sơ thời gian thông báo kết cấp tín dụng Vì tâm lý đa số khách hàng, đặc biệt đối tượng khách hàng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thời gian hoạt động kinh doanh họ luân chuyển liên tục, biến chuyển linh hoạt Họ muốn làm việc với tốc độ nhanh chóng, giải công việc mau lẹ Vì có nhu cầu vay vốn, họ tìm đến ngân hàng có thủ tục tín dụng thực đơn giản nhanh chóng Chính để rút ngắn thời gian giao dịch, chi nhánh cần chuẩn bị sẵn mẫu dự án, phương án sản xuất, mục đích sử dụng vốn mà khách hàng thường dư định thực như: đóng bè, đào hầm để nuôi cá, trồng lúa, mua sắm tài sản cố định, bổ sung vốn kinh doanh…Thực thế, ngân hàng giúp cho khách hàng giảm bớt nhiều thời gian chờ đợi chi phí làm thủ tục vay vốn Mặc khác, giúp giảm bớt áp lực công việc cho nhân viên ngân hàng trình làm việc - Quy trình tín dụng chi nhánh có khâu định giá tài sản đảm bảo Diễn biến giá tài sản chấp, cầm cố thị trường không ổn định, cạnh tranh nhằm thu hút nhiều thành phần vay vốn số NHTM làm cho giá tài sản chấp tăng cao, gây khó khăn cho chi nhánh việc nhận tài sản đảm bảo Do đó, chi nhánh nên có giảp pháp thành lập tổ chuyên trách định giá tài sản chấp, có trình độ việc đánh giá, định giá tài sản 4.6.2.4 Tăng cường kiểm soát nợ hạn chế nợ hạn Nợ hạn vấn đề làm cho lãnh đạo ngân hàng quan tâm hàng đầu Một NHTM dù có sách quản lý tài chặt chẽ đến đâu SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 59 Phân tích tình hình HĐ tín dụng NHTMCP Đông Á-CNAG Xuân Vinh GVHD: Th.S Nguyễn xử lý hết nợ hạn, có nhiều rủi ro tiềm ẩn mà ngân hàng dự đoán hết - Song song với việc tăng cường doanh số cho vay công tác theo dõi thu nợ Chi nhánh cần thường xuyên kiểm soát trình sử dụng vốn vay khách hàng, không để khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Thông qua trình theo dõi, ngân hàng nắm bắt khả tài khách hàng, thấy khách hàng có dấu hiệu khổng ổn tình hình sản xuất kinh doanh có trở ngại, thua lỗ, hàng hóa tồn kho không tiêu thụ được, ngân hàng có biện pháp kịp thời để xử lý khoản vay khách hàng Hiệu hoạt động tín dụng chi nhánh năm qua tốt phát sinh nợ hạn Giải pháp để khắc phục, hạn chế nợ hạn chi nhánh cần phải nâng cao khả dự đoán mức độ ảnh hưởng biến động kinh tế - xã hội đến ngành nghề kinh doanh khách hàng vay vốn ngân hàng, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đồng thời ngân hàng phải thường xuyên có sách đào tạo cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn để hạn chế sai sót viêc phân tích, đánh giá sai khách hàng Từ đó, tạo hiệu cao trình cấp tín dụng, khách hàng sử dụng vốn mục đích kinh doanh, thu lợi nhuận hoàn trả nợ theo hạn cho ngân hàng, hạn chế nợ hạn 4.6.3 Các biện pháp khác 4.6.3.1 Đào tạo đội ngũ nhân viên Hệ thống NHTM ngày phát triển số lượng Vấn đề cạnh tranh NHTM ngày gay gắt Để đứng vững lớn mạnh, đòi hỏi nguồn vốn kinh doanh lớn, ngân hàng phải có đội ngũ nhân viên ưu tú, có lực, sáng tạo, động công việc, hẳn ngân hàng khác để thu hút nhiều khách hàng + Tạo điều kiện, hội để nhân viên phát huy hết khả tiềm ẩn, cho nhân viên tiếp xúc, trao dồi kinh nghiệm với đồng nghiệp đơn vị khác + Nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên, biện pháp hiệu việc thu hút khách hàng + Thường xuyên tổ chức khen thưởng, khuyến khích, động viên tinh thần cán bộ, nhiên viên, đồng thời có biện pháp xử lý sai sót, để tạo tác phong làm việc tốt ngân hàng 4.6.3.2 Thu hút tìm kiếm khách hàng Với sách tín dụng xây dựng quy chế lãi suất ban hành vào thời kỳ định Mục đích để thu hút, huy động vốn từ khách hàng ngân hàng dùng nguồn vốn vay lại Ngoài vấn đề chi nhánh cần có giải pháp khác như: - Các nhân viên ngân hàng chuyên trách nghiên cứu kinh tế tỉnh, khảo sát, thăm dò tình hình hoạt động hộ kinh doanh, xí nghiệp, doanh nghiệp…để nắm bắt nhu cầu thị trường, nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến công nghệ thành phần kinh tế Từ đó, ngân hàng chủ động đề kế hoạch tài trợ, cho vay vốn tùy theo ngành nghề cho đối tượng SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 60 Phân tích tình hình HĐ tín dụng NHTMCP Đông Á-CNAG Xuân Vinh GVHD: Th.S Nguyễn - Ngoài ra, ngân hàng liên hệ với cấp quyền địa phương, phối hợp góp vốn liên doanh, thực đầu tư vào công trình, dự án quy mô lớn có tính khả thi CHƯƠNG KIẾN NGHỊ – KẾT LUẬN   5.1 KẾT LUẬN Cùng với phát triển Ngân hàng Đông Á Hội Sở, ngân hàng Đông Á – CN An Giang ngày phát triển bền vững Điều thể qua trình phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tín dụng Chi nhánh Thông qua việc phân tích yếu tố như: nguồn vốn, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ cho vay, nợ hạn, lãi suất, quy trình cho vay…ta thấy hoạt động tín dụng Chi nhánh thời gian qua ngày phát triển đạt hiệu cao Hoạt động cấp tín dụng tăng trưởng ổn định qua năm Nó góp phần không nhỏ vào phát triển chung cho kinh tế tỉnh nhà thông qua việc đầu tư, hỗ trợ cho tổ chức kinh tế, doanh nghiệp cá thể Qua đó, ngân hàng Đông Á khẳng định vị hệ thống NHTM tỉnh An Giang Sự xuất đồng thời số NHTM tổ chức tín dụng địa bàn, tạo thêm cạnh tranh ngày gay gắt ngành tài ngân hàng, đặt ngân hàng Đông Á tình sẵn sàng tiếp nhận thử thách khó khăn Nhưng với ưu ngân hàng có đội ngũ nhân viên ưu tú, có trình độ cao, lực chuyên môn góp phần vào thành công ngân hàng Tuy nhiên thời gian tới, ngân hàng Đông Á cần trọng việc đổi mới, đa dạng hóa hình thức dịch vụ phục vụ khách hàng, đồng thời phải trọng công tác thẩm định cho vay khách hàng Vì hoạt động định trực tiếp mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng Nhìn chung, doanh số cho vay doanh số dư nợ Chi nhánh tăng trưởng tốt qua năm Trong vấn đề nợ hạn, ngân hàng cố gắng hạn chế tối đa tiêu nợ hạn với tỷ lệ thấp Đây kết mà Chi nhánh nỗ lực thực được, chủ yếu công tác thẩm định kiểm soát chặt chẽ khoản vay, không để phát sinh nợ hạn nhiều tỷ lệ cho phép Để có kết này, tất nhờ vào phấn đấu toàn tập thể cán lãnh đạo nhân viên suốt trình hoạt động làm việc ngân hàng Bên cạnh tăng trưởng hoạt động tín dụng hoạt động khác ngày phát triển với hỗ trợ công nghệ đại Từ thành đạt làm cho lợi nhuận Chi nhánh ổn định đạt mức cao Chính thế, thời gian tới, để giữ vững hiệu tạo bền vững hoạt động tín dụng hoạt động khác, Chi nhánh SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 61 Phân tích tình hình HĐ tín dụng NHTMCP Đông Á-CNAG Xuân Vinh GVHD: Th.S Nguyễn cần cố gắng việc xây dựng sách tín dụng, lãi suất huy động vốn… nhằm phát triển nhanh sản phẩm dịch vụ, để trở thành ngân hàng bán lẻ đa hàng đầu lĩnh vực tài ngân hàng 5.2 KIẾN NGHỊ Nhìn vào kết phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tín dụng Chi nhánh thời gian qua, đạt hiệu quả, trình hoạt động kinh doanh, ngân hàng tồn số hạn chế cần hoàn thiện thêm Và sau vài kiến nghị nhằm góp phần cho hoạt động ngân hàng đạt hiệu cao hơn: - Chi nhánh khai thác thêm nguồn lực địa phương việc huy động vốn từ bên ngoài, không nên phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn từ Hội Sở Ngân Hàng Đông Á cần quảng cáo thêm để nhiều người biết đến, tạo thêm uy tín cho ngân hàng Ngân hàng quảng bá hình thức nhiều phương tiện thông tin khác nhau, mục đích để thu hút nhiều khách hàng đến gởi tiền, mở tài khoản, sử dụng dịch vụ sản phẩm khác Chi nhánh Đồng thời đạo, giao tiêu huy động vốn cụ thể cho nhân viên giao dịch thời gian định, để nâng cao nguồn vốn huy động cho nhân hàng - Hoạt động tín dụng mang lại nhiều lợi nhuận có nhiều rủi ro Do đó, bên cạnh việc không ngừng nâng cao hiệu tín dụng, Chi nhánh cần quan tâm đẩy mạnh nâng cao chất lượng tín dụng, thận trọng công tác thẩm định khách hàng để giảm thiểu rủi ro Mặt khác, nên mở rộng thêm đối tượng cho vay, mở rộng đối tượng đầu tư như: tạo điều kiện cho nông dân vay vốn, chủ động việc tham gia xúc tiến phương án sản xuất kinh doanh có tính khả thi, giúp cho sở sản xuất mở rộng quy mô, mở rộng cho vay hợp tác xã, tư vấn hướng cho họ điều kiện, quy định, thủ tục để vay vốn…nhằm tạo tín nhiệm ngân hàng Từ đó, ngân hàng đánh giá xem xét, điều chỉnh lại cách thức kinh doanh trình hoạt động - Về quy trình cho vay, ngân hàng cần đơn giản hóa rút ngắn thời gian quy trình nhiều tốt, cần đảm bảo tính hiệu Thực thêm việc lập báo cáo doanh số cho vay, thu nợ nhằm quản lý tốt, phân loại nợ dễ dàng, xác - Trong khoảng thời gian định, cần mở điều tra, thăm dò ý kiến khách hàng cách cư xử, thái độ phục vụ khách hàng nhân viên, dịch vụ ngân hàng…để ngân hàng đánh giá lại, rút kinh nghiệm, chỉnh đốn lại đội ngũ nhân viên Đồng thời có phần thưởng cho khách hàng đóng góp ý kiến, nhằm tạo nhiệt tình khách hàng cho ý kiến - Tạo điều kiện nơi sinh hoạt nghỉ ngơi cho nhân viên nghỉ trưa để họ phát huy tốt tinh thần làm việc động SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 62 Phân tích tình hình HĐ tín dụng NHTMCP Đông Á-CNAG Xuân Vinh SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 63 GVHD: Th.S Nguyễn TÀI LIỆU THAM KHẢO   -Lê Văn Tề Năm 1999 “Nghiệp Vụ ngân Hàng Thương Mại” TP HCM NXB Thống Kê Nguyễn Đăng Dờn Năm 2005 “Tín dụng – Ngân hàng” TP HCM NXB Thống Kê Nguyễn Ninh Kiều Năm 1998 “Tiền Tệ - Ngân Hàng” TP HCM NXB Thống Kê Một số khóa luận tốt nghiệp liên quan Các thông tin Tinternet hoạt động tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán doanh nghiệp phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh an giang , Luận văn kế toán doanh nghiệp phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh an giang , Luận văn kế toán doanh nghiệp phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh an giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay