Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tổng công ty dệt – may hà nội

134 150 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:10

LUẬN VĂN: Kế toán hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội PHẦN MỞ ĐẦU Ngay từ bước chân lịch sử loài người, người biết đến hoạt động lao động sản xuất Dù giản đơn hay phức tạp sản xuất hoạt động bản, thiếu định đến tồn phát triển người Theo dòng chảy thời gian, hoạt động sản xuất không ngừng phát triển Kèm theo yêu cầu sản xuất phải quản lý chi tiết hơn, tinh tế nhằm đảm bảo hiệu kinh tế xã hội cao cho doanh nghiệp Tại doanh nghiệp sản xuất nói chung Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội nói riêng, công việc thiếu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý sản xuất hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Bởi dù doanh nghiệp sản xuất hoạt động lĩnh vực kết sản xuất mà tạo sản phẩm đến tay người tiêu dùng Việc sản xuất sản phẩm đồi hỏi phải hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm để làm xác định giá bán xác định kết kinh doanh cho doanh nghiệp Không thế, việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm chi tiết đến đối tượng giúp cho công tác quản lý dược tiến hành sát xao, từ đề kế hoạch sản xuất hiệu quả, đồng thời giúp ban quản lý doanh nghiệp giám sát việc thực kế hoạch sản xuất Với tư cách Tổng công ty Nhà nước lớn, doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực dệt – may Việt Nam, Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội có nhiều sản phẩm với chủng loại, kích cỡ, kiểu dáng màu sắc khác nhau, hình thành từ nhiều loại chi phí khác Trong điều kiện đa dạng phong phú yếu tố đầu vào lẫn sản phẩm đầu nên Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội, yêu cầu công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cao phức tạp nhiều, đồng thời nhân tố quan trọng định thành bại doanh nghiệp Chính vấn đề đề cập đến trên, em xin chọn đề tài luận văn “Kế toán hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội” nhằm làm rõ công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nói chung Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội nói riêng Từ đưa nhận xét giảI pháp nhằm nâng cao tính hiệu công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội, góp phần nâng cao lực cạnh tranh nói riêng, hiệu sản xuất kinh doanh nói chung đẩy mạnh phát triển Tổng Công ty tương lai PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.1.1 Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất 1.1.1.1 Chi phí sản xuất Như biết, phát sinh phát triển xã hội gắn liền với hoạt động lao động sản xuất người Cùng với thời gian sản xuất ngày phát triển, sản phẩm sản xuất không dừng lại chỗ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thân mà sử dụng để trao đổi, buôn bán thị trường Nhưng dù thời điểm nào, dù giản đơn hay phức tạp trình sản xuất kết hợp ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động Đặc biệt doanh nghiệp sản xuất trình chuyển hoá nguyên vật liệu đầu vào thành sản phẩm đầu tác động máy móc thiết bị sức lao động công nhân Những hao phí sức người sức thể hình thức giá trị trở thành chi phí sản xuất Như vậy, chi phí sản xuất biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp bỏ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thời kỳ định (tháng, quý, năm) Về thực chất, chi phí dịch chuyển vốn – chuyển dịch giá trị yếu tố sản xuất vào đối tượng tính giá (sản phẩm, lao vụ, dịch vụ) Với khái niệm chi phí nêu trên, ta thấy đồng chi phí chi tiêu Bởi chi tiêu giảm đơn loại vật tư, tài sản, tiền vốn doanh nghiệp, dùng vào mục đích Tuy khác chúng lại có mối liên hệ mật thiết với Chi tiêu sở cho việc phát sinh chi phí Sự khác biệt chúng (về lượng thời gian) đặc điểm, tính chất vận động phương thức chuyển dịch giá trị loại tài sản vào trình sản xuất yêu cầu hạch toán chúng Trong trình hoạt động mình, bên cạnh chi phí phát sinh trình sản xuất, doanh nghiệp phát sinh chi phí khác không mang tính sản xuất hoạt động bán hàng, hoạt động quản lý, hoạt động tài chính, hoạt động bất thường Tuy nhiên có chi phí sử dụng để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải bỏ kỳ tính vào chi phí sản xuất kỳ 1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất Chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm nhiều loại với nội dung, tính chất, công dụng, vị trí, vai trò khác nhau, đòi hỏi phải tiến hành phân loại cho phù hợp với yêu cầu quản lý hạch toán doanh nghiệp Xuất phát từ mục đích khác quản lý mà chi phí sản xuất kinh doanh phân loại theo mục đích khác Tuy nhiên, chi phí sản xuất kinh doanh chủ yếu phân loại theo hai tiêu thức sau: Thứ nhất, phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế chi phí Theo tiêu thức chi phí phân thành loại: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu: gồm giá mua chi phí thu mua toàn nguyên vật liệu dùng cho hoạt dộng sản xuất kinh doanh kỳ, bao gồm giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ (trừ giá trị vật liệu dùng không hết nhập kho phế liệu thu hồi) - Chi phí nhiên liệu, động lực sử dụng vào trình sản xuất kinh doanh kỳ (trừ số dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi) - Chi phí tiền lương khoản phụ cấp theo lương: gồm toàn lương khoản phụ cấp mang tính chất lương phải trả cho công nhân, viên chức - Chi phí khoản trích theo lương: bao gồm phần bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn trích theo tỷ lệ quy định người lao động - Chi phí khấu hao tài sản cố định: phản ánh tổng số khấu hao tài sản cố định trích kỳ tài sản cố định tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh - Chi phí dịch vụ mua sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Chi phí khác tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà chưa phản ánh yếu tố chi phí nêu Phân loại chi phí theo cách giúp biết tỷ trọng loại chi phí so với tổng số mà doanh nghiệp chi trình sản xuất, làm sở cho việc xây dựng kế hoạch định mức vốn lưu động thời kỳ Đồng thời tài liệu quan trọng làm xác định mức tiêu hao vật chất Thứ hai, phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng chi phí Theo tiêu thức này, chi phí phân thành loại: - Chi phí nguyên vât liệu trực tiếp: bao gồm toàn chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, tham gia trực tiếp vào trình sản xuất - Chi phí nhân công trực tiếp: gồn tiền lương, phụ cấp lương khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ công nhân sản xuất - Chi phí sản xuất chung: gồm chi phí chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp lại phát sinh phạm vi phân xưởng sản xuất chi phí tiền lương khoản trích theo lương nhân viên phân xưởng; chi phí vật liệu phục vụ quản lý sản xuất; chi phí khấu hao tài sản cố định phân xưởng; chi phí dịch vụ mua chi phí khác tiền phục vụ cho hoạt động quản lý phân xưởng đội sản xuất - Chi phí bán hàng: bao gồm toàn chi phí phát sinh liên quan đến tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, lao vụ - Chi phí quản lý doanh nghiệp: bao gồm chi phí phát sinh liên quan đến vấn đề quản lý doanh nghiệp Tác dụng cách phân loại phục vụ yêu cầu quản lý chi phí theo định mức, phục vụ công tác kế hoạch hoá phân tích giá thành theo khoản mục; đồng thời giám sát tình hình thực kế hoạch giá thành hạ giá thành Thứ ba, phân loại chi phí theo cách thức kết chuyển Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất phân thành chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ Trong chi phí sản phẩm khoản mục chi phí gắn lièn với trình sản xuất sản phẩm (đối với doanh nghiệp sản xuất) hay trình thu mua hàng hóa (đối với doanh nghiệp thương mại) Nó bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung thu hồi sau sản phẩm tiêu thụ hay hàng hóa bán Còn sản phẩm hay hàng hóa chưa tiêu thụ chi phí sản phẩm nằm khoản mục hàng tồn kho bảng cân đối kế toán tiêu thụ trở thành khoản mục giá vốn hàng bán báo cáo kết kinh doanh Khác với chi phí sản phẩm, chi phí thời kỳ chi phí dùng để hoạt động kinh doanh kỳ, chi phí hàng tồn kho, phát sinh làm giảm lợi nhuận kỳ doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp, chi phí thời kỳ bao gồm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Tuy nhiên chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ có điểm khác bản, chi phí sản phẩm ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp nhiều kỳ khác nhau, tính vào kỳ mà sản phẩm tiêu thụ Trong chi phí thời kỳ ảnh hưởng lại trực tiếp đến lợi nhuận kỳ mà phát sinh phát sinh vào kỳ phản ánh vào kỳ Thứ tư, phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với khối lượng công việc Theo cách phân loại chi phí phân thành biến phí định phí Trong biến phí chi phí thay đổi tỷ lệ thuận với khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ, định phí ngược lại, không thay đổi tổng số có thay đổi số lượng chừng mực Tuy nhiên, biến phí tính đơn vị sản lượng lại không thay đổi, định phí tính cho đơn vị sản lượng lại thay đổi tỷ lệ nghịch với khối lượng sản phẩm sản xuất Ngoài ra, thực tế, phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ chi phí với khối lượng công việc biến phí định phí tồn loại chi phí khác, mang đặc điểm hai loại chi phí Tức vừa có tính chất cố định lại vừa có tính chất biến đổi so với tổng khối lượng sản phẩm Ví dụ chi phí điện thoại hay điện sản xuất Đối với loại chi phí này, đòi hỏi phảI có bóc tách thành chi phí cố định hay chi phí biến đổi theo phương pháp thích hợp nhằm phục vụ cho yêu cầu kế toán quản trị doanh nghiệp Thứ năm, phân loại chi phí theo trình tập hợp chi phí Theo cách phân loại chi phí sản xuất phân thành chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp Trong chi phí trực tiếp chi phí sản xuất có quan hệ trực tiếp đến việc sản xuất loại sản phẩm hay công việc định, bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính, chi phí vật liệu phụ, nhiên liệu, tiền lương khoản trích theo lương,…Do tính chất trực tiếp loại chi phí mà ghi trực tiếp cho đối tượng chịu chi phí vào số liệu hay chứng từ kế toán Khác với chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí Do không hạch toán trực tiếp cho đối tượng chịu chi phí mà phảI tập hợp chung cho tất đối tượng tính toán phân bổ c ho đối tượng theo tiêu thức hợp lý Trong doanh nghiệp chi phí gián tiếp bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài,tiền lương nhân viên phân xưởng, chi phí khác tiền,…Việc phân loại chi phí theo tiêu thức giúp cho việc phân bổ đắn chi phí, đồng thời tập hợp chi phí đầy đủ, tạo điều kiện quản lý tốt chi phí Bên cạnh cách phân loại nêu trên, để đáp ứng yêu cầu quản lý đặc thù doanh nghiệp, người ta tiến hành phân loại chi phí theo cách khác Như chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát (kiểm soát chi phí thuộc cấp quản lý ngược lại, phân loại chi phí giúp cho nhà quản lý quản lý có hiệu nhũng chi phí thuộc cấp quản lý lập báo cáo kết cho phận doanh nghiệp), chi phí hội (là lợi ích tốt bị lựa chon phương án thay lựa chọn phương án khác, giúp nhà quản lý cân nhắc kỹ lưỡng trước định), chi phí chênh lệch (là khoản chi phí có phương án có phần phương án khác, nghiên cứu loại chi phí giúp cho nhà quản lý lựa chọn dự án đầu tư hay kế hoạch sản xuất kinh doanh), chi phí chìm (là loại chi phí mà doanh nghiệp phải gánh chịu dù lựa chọn phương án kinh doanh Nghiên cứu chi phí giúp cho nhà quản trị bỏ qua chi phí không cần thiết hay không ảnh hưởng tới kết định xem xét lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu) Tóm lại có nhiều cách thức phân loại chi phí, cách thức có ý nghĩa riêng chúng lại có mối liên hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau, phục vụ cho công tác kế toán quản trị nói chung công tác quản lý chi phí nói riêng.s 1.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Để tập hợp xác kịp thời chi phí sản xuất, việc kế toán cần làm phải xác định đối tượng tập hợp chi phí Đây công việc ban đầu quan trọng, ảnh hưởng tới toàn công tác hạch toán chi phí sản xuất doanh nghiệp Để xác định đối tượng tập hợp chi phí cách đắn, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý, kế toán vào số sở sau: - Căn vào mục đích, tác dụng chi phí việc sử dụng chi phí Ví dụ để phục vụ mục đích quản trị nội doanh nghiệp, chi phí biến đổi tập hợp cho sản phẩm, đối tượng hạch toán chi phí cố định lại phạm vi toàn doanh nghiệp - Căn vào đặc điểm loại hình sản xuất; với sản xuất đơn sản xuất hàng loạt nhỏ, đối tượng hạch toán chi phí đơn đặt hàng riêng biệt Còn sản xuất hàng loạt với khối lượng lớn tuỳ thuộc vào quy trình công nghệ sản xuất giản đơn hay phức tạp mà đối tượng hạch toán chi phí sản phẩm, nhóm sản phẩm hay giai đoạn công nghệ, - Căn vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm; sản xuất giản đơn đối tượng hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm, nhóm sản phẩm hay toàn trình sản xuất Còn sản xuất mang tính phức tạp đối tượng hạch toán chi phí lại phận, chi tiết sản phẩm, hay giai đoạn chế biến, phân xưởng sản xuất, - Căn vào yêu cầu tính giá thành cho đối tượng tính giá thành Ví dụ yêu cầu tính giá thành cho toàn đơn hàng đối tượng hạch toán chi phí toàn chi phí phát sinh để thực đơn hàng Đối với khoản chi phí phát sinh chung cho trình sản xuất sản phẩm nhiều đơn hàng tập hợp chung cho toàn đơn tiến hành phân bổ theo tiêu thức thích hợp Hay sản phẩm phải trải qua nhiều bước, nhiều giai đoạn công nghệ mà có yêu cầu phải tính giá thành bán thành phẩm đối tượng tập hợp chi phí bước, giai đoạn công nghệ - Căn vào yêu cầu trình độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh; vào lực chuyên môn nghiệp vụ kế toán, vào mức độ trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác kế toán mà thực chi tiết hoá đối tượng hạch toán chi phí sản xuất nhiều góc độ Trình độ cao mức độ chi tiết lớn Như vậy, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phân xưởng, sản phẩm, giai đoạn công nghệ quy trình công nghệ Việc xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất việc xác định đối tượng tập hợp chi phí mà thực chất nơi phát sinh chi phí (như phân xưởng, tổ, đội, ) nơi chịu chi phí (như sản phẩm, loại sản phẩm, giai đoạn công nghệ, công trình, hạng mục công trình, ) 1.1.3 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 1.1.3.1 Các phương pháp chung trình tự tập hợp chi phí sản xuất Tuỳ thuộc vào đối tượng tập hợp chi phí mà kế toán vận dụng phương pháp tập hợp chi phí phù hợp Nhưng nhìn chung có phương pháp để tập hợp chi phí sản xuất phương pháp tập hợp trực tiếp phương pháp phân bổ (tập hợp gián tiếp) Đối với phương pháp tập hợp trực tiếp, kế toán vào chứng từ gốc phản ánh chi phí sản xuất phát sinh cho đối tượng chịu chi phí có liên quan để phản ánh vào tài khoản sổ kế toán chi tiết Phương pháp thường áp dụng cho chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt (phân xưởng, phận sản xuất, sản phẩm, nhóm sản phẩm, lao vụ, ) chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp Phương pháp phân bổ (tập hợp gián tiếp) áp dụng trường hợp vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí, tổ chức hạch toán riêng Đối với phương pháp ta phải lựa chọn tiêu thức phân bổ phù hợp để tiến hành phân bổ cho đối tượng chịu chi phí Việc phân bổ tiến hành theo bước sau: - Xác định hệ số phân bổ: Hệ số phân bổ = Tổng chi phí cần phân bổ Tổng tiêu thức phân bổ tất đối tượng - Xác định mức chi phí phân bổ cho đối tượng: Ci = Ti x H Trong đó: Ci : Chi phí phân bổ cho đối tượng i Ti : Tiêu chuẩn phân bổ cho đối tượng i H : Hệ số phân bổ Đối với loại chi phí, ta lại sử dụng tiêu thức phân bổ khác tuỳ thuộc vào đặc điểm, tính chất yêu cầu quản lý loại chi phí Nhìn chung việc tập hợp chi phí tiến hành theo bước: - Bước 1: Tập hợp chi phí có liên quan trực tiếp cho đối tượng sử dụng - Bước 2: Tính toán phân bổ lao vụ ngành sản xuất kinh doanh phụ đối tượng sử dụng sở khối lượng lao vụ phục vụ giá thành đơn vị lao vụ - Bước 3: Tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung cho loại sản phẩm có liên quan - Bước 4: Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ, tính tổng giá thành giá thành đơn vị sản phẩm sản lượng Tuy nhiên, thủ tục để khấu hao tài sản cố định theo phương pháp lại tương đối phức tạp Vậy nên Nhà nước nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp có khả bù đắp chi phí làm ăn có lãi cách quy định tỷ lệ khấu hao nhanh tài sản cố định có tốc độ hao mòn vô hình cao, đồng thời đơn giản hóa thủ tục đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao nhanh khấu hao theo sản lượng doanh nghiệp quan Nhà nước có thẩm quyền Qua giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian thu hồi vốn, nhanh chóng đầu tư đổi công nghệ, đẩy mạnh sản xuất, thúc đẩy nhanh chóng tiến trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước 3.3.2 Những điều kiện phía doanh nghiệp Để thực giải pháp nêu phần trước, không phía Nhà nước, mà thân doanh nghiệp phải chuẩn bị cho điều kiện định Một mặt, doanh nghiệp vừa phải áp dụng chế độ kế toán mới, mặt khác phải chuẩn bị cho sở vật chất kỹ thuật đào tạo nguồn nhân lực Cụ thể doanh nghiệp nên lập kế hoạch để mua sắm tài sản cố định, thường xuyên đầu tư đổi công nghệ giúp tăng suất lao động Song song với vấn đề phát triển người Doanh nghiệp nên thường xuyên tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn để bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho ccông nhân nâng cao lực làm việc nhân viên công ty Doanh nghiệp nên trọng đến đãi ngộ với nhân viên, đến hoạt động công đoàn, có tác dụng khích lệ tinh thần làm việc công nhân viên, tạo tâm lý hăng say lao động, từ đem lại hiệu công việc cao Bên cạnh Tổng Công ty nên lập thường xuyên báo cáo kế toán quản trị nhằm có thông tin xác, kịp thời đầy đủ, phục vụ cho trình định 3.4 Phương hướng hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao lực cạnh tranh tăng cường quản trị doanh nghiệp Lợi nhuận doanh nghiệp xác định cách lấy doanh thu trừ chi phí Vì mục tiêu lợi nhuận tối đa, theo cách xác định trên, để tăng lợi nhuận ta phải tìm cách để tăng doanh thu giảm chi phí Tuy nhiên bối cảnh cạnh tranh khó khăn gay gắt đặc biệt lĩnh vực dệt may phương án tăng hay giảm giá bán trở nên không khả thi Do vậy, để tăng hiệu kinh doanh, trước hết doanh nghiệp nên tìm biện pháp tối ưu để tiết kiệm chi phí Thứ nhất, Tổng Công ty nên tăng cường trọng quản lý công tác thu mua, vận chuyển, bảo quản vật liệu nhằm giảm bớt hao hụt không đáng có Do khối lượng sản xuất Tổng Công ty tương đối lớn giảm chút lãng phí sản phẩm giảm khối lượng đáng kể chi phí sản xuất Việc mua sắm vật liệu cần lập kế hoạch cách chi tiết, vào chi phí vật liệu kỳ trước, nhu cầu dự trữ vật liệu dự toán tình hình sản xuất kỳ Thứ hai, thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo quản thật tốt nguyên vật liệu đầu vào cho đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cần thiết, giảm đến mức tối đa sản phẩm sai hỏng Máy móc thiết bị tốt góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu ding Thứ ba, đưa sách khuyến khích vật chất công nhân viên có sáng kiến đóng góp nâng cao hiệu sản xuất Đồng thời có biện pháp xử phạt hữu hiệu công nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ, làm hư hại tài sản công ty, KẾT LUẬN Ai nhận thức vai trò sản xuất đời sống xã hội Nó đã, hạt nhân quan trọng định tính bền vững phát triển xã hội Để sản xuất diễn hiệu quả, đòi hỏi trình sản xuất phảI quản lý cách Một mắt xích thiếu công tác quản lý sản xuất hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Qua đề tài trên, ta làm rõ việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội, doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực may mặc Việt Nam Nhìn chung công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội hiệu quả, cung cấp thông tin quan trọng làm định quản lý, xây dựng sách, chiến lược phát triển sản xuất doanh nghiệp Ví dụ sách hạ giấ thành sản phẩm, sách tiét kiệm chi phí… Bên cạnh mặt mạnh, Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội, công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tồn số bất cập cần giải Tin tương lai không xa, Tổng Công ty khắc phục hoàn toàn bất cập đó, củng cố thêm vị trí vững thương trường Với hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn, với quan tâm giúp đỡ cô chú, anh chị phòng kế toán Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội, em có dịp sâu tìm hiểu công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói chung Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội nói riêng Do hạn chế thời gian thực tập kiến thức chuyên môn, viết không tránh khỏi nhiều sai sót Em mong muốn nhận ý kiến bảo, đóng góp quý thầy cô bạn để viết hoàn thiện có ý nghĩ thực tiễn Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hệ thống kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất Tài Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam văn hướng dẫn thi hành Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp – Trường ĐH Kinh tế quốc dân – Nhà xuất thống kê Kế toán doanh nghiệp sản xuất – Nhà xuất tài Kế toán doanh nghiệp _ PGS.TS Nguyễn Văn Công _ NXB Tài Chính Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh _ TS Nguyễn Năng Phúc_ NXB Tài Chính PHỤC LỤC - BẢNG KÊ SỐ QUÝ IV NĂM 2006 TK ghi Có TT TK ghi Nợ C1111h C141h C1521h1 C1521h2 C1522h11 C1522h12 Tổng cộng154H1 154H11 CP SX DD HN Sợi 154H12 CP SX DD HN Sợi se Tổng cộng 621H1 72.363.886.651 1.592.005.506 1.040.548.657 18.729.875 621H1 CP NVL tr.tiếp HN: Sợi 72.363.886.651 1.592.005.506 1.040.548.657 18.729.875 Tổng cộng 622H1 622H11 CP NC tr.tiếp Hn: S1-Sợi 622H12 CP NC tr.tiếp Hn: S1-Đậu xe Tổng cộng 627H1 28.054.000 692.449.097 39.450.050 710.1 39.450.050 710.1 10 627H11 CP nhân viên S1 11 627H12 CP vật liệu S1 12 627H14 CP khấu hao TSCĐ S1 13 627H18 CP khác S1 28.054.000 692.449.097 14 627H19 CP đợc phân bổ S1 TK ghi Có STT TK ghi Nợ C1522h21 C1522h22 C1523h1 C1523h2 C1524h1 C1524h2 C153h1 Tổng cộng154H1 154H11 CP SX DD HN Sợi 154H12 CP SX DD HN Sợi se Tổng cộng 621H1 621H1 CP NVL tr.tiếp HN: Sợi Tổng cộng 622H1 622H11 CP NC tr.tiếp Hn: S1-Sợi 622H12 CP NC tr.tiếp Hn: S1-Đậu xe Tổng cộng 627H1 97.389.941 584.34 80.729.712 242.189 4.145.763.977 116.081.391 102.150.918 97.389.941 584.34 80.729.712 242.189 4.145.763.977 116.081.391 102.150.918 10 627H11 CP nhân viên S1 11 627H12 CP vật liệu S1 12 627H14 CP khấu hao TSCĐ S1 13 627H18 CP khác S1 14 627H19 CP đợc phân bổ S1 TK ghi Có STT TK ghi Nợ C153h2 C154g1 C155h1 C155h92 C214h C334h Tổng cộng154H1 9.419.411.871 154H11 CP SX DD HN Sợi 154H12 CP SX DD HN Sợi se Tổng cộng 621H1 863.824.642 621H1 CP NVL tr.tiếp HN: Sợi 863.824.642 Tổng cộng 622H1 5.267.090.684 622H11 CP NC tr.tiếp Hn: S1-Sợi 4.838.158.231 9.419.411.871 622H12 CP NC tr.tiếp Hn: S1-Đậu xe Tổng cộng 627H1 10 627H11 CP nhân viên S1 11 627H12 CP vật liệu S1 12 627H14 CP khấu hao TSCĐ S1 13 627H18 CP khác S1 14 627H19 CP đợc phân bổ S1 428.932.453 2.349.471 173.679.146 2.500.000 3.240.465.374 1.977.940.024 1.977.940.024 2.349.471 172.209.326 2.500.000 3.240.465.374 1.469.820 TK ghi Có STT TK ghi Nợ C3382h C3383h1 C3384h C621h1 C622h11 C622H12 Tổng cộng154H1 75.878.995.331 5.334.775.437 467.327.714 154H11 CP SX DD HN Sợi 75.878.995.331 5.334.775.437 467.327.714 154H12 CP SX DD HN Sợi se Tổng cộng 621H1 621H1 CP NVL tr.tiếp HN: Sợi Tổng cộng 622H1 32.312.461 443.558.829 59.141.177 622H11 CP NC tr.tiếp Hn: S1-Sợi 29.984.602 411.734.651 54.897.953 622H12 CP NC tr.tiếp Hn: S1-Đậu xe 2.327.859 31.824.178 4.243.224 Tổng cộng 627H1 14.948.542 205.759.425 27.434.590 10 627H11 CP nhân viên S1 14.948.542 205.759.425 27.434.590 11 627H12 CP vật liệu S1 12 627H14 CP khấu hao TSCĐ S1 13 627H18 CP khác S1 14 627H19 CP đợc phân bổ S1 TK ghi Có STT TK ghi Nợ C627h11 C627h12 C627h14 C627h18 C627h19 Tổng cộng154H1 2.226.082.581 4.760.161.415 3.240.465.374 721.972.917 94.209.374 154H11 CP SX DD HN Sợi 2.226.082.581 4.760.161.415 3.240.465.374 721.972.917 94.209.374 154H12 CP SX DD HN Sợi se Tổng cộng 621H1 621H1 CP NVL tr.tiếp HN: Sợi Tổng cộng 622H1 622H11 CP NC tr.tiếp Hn: S1-Sợi 622H12 CP NC tr.tiếp Hn: S1-Đậu xe Tổng cộng 627H1 10 627H11 CP nhân viên S1 11 627H12 CP vật liệu S1 12 627H14 CP khấu hao TSCĐ S1 13 627H18 CP khác S1 14 627H19 CP đợc phân bổ S1 TK ghi C ó STT TK ghi Nợ C627h54 C627h57 C627h64 C627h69 108.979.693 8.890.245.562 Tổng cộng Tổng cộng154H1 111.142.627.269 154H11 CP SX DD HN Sợi 154H12 CP SX DD HN Sợi se Tổng cộng 621H1 75.878.995.331 621H1 CP NVL tr.tiếp HN: Sợi 75.878.995.331 Tổng cộng 622H1 5.802.103.151 622H11 CP NC tr.tiếp Hn: S1-Sợi 5.334.775.437 622H12 CP NC tr.tiếp Hn: S1-Đậu xe Tổng cộng 627H1 10 627H11 CP nhân viên S1 2.226.082.581 11 627H12 CP vật liệu S1 4.760.161.415 12 627H14 CP khấu hao TSCĐ S1 3.240.465.374 13 627H18 CP khác S1 14 627H19 CP đợc phân bổ S1 108.723.215.398 9.419.411.871 467.327.714 11.597.142 82.612.232 11.042.891.661 721.972.917 11.597.142 82.612.232 94.209.374 MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………………… PHẦN I TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT – MAY HÀ NỘI 1.1 Giới thiệu chung công ty 1.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển 1.1.2 Chức nhiệm vụ Tổng Công ty 1.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 1.2 Công nghệ sản xuất mô hình tổ chức Sản xuất – Kinh doanh 19 1.2.1 Công nghệ sản xuất số sản phẩm chủ yếu Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội 19 1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội 20 1.2.3 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 22 1.3 Một số đặc điểm kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành điều kiện áp dụng kế toán máy Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội 22 1.3.1 Giới thiệu phần mềm kế toán máy .22 1.3.2 Hình thức kế toán áp dụng 24 1.3.3 Một số sách kế toán áp dụng; quy trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm máy vi tính 25 1.3.4 Phương pháp mã hoá nguyên vật liệu, sản phẩm, phụ tùng 26 1.3.5 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm số loại hình doanh nghiệp chủ yếu 28 1.4 Thực tế tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội 32 1.5 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm điều kiện áp dụng kế toán máy 33 1.5.1 Chức năng, nhiệm vụ 33 1.5.2 Nguyên tắc bước tiến hành .34 1.5.3 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm điều kiện áp dụng kế toán máy 34 PHẦN II ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT – MAY HÀ NỘI 37 2.1 Nhận xét chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Dệt may Hà Nội 37 2.1.1 Những ưu điểm 37 2.1.2 Một số hạn chế cần hoàn thiện 39 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 41 2.1.4 Công nghệ sản xuất mô hình tổ chức sản xuất - kinh doanh 50 2.1.5 Đặc điểm tổ chức quản lý Tổng công ty Dệt – May Hà Nội 53 2.1.6 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 58 2.2 Một số đặc điểm kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành điều kiện áp dụng kế toán máy Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội 62 2.2.1 Giới thiệu phần mềm kế toán máy .62 2.2.2 Hình thức kế toán áp dụng 63 2.2.3 Một số sách kế toán áp dụng; quy trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm máy vi tính 67 2.2.4 Phương pháp mã hóa nguyên vật liệu, sản phẩm, phụ tùng 68 2.3 Thực tế tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tổng công ty Dệt – May Hà Nội 70 2.3.1 Công tác quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 70 2.3.2 Kế toán chi phí sản xuất Tổng công ty Dệt – May Hà Nội 71 2.3.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội 98 2.3.4 Kế toán tính giá thành sản phẩm 101 PHẦN III ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT – MAY HÀ NỘI 108 3.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 108 3.1.1 Những ưu điểm 108 3.1.2 Một số hạn chế cần hoàn thiện 110 3.2 Một số ý kiến nhằm hòan thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tổng Công ty Dệt – May Hà Nội 112 3.3 Điều kiện để thực giải pháp 116 3.3.1 Những điều kiện thuộc Nhà nước 116 3.3.2 Những điều kiện phía doanh nghiệp 117 KẾT LUẬN………………………………………………………………… 119 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 [...]... tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ (nhóm sản phẩm) còn đối tượng tính giá thành là từng phẩm cấp, kích cỡ sản phẩm (từng loại sản phẩm trong nhóm) Theo nội dung phương pháp, kế toán căn cứ vào tỷ lệ chi phí giữa chi phí sản xuất thực tế với chi phí sản xuất kế hoạch (hoặc định mức) để tính ra giá thành đơn vị và tổng giá thành theo công thức: Tổng giá thành thực tế Tổng giá thành. .. gọi là kết chuyển tuần tự Giá thành Chi phí bán thành phẩm = NVL bước 1 + chính Giá thành bán thành phẩm Chi phí chế biến thành phẩm bước 2 ± sp dở dang bước 1 Giá thành bán = Giá trị bước 1 Chi phí + bước 1 chế biến Giá trị ± sp dở dang bước 2 bước 2 Chi phí Giá trị Giá thành bán thành phẩm Giá thành bán = bước n thành phẩm + bước (n-1) chế biến ± bước n sp dở dang bước n  Tính giá thành thành phẩm. .. số liệu chi phí sản xuất thực tế phát sinh và tập hợp trong kỳ cùng với khối lượng sản xuất thực tế trong kỳ Trong đó giá thành kế hoạch và giá thành định mức được tính toán trước khi tiến hành sản xuất Còn giá thành thực tế lại được xác định sau khi quá trình sản xuất đã hoàn thành  Theo phạm vi tính giá thành, giá thành được chia làm 2 loại, giá thành sản xuất và giá thành tiêu thụ (giá thành toàn... chi phí sản xuất, chi phí quản lý và chi phí bán hàng 1.3.2 Đối tượng tính giá thành Đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất là các loại sản phẩm, công việc hoặc lao vụ do doanh nghiệp sản xuất ra cần phải được tính giá thành và giá thành đơn vị Nếu khi xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, người ta xác định giới hạn tập hợp chi phí mà thực chất là xác định nơi phát sinh chi phí. .. nghiệp sản xuất, một đối tượng tập hợp chi phí sản xuất có thể liên quan đến nhiều đối tượng tính giá thành và ngược lại, một đối tượng tính giá thành cũng có thể liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 1.3.3 Kỳ tính giá thành Kỳ tính giá thành là kỳ hay khoảng thời gian mà kế toán giá thành phải thực hiện công việc tính giá thành cho đối tượng tính giá thành Xác định thích hợp kỳ tính giá. .. tượng tính giá thành chỉ là thành phẩm Phương pháp thường được sử dụng là phương pháp tổng cộng chi phí Giá thành thành = Chi phí NVL chính + Chi phí chế biến bước 1 + + Chi phí chế biến bước n phẩm tính cho TP tính cho TP tính cho TP 1.3.5.3 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng Đối với những doanh nghiệp sản xuất. .. phẩm = sản phẩm chuẩn Tổng số lượng sản phẩm chuẩn của nhóm sản phẩm Trong đó: Tổng giá thành của nhóm sản phẩm = CPSX dở dang đầu kỳ + CPSX phát sinh trong kỳ - CPSX dở dang cuối kỳ - Tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị: Tổng giá thành thực tế = của từng loại sản phẩm Giá thành đơn vị thực tế của từng loại sản phẩm Số lượng sản phẩm chuẩn của từng loại sản phẩm = x Giá thành đơn vị sản phẩm chuẩn... lý, hạch toán và trong công tác kế hoạch hoá giá thành, ngươig ta đã tiến hành phân loại giá thành theo những tiêu thức khác nhau:  Theo thời điểm lập và nguồn số liệu, giá thành được chia làm 3 loại, giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế: - Giá thành kế hoạch: là giá thành được xác định trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trước và các định mức bình quân tiên tiến, dự toán chi phí. .. hoàn thành hay chưa Trong khi đó việc tính giá thành sản phẩm là việc xác định một lượng chi phí sản xuất tính cho một đại lượng kết quả hoàn thành nhất định, bất kể chi phí sản xuất đó phát sinh ở kỳ nào Về mặt lượng, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm liên hệ với nhau theo công thức: Giá thành sp hoàn thành = Chi phí SX DD đầu kỳ + Chi phí SX phát sinh trong kỳ Chi phí SX - DD cuối kỳ Từ công. .. để tính ra giá thành sản phẩm gốc và giá thành từng loại sản phẩm Cụ thể như sau: - Quy đổi số lượng các loại sản phẩm về số lượng sản phẩm chuẩn (sản phẩm gốc): Số lượng sản phẩm chuẩn của từng loại sản phẩm = Số lượng thực tế của từng loại sản phẩm - Xác định giá thành đơn vị sản phẩm chuẩn: Hệ số quy đổi về sản x phẩm chuẩn của từng loại sản phẩm Giá thành đơn vị Tổng giá thành của nhóm sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tổng công ty dệt – may hà nội , Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tổng công ty dệt – may hà nội , Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tổng công ty dệt – may hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay