CAR CULTURE_American studies_Power Point

6 189 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 15:59

Đây là tài liệu phục vụ cho môn học American Studies.Dành cho các bạn chuyên Anh, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh..vì mình không sử dụng tiếng Việt trong tài liệu này. Hình ảnh đẹp, sinh động.> Thích hợp cho các bạn có nhu cầu thuyết trình môn này.Vì bài mình làm sẵn cho thuyết trình nên hình ảnh là chính, nội dung các bạn tự tìm thêm để hiểu rõ hơn nhé. CAR CULTURE Load up the car Head out on the open road Car show The sense of freedom The spirit of adventure Mobility and Diversity Behavior and Attitudes The Northeast Life is fast-paced The South Life is lower - paced The Climate
- Xem thêm -

Xem thêm: CAR CULTURE_American studies_Power Point, CAR CULTURE_American studies_Power Point, CAR CULTURE_American studies_Power Point

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay