Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng 720 thành phố cần thơ

124 150 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:06

www.kinhtehoc.net TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU - XÂY DỰNG 720 THÀNH PHỐ CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS ĐÀM THỊ PHONG BA NGUYỄN PHƯƠNG THẢO MSSV: 4053632 Lớp: Kế toán tổng hợp K31 Cần Thơ - 2009 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu Ngày nay, kinh tế Việt Nam phát triển cách mạnh mẽ để tiến đến hội nhập với kinh tế giới, cạnh tranh khốc liệt quy luật tất yếu tránh khỏi Đó không cạnh tranh phạm vi doanh nghiệp nước, mà mở rộng toàn giới Doanh nghiệp cần phải cạnh tranh để tồn phát triển Vì vậy, để bắt kịp thích nghi với vận động không ngừng ấy, doanh nghiệp cần phải có định sáng suốt sản xuất kinh doanh Trong đó, chất lượng giá yếu tố quan trọng việc xây dựng thương hiệu Ta thấy rõ rằng, doanh nghiệp không ngừng nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán công nhân, đổi máy móc thiết bị, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật… Tất nhằm mục đích lựa chọn yếu tố đầu vào cho phù hợp để tạo sản phẩm đầu tốt, chất lượng cao với chi phí giá thành hợp lý, nhằm mang lại hiệu kinh tế cao cho doanh nghiệp Chính kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm hai trình liên tục quan hệ mật thiết với Thông qua tiêu chi phí giá thành sản phẩm nhà quản lý biết nguyên nhân biến động chi phí giá thành đâu từ tìm biện pháp khắc phục Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm mục tiêu quan trọng với doanh nghiệp mà vấn đề quan tâm toàn xã hội Đặc biệt, tình hình kinh tế toàn cầu năm 2009 dự báo có nhiều biến động suy thoái, vấn đề quản lý chi phí lại trở thành vấn đề cấp bách Xuất phát từ lý trên, em định chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp “Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần vật liệu - xây dựng 720 TP Cần Thơ” GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 1.1.2 Căn khoa học thực tiễn 1.1.2.1 Căn khoa học Hoạt động doanh nghiệp gắn liền với thị trường Các doanh nghiệp cần nắm bắt thị trường để định vấn đề then chốt sản xuất gì, cho ai, với chi phí giá thành phù hợp? Quá trình sản xuất doanh nghiệp kết hợp đồng ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động để tạo sản phẩm mà doanh nghiệp mong muốn Khi định sản xuất sản phẩm cần tính đến khối lượng chi phí bỏ để sản xuất lợi nhuận thu tiêu thụ Điều có nghĩa doanh nghiệp cần tập hợp xác đầy đủ chi phí sản xuất Những biến động thay đổi giá thành biểu kết việc sử dụng nguyên vật liệu, lao động, máy móc thiết bị, tiền vốn … Nó phụ thuộc vào trình tập hợp chi phí doanh nghiệp Khả ứng xử giá linh hoạt, tính toán xác chi phí, biết khai thác tiềm sẵn có để giảm chi phí tới mức thấp vấn đề then chốt định tồn doanh nghiệp 1.1.2.2 Căn thực tiễn Hiện nay, thành phố Cần Thơ không ngừng nỗ lực phấn đấu để trở thành đô thị loại vào năm 2010 Muốn vậy, thành phố phải không ngừng nâng cấp sở hạ tầng, văn hoá, giáo dục… Trong đó, kinh tế nhân tố định Bất tr ên quốc gia hay lãnh thổ nào, nói đến phát triển kinh tế không nói tới vai trò doanh nghiệp Muốn có kinh tế mạnh phải có khu vực doanh nghiệp phát triển Đây l hội lớn cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, kinh tế thị trường doanh nghiệp phải tự điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cách có hiệu để tự đứng vững thị trường ngày phát triển Muốn doanh nghiệp phải tạo doanh thu có lợi nhuận, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá diễn biến trình sản xuất kinh doanh Chính vậy, tổ chức tốt công tác kế toán tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa lớn Kế toán chi phí cung cấp thông tin cho đối tượng doanh nghiệp Đặc biệt giúp cho nhà quản trị nắm bắt phân tích tình hình sản xuất GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 cách xác, kịp thời Từ đó, nhà quản trị đề điều chỉnh, biện pháp hữu hiệu quy định phù hợp cho phát triển sản xuất 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu thực tế công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty cổ phần vật liệu - xây dựng 720 TP Cần thơ Từ đó, đề số biện pháp nhằm quản lý chi phí cách hiệu mang lại lợi nhuận tối ưu cho Cty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Từ mục tiêu chung đề ra, ta có mục tiêu cụ thể sau: - Khái quát thực trạng hoạt động đơn vị - Tập hợp chi phí sản xuất theo khoản mục hạch toán tính giá thành sản phẩm - Phân tích biến động chi phí giá thành - Nhận xét biến động chi phí giá thành để tìm giải pháp hạ giá thành sản phẩm - Nhận xét biến động chi phí giá thành để tìm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng chi phí 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Không gian: phạm vi Cty CP vật liệu xây dựng 720 TP Cần Thơ - Thời gian: từ ngày 02/02/2009 đến 25/04/2009 - Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu việc hạch toán chi phí (bao gồm: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) tính giá thành sản phẩm hai loại: xi măng PCB.40 xi măng PCB.30 từ năm 2006-2008 Đồng thời, phân tích biến động chi phí giá thành sản phẩm loại xi măng 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU - Sinh viên Trương Ngọc Diễm Thuý (2004) Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH liên doanh công nghệ thực phẩm An Thái Nội dung luận văn hạch toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung tính giá thành sản phẩm Từ đó, tìm biện pháp giảm chi phí Đề tài khác đề tài em điểm, không phân tích biến động chi phí giá thành GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 - Sinh viên Trình Quốc Việt (2005) Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty dược phẩm An Giang Nội dung luận văn tìm hiểu yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm cách tính chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm đơn vị Từ đưa biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí Đề tài khác với đề tài em điểm không phân tích biến động chi phí giá thành kế hoạch với thực tế, thực tế thực qua kỳ - Nguyễn Anh Khoa (2008) Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình hình tài Cty cổ phần vật liệu xây dựng 720” Nội dung luận văn phân tích tình hình tài Cty thông qua báo cáo tài số tỷ số tài Đề tài cung cấp cho em thông tin khái quát cấu tổ chức, tình hình tài kinh doanh Cty cổ phần vật liệu xây dựng 720 GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm, mục đích kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.1.1.1 Khái niệm Kế toán chi phí lãnh vực kế toán có liên quan chủ yếu với việc ghi chép phân tích khoản mục chi phí dự toán chi phí cho kỳ kế hoạch Đôi kế toán chi phí gọi kế toán quản trị cung cấp thông tin phục vụ cho chức quản trị, chủ yếu cho chức kiểm soát đánh giá chi phí kinh doanh khứ tương lai 2.1.1.2 Mục đích - Phục vụ cho việc đề chiến lược tổng quát kế hoạch dài hạn bao gồm trình phát triển đầu tư vào sản phẩm đầu tư tài cho tài sản hữu hình, vô hình - Cung cấp thông tin liên quan đến giai đoạn phân bổ nguồn lực sản phẩm, trọng tâm khách hàng định giá, thường thực qua báo cáo khả sinh lời sản phẩm dịch vụ, khách hàng, kênh phân phối… - Phục vụ cho việc lập kế hoạch chi phí kiểm soát chi phí mặt hoạt động thực qua báo cáo khoản thu, chi trách nhiệm phận khu vực chịu trách nhiệm khác - Đo lường kết đánh giá người việc so sánh kết thực tế với kế hoạch dựa vào thước đo tài phi tài - Thỏa mãn quy định yêu cầu pháp lý, quy định chế độ thường ấn định phương pháp kế toán phải tuân thủ GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 2.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành 2.1.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phạm vi, giới hạn định để tập hợp chi phí sản xuất Thực chất việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xác định chi phí phát sinh nơi (phân xưởng, phận, quy trình sản xuất …) thời kỳ chi phí phát sinh (trong kỳ hay kỳ trước) để ghi nhận vào nơi chịu chi phí (sản phẩm A, sản phẩm B) Căn để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: + Địa bàn sản xuất + Cơ cấu tổ chức + Tính chất, quy trình công nghệ sản xuất + Loại hình sản xuất + Đặc điểm sản phẩm + Yêu cầu quản lý + Trình độ phương tiện kế toán 2.1.2.2 Đối tượng tính giá thành Đối tượng tính giá thành sản phẩm khối lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành định mà cần tính tổng giá thành giá thành đơn vị sản phẩm Căn để xác định đối tượng tính giá thành dựa vào: + Quy trình công nghệ sản xuất + Đặc điểm sản phẩm + Yêu cầu quản lý + Trình độ phương tiện kế toán Mối quan hệ đối tượng tính giá thành đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: + Một đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tương ứng với đối tượng tính giá thành sản phẩm + Một đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tương ứng với nhiều đối tượng tính giá thành sản phẩm + Nhiều đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tương ứng với đối tượng tính giá thành sản phẩm GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 2.1.2.3 Kỳ tính giá thành Kỳ tính giá thành khoảng thời gian cần thiết phải tiến hành tổng hợp chi phí sản xuất tính tổng giá thành, giá thành đơn vị Tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế, kỹ thuật sản xuất nhu cầu thông tin giá thành, kỳ tính giá thành xác định khác Việc xác định kỳ tính giá thành giúp cho kế toán xác định rõ khoảng thời gian chi phí phát sinh, thời gian tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm để thu thập, cung cấp thông tin cho việc báo cáo kế toán, định đánh giá hoạt động sản xuất theo yêu cầu nhà quản lý thời kỳ Trong kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế, kỳ tính giá thành chọn trùng với kỳ kế toán tháng, quý, năm 2.1.3 Quy trình kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế Quy trình kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế trình bày qua bước sau: - Bước 1: xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành kết cấu giá thành sản phẩm thích hợp với loại hình doanh nghiệp - Bước 2: tập hợp chi phí sản xuất theo đối tượng tập hợp chi phí - Bước 3: tổng hợp chi phí sản xuất - Bước 4: tính tổng giá thành, giá thành đơn vị sản phẩm 2.1.4 Phân loại chi phí xác định giá thành sản phẩm 2.1.4.1 Phân loại chi phí a/ Khái niệm Chi phí biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hóa phát sinh trình hoạt động doanh nghiệp Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: - Phát sinh cách khách quan - Luôn thay đổi trình tái sản xuất - Gắn liền với đa dạng, phức tạp loại hình kinh doanh - Được xem tiêu để đáng giá hiệu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 b/ Phân loại chi phí * Phân loại chi phí theo tính chất, nội dung kinh tế chi phí: cho biết tổng chi phí bỏ ban đầu để làm lập kế hoạch kiểm soát chi phí theo yếu tố - Chi phí nguyên vật liệu: toàn giá trị nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất kinh doanh kỳ - Chi phí nhân công: tiên lương chính, tiền lương phụ, khoản trích theo lương khoản phải trả công nhân viên chức kỳ - Chi phí khấu hao tài sản cố định: phần giá trị hao mòn tài sản cố định chuyển dịch vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ - Chi phí dịch vụ mua ngoài: khoản tiền điện, tiền nước, điện thoại, thuê mặt … - Chi phí khác tiền: Là chi phí sản xuất kinh doanh khác chưa phản ánh chi phí nói chi tiền chi phí tiếp khách, hội nghị * Phân loại chi phí theo chức hoạt động: gồm loại chi phí sản xuất chi phí sản xuất - Chi phí sản xuất: toàn chi phí liên quan đến việc chế tạo sản phẩm, dịch vụ thời kỳ định + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Chi phí nhân công trực tiếp + Chi phí sản xuất chung - Chi phí sản xuất: chi phí phát sinh trình tiêu thụ sản phẩm quản lý chung doanh nghiệp + Chi phí bán hàng: toàn chi phí phát sinh cần thiết để tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá + Chi phí quản lý doanh nghiệp: toàn chi phí chi cho việc tổ chức quản lý toàn doanh nghiệp GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 2.1.4.2 Phân loại giá thành sản phẩm a/ Khái niệm Giá thành chi phí sản xuất tính cho khối lượng, đơn vị thành phẩm Giá thành phản ánh hiệu sản xuất phục vụ sản xuất Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất Giá thành sản phẩm Cùng nội dung kinh tế: hao phí nguồn lực Liên quan với thời kỳ sản xuất Liên quan với khối lượng sản phẩm Riêng biệt kỳ sản xuất Có thể chi phí sản xuất nhiều kỳ Liên quan với thành phẩm, sản phẩm Liên quan với thành phẩm dở dang b/ Phân loại giá thành * Phân loại giá thành theo thời điểm xác định - Giá thành định mức: giá thành tính trước bắt đầu sản xuất, cho đơn vị sản phẩm dựa chi phí định mức - Giá thành kế hoạch: giá thành tính trước bắt đầu sản xuất cho tổng sản phẩm kế hoạch dựa chi phí định mức - Giá thành thực tế: giá thành tính sau sản xuất hoàn thành, theo chi phí sản xuất thực tế * Phân loại theo nội dung cấu thành giá thành - Giá thành sản xuất: chi phí sản xuất có liên quan đến khối lượng thành phẩm + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Chi phí nhân công trực tiếp + Chi phí sản xuất chung - Giá thành toàn bộ: bao gồm giá thành sản xuất chi phí sản xuất khối lượng thành phẩm tiêu thụ GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 công ty phù hợp tốt với hình thức chứng từ ghi sổ tương đối đơn giản dễ thực so với hình thức khác Điều tạo thuận lợi cho kế toán viên hạch toán sổ sách báo cáo nhanh chóng, tiện lợi cho việc kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách với 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán công ty Hiện Cty kinh doanh nhiều mặt hàng với nhiều chủng loại khác Vì để tiện cho công tác ghi chép số liệu, kế toán thực ghi chép tổng quát loại chi phí phát sinh phân xưởng Tuy giúp cho công tác kế toán đơn giản hơn, lại khó cho việc kiểm tra quản lý Vì vậy, công ty nên lập bảng phân bổ chi tiết cho loại sản phẩm bổ sung sổ chi tiết cho sản phẩm Vì có phần mềm lưu trữ nên việc lưu trữ số liệu không ảnh hưởng nhiều đến diện tích hay chi phí VD: Đối với loại xi măng PCB.40 PCB.30, có số chi phí phát sinh chung cần phân bổ Vì kế toán nên bổ sung thêm bảng phân bổ chi tiết cho loại sản phẩm Hiện tại, Cty chủ yếu dựa vào chi phí giá thành kỳ trước làm cho kỳ sau Việc giúp giảm lượng công việc kế toán Tuy nhiên, phận kế toán thiết lập chi phí giá thành kế hoạch quý/1 lần hay năm/lần, giúp cty có kế hoạch sử dụng chi phí hiệu sát thực tế 5.3 BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ GIẢM GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 5.3.1 Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nguyên vật liệu để sản xuất xi măng clinker Trên thực tế, nguồn clinker sản xuất nước đáp ứng phần, phải nhập thêm từ nước Tuy nhiên, nguồn clinker nước ASEAN hạn hẹp, nên doanh nghiệp phải nhập ASEAN Hiện nay, doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi, ngày 26/05/2008 Bộ tài giảm mức thuế suất nhập clinker xuống 0% Bên cạnh đó, xi măng loại sản phẩm tiêu thụ theo thời điểm, tiêu thụ nhiều vào mùa khô hạn chế vào mùa mưa Chính vậy, công ty cần có sách thu mua dự trữ nguyên vật liệu đầu vào cách hợp lý, thời điểm hiệu GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net 109 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 Đối với chi phí cho thạch cao, đá puzolan bao bì không chiếm tỷ trọng lớn, công ty cần có kế hoạch dự trữ Trong điều kiện xem xét thấy thích hợp công ty mua với số lượng lớn để hưởng chiết khấu giảm chi phí vận chuyển Đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ kỹ thuật, tay nghề cao họ người trực tiếp sản xuất sản phẩm Nâng cao ý thức trách nhiệm cho công nhân Không ngừng kiểm tra, giám sát nhân viên đảm bảo công việc hoàn thành tốt Cần phải có sách khuyến khích người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ: tuyên dương, thưởng tiền vật, … Bên cạnh khen thưởng cần phải gắn với trách nhiệm hình thức như: nhắc nhở sai phạm phạm vi nhỏ hậu không lớn, kỷ luật tuỳ theo mức độ 5.3.2 Đối với chi phí nhân công trực tiếp Nhân tố người sản xuất quan trọng Việc tiết kiệm chi phí nhân công giảm khoản lương, phụ cấp hay tiền thưởng nhân viên để giảm chi phí Mà vấn đề cần thực giúp người công nhân hiểu ý thức quyền lợi nghĩa vụ công việc Nếu tạo môi trường làm việc tốt với sách đãi ngộ hợp lý, giúp cho người lao động gắn bó lâu dài với công ty làm việc với tinh thần nhiệt tình, tích cực Vì đặc điểm Cty thông thường chi cho chạy máy sản xuất xi măng 2-3 lần/tháng Công nhân sau chạy máy điều động sang sản xuất mặt hàng khác Số lượng lao động trì mức vừa đủ Chính vậy, cần tăng sản lượng mặt hàng xí nghiệp tạm ngưng sản xuất mạt hàng khác thuê thêm lao động thời vụ Cty cần có sách để quản lý chặt chẽ sử dụng hiệu nguồn nhân lực thuê này, đay đối tượng chưa có nhiều kinh nghiệm công việc dễ dẫn đến hao phí 5.3.3 Đối với chi phí sản xuất chung Tuỳ theo giá trị máy móc, công cụ mà chọn số lần phân bổ cho phù hợp, máy móc, công cụ khấu hao hết, giá trị sử dụng nên tận dụng để tiết kiệm chi phí Nên chọn mua sản phẩm có chất lượng tốt uy tín để sử dụng thời gian dài GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net 110 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 Đối với chi phí bất biến, dù công ty sản xuất so với công suất chi phí không giảm Khi công ty sản xuất với công suất cao, chi phí bất biến phân bổ cho đơn vị sản phẩm nhỏ góp phần hạ giá thành sản phẩm Định kỳ sửa chữa máy móc thiết bị, tránh tình trạng ngưng sản xuất để sửa chữa kế hoạch Vì gây tổn thất lớn cho công ty Đặc biệt nhận trước đơn đặt hàng lớn cần hoàn thành thời gian ngắn Bên cạnh đó, việc thực tốt công tác giúp kịp thời phát hư hỏng Công ty có biện pháp sữa chữa, thay đảm bảo máy móc thiết bị tình trạng tốt để phục vụ sản xuất Công ty có nhiều máy móc sử dụng điện Mức tiêu hao phụ thuộc phần lớn vào loại máy tay nghề công nhân, nên công ty cần trang bị máy móc hạn chế lượng điện tiêu hao Một công nhân có tay nghề cao sử dụng máy móc thành thạo giúp giảm chi phí điện Sử dụng tiết kiệm nước điện thoại phân xưởng Chỉ sử dụng cần thiết phục vụ cho công tác sản xuất GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net 111 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong trình thực tập, em tiếp cận làm việc phận kế toán công ty cổ phần vật liệu - xây dựng 720 Trên sở kết hợp lý thuyết học ghế nhà trường với tình hình thực tế công ty, em xin đưa số kết luận công tác tổ chức, hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty tổ chức máy kế toán theo mô hình tập trung, nên gọn nhẹ, tiết kiệm không bị chồng chéo công việc chuyên môn Với nguồn nhân lực đội ngũ kế toán qua đào tạo chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm, thành thạo công việc, không ngừng nâng cao trình độ, lao động nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm cao công việc sở để kiểm soát cung cấp thông tin kịp thời, xác cho nhà quản trị quan chức Công ty cổ phần vật liệu – xây dựng 720 kinh doanh nhiều chủng loại mặt hàng, số lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều Vì vậy, công ty trang bị cho phòng kế toán máy tính đại với chương trình kế toán Visual Fox Công ty CADS – Hà Nội đơn giản nghiệp vụ phát sinh nâng cao hiệu việc xử lý số liệu Nhờ đó, phần hành thực cách khoa học quy định Quy trình luân chuyển chứng từ công ty tương đối ngắn ngọn, hợp lý Đồng thời, chứng từ kế toán công ty lưu trữ bảo quản tốt theo quy định pháp luật Với đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất yêu cầu công tác quản lý, đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành hợp lý, đảm bảo cho việc tập hợp chi phí, định giá thành sản phẩm công tác quản lý Nhờ việc áp dụng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nên kịp thời nắm bắt thông tin cách đầy đủ, toàn diện Từ đó, kịp thời đưa giải pháp chiến lược phù hợp có biến động GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net 112 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 6.2 KIẾN NGHỊ Quy trình kế toán hạch toán chi phí tính giá thành Cty đơn giản gọn nhẹ Tuy nhiên, doanh nghiệp khó kiểm tra giám sát chi phí cấp độ nhỏ, kết sổ sách thường kết tổng hợp Cty nên có biện pháp hoàn chi tiết chi phí sản phẩm Trong sản xuất sản phẩm Cty không xây dựng hệ thống chi phí giá thành kế hoạch Mức sản xuất chi phí sản xuất kỳ chủ yếu dựa tình hình sản xuất kỳ trước Qua phân tích biến động giá thành chí phí năm có biến động lớn dẫn đến tăng giá bán Nó làm giảm khả cạnh tranh Cty Mặt khác Cty tăng giá sản phẩm cao “mặt bằng” giá chung thị trường, nên bị giảm doanh thu Do đó, Cty cần thực việc lập giá thành kế hoạch giá thành định mức cho sản phẩm để từ có hướng điều chỉnh khoản mục chi phí, hạ giá thành hợp lý Bên cạnh đó, Cty cần có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình thu mua sử dụng nguyên vật liệu để giáp bớt chi phí mua vào tiết kiêm nguyên liệu, vật liệu trình sản xuất Duy trì quan hệ với nhà cung cấp có chất lượng không ngừng tìm kiếm nhà cung cấp nhằm kiểm soát giá chất lượng tốt Cần có hướng mua dự trữ nguyên vật liệu cách hợp lý hiệu Đối với đội ngũ xán công nhân viên, Cty cần xem nhân tố quan trọng có kế hoạch nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn Đặc biệt nâng cao trình độ hiểu biết ứng dụng máy móc, thiết bị đại, kỹ thuật để sử dụng thiết bị hiệu kịp thời bảo trì, sửa chữa cần thiết Đồng thời, cần thường xuyên nhắc nhở giúp công nhân ý thức việc tiết kiệm chi phí Từ mặt đạt mặt hạn chế Công ty cổ phần vật liệu – xây dựng 720 hoàn thiện công tác kế toán cho tốt với lĩnh vực kinh doanh Mục đích giảm thiểu tối đa chi phí, đảm bảo hiệu chất lượng công việc theo chuẩn mực công tác kế toán Công ty xem phận kế toán không ghi chép lưu trữ sổ sách, mà có nhiệm vụ thông báo tình hình hoạt động kinh doanh công ty sau chu kỳ kinh doanh Có thể xem phận thiếu để nhà kinh doanh đưa giải pháp giảm tối đa chi phí chiến lược để chiếm lĩnh thị trường GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net 113 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 thu hút khách hàng Nhằm đem lại hiệu kinh doanh cao thu lợi nhuận góp phần cải thiện số lượng công nhân, đóng góp vào quỹ ngân sách nhà nước GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net 114 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 TÀI LIỆU THAM KHẢO Huỳnh Thị Cẩm Tú Bài giảng Kế toán chi phí ThS Bùi Văn Trường (2005) Kế toán chi phí, NXB Thống kê ThS Huỳnh Lợi (2002) Kế toán chi phí, NXB Thống kê GVC Nguyễn Thị Mỵ, TS Phan Đức Dũng (2006) Phân tích hoạt động kinh doanh (Lý thuyết, tập giải), NXB thống kê Nguyễn Tấn Bình (2004) Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Thống kê PGS.TS Phạm Văn Dược (2006) Kế toán quản trị, NXB Thống kê Bùi Văn Trường (11/2005) Kế toán quản trị, NXB Thống kê Th.S Bùi Văn Trường (2006) Kế toán quản Trị, NXB lao động xã hội GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net 115 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 PHỤ LỤC GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 Bảng 1: PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XI MĂNG PCB.40 VÀ PCB.30 TRONG NĂM 2006 PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Từ ngày 01/10/ 2006 đến ngày 31/12/2006 ĐVT: đồng Sản phẩm Khoản mục chi phí Chi phí NVL trực tiếp CPSXDD CPSXPS CPSXDD đầu kỳ kỳ cuối kỳ Đ/chỉnh giám giá thành Tổng giá thành thực tế 5=1+2-3-4 Giá thành thực tế đơn vị 6=5/SLTP 11.573.679 694.647.898 9.153.620 - 697.067.957 - Xi măng Chi phí NC trực tiếp - 59.562.124 - - 59.562.124 - PCB.40 Chi phí SXC - 36.931.660 - - 36.931.660 - 793.561.741 510.001 Tổng Chi phí NVL trực tiếp 80.913.025 2.663.572.748 97.279.350 - 2.647.206.423 - Xi măng Chi phí NC trực tiếp - 210.720.050 - - 210.720.050 - PCB.30 Chi phí SXC - 130.656.107 - - 130.656.107 - 2.988.582.580 492.353 Tổng (Nguồn: phòng kế toán Cty CP vật liệu –xây dựng 720) GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 Bảng 2: PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XI MĂNG PCB.40 VÀ PCB.30 TRONG NĂM 2007 PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Từ ngày 01/10/ 2007 đến ngày 31/12/2007 ĐVT: đồng Sản phẩm Khoản mục chi phí Chi phí NVL trực tiếp CPSXDD CPSXPS CPSXDD đầu kỳ kỳ cuối kỳ Đ/chỉnh giám giá thành Tổng giá thành thực tế 5=1+2-3-4 Giá thành thực tế đơn vị 6=5/SLTP 9.153.620 1.003.132.139 24.351.908 - 987.933.851 - Xi măng Chi phí NC trực tiếp - 72.521.325 - - 72.521.325 - PCB.40 Chi phí SXC - 34.506.116 - - 34.506.116 - 1.094.961.292 601.297 Tổng Chi phí NVL trực tiếp 97.279.350 3.564.417.288 99.664.602 - 3.562.032.036 - Xi măng Chi phí NC trực tiếp - 258.735.820 - - 258.735.820 - PCB.30 Chi phí SXC - 123.109.384 - - 123.109.384 - 3.943.877.240 566.242 Tổng (Nguồn: phòng kế toán Cty CP vật liệu –xây dựng 720) GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 Bảng 3: PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XI MĂNG PCB.40 VÀ PCB.30 TRONG NĂM 2008 PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Từ ngày 01/10/ 2008 đến ngày 31/12/2008 ĐVT: đồng Sản phẩm Khoản mục chi phí Chi phí NVL trực tiếp Đ/chỉnh CPSXPS CPSXDD đầu kỳ kỳ cuối kỳ 24.351.908 1.262.270.284 42.610.061 - 1.244.012.131 - giám giá thành Tổng giá thành thực tế 5=1+2-3-4 Xi măng Chi phí NC trực tiếp - 79.520.760 - - 79.520.760 PCB.40 Chi phí SXC - 35.861.148 - - 35.861.148 Tổng Chi phí NVL trực tiếp Giá thành CPSXDD thực tế đơn vị 6=5/SLTP 1.359.394.039 718.496 99.664.602 5.023.406.472 43.051.196 - 5.080.019.878 - Xi măng Chi phí NC trực tiếp - 328.537.040 - - 328.537.040 PCB.30 Chi phí SXC - 143.509.282 - - 143.509.282 Tổng 5.552.066.200 673.794 (Nguồn: phòng kế toán Cty CP vật liệu –xây dựng 720) GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 Bảng 4: BẢNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN LƯỢNG XI MĂNG PCB.40 VÀ PCB.30TRONG NĂM 2006, 2007 VÀ 2008 ĐVT: Sản phẩm Năm Xi măng PCB.40 Xi măng PCB.30 Dở dang đầu kỳ Dở dang cuối kỳ SL nhập kho SL kỳ SX 4= -(1-2-3) 2006 26.13 15.24 1,556.00 1,545.11 2007 15.24 39.70 1,821.00 1,845.46 2008 39.70 59.62 1,892.00 1,911.92 2006 218.61 224.88 6,070.00 6,076.27 2007 224.88 162.02 6,965.00 6,902.14 2008 162.02 71.65 8,240.00 8,149.63 (Nguồn: phòng kế toán Cty CP vật liệu –xây dựng 720) Bảng 5: SẢN LƯỢNG XI MĂNG PCB.40 VÀ PCB.30 ĐÃ NHẬP KHO TRONG NĂM 2006, 2007, 2008.BẢNG NHẬP KHO ĐVT: Sản phẩm Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Xi măng PCB.40 1.556 1.821 1.892 Xi măng PCB.30 6.070 6.965 8.240 (Nguồn: phòng kế toán Cty Cp vật liệu-xây dựng 720) GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 Bảng 6: BẢNG CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP SẢN XUẤT XI MĂNG PCB.40 TRONG NĂM 2006, 2007 VÀ 2008 ĐVT: đồng Năm 2006 Vật tư Giá VL/tấnSP Xi măng PCB.40 SL (tấn) Giá 3=1×2×Q06 VL/tấnSP (tấn) Năm 2008 Chi phí Giá 6=4×5×Q07 1.845,46 VL/tấnSP (tấn) Chi phí 9=1×2×Q08 1.911,92 Clinker 512.281 0,811 641.515.772 605.703 0,819 915.477.742 762.371 0,812 1.183.564.998 Thạch cao 441.216 0,022 15.047.404 483.192 0,026 23.184.474 493.482 0,021 19.813.460 Puzolan 126.681 0,195 38.230.291 164.782 0,212 64.468.831 164.719 0,187 58.891.826 694.793.467 1.003.131.047 6.076,27 SL măng Chi phí 1.544,11 Tổng Xi Năm 2007 1.262.270.284 6.902,14 8.149,63 Clinker 511.681 0,761 2.366.034.163 606.757 0,768 3.216.323.912 752.362 0,751 4.604.735.416 Thạch cao 441.216 0,033 88.471.269 470.698 0,030 97.464.705 472.734 0,030 115.578.216 128.385 0,268 209.067.316 162.833 0,223 250.628.844 167.527 0,222 303.092.840 PCB.30 Puzolan Tổng 2.663.572.748 3.564.417.461 5.023.406.472 (Nguồn: Bảng tính giá thành, bảng tổng hợp vật tư tạiCty CP VL-XD 720) GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 Bảng 7: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG SẢN XUẤT XI MĂNG PCB.40 VÀ PCB.30 TRONG NĂM 2006, 2007 VÀ 2008 ĐVT: đồng Chỉ tiêu Xi măng PCB.40 Năm 2006 Năm 2007 Xi măng PCB.30 Năm 2008 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Biến phí 22.011.176 24.945.866 25.965.988 77.871.387 90.401.744 105.819.522 Định phí 14.920.484 9.560.250 9.895.160 52.784.720 32.707.640 37.689.760 Tổng 36.931.660 34.506.116 35.861.148 130.656.107 123.108.075 143.509.282 (Nguồn: phòng kế toán Cty Cp VL-XD 720) GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Cty CP vật liệu - xây dựng 720 Bảng 8: BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT BIẾN PHÍ SẢN XUẤT CHUNG SẢN XUẤT XI MĂNG PCB 40 VÀ PCB.30 TRONG NĂM 2006, 2007 VÀ 2008 Năm 2006 Sản phẩm B.Phí SXC/h ĐVT: đồng Năm 2007 Tgian/tấnSP (tấn) 3=1×2×Q06 Chi phí B.Phí SXC/h Năm 2008 Tgian/tấnSP (tấn) 6=4×5×Q07 Chi phí B.Phí SXC/h TGian/tấnSP (tấn) Chi phí 9=1×2×Q08 Xi măng PCB.40 176.825 0,08 22.011.176 177.909 0,077 24.945.866 178.235 0,077 25.965.988 Xi măng PCB.30 164.473 0,078 77.871.387 170.782 0,076 90.401.744 171.229 0,075 105.819.522 (Nguồn: phòng kế toán Cty CP vật liệu –xây dựng 720) Bảng 9: BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT ĐỊNH PHÍ SẢN XUẤT CHUNG SẢN XUẤT XI MĂNG PCB.40 V À PCB.30 TRONG NĂM 2006, 2007 VÀ 2008 Năm 2006 Sản phẩm Đ.Phí SXC/tấn SP Năm 2007 Năm 2008 Đ.Phí SL Chi phí SXC/tấn Đ.Phí SL Chi phí SP ĐVT: đồng 3=1×2 SXC/tấn SL Chi phí 9=1×2×Q08 SP 6=4×5×Q07 Xi măng PCB.40 9.589 1.556 14.920.484 5.250 1.821 9.560.250 5.230 1.892 9.895.160 Xi măng PCB.30 8.696 6.070 52.784.720 4.696 6.965 32.707.640 4.574 8.240 37.689.760 (Nguồn: phòng kế toán Cty CP vật liệu –xây dựng 720) GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO [...]... của các khoản mục chi phí và giá thành giữa thực tế các năm GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net 29 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Cty CP vật liệu - xây dựng 720 CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU - XÂY DỰNG 720 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY - Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU – XÂY DỰNG 720 - Tên tiếng Anh:...www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Cty CP vật liệu - xây dựng 720 2.1.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 2.1.5.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu (NVL) trực tiếp a/ Khái niệm Chi phí NVL trực tiếp là biểu hiện bằng tiền của những nguyên liệu chủ yếu tạo thành thực thể của sản phẩm và nguyên vật liệu có tác dụng phụ thuộc để cùng kết hợp với NVL chính để sản xuất ra sản phẩm. .. chi phí trong sản xuất như thế nào do giá thành đơn vị sản phẩm thay đổi và từ đó có thể biết được tiết kiệm chi phí trong sản xuất GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net 25 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Cty CP vật liệu - xây dựng 720 2.1.7.2 Các chỉ tiêu về chi phí a/Tổng chi phí sản xuất sản phẩm Chỉ tiêu tổng chi phí sản xuất. .. trình công nghệ sản xuất có kết quả sản xuất vừa tạo ra sản phẩm chính và sản phẩm phụ Giá trị sản phẩm phụ có thể tính theo giá ước tính, giá kế hoạch, giá nguyên vật liệu ban đầu … Tổng Chi phí Chi phí Chi phí Giá trị khoản Giá trị giá thành = SXDD + SXPS - XSDD - điều chỉnh thực tế SP đầu kỳ giảm giá thành trong kỳ cuối kỳ - ước tính SP phụ * Giá thành thực tế đơn vị của từng loại sản phẩm sẽ được tính. .. nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ và được hạch toán vào TK 632 Phần định phí sản xuất chung phân bổ vào chi phí chế biến được tính như sau: GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net 15 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Cty CP vật liệu - xây dựng 720 Định phí SXC Định phí SXC thực tế tính vào chi phí = chế biến × Mức sản xuất. .. phí và tính giá thành sản phẩm tại Cty CP vật liệu - xây dựng 720 2.1.6.2 Đánh giá và điều chỉnh các khoản giảm giá thành Các khoản giảm giá thành là những khoản chi phí phát sinh gắn liền với chi phí sản xuất nhưng không được tính vào giá thành hoặc những khoản chi phí phát sinh nhưng không tạo ra giá trị sản phẩm chính (chi phí thiệt hại sản xuất, chi phí sản phẩm hỏng …) Tùy thuộc tính chất trọng... www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Cty CP vật liệu - xây dựng 720 2.1.5.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công (NC) trực tiếp a/ Khái niệm Chi phí NC trực tiếp bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương tính vào chi phí sản xuất như KPCĐ, BHYT, BHXH của công nhân trực tiếp chế tạo ra sản phẩm Chi phí NC trực tiếp có thể liên quan trực tiếp từng đối tượng tập hợp chi phí hoặc... đó G: giá lao động trực tiếp sản xuất 1 sản phẩm Ghi chú: biến động chi phí nhân công trực tiếp không ảnh hưởng bởi số lượng sản phẩm sản xuất, nên chi phí nhân công kế hoạch xác định bằng số lượng sản phẩm sản xuất thực tế GVHD: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA http://www.kinhtehoc.net 27 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Cty CP vật liệu - xây dựng 720 -... phẩm tại Cty CP vật liệu - xây dựng 720 Tính khối lượng hoàn thành tương đương của sản phẩm dở dang cuối kỳ (theo phương pháp trung bình cộng) - Những chi phí sản xuất sử dụng toàn bộ ngay từ đầu quy trình sản xuất, tham gia vào sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang cuối kỳ cùng một mức độ được tính vào chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ theo công thức Chi phí Chi phí sản xuất sản xuất dở dang đầu... hợp chi phí sản xuất thực tế Để hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất thực tế cần thực hiện 2 bước sau: - Điều chỉnh chi phí đã tập hợp cho phù hợp với chi phí sản xuất thực tế - Tổng hợp chi phí thực tế theo từng đối tượng tính giá thành sản phẩm a/ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp Tiến hành kết chuyển hoặc phân bổ cho từng đối t ượng liên quan để tính giá thành theo chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng 720 thành phố cần thơ , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng 720 thành phố cần thơ , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng 720 thành phố cần thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay