Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

67 119 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:12

LUẬN VĂN: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường nay, loại hình doanh nghiệp muốn tồn đứng vững thị trường Để đứng vững thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải đạt hiệu cao lao động sản xuất kinh doanh, tức phải có lợi nhuận Nhưng để đạt lợi nhuận cao doanh nghiệp cần phải trọng, quan tâm đến yếu tố đầu vào trình sản xuất cho phù hợp, có hiệu nhằm tạo sản phẩm có chất lượng cao mà giá phải Có thu hút khách hàng chiếm lĩnh thị trường Trong đơn vị sản xuất, yếu tố thiếu cho qui trình sản xuất nguyên vật liệu công cụ dụng cụ, sở tạo nên hình thái vật chất sản phẩm Do chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỉ trọng lớn tổng chi phí để sản xuất sản phẩm, có tác động định lớn đến hiệu trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bởi vậy, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung cần phải quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu từ khâu thu mua đến khâu đến khâu sử dụng, có vừa đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu sản xuất - tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, vừa có biện pháp hữu hiệu để chống tượng xâm phạm tài sản đơn vị Để làm yêu cầu trên, doanh nghiệp phải sử dụng công cụ quản lý kế toán công cụ quản lý giữ vai trò trọng yếu Nhận thấy cần thiết công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ doanh nghiệp sản xuất, em lựa chọn nghiên cứu đề tài “Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ” nhằm tìm hiểu thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Công ty TNHH Trường Quang II, tìm ưu điểm, nhược điểm công tác quản lý hạch toán nguyên vật liệu công ty Từ rút kinh nghiệm học tập làm sở cho trình công tác thân sau Vì thời gian thực tập khả có hạn nên chuyên đề thực tập chắn không tránh khỏi thiếu sót Qua em mong anh chị, cô kế toán công ty góp ý kiến để chuyên đề hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình cô giáo Nguyễn Thị Xuân Trang thầy, cô giáo khoa kế toán tài Trường Đại Học Kinh Tế anh chị, cô phòng kế toán Công Ty TNHH Trường Quang II tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Chuyên đề gồm có nội dung sau: + Phần 1: Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ + Phần 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Công ty TNHH Trường Quang II + Phần 3: Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ Công ty TNHH Trường Quang II PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP I Khái niệm - đặc điểm- yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý nguyên liệu vật liệu 1.1 Khái niệm Nguyên vật liệu đối tượng lao động thể dạng vật chất, yếu tố trình sản xuất kinh doanh, sở vật chất để cấu tạo nên thực thể sản phẩm làm 1.2 Đặc điểm - Bị hao mòn trình sản xuất cấu thành nên thực thể sản phẩm - Giá trị vật liệu chuyển dịch toàn chuyển dịch lần vào giá trị sản phẩm sản xuất - Nguyên vật liệu thường chiếm tỉ trọng lớn tổng chi phí sản xuất giá thành - Vật liệu có nhiều loại, nhiều thứ khác 1.3 Yêu cầu quản lý - Tập trung quản lý chặt chẽ, có hiệu nguyên liệu vật liệu trình thu mua, dự trữ, bảo quản sử dụng - Trong trình sản xuất kinh doanh, tổ chức hạch toán nguyên liệu vật liệu chặt chẽ khoa học, công cụ quan trọng để quản lý tình hình thu mua, nhập xuất, bảo quản, sử dụng nguyên liệu vật liệu Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý công cụ dụng cụ 2.1 Khái niệm: Công cụ dụng cụ tư liệu lao động đủ tiêu chuẩn giá trị thời gian sử dụng để trở thành tài sản cố định 2.2 Đặc điểm: - Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu - Trong trình tham gia sản xuất giá trị công cụ chuyển dịch dần vào chi phí sản xuất - Công cụ dụng cụ có nhiều loại, nhiều thứ khác - Theo qui định hành tư liệu sau không phân biệt tiêu chuẩn giá trị thời gian sử dụng hạch toán công cụ dụng cụ : + Các loại bao bì dùng để đựng vật tư, hàng hoá trình thu mua, dự trữ, bảo quản tiêu thụ + Các loại lán trại tạm thời, đà giáo, giá lắp chuyên dùng xây dựng + Các loại bao bì có bán kèm theo hàng hoá có tính tiền riêng +Những công cụ đồ nghề thuỷ tinh, sành sứ quần áo, giày dép chuyên dùng làm việc 2.3 Yêu cầu quản lý + Phải quản lý loại CCDC xuất dùng, kho Việc hạch toán CCDC phải theo dõi xác, đầy đủ, kịp thời giá trị số lượng theo kho, loại thứ CCDC phân bổ xác giá trị hao mòn đối tượng sử dụng Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ - Tổ chức ghi chép, phản ánh xác, kịp thời số lượng, chất lượng giá trị thực tế loại, thứ NLVL, CCDC nhập-xuất-tồn kho, sử dụng tiêu hao cho sản xuất - Vận dụng đắn phương pháp hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ Hướng dẫn, kiểm tra phận, đơn vị thực đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu NLVL,CCDC - Kiểm tra việc thực kế hoạch thu mua, tình hình dự trữ tiêu hao vật liệu, công cụ dụng cụ Phát xử lý kịp thời NLVL,CCDC thừa, thiếu, ứ đọng, phẩm chất, ngăn ngừa việc sử dụng NLVL,CCDC lãng phí, phi pháp - Tham gia kiểm kê, đánh giá lại vật liệu, công cụ dụng cụ theo chế độ qui định Nhà Nước, lập báo cáo kế toán NLVL,CCDC phục vụ công tác lãnh đạo quản lý, điều hành, phân tích kinh tế II Phân loại tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Phân loại nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 1.1 Phân loại nguyên liệu vật liệu Có nhiều tiêu thức phân loại NLVL thông thường kế toán sử dụng số tiêu thức sau để phân loại nguyên, vật liệu phục vụ cho trình theo dõi phản ánh sổ kế toán khác - Nếu vào tính sử dụng, chia NLVL thành nhóm sau: + Nguyên liệu vật liệu chính: Là nguyên liệu vật liệu cấu thành nên thực thể vật chất sản phẩm "Nguyên liệu" thuật ngữ để thuật ngữ để đối tượng lao động chưa qua chế biến công nghiệp, "Vật liệu" dùng để nguyên liệu qua sơ chế Ví dụ: Đối với doanh nghiệp dệt nguyên, vật liệu loại sợi khác nhau-sản phẩm doanh nghiệp chế biến bông; Đối với doanh nghiệp may nguyên, vật liệu loại vải khác nhau-sản phẩm doanh nghiệp dệt, Đối với doanh nghiệp sản xuất gối nguyên, vật liệu lại loại vải vụnphế liệu doanh nghiệp may; Vì khái niệm nguyên, vật liệu gắn liền với doanh nghiệp sản xuất cụ thể Trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ không đặt khái niệm nguyên, vật liệu chính, phụ Nguyên, vật liệu bao gồm bán thành phẩm mua với mục đích tiếp tục trình sản xuất chế tạo sản phẩm, hàng hoá Ví dụ:Các doanh nghiệp mua loại vải thô khác để nhuộm, in nhằm cho đời loại vải khác nhau, đáp ứng cho nhu cầu sử dụng + Vật liệu phụ: Là loại vật liệu tham gia vào trình sản xuất, không cấu thành nên thực thể vật chất sản phẩm mà kết hợp với nguyên, vật liệu làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài, làm tăng thêm chất lượng giá trị sử dụng sản phẩm Vật liệu phụ sử dụng để tạo điều kiện cho trình chế tạo sản phẩm thực bình thường phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, phục vụ cho trình chế tạo sản phẩm thực bình thường, phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, phục vụ cho trình lao động + Nhiên liệu: Là loại vật liệu phụ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng cho trình sản xuất Nhiên liệu tồn thể lỏng như: xăng, dầu, thể rắn như: loại than đá, than bùn, thể khí như; gas + Phụ thay thế: Là vật tư, sản phẩm dùng để thay sửa chữa máy móc thiết bị, tài sản cố định, phương tiện vận tải ví dụ loại ốc, đinh vít, buloong để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị, loại vỏ, ruột xe khác nhau, để thay phương tiện vận tải + Vật liệu thiết bị xây dựng bản: Là loại vật liệu, thiết bị dùng xây dựng như: gạch, cát, đá, xi măng, sắt, thép, bột trét tường, sơn Đối với thiết bị xây dựng bao gồm thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ khí cụ vật kết cấu dùng để lắp đặt vào công trình xây dựng loại thiết bị điện + Phế liệu: Là phần vật chất mà doanh nghiệp thu hồi trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ví dụ: Khi ta đưa vật liệu vải vào để cắt, may thành loại quần áo khác doanh nghiệp thu phế liệu loại vải vụn Phế liệu thu thân vật liệu đưa vào vải không đạt yêu cầu chất lượng nên bị loại khỏi trình sản xuất Cách phân loại mang tính chất tương đối, gắn liền với doanh nghiệp sản xuất cụ thể.Có số loại vật liệu phụ có phế liệu doanh nghiệp lại vật liệu thành phẩm trình sản xuất kinh doanh khác - Trường hợp vào nguồn cung cấp kế toán phân loại nguyên vật thành nhóm khác như: + Nguyên liệu vật liệu mua nguyên vật liệu doanh nghiệp mua mà có, thông thường mua nhà cung cấp + Vật liệu tự chế biến loại vật liệu doanh nghiệp sản xuất sử dụng nguyên liệu để sản xuất sản phẩm + Vật liệu thuê gia công vật liệu mà doanh nghiệp không tự sản xuất ra, mua mà thuê sở gia công + Nguyên, vật liệu nhận góp vốn liên doanh nguyên vật liệu bên liên doanh góp vốn theo thoả thuận hợp đồng liên doanh + Nguyên liệu vật liệu cấp nguyên liệu vật liệu đơn vị cấp cấp theo qui định + Trường hợp theo tính hoạt động, kế toán phân loại chi tiết nguyên liệu vật liệu thành loại khác nhau: loại nguyên liệu vật liệu nhận biết ký hiệu khác 1.2 Phân loại công cụ dụng cụ:theo công dụng - CCDC lao động: Dụng cụ gỡ lắp, dụng cụ đồ nghề, dụng cụ quần áo bảo vệ lao động, khuôn mẫu, lán trại - Bao bì luân chuyển - Đồ dùng cho thuê Tính giá nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 2.1 Tính giá nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho - Nguyên liệu vật liệu yếu tố cấu thành nên hàng tồn kho, kế toán nguyên liệu vật liệu phải tuân thủ theo chuẩn mực kế toán hàng tồn kho - Hàng tồn kho tính theo giá gốc trị giá thực tế thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế, trường hợp giá trị thực thấp giá gốc phải tính theo giá trị thực - Giá trị thực giá bán ước tính hàng tồn kho sản xuất kinh doanh bình thường trừ(-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng - Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí thu mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho địa điểm trạng thái - Để theo dõi biến động nguyên, vật liệu loại sổ kế toán khác ( sổ chi tiết sổ tổng hợp) tổng tiêu kinh tế có liên quan tới nguyên, vật liệu doanh nghiệp, cần phải thực việc tính giá nguyên, vật liệu Tính giá nguyên, vật liệu phương pháp kế toán dùng thước đo tiền tệ để thể trị giá nguyên, vật liệu nhập-xuất tồn kho kỳ Nguyên, vật liệu doanh nghiệp tính giá thực tế giá hạch toán - Giá thực tế nguyên liệu vật liệu nhập kho xác định tuỳ theo nguồn nhập, lần nhập, cụ thể sau: + Nguyên liệu vật liệu mua ngoài: Trị giá thực tế NLVL, CCDC mua nhập kho Giá mua ghi = hoá đơn (cả thuế nhập (nếu có) Chi phí thu + mua (kể hao hụt định mức) Cáckhoản - giảm trừ phát sinh mua NVL * Trường hợp doanh nghiệp mua NLVL,CCDC dùng vào sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị giá tăng(GTGT) theo phương pháp khấu trừ thuế, giá trị nguyên liệu vật liệu mua vào phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào mua nguyên liệu vật liệu thuế GTGT đầu vào dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phí gia công khấu trừ hạch toán vào tài khoản “133” thuế GTGT khấu trừ (3331) * Trường hợp doanh nghiệp mua NLVL,CCDC dùng vào sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, dùng cho hoạt động nghiệp, phúc lợi, dự án giá trị nguyên, vật liệu mua vào phản ánh theo tổng trị giá toán bao gồm thuế GTGT đầu vào không khấu trừ (nếu có) * Đối với NLVL,CCDC mua ngoại tệ phải qui đổi đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch Trị giá thực tế = Giá mua Thuế không hoàn + lại (nếu có) Các Chi phí + mua hàng - (nếu có) khoản giảm trừ (nếu có) + NLVL, CCDC tự chế tạo Giá thực tế Giá thực tế NLVL,CCDC = NlVL, CCDC chế tạo + Các chi phí chế xuất chế tạo biến phát sinh + NLVL, CCDC thuê ngoài, gia công chế tạo Giá thực tế Giá thực tế NlVL, NLVL,CCDC CCDC xuất thuê thuê gia = gia công công chế tạo chế tạo Chi phí vận chuyển + NLVL,CCDC đến nơi chế tạo (chở về) Tiền thuê + gia công chế tạo + Nguyên, vật liệu nhận góp vốn liên doanh, góp cổ phần: Giá thực tế NLVL,CCDC Giá thoả thuận nhận góp vốn liên doanh, góp = bên tham gia góp cổ phần + vốn Chi phí liên quan (nếu có) Giá trị phế liệu nhập kho = Giá tạm tính thị trường (hoặc Giá ước tính DN) 2.2 Tính giá nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho - Khi xuất kho NLVL, CCDC cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, kế toán có nhiệm vụ xác định trị giá thực tế NLVL, CCDC Vì NLVL, CCDC xuất kho thời điểm khác nhau, nên doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính giá NLVL, CCDC dùng sau: * Phương pháp tính giá thực tế đích danh: - Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh xác định giá xuất kho loại NLVL, CCDC theo giá thực tế lần nhập, nguồn nhập cụ thể Phương pháp thường áp dụng doanh nghiệp có loại mặt hàng, mặt hàng có giá trị lớn mặt hàng ổn định nhận diện * Phương pháp nhập trước-xuất trước:(FIFO) - Theo phương pháp NLVL, CCDC tính giá thực tế xuất kho sở giả định vật liệu nhập trước xuất dùng trước tính theo đơn giá lần nhập trước - Như vậy, giá có xu hướng tăng lên giá trị hàng tồn kho cao giá trị vật liệu xuất dùng nhỏ nên giá thành sản phẩm giảm, lợi nhuận tăng Ngược lại giá có xu hướng giảm chi phí vật liệu kỳ lớn dẫn đến kỳ giảm - Phương pháp thích hợp kỳ lạm phát áp dụng doanh nghiệp danh điểm vật tư, số lần nhập kho danh điểm không nhiều Ưu điểm: Cho phép kế toán tính giá NLVL, CCDC xuất kho kịp thời, phương pháp cung cấp ước tính hợp lý giá trị vật liệu cuối kỳ Trong thời kỳ lạm phát phương pháp có lợi nhuận cao có lợi cho công ty cổ phần báo cáo kết hoạt động trước cổ đông làm cho giá cổ phiếu công ty tăng lên Nhược điểm: Các chi phí phát sinh hành không phù hợp với doanh thu phát sinh hành Doanh thu hành có chi phí NLVL, CCDC nói riêng hàng tồn kho nói chung vào kho từ trước Như chi phí kinh doanh doanh nghiệp không phản ứng kịp thời với giá thị trường NLVL, CCDC * Phương pháp nhập sau-xuất trước:(LIFO) - Phương pháp nhập sau-xuất trước áp dụng dựa giả định hàng tồn kho mua sau sản xuất sau, hàng tồn kho lại cuối kỳ hàng tồn kho mua sản xuất trước đó.Theo phương pháp giá trị hàng xuất kho tính theo Giá thực tế lần nhập sau,sau tính thêm vào giá nhập lần nhập trước - Phương pháp áp dụng với doanh nghiệp danh điểm vật tư // // Gạch chiệu nhiệt 152 331 10.511.250 // // Que hàn Rb26 152 111 1.000.000 // // Công tơ hữu công 3F- 152 111 600.000 5A // // Aptomat 30A 152 111 356.643 /// // Trụ BTLT 8.4mA 152 331 32.209.522 Cộng 186.200.415 Ngày 15 tháng 12 năm 2008 Kèm theo: …chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (ký tên) (ký tên) Căn vào chứng từ gốc phiếu xuất kế toán lên chứng từ ghi sổ Cty TNHH Trường Quang II Mẫu số S02a - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 335- Ông Ích Khiêm- TP Đà Nẵng Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 161 Ngày 20 tháng 12 năm 2008 Chứng từ Số Ngày A B PX/101 20/12 // Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Nợ Có Cáp lực hạ M35 PVC 621 152 1.575.000 // Ghíp đồng nhôm d18 621 152 263.260 // // Ống luồn cáp 621 152 465.800 // // Biến dòng 150/5A 621 152 420.000 C Cộng Ghi D 2.724.060 Ngày 20 tháng 12 năm 2008 Kèm theo: 01chứng từ gôc Người lập (ký tên) Kế toán trưởng (ký tên) Căn vào chứng từ gốc phiếu xuất kế toán lên chứng từ ghi sổ Cty TNHH Trường Quang II Mẫu số S02a - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 335- Ông Ích Khiêm- TP Đà Nẵng Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 162 Ngày 20 tháng 12 năm 2008 Chứng từ Số Ngày A B PX/101 20/12 // Số hiệu TK Trích yếu Số tiền Nợ Có Máy Biến Áp 1Fa – 25KVA 627 153 30.800.000 // Máy tiện 627 153 1.400.000 // // Máy hàn 627 153 1.440.000 // // Máy mài 627 153 630.000 // // Kìm 627 153 300.000 // // Máy khoan 627 153 2.100.000 // // Lưỡi ca dũa 627 153 520.000 C Cộng Ghi D 37.190.060 Ngày 20 tháng 12 năm 2008 Kèm theo: 01chứng từ gôc Người lập (ký tên) Kế toán trưởng (ký tên) Căn vào chứng từ gốc phiếu xuất kế toán lên chứng từ ghi sổ Mẫu số S02a - DN Cty TNHH Trường Quang II (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 335- Ông Ích Khiêm- TP Đà Nẵng Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 163 Ngày 25 tháng 12 năm 2008 Chứng từ Số Ngày A B PX/135 25/12 // Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Nợ Có Thép 40 621 152 28.892.000 // Sắt fi 12 621 152 5.160.000 // // XiMăng chiệu nhiệt 621 152 49.700.000 // // Cát thạch anh 621 152 15.450.000 // // Đá lọc nước 621 152 6.500.000 // // Ống kẽm 621 152 1.640.000 // // Gạch chiệu nhiệt 621 152 8.409.000 // // Que hàn Rb26 621 152 1.000.000 621 152 381.250 // // C Công tơ hữu công 3F-5A // // Aptomat 30mA 621 152 356.643 // // Trụ BTLT 8.4 mA 621 152 8.647.190 Ghi D Cộng 125.836.083 Ngày 25 tháng 12 năm 2008 Kèm theo: 01chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (ký tên) (ký tên) Cty TNHH Trường Quang II Mẫu số S05-DN 335- Ông ích Khiêm- Đà Nẵng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tên tài khoản: Nguyên liệu vật liệu(NLVL) Số hiệu tài khoản: TK 152 Quý IV năm 2008 Chứng từ STT Số tiền Ngày Số hiệu thán Diễn giải ĐƯ g TK Nợ Có SỐ DƯ ĐẦU QUÝ IV 173.700.5 - 55 31/12/0 CTGS/158 12/12 Nhập kho chưa trả người 331 // bán // // 1.575.00 - Nhập kho chíp đồng trả = 111 432.000 - 880.000 - 830.000 - 111 600.000 - Nhập kho Aptomat trả = 111 356.643 - 32.209.5 - TM // // // Nhập kho ống luon cáp trả = 111 TM // // // Nhập kho biến dòng trả = 111 TM 31/12/0 CTGS/160 15/12 Nhập kho CTơ trả = TM // // // TM // // // Nhập kho trụ chưa trả người 331 bán // // // 22 Nhập kho thép chưa trả 331 nbán // // // Nhập kho sắt chưa trả nbán 52.003.0 - 00 331 6.900.00 - // // // Nhập kho XM chưa trả nbán 331 56.000.0 - 00 // // // Nhập kho cát trả TM 111 15.450.0 - 00 // // // Nhập kho đá trả TM 111 8.710.00 - // // // Nhập kho ống chưa trả nbán 331 2.460.00 - // // // Nhập kho gạch chưa trả 331 nbán // // // Nhập kho que hàn chưa trả 331 10.511.2 - 50 1.000.00 - nb 31/12/0 CTGS/161 20/12 Xuất kho cáp chế tạo lò 621 - 1.575.000 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò 621 - 263.260 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò 621 - 465.800 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò 621 - 420.000 CTGS/163 25/12 Xuất kho cáp chế tạo lò 621 - 381.250 31/12/0 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò 621 - 356.643 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò 621 - 8.647.190 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò 621 - 28.892.00 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò 621 - 5.160.000 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò 621 - 49.700.00 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò 621 - 15.450.00 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò 621 - 6.500.000 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò 621 - 2.460.000 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò 621 - 8.409.000 // // // Xuất kho cáp chế tạo lò 621 - 1.000.000 Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Cty TNHH Trường Quang II 335- Ông ích Khiêm- Đà Nẵng 403.117 341.789.5 900 00 235.028 955 Mẫu số S05-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tên tài khoản: Công cụ dụng cụ(CCDC) Số hiệu tài khoản: TK 153 Quý IV năm 2008 Chứng từ STT Số hiệu Ngày tháng Diễn giải Số tiền TK ĐƯ Nợ Có SỐ DƯ ĐẦU QUÝ 50.926.000 - 30.800.000 - IV 31/12/08 CTGS/159 12/12 Nhập kho Máy biến áp 111 // // // Nhập kho máy tiện // // // // // // 111 1.400.000 Nhập kho máy hàn 111 1.410.000 // Nhập kho máy mài 331 1.250.000 // // Nhập kho kìm 331 600.000 // // // Nhập kho máy khoan 111 4.320.000 // // // Nhập kho lưỡi ca dũa 331 1.040.000 31/12/08 CTGS/162 20/12 Xuất kho lắp đặt lò 627 30.800.000 627 1.400.00 627 1.410.000 627 630.000 627 300.000 627 2.100.000 // // // Xuất kho lắp đặt lò // // // Xuất kho lắp đặt lò // // // Xuất kho lắp đặt lò // // // Xuất kho lắp đặt lò // // // Xuất kho lắp đặt lò // // // Xuất kho lắp đặt lò 627 520.000 Cộng số phát sinh 195.800.20 176.500.380 Số dư cuối kỳ 70.225.820 PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU-CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUANG II I Nhận xét chung kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ công ty 1.Ưu điểm Trong năm qua, nhờ đổi phương pháp quản lý hạch toán kinh doanh nhằm thích ứng với chế thị trường Công Ty TNHH Trường Quang II có hướng đắn, thu thành tựu đáng kể Cùng với phát triển Công Ty, công tác hạch toán nói chung hạch toán nguyên liệu vật liệu ,công cụ dụng cụ nói riêng không ngừng củng cố, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác quản lý, hạch toán điều kiện sản xuất kinh doanh Công Ty vận dụng có cải tiến phương pháp hạch toán mở sổ sách kế toán vật liệu có khoa học, đảm bảo chế độ Nhà Nước qui định Tình hình nhập-xuất tồn kho nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ Công Ty theo dõi tương đối rõ ràng, phương tiện để cung cấp số liệu cho việc tính giá thành sản phẩm nhanh chóng xác Nhược điểm -Tuy nhiên, bên cạnh kết trên, tồn khó khăn, thay đổi liên tục hệ thống Luật Kế Toán -Tài Chính làm cho công tác kế toán bị chậm lại, kế toán chưa nắm bắt kịp thời thay đổi công tác kế toán làm theo thủ công nên có trường hợp sai số trình thực II Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC công ty TNHH Trường Quang II - Mặc dù công tác kế toán NVL, CCDC phận công tác kế toán công ty chịu tác động hầu hết yếu tố có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty: công tác quản lí, bán hàng - Hiện công ty có nhiều thuận lợi không khó khăn, bên cạnh công ty đề số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn phát huy thuận lợi Tuy nhiên để cạnh tranh với công ty khác thị trường, công ty phải linh hoạt, có nhiều thay đổi để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm tạo điều kiện ổn định việc làm cho công nhân viên, em xin đề xuất số ý kiến sau: + Nhằm quay vòng vốn nhanh, phục vụ cho việc tái sản xuất trả lương cho công nhân viên, công ty mở thêm cửa hàng bán trực tiếp sản phẩm công ty làm để tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ Công ty mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất đầu tư, tìm đối tác muốn đầu tư vào công ty để tìm kiếm thuận lợi Bên cạnh mở rộng công tác marketing nhằm giới thiệu sản phẩm công ty thị trường lớn + Để nâng cao chất lượng sản phẩm công ty phải thường xuyên tu sửa hay mua sắm máy móc thiết bị đại Khuyến khích động viên công nhân viên đưa sáng kiến thiết thực có lợi cho công ty để vận dụng ý kiến vào việc sản xuất kinh doanh + Tất phòng ban công ty nằm quản lí giám đốc, phó giám đốc, hiệu làm việc phòng ban phụ thuộc nhiều vào công tác quản lí ban lãnh đạo Kế toán vật tư không nằm tầm quản lí Do kế toán vật tư ngày hoàn thiện ban lãnh đạo phải hoàn thiện công tác quản lí * Dưới số ý kiến đóng gió vấn đề liên quan trực tiếp công tác kế toán NVL,CCDC công ty: - Việc định sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải có thông tin kế toán nhanh xác, công ty tuyển dụng thêm kế toán viên để giảm bớt khối lượng công việc, từ việc cung cấp thông tin kịp thời - Nhìn chung phòng kế toán nói chung phòng kế toán NVL,CCDC nói riêng hoàn thành công việc Nhưng nhiều phần nghiệp vụ phải vào sổ sách hàng ngày, số lượng nghiệp vụ phát sinh lại lớn nên kế toán lại dồn vào ngày hôm sau thành lần Như kế toán dễ nhầm lẫn thiếu xót, gây thời gian kiểm tra sửa chữa - Trong sản xuất kinh doanh, rủi ro xảy lúc nào, cần phải có dự toán trước khoản để có rủi ro xảy có chi phí để bù đắp Hiện kế toán vật tư công ty không sử dụng TK 159 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” nên công ty để xem xét để lập dự phòng giảm sau: * Nội dung: TK dùng để trích lập hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào cuối niên độ kế toán * Kết cấu TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Số hoàn nhập dự phòng giảm giá - Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hàng tồn kho lập năm trước SD: Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho có doanh nghiệp * Phương pháp kế toán: Cuối niên độ kế toán (31/12), vào giá trị trường loại hàng tồn kho mà doanh nghiệp nắm giữ giá trị gốc nó, kế toán xác định số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải trích lập cho niên độ kế toán sau,sau so sánh với số dự phòng giảm giá hàng tồn kho trích lập cuối niên độ kế toán trước + Nếu số dự phòng lập > Số dự phòng trích lập phải hoàn nhập Nợ TK 159 Có TK 711 + Nếu số dự phòng lập < Số dự phòng trích lập, phải trích Nợ TK 632 (phần chênh lệch) Có TK 159 Theo quy định trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ vào chứng từ gốc bảng tổng hợp chứng từ kế toán lập chứng từ ghi sổ sau vào chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ sau lập chứng từ ghi sổ dùng dùng để ghi vào sổ thẻ kế toán chi tiêt cuối tháng khoá sổ kế toán tính sổ tiền nghiệp vụ phát sinh tháng chứng từ ghi sổ tính tổng phát sinh nợ, tổng phát sinh Nợ, tổng phát sinh Có tài khoản sổ sau đối chiếu sổ bảng tổng hợp chi tiết kế toán tiến hành lập báo cáo tài chính.Việc không ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ gây khó khăn cho công tác quản lý chứng từ ghi sổ Do doanh nghiệp nên đưa sổ đăng ký chứng từ ghi sổ vào quy trình ghi sổ kế toán để đảm bảo theo quy định đồng thời hoàn thiện - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ dùng để quản lý chứng từ ghi sổ Cty TNHH Trường Quang II 335- Ông ích Khiêm- Đà Nẵng Mẫu sổ: SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm…… chứng từ ghi sổ số hiệu Người lập ( ký, ghi rõ họ tên) ĐVT……… Mẫu sổ: số tiền Ngày tháng Kế toán trưởng ( ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc ( ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) KẾT LUẬN Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ chiếm vị trí quan trọng công tác kế toán đơn vị sản xuất Hơn nữa, vật liệu ba yếu tố thiếu trình sản xuất kinh doanh, thường chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm Vì vậy, quản lý tốt nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ góp phần không nhỏ vào việc hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Công Ty TNHH Trường Quang II hiểu rõ vai trò tầm quan trọng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ việc đưa hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng dần vào nề nếp Tuy nhiên, để kế toán nói chung kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nói riêng thực trở thành công cụ quản lý kinh tế có hiệu , Công Ty cần kiện toàn tổ chức kế toán cách xác khoa học hơn, đảm bảo chế độ kế toán ban hành theo định Bộ Tài Chuyên đề nghiên cứu số vấn đề chủ yếu công tác quản lý, kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ Công Ty, qua nêu ưu điểm Công Ty Đồng thời đề xuất số ý kiến nhằm nâng cao công tác quản lý kế toán nguyên vật liệu Công Ty ngày củng cố hoàn thiện Qua thời gian thực tập công ty, em nhìn nhận sâu công tác "Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ" công ty công tác công ty phức tạp, với đội ngũ kế toán nhiệt tình tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt công việc thực tập theo thời gian quy định Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình cô Nguyễn Thị Xuân Trang, cảm ơn giúp đỡ anh chị, cô phòng kế toán Công Ty TNHH Trường Quang II MỤC LỤC MỞ ĐẦU PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP I Khái niệm - đặc điểm- yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý nguyên liệu vật liệu 1.1 Khái niệm 1.2 Đặc điểm 1.3 Yêu cầu quản lý Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý công cụ dụng cụ 2.1 Khái niệm: .3 2.2 Đặc điểm: .3 2.3 Yêu cầu quản lý Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ II Phân loại tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Phân loại nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 1.1 Phân loại nguyên liệu vật liệu 1.2 Phân loại công cụ dụng cụ Tính giá nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 2.1 Tính giá nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho 2.2 Tính giá nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho III Hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu, công cụ dụng cụ Chứng từ sổ kế toán sử dụng 1.1 Chứng từ kế toán: 1.2 Sổ kế toán sử dụng 10 Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên, vật liệu, công cụ dụng cụ 10 2.1 Phương pháp thẻ song song: 10 2.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 11 2.3 Phương pháp sổ số dư 12 IV Kế toán tổng hợp nhập xuất kho nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên 13 Đặc điểm phương pháp kê khai thường xuyên 13 Tài khoản sử dụng 13 Phương pháp hạch toán: 15 3.1 Phương pháp kế toán nhập, xuất kho nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ:15 3.2 Kế toán xuất nguyên liệu vật liệu : 18 3.3 Kế toán xuất kho công cụ, dụng cụ : 18 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUANG II 20 A Khái quát chung Công ty TNHH Trường Quang II 20 I Quá trình hình thành phát triển công ty 20 II Chức nhiệm vụ 21 Chức 21 Nhiệm vụ 21 III Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh Công ty TNHH Trường Quang II 22 Đặc điểm tổ chức sản xuất công ty 22 1.1 Sơ đồ quy trình sản xuất 22 1.2 Giải thích chu trình sản xuất 22 Đặc điểm tổ chức công tác quản lý Công ty TNHH Trường Quang I1 22 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 22 2.2 Chức nhiệm vụ phận 23 IV Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công Ty 24 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 24 Chức nhiệm vụ nhân viên kế toán 24 Hình thức kế toán áp dụng Công Ty 25 B.Thực trạng công tác hạch toán NLVL-CCDC Công ty TNHH Trường Quang II 26 I Đặc điểm NLVL, CCDC công ty TNHH Trường Quang II 26 Các loại nguyên liệu vật liệu Công ty 26 Nguồn cung cấp NVL-CCDC Công Ty 26 II Phương pháp tính giá NLVL, CCDC Công ty TNHH Trường Quang II 27 1.Phương pháp tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho, xuất kho công ty 27 2.Kế toán NVL-CCDC công ty 27 PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU-CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUANG II 46 I Nhận xét chung kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty 46 1.Ưu điểm 46 Nhược điểm 46 II Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC công ty TNHH Trường Quang II 46 KẾT LUẬN 49
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ , Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ , Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay