Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty giầy thượng đình

106 120 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:04

1 Chuyên đề tốt nghiệp Lời nói đầu Một điểm khác kinh tế thị trường kinh tế tập trung bao cấp vấn đề xem xét giá trị, giá trị sử dụng mối quan hệ chúng Nền kinh tế tập trung sản xuất sản phẩm thiên giá trị sử dụng đáp ứng tiêu chuẩn kĩ thuật số lượng đề theo kế hoạch chuyển sang kinh tế thị trường hoạt động kinh tế vận động theo qui luật giá trị: sản phẩm muốn cạnh tranh hao phí lao động cá biệt thấp tốt Lý khiến việc hạ giá thành sản phẩm đề tài cần quan tâm tất doanh nghiệp Muốn giá thành hạ chi phí sản xuất phải giảm Trong quản trị doanh nghiệp, đòi hỏi phải đánh giá xác mặt hiệu năng, hiệu hoạt động kinh doanh Thông tin kế toán cung cấp làm sở cho việc định quản trị doanh nghiệp nên yêu cầu phải kịp thời, đầy đủ, xác Điều quán triệt hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp công nghiệp Thực tiễn biến đổi, đặt yêu cầu lý luận chế độ kế toán phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn thông lệ kế toán quốc tế Ngay thực tiễn, nguyên nhân khách quan chủ quan, việc áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp lúc đúng, đủ theo yêu cầu việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nhận thức tính cấp thiết tầm quan trọng đó, em mạnh dạn chọn đề tài: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Giầy Thượng Đình cho chuyên đề tốt nghiệp Kết cấu chuyên đề gồm ba phần chính: Chương I: Lý luận chung hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp công nghiệp Chương II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Giầy Thượng Đình Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Giầy Thượng Đình Để hoàn thành đề tài này, em nhận giúp đỡ tận tình thầy giáo TS Nguyễn Năng Phúc giúp đỡ, bảo cán Phòng Kế toán - Tài Công ty Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Mặc dù cố gắng nhiều song thời gian thực tập ngắn, trình độ hạn chế nên tránh khỏi sai sót, kính mong cảm thông đóng góp ý kiến thầy cô, bạn bè anh chị Phòng Kế toán Tài để chuyên đề hoàn thiện more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp Mục lục Trang Lời nói đầu Chương I : Lý luận chung hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp công nghiệp I Chi phí sản xuất Khái niệm Phân loại chi phí sản xuất 2.1 Căn vào nội dung kinh tế chi phí 2.2.Căn vào mục đích công dụng chi phí 2.3 Căn vào mối quan hệ chi phí sản xuất với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành 2.4 Căn vào phương pháp tập hợp chi phí sản xuất mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí II Giá thành sản phẩm Khái niệm Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Các loại giá thành sản phẩm 3.1 Theo thời điểm nguồn số liệu hình thành để tính giá thành 3.2 Theo phạm vi phát sinh chi phí III Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm IV Hạch toán chi phí sản xuất - tính giá thành sản phẩm với công tác quản trị doanh nghiệp V Đối tượng phương pháp hạnh toán chi phí sản xuất Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 1.1 Căn vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 1.2 Căn vào loại hình sản xuất 1.3 Căn vào đặc điểm tổ chức sản xuất 1.4 Căn vào yêu cầu trình độ quản lý doanh nghiệp Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 2.1 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo công việc 2.2 Phương pháp hạch toán theo trình sản xuất 2.3 Phương pháp liên hợp hạch toán chi phí sản xuất 2.4 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo định mức Trình tự hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm VI Đối tượng phương pháp tính giá thành sản phẩm Đối tượng tính giá thành sản phẩm more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 5 6 8 10 10 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 Chuyên đề tốt nghiệp Phương pháp tính giá thành sản phẩm 2.1 Phương pháp trực tiếp 2.2 Phương pháp tổng cộng chi phí 2.3 Phương pháp hệ số 2.4 Phương pháp tỷ lệ 2.5 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 2.6 Phương pháp liên hợp Phương án tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm số loại hình doanh nghiệp 3.1 Doanh nghiệp sản xuất giản đơn 3.2 Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng 3.3 Doanh nghiệp áp dụng hệ thống hạch toán định mức 3.4 Doanh nghiệp có quy trình công nghệ phức tạp, kiểu chế biến liên tục VII Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Hạch toán chi phí sản xuất chung Hạch toán chi phí trả trước Hạch toán chi phí phải trả Hạch toán thiệt hại sản xuất 6.1 Hạch toán thiệt hại sản phẩm hỏng 6.2 Hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất Hạch toán phân bổ chi phí sản xuất phụ 7.1 Phương pháp phân bổ giản đơn 7.2 Phương pháp phân bổ lẫn lần 7.3 Phương pháp đại số Tổng hợp chi phí sản xuất 8.1 Tổng hợp chi phí sản xuất 8.2 Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang VIII Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Hạch toán chi phí sản xuất chung Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang IX Chứng từ, sổ sách kế toán Chứng từ more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 17 18 18 18 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 24 25 27 28 29 29 30 31 32 33 34 34 35 35 37 37 38 38 38 39 39 Chuyên đề tốt nghiệp Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ kế toán tổng hợp Chương II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Giầy Thượng Đình I Một số nét khái quát Công ty Quá trình hình thành phát triển Công ty Đặc điểm quy trình công nghệ Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đặc điểm công tác tổ chức quản lý Tổ chức công tác kế toán 5.1 Tổ chức mặt nhân 5.2 Tổ chức hệ thống sổ sách hạch toán II Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất Công ty Giầy Thượng Đình Đặc điểm phân loại chi phí sản xuất Đối tượng phương pháp hạch toán chi phí sản xuất Hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng để hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành Hạch toán chi phí sản xuất Công ty Giầy Thượng Đình 4.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 4.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 4.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung 4.4 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê tính giá thành sản phẩm dở dang III Tính giá thành sản phẩm Công ty Giầy Thượng Đình Công tác quản lý giá thành Đối tượng phương pháp tính giá thành Chương III: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Giầy Thượng Đình I Nhận xét chung tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Giầy Thượng Đình Sự cần thiết phải hạch toán xác chi phí sản xuất tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm Nguyên tắc hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nhận xét chung tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Giầy Thượng Đình more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 40 40 42 42 42 43 44 47 50 50 52 54 54 55 55 57 57 62 67 73 75 75 75 77 77 77 78 79 Chuyên đề tốt nghiệp II Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Giầy Thượng Đình Kết luận 81 90 Chương I Lý luận chung hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp công nghiệp I Chi phí sản xuất Khái niệm Để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có đầy đủ yếu tố: lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động Sự tham gia yếu tố vào trình sản xuất (các yếu tố đầu vào) hình thành khoản chi phí tương ứng Giá trị sản phẩm, lao vụ, dịch vụ gồm phận C, V, m C: toàn giá trị tư liệu sản xuất tiêu hao trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm, lao vụ, dịch vụ, : khấu hao tài sản cố định, chi phí nguyên vật liệu Bộ phận gọi lao động khứ (lao động vật hoá) V: chi phí tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động tham gia vào trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm, lao vụ, dịch vụ Bộ phận gọi lao động sống m: giá trị lao động sống tạo trình sản xuất sản phẩm, lao vụ, dịch vụ góc độ doanh nghiệp, để sản xuất tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp phải bỏ phận chi phí C V Như vậy, chi phí sản xuất kinh doanh biểu tiền toàn khoản hao phí lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp chi để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ kinh doanh định (tháng, quý, năm ) Về chất chi phí sản xuất góc độ nghiên cứu sau: Đối với nhà kinh tế học: Chi phí sản xuất phí tổn phải chịu sản xuất sản phẩm kì more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp Đối với nhà quản lý tài chính, thuế, ngân hàng: Chi phí sản xuất khoản chi liên quan tới trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Chi phí sản xuất khoản phải bỏ để mua yếu tố cần thiết phục vụ trình sản xuất mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp giới hạn đầu tư không đổi Đối với nhà kế toán: Chi phí sản xuất khoản phải hy sinh hay trừ để đạt mục đích định, xem xét lượng tiền phải trả cho hoạt động doanh nghiệp việc tạo sản phẩm Theo quan điểm kế toán Pháp, chi phí sản xuất tất tiền mà doanh nghiệp bỏ để mua yếu tố trình sản xuất thời gian định, gồm: tiền mua vật tư, dịch vụ phục vụ trình sản xuất, thù lao cho người lao động khoản chi khác phát sinh trình sản xuất Khái niệm chi phí sản xuất hẹp khái niệm chi phí Chi phí tính cho tất yếu tố đầu vào kỳ kinh doanh gồm chi phí sản xuất chi phí sản xuất Mặt khác, chi phí khác với chi tiêu: tính chi phí kỳ hạch toán hao phí tài sản lao động có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ khoản chi kỳ hạch toán Ngược lại, chi tiêu giảm đơn loại tài sản, vật tư, tiền vốn doanh nghiệp, dùng vào mục đích Tổng số chi tiêu kỳ doanh nghiệp bao gồm chi tiêu cho trình cung cấp (chi mua vật tư, hàng hoá ), chi tiêu cho trình sản xuất kinh doanh (chi cho sản xuất sản phẩm, công tác quản lí ) chi tiêu cho trình tiêu thụ (chi phí vận chuyển, bốc dỡ, quảng cáo ) Chi tiêu sở phát sinh chi phí, chi tiêu chi phí Tổng chi phí kỳ doanh nghiệp bao gồm toàn giá trị tài sản hao phí tiêu dùng hết cho trình sản xuất kinh doanh tính vào kỳ Chi phí chi tiêu khác mặt lượng thời gian: Chi phí cấu thành từ khoản chi tiêu kỳ (thường phát huy tác dụng lần) Chi phí cấu thành từ khoản chi tiêu kỳ trước phân bổ chi phí kỳ Chi phí cấu thành từ khoản chi tiêu kỳ sau liên quan đến sản xuất kinh doanh kỳ (chi phí phải trả) Sự khác biệt chi tiêu chi phí doanh nghiệp đặc điểm, tính chất vận động phương thức dịch chuyển giá trị loại tài sản vào trình sản xuất yêu cầu kỹ thuật hạch toán chúng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp 2.Phân loại chi phí sản xuất Phân loại chi phí sản xuất việc xếp chi phí sản xuất vào loại, nhóm theo đặc điểm đặc trưng định Người ta thường sử dụng số tiêu thức sau: 2.1 Căn vào nội dung kinh tế chi phí Theo cách phân loại này, chi phí chia thành yếu tố khác mà yếu tố bao gồm chi phí có nội dung kinh tế, không phân biệt chi phí phát sinh đâu mục đích, công dụng chi phí Toàn chi phí chia thành yếu tố sau: Chi phí nguyên vật liệu gồm chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, cộng cụ, dụng cụ mà doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ (loại trừ giá trị dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi với nhiên liệu, động lực) Chi phí nhân công bao gồm toàn số tiền công phải trả, tiền trích bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ) mà doanh nghiệp phải chịu Chi phí khấu hao tài sản cố định gồm toàn số khấu hao tài sản cố định phải trích tất tài sản sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ Chi phí dịch vụ mua gồm toàn số tiền mà doanh nghiệp chi trả cho loại dịch vụ mua tiền điện, nước, bưu phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chi phí khác tiền khoản chi phí khác dùng vào sản xuất, bốn yếu tố Cách phân loại cho biết kết cấu, tỷ trọng yếu tố chi phí để phân tích đánh giá tình hình thực dự toán chi phí sản xuất Ngoài ra, giúp cho việc lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố Bảng thuyết minh báo cáo tài chính, cung cấp tài liệu tham khảo để lập dự toán chi phí sản xuất, kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch quỹ lương tính toán nhu cầu vốn lưu động cho kỳ sau đồng thời cung cấp tài liệu để tính toán thu nhập quốc dân 2.2 Căn vào mục đích công dụng chi phí Theo cách phân loại này, ý nghĩa phận chi phí giá thành sản phẩm khác xếp riêng theo ba khoản mục sau: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Phần bao gồm giá trị nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu tiêu hao trực tiếp cho trình sản xuất sản phẩm Chi phí nhân công trực tiếp: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp Chi phí nhân công trực tiếp gồm chi phí tiền công, phụ cấp khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ Chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung chi phí phát sinh phận sản xuất có chức phục vụ chung cho trình sản xuất sản phẩm Cách phân loại vào mục đích công dụng phục vụ tốt cho công tác quản lý chi phí sản xuất: cung cấp số liệu cho kế toán tính giá thành sản phẩm, phân tích tình hình thực kế hoạch giá thành, làm tài liệu tham khảo để lập định mức chi phí sản xuất lập kế hoạch giá thành sản phẩm cho kỳ sau đồng thời giúp cho việc xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Nhược điểm phương pháp khoản mục chi phí bao gồm chi phí có mục đích, công dụng mà không phân biệt chi phí có nội dung 2.3 Căn vào mối quan hệ chi phí sản xuất với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành Theo cách này, chi phí sản xuất phân thành loại: Chi phí khả biến (biến phí): Biến phí chi phí mà tổng số tỷ lệ so với khối lượng công việc hoàn thành thay đổi (khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành tăng tổng chi phí tăng ngược lại) tính cho đơn vị sản phẩm không đổi Chẳng hạn, như: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp Chi phí bất biến (định phí): Định phí chi phí không thay đổi tổng số so với khối lượng, công việc hoàn thành tính cho đơn vị sản phẩm, công việc hoàn thành lại thay đổi Chẳng hạn: chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí thuê mặt Trong chi phí sản xuất chung phần lớn định phí Cách phân loại có ý nghĩa lớn quản trị doanh nghiệp, giúp cho việc xem xét cách ứng xử loại chi phí, phân tích điểm hoà vốn, phục vụ việc định quản lý cần thiết để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu kinh doanh Mặt khác, giúp việc xác định kết báo cáo phận để định quản lý 2.4 Căn vào phương pháp tập hợp chi phí sản xuất mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất chia làm hai loại: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp Chi phí trực tiếp: Là chi phí sản xuất có quan hệ trực tiếp với việc sản xuất loại sản phẩm, công việc định Những chi phí kế toán vào chứng từ kế toán để ghi trực tiếp cho đối tượng chịu chi phí Chi phí gián tiếp: Là chi phí sản xuất có liên quan đến sản xuất nhiều loại sản phẩm, nhiều công việc Những chi phí kế toán phải tiến hành phân bổ cho đối tượng có liên quan theo tiêu chuẩn thích hợp Cách phân loại có ý nghĩa việc xác định phương pháp kế toán tập hợp phân bổ chi phí cho đối tượng cách đắn, hợp lý Ngoài cách phân loại trên, số cách khác : phân loại theo cách thức kết chuyển chi phí Pháp coi chi phí giá phí phải trả sử dụng đồ vật dịch vụ nhằm mục đích kiếm lời, chi phí khoản chi làm giảm vốn Công ty phải thực theo hy vọng số thu nhập mang lại làm tăng thêm vốn Quan niệm chia chi phí theo yếu tố: Chi phí nhân viên: gồm tiền lương, phụ cấp, thưởng Chi phí thuế khoản khác nộp ngân sách Chi phí dịch vụ mua Chi phí quảng cáo, quà tặng, vận chuyển, bưu điện, ngân hàng Chi phí quản lý thông thường Chi phí tài chính, vay phải trả, chiết khấu phải trả Chi phí đặc biệt Cũng theo khái niệm trên, hiểu chi phí số tiền bỏ để mua yếu tố cần thiết cho chế tạo sản phẩm chi phí gồm hai phận: Chi phí mua hàng, vật tư, loại dự trữ sản xuất Các phí tổn phát sinh trình sản xuất kinh doanh Mỹ quan niệm: Chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm tất chi phí nguồn sử dụng để mang lại doanh thu Phân loại chi phí sản xuất dựa vào hai : Căn vào mối quan hệ với khối lượng sản phẩm sản xuất gồm có chi phí bất biến chi phí khả biến Chi phí bất biến phần chi phí giữ nguyên tổng số tiền với khối lượng sản phẩm sản xuất Chi phí khả biến phần chi phí có xu hướng gia tăng theo gia tăng khối lượng sản phẩm sản xuất có xu hướng giảm so với giảm sút số lượng sản phẩm more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp 10 Căn vào mối quan hệ với báo cáo kết kinh doanh, chi phí sản xuất chia thành chi phí định mức chi phí lịch sử Chi phí định mức chi phí phải gánh chịu xác định trước Chi phí lịch sử chi phí thực tế phải gánh chịu Qua cách phân loại nước kế toán pháp khó xác định xác giá thành sản phẩm, mà phải xác định giá thành toàn Kế toán Mỹ Việt Nam phân loại rõ ràng hơn, thuận lợi cho việc xác định giá thành sản phẩm xác II Giá thành sản phẩm Khái niệm Trong sản xuất, chi phí sản xuất mặt thể hao phí Để đánh giá chất lượng kinh doanh tổ chức kinh tế, chi phí sản xuất phải xem xét mối quan hệ với mặt thứ hai mặt trình sản xuất kinh doanh kết sản xuất thu Quan hệ so sánh hình thành nên khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm biểu tiền toàn khoản hao phí lao động sống lao động vật hoá có liên quan đến việc sản xuất tiêu thụ khối lượng sản phẩm, dịch vụ định Giá thành sản phẩm phạm trù sản xuất hàng hoá Những chi phí đưa vào giá thành sản phẩm phải phản ánh giá trị thực tư liệu sản xuất tiêu dùng chi tiêu khác có liên quan đến việc bù đắp giản đơn hao phí lao động sống Mọi cách tính toán chủ quan, không phản ánh yếu tố giá trị giá thành dẫn đến việc phá vỡ quan hệ hàng hoá tiền tệ, không xác định hiệu kinh doanh không thực tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng Như vậy, chi tiết ta thấy: Về khách quan: Giá thành biểu tiền giá trị tư liệu sản xuất sức lao động kết tinh đơn vị sản phẩm Về chủ quan: Trên sở chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kỳ, nên giá thành sản phẩm phụ thuộc vào phương pháp hạch toán biện pháp đánh giá khác tư liệu sản xuất sức lao động Giá thành sản phẩm xác định cho loại sản phẩm cụ thể tính toán với số lượng sản phẩm hoàn thành, kết thúc toàn trình sản xuất (thành phẩm) hay hoàn thành một, số công đoạn sản xuất (bán thành phẩm) mà không tính cho sản phẩm nằm dây chuyền sản xuất more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp 92 BTC/1999 Bộ Tài Hạch toán khấu hao theo ché độ phù hợp với thực tế Kiến nghị 6: Về xây dựng hệ thống giá hạch toán nguyên vật liệu Khi nhận đơn đặt hàng, Công ty tổ chức thu mua nguyên vật liệu Nhưng tính giá nguyên vật liệu lại theo phương pháp bìng quân gia quyền Điều chưa thật hợp lý hai lý do: - Thứ nhất, xác định nguyên vật liệu thu mua trực tiếp cho đơn đặt hàng dùng phương pháp giá đích danh để tính giá nguyên vật liệu xuất sử dụng Như vậy, phản ánh xác giá nguyên vật liệu dùng cho đơn đặt hàng, từ làm sở cho việc tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm đơn đặt hàng - Thứ hai, phương pháp tính giá nguyên vật liệu bình gia quyền có nhược điểm chưa phản ánh biến động giá nguyên vật liệu thị trường, từ dẫn đến việc hạch toán chi phí sản xuất nhiều thiếu xác Theo em, Công ty nên xây dựng giá hạch toán nguyên vật liệu Phương pháp cho phép doanh nghiệp kết hợp chặt chẽ hạch toán chi tiết hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu công tác tính giá nguyên vật liệu nên công việc tính giá tiến hành nhanh chóng, không phụ thuộc vào số lượng danh điểm nguyên vật liệu, số lần nhập, xuất loại nhiều hay Phương pháp thích hợp với Công ty đội ngũ kế toán Công ty có trình độ tay nghề tương đối vững lượng danh điểm nguyên vật liệu lại nhiều Theo phương pháp này: Hệ số giá Tổng giá thực tế nguyên vật liệu (tồn đầu kỳ+ nhập kỳ) nguyên vật = liệu Đơn giá hạch toán (số lượng tôn đầu kỳ+ nhập kỳ) more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 93 Chuyên đề tốt nghiệp Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho = Hệ số giá Giá hạch toán nguyên vật nguyên vật liệu liệu xuất kho Kiến nghị7: Về phân bổ chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung Công ty phân thành loại: chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí nguyên vật liệu Các phận chi phí có công dụng vai rrò khác việc sản xuất đơn đặt hàng Công ty thực phân bổ theo tiêu thức chung số lượng sản phẩm mà đơn đặt hàng sản xuất tháng chưa thật hợp lý Mặt khác, tất nguyên vật liệu dùng chung cho đơn đặt hàng đưa vào chi phí sản xuất chung dẫn đến tình trạng khó theo dõi, phản ánh không xác khoản mục chi phí đơn đặt hàng Theo em, Công ty nên chuyển chi phí nguyên vật liệu dùng chung sang TK621 phân bổ cho đơn đặt hàng theo tiêu thức chi phí định mức, mà Công ty lập cho đơn đặt hàng Các khoản mục lại chi phí sản xuất chung phân bổ sau: - Đối với chi phí vật liệu phụ, phụ tùng thay liệu đơn đặt hàng phân bổ theo chi phí vật - Đối với chi phí nhân viên phân xưởng phân bổ theo số lượng sản phẩm sản xuất đơn đặt hàng tháng - Đối với chi phí khấu hao TSCĐ phân bổ theo công sản xuất - Đối với chi phí dịch vụ mua chi phí khác tiền chiếm tỷ trọng không lớn Công ty nên chọn tiêu thức phân bổ số lượng giầy đơn đặt hàng máy sản xuất đơn đặt hàng Kiến nghị 8: Về sổ sách kế toán Hiện nay, Công ty Giầy Thượng Đình sử dụng hình thức hạch toán tổng hợp Nhật ký chứng từ Hình thức phù hợp với qui mô hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tuy nhiên, hình thức phù hợp với kế toán thủ công Khi áp dụng phần mềm kế toán vào hạch toán có điểm bất cập định Chẳng hạn, nhìn vào Nhật ký chứng từ số trình bày phần thấy kết cấu nhiều cột, khổ giấy máy in Công ty more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 94 Chuyên đề tốt nghiệp khổ A4 nên chứng từ sổ sách phải làm nhiều tờ dán lại, dễ thất lạc Theo em, Công ty nên sử dụng hình thức Nhật ký chung hình thức Chứng từ ghi sổ thuận tiện cho công tác kế toán Kết luận Hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có vị trí quan trọng công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất Kết hoạt động sản xuất kinh doanh có cung cấp kịp thời hay không phụ thuộc vào việc cung cấp thông tin chi phí sản xuất tập hợp thông tin thông tin giá thành sản phẩm Nhờ vào thông tin phần hành kế toán mà lãnh đạo doanh nghiệp có để định đắn, hợp lý, xác Chẳng hạn, với doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng Công ty Giầy Thượng Đình thông tin chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giúp cho Ban chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng Cũng vai trò quan trọng chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đặt yêu cầu cho nhà quản lý kinh tế phải tìm cách thức quản lý chi phí giá thành hợp lý Hợp lý việc phải tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng uy tín và vị doanh nghiệp thị trường Qua thời gian thực tập Phòng kế toán tài Công ty Giầy Thượng Đình, với kiến thức ỏi cua rmình, em xin đóng góp số ý kiến với mong muốn hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Công ty Giầy Thượng Đình doanh nghiệp sản xuất lớn, có bước tiến vững thị trường nước Hy vọng Công ty tiếp nối phát huy thành tích đạt được, đóng góp vào nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá nước nhà Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Năng Phúc giúp đỡ Công ty Giầy Thượng Đình, đặc biệt cán Phòng kế toán- tài Công ty giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp 95 Danh mục tài liệu tham khảo [1] Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán, Đại học Kinh tế Quốc Dân, 1999 [2] Nguyễn Văn Công, Lí thuyết thực hành kế toán tài chính, NXB Tài chính, 2000 [3] Giáo trình Kế toán doanh nghiệp sản xuất, Đại học Tài kế toán, 1997 [4] Hệ thống kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính, NXB Tài chính, 1995 [5] Kế toán quản trị, Đại học kinh tế quốc dân, 1997 [6] Kế toán chi phí, NXB Thống kê, 1996 [7] Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán tài chính, NXB Tài chính, 1998 [8] Lí Thị Minh Châu, Nguyễn Trọng Nam, Lí thuyết thực hành kế toán Mĩ, Đại học kinh tế TP HCM, 1994 [9] Kế toán tổng hợp, phân tích lập báo cáo tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, 1995 [10] Tài liệu kế toán Anh, Pháp [11] Một số tài liệu tham khảo khác Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc nhận xét giáo viên hướng dẫn more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 96 Chuyên đề tốt nghiệp Đề tài: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp Công ty Giầy Thượng Đình Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Lai I Nhận xét đánh giá II Điểm số: Điểm chữ: Hà Nội, ngày tháng năm 2001 Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Năng Phúc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 97 Chuyên đề tốt nghiệp nhận xét Cơ quan thực tập Hà Nội, ngày tháng Kế toán trưởng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ năm 2001 98 Chuyên đề tốt nghiệp Biểu 6: Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội Tháng năm 2001 Đơn vị tính: đồng Ghi có TK Ghi nợ TK TK 622 TĐ 01 YB 05 YB 06 GSVC Mel 01 Mel 02 FT 11 FT 12 TK 627 TK 642 TK 334 TK 338 Tổng cộng Tổng cộng Lương 737853600 99182300 17485900 28754000 27816300 41843200 24711100 20473400 66804800 TK 334 Lương phụ Các khoản khác TK 338 Cộng có TK 334 64343900 2222700 533070 1321700 1324200 286100 1083400 379500 1521300 51655100 1156600 735377 770900 769800 282600 968500 473500 2320400 853852600 102561600 18754347 30864600 29910300 44411900 26763000 21326400 70646500 62040596 7452090 1362686 2242611 2173271 3226953 1944590 1468568 5133150 915893196 110013690 20117033 33017211 32083571 47638853 28757509 22794968 75778650 119057200 6210600 164336000 16281400 1011246800 86835900 4121800 11992200 67769100 129839600 193609600 3396000 1180247800 9401502 14067866 10936335 92446299 138791102 207677466 10936335 3396000 1276694099 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 99 Chuyên đề tốt nghiệp Biểu 7: bảNG phân bổ chi phí sản xuất chung Tháng 2/2001 Đơn vị tính: đồng Đơn hàng đặt TK6271 TK6272 TK6273 TK6274 K6277 TK6278 Cộng TK627 TĐ01 2780801 6506758 3162333 5818927 4013121 1605480 23887436 YB05 822248 1923921 935042 1720551 1186586 474710 7063058 YB06 6340163 15045528 7312239 13455097 9279372 3712300 55234699 GSVC 628234 1469965 714414 1314578 906632 362670 5396493 Mel01 3802643 8897613 4234307 7957066 5487629 2195400 32664658 Mel02 2358944 5519576 2682555 4936113 3404214 1361902 20263304 FT11 2763065 6254558 3039762 5593402 3857517 1543252 22961551 FT12 10778464 25219594 12257106 22554042 15554504 6222790 92586900 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 100 Chuyên đề tốt nghiệp Cộng 138791102 324748500 157830200 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 290420000 200289579 80128656 1192208037 101 Chuyên đề tốt nghiệp Biểu 8: Bảng tính phân bổ khấu hao tài sản cố định Tháng 2/2001 STT Chỉ tiêu Số khấu hao tháng trước Số khấu hao tăng tháng Số khấu hao giảm tháng Số khấu hao phải trích Trong đó: -Nhà cửa, vật kiến trúc -Thiết bị, động lực -Máy móc thiết bị -Phương tiện vận tải -Thiết bị quản lý Cộng -Ngân sách -Bổ sung Nơi sử dụng TK6274 Đơn vị tính: đồng TK642 Toàn doanh nghiệp Nguyên giá 44248210000 Mức khấu hao 352762830 290420000 62342830 44248210000 352762860 290420000 62342830 9746348100 7577478765 25748370700 1176012435 170340500 44248210000 12738148600 31510061400 45732745 38944755 205742500 41594530 20748300 352762830 95748185 257014645 45732745 38944755 205742500 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 41594530 20748300 103 Chuyên đề tốt nghiệp Biểu9: Bảng kê số (trích) Tập hợp chi phí sản xuất Tháng năm 2001 Đơn vị tính: đồng NKCT khác Có TK 152 153 214 334 338 621 622 627 Nợ NKCT số TK 154 621 5724275097 915893196 1192208307 5724275097 622 627 Cộng NKCT số 7832376600 5724275097 853852600 62040596 324748500 NKCT số 915893196 157830200 290420000 129389600 5401502 43491986 103718127 135741200 1198741215 111 2533078 2533078 152 4000100 4000100 Cộng 6049023597 157830200 290420000 983242200 67442098 5724275097 915893196 1198741485 43491986 103718127 135741200 15675819286 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 104 Chuyên đề tốt nghiệp Biểu 10: nhật ký chứng từ số 7(trích) Phần1: Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh Có TK Nợ TK 152 153 214 334 338 154 621 622 627 5724275097 915893196 1192208037 7832376600 5724275097 5724275097 622 627 621 Đơn vị tính: đồng NKCT khác Cộng NKCT NKCT NKCT số1 số2 số5 324748500 157830200 290420000 853852600 62040956 129389600 5401502 214 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 915893196 43491986 103718127 135741200 1198741215 105 Chuyên đề tốt nghiệp Cộng 6049023597 157830200 290420000 983242200 67442098 5724275097 915893196 1192208037 43491986 103718127 135741200 7838909508 Biểu 11: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành Tháng 2/2001 Ghi có Sản phẩm sản xuất TK Đầu sản Cộng Ghi kỳ xuất nợ TK TK621 TK622 TK627 Tổng chi phí sản xuất phát sinh Dở dang đầu kỳ 5724275097 915893196 1192207037 7832376330 2428736 TK154 TK155 Đơn vị tính: đồng Giá Dở dang thành cuối kỳ đơn vị 7831456281 TĐ01 9030 9030 260181278 110013690 23887436 394082404 YB05 2670 2670 2670 107902080 20117033 7063058 135082171 87288948 222371119 82285,06 YB06 20880 20880 168772064 33017211 55234699 257023974 257023974 13356,92 GSVC 2040 2040 73615193 32083571 5396493 111095257 111095257 54458,45 Mel01 6174 6174 128724988 47638853 32664658 209028499 209028499 33856,25 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 3348785 394082404 106 Chuyên đề tốt nghiệp Mel02 4325 8380 8380 93224836 28707590 20263304 142195730 42418156 164613886 FT1 4340 4340 146977439 22794968 22961551 192733958 192733958 44408,75 FT12 17500 17500 209676230 75779650 92586900 378062780 378062780 21603,6 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty giầy thượng đình , Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty giầy thượng đình , Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty giầy thượng đình , H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay