SLIDE tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH . Phân tích và chứng minh luận điểm của hồ chí minh vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người

18 288 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 14:46

Giảng viên: Ngô Thị Minh Nguyệt CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BUỔI THUYẾT TRÌNH HÔM NAY NHÓM ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG MINH LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH “VÌ LỢI ÍCH 10 NĂM THÌ PHẢI TRỒNG CÂY, VÌ LỢI ÍCH 100 NĂM THÌ PHẢI TRỒNG NGƯỜI” Nội Dung Thuyết Trình I Giới thiệu chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn câu nói II Giải thích, chứng minh, phân tích câu nói Bác III Khẳng định lại tính đắn ý nghĩa câu nói Bài học cho thân xã hội I Giới thiệu chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn câu nói • Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-2/9/1969) • Bác sinh gia đình nhà Nho huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An • Hồ Chí Minh nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam • Bác người viết đọc “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945 quảng trường Ba Đình, Hà Nội • chủ tịch nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa • Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh tâm niệm: “ Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” II Giải thích, chứng minh, phân tích câu nói Bác “ 1.Giải thích “Trồng cây” hành động thường xuyên, liên tục người nhằm làm cối sinh trưởng phát triển bình thường “Trồng người” theo nghĩa rộng hoạt động giáo dục đa dạng, diễn nhiều lĩnh vực, bình diện khác hoạt động trọng trình quan tâm hàng đầu Từ hình ảnh trồng mà đề cao vai trò người khẳng định nhấn mạnh cần thiết coi trọng người phát huy tiềm vốn có họ Thứ hai, làm người phải có đạo đức văn hóa Đầu tiên phải có tư tưởng chủ nghĩa Con Người Thứ tư, người phải biết làm chủ Thứ ba, người phải có tác phong xã hội chủ nghĩa 2 Phân tích 2.1 Chiến lược trồng người - Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu bật ý nghĩa vô quan trọng to lớn chiến lược xây dựng người - Xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ thầy thầy, cán cấp, nhà trường nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ - Người chăm lo đến việc nâng cao dân trí, chống giặc dốt, xoá nạn mù chữ, phát triển giáo dục - Những người có phẩm chất đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; phải nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân sức rèn luyện đạo đức cách mạng 2.2 Vai trò chiến lược trồng người - Con người có ý nghĩa chiến lược nghiệp cách mạng Việt Nam - Con người thời đại phải có học thức, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học kỹ thuật - Để trồng người, xây dựng người vừa có cá tính vừa phát triển mặt phải có nhiều biện pháp - Đức tài thống nhau, đức gốc, tảng phát triển, Học để làm người Hồ Chí Minh coi trọng việc nâng cao dân trí cho toàn dân tộc 2.3 Vai trò người - Con người mục tiêu giải phóng nghiệp cách mạng - Con người động lực cách mạng => “Trong nhân tố tạo nên sức mạnh tổng hợp để đưa đất nước tiến lên, người nhân tố quan trọng bậc nhất, nhân tố định” 3 Chứng minh 3.1 Hoạt động thực tiễn Bác kết hoạt động • • Bác gương tự học nhà giáo dục lớn lịch sử Việt Nam Bác luôn người đầu làm gương sáng mặt từ tinh thần tự học đến việc rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt giúp người dân hệ sau kính phục học tập làm theo gương Bác * Kết tư tưởng Bác • • • • Nền giáo dục- đào tạo Việt Nam ngày phát triển mạnh, đạt nhiều thành tựu Chất lượng giáo dục tăng lên rõ rệt Chất lượng lao động ngày cải thiện Xã hội ngày cải thiện theo hướng tích cực công tác phát trừ thói hư, tật xấu nói không với tệ nạn xã hội • Học tập làm theo gương đạo đức, phẩm chất chủ tịch Hồ Chí Minh nên hệ người dân học sinh, sinh viên có lòng nhân yêu thương lẫn 3.2 Liên hệ thực tế • Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau nghiệp trồng người toàn Đảng • Đã xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học • Đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục phát triển số lượng chất lượng, với cấu ngày hợp lý • Cả nước hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000; phổ cập giáo dục trung học sở vào năm 2010 3.3 Những mặt tiêu cực tích cực 3.3.1 Tích cực Trồng lợi ích kinh tế mà có lợi ích mặt xã hội, có tác dụng lớn tới vấn đề giáo dục * đào tạo người Thực lời dạy Bác, dải đất Việt Nam trải thêm màu xanh ngút ngàn lá;, phủ xanh * nhiều vùng đất trống, đồi núi trọc * Ngành giáo dục có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục nâng cao, nhiều hệ niên cống hiến cho công thống xây dựng đất nước * Nhân dân có sống ấm no, hạnh phúc 3.3.2 Tiêu cực Công tác quản lý giáo dục nước ta chưa phát huy quyền chủ động, linh hoạt cấp Giáo dục nước ta chủ yếu tập trung vào truyền đạt kiến thức cho học sinh mà chưa làm cho học sinh biết cách học, cách làm người, phê phán sáng tạo, chấp nhận mạo hiểm, không ngại gian khổ hy sinh để có thành công sống Hệ thống pháp luật môi trường hạn chế Đất trồng rừng phức tạp, nhỏ lẻ, kinhphí đền bù lớn 3.4 Biện pháp pháp khắc phục hạn chế Chú ý đến giáo dục nhân cách phương pháp tự Thực tốt sách công bằng, học, phát huy khả tư sáng tạo cho học dân chủ giáo dục sinh, sinh viên Biện pháp Nhà nước phải cụ thể hóa Tập trung nghiên cứu đưa triết lý giáo dục cho phù hợp với yêu cầu thời đại sách “ trồng rừng” Làm theo lời dạy Bác để có tương lai tốt đẹp Kết luận • Vấn đề giáo dục luôn vấn đề then chốt, quốc sách hàng đầu quốc gia thời đại • Lời dạy Bác đuốc soi sáng cho việc “trồng người” đặc biệt trình hội nhập phát triển • Với tinh thần tố chất người Việt Nam, nghiệp chắn thành công Ngay từ bây giờ, tiếp tục phát triển, thực hiệu việc “ trồng – trồng người” mà Bác – vị cha già kính yêu dân tộc – để lại cho Nhóm xin chân thành cảm ơn cô bạn lắng nghe [...] .. . mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000; phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2 010 3.3 Những mặt tiêu cực và tích cực 3.3 .1 Tích cực Trồng cây không chỉ có lợi ích kinh tế mà còn có lợi ích về mặt xã hội, có tác dụng lớn tới vấn đề giáo dục * và đào tạo con người Thực hiện lời dạy của Bác, trên dải đất Việt Nam đã trải thêm màu xanh ngút ngàn cây lá;, phủ xanh * nhiều vùng .. . 3 Chứng minh 3.1 Hoạt động thực tiễn của Bác và kết quả của hoạt động • • Bác là một tấm gương tự học và là nhà giáo dục lớn trong lịch sử Việt Nam Bác luôn luôn là người đi đầu làm một tấm gương sáng về mọi mặt từ tinh thần tự học đến việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức tốt giúp người dân cũng như các thế hệ sau này kính phục học tập và làm theo tấm gương Bác * Kết quả tư tưởng của Bác .. . nhau 3.2 Liên hệ thực tế • Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau chính là sự nghiệp trồng người của toàn Đảng • Đã xây dựng được hệ thống giáo dục và đào tạo tư ng đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học • Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và chất lượng, với cơ cấu ngày càng hợp lý • Cả nước đã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000 ;.. . thời đại chính sách “ trồng rừng” Làm theo lời dạy của Bác để có một tư ng lai tốt đẹp hơn Kết luận • Vấn đề giáo dục luôn luôn là vấn đề then chốt, là quốc sách hàng đầu của mỗi quốc gia ở mọi thời đại • Lời dạy của Bác sẽ mãi là ngọn đuốc soi sáng cho mỗi chúng ta trong việc trồng người đặc biệt là trong quá trình hội nhập và phát triển • Với tinh thần và tố chất của con người Việt Nam, sự nghiệp .. . đào tạo của Việt Nam ngày càng phát triển mạnh, đạt được rất nhiều thành tựu Chất lượng giáo dục tăng lên rõ rệt Chất lượng của lao động ngày càng được cải thiện Xã hội ngày càng được cải thiện theo hướng tích cực về công tác phát hiện bài trừ những thói hư, tật xấu và nói không với các tệ nạn xã hội • Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phẩm chất của chủ tịch Hồ Chí Minh nên các thế hệ người dân .. . chế Đất trồng rừng hiện quá phức tạp, nhỏ lẻ, kinhphí đền bù lớn 3.4 Biện pháp pháp khắc phục những hạn chế Chú ý đến giáo dục nhân cách và phương pháp tự Thực hiện tốt chính sách công bằng, học, phát huy khả năng tư duy sáng tạo cho học dân chủ trong giáo dục sinh, sinh viên Biện pháp Nhà nước phải cụ thể hóa các Tập trung nghiên cứu đưa ra triết lý giáo dục cho phù hợp với yêu cầu của thời đại chính .. . thanh niên đã cống hiến cho công cuộc thống nhất và xây dựng đất nước * Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc 3.3 .2 Tiêu cực Công tác quản lý giáo dục ở nước ta còn chưa phát huy quyền chủ động, linh hoạt của các cấp Giáo dục nước ta vẫn chủ yếu tập trung vào truyền đạt kiến thức cho học sinh mà chưa làm cho học sinh biết cách học, cách làm người, phê phán và sáng tạo, chấp nhận mạo hiểm, không ngại gian .. . của con người Việt Nam, sự nghiệp đó chắc chắn sẽ thành công Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục phát triển, thực hiện hiệu quả việc “ trồng cây – trồng người mà Bác – vị cha già kính yêu của dân tộc – đã để lại cho chúng ta Nhóm 4 xin chân thành cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH . Phân tích và chứng minh luận điểm của hồ chí minh vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người, SLIDE tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH . Phân tích và chứng minh luận điểm của hồ chí minh vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người, SLIDE tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH . Phân tích và chứng minh luận điểm của hồ chí minh vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay