Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thế anh

95 130 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:02

Chuyên đề tốt nghiệp Mục lục Phần mở đầu Chương Lý luận chung công tác kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm 1.1.1 Vai trò tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm trình tái sản xuât sản phẩm xã hội nói chung hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng 1.1.2 Đặc điểm yêu cầu quản lý CPSX Zsp 1.2 Tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm 1.2.1 Nguyên tắc chung để tập hợp chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm 1.2.2 Nhiệm vụ kế toán nội dung tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất giá thành doanh nghiệp 1.3 Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm 10 1.3.1 Phân loại giá thành 10 1.3.2 Đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành 11 1.3.3 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 12 1.3.4 Các phương pháp tính giá thành 15 1.3.5 Sổ sách kế toán sử dụng .19 Chương Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Thế Anh 2.2 Đặc điểm tình hình chung công ty TNHH Thế Anh 21 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 21 2.2.2 Đặc điểm mạng lưới tổ chức sản xuất kinh doanh công ty TNHH Thế Anh 21 2.2.3 Tình hình lao động tổ chức máy công ty TNHH Thế Anh 23 2.2.4 Đặc điểm vốn kinh doanh .24 2.2.5 Tổ chức hạch toán, công tác kế toán máy kế toán .25 2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Thế Anh 31 2.2.1 Công tác quản lý chung sản phẩm sản xuất tính giá thành công ty TNHH Thế Anh 31 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp 2.2.2 Các thủ tục quản lý chế độ hạch toán kế toán ban đầu 31 2.2.3 Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo đối tượng 33 2.2.4 Công tác tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Thế Anh 44 2.3- Công tác phân tích kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .51 2.3.1 Thực trạng công tác phân tích 51 2.3.2 Căn vào tài liệu thực tế ta tiến hành phân tích 52 Chương III Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giáthành sản phẩm công ty TNHH Thế Anh 3.1 Nhận xét, đánh giá chung thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Thế Anh 54 3.1.1 Những ưu điểm 54 3.1.2 Những hạn chế cần hoàn thiện .56 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Thế Anh 59 3.2.1- Một số ý kiến đề xuất nhà nước : 3.2.2- Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Thế Anh: Kết luận .69 Tài liệu tham khảo 70 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp Lời nói đầu Ngày nay, doanh nghiệp có nhiều hội thuận lợi để hội nhập với kinh tế giới đồng thời phải đương đầu với khó khăn kinh tế thị trường mang lại mà khó khăn lớn có lẽ cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp nước mà doanh nghiệp nước Để tồn phát triển, nhiệm vụ doanh nghiệp phải không ngừng cố gắng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giảm giá thành sản phẩm Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hai tiêu vô quan trọng, nhà quản lý đặc biệt quan tâm không lập để đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sau chu kỳ kinh doanh Chính vậy, tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm có ý nghĩa vô to lớn ; đồng thời khâu quan trọng toàn công tác kế toán thực chất hạch toán trình sản xuất hạch toán chi phí sản xuất giá thành Mặt khác , góc độ người sử dụng thông tin chi phí giá thành giúp cho nhà quản lý lãnh đạo doanh nghiệp phân tích đánh giá tình hình sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn có hiệu hay không, tình hình thực kế hoạch giá thành từ đó, đề biện pháp hữu hiệu hạ thấp chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm qui định phù hợp cho phát triển sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thế Anh doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm lớn số lượng vô đa dạng qui cách, chủng loại, mẫu mã vậy, doanh nghiệp sản xuất khác, việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm vấn đề phức tạp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp Nhận thức điều đó, thời gian thực tập công ty , sau tìm hiểu thực tế tổ chức công tác kế toán, đặc biệt kế toán tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm em định lựa chọn đề tài: Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Thế Anh để sâu nghiên cứu Với mục đích vận dụng lý luận hạch toán kế toán vào nhu cầu thực tiễn công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Thế Anh, từ phân tích điểm tồn tại, đóng góp số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán đơn vị Kết cấu đề tài phần mở đầu kết luận , nội dung thể chương sau : Chương I: Lý luận chung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Thế Anh Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Thế Anh Trong trình nghiên cứu , cố gắng giúp đỡ nhiệt tình cán phòng kế toán - tài vụ công ty, đặc biệt hướng dẫn tận tình thầy giáo TS Trần Văn Dung thầy cô giáo tổ kế toán, thời gian trình độ kiến thức thân có hạn, bước đầu tiếp cận với thực tế nên chắn có nhiều thiếu sót hạn chế Em mong muốn xin chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp bổ sung nhằm hoàn thiện đề tài nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo hướng dẫn, thầy cô tổ kế toán cán phòng kế toán - tài vụ công ty TNHH Thế Anh giúp em hoàn thành khoá luận more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp Hà nội, ngày 25 tháng 05 năm 2005 Sinh viên Đặng Thị Phương Hồng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp Chương I Lý luận chung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.1.Vai trò tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trình tái sản xuất sản phẩm xã hội nói chung hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng Sự phát sinh phát triển xã hội loài người gắn liền với trình sản xuất Nền sản xuất xã hội phương thức sản xuất gắn liền với vận động tiêu hao yếu tố tạo nên trình sản xuất: tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động Vì hình thành phí sản xuất để tạo giá trị sản phẩm sản xuất tất yếu khách quan không phụ thuộc vào chủ quan người sản xuất Có thể nói Chi phí sản xuất toàn lao động sống lao động vật hoá cần thiết mà doanh nghiệp trình sản xuất thời kỳ định biểu tiền Chúng ta biết rằng, kết trình sản xuất tạo sản phẩm Sản phẩm làm kết tinh khoản hao phí vật chất, định lượng hao phí vật chất để tạo nên sản phẩm yêu cầu cần thiết, quan trọng để đánh giá chất lượng hiệu sản xuất kinh doanh Vậy chi phí sản xuất tính cho khối lượng đơn vị sản phẩm lao vụ, dịch vụ công việc doanh nghiệp sản xuất hoàn thành giá thành sản phẩm Giá thành có hai chức là: chức bù đắp lập giá more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp Nói tóm lại Giá thành sản phẩm đại lượng xác định, biểu mối liên hệ tương quan hai đại lượng: chi phí sản xuất bỏ kết sản xuất đạt Tuy nhiên, cần phải lưu ý có chi phí sản xuất phát sinh xác định giá thành mà cần phải thấy giá thành chi phí kết tinh kết sản xuất xác định theo tiêu chuẩn định 1.1.2 Đặc điểm yêu cầu quản lý công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Quản lý chi phí sản xuất giá thành nội dung quan trọng hàng đầu doanh nghiệp sản xuất Nếu kế toán chi phí sản xuất cung cấp đầy đủ thông tin yếu tố trình sản xuất nhằm nêu rõ chi phí chi cho việc gì, hết từ giúp doanh nghiệp biết tỉ trọng loại chi phí, giám đốc dự toán chi phí làm sở lập dự toán cho kỳ sau giúp nhà nước quản lý doanh nghiệp ban hành sách, chế độ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kế toán tính giá thành sản phẩm lại phản ánh xác hiệu chi phí bỏ vào sản xuất Chỉ tiêu giá thành thước đo mức hao phí sản xuất tiêu thụ sản phẩm, để xác định hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, từ lựa chọn định khối lượng sản phẩm sản xuất nhằm đạt lợi nhuận tối đa Giá thành công cụ quan trọng doanh nghiệp để kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu biện pháp tổ chức kỹ thuật Thông qua tình hình thực giá thành, nhà lãnh đạo quản lý có thông tin tình hình sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn, tình hình sản xuất chi phí bỏ vào sản xuất, tác động hiệu thực biện pháp kỹ thuật đến sản xuất, phát tìm nguyên nhân dẫn đến phát sinh chi phí không hợp lý để có biện pháp loại trừ Giá thành quan trọng để doanh nghiệp xây dựng sách giá loại sản phẩm more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp Có thể nói rằng, muốn hạ giá thành phải quản lý tốt giá thành phải gắn quản lý giá thành với quản lý chi phí sản xuất cấu thành giá thành chi phí sản xuất giá thành có quan hệ mật thiết với nhau, chi phí sản xuất tăng giá thành tăng ngược lại thể qua công thức sau: Giá thành = Chi phí sản xuất + Chi phí sản xuất - Chi phí sản xuất Sản phẩm dở dang đầu kỳ phát sinh kỳ dở dang cuối kỳ Để tìm nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng làm tăng, giảm giá thành, đòi hỏi giá thành sản phẩm phải phản ánh xác, trung thực, khách quan, rõ ràng thông qua khoản mục chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm để từ nhà quản lý dễ dàng phát loại trừ chi phí bất hợp lý, lãng phí (đặc biệt chi phí chủ yếu ) khai thác khả tiềm tàng quản lý Mặt khác cần quản lý chặt chẽ định mức tiêu hao đơn giá chi phí Bên cạnh đó, cần phải xác định nội dung, phạm vi chi phí cấu thành, thu nhập thông tin theo địa điểm phát sinh nơi gánh chịu chi phí Bởi lẽ thông tin chi phí theo khoản mục xác định chi phí lãng phí song không giúp cho biết cần tiết kiệm phận nào, địa điểm cụ thể nữa, thông tin chi phí theo địa điểm phát sinh sở khuyến khích vật chất thúc đẩy sản xuất phát triển Định kỳ doanh nghiệp cần tiến hành phân tích tiêu giá thành phận chi phí cấu thành để tìm nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng để từ đề biện pháp tác động thích hợp Tóm lại, tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, đảm bảo xác định nội dung, phạm vi chi phí cấu thành giá thành sản phẩm, lượng giá trị yếu tố chi phí chuyển dịch vào sản phẩm ( công việc, lao vụ ) hoàn thành có ý nghĩa vô quan trọng yêu cầu cấp bách kinh tế thị trường 1.2 Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp 1.2.1 Nguyên tắc chung để tập hợp chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm Theo chế độ kế toán hành, để đảm bảo hạch toán đầy đủ, xác chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm, kế toán cần quán triệt nguyên tắc sau: Xác định giá thành sản phẩm dịch vụ : * Giá thành sản phẩm dịch vụ gồm: - Chi phí vật tư trực tiếp : chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp tạo sản phẩm dịch vụ - Chi phí nhân công trực tiếp : gồm tiền lương, tiền công, khoản trích nộp BHXH, BHYT công nhân trực tiếp sản xuất tạo sản phẩm dịch vụ theo qui định nhà nước - Chi phí sản xuất chung: chi phí sử dụng hoạt động sản xuất chế biến phân xưởng ( phận kinh doanh ) trực tiếp tạo sản phẩm vào dịch vụ chi phí vật liệu, công cụ lao động nhỏ, khấu hao tài sản cố định thuộc phân xưởng ( phận kinh doanh ), tiền lương, khoản trích theo lương BHXH, BHYT nhân viên phân xưởng theo qui định ( phận kinh doanh ), chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác tiền phát sinh phân xưởng * Giá thành toàn sản phẩm dịch vụ tiêu thụ gồm: - Giá thành sản xuất sản phẩm dịch vụ tiêu thụ - Chi phí bán hàng: toàn chi phí liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ bao gồm chi phí bảo hành sản phẩm - Chi phí quản lý doanh nghiệp: chi phí chi cho máy quản lý điều hành doanh nghiệp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh toàn doanh nghiệp 1.2.2 Nhiệm vụ kế toán nội dung tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất giá thành doanh nghiệp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp Để phục vụ tốt công tác quản lý, kế toán cần thực tốt nhiệm vụ sau : - Căn vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, qui trình sản xuất để xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩm - Tổ chức tập hợp, kết chuyển phân bổ chi phí sản xuất theo đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất phương pháp thích hợp để cung cấp thông tin cho việc tính giá thành theo khoản mục chi phí xác định sản phẩm dở dang cuối kỳ - Vận dụng phương pháp thích hợp để tính giá thành nhằm phản ánh xác giá thành sản phẩm sản xuất phục vụ cho việc định giá bán sản phẩm hàng hoá mà doanh nghiệp tạo thời kỳ - Lập báo cáo giá thành sản phẩm chi phí, tham gia phân tích tình hình thực kế hoạch giá thành, đề xuất biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm * Đối tượng kế toán tập hợp CPSX : Tổ chức kế toán trình sản xuất gồm có hai giai đoạn có quan hệ mật thiết : giai đoạn hạch toán chi tiết chi phí sản xuất giai đoạn tính giá thành sản phẩm theo đơn vị tính giá thành qui định Có thể nói, việc phân chia khác giới hạn tập hợp chi phí hạch toán chi phí sản xuất (đối tượng tập hợp chi phí) sản phẩm hoàn thành cần tính giá thành đơn vị ( đối tượng tính giá thành ) Tại đây, xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất xác định phạm vi giới hạn để tập hợp chi phí nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi phí tính giá thành sản phẩm Thực chất : - Nơi phát sinh chi phí : phân xưởng, đội trại sản xuất, phận chức - Nơi gánh chịu chi phí : sản phẩm, công việc, lao vụ doanh nghiệp sản xuất, đơn đặt hàng, công trình, hạng mục công trình Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tiền đề, điều kiện để tính giá thành theo đối tượng tính giá thành doanh nghiệp more information and additional documents 10 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp Cộng số PS có Số dư cuối kỳ Nợ Có 145.793.613 bảng tính phân bổ khấu hao tscđ Quý IV năm 2004 Chỉ tiêu Toàn DN Nguyên giá Nhà xưởng SXKD 645.491.160 Máy móc thiết bị 562.951.560 Thiết bị truyền dẫn, ô tô 293.930.440 Phương tiện phục vụ 434.100.300 Q.lý Nơi sử dụng Khấu hao 32 274 558 28.147.578 14.696.522 21.705.015 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 81 PX I 17.652.491 11.965.700 6.732.436 9.768.157 PX II 10.326.525 14.316.521 295 145 11.032.109 PX XN phụ trợ 4.295542 1.865.357 668.941 904.749 Chuyên đề tốt nghiệp Cộng 96.823.673 46.118.784 42.970.300 7.734.589 sổ Tài khoản 627- Chi phí sản xuất chung Năm 2004 Số dư đầu năm Nợ Có more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Đơn vị tính: Đồng 82 Chuyên đề tốt nghiệp Ghi có tài khoản đối ứng, nợ tài khoản Quý I Quý II Quý III Quý IV TK 153 TK 152 TK 334 TK 338 TK 214 TK 111 TK 331 9.800.000 6.914.354 51.391.907 10.124.603 96.823.673 23.012.732 29.024.263 Cộng số PS nợ Cộng số PS có Số dư cuối kỳ Nợ Có 227.091.532 227.091.532 sổ more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 83 Chuyên đề tốt nghiệp Tài khoản 154- Chi phí sản xuất,KD dở dang Năm 2004 Số dư đầu năm Nợ Có Ghi có tài khoản đối ứng, nợ tài khoản Đơn vị tính: Đồng Quý I Quý II Quý III Quý IV TK 621 TK 622 TK 627 TK 627 TK627 TK111 280.439.973 145.973.613 78.230.864 96.823.673 29.024.263 23.012.732 Cộng số PS nợ Cộng số PS có Số dư cuối kỳ Nợ Có 653.325.118 653.325.118 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 84 Chuyên đề tốt nghiệp bảng kê số 4- Bảng kê chi phí sản xuất (trích) Quý IV năm 2004 Đơn vị tính: đồng TK có TK nợ TK 154 PX I PX II PX III TK 621 PX I TK 622 PX I TK 627 111 152 153 331 214 334 338 280.439.973 23.012.732 6.914.354 Cộng 280.439.973 9.800.00 29.024.26 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 85 96.823.673 131.614.20 14.179.40 145.793.613 51.391.907 10.124.60 227.091532 Chuyên đề tốt nghiệp Cộng 23.012.732 287.354.327 9.800.00 29.024.26 96.823.673 183.006.11 24.304.00 653.325.118 bảng kê số 4- Bảng kê chi phí sản xuất (trích) Quý IV năm 2004 TK có TK nợ TK 154 PX I PX III TK 621 PX I 621 622 627 280.439.973 145.973.613 227.091.532 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 86 NKCT khác NKCT NKCT NKCT Cộng 653.325.118 Chuyên đề tốt nghiệp TK 622 PX I TK 627 Cộng 653.325.118 bảng tính giá thành sản phẩm Quý IV năm 2004 Loại hình : SX Mã hàng : 028 Sản lượng Hệ số Sản lượng quy đổi Chi phí NVLTT 10.300 0,53 5.459 30.534.860 Khoản mục chi phí Chi phí Chi phí bao Chi phí NVL phụ bì NCTT 4.016.586 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 92.255.399 87 Chi phí SXC 143.699.161 Giá thành SX Tổng giá Giá thành SX thành bình quân 270.506.006 26.262,72 Chuyên đề tốt nghiệp bảng tính giá thành sản phẩm Quý IV năm 2004 Loại hình : SX Mã hàng :3520 Sản lượng Hệ số Sản lượng quy đổi Chi phí NVL Khoản mục chi phí Chi phí Chi phí Chi phí NVL phụ bao bì NCTT 3.200 0,99 3168 231.354.969 13.285.686 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 1.247.872 88 53.538.214 Chi phí SXC 83.392.371 Giá thành CX Tỏng giá Giá thành SX thành bình quân 382.819.112 28.092,08 Chuyên đề tốt nghiệp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 89 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức máy quản lý ỏ công ty TNHH Thế Anh Giám đốc PGĐĐH kỹ thuật Phòn g kỹ thuật Phòn g KCS PGĐĐH sản xuất Văn phòng CH dịch vụ Phòn g kế hoạch Phòn g thị trườn g Phòn g kho XN phụ trợ XN I more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ XN II XN III 90 PGĐĐH nội Phòn g kế toán TTT M GTSF CH thời trang XNDV đời sống Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Thế Anh Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán,Kế toán tiền lương khoản BHXH Kế toán NVL.Kế toán TSCĐ nguồn vốn Kế toánthành phẩm tiêu thụ thành phẩm, kế toán công nợ Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành Nhân viên hạch toán xí nghiệp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Thủ quỹ Chuyên đề tốt nghiệp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề tốt nghiệp sổ chi tiết vật liệu dụng cụ doanh nghiệp Tờ số: Mở sổ ngày:10 Tháng 10 Năm 2004 Tên vật liệu(Dụng cụ,sản phẩm hàng hóa): SP3520 - Nguyên vật liệu Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Quy cách phẩm chất: Mã số: 3520 Chứng từ diễn giải Số NK 10 XK 08 NK 11 XK 09 NK12 XK 13 Ngày 11/16/04 11/18/04 11/18/04 11/20/04 11/25/04 11/30/04 Nhập nẹp Xuất nẹp vào SX Nhập mếch áo Xuất mếch áo SX Nhập mua mác Xuất mác SX TK đối ứng 111 621 111 621 331 621 Nhập Xuất Tồn Đơn giá 12,000.00 12,000.00 32,784.00 32,784.00 33,453.66 33,453.66 Lợng 200 240 200 Lợng 200 230 100 16,958,892 Cộng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Tiền 2,400,000 7,868,160 6,690,732 Tiền 2,400,000 7,540,320 3,345,366 13,285,686 Lợng 10 100 Tiền 327,840 3,345,366 3,673,206 Chuyên đề tốt nghiệp sổ chi tiết vật liệu dụng cụ doanh nghiệp Tờ số: Mở sổ ngày:10 Tháng 10 Năm 2004 Tên vật liệu(Dụng cụ,sản phẩm hàng hóa): SP3520 - Nguyên vật liệu Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Quy cách phẩm chất: Mã số: 3520 Chứng từ diễn giải Số NK 07 XK 04 XK 05 NK 08 XK 06 NK 09 XK 07 NK 10 XK 08 XK 09 XK 10 XK 11 Ngày 10/12/04 Nhập vải mua 10/3/04 Xuất vải vào SX 10/10/04 Xuất vải vào SX 10/15/04 Nhập vải bo 10/16/04 Xuất vải bo vào SX 11/1/04 Nhập mua cổ 11/15/04 Xuất cổ vào SX 11/16/04 Nhập chun 11/18/04 Xuất vải vào SX 11/20/04 Xuất chun vào SX 11/30/04 Xuất chun vào SX 11/30/04 Xuất chun vào SX TK đối ứng 111 621 621 111 621 111 621 111 621 621 621 621 Nhập Xuất Tồn Đơn giá 88,000.00 88,000.00 88,000.00 110,000.00 110,000.00 15,000.00 15,000.00 34,489.89 88,000.00 34,489.89 34,489.89 34,489.89 Lợng 1,500 Tiền 132,000,000 55,000,000 48,000,000 17,244,945 - 500 3,200 500 252,244,945 Cộng Lợng 500 500 500 3,200 341 100 100 100 Tiền Lợng 44,000,000 44,000,000 55,000,000 48,000,000 30,008,000 3,448,989 3,448,989 3,448,989 231,354,967 1,000 500 159 200 13,992,000 6,897,978 20,889,978 - more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Tiền - Chuyên đề tốt nghiệp sổ chi tiết vật liệu dụng cụ doanh nghiệp Mở sổ ngày:22 Tháng10Năm2004 Tên vật liệu(Dụng cụ,sản phẩm hàng hóa): Hàng gia công Quy cách phẩm chất:Nguyên vật liệu phụ trực tiếp TK Chứng từ Nhập Đơn giá đối diễn giải Số Ngày Lợng Tiền Lợng ứng NK 12 NK 13 XK 13 XK 14 XK 14 XK 15 11/25/04 Nhập nẹp 11/26/04 Nhập mếch 11/30/04 Xuất nẹp vào sx 11/30/04 Nhập mác 12/10/04 Xuất mếch vào sx 11/1/04 Xuất mác vào sx Công 331 111 621 111 621 621 12,000 19,669 12,000 60,662 19,669 60,662 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 400 6,000 Tờ số: Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số: SP 028 Xuất Tồn Tiền Lợng Tiền 4,800,000 118,011,960 400 2,000 4,800,000 - 121,324,000 1000 100 244,135,960 19,668,660 6,066,200 30,534,860 5000 1900 98,343,300 115,257,800 213,601,100
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thế anh , Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thế anh , Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thế anh , - Vận dụng phương pháp thích hợp để tính giá thành nhằm phản ánh chính xác giá thành sản phẩm sản xuất ra phục vụ cho việc định giá bán của sản phẩm hàng hoá mà doanh nghiệp tạo ra trong một thời kỳ., - Giá thành sản xuất theo biến phí : chỉ bao gồm các biến phí sản xuất, kể cả biến phí trực tiếp và biến phí gián tiếp. Còn định phí được tính ngay vào báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như các chi phí thời kỳ trong niên độ., với i = 1,n : Số loại sản phẩm., Toàn bộ những vấn đề đã trình bày trên đây chỉ là lý luận chung theo chế độ qui định. Trong thực tế, do đặc điểm riêng của mỗi ngành sản xuất, mỗi doanh nghiệp mà có những nét đặc trưng riêng nên việc vận dụng lý luận vào thực tiễn cũng có những nét khác , Tài liệu tham khảo, Tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty TNHH Thế Anh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay